Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00726 012581 16919759 na godz. na dobę w sumie
Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego - ebook/pdf
Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 243
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9774-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówienie problematyki lokalizacji postępowania arbitrażowego. Problematyka siedziby arbitrażu skupia jak w soczewce wszystkie sporne zagadnienia powstające w związku z realizacją umowy arbitrażowej. Wynika to z faktu, że pytanie o oddziaływanie prawa miejsca arbitrażu na postępowanie arbitrażowe stanowi sedno fundamentalnego sporu o źródła kompetencji sądu arbitrażowego. Nie da się prowadzić rozważań dotyczących siedziby arbitrażu bez cofnięcia się do rozważań o jego naturze. Odpowiedzi udzielane na tym podstawowym poziomie rzutują na całą wizję postępowania arbitrażowego i wpływają na wybór rozwiązań proponowanych przez naukowców, praktyków, czy nawet na linie orzecznicze przyjmowane w poszczególnych państwach. Wątek ustalenia miejsca arbitrażu jest tym samym nierozerwalnie związany z pytaniami o przysługującą stronom autonomię, zadania i rolę trybunału arbitrażowego, a także o związanie różnych systemów prawnych decyzjami podejmowanymi w postępowaniu arbitrażowym i o swobodę stron w ograniczaniu bądź przyznawaniu sądom poszczególnych państw kompetencji do decydowania o zagadnieniach powiązanych z postępowaniem. Z tego względu w pracy konieczne było podjęcie rozważań dotyczących takich kwestii, jak rodzaj spraw, które mogą być w arbitrażu rozstrzygane (zdatność arbitrażowa), wartości, które muszą zostać w postępowaniu arbitrażowym uszanowane, czy wreszcie relacje między orzeczeniami sądów różnych państw dotyczących tego samego postępowania arbitrażowego, bądź tego samego sporu rozstrzyganego w postępowaniu arbitrażowym. Jedynie zbiorcze przeanalizowanie wymienionych zagadnień pozwala stworzyć całościowy i wyczerpujący obraz roli miejsca arbitrażu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ZNACZENIE MIEJSCA ARBITRAŻU W ERZE GLOBALIZACJI POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO JACEK ZRAŁEK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JACEK ZRAŁEK • ZNACZENIE MIEJSCA ARBITRAŻU W ERZE GLOBALIZACJI POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje w serii Monografie Prawnicze: prof. dr hab. Michał Romanowski ŻYCIE UMOWY KONSUMENCKIEJ PO UZNANIU JEJ POSTANOWIENIA ZA NIEUCZCIWE NA TLE ORZECZNICTWA TSUE Przemysław Banasik SĄD ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE – POŻĄDANY KIERUNEK ZMIAN dr Rafał Woźniak DEFINICJA INFORMACJI POUFNEJ W PRAWIE EUROPEJSKIM. UWAGI NA TLE PRAWA AMERYKAŃSKIEGO dr Grażyna Baranowska WYMUSZONE ZAGINIĘCIA W EUROPIE. KSZTAŁTOWANIE SIĘ MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW ZAPOBIEGANIA I EGZEKWOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PAŃSTW www.ksiegarnia.beck.pl ZNACZENIE MIEJSCA ARBITRAŻU W ERZE GLOBALIZACJI POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO JACEK ZRAŁEK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Redaktor prowadzący: Emilia Rucińska-Sech Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KJS Katarzyna Słomka Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9773-3 ISBN e-book 978-83-255-9774-0 Za wsparcie przy tworzeniu książki dziękuję Fundacji Fulbrighta Spis treści Bibliografia ................................................................................................................ IX Wstęp ........................................................................................................................... XXXVII Rozdział I. Poglądy na temat natury arbitrażu ................................................ 1 Rozdział II. Dominujące trendy w arbitrażu międzynarodowym i ich ocena ..................................................................................................................... § 1. Dominujące trendy w nowoczesnym prawie arbitrażowym .............. § 2. Krytyczne spojrzenie na kierunki rozwoju arbitrażu .......................... 25 25 38 Rozdział III. Ewolucja poglądów dotyczących znaczenia miejsca arbitrażu ............................................................................................................... § 1. Teoria siedziby i teoria delokalizacji ...................................................... § 2. Jak rozumieć miejsce arbitrażu ............................................................... § 3. Podmioty uprawnione do określenia miejsca arbitrażu ..................... § 4. Zmiana miejsca arbitrażu ........................................................................ § 5. Miejsce wydania wyroku arbitrażowego ............................................... § 6. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział IV. Autonomia woli w lokalizowaniu arbitrażu .............................. § 1. Między autonomią woli stron a prawem właściwym w arbitrażu ..... § 2. Przepisy mandatoryjne ............................................................................. § 3. Zdatność arbitrażowa ............................................................................... § 4. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział V. Delokalizacja wyroku arbitrażowego ............................................ Podsumowanie .......................................................................................................... 61 61 69 79 92 104 113 115 115 131 145 154 157 199 VII Bibliografia grafii: R. P. Alford, Arbitrating Human Rights 2008) Ali Khan L., Arbitral Autonomy, 74 Louisiana Law Review 2013 (w monografii: L. Ali Khan, Arbitral Autonomy) Acharya U. D., Globalization and hegemony shift: are states merely agents of corporate capitalism?, 54 Boston College Law Review May, 2013 (w monografii: U. Acharya, Globalization) Adwar S., The Case Against Arbitration, 31Entertainment and Sports Lawyer Winter 2015 (w monografii: S. Adwar, The Case Against Arbitration) Ahmed M., The influence of the delocalisation and seat theories upon judicial attitudes towards international commercial arbitration, 77 Arbitration 2011 (w monografii: M. Ahmed, The influence) Akerlof G. A., The Market for Lemons : Quality Uncertainty and the Market Mecha- nism, 84(3) The Quarterly Journal of Economics, Aug. 1970, http://www.econ.y- ale.edu/~dirkb/teach/pdf/akerlof/themarketforlemons.pdf (stan na: 29.5.2017 r.) (w monografii: A. Akerlof, The Market for Lemons ) Alford R. P., Arbitrating Human Rights, 99 American Society of International Law Pro- ceedings (2005) (w monografii: R. P. Alford, Arbitrating Human Rights 2005) Alford R. P., Arbitrating Human Rights, 83 Notre Dame Law Review 2008 (w mono- Asłanowicz M., Immunitet arbitra, w: J. Poczobut, A. W. Wiśniewski (red.), Prawo pry- watne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Toma- szewskiemu, Warszawa 2016 (w monografii: M. Asłanowicz, Immunitet arbitra) Baizeau D., Waving the right to challenge an arbitral award rendered in Switzerland: caveats and drafting considerations for foreign parties, 8 International Arbitration Law Review 2005 (w monografii: D. Baizeau, Waving the right) Bajaj G., Billing A., A Case Of Winning The Battle And Losing The War: Yukos V Russian Federation, https://www.dlapiper.com/~/media/Files/Insights/Publi- cations/2016/06/Yukos_vs_Russian_Federation.ashx (stan na: 2.6.2017 r.) (w mo- nografii: G. Bajaj, A. Billing, A Case Of Winning) Barraclough A., Waincymer J., Mandatory Rules of Law in International Commercial Arbitration, 6 Melbourne Journal of International Law 2005, http://law.unimel- b.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/1681167/Barraclough-and-Waincymer.pdf (stan na: 7.3.2017 r.). W monografii numeracja stron określona na podstawie wer- sji dostępnej online (w monografii: A. Barraclough, J. Waincymer, Mandatory Ru- les) IX Bibliografia Belton K., Game, set, and match: enforcement of arbitral awards against non-signatory parties, 24 American Review of International Arbitration 2013 (w monografii: K. Belton, Game, set, and match) van den Berg A. J., Should the Setting Aside of the Arbitral Award be Abolished?, 29 IC- SID Review 2014 (w monografii: A. J. van den Berg, Should the Setting Aside) van den Berg A. J., Enforcement of Arbitral Awards Annulled in Russia, Case Comment on Court of Appeal of Amsterdam 28 April 2009, 27 Journal of International Ar- bitration 2010 (w monografii: A. J. van den Berg, Enforcement of Arbitral Awards 2010) van den Berg A. J., Enforcement of Arbitral Awards Annulled in Russia Case Comment on Dutch Supreme Court of 25 June 2010, 28 Journal of International Arbitration 2011 (w monografii: A. J. van den Berg, Enforcement of Arbitral Awards 2011) van den Berg A. J., The New York Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation, The Hague 1981 (w monografii: A. J. van den Berg, The New York Convention) Berger K. P., Re-examining the Arbitration Agreement: Applicable Law – Consensus or Confusion?, w: A. J. van den Berg (red.), International Arbitration 2006: Back to Basics?, ICCA Congress Series 2006, Nr 13, The Hague 2007 (w monografii: K. P. Berger, Re-examining) Berger K. P., Acts of State and Arbitration: Exchange Control Regulations, w: K.-H. Böckstiegel (red.), Acts of State and Arbitration, Köln 1997 (w monogra- fii: K. P. Berger, Acts of State) Bermann G. A., Ascertaining the Parties Intentions in Arbitral Design, 113 Penn State Law Review 2009 (w monografii: G. A. Bermann, Ascertaining the Parties Inten- tions) Bermann G. A., The ‘Gateway’ Problem in International Commercial Arbitration, 37 Yale Journal of International Law 2012 (w monografii: G. A. Bermann, The ‘Gateway’) Bermann G. A., Arbitrability Trouble, 23 American Review of International Arbitration 2012 (w monografii: G. A. Bermann, Arbitrability Trouble) Bermann G. A., The UK Supreme Court Speaks to International Arbitration: Learning from the Dallah Case, 22 American Review of International Arbitration 2011 (w monografii: G. A. Bermann, The UK Supreme Court) Bernardini P., The Arbitration Clause of an International Contract, 9 Journal of Inter- national Arbitration 1992 (w monografii: P. Bernardini, The Arbitration Clause) Białecki M., Pojęcie klauzuli arbitrażowej oraz zdatności arbitrażowej, ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 1 (w monografii: M. Białecki, Pojęcie klauzuli) Bieniak M., Polska regulacja postępowania arbitrażowego na tle przepisów włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego, ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 3 (w mo- nografii: M. Bieniak, Polska regulacja) X Bibliografia Blessing M., Impact of the Extraterritorial Application of Mandatory Rules of Law on International Contracts, 9 Swiss Commercial Law Series 1999 (w monografii: M. Blessing, Impact) Błaszczak Ł., Kontrola orzeczenia arbitrażowego ze szczególnym uwzględnieniem klau- zuli porządku publicznego, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3 (w monografii: Ł. Błaszczak, Kontrola orzeczenia) Błaszczak Ł., Wyrok arbitrażowy nieistniejący w postępowaniu o uznanie i stwierdze- nie wykonalności (zagadnienia wybrane), ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 1 (w monografii: Ł. Błaszczak, Wyrok arbitrażowy) Błaszczak Ł., Ludwik M., Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007 (w mo- nografii: Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne) Böckstiegel K.-H., The Role of Party Autonomy in International Arbitration, 52 Dispute Resolution Journal 1997 (w monografii: K.-H. Böckstiegel, The Role of Party Au- tonomy 1997) Böckstiegel K.-H., The Role of Party Autonomy in International Arbitration, w: T. E. Carbonneau, J. Jaeggi S. K. Partridge (red.), American Arbitration Asso- ciation Handbook on International Arbitration and ADR, JurisNet 2006 (w mo- nografii: K.-H. Böckstiegel, The Role of Party Autonomy 2006) Böckstiegel K.-H., Public Policy as a Limit to Arbitration and its Enforcement, IBA Jo- urnal of Dispute Resolution, Special Issue 2008, The New York Convention – 50 Years (w monografii: K.-H. Böckstiegel, Public Policy) Böckstiegel K.-H., Kröll S., Nacimiento P., Germany as a Place for International and Domestic Arbitrations – General Overview, TDM 1 (2009), http://www.arbitra- tion-icca.org/media/4/08847293502334/media1132342933531005-germany_as_a _place_for_international_arbitration.pdf (stan na: 7.3.2017 r.). W monografii nu- meracja stron określona na podstawie wersji dostępnej online (w monografii: K.-H. Böckstiegel, S. Kröll, P. Nacimiento, Germany) Born G., International Commercial Arbitration (Second Edition), Kluwer Law Interna- tional 2014 (w monografii: G. Born, International Commercial Arbitration) Born G., International Commercial Arbitration, vol. I, Wolters Kluwer Law Business 2009 (w monografii G. Born, International Commercial Arbitration, vol. I) Born G., Dallah and the New York Convention, http://kluwerarbitrationblog.com /2011/04/07/dallah-and-the-new-york-convention/ (stan na: 2.6.2017 r.) (w mo- nografii: G. Born, Dallah and the New York Convention) Brekoulakis S., The effect of an arbitral award and third parties in international arbitra- tion: res judicata revisited, 16 American Review of International Arbitration 2005 (w monografii: S. Brekoulakis, The effect of an arbitral award) Brekoulakis S., The relevance of the interests of third parties in arbitration: taking a clo- ser look at the elephant in the room, 113 Penn State Law Review 2009 (w mono- grafii: S. Brekoulakis, The relevance) XI Bibliografia Brekoulakis S., On Arbitrability: Persisting Misconceptions And New Areas Of Con- cern, w: L. Mistelis, S. Brekoulakis (red.), Arbitrability: international and compa- rative perspectives, Kluwer 2009 (w monografii: S. Brekoulakis, On Arbitrability) Brekoulakis S., Law Applicable to Arbitrability: Revisiting the Revisited lex fori, Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies Research Paper 2009, No. 21, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1414323 (stan na: 2.6.2017 r.). W monografii numeracja stron określona na podstawie wersji do- stępnej online (w monografii: S. Brekoulakis, Law Applicable to Arbitrability) Brekoulakis S., The Negative Effect of CompétenceCompétence: The Verdict has to be Negative, Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies Rese- arch Paper 2009, No. 22, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 1414325 (stan na: 27.5.2017 r.). W monografii numeracja stron określona na pod- stawie wersji dostępnej online (w monografii: S. Brekoulakis, The Negative Effect) Brekoulakis S., International Arbitration Scholarship and the Concept of Arbitration Law, 36 Fordham International Law Journal 2013 (w monografii: S. Brekoulakis, International Arbitration) Briner R., Globalization and the Future of Courts of Arbitration, 2 European Journal of Law Reform 2000 (w monografii: R. Briner, Globalization) Brown Ch., On Amartya Sen and “The Idea of Justice”, 24 Ethics International Affairs 2010 (w monografii: Ch. Brown, On Amartya Sen) Bruhl A.-A. P., The Unconcionability Game: Strategic Judging and the Evolution of Fe- deral Arbitration Law, 83 New York University Law Review 2008 (w monografii: A.-A. P. Bruhl, The Unconcionability Game) Budniak A., Treść zapisu na sąd polubowny w świetle polskiego i niemieckiego postę- powania cywilnego – wybrane zagadnienia, ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 3 (w monografii: A. Budniak, Treść zapisu) Buys C. G., The Arbitrators Duty to Respect the Parties Choice of Law in Commercial Arbitration, 1 St. John s Law Review 2005 (w monografii: C. G. Buys, The Arbi- trators Duty) Całus A., Sprawa zdatności arbitrażowej w prawie angielskim i w prawie amerykań- skim (federalnym i stanowym), w: J. Okolski, A. Całus, M. Pazdan, S. Sołtysiński, T. Wardyński, S. Włodyka (red.), Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010 (w monografii: A. Całus, Sprawa zdatności arbitrażowej) Carbone G., The Interference of the Court of the Seat with International Arbitration, 1 Journal of Dispute Resolution 2012 (w monografii: G. Carbone, The Interfe- rence) Carbonneau T. E., The exercise of contract freedom in the making of arbitration agreements, 36 Vanderbilt Journal of Transnational Law 2003 (w monografii: T. E. Carbonneau, The exercise) XII Bibliografia Carbonneau T. E., The Ballad of Transborder Arbitration, 56 University of Miami Law Review 2002 (w monografii: T. E. Carbonneau, The Ballad of Transborder Arbi- tration) Carbonneau T. E., At the crossroads of legitimacy and arbitral autonomy, American Review of International Arbitration 16 American Review of International Arbi- tration 2005 (w monografii: T. E. Carbonneau, At the crossroads) Carbonneau T. E., “Arbitracide”: the story of anti-arbitration sentiment in the U.S. Congress, 18 American Review of International Arbitration 2007 (w monografii: T. E. Carbonneau, “Arbitracide”) Cole T., Ortolani P., B. Warwas, Arbitration in Southern Europe: insights from a large- scale empirical study, 26 The American Review of International Arbitration 2015 (w monografii: T. Cole, P. Ortolani, B. Warwas, Arbitration in Southern Europe) Czernicki P., Speer Ł., Realizacja w praktyce idei przychylności arbitrażowi w Polsce (na tle niektórych państw obcych), w: J. Poczobut, A. W. Wiśniewski (red.), Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi To- maszewskiemu, Warszawa 2016 (w monografii: P. Czernicki, Ł. Speer, Realizacja w praktyce) Danielsen D., Economic approaches to global regulation: expanding the international law and economics paradigm, 10 Journal of International Business and Law 2011 (w monografii: D. Danielsen, Economic approaches) Danielsen D., Corporate Power and Instrumental States: Toward a Critical Reas- sessment of the Role of Firms, States and Regulation in Global Governance, w: B. Stark (red.), International Law and Its Discontents: Responding to Glo- bal Crises, Cambridge University Press (2015), http://lsr.nellco.org/cgi/viewcon- tent.cgi?article=1000 context=nusl_faculty (stan na: 30.5.2017 r.). W monografii numeracja stron określona na podstawie wersji dostępnej online (w monografii: D. Danielsen, Corporate Power) Danilowicz V., The choice of applicable law in international arbitration, 9 Hastings International and Comparative Law Review 1986 (w monografii: V. Danilowicz, The choice of applicable law) Demirok S. S., Global justice through global organizing: how lessons from our labor past can turn rhetoric into reality, 18 Lewis Clark Law Review 2014 (w monografii: S. S. Demirok, Global justice) Desierto D. A., Rawlsian Fairness and International Arbitration, 36 University of Pen- nsylvania Journal of International Law 2015 (w monografii: D. A. Desierto, Rawl- sian Fairness) Douglas M., The lex mercatoria and the culture of transnational industry, 13 Univer- sity of Miami International and Comparative Law Review 2006 (w monografii: M. Douglas, The lex mercatoria) Drahozal Ch. R., The State of Empirical Research on International Commercial Arbi- tration: 10 Years Later (January 15, 2016), w: The Evolution and Future of Inter- national Arbitration: The Next 30 Years, Kluwer Law International 2016, http:// XIII Bibliografia ssrn.com/abstract=2716377 (stan na: 27.5.2017 r.). W monografii numeracja stron określona na podstawie wersji dostępnej online (w monografii: Ch. R. Drahozal, The State of Empirical Research) Drahozal Ch. R., Regulatory competition and the location of international arbitration proceedings, 24 International Review of Law Economics 2004 (w monografii: Ch. R. Drahozal, Regulatory competition) Drahozal Ch. R., Enforcing Vacated International Arbitration Awards: An Economic Approach, 11 American Review of International Arbitration 2000 (w monografii: Ch. R. Drahozal, Enforcing) Eberhardt P., Olivet C., Amos T., Buxton N., Profiting from injustice. How law firms, arbitrators and financiers are fuelling an investment arbitration boom, Brus- sels/Amsterdam, November 2012, http://corporateeurope.org/sites/default/fi- les/publications/profiting-from-injustice.pdf (stan na: 28.2.2016 r.). W monogra- fii numeracja stron określona na podstawie wersji dostępnej online (w monogra- fii: P. Eberhardt, C. Olivet, T. Amos, N. Buxton, Profiting from injustice) El-Kosheri A. S., Universalism versus Regionalism in Today’s Arbitration Culture, w: G. Aksen, K-H. Böckstiegel, M. J. Mustill, P. M. Patocchi, A. M. Whitesell (red.), Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution. Li- ber Amicorum in honour of Robert Briner, ICC Publications, Paris 2005 (w mo- nografii: A. S. El-Kosheri, Universalism) Engelmann J., International Commercial Arbitration and the Commercial Agency Di- rective: a Perspective from Law and Economics, Springer 2017 (w monografii: J. Engelmann, International Commercial Arbitration) Engström D., Marian C., The Swedish Yukos Saga Rosinvest s Pyrrhic Victory over Rus- sia and the Fortunate Correction of Previous Swedish Case Law Under Which Swedish Courts Lacked Jurisdiction over Challenges Against Awards in the Ab- sence of Any, 16 IBA Arbitration News 2011 (w monografii: D. Engström, C. Ma- rian, The Swedish Yukos Saga) Ereciński T., Weitz K., Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008 (w monografii: T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy) Ereciński T., Postępowanie o stwierdzenie wykonalności zagranicznego wyroku arbi- trażowego (zagadnienia wybrane), ADR. Arbitraż i mediacja 2009, Nr 1 (w mo- nografii: T. Ereciński, Postępowanie) Feindt P. H., Netherwood A., Making Sense of Climate Change: Notes on Interpretive Policy Analysis and Discourse Analysis in Sustainability Research, w: A. Franklin, P. Blyton (red.), Researching Sustainability: a Guide to Social Science Methods, Practice and Engagement, London, New York 2011 (w monografii: P. H. Feindt, A. Netherwood, Making Sense) Fouchard P., L’arbitrage commercial international, Paris, Dalloz 1965 (w monografii: P. Fouchard, L’arbitrage) XIV Bibliografia Fouchard P., Gaillard E., Goldman B., Fouchard Gaillard Goldman on international commercial arbitration, Kluwer Law International 1999 (w monografii: Fouchard Gaillard Goldman on international commercial arbitration) Fortier L. Y., Arbitrability of Disputes, w: G. Aksen, K-H. Böckstiegel, M. J. Mustill, P. M. Patocchi, A. M. Whitesell (red.), Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution. Liber Amicorum in honour of Robert Briner, ICC Publications, Paris 2005 (w monografii: L. Y. Fortier, Arbitrability of Dispu- tes) Fragistas Ch. N., Arbitrage étranger et arbitrage international en droit privé, Revue cri- tique de droit international privé 1960 (w monografii: Ch. N. Fragistas, Arbitrage) Franck S. D., The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration: Privatizing Public International Law Through Inconsistent Decisions, 4 Fordham Law Review 2005 (w monografii: S. D. Franck, The Legitimacy Crisis) Franusz A., Zapis na sąd polubowny w kontekście zasady autonomii woli, ADR. Arbi- traż i Mediacja 2009, Nr 1 (w monografii: A. Franusz, Zapis) Gaffney J., Rosenblum D., The Bay Hotel Case: Accommodating The Par- ties’ Wishes, http://www.skadden.com/sites/default/files/publications/Publica- tions790_0.pdf (stan na: 31.5.2017 r.) (w monografii: J. Gaffney, D. Rosenblum, The Bay Hotel Case) Gagliardi R. V., Bechara G. F., The Brazilian Superior Court of Justice Has Now Con- firmed that the Seat of Arbitration Determines the Nationality of the Arbitration Award, http://www.demarest.com.br/pt-br/publicacoes/Artigos/en/The-Brazi- lian-Superior-Court-of-Justice-Has-Now-Confirmed-that-the-Seat.pdf (stan na: 31.5.2017 r.) (w monografii: R. V. Gagliardi, G. F. Bechara, The Brazilian Superior Court) Gaillard E., Aspects Philosophiques du Droit de l’Arbitrage International, Leiden: Mar- tinus Nijhoff Publishers, 2008 (w monografii: E. Gaillard, Aspects) Gaillard E., The Representations of International Arbitration, Journal of International Dispute Settlement 2010 (w monografii: E. Gaillard, The Representations) Gaillard E., Three Philosophies of International Arbitration, w: Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation, red. A. W. Rovine, Leiden, Boston 2010 (w monografii: E. Gaillard, Three Philosophies) Gaillard E., Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2010 (w monografii: E. Gaillard, Legal Theory) Gaillard E., France Adopts New Law On Arbitration, New York Law Journal, Monday January 24 2011, Volume 245 – No. 15, http://www.shearman.com/~/media/Files /NewsInsights/Publications/2011/01/France-Adopts-New-Law-On-Arbitration/ Files/View-full-article-France-Adopts-New-Law-On-Arbit__/FileAttachment/I A012411FranceAdoptsNewLawOnArbitrationegaillard.pdf (stan na: 27.5.2017 r.) (w monografii: E. Gaillard, France Adopts New Law) Gaillard E., The Enforcement of Awards Set Aside in the Country of Origin, 14 ICSID Review 1999 (w monografii: E. Gaillard, The Enforcement) XV Bibliografia Gélinas F., The independence of international arbitrators and judges: tampered with or well tempered?, 24 New York International Law Review 2011 (w monografii: F. Gélinas, The independence) Gélinas F., Arbitration and the Challenge of Globalization, 17 Journal of International Arbitration 2000 (w monografii: F. Gélinas, Arbitration) Gerlich O., State Immunity from Execution in the Collection of Awards Rendered in In- ternational Investment Arbitration: The Achilles Heel of the Investor – State Ar- bitration System?, 26 American Review of International Arbitration 2015 (w mo- nografii: O. Gerlich, State Immunity) Gharavi H. G., The International Effectiveness of the Annulment of an Arbitral Award, The Hague, London, New York Kluwer Law International 2002 (w monografii: H. G. Gharavi, The International Effectiveness) Giambatiani C. A., Recent Development: Lex Loci Arbitri and Annulment of Foreign Arbitral Awards in U.S. Courts, 20 American University International Law Re- view 2005 (w monografii: C. A. Giambatiani, Recent Development) Gibson Ch. S., Arbitration, Civilization and Public Policy: Seeking Counterpoise Be- tween Arbitral Autonomy and the Public Policy Defense in View of Foreign Man- datory Public Law, 113 Penn State Law Review 2009 (w monografii: Ch. S. Gibson, Arbitration, Civilization and Public Policy) Godłów-Legiędź J., Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju ekonomicznego, 4 (25) Ekonomia 2013 (w monografii: J. Godłów-Legiędź, Ekono- mia behawioralna) Goldman B., Les conflits de lois dans l’arbitrage international de droit privè, 109 Col- lected Courses 1963 (w monografii: B. Goldman, Les conflits) Goldstein M. J., International commercial arbitration, 2 International Lawyer 1999 (w monografii: M. J. Goldstein, International commercial arbitration) Goldstein M. J., Annulled Awards in the U.S. Courts: How Primary Is Primary Juris- diction ?, 25 American Review of International Arbitration 2014 (w monografii: M. J. Goldstein, Annulled Awards) Goode R., The role of the Lex Loci Arbitri, w: F. Rose (red.), Lex Mercatoria. Essays on International Commercial Law in Honour of Francis Reynolds, London 2000 (w monografii: R. Goode, The role) Gray J., The Delusions of global capitalism, Granta Books, London, 1998 (w monografii: J. Gray, The Delusions) Greenawalt A. K. A., Does international arbitration need a mandatory rules me- thod?, 18 American Review of International Arbitration 2007 (w monografii: A. K. A. Greenawalt, Does international arbitration) Greenberg S., Kee Ch., Romesh Weeramantry J., International Commercial Arbitration. An Asia Pacyfic Perspective, Cambridge USA 2011 (w monografii: S. Greenberg, Ch. Kee, J. Romesh Weeramantry, International Commercial Arbitration) Guarnaccia M., Hague Court To Hear Bid To Split $50B Yukos Award Appeal, http:// www.law360.com/articles/856994/hague-court-to-hear-bid-to-split-50b-yukos- XVI Bibliografia award-appeal (stan na: 29.12.2016 r.) (w monografii: M. Guarnaccia, Hague Court) Haloush H. A., Jurisdictional Dilemma in Online Disputes: Rethinking Traditional Ap- proaches, 3 The International Lawyer 2008 (w monografii: H. A. Haloush, Juris- dictional Dilemma) Hanotiau B., Problems raised by complex arbitrations involving multiple contracts – parties – issues, 18 Journal of International Arbitration 2001 (w monografii: B. Ha- notiau, Problems) Hanotiau B., The Issue Of Non-Signatory States, 23 The American Review Of Interna- tional Arbitration 2012 (w monografii: B. Hanotiau, The Issue) Hanotiau B., Caprasse O., Public Policy in International Commercial Arbitration w: E. Gaillard, D. Di Pietro (red.), Enforcement of arbitration agreements and in- ternational arbitral awards. The New York Convention 1958 in practice, Cameron May Ltd. 2008 (w monografii: B. Hanotiau, O. Caprasse, Public Policy) Hansebout A., Arbitrability of Disputes Governed by Mandatory Statutes, 18 IBA Ar- bitration Newsletter 2013 (w monografii: A. Hansebout, Arbitrability) Harisankar K. S., Annulment versus enforcement of international arbitral awards: does the New York Convention permit issue estoppel?, 18 International Arbitration Law Review 2015 (w monografii: K. S. Harisankar, Annulment versus enforce- ment) Hauser-Morel M., Umowne wyłączenie prawa do złożenia skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego – uwagi na tle regulacji szwajcarskiej, ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 1 (w monografii: M. Hauser-Morel, Umowne wyłączenie) Henderson A., Lex Arbitri, Procedural Law and the Seat of Arbitration, 26 Singapore Academy of Law Journal 2014 (w monografii: A. Henderson, Lex Arbitri) Hobe S., The era of globalisation as a challenge to international law, 40 Duquesne Law Review 2002 (w monografii: S. Hobe, The era of globalisation) Holtzmann H. M., The Importance of Choosing the Right Place To Arbitrate an Inter- national Case, w: V. Shook Cameron (red.), Private Investors Abroad – Problems and Solutions in International Business in 1977, New York 1977 (w monografii: H. M. Holtzmann, The Importance) Hosking J. M., The third party non-signatory s ability to compel international commer- cial arbitration: doing justice without destroying consent, 4 Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 2004 (w monografii: J. M. Hosking, The third party) Iwasaki K., Selection of Situs: Criteria and Priorities, 2 Arbitration International 1986 (w monografii: K. Iwasaki, Selection of Situs) Jacobs R. B., Fits and Starts for Mandatory Arbitration, 29 Hofstra Labor and Employ- ment Law Journal 2012 (w monografii: R. B. Jacobs, Fits and Starts) Janićijević D., Delocalization in international commercial arbitration, 9 Facta Univer- sitatis, Series: Law and Politics 2005 (w monografii: D. Janićijević, Delocalization) Jarvin S., Choosing the Place of Arbitration, Where Do We Stand?, 16 International Business Lawyer 1988 (w monografii: S. Jarvin, Choosing the Place) XVII Bibliografia Jarvin S., Le lieu de l’arbitrage, 7 ICC Bulletin 1996 (w monografii: S. Jarvin, Le lieu de l’arbitrage) Jogani R., The role of national courts in the post-arbitral process: the possible issues with enforcement of a set-aside award, 3 Arbitration 2015 (w monografii: R. Jogani, The role of national courts) Kała D. P., Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 4 (w monografii: D. P. Kała, Podstawy skargi) Kaplinsky A. S., Levin M. J., Bryce Jr. M. C., Arbitration developments: post-concepcion – the Supreme Court expands upon its landmark decision, 69 Business Lawyer 2014 (w monografii: A. S. Kaplinsky, M. J. Levin, M. C. Bryce Jr., Arbitration de- velopments) Karton J. D. H., Party Autonomy and Choice of Law: Is International Arbitration Leading the Way or Marching to the Beat of Its Own Drummer?, 60 University Of New Brunswick Law Journal 2010 (w monografii: J. D. H. Karton, Party Au- tonomy) Kaufmann-Kohler G., Identifying and Applying the Law Governing the Arbitration Procedure – The Role of the Law of the Place of Arbitration, w: A. J. van den Berg (red.), Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention, ICCA Congress Series, 1998 Paris Volume 9, Kluwer Law International 1999 (w monografii: G. Kauf- mann-Kohler, Identifying) Kąkolecki A., Nowaczyk P., Paryż jako miejsce arbitrażu, w: J. Poczobut, A. W. Wiśniew- ski (red.), Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, Warszawa 2016 (w monografii: A. Kąkolecki, P. No- waczyk, Paryż jako miejsce arbitrażu) Kendrick K. L., Pittman J. W., Dreaming the Nearly Impossible Dream Vacatur of Ar- bitration Awards in Commercial Arbitration, 43 The Brief 2014 (w monografii: K. L. Kendrick, J. W. Pittman, Dreaming) Khanna D., Dallah: The Supreme Court’s Positively Pro-Arbitration “No” to Enforce- ment, 28 Journal Of International Arbitration 2011 (w monografii: D. Khanna, Dallah) Kleinheisterkamp J., The Impact of Internationally Mandatory Laws on the Enforceabi- lity of Arbitration Agreements, 22 Society and Economy Working Papers London School of Economics and Political Science Law Department 2009 (w monografii: J. Kleinheisterkamp, The Impact) Koch Ch., The Enforcement of Awards Annulled in their Place of Origin The French and U.S. Experience, 26 Journal of International Arbitration 2009 (w monografii: Ch. Koch, The Enforcement of Awards) Kordasiewicz B., Sadowski W., Postępowanie o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych w Polsce. Uwagi na tle nowelizacji kodeksu po- stępowania cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2007, Nr 2 (w monografii: B. Kordasiewicz, W. Sadowski, Postępowanie o uznanie) XVIII Bibliografia Kraayvanger J., Hilgard M. C., US arbitration award unenforceable against German franchisee, 13 Newsletter arbitration international bar association legal practice division 2008 (w monografii: J. Kraayvanger, M. C. Hilgard, US arbitration award unenforceable) Kreindler R. H., Arbitral forum shopping, w: B. M. Cremades, J. D. M. Lew (red.), Parallel State and Arbitral Procedures in International Arbitration, ICC Institute of World Business Law 2005 (w monografii: R. H. Kreindler, Arbitral forum shopping) Kuc M., Respektowanie praw indywidualnych a optymalność. Analizy paradoksu libe- ralizmu, 7 Decyzje 2007 (w monografii: M. Kuc, Respektowanie praw indywidu- alnych) Lalive P., Absolute Finality of Arbitral Awards?, w: Revista Internacional de Arbitragem e Conciliaçao-Año I-2008, Associação Portuguesa de Arbiatragem, Ed. Almedina, Coimbra, 2009, http://www.arbitration-icca.org/media/4/00233523493034/me- dia012641359550680lalive_absolute_finality.pdf (stan na: 8.3.2017 r.). W mono- grafii numeracja stron określona na podstawie wersji dostępnej online (w mono- grafii: P. Lalive, Absolute Finality) Lalive P., On the transfer of seat in international arbitration, w: J. A. R. Nafzi- ger, S. C. Symeonides (red.), Law and Justice in a Multistate World, Essays in Honor of Arthur T. von Mehren, New York, Transnational Publishers, New York 2002, http://www.arbitration-icca.org/media/4/77229785873518/me- dia012319088070580transfer_of_seat.pdf (stan na: 10.3.2017 r.). W monografii numeracja stron określona na podstawie wersji dostępnej online (w monografii: P. Lalive, On the transfer) Lalive P., On the Neutrality of the Arbitrator and of the Place of Arbitration, w: Swiss Essays on International Arbitration, International Council for Commercial Arbi- tration (ICCA), Lausanne 1984 (w monografii: P. Lalive, On the Neutrality) Lanier T. J., Where on earth does cyber-arbitration occur?: international review of ar- bitral awards rendered online, 7 ILSA Journal of International and Comparative Law 2000 (w monografii: T. J. Lanier, Where on earth) Lau Ch., Horlach Ch., Party Autonomy – the Turning Point?, 4 Dispute Resolution International 2010 (w monografii: Ch. Lau, Ch. Horlach, Party Autonomy) Levine E., Amicus Curiae in International Investment Arbitration: the Implications of an Increase in Third-Party Participation, 29 Berkeley Journal of International Law 2011 (w monografii: E. Levine, Amicus Curiae) Lew J. D. M., Applicable Law in International Commercial Arbitration: a Study in Com- mercial Arbitration Awards, Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana Publications 1978 (w mo- nografii: J. D. M. Lew, Applicable Law) Lew J. D. M., Does National Court Involvement Undermine the International Arbitra- tion Process?, 24 American University International Law Review 2009 (w mono- grafii: J. D. M. Lew, Does National Court) Lew J. D. M., Achieving the Dream: Autonomous Arbitration? 22 Arbitration Interna- tional 2006, opublikowane ponownie w: J. D.M. Lew, L. A. Mistelis (red.), Arbitra- XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: