Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00073 006206 18444273 na godz. na dobę w sumie
Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013   - ebook/pdf
Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2376-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce zostały umieszczone wszystkie informacje na temat zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz mnóstwo praktycznych wskazówek, na co uważać, żeby nie narazić sie organom kontrolnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów • praktyczne porady Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 Interpretacje ekspertów, praktyczne porady Katarzyna Laskowska-Woś Autor: Katarzyna Laskowska-Woś, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego Redakcja: Aldona Kapica Menedżer produktu: Patrycja Wądołowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Bożena Hałuszczyńska, Anna Wasilewska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: MDruk Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-2376-0 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013” została przygotowana z zachowaniem naj- wyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwią- zania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastoso- wanie zawartych w publikacji „Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści SpIS treścI Wstęp ....................................................................................................................... 5 Rozdział 1 Licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego po 15 sierpnia 2013 r. ............................................................................................... 7 1.1. Wymogi licencyjne według nowych przepisów ................................................. 7 1.1.1. Licencje i zezwolenia na transport drogowy pojazdami powyżej 3,5 t i autobusami powyżej 9 miejsc ......................................................13 1.1.2. Licencje na przewozy osób pojazdami do 9 miejsc .............................. 20 1.1.3. Licencje spedycyjne .............................................................................. 24 1.2. Ważność licencji wydanych przed 15 sierpnia 2013 r. ..................................... 26 1.3. Zmiany danych lub zgłoszenie nowych pojazdów do licencji wydanej przed 15 sierpnia 2013 r. ................................................................................. 30 1.4. Przedłużanie licencji wydanej przed 15 sierpnia 2013 r. .................................. 32 Rozdział 2 Zdolność finansowa firm transportowych i spedycyjnych po 15 sierpnia 2013 r. ..... 35 2.1. Zabezpieczenie finansowe przy przewozach samochodami powyżej 3,5 t lub o ponad 9 miejscach ................................................................................. 35 2.2. Zabezpieczenie finansowe przy przewozach samochodami do 9 miejsc i przy spedycji .................................................................................................. 36 Rozdział 3 Baza eksploatacyjna firmy transportowej po 15 sierpnia 2013 r. – nowe, obowiązkowe wymogi .............................................................................. 39 Rozdział 4 Wyznaczanie zarządzającego transportem po 15 sierpnia 2013 r. ......................... 43 Rozdział 5 Utrata dobrej reputacji po 15 sierpnia 2013 r. ....................................................... 47 3 Rozdział 6 Certyfikaty kompetencji zawodowych po 15 sierpnia 2013 r. ............................... 55 Rozdział 7 Nowe kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego od 15 sierpnia 2013 r. ................................................................................................................ 57 Rozdział 8 Kontrole Inspekcji Transportu Drogowego po 15 sierpnia 2013 r. ............................ 61 8.1. Kontrole ITD na drodze ................................................................................... 61 8.2. Kontrole ITD w siedzibach firm transportowych .............................................. 72 Rozdział 9 Wzory załączników do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ........................................................................... 85 Rozdział 10 Wzory licencji i zezwoleń wymaganych po 15 sierpnia 2013 r. .............................. 89 4 Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 WStęp Dnia 15 sierpnia 2013 r. wchodzą w życie przełomowe zmiany w usta- wie o transporcie drogowym. Mają dla polskich przewoźników ogromne znaczenie, ponieważ dotyczą podstaw działalności wszystkich przedsię- biorstw. Jeśli firma transportowa nie będzie spełniała nowych wymogów, będą jej groziły wysokie kary, a nawet odebranie licencji na wykonywanie transportu drogowego. W ustawie znajdą się nowe uregulowania dotyczące m.in. zabezpieczenia finansowego przewoźnika, licencji, certyfikatów kompetencji zawodowych, bazy transportowej i wymogów dla zarządzającego transportem. Ponadto do taryfikatora kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego dodano nowe sankcje, które będą obowiązywać od 15 sierpnia. Dodat- kowe kary będą groziły zarówno firmom transportowym, jak i osobom zarządzającym transportem oraz kierowcom. Nowe przepisy zawierają też sporo niespodzianek i zaskakujących rozwiązań, o których mało kto wie. Jakie to niespodzianki? Jakich zmian trzeba dokonać w firmie trans- portowej, żeby jej działalność była zgodna z nowymi przepisami? Na co uważać, żeby nie narazić się organom kontrolnym? Wszystkie te informacje oraz mnóstwo praktycznych porad znajdziecie Państwo w naszej książce. 5 roZdZIał 1 LIcencje I ZeZWoLenIa na WyKonyWanIe ZaWodu prZeWoźnIKa drogoWego po 15 SIerpnIa 2013 r. 1.1. Wymogi licencyjne według nowych przepisów Od momentu, kiedy nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wej- dzie w życie, a więc od 15 sierpnia 2013 r., dotychczas obowiązujące licencje nie będą już wydawane. Obowiązywać będą następujące uprawnienia: Transport drogowy krajowy międzynarodowy licencja licencja taksi na spedycję licencja licencja na na transport transport drogowy osób pojazdem zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego samochodem osobowym samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą licencja wspólnotowa na transport drogowy rzeczy licencja wspólnotowa na transport drogowy osób 7 jakie uprawnienia będą wymagane w zależności od rodzaju przewozu rodzaj transportu rodzaj uprawnienia organ wydający Krajowy transport drogowy rzeczy Krajowy transport drogowy osób autobusem Krajowy transport drogowy busem 8–9-osobowym Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Licencja na transport drogowy pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Krajowy transport drogowy samochodem osobowym Licencja na transport osób samochodem osobowym Spedycja Licencja na spedycję Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, według definicji z rozporządzenia nr 1071/2009 Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, według definicji z rozporządzenia nr 1071/2009 Starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (w zależności od tego, czy przedsiębiorca jest osobą prawną czy fizyczną) Starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (w zależności od tego, czy przedsiębiorca jest osobą prawną czy fizyczną) Starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (w zależności od tego, czy przedsiębiorca jest osobą prawną czy fizyczną) 8 Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 Rozdział 1. Licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rodzaj transportu rodzaj uprawnienia organ wydający Taksi Licencja na taksówkę Międzynarodowy transport drogowy rzeczy Międzynarodowy transport drogowy osób autobusem Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego + licencja wspólnotowa na transport rzeczy Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego + licencja wspólnotowa na transport osób Starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsię- biorcy (w zależności od tego, czy przedsiębiorca jest osobą prawną czy fizyczną) Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, według definicji z rozporządzenia nr 1071/2009 albo GITD Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, według definicji z rozporządzenia nr 1071/2009 albo GITD A zatem licencja będzie wymagana dla: • transportu międzynarodowego – firma transportowa prowadząca takie przewozy, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będzie obowiązana uzyskać licencję wspól- notową na przewóz rzeczy lub osób, • krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samocho- dem osobowym, • krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojaz- dem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 8 lub 9 osób łącznie z kierowcą, • transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, • krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. 9 W innych przypadkach licencję na wykonywanie krajowego transpor- tu drogowego zastąpi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Nowe opłaty za zezwolenia i licencje Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ma kosztować 1.000 zł. Dokument będzie obowiązywał bezterminowo. Za każdy wypis trzeba będzie zapłacić dodatkowo 100 zł. Taka sama stawka obowiązywała wcześniej za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (na okres powyżej 30 lat do 50 lat). Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowe- go transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką (na okres powyżej 30 lat do 50 lat) wynosiła natomiast 900 zł. Nie będzie zatem dużo drożej, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ma być wydawane na czas nieoznaczony. Z kolei stawki opłat za udzielenie licencji wspólnotowej na okres do 5 lat wyniosą: • na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego autoka- rem i autobusem – 3.600 zł, • na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy pojazdem samochodowym – 4.000 zł. Natomiast stawki za uprawnienia na okres powyżej 5 lat do 10 lat wyniosą 7.200 zł i 8.000 zł. Przepisy obowiązujące do 15 sierpnia 2013 r. przewidywały, że za licen- cję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego autoka- rem i autobusem na okres 5 lat pobiera się opłatę w wysokości 3.600 zł. Za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy pojazdem samochodowym na okres 5 lat trzeba było zapłacić 4.000 zł. 10 Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: