Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00181 010758 17232974 na godz. na dobę w sumie
Zmiany w PIT i CIT 2018 - ebook/pdf
Zmiany w PIT i CIT 2018 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-6999-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Początek nowego roku oznacza dużo zmian w PIT i CIT. Aby się do nich przygotować podatników czeka ogrom pracy.Sprawdź wskazówki naszych ekspertów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zmiany w PIT i CIT 2018 Autorzy: Piotr Paśko, prawnik w Kancelarii Ożóg Tomczykowski Krzysztof Klimek, konsultant podatkowy Arkadiusz Juzwa, doradca podatkowy Grupa UHY ECA Sylwia Maliszewska, ekspert podatkowy Marcin Książek, senior konsultant z kancelarii Grant Thornton, Doradztwo podatkowe Jakub Rychlik, doradca podatkowy Łukasz Walkiewicz, ekspert w dziale audytu ogólnego w KPMG w Polsce Kierownik Grupy Tematycznej: Norbert Pawlikowski Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor: Katarzyna Brzozowska ISBN: 978-83-269-6999-7 Copyright © by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Skład i łamanie: Raster Studio Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. ZMIANY W PIT I CIT 2018 Początek nowego roku oznacza dużo zmian w PIT i CIT. Aby się do nich przygotować podatników czeka ogrom pracy. Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz- nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym po- datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 27 listopada 2017 r. poz. 2175) przewiduje wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika z prowadzonej przez niego działalności. Zmiana przepisów ma w założeniu uniemożliwić obniżanie wyniku podatkowego osiąganego w ramach jednego źródła przychodów o stratę podatkową osiągniętą przez podatnika w ramach innego źródła przychodów. Podział ten nie będzie jednak dotyczył banków oraz innych instytucji finanso- wych i kredytowych (np. SKOK) – ustawa przewiduje bowiem, że wszystkie przychody wyżej wskazanych podmiotów kwalifikowane będą jako zyski kapitałowe. Zyski kapitałowe Ustawa wprowadza modyfikacje w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu zysków kapitałowych. Wyłączone zostaną w tym obszarze przychody ze zbycia wierzytelności wy- nikających z działalności operacyjnej podatnika oraz pochodne instrumenty zabezpieczające przepływy oraz przychody i koszty działalności operacyjnej. Ograniczenie w zaliczeniu niektórych wydatków do kosztów Wprowadzone zostaną ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na tzw. usługi niematerialne, w razie gdy koszty te w roku podatkowym przekraczają 5 kwoty nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów – pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek – nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość odpisów amortyzacyjnych i odsetek. Jednocześnie podwyższono limit kosztów do kwoty 3 mln zł (pierwotnie 1,2 mln zł). Co rów- nie istotne, wyłączono stosowanie limitu w przypadku usług świadczonych przez podmioty niepowiązane (w obecnej wersji ograniczenie dotyczy podmiotów powiązanych oraz podmio- tów z tzw. rajów podatkowych). Kolejna zmiana dotyczy katalogu usług niematerialnych, do których zastosowanie znajdzie to ograniczenie – wykreślono usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi rekrutacji pracow- ników i pozyskiwanie personelu. 3 Zmiany w PIT i CIT 2018
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zmiany w PIT i CIT 2018
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: