Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00258 005913 20929895 na godz. na dobę w sumie
Zbuduj swój wizerunek - ebook/pdf
Zbuduj swój wizerunek - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788375820232 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak kreować swój image i osiągnąć sukces?

Wykorzystaj to wszystko, co od dawna wykorzystują politycy, artyści i inne osoby publiczne, aby z sukcesem zdobyć sympatię ludzi. Wykorzystaj to, co mają „wrodzone” tylko nieliczni. Teraz Ty też możesz decydować o tym, kto Cię polubi.

Posiadając wiedzę o tym, jak zbudować swój wizerunek, wiesz także:

- Jak wzbudzić sympatię obcej osoby, zanim wypowiesz choćby jedno słowo?

- Czy „przeciwieństwa się przyciągają”, czy raczej „ciągnie swój do swego”? Dowiedz się, co odkryli naukowcy, badając wpływ podobieństwa fizycznego i psychicznego na sympatię!

- Czy stereotypy są zawsze złe? Czy można wykorzystać stereotypy do zbudowania wspaniałego wizerunku?

- Czy atrakcyjność jest bramą do sukcesu?

- 7 najważniejszych czynników, które wpływają na to, jak postrzegają nas inne osoby.

'Książka napisana w przyjazny sposób, opisuje, jak się prezentować dobrze, zarówno dla samego siebie, jak i dla innych.'

K. M.

Zadaj sobie teraz klika pytań:

- Czy czasami czujesz, że ludzie nie postrzegają Cię takim, jakim naprawdę jesteś?

- Czy nie chciałbyś na dowolnej osobie wywrzeć dobrego wrażenia i wzbudzić w niej sympatii?

- Czy chciałbyś, aby ludzie postrzegali Cię w określony sposób?

Jeżeli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to ta publikacja z pewnością jest dla Ciebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Zbuduj swój wizerunek” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 9.11.2007 Tytuł: Zbuduj swój wizerunek (fragment utworu) Autor: Rafał Dorobek Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Lidia Kaźmierczak Skład: Anna Popis-Witkowska Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www.ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI NAS INNI? JAK NAS POSTRZEGAJĄ I CO WIEDZĄ O WAŻNIEJSZE NIŻ WSTĘP.................................................................4 ROZDZIAŁ 1.......................................................................................8 ..................................8 WŁADZA........................................................................................................14 MYŚLENIE NA SKRÓTY...............................................................................17 TEORIE POTOCZNE....................................................................................22 STEREOTYPY I PRZEKONANIA.................................................................24 EFEKT PIERWSZEŃSTWA, ŚWIEŻOŚCI. EFEKT KONTRASTU I ASYMILACJI ...............................................................................................27 ATRAKCYJNOŚĆ..........................................................................................31 ROZDZIAŁ 2....................................................................................35 POCHLEBSTWA WOBEC INNYCH.................................................................35 Technika 1......................................................................................................35 ROZDZIAŁ 3....................................................................................53 TWORZENIE PODOBIEŃSTWA......................................................................53 Technika 2.....................................................................................................53 ROZDZIAŁ 4....................................................................................70 ZWIĘKSZANIE WŁASNEJ ATRAKCYJNOŚCI...............................................70 Technika 3..........................................................................................................70 ATRAKCYJNOŚĆ FIZYCZNA.......................................................................71 ROZDZIAŁ 5.....................................................................................97 PREZENTOWANIE ATRAKCYJNOŚCI INTERPERSONALNEJ I POSIADANYCH CECH OSOBOWOŚCI ........................................................97 Technika 4.....................................................................................................97 ROZDZIAŁ 6...................................................................................121 PREZENTOWANIE SKROMNOŚCI...............................................................121 Technika 5....................................................................................................121 ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 4 WAŻNIEJSZE NIŻ WSTĘP WAŻNIEJSZE NIŻ WSTĘP CZYM JEST WIZERUNEK I DLACZEGO WARTO O NIEGO DBAĆ? Każda strona książki, którą właśnie czytasz, będzie wyjaśniała, co należy zrobić, aby dobrze zaprezentować się innym ludziom. Jed- nakże pytanie zaczynające się od słowa „co? ” jest najmniej ważne. Każdego dnia na całym świecie ludzie zadają sobie pytanie: „Co mogę w sobie zmienić? ” i od razu przechodzą do działania. Więk- szość z nich nie wie jednak, do czego prowadzą takie zmiany, a już na pewno nie mają pojęcia, jakie są ograniczenia stosowania niektórych metod. Chyba że doświadczą tego na własnej skórze... Lecz wtedy już znacznie stracą w oczach wszystkich, którzy ich oceniają. Zanim przejdziemy do działań, powinniśmy zastanowić się nad kilkoma ważnymi kwestiami – przede wszystkim nad tym, co chcemy os- iągnąć. Możemy starać się zdobyć czyjąś sympatię, osiągnąć poczucie kompetencji w oczach innych, a nawet ich zazdrość lub współczucie. Wszystko zależy od tego, jakie działania podejmiemy. W tej książce znajdziecie szereg metod pozwalających na uzyskanie przede wszys- tkim sympatii drugiej osoby, ale gdy możemy otrzymać coś jeszcze, na pewno wspomnę o dodatkowych korzyściach. Dotarliśmy właśnie do miejsca, w którym można wymienić pierwszą dobrą radę doty- czącą kształtowania własnego wizerunku: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 5 JEŻELI MOŻNA UPIEC DWIE PIECZENIE NA JEDNYM OGNIU, TO NIGDY TEGO NIE IGNORUJ I NIE OMIJAJ TAKICH SYTUACJI. Wizerunek to obszar szczególny, tym bardziej, że jest elementem prywatnym, osobistym. Jeżeli sytuacja pozwala na uzyskanie pod- wójnej albo nawet potrójnej korzyści – zawsze podejmij działanie! Zacznij od zastanowienia się, czy warto i czy Twój plan ma szansę się powieść. Jeśli nie, spokojnie zrezygnuj, ale jeśli są duże szanse na os- iągnięcie sukcesu – zrób to! Przed chwilą wspomniałem o tym, że ta książka pozwoli Ci na pozyskiwanie sympatii innych osób, ale chcę dodać, że metody kreowania swojego wizerunku tak, aby prezen- tować się jako osoba kompetentna czy wzbudzająca określone emoc- je, zostaną przedstawione w pozostałych częściach tej serii. Ogrom materiału, który dotyczy autoprezentacji, nie pozwala właściwie na zawarcie całej wiedzy w jednej książce – jeśli ktoś jednak taką książkę wyda, to możesz mieć pewność, że jest tam zbyt mało infor- macji dla Ciebie. CZYM TA KSIĄŻKA RÓŻNI SIĘ OD INNYCH ? Jej autor jest Polakiem i pisze o polskiej rzeczywistości. Najbardziej irytującym elementem książek, które można znaleźć w księgarni, jest fakt, że w większości są one tylko tłumaczeniami tekstów pisanych przez autorów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii albo Niemiec. W związku z tym opisywane w nich sytuacje są zaczerpnięte z nieco innej rzeczywistości niż nasza. Książki amery- kańskie przedstawiają nam ludzi bawiących się na wystawnych ban- kietach organizowanych przez firmę co tydzień, oferują rady, jak za- chowywać się w 100-piętrowych budynkach, oraz mówią nam, co Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 6 zjeść w określonym towarzystwie. Niestety, to nie jest nasza rzeczy- wistość. Przyznam szczerze, że nie było mi dane zastosować żadnej z instrukcji jak zachowywać się w prawdziwym wieżowcu, bo... jesz- cze w takim, jaki opisują poradniki, po prostu nie byłem. Polskie im- prezy organizowane przez pracodawcę najczęściej odbywają się w mniejszym gronie albo mają miejsce raz na rok i większość pra- cowników nie ma zwyczaju na nie chodzić. Rady dotyczące posiłków najdobitniej pokazuje przykład jednego z moich znajomych, który zaprosił dwóch ludzi z przedsiębiorstwa negocjującego z nim warun- ki kontaktu. Po przeczytaniu jednego z poradników, pełen przekona- nia, że gotowana cielęcina to doskonały wybór, nieco się zdziwił, gdy jego towarzysze poprosili o... schabowego z ziemniakami i sałatką. Nasza kultura i zwyczaje wyraźnie różnią się od tego, co robią ludzie w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o przy- kład z zamówieniem, radziłbym wybrać potrawę podobną do za- mówienia złożonego przez osoby towarzyszące nam przy posiłku, ponieważ wskazuje to na chęć porozumienia w interesach. Jeżeli jed- nak takie menu nam nie odpowiada, to dobrze zamówić potrawę zbliżoną pod względem czasu przygotowania albo poprosić kelnera o to, żeby przyniósł wszystkie w tym samym czasie (oczywiście należy to powiedzieć na osobności, a nie przy stole). Wielu ludzi nie lubi bowiem sytuacji, w której jedni otrzymali już swoje zamówienie, a inni jeszcze na nie czekają. Książka zawiera przykłady i możliwe zastosowania omawianych działań. W odróżnieniu od wielu podobnych pozycji na półkach księgarń – nie ma tutaj tylko suchych informacji, ale również przykłady poma- gające zastosować wiedzę w praktyce. Autorzy poradników najczęś- ciej nie zastanawiają się nad tym, jak ułatwić czytelnikowi przyswa- janie przekazywanych treści. „Zbuduj swój wizerunek” ma pomóc nie Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 7 tylko w zdobyciu wiedzy, ale także ułatwić jej zapamiętywanie i wy- szukiwanie. W tym celu większość istotnych informacji została za- warta w przejrzystych tabelach. Aby ułatwić zrozumienie całego ma- teriału, każdy uczestnik zabiegów autoprezentacyjnych, wobec które- go można stosować opisane techniki, będzie określony jako odbiorca albo obserwator. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 8 ROZDZIAŁ 2 2 ROZDZIAŁ POCHLEBSTWA WOBEC INNYCH Technika 1 POCHLEBSTWA NADAWCA ODBIORCA CECHY POCHLEBSTW WIEDZA O ODBIORCY OGRANICZENIA W życiu codziennym często zdarza się tak, że pochlebstwa kojarzą się tylko i wyłącznie z próbą zdobycia sympatii drugiej osoby. Jest to na tyle powszechne przekonanie, że już dzieci w początkowych klasach szkoły podstawowej nie zawsze uważają komplementy za oznakę szczerości. Skoro zatem wszyscy wiedzą, do czego zmierzają głosi- ciele dobrych uwag, czy ich działania są rzeczywiście nieskuteczne? Odpowiedź brzmi: nie. Badania naukowe oraz wiele sytuacji, Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 9 w których znajdujemy się każdego dnia, wskazują, że pochlebstwa są całkiem niezłym rozwiązaniem, gdy mamy na celu wzbudzenie sym- patii drugiej osoby. Interpersonalny charakter sprawia, że działają one na korzyść tego, kto je prawi, ponieważ poprawiają jego wiz- erunek, ale także na korzyść tego, kto je otrzymuje, gdyż podwyższa- ją jego samoocenę. Jednak, jak w przypadku każdej aktywności człowieka, komplementy można głosić dobrze, kiepsko, a także moż- na z nich całkowicie zrezygnować. Zajmijmy się najpierw tym pier- wszym rodzajem. Mamy tutaj do rozważenia dwie podstawowe kwestie: jakie komplementy są dobre oraz kiedy dobrze jest je praw- ić. Warto zaznaczyć, że aby umiejętnie zarządzać własnym wizerunk- iem, musimy umieć znajdywać rozwiązanie dla obu tych problemów jednocześnie, bo jeżeli prawimy niezłe komplementy w złej sytuacji albo w dobrej sytuacji używamy nietaktownych uwag, to nic korzyst- nego dla nas z tego nie wyniknie. Jakie zatem pochlebstwa powin- niśmy kierować w stronę odbiorcy? Jest kilka istotnych cech, które powinny zawierać. Jakie muszą być pochlebstwa? – szczere; – realne; – związane z czystymi intencjami; – związane z naszą wiedzą o odbiorcy; – niepowtarzalne. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 10 SZCZERE Pochlebstwa ZWIĄZANE Z CZYSTYMI INTENCJAMI ZWIĄZANE Z N ASZĄ WIEDZĄ O ODBIORCY REALNE NIEPOWTARZALNE Pierwszą i najważniejszą cechą jest szczerość, bo nawet wtedy, gdy pozostałe cechy zostaną spełnione, rzadko zdarza się, że pochlebstwo odnosi zamierzony skutek, gdy jest nieszczere. Aby zadbać o tę właś- ciwość, musimy być spójni z tym, co mówiliśmy wcześniej, jeśli bo- wiem mówimy sprzeczne rzeczy (czasem chwaląc wysoką in- teligencję odbiorcy, czasem mówiąc o jej braku), zostaniemy uznani za kogoś niekonsekwentnego i niespójnego. Może to być podstawą do uznania nas za kogoś nieszczerego. To jednak nie wszystko. Szczerość jest też związana z naszym wyglądem, zachowaniem, a także z wiarygodnością. Powinniśmy sprawiać wrażenie osoby zde- cydowanej, konkretnej i nie powinniśmy wykonywać niekon- trolowanych ruchów ani okazywać zdenerwowania. Jeżeli nie da się tego uniknąć lub ograniczyć, jeżeli naszego zdenerwowania nie da się usunąć w żaden dostępny sposób, lepiej będzie spróbować przełożyć spotkanie, na którym chcemy zaprezentować się w określony sposób. Oprócz tego powinniśmy zadbać także o swój wygląd zewnętrzny – Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 11 nikt nie lubi pochlebstw od osób w niechlujnym stroju, ale nie należy również z tym przesadzać, bo zbyt dystyngowany rozmówca może zostać odebrany jako nieautentyczny. Jeżeli chodzi o strój, to dobrze go dopasować do stroju odbiorcy pod względem klasy, choć nie wol- no ubierać się dokładnie w to samo, co on lub ona. Osobny problem związany jest natomiast z naszą wiarygodnością (nie wiarygodnością samego pochlebstwa). Zaprezentowanie się jako osoba godna zaufa- nia i mówiąca prawdę ściśle się wiążą i najczęściej odczucia te są bu- dowane na podstawie wcześniejszych kontaktów. W praktyce oz- nacza to mniej więcej tyle, że im częściej przekonujemy się, że ktoś mówił prawdę w różnych sytuacjach, tym bardziej prawdopodobne, że uznamy go za szczerego. Jest to długoterminowa strategia bu- dowania określonego wizerunku, ponieważ opiera się na zachowywa- niu się w określony sposób. Wtedy, gdy tego czasu nie mamy aż tak dużo, lepsze są nieco inne rozwiązania. Możemy zaprezentować się odbiorcy jako autorytet albo wskazać na podobieństwo poglądów lub przekonań między nami. Wywołuje to bardziej przyjacielską więź i powoduje, że stajemy się bardziej wiarygodni dla współtowarzysza. Druga możliwość, jaka pozostaje, to zatrudnienie „niezaan- gażowanego doradcy”. Ludzie wierzą w słowa tych, których spotykają przez chwilę, którzy sprawiają wrażenie niezwiązanych ze sprawą i wydaje się, że nie mają z tego żadnych korzyści. Jeżeli ktoś zaświad- czy o naszej wiarygodności (na przykład chwaląc naszą praw- domówność), to zapewne zostaniemy uznani za wiarygodnych, a już na pewno za takich zostaniemy uznani, gdy ktoś w naszym imieniu przekaże komplement drugiej osobie. To bardzo skuteczna „droga na skróty” w prawieniu komplementów. Proszę zauważyć, że gdy ktoś mówi odbiorcy, że dobrze o nim myślimy, zostajemy uznani za sym- patycznych, bezstronnych i w dodatku nie zostanie to poczytane za nieuczciwą próbę zdobycia czyjegoś zaufania. Są tylko dwa ograniczenia: nasz doradca nie może budzić negatywnych emocji u odbiorcy i nie może go zbyt często komplementować. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 12 Oprócz szczerości z komplementami wiąże się kwestia ich realności, czyli tego, czy są one rzeczywiste i czy można w nie wierzyć. Pochleb- stwa muszą dotyczyć tych dziedzin, z którymi odbiorca jest związany i które są dla niego znaczące. W dodatku muszą być odpowiednio sformułowane – w taki sposób, aby ten, do kogo je adresujemy, wie- dział, że jest adresatem, a także aby były podporządkowane wyz- nawanym przez niego regułom. Można powiedzieć, że każdy z nas ma pewne teorie dotyczące rzeczywistości, jak również tego, co uważa za dobre, a co za złe. W związku z tym najbardziej lubimy tych, którzy mówią dokładnie to, co byśmy chcieli usłyszeć. Jeżeli możemy bliżej poznać sferę wartości odbiorcy, to zróbmy to i mówmy tak, jak on by chciał, nie bawiąc się w ogólniki, które dobre są tylko wtedy, gdy nie mamy z odbiorcą kontaktu. Jeżeli ktoś trenu- jąc koszykówkę, mówi, że chciałby mieć dobrą skoczność, powiedzmy mu, że jego wyskok jest świetny, a nie, że świetnie gra, a wtedy, gdy ktoś dąży do tego, by mieć jak najlepsze oceny z matem- atyki, nie mówmy mu, że jest dobrym uczniem, tylko że jest dobrym matematykiem. Im bliżej się utożsamiamy z tym, co odbiorca robi, im bardziej wnikniemy w jego dziedzinę, tym bardziej realny stanie się komplement i tym bardziej doceni go nasz towarzysz. Realność komunikatu wiąże się z jego siłą, czyli tym, co mówisz. Jeżeli nasz odbiorca to laureat prestiżowej Nagrody Pulitzera, to komplement w stylu: „Niezły z ciebie dziennikarz” nie zostanie przyjęty jako coś niezwykłego. Jednak jakże inaczej zareaguje ten sam człowiek, gdy dowiemy się, że prócz dziennikarstwa ma również inne zaintere- sowania i powiemy: „Gratulacje, to na pewno wielki sukces dla ciebie, lecz ja jestem pod wielkim wrażeniem, że jesteś nie tylko świetnym dziennikarzem, ale również bardzo dobrze jeździsz na nar- tach” (oczywiście tylko jeśli w rzeczywistości narciarstwo dużo dla niego znaczy). Gdy ktoś jest specjalistą w swojej dziedzinie, nic nie zyskamy, przypominając mu o tym, ale on nas doceni, gdy jed- nocześnie wskażemy na inne dziedziny, w których też jest dobry. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 13 Odwrotnie powinniśmy postępować wtedy, kiedy komuś nie idzie zbyt dobrze, to znaczy wówczas, gdy np. dostałby Złotą Malinę przyz- nawaną najgorszemu aktorowi w danym roku lub jakiś polski odpowiednik tej nagrody. Jeżeli odbiorcy wybitnie coś się nie udało, lepiej zmienić od razu temat i powiedzieć, że w czymś innym jest do- bry, a to nie było takie ważne. W sytuacji, gdy do sukcesu zabrakło niewiele, można zwrócić uwagę na tendencyjność sędziów i na zmi- enność losu, który sprzyjał innym („Oni po prostu mieli szczęście”). W tym wypadku realność polega na ścisłym związku między tym, co wiemy, a tym, co mówimy, bo gdy tego związku nie ma, to nastąpi efekt odwrotny od zamierzonego. Gdy komuś powiemy, że jest świet- nym biegaczem, a w każdym wyścigu przybiega jako ostatni, to lepiej skupić uwagę na jego innych zaletach (np. zaangażowaniu, wytr- wałości i sile woli) niż na pochlebstwie takim, jak: „jesteś świetny”. Oczywiście, niektórzy lubią słyszeć, że są świetni, nawet wtedy, gdy w rzeczywistości są beznadziejni w tym, co robią, ale ci ludzie z reguły nie darzą innych sympatią tylko dlatego, że usłyszą słowa pochwały. Każdy komplement powinien być odpowiedni pod wzglę- dem poziomu (siły) oraz cech odbiorcy, na których go opieramy. Każde pochlebstwo powinno być także mocno powiązane z czystymi intencjami, a ściślej rzecz ujmując, nie powinno być związane z ni- czym, co może się wydać podejrzane. Jeżeli odbiorca jest naszym współpracownikiem albo podwładnym, pochwalenie jego kompe- tencji może być odebrane jako hasło: „Chcę, żebyś odwalił za mnie całą robotę”. Czystość intencji jest nie tylko kwestią tego, co myślimy, ale również tego, co możemy przewidzieć. Nawet jeżeli mamy czyste intencje, odbiorca może uznać inaczej. Psychologowie określili pojęcie atrybucji, które oznacza przypisywanie przyczyn za- chowaniom swoim i innych ludzi. Atrybucje mogą mieć charakter wewnętrzny (przewidywaną przyczyną zachowania jest intencja) albo zewnętrzny (zachowanie wynika z zaistniałej sytuacji). Badacze Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 14 zajmujący się tym zagadnieniem odkryli kilka ważnych faktów, mogących w dużym stopniu wpłynąć na nasze życie codzienne, a więc również na zarządzanie wywieranym wrażeniem. Jednym z nich jest tzw. podstawowy błąd atrybucyjny, czyli przypisywanie za- chowaniom obserwowanych osób raczej wewnętrznych niż zewnętrznych przyczyn. Oglądając przebiegającego wieczorem przez ulicę człowieka ubranego w dres, czapeczkę i z discmanem w ręku, możemy stwierdzić, że jest biegaczem i lubi biegać. Podobnie ocen- imy kobietę, która odcina się mężowi, jako złośliwą, a w innej sytu- acji tegoż samego męża jako agresywnego, gdy będzie krzyczał na żonę. Jeżeli chodzi o pochlebstwa, ludzie przypisują im również na- jczęściej wewnętrzne przyczyny, co oznacza, że mówiąc komuś, że dobrze śpiewa, spowodujemy, iż osoba ta prawdopodobnie uzna, że tak naprawdę myślimy, chyba że... negatywnie odczyta nasze intenc- je. Wtedy nasze zachowanie jest oceniane za pomocą atrybucji zewnętrznej – obserwator uzna, że wszystko powiedzieliśmy po to, aby się mu przypodobać. Ze względu na to może nas określić jako nieczułego i nieautentycznego drania, który dba tylko o siebie. Co za- tem zrobić, żeby nasze intencje były odczytane jako dobre? Nie jest to zadanie banalne, ale właściwie każdy jest w stanie je wykonać. Czyste intencje opierają się na: – przejrzystości; – uczciwym bilansie; – wzajemnym zaufaniu. Po pierwsze, wszystko, co przekażemy drugiej osobie, MUSI być przejrzyste, co oznacza, że komunikat nie powinien pozostawić po sobie żadnych niedopowiedzeń. Nie używajmy słów „może”, „tak so- bie myślę”, „czasem”, „względnie”, „być może”, a także wszystkich słów, które kojarzą się źle (np. śmierć), wieloznacznie (np. zebra, za- mek) lub nieprzyjemnie (np. wulgaryzmy). Dobrze jest używać tych Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 15 słów, które wskazują na to, że jesteśmy pewni tego, co mówimy – „uważam”, „stwierdzam”, „podkreślam”, „na pewno” – a także tych, które wskazują na naszą grzeczność: „z przyjemnością”, „szacunek”, „bardzo mi miło pana/panią spotkać”. Przejrzystość to także tzw. re- sponsywność, czyli odpowiadanie na wszystkie gesty i pytania to- warzysza w odpowiedni sposób (np. skinienie na przywitanie lub po- danie dłoni). W tym miejscu istotne jest także dobre wychowanie – w rozmowie z drugą osobą powinniśmy być przygotowani na poży- czenie chusteczki, długopisu, poczęstowanie jakimś drobiazgiem i podanie aktualnej godziny. Drugim istotnym elementem jest uczci- wy bilans. Nieczyste intencje są często przypisywane osobom, które schlebiają innym, a same „nic za to nie biorą” lub wręcz stwierdzają, co chciałyby za to otrzymać (np. sympatię). Niestety ani jedna, ani druga sytuacja nie sprawi, że ktoś na dłuższą metę zaoferuje nam sympatię, a w większości przypadków będzie dokładnie odwrotnie – poczuje do nas niechęć. Najlepiej jest powiedzieć, że nagrodą jest sama obecność drugiej osoby, bo przecież chwaląc ją, chwalimy sobie także jej towarzystwo, podkreślamy, że miło jest przebywać w jej obecności. Uczciwy bilans interakcji międzyludzkiej pozwala również na pozbycie się niezręczności, jaką może wywołać u odbiorcy nasze pochlebstwo. Ostatni element, to wzajemne zaufanie. Jest to na- jbardziej pożądany stan w rozmowie między dobrymi znajomymi. O tym, czy ktoś nas nim obdarzy, decyduje to, o czym mówi – jeżeli wspomni o czymś osobistym, czego nie wypowiada się na forum dużej grupy, oznacza to, że wzbudzamy jego zaufanie. Jest to doskonały czas na przedstawienie komplementu. W rzeczywistości jednak zdarza się, że nie mamy wystarczająco dużo czasu na zdoby- cie zaufania – jeżeli tak się dzieje, powinniśmy przedstawić pochleb- ne uwagi już po krótkim wstępie bądź rozmowie. W czasie krótkiej interakcji najlepszy moment to ten, kiedy zaufanie jest na neutral- nym poziomie. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 16 Kolejnym elementem techniki prawienia pochlebstw jest związek na- szej wiedzy o odbiorcy z komunikatem, jaki mu przekazujemy. Wiele razy wspominałem o tym, że jeżeli mamy możliwość poznać odbior- cę, to bardzo ważne jest, aby to zrobić – na pewno przyniesie to lep- szy efekt niż wtedy, gdy odbiorcy w ogóle nie znamy. O związku po- między tymi dwoma elementami mówi zasada zgodności – im bar- dziej zgodne jest to, jak się prezentujemy, z tym, co wiemy o odbior- cy, i tym, co on wie o nas, tym trwalsze jest wrażenie, jakie na nim wywrzemy. Co powinniśmy wiedzieć o odbiorcy, aby skutecznie prawić mu komplementy? – znać sytuacje, w których ma dobry i zły nastrój; – znać sytuacje, w których lubi i nie lubi rozmawiać; – znać jego upodobania; – wyszukiwać słowa, których lubi używać; – znaleźć tematy, na które lubi rozmawiać. – wiedzieć, kiedy ma czas – wiedzieć, czy lubi komplementy Komplementy najlepiej prawić wtedy, kiedy odbiorca ma dobry nas- trój, ale nie jest jakoś szczególnie podekscytowany. Jeżeli ktoś popa- da w euforię, to zdarza się, że usłyszane słowa może po prostu... za- pomnieć. Dobry nastrój sprzyja prawieniu komplementów, szczegól- nie gdy są to komplementy, które trzymamy w zanadrzu (czyli te, których odbiorca nie spodziewa się usłyszeć, bo nie wie, że mamy ta- kie informacje na jego temat). Z negatywnym nastrojem z kolei jest nieco bardziej złożony problem. Jeżeli jest to tylko lekko zaznaczony i krótkotrwały ponury wyraz twarzy, lub wiemy, że osoba ta ma zmi- enne nastroje, to komplement raczej poprawi jej humor i podziała na korzyść naszej autoprezentacji. Jednak jeśli to osoba bardzo hu- morzasta, z natury nieprzyjemna w obejściu i w dodatku złośliwie in- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 17 terpretująca to, co usłyszy, lepiej poczekać z pochlebstwami na lep- szy moment (może kiedyś będzie miała lepszy nastrój). Jeżeli może- my zapytać znajomych o przyzwyczajenia naszego odbiorcy albo wie- my to z doświadczeń osobistych, powinniśmy zrobić z tej wiedzy uży- tek. Powinniśmy szukać sytuacji wywołujących dobre, przyjemne doznania, a unikać wiążących się ze wszystkim, co nieprzyjemne. Pa- miętajmy jednak, że to, co nam wydaje się niemiłe, nie musi takie być dla innej osoby! Jeżeli chodzi o doznania w określonych sytuac- jach, obowiązuje tzw. zasada subiektywizmu, głosząca, że każdy człowiek inaczej przeżywa to, co przynosi mu życie. Reguła ta doty- czy szczególnie sytuacji prywatnych, to znaczy tych, które przeży- wamy w samotności, i dobrze pasuje do kwestii komplementowania, ponieważ wszelkie pochlebstwa najlepiej przekazywać na osobności lub w towarzystwie najbliższych przyjaciół odbiorcy. Wracając do kwestii nastroju, chciałbym dodać jeszcze, że dobry nastrój sprzyja przyjacielskiej atmosferze i komplementy lepiej są wtedy trak- towane. Jak wiadomo, przyjaciele są przez nas lepiej traktowani i prawdopodobnie dlatego większość polityków lubi w telewizji pokazywać się w radosnych sytuacjach, kreować swój wizerunek na kogoś uśmiechniętego i pojawiać się na szklanym ekranie zawsze wt- edy, gdy w okolicy dzieje się coś dobrego dla telewidza. Nastrój jest ważną, ale nie jedyną przesłanką, która wyznacza nam możliwości komplementowania drugiej osoby. Równie istotne jest poszukiwanie sytuacji, w których nasz towarzysz w ogóle lubi rozma- wiać, oraz tych, w których kompletnie nie ma na to ochoty. Jeżeli ktoś nie ma zamiaru konwersować z nami, ponieważ ma w tym cza- sie inne plany, nie lubi miejsca, w którym się znajdujemy, albo czymś się martwi, to nasze wysiłki wiodące do kształtowania własnego wi- zerunku mogą okazać się nieskuteczne. Wiedza o zwyczajach odbior- cy daje możliwość wyboru, kiedy jak się zachowamy, ale również daje szanse zmiany niekorzystnej sytuacji – możemy przecież pójść Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 18 w inne miejsce, przełożyć spotkanie o godzinę lub dwie, a nawet po- prowadzić rozmowę w taki sposób, żeby rozwiać jego lub jej obawy. Jeżeli nie mieliśmy możliwości odpowiedniego przygotowania do rozmowy, powinniśmy mocno skupić się na obserwacji i wyłapaniu tego, czy rozmówca ma ochotę kontynuować. Może pomóc nam w tym wiedza o jego cechach osobowości. Psychologowie wyróżnili dwie ważne właściwości opisujące człowieka – ekstrawersję i introw- ersję. Pierwsze dotyczy tych, którzy lubią kontakt interpersonalny, są rozmowni i ekspresyjni w działaniach. Drugie natomiast określa ludzi unikających innych, nielubiących kontaktu i raczej zamknię- tych w sobie. Ekstrawertycy bardziej lubią komplementy, ale również introwertycy potrafią docenić pochlebstwa z ust innych. Jest jednak mała różnica w zakresie tego, jakie komunikaty powinniśmy im prze- kazywać. Osoby lubiące kontakt interpersonalny pozytywnie reagują właściwie na każdy rodzaj dobrego pochlebstwa, ale osoby intrower- tywne najlepiej reagują na pochlebstwa silne, bo małe komplementy łatwo im zdyskredytować. Ze skłonnością do prowadzenia rozmów związane są także upodoba- nia odbiorcy odnośnie do innych ludzi oraz słów, których lubi uży- wać. Każdy z nas ma określone zwyczaje i chętnie je powtarza. Zwy- czaje takie pod względem dostarczanych emocji są dwojakiego ro- dzaju: dobre i ambiwalentne. Te pierwsze zawsze wiążą się z pozy- tywnymi emocjami (na przykład obejrzenie komedii w telewizji), na- tomiast te drugie czasem przynoszą pozytywne, a czasem negatywne doznania (przykładem może być oglądany mecz). Pochlebstwa lepiej prawić, gdy druga osoba jest w pozytywnym nastroju, zatem powin- niśmy poszukiwać tych zwyczajów, które zawsze wiążą się z czymś dobrym. Co więcej, niektóre zwyczaje przyjmują zawsze postać nie- przyjemnych zadań (np. mycie naczyń, wyrzucanie śmieci), ale trze- ba je wykonywać. Wtedy, gdy odkryjemy takie „przykre” obowiązki, trzymajmy się od nich jak najdalej z komplementami. Oczywiście Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 19 najważniejsze są te upodobania, które ceni sobie nasz odbiorca, ale możemy je poznać tylko angażując się w zdobywanie informacji o nim. Potrzeba jednak kilku porad, gdy nie mamy możliwości tego zrobić. UPODOBANIA ODBIORCY – DOBRE RADY – Komplementy najlepiej jest prawić w specjalnie zainscenizowanych sytu- acjach, które obejmują jak najwięcej upodobań odbiorcy. – Pomocne mogą być wszelkie upodobania, które możemy poznać i które tyl- ko da się wcielić w życie wtedy, gdy mamy zamiar zastosować metodę kom- plementów. – Istnieją trzy główne sfery upodobań człowieka i każda z nich wiąże się z in- nymi, charakterystycznymi tylko dla niej właściwościami: – Sfera interpersonalna – jest to sfera spotkań związana z ulubionymi miej- scami, w których lubimy przebywać (restauracje, kina, muzea, wystawy, park, ulubione miejsca w mieście). Są to wszystkie miejsca pozwalające od- biorcy dobrze się czuć. – Sfera osobista – obejmuje wszystkie przedmioty, osoby i działania, które poprawiają nastrój (ulubiony posiłek, deser, ulubiony film, dobrzy znajomi, trening na siłowni, ulubione ubrania, ulubione kwiaty, papierosy, kawa). – W przypadku sfery osobistej i interpersonalnej najważniejsze jest to, aby sy- tuacja była jak najbardziej podobna do wszystkich upodobań naszego roz- mówcy. – Sfera funkcjonalna – określa ona stosunek człowieka do obowiązków, które musi wypełnić. Im więcej obowiązków odbiorca musi jeszcze wykonać, tym gorzej przyjmuje komplementy. Sfera funkcjonalna mówi o tym, ile mamy „rzeczy na głowie”. Jeżeli nasz towarzysz jest zabiegany, nie będzie skupiał się na żadnym z przedstawionych pochlebstw – najlepiej przyjmuje je wte- dy, gdy „ma spokojną głowę”. – Sfera funkcjonalna obejmuje także wszystkie stany związane z działaniami odbiorcy. Odbiorca może lubić uporządkowany harmonogram dnia, speł- nione plany na określony termin, ale może być też odwrotnie – może mu wcale nie przeszkadzać fakt, że nie skończył żadnej z czynności zapisanych w notesie. Tutaj otwiera się przestrzeń dla Twoich działań – dobrze jest po- znać odbiorcę albo przynajmniej sprawdzić, czy jest osobą zorganizowaną, czy niezorganizowaną. Osoby reprezentujące pierwszą kategorię najlepiej reagują na komplementy, gdy nie mają nic więcej do zrobienia i wystarczy im jedna pochlebna uwaga. Z kolei ci z przeciwnym usposobieniem chętnie słuchają komplementów w każdej sytuacji, ale także trzeba im je częściej powtarzać. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 20 Podobnie ważnym elementem, na którym powinniśmy skupić uwa- gę, jest także język naszego odbiorcy i szczególne zwroty, których lubi używać. Niestety, obejmuje to także różnego rodzaju wulgary- zmy i obraźliwe zwroty wobec innych osób. Nie jest to dobra cecha człowieka, ale lubimy tych, którzy... obrażają innych podobnie jak my. Oczywiście tendencja ta występuje tylko wtedy, gdy rzeczywiście mamy skłonność do obrażania innych ludzi. Generalnie – czujemy się dobrze, kiedy wszystkie towarzyszące nam osoby mówią w po- dobny do naszego sposób. Ma to duże znaczenie dla kwestii prezen- towania własnego wizerunku. Odbiorca, który posługuje się prostym, niezbyt wyszukanym słownictwem, raczej nie zrozumie kogoś, kto będzie posługiwał się dystyngowanymi i złożonymi zwrotami, a już na pewno poda w wątpliwość dobrą wolę takiego pochlebcy. Staraj- my się zatem dopasować do rozmówcy. Choć z drugiej strony – nie traćmy siebie. Jeżeli różnica jest duża, postarajmy się zrobić kroczek w stronę drugiej osoby – używajmy kilku prostszych słów w towarzy- stwie osób ich używających, a wobec „wygadanych” odbiorców przy- gotujmy sobie zawczasu zestaw mądrzejszych sentencji. JĘZYK ODBIORCY A JĘZYK NADAWCY KOMPLEMENTÓW – Najlepszym rozwiązaniem jest używanie podobnego słownictwa (ale nie identycznego). – Możemy pochwalić wyszukane słowa i uwagi, które wypowiada nasz roz- mówca. – Pochlebstwa muszą być zrozumiałe, czyli dostosowane do języka odbiorcy. – Nie należy używać wulgarnych sformułowań lub przekleństw. – Obowiązkiem jest używanie wszelkich zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, dzień dobry itp. Komplement z ust dobrze wychowanej osoby brzmi bardziej wiarygodnie. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 21 WSPÓLNY JĘZYK To jednak nie koniec ważnych informacji dla wszystkich zaintere- sowanych tą metodą. Nigdy nie prawmy komplementów bez wcześniejszej rozmowy. Nawiązanie dialogu pomiędzy dwoma os- obami zbliża je do siebie i umożliwia bardziej swobodny przepływ in- formacji. Zanim zdecydujemy się przekazać pochlebne uwagi pod adresem rozmówcy, postarajmy się wymienić przynajmniej kilkanaś- cie zdań. Czasami jednak nie jest to łatwe. Dobrze jest wiedzieć, na jakie tematy rozmawiać z drugą osobą, a jakich unikać, żeby jej nie rozzłościć. LISTA TEMATÓW DO ROZMOWY JAK ZNALEŹĆ TEMAT DO ROZMOWY? – Możemy zdać się na to, od czego zacznie odbiorca. – Jeżeli to się nie powiedzie – możemy oprzeć się na informacjach o zaintere- sowaniach drugiej osoby, o jej hobby i historii jej życia. – Jeżeli nie mamy takich informacji, możemy zająć się tzw. „tematami ogólny- mi”, które obejmują aktualne problemy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe. Możemy się wcześniej do nich przygotować, czytając gazety i śledząc aktualne wiadomości pojawiające się w telewizyjnych programach Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 22 informacyjnych. – Nie poruszajmy tematów kontrowersyjnych i nieprzyjemnych – takich jak aborcja – ponieważ mogą one wywołać u odbiorcy negatywne emocje lub nawet złość. – Najważniejsze są te tematy, które lubi odbiorca i które w dodatku mają po- zytywny, przyjemny charakter. – Jeżeli nasza opinia jest sprzeczna z opinią odbiorcy na dany temat, a mamy zamiar wyrazić pochlebstwo, lepiej swoje własne zdanie zachować dla sie- bie. Nawet jeżeli postaramy się wcielić w życie wszystkie wymienione tu- taj wskazówki, nasz odbiorca może nie uznać pochlebstw pod swoim adresem za wiarygodne. Pytanie brzmi: dlaczego? Wszystko wyjaśnia czas, który zostanie przeznaczony na interakcję. W myśl zasady „czas to pieniądz” – niezwykle cenimy aktywny tryb życia, ale większość ludzi, obserwując zabieganych rozmówców, ocenia ich niżej niż tych, którzy nie są zaprzątnięci innymi działaniami. Jeżeli zatem nasz or- ganizer pęka w szwach, a telefon wciąż dzwoni, lepiej przełóżmy spo- tkanie na jakiś lepszy termin. Dotyczy to nie tylko prawienia komple- mentów, ale właściwie każdej techniki autoprezentacji. Obserwator przykłada dużą uwagę do tego, czy jesteśmy osobą dobrze zorgani- zowaną, i jeżeli zapewnimy mu więcej czasu, poczuje się doceniony. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której mówimy pochlebne uwagi pod adresem osoby współpracującej z nami albo równie moc- no zabieganej. Wtedy nasze pochlebstwa zostaną wzmocnione za- sadą podobieństwa i efekt może być jeszcze silniejszy. JAK ZARZĄDZAĆ CZASEM INTERAKCJI? – Nie działajmy w pośpiechu – komplementy najlepiej jest przekazywać, gdy mamy na to czas i odbiorca wie, że nie jesteśmy zabiegani. – Jeżeli odbiorca nie ma czasu dla nas lub ma głowę zaprzątniętą innymi rze- czami, nasze pochlebstwa mogą zostać odczytane niewłaściwie albo zostaną szybko zapomniane. – Jeżeli mamy taką możliwość, poszukajmy luk w planie naszego rozmówcy, aby spotkać się z nim wtedy, gdy nie będzie zajmował się innymi zadaniami. – Pochlebstwa bardzo dobrze jest prawić w sytuacjach, w których odbiorca Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 23 „nie może nam uciec” – w trakcie obiadu (najlepiej, gdy go na niego zaprosi- my), gdy razem czekamy w kolejce lub wtedy, gdy znajdujemy się na spotka- niu rodzinnym (chrzcinach, weselach lub komuniach) lub na imprezie zor- ganizowanej przez naszych pracodawców. Ostatnią wskazówką, którą może nam udzielić odbiorca jest odpo- wiedź na najprostsze pytanie: czy lubi komplementy? Choć brzmi nieco prozaicznie, możemy uzyskać dzięki niemu wiele cennych in- formacji, które warto wykorzystać. Przede wszystkim: jeśli lubi kom- plementy, to zawsze warto przedstawić pochlebne uwagi, ale wtedy, gdy ich nie lubi, wcale nie musimy ich unikać. Jeżeli odbiorca nie przepada za pozytywnymi uwagami, każdy komplement trzeba bu- dować, zwracając szczególną uwagę na wiarygodność, spójność, kon- sekwencję i niepodważalność tego, co mówimy. Jeżeli ktoś nie lubi komplementów, to nie musimy z nich rezygnować, ale na pewno musimy je ograniczyć do jednego i dopracować go tak, aby w żadnym elemencie nie można było go podważyć. CZY LUBIMY KOMPLEMENTY? – Większość ludzi lubi komplementy, ale są wśród nich także tacy, którzy je wręcz uwielbiają. Jeżeli nie mamy szczegółowych informacji na temat kon- kretnej osoby, możemy założyć, że komplement będzie dobrym pomysłem. – Istnieją sytuacje, w których większość ludzi nie lubi słuchać komplementów – gdy są mocno pochłonięci tym, co robią; gdy przed chwilą usłyszeli jeszcze pochlebniejszą uwagę; gdy jesteśmy przez chwalonego lub jego przyjaciół odbierani negatywnie oraz gdy wokół są sami specjaliści w dziedzinie, której dotyczy komplement, a osobie komplementowanej dużo do nich brakuje. – Nie lubimy komplementów, gdy nasza uwaga jest pochłonięta innymi spra- wami, jesteśmy zmęczeni lub zdenerwowani. – Lubimy komplementy, które usłyszymy od drugiej osoby, ale w imieniu ko- goś innego (możemy poprosić przyjaciela, aby przekazał komuś komple- ment w naszym imieniu). – Najbardziej lubiane są komplementy wyszukane – związane ze szczegółami określonego działania, które podejmuje odbiorca. – Jeżeli komplement odniesiony jest tylko do aktualnej sytuacji, to jest gorzej Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 24 odbierany niż wtedy, gdy odnosi się do cech osobowości odbiorcy. Pochwa- lenie jednego występu sportowca czy jednej książki pisarza jest dużo mniej efektywne niż pochwalenie kariery sportowej lub całej twórczości. – Lubimy komplementy, ponieważ działają podobnie jak przysługi – otrzymu- jemy coś, czego sami nie zawsze możemy dokonać, i dzięki temu oszczędza- my czas, mamy lepsze mniemanie o sobie i generalnie lepiej się czujemy. – Ludzie, którzy od czasu do czasu komplementują innych, są generalnie bar- dziej lubiani w otoczeniu, które dostrzega ich uwagi. Ma to jednak miejsce tylko wtedy, gdy komplementy są zróżnicowane i nie zdarzają się zbyt często lub tylko wobec jednej osoby. – Ważne są także motywy, którymi kierujemy się, wypowiadając pochlebne uwagi pod adresem drugiej osoby. Jeżeli są one wysokie (jak bezinteresow- ność, czy szczera chęć docenienia), to wzmacniają one sympatyczne uczucia, ale gdy jest inaczej i intencją jest manipulacja, to efekt może być kompletnie odwrotny. Nie dotyczy to tylko rzeczywistych motywów, które w jakiś spo- sób dotarły do odbiorcy (na przykład poprzez plotki), ale także tego, w jaki sposób te motywy on sobie wyobraża. – Nikt nie lubi nadmiaru komplementów. Omówione w tym rozdziale taktyki opisują nie tylko możliwości, ale także ograniczenia działań, których możemy się podjąć. Bardzo zna- ne porzekadło głoszące, że „pochlebstwo nic nie daje”, jest oczywiście fałszywe, ale jeżeli nie będziemy przestrzegać poniższych reguł, to nawet dobre komplementy mogą wpędzić nas w kłopoty albo spra- wić, że zwyczajnie stracimy czas. WSZYSTKO, CZEGO NALEŻY UNIKAĆ – Ludzie bardzo lubią być chwaleni, ale nienawidzą czuć, że ktoś nimi mani- puluje. – Unikaj przesadzania z pochwałami. – Każde pochlebstwo powinno być uzasadnione jakimś faktem w rzeczywisto- ści (np. on jest mądry, bo dobrze zdał maturę). – Nie powinniśmy ujawniać żadnego motywu, który leży u podstaw komple- mentowania – dobrze byłoby sprawiać wrażenie, że żadne z naszych słów nie jest powiązane z żadnym z naszych celów. – Jeżeli odbiorca jest nowo poznaną osobą, unikajmy komplementów zaska- kujących – Jeżeli ktoś ma nas oceniać, nie prawmy mu komplementów, ponieważ może Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – darmowy fragment – Złote Myśli Rafał Dorobek ● str. 25 to zostać odebrane jako próba wkupienia się w jego łaski. Pochlebstwo za- działa tylko wtedy, gdy wiemy, że osoba ta nie słyszała do tej pory zbyt wielu pozytywnych zdań na swój temat, bardzo lubi komplementy lub po prostu nie jest kompetentna i bardziej niż na poleceniach zależy jej na dobrym sa- mopoczuciu. Generalnie jednak lepiej jest unikać komplementowania w ta- kiej sytuacji. Zamiast tego – lepiej już skierować do takiej osoby uwagę, w której pokażemy, że rozumiemy trudności wykonywanego przez nią zada- nia, mówiąc na przykład: „Na pewno nie jest łatwo oceniać tak wiele osób. Jeżeli potrzebuje pan/pani jakiejś krótkiej przerwy, to możemy porozma- wiać za chwilę”. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Rafał Dorobek
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zbuduj swój wizerunek
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: