Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00278 006539 18632291 na godz. na dobę w sumie
Zdjęcia makro. Warsztaty fotograficzne - książka
Zdjęcia makro. Warsztaty fotograficzne - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2002-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
>> Możesz kupić w zestawie:
Warsztaty fotograficzne. Ekspozycja. Kompozycja. Oświetlenie. Zdjęcia makro. Fotografowanie dzieci.

 

Poznaj techniki fotografowania w skali makro i pokaż na swoich zdjęciach zachwycający świat szczegółów

 

Makrofotografię definiuje się jako rodzaj fotografii, na której obiekt przedstawiony jest w naturalnych rozmiarach lub jest nieznacznie powiększony (w skali 10:1). Jednak makrofotografia to znacznie więcej -- jest ona odkrywaniem drobnych, fascynujących szczegółów, których na co dzień się nie dostrzega. Skrzydło pszczoły, kropla rosy na płatku róży, faktura ścian czy splot włókien we fragmencie tkaniny to elementy, które -- jeśli je odkryjesz i nauczysz się na nie patrzeć -- mogą stać się źródłem wspaniałych pomysłów i pięknych fotografii.

Książka 'Zdjęcia makro. Warsztaty fotograficzne' wprowadzi Cię w niezwykły świat makrofotografii. Znajdziesz tu wszelkie potrzebne informacje, dotyczące sprzętu fotograficznego czy technik wykonywania tego rodzaju zdjęć, a także ćwiczenia, abyś mógł sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Korzystając z tego podręcznika, dowiesz się, jak dobierać odpowiednie sztuczne oświetlenie i wykorzystywać naturalne światło do budowania nastroju zdjęcia. Nauczysz się osiągać niewiarygodne efekty, manipulując głębią ostrości, i tworzyć niebanalne obrazy abstrakcyjne oraz portrety zainspirowane makrofotografią.

Uchwyć fascynujące tajemnice świata w skali makro

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZdjŒcia makro. Warsztaty fotograficzne Autor: Haje Jan Kamps ISBN: 978-83-246-2002-9 Tytu‡ orygina‡u: Macro Photography Photo Workshop Format: 180x235, stron: 272 Poznaj techniki fotografowania w skali makro i poka¿ na swoich zdjŒciach zachwycaj„cy (cid:156)wiat szczeg(cid:243)‡(cid:243)w (cid:149) Jak naprawia(cid:230) typowe usterki zdjŒ(cid:230) makro metod„ edycji komputerowej? (cid:149) Jak stosowa(cid:230) efekty specjalne w makrofotografii? (cid:149) Jak pos‡ugiwa(cid:230) siŒ g‡Œbi„ ostro(cid:156)ci? MakrofotografiŒ definiuje siŒ jako rodzaj fotografii, na kt(cid:243)rej obiekt przedstawiony jest w naturalnych rozmiarach lub jest nieznacznie powiŒkszony (w skali 10:1). Jednak makrofotografia to znacznie wiŒcej (cid:151) jest ona odkrywaniem drobnych, fascynuj„cych szczeg(cid:243)‡(cid:243)w, kt(cid:243)rych na co dzieæ siŒ nie dostrzega. Skrzyd‡o pszczo‡y, kropla rosy na p‡atku r(cid:243)¿y, faktura (cid:156)cian czy splot w‡(cid:243)kien we fragmencie tkaniny to elementy, kt(cid:243)re (cid:151) je(cid:156)li je odkryjesz i nauczysz siŒ na nie patrze(cid:230) (cid:151) mog„ sta(cid:230) siŒ (cid:159)r(cid:243)d‡em wspania‡ych pomys‡(cid:243)w i piŒknych fotografii. Ksi„¿ka (cid:132)ZdjŒcia makro. Warsztaty fotograficzne(cid:148) wprowadzi CiŒ w niezwyk‡y (cid:156)wiat makrofotografii. Znajdziesz tu wszelkie potrzebne informacje, dotycz„ce sprzŒtu fotograficznego czy technik wykonywania tego rodzaju zdjŒ(cid:230), a tak¿e (cid:230)wiczenia, aby(cid:156) m(cid:243)g‡ sprawdzi(cid:230) swoje umiejŒtno(cid:156)ci w praktyce. Korzystaj„c z tego podrŒcznika, dowiesz siŒ, jak dobiera(cid:230) odpowiednie sztuczne o(cid:156)wietlenie i wykorzystywa(cid:230) naturalne (cid:156)wiat‡o do budowania nastroju zdjŒcia. Nauczysz siŒ osi„ga(cid:230) niewiarygodne efekty, manipuluj„c g‡Œbi„ ostro(cid:156)ci, i tworzy(cid:230) niebanalne obrazy abstrakcyjne oraz portrety zainspirowane makrofotografi„. (cid:149) O(cid:156)wietlenie w makrofotografii (cid:149) Wykorzystanie (cid:156)wiat‡a naturalnego (cid:149) Blokowanie (cid:156)wiat‡a (cid:149) Minimalizowanie drgaæ (cid:149) Sztuczne o(cid:156)wietlenie i budowanie nastroju (cid:156)wiat‡em (cid:149) Fotografowanie l(cid:156)ni„cych obiekt(cid:243)w (cid:149) Fotografowanie w plenerze (cid:151) kwiaty i owady (cid:149) Pos‡ugiwanie siŒ g‡Œbi„ ostro(cid:156)ci (cid:149) Tekstury (cid:149) Fotograficzne abstrakcje (cid:149) Portrety inspirowane makrofotografi„ (cid:149) Cyfrowa ciemnia Uchwy(cid:230) fascynuj„ce tajemnice (cid:156)wiata w skali makro Spis treści ROZdZiAł 1 Pierwsze kroki w makrofotografii Czym jest makrofotografia Na czym polega wyzwanie Punkt ostrości i głębia ostrości Oświetlenie Inne wyzwania Czy mnie na to stać dlaczego każdy może fotografować w skali makro Pierwsza próba Kompaktowe aparaty cyfrowe Cyfrowe lustrzanki j­ednoobiektywowe (dSLR) ROZdZiAł 2 Wyposażenie Makrofotografia na cyfrowym aparacie kompaktowym Konwertery Dołączanie obiektywów do aparatu kompaktowego 19 20 22 24 25 26 26 28 30 30 31 35 36 36 39  Makrofotografia na aparacie dSLR Makrofotografia bez dodatkowego wyposażenia Konwertery Specj­alistyczne obiektywy do makrofotografii Telekonwertery Tuby przedłużaj­ące Pierścienie odwrotnego mocowania Łączenie obiektywów czołami Mieszki Lampy błyskowe, reflektory i ekrany Zewnętrzne lampy błyskowe Lampy błyskowe do makrofotografii Reflektory i ekrany Statywy Głowica statywu Szyny do ustawiania ostrości Specj­alne statywy ROZdZiAł 3 Oświetlenie w makrofotografii dlaczego potrzebujemy lepszego oświetlenia Fotografowanie z długim czasem otwarcia przesłony Wibracj­e i ruch Rozwiązaniem j­est światło — dużo światła! Jak najlepiej wykorzystać naturalne światło Cień a światło słoneczne Kontrolowanie naturalnego światła Blokowanie światła Reflektory Ekrany Jak zminimalizować drgania Unieruchomienie fotografowanego obiektu Unieruchomienie aparatu 10 42 43 43 43 46 48 50 51 53 55 55 56 57 59 60 60 61 65 66 66 67 68 70 70 73 74 76 77 77 77 79 Tłumienie drgań własnych aparatu Sztuczne oświetlenie Oświetlenie stałe Oświetlenie fleszowe Budowanie nastroju światłem Kierunek światła Kolorowe światło Oświetlanie tła Balans bieli ROZdZiAł 4 Świat w powiększeniu inny sposób patrzenia Okazj­e są wszędzie Eksploruj­ swe otoczenie Akcja w makrofotografii Spadaj­ące krople Płonące zapałki Fotografowanie lśniących obiektów Oświetlenie Odbicia lustrzane 82 82 83 85 87 87 88 88 90 93 95 96 97 101 101 105 109 109 110 11 ROZdZiAł 5 Kwiaty Fotografowanie w plenerze Oświetlenie Wiatr i warunki pogodowe Wybieranie tła Kompozycj­a uj­ęcia Wybieranie kwiatu do sfotografowania Dzikie kwiaty Kupowanie kwiatów Wystawy kwiatów Posługiwanie się głębią ostrości Co to j­est głębia ostrości? Praca z małą głębią ostrości Płaszczyznowe ustawienie obiektu Techniki oświetlania kwiatów Światło naturalne Reflektory Lampa błyskowa Flesz wypełniaj­ący Tylne oświetlenie Filtry polaryzacyj­ne ROZdZiAł 6 Tekstury Co to są tekstury Poszukiwanie kontekstu Fotografowanie tekstur Oświetlenie Kompozycja Pomysły warte wypróbowania 12 115 117 117 118 119 119 120 121 123 123 126 126 128 130 131 131 132 133 134 134 134 137 139 141 143 145 146 147 ROZdZiAł 7 Owady Fotografowanie owadów Jak podejść do owada Praca w naturalnym środowisku owadów Jak postępować z owadami Studio do fotografowania owadów Poruszające się obiekty a mała głębia ostrości Owady w locie ROZdZiAł 8 Abstrakcje Odkrywanie kolorów Użycie selektywnej ostrości w celach artystycznych Wprowadzanie ziarna Malowanie światłem Podkreślanie niezwykłych detali Przyjrzyj się kolorowym magazynom 153 155 158 160 161 163 165 167 173 175 176 178 180 182 183 13 ROZdZiAł 9 Ludzie Przyjrzyj się oczom Fotografowanie oczu Efekt czerwonych oczu Portret inspirowany makrofotografią Makrofotografia samego siebie Bliski kontakt z modelem Odrobina humoru ROZdZiAł 10 Cyfrowa ciemnia Jak stworzyć cyfrową ciemnię Twój­ komputer Twoj­e oprogramowanie do czego są te przyciski Podstawowe narzędzia Narzędzia do zaznaczania Narzędzia do dodawania i usuwania z obrazu Naprawianie typowych usterek zdjęć makro Ekspozycj­a Kontrast 14 189 190 191 193 195 196 198 200 205 207 207 208 209 210 210 212 214 215 217 Balans bieli i przebarwienia Mała głębia ostrości Retuszowanie obrazów Fotografowanie w formacie RAW Zaawansowane metody cyfrowej edycji obrazów Dodatek A Źródła internetowe Dodatek B Współpracujący artyści fotografii Słowniczek Skorowidz 220 224 227 229 230 235 241 251 261 15 4 R O Z D Z A Ł I I Ś W A T W P O W Ę K S Z E N U I I INNY SPOSÓB PATRZENIA AKCJA W MAKROFOTOGRAFII FOTOGRAFOWANIE LŚNIĄCYCH OBIEKTÓW Moim zdaniem urok makrofotografii polega na tym, że najbardziej prozaiczne rzeczy można dzięki niej zmienić w subtelne dzieła sztuki. Ty i ja żyjemy w świecie wizualnych stereotypów, w którym jedno spojrzenie mówi nam wszystko o danym miejscu, osobie lub przedmiocie. Ludzie rzadko mają czas i ochotę przyjrzeć się czemuś bliżej, postawić pyta- nia, zmienić zdanie. Makrofotografia pozwala to wszystko odmienić. Kuchenne krzesło, na którym siadasz codziennie od pięciu lat, może się okazać pokryte skomplikowa- nym wzorem słojów drewna, rys i plam po czerwo- nym winie. Ręczna piła, z której korzystasz czasem przy wykonywaniu drobnych domowych napraw, to niezwykły kolaż tekstur, kolorów i kształtów. Ko- szyk z owocami to kolejne źródło niewiarygodnych wrażeń. A gdy skończysz rozglądać się po własnym domu, to na zewnątrz cały świat czeka na odkrycie. Kto by mógł przewidzieć, że oblodzony płot to taki kunsztowny klejnot? Obejrzyj zdjęcie 4-1, jeśli mi nie wierzysz. Uzbrojony w aparat, obiektyw, w swą wiedzę na temat fotografii i w tę książkę, która posłuży Ci za ściągawkę, możesz zmienić zwykłe przedmioty ze swego otoczenia w rzeczy pełne ekspresji. Życie jest krótkie, a sztuka wieczna — bierzmy się do pracy. 4-1 Szron na ogrodzeniu. Zdjęcie wykonane obiektywem Canon 28–105 mm Macro, 1/1500 s, f/5,6, ISO 100 94 ZDJĘCIA MAKRO / Świat w powięk szeniu INNY SPOSÓB PATRZENIA Pomyśl o skali makro w odmienny sposób; pomyśl o skali całego globu. To słynne zdjęcie 4-2, zrobione przez NASA w roku 1968, w czasie misji Apollo 8, to portret naszej Ziemi. Smugi leniwych chmur, roz- mazane wokół ciemnoniebieskiej planety, zawieszo- nej w otchłani. Gdy opublikowano to zdjęcie, świat osłupiał. Ta nowa perspektywa, jaką uzyskano, na- ciskając spust migawki całkiem prostego aparatu typu Hasselblad (dobrej jakości aparat średniofor- matowy) na pokładzie statku kosmicznego, u wielu osób wywołała zmianę sposobu myślenia o świecie. Nie potrzebujesz jednak statku kosmicznego za miliony dolarów, aby zmienić perspektywę. Gdy 4-2 Obraz, który zmienił świat; a także cały świat możliwości dla makrofotografii w zasięgu ręki. Zdjęcie © NASA Ł 4 R O Z D Z A I portretujesz ludzi, wystarczy obniżyć położenie apa- ratu, aby uzyskać całkiem nowy wyraz. Kiedy sfo- tografujesz samochód od góry, także pokażesz lu- dziom coś, co rzadko widują. W obu przypadkach nie fotografowałeś niczego nowego ani niezwykłego, a sam proces fotografowania nie wymagał skompli- kowanych przygotowań. Wystarczy, że postarałeś się zrobić coś dodatkowo; coś, co odmieniło charakter Twoich obrazów. W makrofotografii zamiłowanie do twórczych eks- perymentów jest szczególnie pożądane. Wymagane jest też inne podejście. Zamiast dwoić się i troić, by oddać całość obiektu, z wszystkimi detalami, ro- bimy coś wręcz przeciwnego. Nie chcę pokazywać całego domu. Nie chcę pokazywać całej postaci. Nie chcę nawet zrobić portretu od pasa w górę ani uchwycić twarzy; może wystarczy mi samo ucho… z kolczykiem. Ignorując większą część sceny, która się przed Tobą rozpościera, masz szansę podzielić rzeczywistość na cząstki i zbadać je, odkryć pojedyncze klocki w bu- dowli. Pokaż ludziom zdjęcie czegoś, co kojarzy się ze światłowodami i światem nowoczesnych techno- logii (zdjęcie 4-3), a potem powiedz im, że patrzą na szczoteczkę do zębów, a być może zmienisz ich my- ślenie o fotografii i świecie, który ich otacza. Chemicy interesują się atomami, a biolodzy pasjo- nują się sekwencjami DNA z tego samego powodu, dla którego my interesujemy się makrofotografią; chcemy odkryć w rzeczach to, co decyduje o ich charakterze, co nadaje im niepowtarzalność. 95 Światłowody czy tylko szczoteczka do zębów? Zdjęcie wykonane odwróconym obiektywem stałoogniskowym Canon 50 mm na mieszku, o długości ustawionej na ok. 45 mm. Oświetlenie reflektorkiem halogenowym. 1/30 s, f/5,6 przy ISO 100 4-3 OKAZJE SĄ WSZĘDZIE Okazje do robienia zdjęć makro są wszędzie wokół Ciebie, a im większe wybierzesz powiększenie, tym będzie ich więcej. Tapeta, dywan, tkanina (jak ta pokazana na zdjęciu 4-4) pokazane w naturalnej skali mogą wyglądać ciekawie. Kiedy jednak zbli- żysz się jeszcze bardziej, to nawet najprostsze przed- mioty okażą się oceanem możliwości. Pudełko zapa- łek albo miseczka mleka dla adepta makrofotografii mogą okazać się zajęciem na całe dnie. Trudność nie polega więc na braku tematów, lecz raczej na tym, by je dostrzegać. Niestety, tego trudno jest kogoś nauczyć. Rzecz wymaga połączenia prak- tyki, wyobraźni, uporu i czasu. Jednak gdy raz uda Ci się zrobić świetne zdjęcie makro czegoś, po czym nigdy byś się nie spodziewał, że będzie się do tego na- dawać, to już nie ustaniesz w poszukiwaniach. 96 ZDJĘCIA MAKRO / Świat w powięk szeniu Przy dostatecznym powiększe- niu dżinsy okazują się krajobra- zem, w którym można się zgu- bić. Zdjęcie wykonane obiekty- wem Canon MP65-E f/2,8 Macro z zestawem lamp błyskowych MT-24EX Macro Twin Lite, 1/125 s, f/16 przy ISO 100 Ł 4 R O Z D Z A I 4-4 EKSPLORUJ SWE OTOCZENIE Gdzie więc najlepiej szukać okazji do zrobienia zdję- cia makro? Wszędzie! To właśnie jest prawidłowa odpowiedź. Trójostrzowa golarka, zardzewiała sta- ra piła (zdjęcie 4-5), nawet ryza papieru mogą oka- zać się ciekawymi tematami. Cały sekret to szukać w nietypowych miejscach, nawet gdy na pozór nie wydają się wcale inspirujące. Nigdy nie zapomnę fotograficznej zagadki, którą znalazłem w jakimś starym czasopiśmie, gdy byłem dzieckiem. Był to wykadrowany fragment jakiegoś zwyczajnego przedmiotu, który trzeba było rozpo- znać. Przez długi czas nikt nie wiedział, co to jest. Moja siostra nie potrafiła mi pomóc, moi rodzice też się poddali. Doprowadzało mnie to do furii, bo mia- łem to uczucie „mam-to-na-końcu-języka”, którego zaznajemy, gdy szukamy na coś właściwego słowa (i mamy pewność, że takie słowo istnieje). Rozpo- znawałem kształt obiektu, ale nie mogłem go umiej- scowić. W końcu olśniło mnie — to była obracająca się część zwykłej kasety magnetofonowej. Pokazywanie widzom dość wiele, by zdawało się im, że wiedzą, na co patrzą, ale i dostatecznie mało, by ich zaintrygować, to sztuka wymagająca wiele wyczucia. Choć granie na nerwach widow- ni jest bardzo zabawne, nie jest to jednak główny cel makrofotografii. W tym rozdziale chcę przede wszystkim zwrócić Twoją uwagę na różne możli- wości wykonywania zdjęć makro w Twym bezpo- średnim otoczeniu. 97 Codziennie widzisz rdzę. A czy kiedyś spróbowałeś ją sfotografować? Zdjęcie wykonane obiektywem Canon MP65-E f/2,8 Macro z zestawem lamp błyskowych MT-24EX Macro Twin Lite, 1/125 s, f/8 przy ISO 100 4-5 W szkołach dziennikarzy uczy się, że wszystkie do- bre historie są o ludziach. Nie trzeba pisać o 500 osobach, których dotknęła jakaś katastrofa; napisz o jednej z nich, bo czytelnicy łatwiej się zidentyfi- kują z pojedynczym człowiekiem niż z całą grupą. To samo można by powiedzieć o makrofotografii: piękne zdjęcie porusza uczucia, wywołuje emocje. Samo zdjęcie niewiele znaczy, jeśli nie opowiada jakiejś historii. Codzienne przedmioty podsuwają nam wiele sub- telnych historii. Gdy popatrzymy z bliska na dwa żetony do głosowania (zdjęcie 4-6), to widzimy sym- bol rozdarcia, walki między dwoma opcjami, dwo- ma partiami, z ciemną przepaścią niezgody między nimi. Tapeta, skóra domu, to krajobraz po walce, pełen świeżych ran i śladów napraw. Nie dostrzega- my tego zwykle, ale gdy przyjrzymy się z bliska, opo- wieść okazuje się ciekawa (zdjęcie 4-7). Słyszałeś pewnie wyrażenie „oczy są zwierciadłem duszy człowieka”. Czemu miałoby to być prawdzi- we tylko w odniesieniu do ludzi? Wiem, że nie jest łatwo nakłonić domowego zwierzaka, by posiedział chwilę spokojnie i pozwolił się sfotografować… Spójrz jednak na zdjęcie 4-8. Choć nie jest to, ściśle rzecz biorąc, makrofotografia, to zdjęcie to dobrze ilustruje, jak można wykorzystać zbliżenie przy ro- 98 ZDJĘCIA MAKRO / Świat w powięk szeniu Prostota kompozycji, ciekawa tekstura i mocne kolory potra- fią czasem złożyć się na dobre ujęcie. Zdjęcie wykonane obiek- tywem Canon MP-E Macro z zestawem lamp błyskowych MT-24EX Macro Twin Lite, 1/60 s, f/8 przy ISO 100 Tapeta podrapana przez ko- ciaka — historia domu. Zdjęcie wykonane obiektywem Canon MP65-E f/2,8 Macro z zestawem lamp błyskowych MT-24EX Macro Twin Lite, 1/180 s, f/8 przy ISO 100 4-6 4-7 Ł 4 R O Z D Z A I 99 Cierpliwość i doświetlające scenę reflektory to główne składniki nastrojowe- go portretu tego kota. Zdjęcie wykonane obiektywem Sigma 70–200 mm f/2,8 Macro z ogniskową ustawioną mniej więcej na 110 mm, 1/45 s, f/4,5 przy ISO 100. Oświetlenie: dwa reflektory 800 W 4-8 bieniu portretu. Było to jedyne udane zdjęcie spo- śród 200 prób, ale dowodzi to tylko tego, że warto próbować. Jeśli uda Ci się zrobić taki prawdziwy, intymny portret Twojego ulubieńca, będzie to wiel- kie osiągnięcie. Za każdym razem, gdy zdarzy Ci się wziąć jakiś przedmiot do ręki i powiedzieć „to mi przypomina, jak kiedyś…”, to masz już gotową historię i emocjo- nalny związek. Więc wyciągnij swój aparat i postaraj się zrobić zdjęcie, które jakoś tę historię zilustruje. Kolejnym dobrym punktem wyjścia są gry. Jeśli lu- bisz pokera, szachy, a może nawet gry fantasy z mi- niaturowymi figurkami, to masz przed sobą wa- chlarz możliwości. Sam najbardziej lubię szachy, więc szklane figurki do gry i kilka świec potrafią mi dostarczyć zajęcia w deszczowy dzień — popatrz na zdjęcie 4-9. Zdjęcie to ilustruje też, co się dzieje, gdy nie zapewnisz dostatecznej stabilności aparatu przy stosowaniu długiego czasu naświetlania w zdjęciu makro. To niewielkie rozmycie spowodowane jest przez naciśnięcie spustu migawki oraz odskakiwanie lusterka, przemieszczającego się we wnętrzu aparatu. 100 ZDJĘCIA MAKRO / Świat w powięk szeniu Jedynym oświetleniem tej sceny jest kilka świec; wykonanie zdjęcia przy tak słabym świetle to dobre ćwiczenie w makro- fotografii. Zdjęcie wykonane obiektywem stałoogniskowym Canon 50 mm f/1,8 na tubie przedłużającej 13 mm, 1/4 s, f/1,8 przy ISO 100 Ł 4 R O Z D Z A I 4-9 AKCJA W MAKROFOTOGRAFII Wielką siłą fotografii zawsze była umiejętność za- trzymywania czasu. Zanim pojawiła się fotografia, nikt nie mógł zobaczyć, jak koliber porusza w locie skrzydłami, jak deformuje się piłka tenisowa ude- rzona rakietą przy serwie ani też jak wygląda kula trafiająca w jabłko z prędkością dźwięku. W tym mikrokosmosie, którym my się zajmujemy, znaleźć można setki ulotnych zdarzeń, błyskawicz- nych akcji, które bez makrofotografii pozostałyby nieznane. Mnie fascynują najbardziej spadające krople i sposób, w jaki zapalają się zapałki, więc tym tematom postanowiłem się bliżej przyjrzeć. SPADAJĄCE KROPLE Byli fotografowie, którzy doszli do granicy obłędu, próbując zrobić perfekcyjne zdjęcie spadającej kro- pli. Na przykład w połowie lat pięćdziesiątych Ha- rold Edgerton poświęcił kilka lat życia, by uzyskać idealne zdjęcie korony — kręgu kropelek, który po- wstaje, gdy spadająca kropla wypchnie swym impe- tem część cieczy do góry. W końcu, po latach prób, dopiął swego. Obecnie możemy dzielić się doświadczeniem za po- średnictwem Internetu. A ponieważ niemal wszyscy fotografowie korzystają z aparatów cyfrowych, czas potrzebny na eksperymentowanie także znacznie 101 się skrócił. Wyobraź sobie tych biedaków, którzy za każdym razem musieli czekać na wywołanie fil- mu, aby przekonać się, czy tym razem udało im się uchwycić koronę kropel! Pomimo że od strony technicznej fotografowa- nie kropel stało się łatwiejsze, wciąż jest to zajęcie żmudne i pracochłonne. Jednak studiowanie roz- prysków cieczy zamrożonych w bezruchu ma w so- bie coś niezwykłego, i świetnie nadaje się to na pro- jekt z dziedziny makrofotografii. Już wiele razy w mej karierze fotografa próbowałem robić zdjęcia spadających kropel i za każdym ra- zem robiłem to nieco inaczej. Na początku używa- łem starej lampy błyskowej podłączonej do Kodaka DC4800 kablem PC (takim samym, jakim łączy się aparat ze studyjnymi lampami błyskowymi). Rezul- taty nie były całkiem złe, ale przy fotografowaniu kompaktowym aparatem nie udało mi się osiąg- nąć takiej jakości, na jakiej mi zależało. Za drugim podejściem używałem już mojej pierwszej cyfrowej lustrzanki — był to jeden z pierwszych modeli EOS D60 firmy Canon, kupiony w tym samym dniu, w którym pojawił się na rynku. To, co mi się uda- ło osiągnąć, można już uznać za przyzwoity wynik (zdjęcie 4-10), ale nie zwalający z nóg. 4-10 Jedna z moich pierwszych prób fotografowania kropel. Zdjęcie wykonane obiek- tywem Canon 135 mm f/2,8 Soft Focus, oświetlenie; dwie lampy 600W, 1/4000 s, f/2,8 przy ISO 100 102 ZDJĘCIA MAKRO / Świat w powięk szeniu A potem, pewnego dnia deszcz uwięził mnie w domu z moim nowiutkim aparatem dSLR. I co innego mógłbym robić, jak nie wrócić jeszcze raz do fotografowania kropel? Tym razem zdecydowa- łem się dać szansę stałemu oświetleniu i ustawiłem obok siebie dwie warsztatowe lampy 600 W. Choć światło było oślepiające, i tak nie było jeszcze dosta- tecznie jasne; nawet najlepsze z moich ujęć z tego dnia miały minimalne rozmycie, wywołane ruchem kropli. Chociaż niektóre zdjęcia były całkiem spek- takularne, to rozmycie oznaczało, że nie osiągnąłem jeszcze technicznej perfekcji, jaka mi się marzyła. W trakcie eksperymentów odkryłem jednak coś istotnego, a mianowicie to, że przezroczystość wody bardzo utrudnia uchwycenie dynamiki jej ruchu. Potrzebna mi była jednolita w kolorze, nieprzejrzy- sta ciecz… ale używając farby, narobiłbym strasz- nego bałaganu. Moja nieoceniona asystentka, Kat- herine, poddała mi pomysł użycia mleka. Okazało się to straszne w skutkach. Ciepło lamp sprawiło, że mleko skwaśniało w mniej niż pół godziny, a zapach w moim zaimprowizowanym studiu utrzymywał się potem tygodniami. Wkrótce jednak odkryłem ide- alny płyn: konserwowane mleczko do kawy! Jest nieco gęstsze od wody i nie psuje się tak jak mleko. Gdy zacząłem pracować nad tą książką, zdecydowa- łem, że pora odświeżyć me doświadczenie w zakre- sie fotografowania kropel. Zaopatrzyłem się w kilka kartoników mleczka do kawy i uzbrojony w obiek- tyw makro 28–135 mm z tubą przedłużającą 25 mm oraz w zestaw lamp błyskowych Macro Twin Lite firmy Canon, zacząłem jeszcze raz. Krople można fotografować na wiele sposobów, za- leżnie od upodobań. Można tworzyć obrazy tchną- ce spokojem, jak zdjęcie 4-11 autorstwa Matthieu Collompa, ale ja wolę dramatyzm uderzenia kropli w powierzchnię. Ł 4 R O Z D Z A I 4-11 Spadające krople można portretować w różnym stylu. Ta fotografia to przy- kład eleganckiego uchwycenia kropli w swobodnym spadku. Zdjęcie wykonane obiektywem makro 60 mm, 1/1000 s, f/3,5 przy ISO 100. Autor: Matthieu Collomp 103 Do fotografowania kropel używam sporej, płaskiej powierzchni pokrytej cieniutką warstwą mleczka do kawy. Następnie nabieram trochę płynu do kro- plomierze i spuszczam pojedyncze krople, tak by uderzyły w powierzchnię (jeśli nie masz pod ręką kroplomierza, kup go sobie w aptece, to kosztuje naprawdę niewiele). Po kilku próbnych zdjęciach nabrałem wyczucia czasu, tak że mogłem robić zdję- cia ułamek sekundy po tym, jak kropla wpadała do naczynia (zdjęcie 4-12). Potem były mi jeszcze po- trzebne cztery godziny intensywnej pracy, zmienia- nia baterii w aparacie i w lampie błyskowej i na- pełniania kroplomierza. Jest to taki rodzaj zajęcia, który każe powątpiewać Twej rodzinie i znajomym w Twoje zdrowe zmysły… W końcu jednak uzyska- łem pół tuzina zdjęć, z których byłem bardzo zado- wolony. Włączając w to zdjęcie 4-13 — prawie ide- alna korona. Ale tylko prawie… 4-12 Studiowanie efektów upadku kropli płynu to świetne zajęcie na leniwe popołu- dnie. Tu widzisz moment tuż po uderzeniu w powierzchnię. Zdjęcie wykonane obiektywem makro Canon 28–135 mm f/3,5 ze stabilizacją obrazu, 1/1500 s, f/8 przy ISO 100 104 ZDJĘCIA MAKRO / Świat w powięk szeniu Po wielu próbach uzyska- łem obraz, o jakim ma- rzyłem. Zdjęcie wykonane obiektywem makro Canon 28–135 mm f/3,5 ze stabi- lizacją obrazu, 1/500 s, f/8 przy ISO 100 Ł 4 R O Z D Z A I 4-13 PŁONĄCE ZAPAŁKI Zapałka to świetny przykład zwyczajnego przedmio- tu, w którym kryje się zaskakujący potencjał. Cała zabawa polega na tym, by pokazać coś zwykłego w nowy sposób. Pokaż swym przyjaciołom zdjęcie 4-14, a większość z nich zorientuje się, że chodzi o drewno. Mogą być jednak zdziwieni, że nie jest to pień drzewa ani też polano, lecz zapałka. Transformacja z nudnego kawałka drewna w kulę ognia, potem w płonącą szczapę i na końcu w osmo- lony, sczerniały przedmiot w połowie składający się z węgla zawsze mnie fascynowała. Moje pierwsze kroki w świecie makrofotografii wykonałem, próbu- jąc przyjrzeć się bliżej temu cyklowi przemian. Oczywiście zajmowanie się płonącymi zapałkami to zajęcie, które niesie z sobą pewne ryzyko. Z pew- nością nie chciałbyś nadtopić obudowy obiektywu, podpalić biurka ani też siebie; to nie jest miła nie- spodzianka. Jednak jeśli przygotujesz się właściwie, to z pewnością nic złego się nie stanie. Kiedy foto- grafuję zapałki, przykrywam mój stół roboczy ka- wałkiem blachy. 105 Faktura drewna na zapałce może wyglądać całkiem ciekawie. Zdjęcie wykonane obiektywem Canon MP-E Macro z zestawem lamp błyskowych MT-24EX Macro Twin Lite, 1/60 s, f/2,8 przy ISO 100 4-14 Zamiast zapalać zapałkę, pocierając ją o pudełko, a potem próbować ją sfotografować, mocuję zapałkę nieruchomo — używam do tego pustego pudełka po zapałkach — ustawiam aparat, a potem podpa- lam zapałkę, którą chcę sfotografować, za pomocą innej zapałki albo zapalniczki. W ten sposób moż- na spokojnie przygotować się do zdjęcia. Kiedy już pojawi się ogień, nie trzeba nerwowo manipulować aparatem i obiektywami, ustawiając kompozycję kadru i ostrość, tylko można skoncentrować się na gorącej części eksperymentu. Zdjęcie 4-15 przedsta- wia rezultat tak przeprowadzonego doświadczenia. Przy fotografowaniu zapałek najtrudniejsze jest do- branie ekspozycji. Jeśli nie używasz lamp błysko- wych, to oświetlenie zapewnia sama zapałka. Nic w tym złego, problem jednak polega na tym, że to oświetlenie jest bardzo zmienne. Zanim zapałka nie zostanie zapalona, jest bardzo mało światła. Potem zapala się siarka (czy cokolwiek innego, czego się obecnie używa przy produkcji zapałek) i następu- je kolosalny skok jasności światła. Później jasność znów spada, gdy zaczyna płonąć już samo drewno zapałki. Ponieważ każda zapałka płonie inaczej, dokładne planowanie ujęcia jest trudne i zawsze trzeba liczyć na łut szczęścia przy robieniu tego typu fotografii. Zazwyczaj w sytuacji, gdy nie da się przewidzieć oświetlenia, stosujemy automatyczny bracketing ekspozycji (AEB, od automatic exposure bracketing). Oznacza to zrobienie w krótkich odstępach czasu trzech zdjęć z nieco innymi parametrami ekspo- zycji, co zwiększa szansę na uzyskanie poprawnie 106 ZDJĘCIA MAKRO / Świat w powięk szeniu Na oświetlenie tej sceny składa się płomień zapałki i błysk flesza. Zdjęcie wykonane obiektywem Canon MP-E Macro z zestawem lamp błyskowych MT-24EX Macro Twin Lite, 1/750 s, f/2,8 przy ISO 100 Ł 4 R O Z D Z A I 4-15 naświetlonego zdjęcia. Jednak w tym konkretnym przypadku oświetlenie sceny zmienia się w ułamku sekundy, tak że wykonywanie kilku zdjęć z rzędu z różną ekspozycją to zupełna loteria. Jednak mimo tych komplikacji może Ci się udać zrobić niezłe zdjęcie, i to bez dodatkowego kosztow- nego wyposażenia. Zdjęcie 4-16 zrobiłem za pomocą tuby przedłużającej, wykonanej z puszki po chip- sach. Jego techniczna jakość wcale nie jest gorsza niż zdjęć robionych obiektywami o cenach prze- kraczających 1000 dolarów. Zdjęcie to dobrze też ilustruje ideę użycia przestrzeni negatywnej — czyli tego wszystkiego, co znajduje się na zewnątrz kon- turu głównego obiektu. odsyłacz Zdjęcie 4-16 zostało zrobione za pomocą domo- wej roboty obiektywu, który nie kosztował wię- cej niż 10 dolarów. Aby dowiedzieć się, jak go wykonać, sprawdź podrozdział dotyczący tub przedłużających w rozdziale 2. 107 4-16 Kontrast świeżego drewna i wypalonej powierzchni, zestawiony z przestrze- nią negatywną użytą jako trzeci ważny składnik kompozycji, przyczynił się do powstania atrakcyjnego zdjęcia. Zdjęcie wykonano odwróconym obiektywem 50mm na domowej roboty tubie przedłużającej. 1/3 s przy ISO 100 OŚWIETLANIE PŁONĄCYCH ZAPAŁEK Prawidłowe oświetlenie zapałek przechodzących przez różne stadia procesu spalania się najlepiej jest ustalić drogą eksperymentu. Wykonaj kilka zdjęć próbnych, by znaleźć kompromis między potrzebą odwzorowania szczegółów płomienia a przynajmniej częściowego uwidocznienia faktury drewna. Osobiście doszedłem do wniosku, że najlepszym uzupełnieniem światła płonącej zapałki jest lekki błysk flesza. Przełączenie lampy błyskowej w tryb ręczny i ustawienie jej jasności mniej więcej na 1/32 maksymalnej mocy po- winno wystarczyć, by wydobyć z cienia ziarnistą fakturę drewna i samej główki zapałki. Skoro bowiem nie możemy usunąć nadmiaru światła z obrazu, to nie pozostaje nam nic innego jak dopasować ekspozycję do jego najjaśniej- szej części, czyli płomienia. To zaś oznacza, że za pomocą lampy błyskowej trzeba jeszcze lekko doświetlić ciem- niejsze partie, by uwidocznić szczegóły samej zapałki. 108 ZDJĘCIA MAKRO / Świat w powięk szeniu FOTOGRAFOWANIE LŚNIĄCYCH OBIEKTÓW W sferze komercyjnej makrofotografia jest stoso- wana przede wszystkim w zdjęciach o charakte- rze naukowym oraz reklamowym. W tym drugim przypadku najczęstszym tematem jest biżuteria oraz drobne mechanizmy. Są więc spore szanse, że to, co przyjdzie Ci fotografować, będzie mieć bardzo lśniącą powierzchnię. Błyszczące obiekty mogą zaś przysporzyć wielu problemów tym fotografom, któ- rzy nie przygotowali się właściwie do wykonania zadania. Powierzchnie metaliczne oraz powierzch- nie cieczy stanowią szczególne wyzwanie, ponieważ lustrzane odbicia wszystkiego, co znajduje się wo- kół, zaczynają mieć decydujący wpływ na finalny wygląd obrazu. Sytuacji nie ułatwia też fakt, że każ- de światło skierowane wprost na obiekt powoduje powstanie silnych odblasków. Dokładnie planując ujęcie, możesz jednak zapewnić sobie równomierne, Korzystanie z namiotu bezcie- niowego przydaje się w wielu różnych rodzajach fotografii. Zwróć uwagę, że na tym zdjęciu brak odblasków, które wi- doczne są na innych zdjęciach spadających kropel. Zdjęcie wykonane obiektywem Canon 28–135 mm f/3,5 IS Macro 4-17 Ł 4 R O Z D Z A I rozproszone światło, takie jak to użyte przy fotogra- fowaniu kropli ze zdjęcia 4-17, i w ten sposób zredu- kować odblaski. Co więc należy zrobić, gdy ktoś zleci Ci sfotogra- fowanie pary obrączek albo zegarka ręcznego? Sta- rannie oświetlić obiekt i zachować czujność, by uniknąć niepożądanych refleksów świetlnych. OŚWIETLENIE Oświetlanie powierzchni odbijających światło jest niełatwe, głównie dlatego, że lustrzane powierzch- nie nie mają własnego koloru ani też tekstury, któ- ra mogłaby uczynić zdjęcie ciekawym. Nie masz do dyspozycji nic poza kształtem obiektu, musisz więc dobrze wykorzystać światło, aby go uwypuklić. odsyłacz Więcej informacji na temat oświetlenia oraz na- miotów bezcieniowych znajdziesz w rozdziale 3. 109 Jest wiele sposobów, by uzyskać interesujące oświet- lenie lśniącego obiektu. Klasycznym rozwiązaniem jest przepuszczenie światła przez żaluzje, aby uzy- skać pasiasty wzór na fotografowanej powierzchni. W ten sposób dodajesz sztuczną teksturę do przed- miotu, który jej nie posiadał. Czasem trzeba to uznać za zło konieczne, gdy chcemy dobrze odwzo- rować kształt obiektu. Inne wzory, które warto wypróbować, to szachow- nica oraz koncentryczne koła. Może Ci się zdawać, że trudno jest rzutować taki wzór na powierzchnię obiektu, ale wcale nie musi to być skomplikowane. Przy fotografowaniu lśniących przedmiotów musimy zwykle unikać lustrzanych odbić, to zaś oznacza, że obiekt trzeba umieścić w namiocie bezcieniowym. W takim namiocie możemy wraz z obiektem umieś- cić różne kształty, np. wycinając je z czarnego kar- tonu i mocując do ścian namiotu. Kształty te będą odbijać się w powierzchni modelu, czyniąc ją cie- kawszą. Potrzebna Ci tylko odrobina kreatywności, by uzyskać ciekawy efekt! ODBICIA LUSTRZANE Gdy obiekt, który fotografujesz, ma matową, szorst- ką powierzchnię, to masz szczęście. Nie będziesz musiał się martwić odbiciami. Kiedy jednak trzeba sfotografować metalowy przedmiot o powierzch- ni wypolerowanej jak lustro, sytuacja jest znacznie trudniejsza. Problem polega na tym, że obłe ścianki przedmiotu działają jak wypukłe zwierciadło z ką- tem widzenia 180°. Wykonane zdjęcie będzie więc przedstawiać tak naprawdę wszystko, co się znajdu- je wokół Ciebie. Nie fotografujesz przedmiotu; foto- grafujesz sposób, w jaki odbija on swoje otoczenie. Jedyny sposób, by uniemożliwić lśniącej powierzch- ni odbijanie światła, to usunąć wszystkie źródła światła z pomieszczenia. Ponieważ jednak potrze- bujesz światła, by robić zdjęcia, to rozwiązanie się nie sprawdza. Skoro więc nie można zapobiec od- biciom, trzeba się z nimi pogodzić i nauczyć się je kontrolować. Musisz stworzyć własne, planowane odbicia, które podkreślą kształt obiektu i charakter jego powierzchni. 110 Jedna z metod kontrolowania odbić polega na umieszczeniu obiektu w namiocie. Namiot to prze- strzeń zamknięta ze wszystkich stron płaszczyzna- mi o jednolitym, neutralnym kolorze — najczęściej białymi — z otworem przeznaczonym na obiek- tyw aparatu. W teorii umieszczenie obiektu w ta- kim miejscu oznacza, że jedyne widoczne odbicie na jego powierzchni to będzie odbicie obiektywu. Ponieważ jednak nie zajmie ono wiele miejsca na zdjęciu, możesz je zignorować albo ewentualnie wy- retuszować w komputerowym programie do edycji zdjęć, takim jak Adobe Photoshop. W rezultacie uzyskasz zdjęcie podobne do zdjęcia 4-18. Wiele osób uważa, że sterylne wnętrze namiotu po- woduje powstawanie obrazów wypranych z charak- teru i nastroju, i wprowadzają do wnętrza namiotu rozmaite dekoracje celem stworzenia zaplanowa- nych odbić. Na przykład umieszczenie na górnej powierzchni namiotu dwóch wąskich, równoległych czarnych pasków podkreśla formę kulistych metalo- wych przedmiotów, daje też ciekawe efekty w przy- padku biżuterii i innych błyszczących obiektów. Oświetlanie namiotu to ciekawe ćwiczenie. Moż- na to robić zarówno za pomocą oświetlenia stałego, jak i fleszowego. Ponieważ namioty są zwykle białe, można ich używać w roli ekranów do rozpraszania światła (dyfuzorów). Gdy umieścisz źródła światła za ściankami namiotu po obu jego stronach, uzy- skasz w jego wnętrzu miękkie, rozproszone oświet- lenie, które pozwala do minimum zredukować od- błyski i wydobyć w pełni jakość fotografowanego przedmiotu (zdjęcie 4-19). Aby zwiększyć wrażenie trójwymiarowości obrazu, można zróżnicować jasność światła wpadającego do namiotu, przy jednej ze ścian umieszczając mocniej- sze źródło światła (lub, jeśli nie ma możliwości re- gulacji intensywności świecenia, to odsuwając jed- no ze źródeł światła od namiotu). odsyłacz Więcej informacji na temat ekranów (dyfuzo- rów) znajdziesz w rozdziałach 2. i 3. ZDJĘCIA MAKRO / Świat w powięk szeniu Para obrączek sfotografowana w studiu z użyciem namiotu. Zdjęcie wykonano obiektywem 60 mm makro, 1/60 s, f/11 przy ISO 100 4-18 Poziom odwzorowania deta- li zegarka, jaki prezentuje to zdjęcie, byłby nie do osiągnięcia bez namiotu bezcieniowego. Zdjęcie wykonano obiekty- wem 105 mm f/2,8 AF-D Macro. 1/250 s, f/8,0, ISO 100 4-19 Ł 4 R O Z D Z A I 111 Zadanie na koniec rozdziału Teraz to widzisz. A teraz nie! Od czasu do czasu zdarza nam się widzieć jakiś obraz wyrwany z kontekstu. Gdy obiekt jest pokazany bez zwykłego otoczenia i w niewłaściwej skali, jak można zgadnąć, co to jest? Pokazywanie takiego zdjęcia przyjaciołom to świetna zabawa. Zwykle słyszysz wtedy: „Ależ to piękne! Tyl- ko co to jest?”. Pozwól im chwilę zgadywać, zanim ewentualnie zdradzisz swój sekret. To zadanie będzie polegać na znalezieniu przedmiotu codziennego użytku, czegoś, co wszyscy dobrze znają, i sfotografowaniu go tak, by osoba oglądająca zdjęcie nie mogła go rozpoznać — chyba że jej pod- powiesz. Czy poznajesz obiekt, który ja sfotografowałem? To nietypowy widok typowej zapalniczki, która leżała w stosie innych rzeczy na stole w mojej pracowni. Większość ludzi nie zwraca najmniejszej uwagi na me- chanizm do krzesania iskry, więc na nim się właśnie skoncentrowałem. Użyłem obiektywu Canon EOS 30D z odwróconym obiektywem stałoogniskowym 50 mm na tubie 24 mm. Oświetliłem scenę halogenowym reflektorkiem i zrobiłem zdjęcie z przesłoną w pełni otwartą (f/1,8) przy czasie naświetlania 1/45 s i ISO 100. 112
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zdjęcia makro. Warsztaty fotograficzne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: