Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00455 011020 16883242 na godz. na dobę w sumie
Zeszyt Ćwiczeń do analizy i interpretacji literatury dla szkół ponadgimnazjalnych - ebook/pdf
Zeszyt Ćwiczeń do analizy i interpretacji literatury dla szkół ponadgimnazjalnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Albus Język publikacji: polski
ISBN: 9788389284716 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Pragniemy przekazać do rąk nauczycieli i uczniów zeszyt ćwiczeń do interpretacji i analizy literatury ułatwiający pracę na lekcjach języka polskiego.Jego celem jest rozwinięcie umiejętności ucznia pozwalających na zrozumienie tekstu oraz jego twórczy odbiór.Celem zeszytu jest ćwiczenie takich umiejętności jak:- rozumienie tekstu, wykorzystywanie i refleksyjne przetwarzania zawartych w nim informacji,- wykorzystanie wiedzy specjalistycznej, o charakterze naukowym, wiedzy z zakresu poetyki do rozpoznawania i rozwiązywania problemów poruszanych przez pisarzy,- wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji zawartych w tekście,- dostrzeganie sensów i przesłań zawartych w tekście, - wskazywanie i nazywanie funkcji: tekstu i środków językowych stosowanych przez autora,- wykorzystywanie wiedzy o kontekstach (literackich, teoretycznoliterackich, kulturowych, historycznych, filozoficznych, religijnych, estetycznych i innych) do pogłębionej interpretacji utworu,- prezentowanie własnych ocen i interpretacji wynikających z kontaktu z dziełem sztuki,- dostrzeganie uniwersalności motywów i twórczego ich wykorzystania w różnych epokach. Proponowane ćwiczenia są zgodne z nowa podstawą programową. Przygotowują uczniów do:- samodzielnej i kreatywnej pracy z tekstem,- zdyscyplinowanej i rzetelnej interpretacji fragmentu utworu,- analitycznego i syntetycznego postrzegania analizowanych utworów,- otwartości i gotowości do poszukiwań interpretacji badanego tekstu proponowanych przez innych twórców,- sprawnego posługiwania się różnymi narzędziami badawczymi.Uczeń, który będzie wykonywał proponowane ćwiczenia, wykształci także umiejętności przydatne podczas egzaminu maturalnego. Autorkami zeszytu są polonistki z ponad 20-letnim stażem i uprawnieniami egzaminatora. Doskonale znają wymagania stawiane przed maturzystą i wiedzą, jakie umiejętności musi opanować uczeń, aby egzamin zewnętrzny nie sprawiał mu trudności analitycznych.Ćwiczenia zostały przygotowane na drodze konsultacji i weryfikacji ich skuteczności. Opracowanie ich przez zespół polonistek gwarantuje wielostronne spojrzenie na utwory oraz umożliwia uczniowi samodzielne zrozumienie dzieł. Ćwiczenia mają zróżnicowany poziom, są skierowane do wszystkich uczniów, i tych zdających egzamin podstawowy, i tych myślących o rozszerzeniu. Nauczyciel nie musi korzystać z wszystkich propozycji tematycznych ani z wszystkich poleceń. Ćwiczenia wymagające pracy z obrazem są fakultatywne, poszerzają interpretację tekstu literackiego. Ich obecność ma uwrażliwić ucznia na możliwości interpretacyjne tekstów kultury, uświadomić mu intertekstualność dzieł oraz przekonać, że interpretowanie może być ciekawą przygodą z tekstem.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZESZYT ĆWICZEŃ DO ANALIZY I INTERPRETACJI LITERATURY dla szkół ponadgimnazjalnych Poznań 2012 /// Pod redakcją: Anety Cierechowicz /// Współpraca: Małgorzata Borczyńska, Aleksandra Radziszewska, Alicja Zimmer /// Projekt okładki: Agnieszka Popek-Banach, Kamil Banach Wydawnictwo Albus Pragniemy przekazać do rąk nauczycieli i  uczniów zeszyt ćwiczeń do interpretacji i  analizy literatury ułatwiający pracę na lekcjach języka polskiego. Jego celem jest rozwinięcie umiejętności ucznia pozwalających na zrozumienie tekstu oraz jego twórczy odbiór. CELEM ZESZYTU JEST ĆWICZENIE TAKICH UMIEJĘTNOŚCI JAK: – rozumienie tekstu, wykorzystywanie i refleksyjne przetwarzanie zawartych w nim informacji, - wykorzystanie wiedzy specjalistycznej, o charakterze naukowym, wiedzy z zakresu poetyki do rozpoznawania i rozwiązywania problemów poruszanych przez pisarzy, - wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji zawartych w tekście, - dostrzeganie sensów i przesłań zawartych w tekście, - wskazywanie i nazywanie funkcji: tekstu i środków językowych stosowanych przez autora, - wykorzystywanie wiedzy o  kontekstach (literackich, teoretycznoliterackich, kulturowych, historycznych, filozoficznych, religijnych, estetycznych i innych) do pogłębionej interpre- tacji utworu, - prezentowanie własnych ocen i  interpretacji wynikających z  kontaktu z  dziełem sztuki, - dostrzeganie uniwersalności motywów i twórczego ich wykorzystania w różnych epokach. PROPONOWANE ĆWICZENIA SĄ ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. PRZYGOTOWUJĄ UCZNIÓW DO: - samodzielnej i kreatywnej pracy z tekstem, - zdyscyplinowanej i rzetelnej interpretacji fragmentu utworu, - analitycznego i syntetycznego postrzegania analizowanych utworów, - otwartości i gotowości do poszukiwań interpretacji badanego tekstu proponowanych przez innych twórców, - sprawnego posługiwania się różnymi narzędziami badawczymi. Uczeń, który będzie wykonywał proponowane ćwiczenia, wykształci także umiejętności przy- datne podczas egzaminu maturalnego. Autorkami zeszytu są polonistki z  ponad 20-letnim stażem i  uprawnieniami egzaminatora. Doskonale znają wymagania stawiane przed maturzystą i  wiedzą, jakie umiejętności musi opanować uczeń, aby egzamin zewnętrzny nie sprawiał mu trudności analitycznych. Ćwiczenia zostały przygotowane na drodze konsultacji i weryfikacji ich skuteczności. Opracowanie ich przez zespół polonistek gwarantuje wielostronne spojrzenie na utwory oraz umożliwia uczniowi samodzielne zrozumienie dzieł. Ćwiczenia mają zróżnicowany poziom, są skierowane do wszystkich uczniów, i tych zdających egzamin podstawowy, i tych myślących o  rozszerzeniu. Nauczyciel nie musi korzystać z  wszystkich propozycji tematycznych ani z  wszystkich poleceń. Ćwiczenia wymagające pracy z  obrazem są fakultatywne, poszerzają interpretację tekstu literackiego. Ich obecność ma uwrażliwić ucznia na możliwości inter- pretacyjne tekstów kultury, uświadomić mu intertekstualność dzieł oraz przekonać, że inter- pretowanie może być ciekawą przygodą z tekstem. STAROŻYTNOŚĆ SOFOKLES: KRÓL EDYP /// 1. KOZIOŁ OFIARNY ANTYKU – PRZYPOMNIENIE MITU O LABDAKIDACH 1. Rene Girard – francuski uczony, antropolog - zanalizował mechanizmy stereotypu prześladowczego, określonego jako mechanizm kozła ofiarnego. Mechanizm kozła ofiarnego obejmuje trzy stereotypy: a) kryzys odróżnorodnienia – w  obliczu zagrożenia dużej grupy ludzi (wojna, kataklizm…) wszyscy stają się równi (wobec śmierci, cierpienia, zarazy…), b) stereotyp oskarżycielski – przyczyną zagrożenia są zbrodnie niszczące fizycznie i moralnie ogół obywateli, c) mechanizm wyboru ofiary – winowajca wyróżnia się z otoczenia (pozycją, kolorem włosów… ). 2. Przypomnij sobie mit o Labdakidach i uzupełnij poniższą tabelkę wg wzoru: BOHATER MITU WAŻNY DLA RODU / OGÓŁU CZYN SKUTKI CZYNU DLA JEDNOSTKI SKUTKI CZYNU DLA ŚWIATA gniew boga i prześladowania rodu zaprowadzenie ładu – usunięcie z ziemi potwora naruszającego porządek natury Kadmos zabicie smoka/węża boga Aresa /// 6 3. a) Wpisz, w jakich miastach, która część życia Edypa ma miejsce: b) Wyjaśnij, jakie znaczenie ma dla mieszkańców każdego z  wymienionych przez Ciebie miast obecność Edypa: -…………………………………………………………………………………………………………………………… ………….......................................................................................................................................…… -…………………………………………………………………………………………………………………………… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… -…………………………………………………………………………………………………………………………… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… 4. Mechanizm kozła ofiarnego w micie o Edypie: a) Stereotyp kryzysu odróżnorodnienia. I Wypisz sytuacje, w których ujawnia się zagrożenie dla ogółu obywateli: -…………………………………………………………………………………………………………………………… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… -…………………………………………………………………………………………………………………………… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… /// 7 -…………………………………………………………………………………………………………………………… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… II Wyjaśnij, jakie jest znaczenie tego mechanizmu dla życia społeczeństwa: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… b) Stereotyp oskarżycielski. I Wymień zbrodnie, które wywołały nieszczęście: -…………………………………………………………………………………………………………………………… ………….......................................................................................................................................…… -…………………………………………………………………………………………………………………………… ………….......................................................................................................................................…… -…………………………………………………………………………………………………………………………… ………….......................................................................................................................................…… II Wyjaśnij, dlaczego doszło do tych zbrodni: -…………………………………………………………………………………………………………………………… ………….......................................................................................................................................…… -…………………………………………………………………………………………………………………………… ………….......................................................................................................................................…… c) Stereotyp wyboru ofiary. Wyjaśnij, dlaczego Edyp nadaje się na kozła ofiarnego: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… /// 8 5. Rene Girard rozwija stereotyp prześladowczy o dwa etapy: - winny musi zostać ukarany, czyli zabity, - śmierć kozła ofiarnego cofa zło, co zmienia jego ocenę w oczach ogółu, który: * rozbija w opowieściach kozła na dwie osoby: dobrą i złą, * heroizuje, a nawet sakralizuje dobrą, której przypisuje zabicie złej. a) Wyjaśnij, znaczenie figury Sfinksa: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… b) Wypisz inne znane Ci z mitów symboliczne figury: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… c) Wyjaśnij ich znaczenie przypisywane tym istotom: - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6. Zgodnie z propozycją Rene Girarda załóż, że Sfinks i Edyp to dwie części tej samej osoby, Edyp uosabia dobro, Sfinks – zło. Zinterpretuj scenę ich konfrontacji. a) Określ, w jakim momencie życia Edyp spotyka Sfinksa: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… /// 9 b) Uzupełnij tabelkę wg wzoru – przedstaw, jakie postawy zostają skonfrontowane podczas spotkania Edypa i Sfinksa: EDYP wędrowanie SFINKS stabilizacja Zastanów się, jakie informacje o Edypie można wyczytać z  powyższej tabeli: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… c) Przypomnij zagadkę Sfinksa: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… • Zrekonstruuj odpowiedź udzieloną przez Edypa: ………….........................................................................................................................................… …………….......................................................................................................................................… • Określ funkcję, którą pełni zagadka: ………….........................................................................................................................................… …………….......................................................................................................................................… /// 10 • Wypisz wnioski, do których powinien dojść Edyp po udzieleniu odpowiedzi: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… d) Zinterpretuj, co symbolizuje zwycięstwo Edypa nad Sfinksem. Weź pod uwagę sfery: etyczną, ontologiczną, epistemologiczną: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… 7. a) Wyjaśnij, kim staje się dla Tebańczyków Edyp po zabiciu Sfinksa: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… b) Określ, jakie obowiązki nakłada to na Edypa: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… 8. Zastanów się, kim jest Edyp-zwycięzca Sfinksa i czy jest to jego prawdziwe oblicze: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… /// 11 /// 2. „KRÓL EDYP” SOFOKLESA - PIERWSZY DETEKTYW NA TROPIE ZBRODNI. 1. Korzystając ze znajomości mitu i tragedii, scharakteryzuj Edypa jako: a) syna: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… b) ojca: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… c) męża: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… d) polityka/władcę: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… e) bohatera dla Teb: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… /// 12 f) człowieka: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… 2. Przypomnij, jakie wydarzenie ściągnęło karę na Teby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Wypisz z  Prologosu powody, dla których Edyp decyduje się szukać winnego cierpień Tebańczyków: - ……………………………………………………………...............………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………...............………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………...............………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………...............………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………...............………………………………………………………………….. 4. a) Wynotuj z  dramatu w  kolejności pojawiania się w  sztuce ślady prowadzące ku odnalezieniu winnego: PROLOGOS: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… EPEJSODION I: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… /// 13 EPEJSODION II: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… EPEJSODION III: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… EPEJSODION IV: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… b) Opisz, w jaki sposób Sofokles wprowadza prawdę o Edypie: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… c) Nazwij funkcje pełnione przez taki sposób wprowadzania informacji: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… /// 14 5. Edyp jako śledczy: a) Nazwij cechy charakteru, które ujawnia Edyp jako detektyw: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… b) Opisz postawę, którą Edyp przyjmuje wobec konkretnych ludzi dostarczających mu informacji: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… c) Wyjaśnij, czemu służą zdobyte wiadomości: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… 6. Edyp jako przestępca: a) Wyjaśnij, jakie zbrodnie i w jakich okolicznościach popełnił Edyp według jego wiedzy sprzed zakończenie śledztwa: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… /// 15 b) Wyjaśnij, jakie zbrodnie i  w  jakich okolicznościach popełnił Edyp według wiedzy autora dramatu i czytelnika: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… c) Zastanów się, jaka jest różnica między sytuacją opisaną przez Ciebie w punkcie a) i w punkcie b): ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… d) Przypomnij sobie, co to jest wina niezawiniona i rozważ, na ile termin ten trafnie opisuje sytuację, w której znalazł się Edyp: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… e) Udowodnij, że w doświadczeniach Edypa uwidacznia się zjawisko ironii tragicznej: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… 7. Edyp jako człowiek: a) Zastanów się, jakie znaczenie ma dla Edypa odkrycie prawdy: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… /// 16 b) Wyjaśnij, jaką rolę odgrywa w losach Edypa i w tragedii fatum: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… c) Zinterpretuj symbolikę ślepoty: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… d) Wyjaśnij, dlaczego Edyp nie chce przyjąć do wiadomości faktów? ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… e) Określ, na czym polega tragizm tego bohatera: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… 8. Wyjaśnij, w czym, według Ciebie, kryje się godność Edypa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… /// 17 9. Przeanalizuj fabułę i  kompozycję i  wyjaśnij, w  jaki sposób Sofokles buduje w  dramacie napięcie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10. Zgromadź argumenty popierające tezę, że: a) „Król Edyp” to dramat kryminalny: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… /// 18 b) „Król Edyp” to dramat psychologiczny: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… c) „Król Edyp” to dramat mityczno-symboliczny: ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… ………….......................................................................................................................................…… …………..........................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zeszyt Ćwiczeń do analizy i interpretacji literatury dla szkół ponadgimnazjalnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: