Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00138 011576 17330296 na godz. na dobę w sumie
Zdobywanie pracy. Odkryj klucz do sukcesu zawodowego - książka
Zdobywanie pracy. Odkryj klucz do sukcesu zawodowego - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1774-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka dla osób chcących rozwijać się zawodowo, a nie tylko szukających pracy. Uczy strategicznego myślenia i prezentuje nowatorską filozofię poruszania się na rynku pracy.

Ta książka powstała z potrzeby serca. Została napisana z myślą o wszystkich tych, którzy sądzą, że mają nikłe szanse na to, żeby w dzisiejszym świecie znaleźć dla siebie dobrą, rozwijającą i twórczą pracę. Im dłużej zajmuję się rekrutacją personelu, tym mocniej utwierdzam się w przekonaniu, że dla wszystkich jest miejsce na rynku pracy i że każdy ma w sobie coś, za co inni gotowi są sporo zapłacić.

Większość z nas ma jakiś problem z pracą. Nie lubimy swojego zajęcia albo czujemy, że zarabiamy zdecydowanie za mało. Nasze obowiązki są albo za trudne, albo za mało ambitne. O zawodowy ból głowy przyprawiają nas wszyscy wokół: szef, współpracownicy, klienci. Bywa i tak, że głównym problemem z pracą jest... brak pracy. Szczególnie silnie odczuwają go absolwenci, młode matki, osoby, którym do emerytury zdecydowanie bliżej niż dalej. Ilu ludzi, tyle powodów. Czy istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie? Czy masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia, które — niczym Święty Graal — spokojnie czeka, byś je odkrył?

Bartosz Nestorowicz, zawodowy rekruter z wieloletnim stażem, jest przekonany, że tak. Każdy z nas jest inny. Mamy różne uzdolnienia, umiejętności, preferencje. Jednak wszyscy jesteśmy cenni. Bezcenni. Autor niniejszej książki opracował własną metodę poszukiwania pracy. Sprawdza się dla każdego i w każdych życiowych okolicznościach.

Nie wierzysz w siebie? Zaczniemy zatem od Twoich przekonań na temat własnej osoby...

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/zdopra Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1774-1 Copyright © Bartosz Nestorowicz 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŚCI PRZESŁANIE PODEJŚCIE Metoda Nestorowicza Pierwsze i najważniejsze — głowa RYNEK JAWNY Jak działa rynek jawny? Ogłoszenia — dobra opcja nie dla wszystkich, czyli pierwsza lekcja „wspólnego języka” Porównanie Podsumowanie pisania CV Rzeczywistość ogłoszeniowa Rynek jawny — podsumowanie RYNEK UKRYTY Kto zatrudnia? Korzyść Uproszczony model określania wartości Twoich umiejętności na rynku pracy Kwalifikacje Rynek Umiejętność rozwiązywania problemów lub odnajdywania się w określonych sytuacjach Ekstrabonus Talenty (kompetencje) Podsumowanie Pytania poszerzające 9 11 13 15 25 27 30 37 38 41 44 47 48 50 53 54 63 67 72 75 82 85 Poleć książkęKup książkę 4 | Z D O B Y W A N I E P R A C Y PERSWAZYJNE CV Zasada klarowności Zasada użyteczności Zasada kupca Kwalifikacje — prezentacja Prezentacja — rynek Profity — omówienie Rozwiązywanie problemów lub odnajdywanie się w określonych sytuacjach Talenty System mieszany O czym myśleć, pisząc CV Podsumowanie prezentacji STRATEGIA PIERWSZEGO KONTAKTU, CZYLI JAK TRAFIĆ DO WŁAŚCIWEJ FIRMY I OSOBY Krok I Krok II Krok III Krok IV Krok V DWIE ŚCIEŻKI Ścieżka I Ścieżka II Zachowanie na ścieżkach Podsumowanie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA LĘK NEGOCJACJE PŁACOWE Procedura negocjacyjna 89 89 90 91 95 107 111 115 119 123 126 128 131 131 137 139 142 148 155 155 162 163 164 165 169 173 175 Poleć książkęKup książkę S P I S T R E Ś C I | 5 UMOWA SPÓJNOŚĆ I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI DODATEK, CZYLI O TYM, CZEGO NIE MA W KSIĄŻCE, A O CO CZĘSTO PYTACIE 179 183 185 Poleć książkęKup książkę 6 | Z D O B Y W A N I E P R A C Y Poleć książkęKup książkę R Y N E K U K R Y T Y | 4 7 RYNEK UKRYTY Z wcześniej przedstawionej informacji wiesz już, że rynek jawny to tylko niewielka część całego rynku pracy. Większość, zdecydowana większość zatrudnień realizowana jest inaczej niż z wykorzysta- niem anonsów. Przeciętna osoba nie jest tego świadoma, dlatego z reguły zaczynając poszukiwanie pracy, zabiera się za przegląda- nie ogłoszeń lub uruchamia znajomości. Jak wcześniej napisałem, pierwszy ze sposobów jest bardzo dobry, ale pod pewnymi warun- kami. Jeśli chodzi o drugi, także jest skuteczny, kto wie, czy nawet nie bardziej. Problem jednak w tym, że zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku poszukiwacz do pewnego stopnia odgrywa bierną rolę w procesie, ponieważ zmuszony jest czekać na to, co się wydarzy. Dla wielu takie oczekiwanie lub też poleganie na innych jest kłopotliwe i frustrujące, rodzi bowiem poczucie braku wpływu na rzeczywistość. Można temu zaradzić, bardziej aktywnie prezen- tując swoją wartość na rynku, co ma swoje dobre strony. Utrzymuje poszukiwacza w dobrej formie psychicznej i daje mu poczucie spraw- czości. To ważne, kiedy nie ma pracy. I takiemu właśnie zachowaniu poświęconych jest parę następnych rozdziałów. Zacznijmy jednak od pewnego, wydawałoby się prostego, pytania. Poleć książkęKup książkę 4 8 | Z D O B Y W A N I E P R A C Y KTO ZATRUDNIA? Na to pytanie najczęściej otrzymuję odpowiedź, że dział personalny. To nieprawda. Dział personalny szuka pracowników oraz przygo- towuje umowy o pracę wtedy, kiedy kandydat został już zaakcep- towany. Tak naprawdę zatrudnia menadżer. Pisząc „menadżer”, mam na myśli przede wszystkim właściciela, a dopiero w sytuacji gdy nie ma jednego właściciela (jest ich wielu, jak np. w niektórych spółkach akcyjnych na giełdzie) lub struktura jest zbyt duża, by angażował się on w taką działalność, dyrektora lub kierownika. Dla wygody jednak będę w dalszej części tej książki posługiwał się sło- wem „menadżer”. To on podejmuje decyzje o utworzeniu etatu i zatrudnieniu. Generalnie doświadczenie podpowiada mi, że jest pięć sytuacji, w jakich do tego dochodzi. Pierwsza — kiedy zwolnił się etat. Rzeczą naturalną jest, że trzeba istniejący wakat zapełnić. W takiej sytuacji działania podej- mowane są automatycznie i w zasadzie bez konsultacji. To znaczy dział personalny zaczyna swoją pracę rekrutacyjną i jak wiemy, naj- częściej daje anonse w prasie lub internecie. To już mamy omówione. Druga — kiedy realizowana jest nowa inwestycja i potrzebni są pracownicy. Ta droga jest dokładnie taka sama jak powyżej, choć tu dział personalny musi najpierw skonsultować profile z menadże- rem, zanim podejmie jakiekolwiek kroki. Może bowiem być tak, że przez wzgląd na pewne uwarunkowania kulturowe, społeczne czy geograficzne wymagania w stosunku do nowych pracowników będą trochę inne. Sytuacja trzecia — potrzebny jest pracownik, ale do tej pory nie znaleziono nikogo, kto by się „wpisywał w potrzebę”. Firma jakoś radzi sobie bez pracownika na tym stanowisku, jeśli jednak menadżer Poleć książkęKup książkę R Y N E K U K R Y T Y | 4 9 spotka na swojej drodze osobę spełniającą jego oczekiwania, to zdecyduje się na jej zatrudnienie. Można zatem powiedzieć, że proces rekrutacyjny trwa, ale nie jest upubliczniony. Znam sytuacje, kiedy dopiero po roku czy nawet dwóch dochodziło do obsady wakatu. W takich przypadkach nie ma pośpiechu, bardziej liczy się dopasowanie do potrzeb. Sytuacja czwarta (w moim przekonaniu występuje w 90 firm, szczególnie tych prywatnych): Chciałbym  myśli menadżer  coś w firmie zmienić lub poprawić, ale nie mam kim tego zrobić. Gdybym spotkał osobę, która dawałaby mi szanse na realizację moich planów, to rozważyłbym jej zatrudnienie. Przecież nie będę odrzucał dobrej oferty, jeśli jest ona korzystna dla mnie lub dla mojej firmy. Pisząc „poprawić”, mam na myśli nie tylko zmienić czy ulepszyć, ale także lepiej wyko- nywać jakąś czynność, np. sprzątać, odbierać telefony, obsługiwać klientów za ladą itd. Piąta (poziom dla zaawansowanych) — w firmie istnieją ukryte potrzeby, ale nie są one uświadamiane. Gdyby pokazał się ktoś, kto umiałby je wydobyć na światło dzienne, to menadżer mógłby roz- patrzyć utworzenie dla niego nowego etatu. Na tej zresztą zasadzie działają firmy doradcze i consultingowe. Gdyby przeanalizować pięć powyższych sytuacji w kontekście tego, co już napisałem, to moglibyśmy stworzyć uproszczony model rynku pracy  taki jak w tabelce na następnej stronie. Już na pierwszy rzut oka widać, że to, co z punktu widzenia poszukiwacza rokuje największe możliwości, zostało opisane w punk- tach od 3 do 5. Choć aby zachować obiektywizm, należy dodać, że wymaga to również większego zaangażowania i wysiłku, podczas gdy poszukiwania w obrębie punktów 1 i 2, choć obarczone większą Poleć książkęKup książkę 5 0 | Z D O B Y W A N I E P R A C Y Punkty od 1 do 2 Punkty od 3 do 5 Rodzaj rynku Sposób powstawania etatu Jawny Przemyślany Potrzeby Sposób selekcji Czas Konkurencja Wielkość rynku Zidentyfikowane Wielostopniowy Długa procedura konkursowa Bardzo duża Mały Ukryty Często spontaniczny i emocjonalny Nie lub nie do końca Arbitralna decyzja menadżera Szybko i bez „castingu” Brak konkurencji Duży liczbą ryzyk, to jednak są prostsze do przeprowadzenia. W pierw- szym przypadku, aby zdobyć pracę, konieczne jest wygenerowanie potrzeby. W drugim  po prostu dobrze zredagowana odpowiedź na anons. Zakładam, że po lekturze tego, co już napisałem, potrafisz poru- szać się po rynku jawnym. Czujesz specyfikę zachodzących tam pro- cesów i rozumiesz ideę wspólnego języka. Jesteś też gotowy do tego, by pójść dalej i zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do poru- szania się na rynku ukrytym. O ile bowiem na tym jawnym pod- stawą wspólnego języka jest zgodność profilowa, o tyle w drugim przypadku podstawą jest korzyść. To słowo będzie się często poja- wiać na następnych stronach, stanowi bowiem klucz do sukcesu związanego z tym, jak zaistnieć na rynku ukrytym. KORZYŚĆ Zwykle osoba rozpoczynająca poszukiwanie pracy wysyła swoje CV i czeka, co się będzie działo. To na barkach pracodawcy leży odpo- wiedzialność za wyłowienie tego, co jest w danym CV interesujące Poleć książkęKup książkę R Y N E K U K R Y T Y | 5 1 i może być dla niego lub jego firmy użyteczne. Kandydat składa dokument, a pracodawca się zastanawia. W związku z tym, że to finalnie menadżer czyta i analizuje aplikacje, oraz tym, że decyzja oraz wszystkie koszta i ryzyka związane z potencjalnym zatrud- nieniem ponosi on sam, często grymasi, przebiera czy też odkłada moment podjęcia decyzji. Myśli, że może sobie na to pozwolić. Przecież nikt cię nie zmuszał do wysłania CV. Skoro więc je wysłałeś, to grajmy na moich warunkach — mówi. Czas na to, by wprowadzić trochę równowagi do tej sytuacji. Możesz to zrobić, zmieniając się z petenta pokornie i cicho czekają- cego na decyzję w partnera w biznesie. Od razu słyszę wątpliwości. Na przykład: z moim wykształceniem czy umiejętnościami albo majątkiem mogę być partnerem? Nie mam na myśli tego, że będziesz miał udziały w danym przedsiębiorstwie, ale to, że „przyj- dziesz” do menadżera i zaproponujesz mu pewne korzyści wyni- kające z zatrudnienia Ciebie. Już sam fakt, że nie zwracasz się do niego z prośbą, ale oferujesz korzyści, uczyni Cię osobą godną zainteresowania i szacunku. Z pewnością zastanawiasz się już nad tym, czy i jakiego rodzaju korzyści możesz zaoferować. Wierz mi  każdy może coś zaofero- wać. W ciągu wielu lat pracy z ludźmi nie spotkałem jeszcze osoby, która byłaby całkowicie „bezużyteczna” dla innych. Spotkałem się natomiast z całym mnóstwem osób, które albo nie wiedziały nic o sobie, albo zaniżały swoją wartość. W związku z tym jednak, że niniejsza książka nie jest poświęcona temu, co należy zrobić, by odkryć swoje silne strony, ale temu, co zrobić, by zdobyć pracę, podaję tu pewien uproszczony model określania swojej wartości na Poleć książkęKup książkę 5 2 | Z D O B Y W A N I E P R A C Y rynku pracy, w który jednak spokojnie się wpiszesz. Niezależnie od tego, kim jesteś i co do tej pory robiłeś. Bądź tego pewien. Otóż na każdego przeciętnego menadżera działa jedno, magiczne słowo — KORZYŚĆ. Posługuje się nim wiele razy w ciągu dnia. Mówi: To będzie z korzyścią dla nas, na tym zyskamy, ta korzyść jest natury niematerialnej, tu powalczymy o rynek z korzyścią dla naszej pozycji itd. Wszędzie tam, gdzie pojawia się to słowo, menadżer zwalnia, nadstawia ucha i staje się czujny. Jest ciekawy i gotowy do tego, by podchwycić wątek i na nim zarobić. Nic więc dziwnego, że nie lubi rozmawiać o sytuacji, kiedy musi dać coś od siebie (np. pracę), ale uwielbia sytuacje, w których coś od kogoś może dostać. A co może dostać od Ciebie? Bardzo wiele rzeczy. W metodzie Nestorowicza wyodrębniłem parę najczęściej występujących i najsilniej oddziałujących na mena- dżera korzyści. Otóż w kolejności od najłatwiejszej do zrozumienia i zastosowania do najtrudniejszej są to: 1. Kwalifikacje. 2. Rynek. 3. Umiejętność odnajdywania się w określonej sytuacji lub roz- wiązywania określonych problemów. 4. Ekstrabonus. 5. Talenty. Niezależnie od tego, kim jesteś i co do tej pory robiłeś, wpisujesz się na pewno w co najmniej jedną z tych kategorii. Może być też i tak, że we wszystkie. Przekonasz się o tym, jak wiele jest w Tobie wartości, za które pracodawcy gotowi są zapłacić. O to bądź spokojny. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zdobywanie pracy. Odkryj klucz do sukcesu zawodowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: