Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 007173 13869135 na godz. na dobę w sumie
Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 5 - ebook/pdf
Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 5 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 156
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2184-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> matematyka
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Niniejszy podręcznik jest zbiorem zadań z matematyki wyższej dla studentów chemii. Zawarto w nim zadania odpowiadające zakresowi materiału z matematyki, jaki jest wykładany na pierwszym roku studiów. Poza wiadomościami wstępnymi, obejmującymi elementy teorii mnogości, własności zbioru liczb rzeczywistych i zespolonych, podstawowe wiadomości o funkcjach elementarnych, jest to algebra liniowa, rachunek różniczkowy i całkowy na prostej oraz w przestrzeniach euklidesowych. Ostatni rozdział obejmuje zadania z zakresu równań różniczkowych.
Niewątpliwą zaletą skryptu jest to, że prawie wszystkie zadania mają odpowiedzi, a wiele z nich mniej lub bardziej szczegółowe rozwiązania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii NR 142 Justyna Sikorska Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii Wydanie piąte Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Matematyka Zygfryd Kominek Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości . . . . . . . . . . 9 Rozwiązania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2. Liczby rzeczywiste i zespolone. Funkcje elementarne . . . . . . . . 15 Rozwiązania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3. Elementy algebry liniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rozwiązania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4. Ciągi i szeregi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Rozwiązania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5. Granica i ciągłość odwzorowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Rozwiązania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 6. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej . . . . . . . . . . . 67 Rozwiązania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 7. Całka oznaczona na prostej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Rozwiązania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 8. Rachunek różniczkowy w przestrzeni Rn . . . . . . . . . . . . . . . 106 Rozwiązania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 9. Całka oznaczona Riemanna w przestrzeni Rn . . . . . . . . . . . . 125 Rozwiązania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 6 Spis treści 10. Całka krzywoliniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Rozwiązania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 11. Całka powierzchniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Rozwiązania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 12. Elementy teorii równań różniczkowych zwyczajnych . . . . . . . . 143 Rozwiązania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Przedmowa Niniejsza książka jest zbiorem zadań z matematyki wyższej dla studen- tów chemii. Powstała na bazie doświadczeń autorki w prowadzeniu ćwiczeń z matematyki na Uniwersytecie Śląskim. W publikacji zawarto zadania odpowiadające zakresowi materiału z ma- tematyki, jaki jest wykładany na pierwszym roku studiów. Poza wiadomo- ściami wstępnymi, obejmującymi elementy teorii mnogości, własności zbioru liczb rzeczywistych i zespolonych, podstawowe wiadomości o funkcjach ele- mentarnych, jest to algebra liniowa, rachunek różniczkowy i całkowy na prostej oraz w przestrzeniach euklidesowych. Ostatni rozdział obejmuje zada- nia z zakresu równań różniczkowych. Zarówno układ treści, jak i podział Zbioru . . . na rozdziały jest dostoso- wany do podręcznika Joanny Ger Kurs matematyki dla chemików, w którym Czytelnik znajdzie wszystkie potrzebne wiadomości teoretyczne, a także wiele dodatkowych, rozwiązanych przykładów. Wobec dużej oferty wydawniczej różnego typu zbiorów zadań prezen- towana pozycja stanowić ma podręczną pomoc na zajęciach oraz w pracy indywidualnej. Wykład matematyki dla studentów chemii obejmuje różne działy matematyki. W poszukiwaniu ciekawych, odpowiadających poziomem i treścią, problemów trzeba było sięgać (i również odsyłać studentów) do różnych książek. Zbiór . . . stanowi kompendium pozwalające uniknąć tych trudności w nauczaniu na poziomie podstawowym, dla studentów zaś zainte- resowanych zgłębianiem tematu powinien być punktem wyjścia do dalszych poszukiwań. Niewątpliwą zaletą skryptu jest to, że prawie wszystkie zadania mają odpowiedzi, a wiele z nich mniej lub bardziej szczegółowe rozwiązania. 8 Przedmowa Rozwiązania i odpowiedzi umieszczono po każdym rozdziale. Aby ułatwić Czytelnikowi korzystanie ze zbioru w celu samodzielnej nauki, zadania roz- wiązane oznaczono podkreśleniem (np. Zadanie 1. lub b)). Ważnym elementem zbioru są zadania bezpośrednio przedstawiające za- stosowania matematyki w różnych działach chemii, co pokazuje studen- towi chemii, że matematyka jest niezbędna do zrozumienia przedmiotu jego studiów. Choć publikacja adresowana jest głównie do studentów chemii, to ze względu na dobór treści i przystępność materiału większość zadań może być wykorzystana również przez studentów innych kierunków niematematycz- nych. Pozycja zawiera zarówno zadania oryginalne, jak i zadania zaczerpnięte z cytowanej literatury. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania pracownikom Instytutu Mate- matyki Uniwersytetu Śląskiego za wiele cennych uwag i spostrzeżeń, które spożytkowałam przygotowując ten zbiór, szczególnie Pani Doktor Joannie Ger, która mnie gorąco do jego napisania zachęcała. Redaktor Grażyna Wojdała Redaktor techniczny Barbara Arenhövel Skład i łamanie Justyna Sikorska Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-1680-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-184-3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie V. Ark. druk. 9,75. Ark. wyd. 11,5. Cena 18 zł (+VAT) Papier offset. kl. III, 90 g Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c., M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 5
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: