Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00285 006536 18632310 na godz. na dobę w sumie
Znakomita organizacja czasu. 151 błyskotliwych rozwiązań - książka
Znakomita organizacja czasu. 151 błyskotliwych rozwiązań - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1697-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Twój osobisty regulamin pracy

Reguły - strona po stronie
Czas jest jak pieniądz -- naucz się go oszczędzać

Czas stał się dziś jedną z największych wartości. Każdego dnia starasz się upchnąć w dwudziestu czterech godzinach tak wiele czynności, ile tylko się da, a mimo to zawsze coś zostaje przełożone na następny dzień. Efektywna organizacja dnia to klucz do Twojego sukcesu, a co za tym idzie, także do wydajniejszej pracy, zmniejszenia stresu i większej satysfakcji zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Koniec z marnowaniem Twoich cennych minut! Nikt nie będzie szanował Twojego czasu, jeśli Ty nie zaczniesz go szanować. Rozmowy telefoniczne, wiadomości w skrzynce poczty elektronicznej, spotkania, zebrania, nawet Twoje biurko... wszystkie te elementy da się uporządkować w taki sposób, by nie pożerały Twojego czasu, ale stały się sprzymierzeńcem w codziennej walce, jaką toczysz w biurze i domu.

Metody działania w sytuacji, gdy:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO: ! Spis treści ! Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: ! Katalog online ! Zam(cid:243)w drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: ZNAKOMITA ORGANIZACJA CZASU. 151 BŁYSKOTLIWYCH ROZWIĄZAŃ Autor: Robert E. Dittmer T‡umaczenie: Bartosz Sa‡but ISBN: 978-83-246-1697-8 Tytu‡ orygina‡u: 151 Quick Ideas to Manage Your Time Format: A5, stron: 192 Tw(cid:243)j osobisty regulamin pracy ! Przede wszystkim jasno okre(cid:156)l swoje cele i zadania ! NastŒpnie wyeliminuj problemy i przeszkody ! I wreszcie odzyskaj sw(cid:243)j cenny czas Regu‡y (cid:151) strona po stronie Czas jest jak pieni„dz (cid:151) naucz siŒ go oszczŒdza(cid:230) Czas sta‡ siŒ dzi(cid:156) jedn„ z najwiŒkszych warto(cid:156)ci. Ka¿dego dnia starasz siŒ upchn„(cid:230) w dwudziestu czterech godzinach tak wiele czynno(cid:156)ci, ile tylko siŒ da, a mimo to zawsze co(cid:156) zostaje prze‡o¿one na nastŒpny dzieæ. Efektywna organizacja dnia to klucz do Twojego sukcesu, a co za tym idzie, tak¿e do wydajniejszej pracy, zmniejszenia stresu i wiŒkszej satysfakcji zar(cid:243)wno w ¿yciu zawodowym, jak i osobistym. Koniec z marnowaniem Twoich cennych minut! Nikt nie bŒdzie szanowa‡ Twojego czasu, je(cid:156)li Ty nie zaczniesz go szanowa(cid:230). Rozmowy telefoniczne, wiadomo(cid:156)ci w skrzynce poczty elektronicznej, spotkania, zebrania, nawet Twoje biurko(cid:133) wszystkie te elementy da siŒ uporz„dkowa(cid:230) w taki spos(cid:243)b, by nie po¿era‡y Twojego czasu, ale sta‡y siŒ sprzymierzeæcem w codziennej walce, jak„ toczysz w biurze i domu. Metody dzia‡ania w sytuacji, gdy: ! musisz znale(cid:159)(cid:230) czas na sytuacje nieprzewidziane i niezaplanowane; ! Twoi wsp(cid:243)‡pracownicy rozpraszaj„ CiŒ i przeszkadzaj„ w pracy; ! technologia zaczyna Ci utrudnia(cid:230) pracŒ, zamiast j„ upraszcza(cid:230); ! zebrania, w kt(cid:243)rych bierzesz udzia‡, s„ zbyt czasoch‡onne; ! konieczna jest decyzja dotycz„ca delegowania zadaæ. ! Zam(cid:243)w informacje o nowościach ! Zam(cid:243)w cennik CZYTELNIA: ! Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. (32) 230-98-63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Spis treści Jak korzystać z tej książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. Najtrudniej jest zacząć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. Dokonaj analizy sposobu organizacji czasu. . . . . . . . . . . 14 3. Zidentyfikuj problematyczne obszary . . . . . . . . . . . . . . . 15 4. Wyznacz sobie jasne cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5. Zapisz sobie swoje cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 6. Wyznacz sobie jasne cele w kwestii organizacji czasu . . 19 7. Wyznacz sobie cele dzienne i tygodniowe . . . . . . . . . . . . 20 8. Zacznij swój dzień już poprzedniego wieczora . . . . . . . . 21 9. Niczego nie odkładaj na później . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 10. Reguła Pareto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11. ABC nadawania priorytetów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 12. ABC zaczyna się od A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 13. Drugą literą jest B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 14. Na zakończenie: C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 15. Zapisuj otrzymywane zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 16. Dla każdego zadania wyznacz termin realizacji . . . . . . . 30 17. Obiecuj ostrożnie, działaj z rozmachem. . . . . . . . . . . . . . 31 18. Pilnuj wyniku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 19. Sporządź listę zadań do wykonania . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 20. Korzystaj ze swojej listy zadań do wykonania. . . . . . . . . 35 21. Udostępniaj swoją listę zadań do wykonania innym . . . 36 22. Uaktualniaj swoją listę zadań do wykonania . . . . . . . . . . 37 23. Organizacja miejsca pracy — uwagi ogólne . . . . . . . . . . 38 24. Organizacja miejsca pracy — biurko . . . . . . . . . . . . . . . . 39 25. Organizacja miejsca pracy — dokumenty na papierze . . 41 26. Organizacja miejsca pracy — teczki . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 27. Organizacja miejsca pracy — pliki elektroniczne. . . . . . 43  Znakomita organizacja czasu 28. Organizacja miejsca pracy — kontakty . . . . . . . . . . . . . . 44 29. Organizacja miejsca pracy — redukuj ilość dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 30. Do poczty podchodź z głową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 31. Prowadź dokumentację przejściową. . . . . . . . . . . . . . . . . 48 32. Korzystaj z tylko jednego organizera . . . . . . . . . . . . . . . . 49 33. Co zachować, a czego nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 34. Co robić z projektami dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 35. Jak postępować z wizytówkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 36. Powinieneś wiedzieć, kiedy najlepiej Ci się pracuje . . . . 54 37. Najważniejsze spotkania umawiaj w najlepszych dla siebie porach dnia . . . . . . . . . . . . . . . . 55 38. Grupuj podobne zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 39. Ogrodź się. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 40. Każdego dnia zostaw sobie czas na nieprzewidziane sytuacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 41. Planowanie, czyli pięć kolejnych kroków. . . . . . . . . . . . . 59 42. Planowanie, krok 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 43. Planowanie, krok 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 44. Planowanie, krok 3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 45. Planowanie, krok 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 46. Planowanie, krok 5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 47. Korzystaj z elektronicznego kalendarza . . . . . . . . . . . . . . 64 48. Naucz się prawidłowo korzystać z kalendarza elektronicznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 49. Spotkania poza firmą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 50. Staraj się nie rozpraszać — wyznacz godziny przyjęć . . 68 51. Drugi najważniejszy czynnik decydujący o marnowaniu czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 52. Posługiwanie się pocztą głosową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 53. Jaką wiadomość powitalną nagrać . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Korzystaj z poczty głosowej 54. jako filtra rozmów przychodzących . . . . . . . . . . . . . . . . . 73  Spis treści 55. Korzystaj z identyfikacji numerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 56. Zarządzanie połączeniami przychodzącymi . . . . . . . . . . 76 57. Zarządzanie połączeniami wychodzącymi . . . . . . . . . . . 77 58. Sporządzaj notatki z przeprowadzonych rozmów telefonicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 59. Mówi się szybciej, niż pisze wiadomości . . . . . . . . . . . . . 80 60. Jak radzić sobie z tradycyjną pocztą . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 61. Praca z pocztą elektroniczną — kiedy? . . . . . . . . . . . . . . 82 62. Praca z pocztą elektroniczną — zwięzłość. . . . . . . . . . . . 83 63. Praca z pocztą elektroniczną — katalogowanie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 64. Praca z pocztą elektroniczną — spam . . . . . . . . . . . . . . . 85 65. 66. 67. Praca z pocztą elektroniczną — zniechęcaj żartownisiów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Praca z pocztą elektroniczną — porządkowanie folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Praca z pocztą elektroniczną — jasne i przejrzyste tytuły wiadomości . . . . . . . . . . . . . 89 68. Kopiuj i Wklej to Twoi najlepsi przyjaciele . . . . . . . . . . . 90 69. Gdy ktoś przychodzi do Twojego biura . . . . . . . . . . . . . . 91 70. Dokumenty na papierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 71. Czasopisma — ogranicz swoją lekturę . . . . . . . . . . . . . . . 94 72. Korzystaj z „poczekalni”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 73. Sporządź listę kontaktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 74. Korzystaj z palmtopa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 75. Technologia ma Ci pomóc oszczędzać czas, a nie Ci go zabierać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 76. Uaktualniaj oprogramowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 77. Utrzymuj porządek na pulpicie swojego komputera . . 101 78. Opracuj jasny system przechowywania plików. . . . . . . 102 79. Zadbaj o to, by Twój komputer był szybki . . . . . . . . . . . 103 80. Zadbaj o szybkie łącze internetowe. . . . . . . . . . . . . . . . . 104 81. Ochrona antywirusowa to konieczność . . . . . . . . . . . . . 105  Znakomita organizacja czasu 82. Palmtopy — ciąg dalszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 83. Ach, ten telefon komórkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 84. Kto ma Twój numer telefonu komórkowego? . . . . . . . . 108 85. Wyłącz dźwięk w swoim telefonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 86. Jak korzystać z Bluetootha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 87. Czy można efektywnie korzystać z komunikatorów internetowych?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 88. Zdobądź własną drukarkę!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 89. Zapisz się na szkolenie w zakresie korzystania z komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Trzeci najważniejszy czynnik prowadzący do marnotrawstwa czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Nie da się ich uniknąć, ale można pracować nad ich wydajnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 92. Najlepsza pora na zebrania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 93. Wyznacz godzinę zakończenia zebrania . . . . . . . . . . . . 118 94. Zebranie powinno mieć porządek obrad. . . . . . . . . . . . 119 95. 90. 91. 98. 99. Korzystaj z porządku obrad — każdy punkt powinien mieć swoje ramy czasowe . . . . . . . . . . . . . . . . 121 96. Roześlij porządek obrad z wyprzedzeniem . . . . . . . . . . 122 97. Doskonalenie umiejętności z zakresu prowadzenia zebrań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Szkol swoich podwładnych w zakresie zwiększania efektywności zebrań . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Uczęszczaj tylko na te spotkania, na których musisz być. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Najważniejszy czynnik decydujący o marnotrawstwie czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 101. Poinformuj wszystkich o swoim stylu pracy . . . . . . . . . 127 102. Dostosuj się do swojego szefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 103. Znajdź sobie mentora lub trenera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 104. Kontroluj swoje interakcje z ludźmi . . . . . . . . . . . . . . . . 130 105. Rozkład biura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 100.  Spis treści 106. Gdzie postawić biurko?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 107. Gdzie ustawić fotel?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 108. Okno na świat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 109. Zniechęcaj ludzi do wspominania dawnych czasów . . 136 110. Wstań i czekaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 111. Naucz się odmawiać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 112. Naucz się delegować — Twoi podwładni naprawdę wiele potrafią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Naucz się delegować — wskaż zadania, które Twoi podwładni wykonają lepiej. . . . . . . . . . . . . . 140 Naucz się delegować — rozwijaj swoich podwładnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Odkładanie spraw na później to zły nawyk — pozbądź się go. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 116. Nie odkładaj tego na później! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 117. 115. 113. 114. 118. Jeśli dane zadanie znajduje się na liście zadań do wykonania, zajmij się nim bezzwłocznie . . . . . . . . . 145 Angażuj się w zadania albo zlecaj je do wykonania komuś innemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 119. „Człowieku, to nie moja działka”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 120. Pokonaj strach przed nieznanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 121. Pokonaj strach wywołany brakiem wiedzy . . . . . . . . . . 149 122. Zainteresuj się tym, co Cię nie interesuje. . . . . . . . . . . . 150 123. Nie podoba Ci się to zadanie? Wykonaj je i zapomnij o nim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 124. Przemieszczaj się „hurtem” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 125. Ucz się w podróży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 126. Wykorzystuj podróż na komunikowanie się z innymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 127. Odpoczywaj w podróży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 128. Przygotowuj się w podróży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 129. Siedzisz w samolocie? Nadrabiaj zaległości . . . . . . . . . . 158 130. Czytaj w podróży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159  Znakomita organizacja czasu 131. 137. Wyznaczaj cele osobiste i związane z życiem rodzinnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 132. Zadbaj o czas na realizację tych celów . . . . . . . . . . . . . . 161 133. Zaplanuj sobie chwilę odpoczynku. . . . . . . . . . . . . . . . . 162 134. Rób sobie krótkie przerwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 135. Nie przepracowuj się. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 136. Wizyty u lekarza bądź dentysty planuj z dużym wyprzedzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Wizyty u lekarza bądź dentysty umawiaj na wczesny poranek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 138. Zakupy spożywcze rób hurtowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 139. Uporządkuj swoją szafę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 140. Nie udawaj się w jedno miejsce — łącz swoje wyjścia . . 169 141. Uporządkuj i usystematyzuj swoje poranne zwyczaje . . 170 142. Ucz członków swojej rodziny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 143. Podaruj sobie odrobinę luksusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 144. Nie bądź perfekcjonistą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 145. Komunikacja w domu — za dużo możliwości?. . . . . . . 174 146. Telewizja zabiera Ci czas na kontakty z ludźmi. . . . . . . 175 147. Kontroluj dostęp swoich dzieci do telewizji. . . . . . . . . . 176 148. Kontroluj dostęp swoich dzieci do internetu. . . . . . . . . 177 149. Nie sprawdzaj każdego dnia wartości portfela . . . . . . . 178 150. Zaplanuj sobie wakacje i jedź na nie! . . . . . . . . . . . . . . . 179 151. Postaraj się mieszkać niedaleko od miejsca pracy . . . . 180 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 O autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 10 1 Najtrudniej jest zacząć Jedni uzależniają się od narkotyków, papierosów, jedzenia lub in- nych przyjemności, inni uzależniają się od życia w pośpiechu, który jest zjawiskiem dominującym we współczesnym świecie. Moja sąsiadka wy- chowująca trójkę nastoletnich dzieci nieustannie z dumą opowiada o tym, jak doskonale radzi sobie z wykonywaniem wielu zadań jednocześnie, i o tym, że zawsze ze wszystkim zdąża. Niestety w kolejnym zdaniu zaczyna narzekać, że nigdy nie ma ani chwili wolnego czasu, że jej dzień jest cał- kowicie rozdrobniony i że na niczym nie może się w pełni skoncentrować — wreszcie, że nigdy nie może w ca- łości poświęcić się swojej rodzinie. Zadanie Zastanów się nad swo- im stylem życia, zanim doświadczysz podobnych kłopotów jak moja sąsiad- ka. Rzuć okiem na swój rozkład dnia — zapewne szybko stwierdzisz nie tyl- ko, jak jest zagmatwany, ale również, że czas można oszczędzać na wiele sposo- bów. Niedawno życie nauczyło ją, że musi zacząć lepiej kontrolować swój rozkład zajęć — niestety lekcja ta była dosyć bolesna. W końcu dopadł ją stres i moja sąsiadka za- padła na ciężką chorobę. Lekarze stwierdzili, że po prostu wzięła na siebie zbyt duży ciężar. Z powodu choroby cierpiała nie tylko ona (już wszystko z nią w porządku), lecz również jej rodzina. A przecież wcale nie musiało tak być! Problemy zdrowotne skłoniły moją sąsiadkę do zastanowienia się nad swoim życiem i codziennym rozkładem zajęć. Doszła do wniosku, że musi nauczyć się lepiej nad wszystkim panować. Dziś mówi o sobie „nawrócona pracoholiczka”. Wydaje się jednak, że tego typu problemy lepiej jest identyfikować, jeszcze zanim dojdzie do równie dramatycz- nych sytuacji — wielu z nas po prostu nie może sobie na to pozwolić. Zachowajmy się zatem podobnie jak alkoholicy — nadszedł czas, by za- stanowić się nad swoimi priorytetami w życiu. 13 Znakomita organizacja czasu Epilog Moja sąsiadka potraktowała swoją chorobę jako ostrzeżenie i postanowiła się zmienić. Dokonała analizy swojego dotychczasowego stylu życia i organizacji czasu, a następnie zaczęła lepiej nim zarządzać. Dziś czuje się lepiej i spędza więcej czasu z rodziną — mimo to nadal udaje jej się osiągać wszystkie cele, które są dla niej ważne. 2 Dokonaj analizy sposobu organizacji czasu Moja sąsiadka zaczęła od przeprowadzenia analizy wykorzystania swojego czasu. Nie nazwała tego w ten sposób, ale właśnie do tego spro- wadzały się podjęte przez nią kroki. Gdy już poczuła się lepiej, zaczęła prowadzić dziennik wszystkich czynności, jakie podejmowała każdego dnia. Przez dwa tygodnie ze szczegółami odnotowywała absolutnie każdą czynność, jaką zdarzyło się jej wykonać. Zapisywała nawet to, w jakich godzinach chodziła do toa- lety, kiedy i kto ją odwiedzał (odno- towywała nawet najbardziej osobiste szczegóły z takich spotkań). Zadanie Zastanów się nad wy- konaniem podobnego prostego ćwiczenia. Jest to rzecz bardzo prosta, która nie wymaga żadnych szczególnych umiejętności — dzięki temu ćwiczeniu można się bardzo wiele do- wiedzieć. Prowadziła tę dokumentację po to, aby móc następnie przeana- lizować, ile czasu zabierają jej po- szczególne czynności. Notatki były tak szczegółowe, że mogła nawet stwierdzić, dlaczego dana czynność pochłonęła właśnie tyle czasu, ile pochłonęła. 14 Błyskotliwe rozwiązania 1 do 3 Po dwóch tygodniach prowadzenia zapisków dysponowała już wystarczającym materiałem do badań. Poświęciła kilka godzin na za- pisywanie wniosków, jakie wyciągnęła z analizy prowadzonego przez siebie dziennika. To była jej prywatna analiza — nie miała w sobie nic z naukowości, a mimo to była niezmiernie przydatna. Dzięki niej moja sąsiadka dowiedziała się bardzo wiele o tym, w jaki sposób spędza czas. Epilog W niektórych firmach od pracowników wymaga się, aby prowadzili analizę wykorzystania czasu. Dzięki temu firmy mogą prowadzić analizę rozkładu zajęć wszystkich swoich pracowników i na tej podstawie dokonywać ewentualnych usprawnień w swoich systemach i procedurach. Skoro mechanizm ten działa w przypadku złożonych organizacji, na pewno sprawdzi się również w Twoim przypadku. 3 Zidentyfikuj problematyczne obszary Skoro przeprowadziłeś już analizę wykorzystania czasu i jesteś uzbrojony w całe stronice informacji i notatek, przyszedł czas, by zasta- nowić się, jakie wnioski można na tej podstawie wyciągnąć. Powinieneś pogrupować odnotowane przez siebie czynności w kilka logicznych ka- tegorii: czynności natury administracyjnej, zebrania, spotkania, czyn- ności rutynowe, czynności nierutynowe itp. Następnie zastanów się nad wnioskami. Czy jesteś zaskoczony, że wykonujesz niektóre czynności lub że pochłaniają one tak dużo czasu? Czy niektóre z odnotowanych czynności zabierają Ci zbyt wiele czasu? Przyjrzyj się takim czynnościom. Czy jesteś w stanie wyjaśnić, dlatego są one tak czasochłonne? Czy jesteś w stanie to kontrolować? Czy po- 1 Znakomita organizacja czasu Zadanie trafisz wskazać obszary, w których mógłbyś dokonać zmian, i w rezul- tacie ograniczyć czas poświęcany na danego rodzaju działania? Zacznij szukać odpo- wiednich rozwiązań w od- niesieniu do każdego ze wskazanych problema- tycznych obszarów. Pomo- gą Ci w tym kolejne pomy- sły przedstawione w tej książce. W ten sposób odkryjesz kilka obszarów, w których wprowadzenie niewielkich zmian (wiele z nich zo- stało opisanych w tej książce) po- zwoli Ci wyraźnie ograniczyć ilość czasu, jaki dotychczas spędzałeś na wykonywaniu wszystkich zadań. Aby coś naprawić, musisz najpierw wiedzieć, gdzie należy szukać przy- czyn problemów. Teraz już wiesz. Każdy z nas musi gdzieś być i robić coś, co zajmuje nam więcej czasu, niż powinno. Po prostu nie wiemy, które to czynności. Przedstawiony powyżej proces pozwala je zidentyfikować. Epilog 4 Wyznacz sobie jasne cele Zastanawiając się nad wykonywaną przez siebie pracą, powinieneś skupić się przede wszystkim na swoich zawodowych oczekiwaniach. Nikt już chyba nie wierzy w to, że przez całe swoje zawodowe życie bę- dzie wykonywał tę samą pracę. Większość z nas prawdopodobnie nie zostanie też wierna jednej firmie. Tak przynajmniej wynika z analizy najnowszych statystyk dotyczących zatrudnienia. Zastanów się zatem, czego oczekujesz od swojej bieżącej pracy. 1 Błyskotliwe rozwiązania 3 do 4 Wyznacz sobie jasne cele związane z Twoim rozwojem osobistym i za- wodowym. Pamiętaj, że cele te powinny stanowić wyraz Twoich dłu- gookresowych aspiracji. Wyznaczając cele, powinieneś zadbać o to, by stanowiły one kolejne kroki na drodze do ostatecznej realizacji Twoich długoterminowych aspiracji. Powiedzmy, że Twoim celem długoterminowym jest zostać dyrek- torem ds. PR w dużej firmie. Co musisz osiągnąć, aby zrealizować swoje ambicje? • Potrzebujesz wykształcenia kierunkowego. • Potrzebujesz członkostwa w odpowiednim stowarzyszeniu przedstawicieli tego zawodu. • Potrzebujesz odpowiednich certyfikatów zawodowych. • Potrzebujesz studiów podyplomowych. • Przez okres około 20 lat musisz obejmować kolejne stanowiska PR w różnych sektorach branżowych. Stanowiska te powinny się od siebie różnić i cechować coraz szerszym zakresem obo- wiązków i odpowiedzialności. Być może będziesz musiał wyspecjalizować się w konkretnej branży. • A zatem jakie cele powinieneś wyznaczyć sobie w związku ze swoją bieżącą pracą? Zwróć uwagę na „kolejne stanowiska” i „coraz szerszy zakres obowiązków i odpowiedzialności”. Czy aktualnie wykonywana przez Ciebie praca oferuje Ci takie możliwości? Jeśli tak, wyznacz sobie odpowiednie cele. Czy powinieneś zacząć przygotowywać się do eg- zaminu, który pozwoli Ci uzyskać właściwy certyfikat zawodowy? Jeśli tak, wyznacz sobie taki cel i prze- znacz odpowiednią ilość czasu na jego realizację. Zadanie Wyznacz sobie kolejne cele zawodowe. Mają to być Twoje cele, a nie cele narzucone przez szefa czy organizację. Następnie staraj się osiągać te cele z uwzględnieniem uwa- runkowań charakterystycz- nych dla pracy, którą aktu- alnie wykonujesz. W odniesieniu do każdej pracy, którą będziesz w przyszłości wyko- nywał, powinieneś wyznaczać jasne i precyzyjne cele, a następnie wy- trwale dążyć do ich realizacji. Po- winieneś również planować swoje 1 Znakomita organizacja czasu zadania i organizować czas w taki sposób, aby nic nie przeszkadzało Ci w realizacji wyznaczonych celów. Epilog Jeśli nie wyznaczysz sobie celów, całe życie przecieknie Ci przez palce. Jeżeli będziesz podążać przed siebie bez celu, najprawdopodobniej dotrzesz w miejsce, w którym nie chcesz się znaleźć. 5 Zapisz sobie swoje cele Nie wystarczy po prostu wyznaczyć sobie kilku celów zawodo- wych i celów związanych z rozwojem kariery — musisz je sobie zapisać i regularnie do nich wracać. Wiele lat temu sam podjąłem taki wysiłek, ponieważ nalegał na to mój ówczesny szef. Dziś jestem mu bardzo wdzięczny, że mnie do tego skłonił. Zadanie i Zapisz sobie swoje cele osobiste zawodowe, w tym także cele związane z Twoją bieżącą pracą. Listę z celami trzymaj w takim miejscu, byś mógł do niej regularnie (na przykład raz w miesiącu) wracać. Pamię- taj o uaktualnianiu tej listy na bieżąco. Muszę jednak podkreślić, że pre- cyzyjnie sformułowałem swoje cele na piśmie i regularnie do nich wra- całem. Oczywiście wraz z upływem czasu odpowiednio te cele modyfi- kowałem, co pewien czas dodając nowe, związane z konkretnym sta- nowiskiem, które obejmowałem. Dzięki temu, że kiedyś spi- sałem swoje cele, dziś dysponuję dokładnym zapisem drogi, którą szedłem przez 25 lat, by znaleźć się w miejscu, w którym jestem dziś. Taki spis celów ułatwia również po- 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Znakomita organizacja czasu. 151 błyskotliwych rozwiązań
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: