Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00289 016712 17206341 na godz. na dobę w sumie
Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna - ebook/pdf
Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 214
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3883-3561-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).

Proceder żebractwa nie jest czymś, co pojawiło się nagle. Istniał zawsze tam, gdzie były choroby i doskwierało ubóstwo. Na przestrzeni wieków zmieniały się techniki i natężenie żebractwa, ale pewne cechy pomimo upływu czasu pozostały bez zmian. Bez względu na to, do jakich źródeł historycznych sięgniemy, okazuje się, że żebractwo już wówczas było czymś zorganizowanym, stylem życia, rzemiosłem. Istniały prawa wynikające z niepisanego kodeksu, tzw. statuty żebracze, które określały granice uprawiania rzemiosła, jego naukę, wygląd zewnętrzny, metody uprawiania, organizację wewnętrzną i obyczaje.

 (fragment książki)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Kazimiera Król Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna Wydanie drugie uzupełnione i rozszerzone Konin 2010 Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna dr hab. Wojciech Poznaniak – przewodniczący, dr hab. Jan Grzesiak, dr Marek Naglewski, dr hab. Mirosław Pawlak, dr hab. Antoni Sobczak, prof. dr hab. Marian Walczak, mgr inż. Ewa Kapyszewska – sekretarz Rady Wydanie drugie uzupełnione i rozszerzone Tytuł Autor Kazimiera Król Recenzja naukowa prof. dr hab. Henryk Januszek Rada Wydawnicza Redakcja i korekta Maria Sierakowska Projekt okładki Agnieszka Jankowska Skład i łamanie Krzysztof Przybylak Druk i oprawa Drukarnia Wydawnicza TRANS-DRUK ul. Północna 10, 62-510 Konin tel. 63 245 83 31 www.transdruk.pl; transdruk@transdruk.pl ISBN 978-83-88335-61-7 © Copyright by Kazimiera Król ul. kard. S. Wyszyńskiego 3C, 62-510 Konin tel. 63-249-72-09 e-mail: wydawnictwo@konin.edu.pl © Copyright by Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Spis treści PRZEDMOWA DO DRUGIEGO WYDANIA WStęP 9 13 17 57 ROZDZIAŁ I ŻEBRACtWO W ŚWIEtLE LItERAtURY. DEFINIOWANIE PROBLEMU ROZDZIAŁ II StRUKtURA PRZEStRZENNA I SPOŁECZNA ZJAWISKA ŻEBRACtWA W POLSCE 17 1. Ewolucja zjawiska żebractwa 2. Historia działań przeciwżebraczych na przykładzie Miejskiego 36 Komitetu Walki z Żebractwem w Poznaniu 44 3. Współczesne definiowanie żebractwa 51 4. Badanie problemu żebractwa we współczesnej Polsce 57 1. Struktura przestrzenna 59 2. Społeczno-demograficzna struktura żebrzących 60 2.1. Struktura płci 61 2.2. Struktura wieku 62 2.3. Stan cywilny 63 2.4. Struktura wykształcenia 65 2.5. Struktura narodowościowa 65 2.6. Stan zdrowia 2.7. Struktura dochodów i wydatków pochodzących z jałmużny 67 2.8. Staż żebraczy 67 2.9. Dynamika zjawiska żebractwa 68 ROZDZIAŁ IV ŻEBRACtWO JAKO StYL ŻYCIA. tYPOLOGIA ŻEBRACtWA ROZDZIAŁ V RODZAJE FIGUR ŻEBRACZYCH. SOCJOtECHNIKI ŻEBRACZE 4 Kazimiera Król, Żebractwo we współczesnej Polsce... ROZDZIAŁ III UWARUNKOWANIA ZJAWISKA ŻEBRACtWA 1. Uwarunkowania mikrospołeczne 2. Uwarunkowania makrospołeczne 2.1. Bezrobocie 2.2. Ubóstwo 2.3. Bezdomność 3. Uwarunkowania żebractwa – podsumowanie 1. Żebractwo stacjonarne, żebractwo wędrowne (włóczęgostwo) 2. Żebractwo bierne, żebractwo czynne 3. Żebractwo płytkie (okazjonalne) a żebractwo głębokie 4. Żebractwo instytucjonalne (filantropijne) 5. Żebractwo jako zawód 1. Figura „nikt” 2. Figura „ofiara losu” 3. Figura „kaleka” 4. Figura „kwestarz” 5. Figura „współczesny trędowaty” 6. Figura „dziad” 7. Figura „menel” 8. Figura „żebrak okazjonalny” 9. Figura „wędrowiec” 10. Figura „komunikacyjna” 11. Figura z rekwizytem 12. Figura „grajek uliczny” 13. Figura „kościół w tle” 14. Dziecko w różnych figurach żebraczych 93 105 73 73 79 79 82 83 91 94 96 97 99 100 106 108 109 111 112 114 115 116 117 118 119 122 123 124 ROZDZIAŁ VI OCENA SPOŁECZNA ZJAWISKA ŻEBRACtWA 5 Spis treści ROZDZIAŁ VIII DROGI WYCHODZENIA Z ŻEBRACtWA ROZDZIAŁ VII ŻEBRACtWO W ŚWIEtLE PRAWA W POLSCE 137 127 127 1. Charakterystyka stosunku społeczeństwa do żebractwa 2. Charakterystyka stosunku przechodniów – potencjalnych 133 jałmużników do procederu żebractwa 137 1. Regulacje prawne kwestii żebractwa 2. Wybrane podmioty działające na rzecz pomocy osobą 151 żebrzącym i ograniczania żebractwa 171 1. Znaczenie działań na rzecz minimalizacji żebractwa 2. Przeciwdziałanie procederowi żebractwa – wybrane programy 172 172 2.1. Program realizowany w Poznaniu 2.2. Program realizowany we Wrocławiu 175 2.3. Program realizowany w Krakowie 176 181 1. Polityka społeczna państwa 188 2. Pomoc społeczna 196 SŁOWNICZEK 171 181 195 201 ROZDZIAŁ IX PROPONOWANE KIERUNKI ZMIAN ROZDZIAŁ X SŁOWNICZEK GWARY ŻEBRACZEJ I ULICZNEJ ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA WYKAZ FOtOGRAFII 203 211 6 Kazimiera Król, Żebractwo we współczesnej Polsce... WYKAZ tABEL WYKAZ RYSUNKóW 213 213
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: