Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00063 004790 14870017 na godz. na dobę w sumie
Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu - ebook/pdf
Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 288
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2293-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Książka zawiera cykl artykułów, których autorzy podejmują próbę wskazania sensu w procesie twórczym, kontaktach z otoczeniem, wyborach drogi życiowej. Pytania o sens bywają dziś bagatelizowane, relatywizowane albo zastępowane stwierdzeniem bezsensowności wszystkiego. W tak niesprzyjających okolicznościach autorzy, wśród których znaleźli się nie tylko teoretycy i komentatorzy cudzej twórczości, ale również artyści-praktycy, zdobyli się na odwagę poważnej refleksji o paradygmatach wartości, świadomości celu, porażkach, przezwyciężaniu trudności.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

z o b a c z y ć s e n s s e n s s e n s s e n s Studia o malarstwie, literaturze i życiu Więcej o książce CENA 42 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-293-2 KATOWICE 2014 KATOWICE 2014 Zobaczyć sens Studia o malarstwie, literaturze i życiu Pamięci Violetty Sajkiewicz (1968—2014) NR 3279 Zobaczyć sens Studia o malarstwie, literaturze i życiu pod redakcją Małgorzaty Krakowiak Aleksandry Dębskiej ‑Kossakowskiej i Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 Redaktor serii: Studia o kulturze Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Recenzent Stanisław Rodziński Spis treści Małgorzata Krakowiak Czy sens się zgubił? Janusz Karbowniczek Kłopoty z sensem. Od sensu życia do sensu sztuki Maciej Linttner Twórca wobec czasu, w którym technologia przerosła świadomość Barbara Firla Tajemnice Szafy. O twórczych poszukiwaniach Macieja Linttnera Aleksandra Dębska -Kossakowska Jan Józef Szczepański, Tadeusz Brzozowski i sens sztuki Iść za marzeniem i znowu, iść za marzeniem — i tak ewig — usque ad finem… Joanna Skolik — sens życia według Conrada Agnieszka Adamowicz -Pośpiech W poszukiwaniu sensu polskich przekładów Josepha Conrada: prze -pisywanie, manipulacja czy kulturowa adaptacja? Stefan Zabierowski Sensy Września 1939 wedle Kazimierza Wyki Beata Gontarz Dom jako sens (W zapisach Jana Józefa Szczepańskiego) Monika Wiszniowska Wojciecha Jagielskiego reporterska opowieść o współczesnym świecie Roman Maciuszkiewicz Sprzeczności, niepokoje, interferencje — czyli zobaczyć sens sztuki 7 15 25 33 43 55 69 87 105 117 131 6 Spis treści Jolanta Jastrząb Sztuka narzędziem kształtowania samoświadomości Magdalena Bisz Twórczość plastyczna w schizofrenii jako specyficzna forma wypowiedzi Marta Rusek -Cabaj Szukanie sensu ludzkiego świata. Legendy miejskie Fotografia jako możliwość sensu. Strategie narracyjne w cyklu Polonia i inne Prochy doświadczenia w urnie pamięci. Nad pudełkiem Nieszczęsnych B.S. John- Katarzyna Rybińska Zobaczyć sens w „katastrofie narodzin” Emila Ciorana Poszukiwanie sensu na gruzach Historii. Historiozoficzna retrogresja Mieczysława Violetta Sajkiewicz opowieści Allana Sekuli Tomasz Gruszczyk sona Katarzyna Szkaradnik Porębskiego Aleksandra Giełdoń -Paszek Jarosława Iwaszkiewicza W poszukiwaniu trzeciego sensu. O zjawisku interferencji sztuk w twórczości Monika Malczak Śmierć — być in czy out? Między potrzebą sensu a doświadczeniem absurdu Małgorzata Krakowiak O możliwości odbudowy sensu życia (Zapiski dla zjawy Jerzego Stempowskiego) Zestawienie wykorzystanych źródeł Indeks osób 141 149 161 175 187 201 217 231 241 253 269 279 Zestawienie wykorzystanych źródeł adamowiCz­‍‑pośpieCh A.: Kulturowe znaczenie przekładów Conrada (1897—2012). W: Джозеф Конрад. Віт Тарнавський: рецепція, інтерпретація, переклад. Red. o.­‍ CiwKaCz, Івано- -Франківськ. adamowiCz­‍‑pośpieCh­‍a.: „Lord Jim” Conrada. Interpretacje. Kraków 2007. anKeRsmit­‍F.: Historiografia i postmodernizm. Tłum. E. DomańsKa. W: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac. i przedm. R. Nycz. Kraków 1998. ARiès P.: Człowiek i śmierć. Warszawa 1992. AttRidge D.: Jednostkowość literatury. Tłum. P. MośCiCKi. Kraków 2007. BaChelaRd G.: Poetyka przestrzeni: szuflada, kufry i szafy. „Pamiętnik Literacki” 1976. Z. 1. Baczak J.: Zapiski z nocnych dyżurów. Kraków 1995. Baines J.: Guilt and Atonement in Lord Jim. In: Twentieth Century Interpretations of Lord Jim. A Collection of Critical Essays. Ed. R.E. Kuehn. Englewood Cliffs 1969. BaRth J.: Literatura wyczerpania. W: „Literatura na Świecie” 1972, nr 10. BaRthes R: Retoryka obrazu. Tłum. Z. KRuszyńsKi. W: Ut pictura poesis. Red. M. sKwaRa, S. wysłouCh. Gdańsk 2006. BaRthes R.: Sade, Fourier, Loyola. Tłum. R. lis. Warszawa 1996. BaRthes R.: Trzeci sens. Tłum. R. wyBoRsKi. „Kino” 1971, nr 11. BaRthes R.: Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań. Tłum. W. BłońsKa. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4. BaRtmińsKi­‍J.:­‍Folklor — język — poetyka. Warszawa 1990. Bassnett A., leFeveRe­‍A. (eds.): Constructing Cultures: Essays on Literary Translation. Cleve- don—Philadelphia—Toronto 1998. Bassnett A., leFeveRe­‍A. (eds.): Translation, History and Culture. London 1990. BaueR Z.: Paradoksy prawdy. Pisarskie wybory Ryszarda Kapuścińskiego. W: Życie jest z prze- nikania… Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Warszawa 2008. BazaRniK K.: Liberatura: ikoniczne oka ‑leczenie literatury, http://www.slideshare.net/mik_kra- kow/katarzyna -bazarnik -liberatura -ikoniczne -okaleczenie -literatury [5.05.2013]. Bibljoteka J. Conrad’a (sic!). „Ruch Literacki” 1927. BiKont A.: Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006. BoBRowsKi T.: Pamiętnik mojego życia. T. 1. Wstęp i oprac. S. KieniewiCz. Warszawa 1979. 270 Zestawienie wykorzystanych źródeł Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu. Michał Heller w rozmowie z Giulio Brottim. Kraków 2013. 1997. 2003, nr 2—3. BReJteR E.: Stefan Żeromski: Wiatr od morza. „Skamander” 1929, z. 19. BReton A.: Nadja. Tłum. J. waCzKów. Kraków 1993. BRzozowsKi W.: Notatki do biografii. W: Brzozowski 1918—1987. Red. A. żaKiewiCz. Warszawa BRzozowsKi W: Tadeusz Brzozowski. Warszawa 2006. BuChowsKi M.: Widmo orientalizmu w Europie. Od egzotycznego Innego do napiętnowanego swojego. „Recykling Idei” 2008, nr 10. Cavanagh C.: Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii. „Teksty Drugie” ChaBanis Ch.: Śmierć, kres czy początek?. Warszawa 1987. Chwin S., RosieK S.: Bez autorytetu. Gdańsk 1981. CiChowiCz S.: Śmierć: gwałt na idei lub reakcja życia. Wstęp. W: Antropologia śmierci. Myśl francuska. Tłum. S. CiChowiCz, J.M. godzimiRsKi. Warszawa 1993. CioRan E.: Brewiarz zwyciężonych. Tłum. A. dwulist, M. KowalsKa. Warszawa 2004. CioRan E.: Na szczytach rozpaczy. Tłum. I. Kania. Warszawa 2007. CioRan E.: O niedogodności narodzin. Tłum. I. Kania. Warszawa 2008. CioRan E.: Sylogizmy goryczy. Tłum. I. Kania. Warszawa 2009. CioRan E.: Upadek w czas. Tłum. I. Kania. Warszawa 2008. CioRan E.: Zeszyty 1957—1972. Tłum. I. Kania. Warszawa 2004. Coe J.: Życie w siedmiu powieściach. Tłum. B. KuCała. „Literatura na Świecie” 2008, nr 7—8. ConRad J.: Listy. Wybór i oprac. Z. NaJdeR, Tłum. H. Carroll -NaJdeR. Warszawa 1968. ConRad J.: Przedmowa. W: Idem: Murzyn z załogi „Narcyza”. W: Idem: Dzieła wybrane. T. 1: Szaleństwo Almayera, Wyrzutek, Murzyn z załogi „Narcyza”. Warszawa 1987. ConRad J.: Przedmowa bez ceremonii. W: Idem: Ze wspomnień. W: Idem: Dzieła wybrane. T. 4: Zwierciadło morza, Ze wspomnień, Gra losu. Warszawa 1987. Conrad wśród swoich. Red. Z. NaJdeR. Warszawa 1996. Conrad zdemaskowany. „Merkuryusz Polski Ordynaryjny” 1933, nr 1. ConRad­‍‑KoRzeniowsKi J.: Lord Jim. Tłum. A. zagóRsKa. Wstęp i oprac. Z. naJdeR. Wrocław 1996. CzaplińsKi P.: Mikrologii ze śmiercią. Motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej. Poznań 2001. CzapsKi J.: Czytając. Kraków 1990. CzapsKi J.: Tumult i widma. Kraków 1997. CzeRmińsKa M.: Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków 2000. CzuBala D.: Współczesne legendy miejskie. Katowice 1993. DaRnton R.: Wstęp do książki: The Great Cat Massacre. Tłum. E. DomańsKa. „Polska Sztuka Ludowa: Konteksty” 2002, nr 3—4. Davies­‍N.: Europa walczy. 1939—1945. Tłum. E. TaBaKowsKa. Kraków 2008. DąBRowsKa M.: Conradowskie pojęcie wierności. „Warszawa” 1946, nr 1. DąBRowsKa M.: Szkice o Conradzie. Wstęp, red. i przyp. E. KoRzeniewsKa. Warszawa 1974. DąBRowsKa M.: Kula w płot. „Głos prawdy” 1926, nr 161. DąBRowsKa M.: Szkice o Conradzie. Red. e.­‍KoRzeniewsKa, Warszawa 1974. DąBRowsKa M., StempowsKi J.: Listy. T. 1: 1926—1953. Oprac., wstępem i przypisami opatrzył A.S. KoWalczyk. Warszawa 2010. DąBRowsKa M.: W sprawie „zdemaskowania” Conrada. „Wiadomości Literackie” 1934, nr 3. DąBRowsKi M.: Projekt krytyki etycznej. Kraków 2005. DelapeRRiéRe­‍M.: Świadectwo jako problem literacki. „Teksty Drugie” 2006, nr 3. Zestawienie wykorzystanych źródeł 271 Deleuze G., GuattaRi F.: Rhisom. Berlin 1977. DemBińsKa -PaWelec J.: Jak słuchać prozy Jarosława Iwaszkiewicza? O muzyczności „Nieba”. W: Skamander. T. 9: Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza. Interpretacje. Red. I. OpaCKi, A. NawaReCKi. Katowice 1993. DeWey J.: Sztuka jako doświadczenie. Tłum. A. PotoCKi. Wrocław 1975. DęBsKa U., ŻuReK A.: Eutanazja czy opieka paliatywna? — dwa oblicza współczesności. W: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna — Antropologia kultury — Humanistyka. Red. J. KolBuszewsKi. Wrocław 2002. Dine D.: To, co nieuchronne. W: V. JanKĕlévitCh: To, co nieuchronne. Rozmowy o śmierci. War- DomańsKa E.: Diatanaty. Prochy, diamenty i metafizyka obecności. „Czas Kultury” 2005, szawa 2005. nr 3—4. 2006. 1964. 1999. Katowice 2011. DomańsKa E.: Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. Poznań DRozdowsKi­‍M.M.: Alarm dla Warszawy: obrona cywilna stolicy we wrześniu 1939 r. Warszawa DziadeK­‍ A.: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interpretacji sztuk w polskiej poezji współczesnej. DziadeK­‍ A.: Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice Dziennik Anaїs Nin 1931—1934. Oprac. G. Stuhlmann. Tłum. B. CendRowsKa. Europejskość jako sytuacja. Z Mieczysławem Porębskim rozmawia Maria Hussakowska. „Dekada Literacka” 2004, nr 2. FaJFeR Z.: Liberum veto? Komentarz do: Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich. W: Tekst ‑tura: Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki. Red. M. DawideK -GRygliCKa. Kraków 2005. Fish S.: Interpretacja, retoryka, polityka. Kraków 2002. Flis M.: Etyka personalistyczna i poczwórny argument a etyka dyskursu. „Diametros” 2010, nr 24, www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam24flis.PDF. FosteR H.: Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku. Tłum. M. BoRowsKi, M. SugieRa. Kraków 2010. FRanaszeK A.: W smudze cienia. James Bond — jeden z nas. „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 45. GadaCz T.: Historia filozofii XX wieku. Nurty. Kraków 2010. GadameR H. -G.: Prawda i metoda. Tłum. B. BaraN. Kraków 2007. GiedRoyC J., StempowsKi J.: Listy 1946—1969. Część pierwsza. Warszawa 1998. GlensK U.: Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu. Kraków 2012. GłowińsKi M.: Narracja jako monolog wypowiedziany. W: Idem: Narracje literackie i nielite- rackie. Kraków 1997. GolinCzaK M.: Postkolonializm: przed użyciem wstrząsnąć! „Recykling Idei” 2008, nr 10. GołaszewsKa M.: Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie. Warszawa 1983. GontaRz B.: Śląskie wątki w autobiograficznej przestrzeni dzieciństwa i młodości Jana Józefa Szczepańskiego. W: O Janie Józefie Szczepańskim wspomnienia i szkice. Red. B. GontaRz. Katowice 2003. GudeRian H.: Wspomnienia żołnierza. Tłum. J. NowaCKi. Warszawa 2003. HaNNerz U.: Odkrywanie miasta: antropologia obszarów miejskich. Kraków 2006. HaRtwig J.: O sztuce patrzenia. W: Rozmowy na nowy wiek. Prowadzą K. JanowsKa, P. Mu- ChaRsKi. Kraków 2002. Hegel G.W.F.: Wykłady o estetyce. Tłum. A. Landman. Warszawa 1964. HeideggeR M.: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Przeł. K. miChalsKi. Warszawa 1977. 272 Zestawienie wykorzystanych źródeł HeideggeR M.: Źródło dzieła sztuki. Tłum. J. MizeRa. W: Idem: Drogi lasu. Warszawa 1997. Heller M.: Spór między esencjalizmem a fenomenalizmem w kontekście nauk empirycznych. W: Idem: Filozofia i wszechświat. Wybór pism. Kraków 2006. heRBeRt Z.: Wiersze zebrane. Kraków 2011. HeRmans T.: Preface. The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation. London— HeRmans T.: The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation. London—Sydney HeRmans T.: Translation in Systems. Manchester 1999. heydel M.: Gorliwość tłumacza. Kraków 2013. HollendeR H.: Nowe nośniki i nowe tendencje w organizacji bibliotekarstwa. W: Biblioteki Jutra. Organizacja przestrzenna i funkcjonalna. Red. J.­‍ChRuśCińsKa,­‍e.­‍KuBisz. Warszawa 2001. HoRodeCKa M.: Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego. Gdańsk Sydney 1985. 1985. 2010. HutCheon L.: Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii. Tłum. J. Mar- gańsKi. W: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac. i przedm. R. Nycz. Kraków 1998. ICD ‑10. Międzynarodowa klasyfikacja chorób. Warszawa 1997. Illg J.: Dusza polska w ciemności żyjąca. Listy Josepha Conrada ‑Korzeniowskiego do W. Luto- sławskiego. „Pamiętnik Literacki” 1981, nr 4. IngaRden R.: Książeczka o człowieku. Kraków 1999. IngaRden R.: Przeżycie, dzieło, wartość. Kraków 1968. Interesują mnie drzewa, a nie las. Z profesorem Mieczysławem Porębskim rozmawia Krystyna Czerni. „Nowe Książki” 2002, nr 10. IwaszKiewiCz J.: Anna Grazzi. W: idem: Opowiadania. T. 2. Z serii: Dzieła… IwaszKiewiCz J.: Biłek. W: idem: Dzieła. T. 5. Warszawa 1980. IwaszKiewiCz J.: Dzienniki 1911—1955. Warszawa 2007. IwaszKiewiCz J.: Książka o Sycylii. Warszawa 2000. IwaszKiewiCz J.: Ludzie i książki. Warszawa 1983. IwaszKiewiCz J.: Pasje błędomierskie. Warszawa 1956. IwaszKiewiCz J.: Podróże do Włoch. Warszawa 1977. IwaszKiewiCz J.: Rozmowy o książkach. Warszawa 1983. JagielsKi W.: Modlitwa o deszcz. Warszawa 2002. JagielsKi W.: Nocni wędrowcy. Warszawa 2009. JagielsKi W.: Wieże z kamienia. Warszawa 2004. JanaszeK -IvaniCKova H.: Postmodernism in Poland. W: International Postmodernism. Theory and Literary Practice. Red. H. BeRtens, D. FoKKema. Philadelfia 1997. JaniCKa K.: Światopogląd surrealizmu. Warszawa 1985. JanKowsKi K.: Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej… dwadzieścia lat później. War- szawa 1994. JanuszKiewiCz M.: Hermeneutyka i nihilizm. Wokół „myśli słabej” Gianniego Vattimo. W: Her- meneutyka i literatura — ku nowej koiné. Red. K. KuCzyńsKa -KosChany, M. JanuszKiewiCz. Poznań 2006. JaRzęBsKi J.: Apetyt na przemianę. Notatki o prozie współczesnej. Kraków 1997. Johnson B.S.: Czy ty nie za wcześnie piszesz wspomnienia?. Tłum. A. SKaRBińsKa. „Literatura na Świecie” 1981, nr 8. Johnson B.S.: Nieszczęśni. Tłum. K. BazaRniK. Kraków 2008. Kalaga W.: Tekst hybrydyczny. Polifonie i aporie doświadczenia wizualnego. W: Kulturowe wi- zualizacje doświadczenia. Red. W. BoleCKi, A. DziadeK. Warszawa 2010. Zestawienie wykorzystanych źródeł 273 Kapusta A.: Szaleństwo i metoda. Granice rozumienia w filozofii i psychiatrii. Lublin 2010. KępińsKi A.: Lęk. Warszawa 1987. KępińsKi A.: Schizofrenia. Kraków 2010. KieniewiCz S.: Przedmowa wydawcy. W: T. BoBRowsKi: Pamiętnik mojego życia. T. 1. Wstęp i oprac. S. KieniewiCz. Warszawa 1979. KiRChmayeR J.: Kampania wrześniowa. Warszawa 1946. KoNka A.: Debiut plastyczny, czyli o tym dlaczego Jan Józef Szczepański nie został malarzem. W: O Janie Józefie Szczepańskim wspomnienia i szkice. Red. B. GontaRz. Katowice 2003. KonopCzyńsKi M.: Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa 2006. KoRzeniewsKa E.: Wstęp. W: M. DąBRowsKa: Szkice o Conradzie. Red. E. KoRzeniewsKa. War- Kott­‍J.: O laickim tragizmie. Tragizm i maski tragizmu. „Twórczość” 1945, vol. 1, z. 2. Kott J.: Polityki się nie wybiera, polityka wybiera nas. „NaGłos” maj 1991, s. 88. koWalczyk A.S.: Niespieszny przechodzień i paradoksy. Wrocław 1997. koWalczyk A.S.: O „Ziemi berneńskiej”. W: J. StempowsKi: Ziemia berneńska. Warszawa szawa 1974. 1990. 2003. KowalewsKi W.: Bóg zapłacz. Warszawa 2000. KoziCKa D.: Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży. Kraków KRaKowiaK M.: Czytając „Bagaż z Kalinówki”, czyli o umiejętności patrzenia. W: Opowiedzieć historię. Red. B. GontaRz, M. KRaKowiaK. Katowice 2009. KRaKowiaK M.: Eseizacja prozy Szczepańskiego. Na podstawie zbiorów Rafa, Przed nieznanym trybunałem, Autograf. W: Twórczość literacka i filmowa Jana Józefa Szczepańskiego. Red. S. ZaBieRowsKi. Katowice 1995. KRaKowiaK M.: „Historia zerwana z łańcucha” czyli katastrofizm Jerzego Stempowskiego. „Ruch Literacki” 1994, z. 1—2. Kulas D.: Dom — to, co istotne. „Anthropos?” 2011, nr 16/17. KutRzeBa T.: Bitwa nad Bzurą (9—22 września 1939). Warszawa 1958. KwiatKowsKi J.: Dwudziestolecie międzywojenne. Kraków 2000. LaCapRa­‍D.: Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna. Tłum. K. BoJaRsKa. Kraków 2009. Laing R.D.: Podzielone „ja”. Tłum. m.­‍KaRpińsKi. Poznań 1995. LeFeveRe A.: “Mother Courage’s Cucumbers”: Text, System and Refraction in a Theory of Lite- rature. “Modern Language Studies” 1982, xii. leFeveRe­‍A.: Translation Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London—New York LeJeune P.: Miraże dzieciństwa. W: idem: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Red. R.­‍luBas­‍‑BaRtoszyńsKa. Kraków 2001. LinttneR M.: Rozprawa habilitacyjna. kps, 2011, Archiwum Sztuk Pięknych w Katowicach. LinttneR M.: [Skrzynka czarna. Wiatr], kps, 2011. Tekst udostępniony przez Macieja Lint- 1992. tnera. LinttneR M.: [Skrzynka Jan van Eyck i lepianka z guana], kps, 2011. Tekst udostępniony przez LinttneR M.: [Skrzynka Jana i Anastazji Kazmierowiczów], kps, 2011. Tekst udostępniony przez LinttneR M.: [Skrzynka z kilkoma przypadkami], kps, 2011. Tekst udostępniony przez Macieja LinttneR M.: [Skrzynka z małym klaserem. Sto lat gramotności], kps, 2011. Tekst udostępniony Macieja Linttnera. Macieja Linttnera. Linttnera. przez Macieja Linttnera. 274 Zestawienie wykorzystanych źródeł LinttneR M.: [Skrzynka z notatkami, fragment pt. „Szafa”], kps, 2011. Tekst udostępniony przez Macieja Linttnera. LinttneR M.: Notatki z niewiedzy, [Schowane w szafie w dwudziestu skrzyniach]. kps, 2011. Tekst udostępniony przez Macieja Linttnera. lupa K.: Tajemnice ludzkiej małości [Wywiad Agaty Siwiak z Krystianem Lupą]. „Dwutygod- nik.com (teatr) 2011, nr 79, http://www.dwutygodnik.com/artykul/3346 -tajemnice -ludzkiej -malosci.html#archive [data dostępu: 20.05.2013]. LutosławsKi W.: Emigracja zdolności. „Kraj” 1899, nr 12. LutosławsKi W.: Emigracja zdolności. W: Idem: Iskierki warszawskie. Serja 1. Warszawa 1911. sińsKi. Warszawa 1997. LyotaRd J. -F.: Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Tłum. M. KowalsKa, J. Miga- ŁeBKowsKa A.: Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku. Kraków 2008. MáRai S.: Dziennik. Tłum. i oprac. T. WoRowsKa. Warszawa 2009. MáRai S.: Księga ziół. Tłum. F. Netz. Warszawa 2009. MaRKiewiCz H., RomanowsKi A.: Słowa skrzydlate. Warszawa 1990. MaRKowsKi M.P.: Przygoda ciała i znaków. Wprowadzenie do pism Julii Kristevej. W: J. KRi- steva: Czarne słońce. Depresja i melancholia. Tłum. M.P. MaRKowsKi, R. RyzińsKi. Kraków 2007. Marzec B.: Conrad o horrorze na wyspie Utoya. „Rzeczpospolita” 4.08.2011. matRaCKa -KośCielny A.: Komponowanie dźwiękiem i słowem w twórczości J. Iwaszkiewicza. „Twórczość” 1990, nr 2. matRaCKa -KośCielny A.: O dźwiękowych transformacjach poezji Iwaszkiewicza. „Twórczość” Mattheus B.: Cioran. Portret radykalnego sceptyka. Tłum. R. ReszKe. Warszawa 2008. MatuseK P., PawłowsKi E., RawsKi T.: II wojna światowa. Cz. I. Niemieckie zwycięstwa. War- 1988, nr 2. szawa 2013. MeNcWel A.: Przedwiośnie czy potop: studium postaw polskich w XX wieku. Warszawa 1997. MiChałowsKa M.: Foto ‑teksty. Związki fotografii z narracją. Poznań 2012. MiCińsKa -KeNaroWa H.: Długi wdzięczności. Warszawa 2003. MiCińsKi B.: Podróże do piekieł i inne eseje. Kraków 1994. Moore D.C.: Is the Post ‑ in Postcolonial the Post ‑ in Post ‑Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique. „PMLA” 2001, nr 116. MoRawsKi I.: Conrad o złym imieniu. „Rzeczpospolita” 13.11.2007. Nahacz M.: Osiem cztery. Wołowiec 2003. naJdeR­‍Z.: Conrad i Tadeusz Bobrowski. W: idem: Sztuka i wierność. Szkice o twórczości Josepha Conrada. Tłum. H. NaJdeR. Opole 2000. NaJdeR Z.: Introduction. In: Conrad’s Polish Background. Letters to and from Polish Friends. Ed. Z. NaJdeR. Transl. H. Carroll. London 1964. NaJdeR Z.: Joseph Conrad — pisarz europejski. „Rzeczpospolita” z 1.06.1996. Dodatek „Plus- NaJdeR Z.: Literatura przełamująca samotność. „Rzeczpospolita” z 19.12.2007. Dodatek: „Konrad NaJdeR Z.: Przesłanie Josepha Conrada. http://www.culture.pl/baza -literatura -pelna -tresc/ -/eo_ event_asset_publisher/k3Ps/content/zdzislaw -najder -przeslanie -josepha -conrada [10.02.2011]. NaJdeR Z.: Sztuka i wierność. Szkice o twórczości Josepha Conrada. Tłum. H. NaJdeR. Opole Nie być jak Johny Bravo. Z Wojciechem Jagielskim rozmawia Juliusz Kurkiewicz. „Gazeta Wy- -Minus”. Korzeniowski”. 2000. borcza” z 28.09.2010. Zestawienie wykorzystanych źródeł 275 Nora P.: Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire. Tłum. P. MośCiCKi. W: Tytuł roboczy: archiwum. Red. A. LeśniaK, M. ZiółKowsKa. Łódź 2009. NoWacka B.: Reporter — pisarz — tłumacz. O ewolucji bohatera „Hebanu”. W: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 1. Katowice 2005. NoWacka B., ZiąteK Z.: Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza. Kraków 2008. Nycz R.: Antropologia literatury, kulturowa teoria literatury, poetyka doświadczenia. „Teksty Drugie” 2007, nr 6. Nycz R.: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997. Nycz R.: Literatura nowoczesna wobec doświadczenia. W: Literackie reprezentacje doświadcze- nia. Red. W. BoleCKi, E. NaWrocka. Warszawa 2007. Nycz R.: O nowoczesności jako doświadczeniu. W: Nowoczesność jako doświadczenie. Red. R. Nycz, A. ZeidleR -JaniszewsKa. Kraków 2006. Nycz R.: Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu. Wrocław 1984. OpalsKi J.: „Sprawiedliwość w pięknie”, czyli o muzyce w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. W: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Red. A. BRodzKa. Kraków—Wrocław 1983. ORzeszKowa E.: Emigracja zdolności. „Kraj” 1899, nr 16. PasCal B.: Myśli. Warszawa 1989. Pessoa F.: Księga Niepokoju. Tłum. M. LipszyC. Warszawa 2007. Phillopt C.: Books Book Objects Bookworks Artists’ Book. „Artforum” 1982, nr 9. PiJaRsKi K.: Allan Sekula i fotografia na skrzyżowaniu dyskursów. W: A. SeKula: Społeczne użycia fotografii. Tłum. K. PiJaRsKi. Warszawa 2010. PiJaRsKi K.: Archiwum jako kopalnia. Krytyczna historia fotografii Allana Sekuli. W: Interpreto- wać fotografię. Red. M. WRóBlewsKa, Z. JuRKowlanieC. Warszawa 2009. PilCh A.: Formy wyobraźni. Poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów. Kraków 2011. PoCieJ B.: Literacka ekspresja językowa a wiedza o muzyce. W: O twórczości Jarosława Iwasz- kiewicza. Red. A. BRodzKa. Kraków—Wrocław 1983. Polskie zaplecze Josepha Conrada ‑Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia. Red. Z. NaJdeR, J. SKoliK. T. 1. Lublin 2006. PopiaK W.M.: Dziedzictwo kultury antycznej, http://www.athenianobserver.eu/filomathes_filoteh nes/site/0009.html. PoRęBsKi M.: Czekanie na przełom. W: idem: Spotkanie z Ablem. Kraków 2011. PoRęBsKi M.: Czy metaforę można zobaczyć?. „Teksty” 1980, nr 6. PoRęBsKi M.: Fugimus Troas. W: Już się ma pod koniec starożytnemu światu… Zmierzch, schyłek, upadek w historii sztuki. Red. M. PopRzęCKa. Warszawa 1999. PoRęBsKi M.: Granica współczesności. Ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku. Wrocław 1965. PoRęBsKi M.: Historie i system. W: Historia a system. Red. M. PopRzęCKa. Warszawa 1997. PoRęBsKi M.: Obrazy i informacje. W: idem: Sztuka a informacja. Kraków 1986. PoRęBsKi M.: O „sztuce zaangażowanej”… W: Idem: Spotkanie z Ablem. Kraków 2011. PoRęBsKi M.: O wielości przestrzeni. W: Przestrzeń i literatura. Studia. Red. M. GłowińsKi, A. OKopień -SławińsKa. Wrocław 1978. PoRęBsKi M.: Pojęcie i funkcjonowanie kultury w świetle badań nad sztuką. „Studia Filozoficzne” 1976, nr 5. nr 36. PoRęBsKi M.: Te rzeczy nigdy się nie zdarzyły, ale są zawsze. „Tygodnik Powszechny” 1996, PoRęBsKi M.: Transgresja. W: Idem: Krytycy i sztuka. Kraków 2004. PoRęBsKi M.: Wstęp. W: Idem: Spotkanie z Ablem. Kraków 2011. PoRęBsKi M.: Z. Po ‑wieść. Warszawa 1989. poRwit­‍M.: Obrona Warszawy wrzesień 1939. Wspomnienia i fakty. Warszawa 1959. 276 Zestawienie wykorzystanych źródeł Prorok L.: Inicjacje Conradowskie. Kraków 1987. RiCœuR P.: Czas i opowieść. T. 1: Intryga i historyczna opowieść. Tłum. M. FRanKiewiCz. Kra- RiCœuR P.: Mowa i pismo. W: idem: Język, tekst, interpretacja. Wybór pism. Wstęp K. RosneR. Tłum. P. GRaFF, K. RosneR. Warszawa 1989. Rodzinne tropy. Z Janem Józefem Szczepańskim rozmawia Krzysztof Karwat, „Śląsk” 1996, ków 2008. nr 9, s. 16. Rómmel J.: Za honor i ojczyznę. Warszawa 1958. RóżewiCz T.: Cmentarzyk okresu małej stabilizacji. W: Idem: Przygotowanie do wieczoru autor- skiego. Warszawa 1971. RzemeK J.: Sławna niczym Conrad. „Rzeczpospolita” z 20.10.2009. sahaJ­‍T.: Problem śmierci i samobójstwa w dzienniku filozoficznym Henryka Elzenberga. „Kwar- Sahaj T.: Problem śmierci i samobójstwa w dzienniku filozoficznym Henryka Elzenberga. „Kwar- talnik Filozoficzny” 30 (2000), z. 1. talnik Filozoficzny” 30 (2002), z. 1. SaJKiewiCz V.: W Kiejkutach, czyli nigdzie. „Czas Kultury” 2010, nr 2. SaRtRe J.-P.: Mdłości. Tłum. J. TRznadel. Warszawa 1974. Savinio A.: Wyjście z labiryntu. Szkice rozproszone z lat 1943—1952. Tłum. i oprac. S. KaspRzy- siaK. Warszawa 2001. Scheler M.: Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Warszawa 1994. SChmitt E.E.: Oskar i pani Róża. Kraków 2004. SChopenhaueR A.: W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i paralipomena. Drobne pisma filo- SChulz B.: Mityzacja rzeczywistości. W: Idem: Opowiadania. Wybór esejów i listów. Wrocław— zoficzne. T. 2. Kęty 2004. Warszawa—Kraków 1989. nr 12. seKula A.: Polonia i inne opowieści. Warszawa 2010. seKula A.: Społeczne użycia fotografii. Warszawa 2010. ShusteRman R.: O końcu i celu doświadczenia estetycznego. Tłum. W. MałeCKi. „Er(r)go” 2006, SinClaiR U.: Nieubłagana Nemezis. „Sygnały” (Lwów) 1936, nr 22. SKaRBowsKi J.: Muzyka w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. „Poezja” 1978, nr 4. SKóRCzewsKi D.: Postkolonialna Polska — projekt (nie)możliwy. „Teksty Drugie” 2006, nr 1—2. sKutniK T.: Morze i myśl. Gdańsk 1982. SławeK T.: Gdzie? Rozważania oikologiczne. „Anthropos?” 2011, nr 16/17. Słownik języka polskiego. Red. M. SzymCzaK. T. 1: A -K. Warszawa 1995. Sontag S.: Przeciw interpretacji i inne eseje. Kraków 2012. sontag S.: Widok cudzego cierpienia. Kraków 2010. StaBRyła S.: Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945—1975. Kraków 1983. StasiuK A.: Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci. Wołowiec 1998. StasiuK A.: Jadąc do Babadag. Wołowiec 2004. StasiuK A.: Tekturowy samolot. Wołowiec 2001. StempowsKi J.: Czytelnik o krytyce. W: idem: Szkice literackie. T. 1: Chimera jako zwierzę po- ciągowe 1926—1941. Warszawa 2001. stempowsKi J. [HostowieC P.]: Eseje dla Kasandry. Kraków 1981. stempowsKi J.: Księgozbiór przemytników. W: Idem: Eseje. Kraków 1984. stempowsKi J.: [List do Wacława Kościałkowskiego]. „Archiwum Emigracji. Studia. Szkice. Do- kumenty”. Z. 3. Toruń 2000. stempowsKi J.: Listy. Warszawa 2000. Zestawienie wykorzystanych źródeł 277 stempowsKi J.: Notatnik niespiesznego przechodnia. Zebrał i notą wstępną opatrzył J. TomosiewiCz, oprac. D. SzczerBa. T. 1—2. Warszawa 2012. stempowsKi J.: O czernieniu papieru. W: Idem: Szkice literackie. T. 2: Klimat życia i klimat literatury 1948—1967. Warszawa 2001. stempowsKi J.: Zapiski dla zjawy oraz Zapiski z podróży do Delfinatu. Tekst ustalił, przełożył i posłowiem opatrzył J. ZielińsKi. Warszawa 2004. StRóżewsKi W.: Wokół piękna. Kraków 2002. SuliKowsKi A.: Doświadczenia górskie w pisarstwie Jerzego Stempowskiego. „Archiwum Emi- gracji. Studia. Szkice. Dokumenty”. Z. 12—13. Toruń 2010. SuliKowsKi A.: „Nie można świata zostawić w spokoju”. O twórczości Jana Józefa Szczepań- skiego. Lublin 1992. Surrealizm. Antologia. Tłum. i wybór A. WażyK. Warszawa 1973. SzCzepańsKi J.J.: Dziennik 1945—1956. T. 1. Kraków 2009. SzCzepańsKi J.J.: Dziennik 1957—1963. T. 2. Kraków 2011. SzCzepańsKi J.J.: Dziennik. 1964—1972. T. 3. Warszawa 2011. SzCzepańsKi J.J.: Przed nieznanym trybunałem. Autograf. Warszawa 1982. SzCzepańsKi J.J.: Maleńka encyklopedia totalizmu. Kraków 1990. SzCzepańsKi J.J.: Pogrzeb rekina. „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 30. SzCzepańsKi J.J.: Portki Odysa. Warszawa 1954. SzCzepańsKi J.J.: Rafa. Warszawa 1983. SzCzepańsKi J.J.: Tadzio. W: Idem. Historyjki. Warszawa 1990. SzCzepańsKi J.J.: Tylko najlepsi. W: idem: Motyl. Warszawa 1962. SzCzepańsKi J.J.: W służbie Wielkiego Armatora. W: Idem: Przed Nieznanym Trybunałem. Omó- wienie: K. Zanussi. Kraków 2001. szewCzyK K.: Lęk, nicość, respirator. Wzorce śmierci w nowożytnej cywilizacji Zachodu. W: Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej. Warszawa—Łódź 1996. SzymutKo S.: Zrozumieć Parnickiego. Katowice 1992. TaBor A.: „I widział, że było dobre” — niezamierzony autoportret Józefa Wittlina. W: W szkole polskich eseistów. Red. M. KRaKowiaK. Katowice 2007. TaRnowsKi K.: Człowiek i transcendencja. Kraków 1995. TataRKiewiCz W.: O szczęściu. Warszawa 1985. Thomas­‍L.-V.: Trup. Od biologii do antropologii. Łódź 1991. Thompson E.M.: W kolejce po aprobatę. Kolonialna mentalność polskich elit. „Europa — Tygod- nik Idei” 2007, nr 38 (180), http://www.dziennik.pl/dziennik/europa/article46558/W_kolej ce_po_aprobate.html (data dostępu: 18.09.2013). TisChneR J.: Dzieła zebrane. Etyka a historia. Wykłady. Oprac. D. Kot. Kraków 2008. ToKaRCzuK O.: Ostatnie historie. Kraków 2004. TouRy G.: Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam—Philadelphia 1995. TouRy G.: In Search of a Theory of Translation. The Porter Institute for Poetics and Semiotics. Tel Aviv 1980. TyszKiewiCz M.: Psychopatologia ekspresji. Warszawa 1987. URBanowiCz A.: Sen, przebudzenie: kilka cytatów. „Nowy wyraz” 1973, nr 12. VaN Houten G.: Rozważania o śmierci. W: V. JanKĕlévitCh: To, co nieuchronne. Rozmowy o śmierci. Warszawa 2005. VaRga K.: Śmierć nie żyje. „Gazeta Wyborcza” 21—22.05.2005. VaRga K.: Tequilla. Wołowiec 2002. Vattimo G.: Hermeneutyka i antropologia. W: Idem: Koniec nowoczesności. Tłum. M. SuRma- -GawłowsKa. Wstęp A. ZawadzKi. Kraków 2006. Vattimo G.: Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii. Red. A. KuCzyńsKa. Tłum. K. Kasia. Kraków 2011. 278 Zestawienie wykorzystanych źródeł Vovelle M.: Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność. Gdańsk 2004. WaldoRFF J.: Iwaszkiewicz i muzyka. „Nowe książki” 1984, nr 4. Weil S.: Wybór pism. Tłum. i oprac. Cz. Miłosz. Kraków 1991. Weil S.: Zakorzenienie. Tłum. A. WielowieysKi. Kraków 1961. WerNer A.: Pochwała dekadencji. W: Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury. Red. A. BRodzKa -Wald, H. GosK, A. WerNer. Kraków 2008. White H.: Poetyka pisarstwa historycznego. Red. E. DomańsKa, M. WilCzyńsKi. Kraków 2000. White H.: Proza historyczna. Red. E. DomańsKa. Kraków 2009. WieCzoRKiewiCz P.P.: Kampania 1939 roku. Warszawa 2001. WilKoszewsKa K.: Wariacje na postmodernizm. Kraków 2000. WnuK -LipińsKi E.: Lem jak Conrad. „Tygodnik Powszechny” z 23.03.2006. WoolF V.: Chwile wolności. Dziennik 1915—1941. Wybór i oprac. A.O. Bell. Tłum. M. Heydel. Kraków 2007. Wyka K.: Łowy na kryteria. Warszawa 1965. Wyka K.: Nowe i dawne wędrówki po tematach. Warszawa 1978. Wyka K.: Stara szuflada i inne szkice z lat 1932—1939. Kraków 2000. Wyka K.: Wędrując po tematach. T. I: Czasy. Kraków 1971. Wyka K.: Życie na niby. Warszawa 1985. Wyka K.: Życie na niby. Kraków 2010. Wyka K.: Życie na niby. Pamiętnik po klęsce. Kraków—Wrocław 1984. Z T. Brzozowskim rozmawia A. Ławniczak. „Sztuka” 1984, nr 4. ZaBieRowsKi S.: Conrad w perspektywie odbioru. Szkice. Gdańsk 1979. ZaBieRowsKi S.: Jan Parandowski — „Godzina śródziemnomorska” (Próba interpretacji). „Ruch Literacki” 1984, nr 145. ZaBieRowsKi S.: Klucze do Szczepańskiego. W: Twórczość literacka i filmowa Jana Józefa Szcze- pańskiego. Red. S. ZaBieRowsKi. Katowice 1995. ZaBieRowsKi S.: Lord Jim w oczach Polaków. „Opcje” 1998, nr 4. ZaBieRowsKi S.: Między Hamletem a Lordem Jimem. W: Świat przez pryzmat Ja. Red. B. GontaRz, M. KRaKowiaK. T. 2. Katowice 2006. ZaBieRowsKi S.: Między totalizmem a personalizmem (z polskich dyskusji o Conradzie w latach 1932—39). W: Idem: Conrad w perspektywie odbioru. Szkice. Gdańsk 1979. ZaBieRowsKi S.: W kręgu Conrada. Katowice 2008. zanussi­‍K.: Na marginesie książki Jana Józefa Szczepańskiego „Przed Nieznanym Trybunałem”. W: J.J. SzCzepańsKi: Przed nieznanym Trybunałem. Autograf. Warszawa 1982. ZawilsKi A.: Samotny bój pod Wizną. W: Idem: Bitwy polskiego września. Kraków 2009. ZawoRsKa H.: Muzyka jako wtajemniczenie (Powojenne opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza). W: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Red. A. BRodzKa. Kraków—Wrocław 1983. ZiemińsKi I.: Metafizyka śmierci. Kraków 2010. ZiemKiewiCz R.: Wygonić Gombrowicza Conradem. „Rzeczpospolita” 25—26.10.2008. A14. ZieniewiCz A.: Autoryzowanie historii. Doświadczenie i zapis w drugiej połowie XX wieku. W: Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. H. GosK, A. ZieniewiCz. Wstęp H. GosK. Warszawa 2006. ŻeRomsKi S.: Autor ‑Rodak. „Naokoło Świata” 1925. ŻeRomsKi S.: Joseph Conrad. „Wiadomości Literackie” 1924. ŻeRomsKi S.: Joseph Conrad. W: J.­‍ConRad­‍‑KoRzeniowsKi: Fantazja Almayera. Tłum. A. ZagóR- sKa. Pisma wybrane J. Conrada. T. 1. Warszawa 1922. ŻeRomsKi S.: Pisma literackie i krytyczne. Red. S. Pigoń. T. 2. Warszawa 1963. żmiJewsKi­‍A.: Drżące ciała, rozmowy z artystami. Warszawa 2008. Indeks osób Adamowicz -Pośpiech Agnieszka 59 Adorno Theodor 17 Améry Jean 245 Andrè Francis 44, 115 Ankersmit Frank 225 Antonioni Michelangela 121 Arago François 175 Aragon Louis 135 Ariès Philippe 242 Arp Jean Hans 138 Attridge Derek 175, 198 Augustyn, św. 237, 253 Bachelard Gaston 38, 40, 41 Baczak Jacek 250 Baines Jocelyn 55—56 Baker R.L. 168 Baran Bogdan (tłum.) 17 Barna di Siena 238 Barth John 35—36 Barthes Roland 175—178, 197, 232—233 Bartmiński Jerzy 166, 168, 169, 171 Bassnett Susan 70 Batowski Stanisław 182 Baudelaire Charles 81, 132, 226 Bauer Zbigniew 119, 124 Bauman Zygmunt 119, 129 Bazarnik Katarzyna 192, 195 Bazin André 175 Beck Józef 99 Beckett Samuel 190—191 Bell Anne Olivier 208 Bellow Saul 178 Belting Hans 175 Benjamin Walter 196—197 Bennett Gillian 162, 167 Bereś Stanisław 124 Bergson Henri 81, 132 Bernanos Georges 81 Bernini Giovanni Lorenzo 233 Bertens Hans 218 Beuys Joseph 142—143 Bhabha Homi 182 Białoszewski Miron 137 Bierdiajew Nikołaj 81 Bikont Anna 82 Biran Maine de 258—259 Blacke William 135—136 Blackwood William 58 Bleuler Eugen 151, 153 Błońska Wanda (tłum.) 176 Bobrowski Mikołaj 57 Bobrowski Tadeusz 56, 57 Bojarska Katarzyna (tłum.) 196 Bolecki Włodzimierz 126, 196 Bolsęga Stanisław 113—114 Boncel Alicja 162—163 Borges Jorge Luis 135 Borowski Mateusz (tłum.) 178 Boruta -Spiechowicz Mieczysław, gen. 89 Bosch Hieronimus 51, 135, 156 Braudel Fernand 222 280 Indeks osób Brecht Bertolt 70 Breiter Emil 75 Breton André 47, 132—134 Breughel Pieter 240 Briusow Walerij 135 Brodzka -Wald Alina 119, 234 Brotti Giulio 8 Brunvand Jan Harold 166, 172 Brzeziński Zbigniew 178 Brzozowski Stanisław 225 Brzozowski Tadeusz 43—53 Brzozowski Wawrzyniec 46—47 Buchowski Michał 183 Bukowski Piotr (tłum.) 70 Bułhakow Michaił 135 Burgin Victor 184 Buszczyński Stefan 60 Calderón de la Barca Pedro 61, 204 Calvino Italo 218 Caravaggio (Michelangelo Merisi da Cara- vaggio) 29, 234, 236 Carroll Halina 55, 58 Carpaccio Vittore 135 Cavanagh Clare 183 Cendrowska Barbara (tłum.) 207 Cezar (Caius Julius Caesar) 64 Chabanis Christian 241 Char René 135 Chirico Giorgio di 135, 138 Chopin Fryderyk 233 Chruścińska Jadwiga 39 Chwin Stefan 12 Cichowicz Stanisław 245 Cioran Émile Mikhail 201—215 Ciwkacz Olga 69 Cocteau Jean 138 Coe Jonathan 191, 192 Conrad Joseph (właśc. Korzeniowski Józef Teodor Konrad) 28, 51, 55—67, 69— 85, 128, 129 Correggio (Antonio Allegri da Correg- gio) 234, 238 Cyceron 64 Czapliński Przemysław 250 Czapski Józef 138, 246, 250, 259, 266 Czermińska Małgorzata 107, 219 Czerni Krystyna 220 Czubala Dionizjusz 161—165, 166—172 Dale Rodney 167 Darnton Robert 125 Davies Norman 93 Dawidek -Gryglicka Małgorzata 196 Dąbrowska Maria 66, 78—79, 81—83, 256, 257 Dąbrowski Mieczysław 127 Delaperriére Maria 125 Deleuze Gilles 36 Dembińska -Pawelec Joanna 234 Dewey John 18, 20 Dębska Urszula 243 Dine Daniel 246 Diogenes Laertios 245 Dobraczyński Jan 100 Dobrolubow Nikołaj Aleksandrowicz 172 Dobrowolska Małgorzata 145 Domańska Ewa 125, 127, 181, 223, 225, 248 Dostojewski Fiodor 124, 135 Droysen Johann Gustav 223 Drozdowski Marian Marek 99—100 Dubisz Stanisław 188 Dujardin Edouard 193 Dwulit Anastazja (tłum.) 202 Dziadek Adam 196, 232, 234 Dziurok Adam 84 Eco Umberto 218 Ellis Bill 166, 171 Elzenberg Henryk 246 Epikur 245 Ernst Max 135 Eyck Jan van 37, 38, 40 Fajfer Zenon 195—196 Fast Piotr 73 Fish Stanley 127 Flis Mariola 61 Fokkema Douwe 218 Foster Hal 178 Foucault Michael 154 Franaszek Andrzej 84 Franciszek Józef, cesarz 87 Frank Hans 96 Frankiewicz Małgorzata (tłum) 220 Frescobaldi Girolamo 234 Freud Sigmund 81, 132, 170 Friedrich Caspar David 132 Indeks osób 281 Gadacz Tadeusz 208, 209 Gadamer Hans -Georg 17, 21 Gallagher Neil 178 Gawdzik Barbara 45 Gdowicz Wiesław 145 Gericault Theodor 132 Gide André 81 Giedroyc Jerzy 264 Giertych Roman 83 Gierymski Aleksander 43, 47 Ginsberg Allen 30 Giotto di Bondone 237 Gleizes Albert 239 Glensk Urszula 125 Gluckman Max 170—171 Głowiński Michał 193, 227 Godzimirski Jakub M. 245 Goebbels Joseph 96 Golding William 135 Golinczak Michalina 182—184 Gołaszewska Maria 235 Gołubiew Antoni 82, 83 Gombrowicz Witold 12, 83, 84 Gontarz Beata 40, 80, 105, 254 Gosk Hanna 119, 219 Goya Francisco de 135 Gozzoli Benozzo 237 Graff Piotr (tłum.) 228 Grażyński Michał 108 Greco El (właśc. Theotokopulos Domini- kos) 135 Gruszczyk Tomasz 190 Guattari Felix 36 Guderian Heinz, gen. 90, 95—97, 99 Gurdżijew Grigorij 131 Hajman Mateusz 171 Hannerz Ulf 165—166, 168, 170—172 Hańderek Grzegorz 145 Hartwig Julia 213 Hegel Georg Wilhelm Friedrich 20, 207 Heidegger Martin 16, 21, 81, 112, 115, 116, 221, 225, 226 Heller Michał 8, 9, 10 Herbert Zbigniew 65—66, 236 Herling -Grudziński Gustaw 82, 83, 124 Hermans Theo 69, 70 Hernas Czesław 166 Hertz Paweł 236 Hesse Hermann 135 Heydel Magda (tłum.) 69, 208 Hine Lewis 178, 179 Hitler Adolf 96, 97, 99, 102 Hollender Henryk 39 Holmes Olivier Wandell 175 Honnef Klaus 35, 40 Horacy 64 Horodecka Magdalena 118 Horzyca Wilam 73, 76 Hussakowska Maria 224 Hutcheon Linda 222 Idi Amin Dada Oumee 127 Ignasiak Aleksandra 171 Illg Jerzy 71 Ingarden Roman 16, 21, 236, 253—254, 266 Ingres Jean -Auguste -Dominique 135 Iwaszkiewicz Jarosław 106, 119, 231—239 Jacob Max 138 Jagielski Wojciech 117—130 Jagmin -Sadowski Jan, gen. 89 Jakubisiak Augustyn, ks. 261 Jan III Sobieski 182 Jan Paweł II, papież 141 Janaszek -Ivanickova Halina 218 Janicka Krystyna 133 Jankĕlĕvitch Vladimir 246 Janowska Katarzyna 213 Jankowski Kazimierz 154 Januszkiewicz Michał 221 Jarema Józef 43 Jarry Alfred 179 Jarzębski Jerzy 121, 122 Jaspers Karl Theodor 154—155 Johnson Bryan Stanley 165, 187—199 Joyce James 188, 189 Jung Karl Gustav 132 Jurkowlaniec Zofia 176 Kafka Franz 135 Kalaga Wojciech 196 Kandinsky Wasilij 134 Kania Ireneusz (tłum.) 201, 202, 204, 210, 211 Kantor Tadeusz 44, 50, 137 Kapferer Jean -Noël 172 282 Indeks osób Kapusta Andrzej 153, 155 Kapuściński Ryszard 118, 119, 121, 124— 128 Karbowniczek Janusz 12 Karol XII 97 Karolak Wiesław 145 Karpiński Maciej (tłum.) 151 Karpiński Wojciech 258 Karwat Krzysztof 108 Kasia Katarzyna (tłum.) 226 Kasprzysiak Stanisław 210 Keating George T. 59 Kenar Antoni 52 Kerouac Jack 30 Kępiński Antoni 8, 149, 150, 151, 156 Kieniewicz Stefan 56, 57 Kierkegaard Søren 245 Kirchmayer Jerzy, płk. 99 Klein Yves 135 Kocurek Kamil 168 Koj Ewa 84 Kolbuszewski Jacek 243 Konka Agnieszka 47 Konopczyński Marek 145, 146 Kony Joseph 117, 123, 129 Korzeniewska Ewa 66, 78, Korzeniowski Apollo 57 Korzeniowski Józef 72 Kościałkowski Wacław 258 Kościuszko Tadeusz 81 Kot Dobrosław 207 Kott Jan 78, 79—82 Kowalczyk Andrzej Stanisław 254, 257, 266 Kowalewski Włodzimierz 251 Kowalska Magdalena (tłum.) 202, 217 Kozicka Dorota 234 Kraepelin Emil 153 Krakowiak Małgorzata 43, 80, 251, 254, 263, 270 Krasnowolski Stanisław 115 Kraus Rosalind 184 Kretchmer Ernst 150 Kristeva Julia 175, 198 Kruszyński Zbigniew (tłum.) 176 Krynicki Ryszard 135 Krzemień Anna 165—166, 172 Krztoń Anna 164—165 Krzus Angelika 168, 198 Kubin Alfred 136 Kubisz Ewa 39 Kucała Bożena (tłum.) 191 Kuczyńska Alicja 226 Kuczyńska-Koschany Katarzyna 221 Kuehn Robert E. 55 Kulas Dariusz 105 Kurkiewicz Juliusz 118 Kuryluk Ewa 138 Kustroń Józef, gen. 89 Kutrzeba Tadeusz, gen. 99 Kwiatkowski Jerzy 12 Kwiecińska Aleksandra 168 La Tour Georges de 135 LaCapra Dominick 196 Laing Ronald David 151 Landman Adam (tłum.) 20 Lawrence David Herbert 131 Leary Timothy 131 Lefevere André 70, 76 Leibniz Gottfried Wilhelm 22, 212 Lejeune Philippe 109, 110 Lelewel Joachim 57 Lem Stanisław 84, 107, 110 Lemański Jan 73, 76 Leonardo da Vinci 40, 219 Leśniak andrzej 219 Lewandowska Karolina 184 Lewis Matthew Gregory 135 Linttner Maciej 33—41 Lipszyc Michał (tłum.) 138 Lis Renata (tłum.) 197 List Wilhelm, gen. 90 Lompa Józef 167 Lubas -Bartoszyńska Regina 110 Ludendorff Erich, gen. 95 Lumière August 189 Lumière Louis 189 Lupa Krystian 171 Lutosławski Wincenty 71—72 Lyotard Jean -François 217 Łebkowska Anna 122 Łęska Izabela 165, 167—168 Mac Donald George 112 Maczek Stanisław, płk 89, 90 Malczak Monika 255 Malewska Hanna 83 Mallarmé Stéphane 81 Malraux André 81 Małecki Wojciech (tłum.) 197 Manet Edouard 134, 238 Mann Thomas 81, 135 Manstein von Erich, gen. 90 Marái Sándor 208—209, 210 Marcel Gabriel 246 Margański Janusz (tłum.) 222 Maritain Jacques 20 Markiewicz Henryk 95 Markowski Michał Paweł 129, 175, 198 Márquez Gabriel García 40, 135 Marzec Bartosz 84 Masaccio (Tommaso di Ser Giovanni di Si- mone) 234 Masud Ahmad Szah 123 Matracka -Kościelny Alicja 234 Matsys Quintin (Quentin Massys, Messys, Metsys) 238 Mattheus Bernd 201 Matusak Piotr 93 Mauriac François 81 Mazowiecki Tadeusz 181 Mencwel Andrzej 82 Miazgowski Bronisław 75 Michalski Krzysztof (tłum.) 116 Michał Anioł (Bounarotti) 236 Michałowska Maria 177 Micińska -Kenarowa Halina 256, 257, 261, Miciński Bolesław 248—249, 256, 258, 264, 265—266 263—265 Mickiewicz Adam 181 Migasiński Jacek (tłum.) 217 Miłosz Czesław 214 Mitosek Zofia 127 Mizera Janusz (tłum.) 21 Młodecka Ola 168 Mołotow Wiaczesław 102 Mond Bernard, gen. 89, 99 Mondrian Piet (właśc. Mondriaan Pieter Cor- Indeks osób 283 Mościcki Paweł (tłum.) 175, 198, 219 Mozart Wolfgang Amadeus 233 Mrożek Sławomir 46 Mucharski Piotr 213 Nahacz Mirosław 7 Najder Zdzisław 55—58, 60, 61, 71, 72, 77, 83 Napierski Stefan 12 Napoleon Bonaparte 96, 97 Nawarecki Aleksander 234 Nawrocka Ewa 126 Netz Feliks (tłum.) 208 Nietzsche Friedrich 208, 209 Niffenegger Audrey 34 Nikifor 44 Nin Anaïs 207 Nora Pierre 219 Nowacka Beata 118, 126 Nowacki Jerzy (tłum.) 96 Nowakowski Tadeusz 100 Nycz Ryszard 11, 126, 187—188, 190, 219, 222 Okopień-Stawińska Aleksandra 227 Olejnik Lidia 145 Omar (Umar) Muhammad 122—123 Opacki Ireneusz 234 Opalski Józef 234 Orzeszkowa Eliza 71—72 Osama ibn (ben) Laden 123 Owens Craig 184 Pajzderska Helena Janina 76 Parandowski Jan 64—65 Pascal Blaise 81, 245 Pavitt James L. 179 Pawłowski Edward 93 Pessoa Fernando 137—138 Petöfi János S. 166 Phillpot Clive 34 Picasso Pablo 237 Piero di Cosimo 135 Pigoń Stanisław 73, 98 Pijarski Krzysztof 175, 176 Pikuła Anna 168 Pilch Anna 232 Piwiński Leon 76 Platon 129, 227 nelius) 135 Monet Claude 135, 237 Monsiel Edmund 153 Moore David Chioni 183 Morawski Ignacy 85 Mościcki Ignacy 99 284 Indeks osób Pociej Bohdan 234 Poe Edgar Allan 135, 260 Pollock Jackson 135 Popiak Wanda M. 64 Poprzęcka Maria 222, 225 Porębski Mieczysław 217—228 Porwit Marian, płk 99—100 Potocki Andrzej (tłum.) 20 Prinzhorn Hans 115, 153 Pronaszko Zbigniew 43 Prorok Leszek 83 Proust Marcel 129 Przybyszewski Stanisław 150 Przyłucka Urszula 171, 172 Pułjanowski Tadeusz 76 Putrament Jerzy 100 Pynchon Thomas 178 Radcliff Ann 135 Rafael (właśc. Rafaelo Santi) 233 Raginis Władysław, kpt. 90 Rajnfeld Józef 236 Rauschenberg Robert 135 Rawski Tadeusz 93 Reichenau von Walter, gen. 90 Rembrandt van Rijn 135 Rennert Helmut 157 Reszke Robert (tłum.) 201 Rettingerowa Ludwika 256—258, 260— 263, 265 Ribbentrop von Joachim 102 Ricœur Paul 220, 227—228 Rimbaud Arthur 132 Romanowski Andrzej 95 Rosiek Stanisław 12 Rosner Katazryna 228 Rothko Mark 135 Rousseau Jean -Jacques 178, 179 Rómmel Juliusz, gen. 99 Różewicz Tadeusz 46, 222, 249 Ruchel -Stockmans Katarzyna 178, 179, 181 Rundstedt von Gerd, gen. 90 Rurańska Dobrosława 163 Rychliński Jerzy Bohdan 76 Rydz -Śmigły Edward, marsz. 99 Rykała Jacek 145 Ryziński Remigiusz 175, 198 Rzemek Julia 84 Rzepiński Czesław 43 Sadza Anna (tłum.) 70 Sahaj Tomasz 246 Saïd Edward 182 Sajkiewicz Violetta 180 Sartre Jean -Paul 204, 208 Sassetta (właśc. Stefano di Giovenni) 135 Savinio Alberto 138, 210 Scheller Max 242 Schmitt Eric -Emanuel 243 Schoenberg Arnold 138 Schopenhauer Arthur 235, 245 Schulz Bruno 12, 135, 137 Sekula Allan 175—185 Sekula Ignacy 181 Sekuła Paweł 180 Sekuła Wiktoria 196—197 Shakespeare William 79 Shusterman Richard 196—197 Siedlecki Stanisław 111 Sienkiewicz Henryk 83, 84, 178 Sienkiewiczówna Jadwiga 76 Simon Max 152 Simonides Dorota 162 Sinclair Upton 78—80, 82 Siwiak Agata 170 Skarbińska Alicja (tłum.) 188 Skarbowski Jerzy 234 Skolik Joanna 65, 71, 77 Skórczewski Dariusz 184 Skutnik Tadeusz 75 Skwara Marek 176 Sławek Tadeusz 106, 107, 110—113 Słupska Iga 169—170 Smith Paul 162, 167 Sokrates 214 Sontag Susan 39, 120 Spengler Oswald 81 Stabryła Stanisław 64 Stalin Josif (właśc. I.W. Dżugaszwili) 93 Stamirowska Krystyna 192 Starzyński Stefan 94 Stasiuk Andrzej 202, 211, 244, 251 Stempowski Jerzy 205, 217, 255—267 Stempowski Stanisław 257, 261 Strebelle Olivier 44 Stróżewski Władysław 18, 21, 22 Stryjkowski Julian 63 Stuhlmann Gunther 207 Sugiera Małgorzata (tłum.) 178 Indeks osób 285 Sulikowski Andrzej 105, 114, 260 Surma-Gawłowska Monika 218 Szasz Tomasz 154 Szczepańska Danuta 45, 111—112, 114— 115 Szczepański Aleksander 108, 114—115 Szczepański Jan Józef 28, 43—53, 63—64, 65, 100, 105—117 Szczepański Michał 115 Szczepanik Ryszard 145 Szczerba Dorota 264 Szewczyk Kazimierz 242 Szlachta Bianka 163—164 Szylling Antoni, gen. 89 Szymczak Mieczysław 219 Szymutko Stefan 220 Tabakowska Elżbieta (tłum.) 93 Tabor Aleksander 263 Tagg Victor 184 Tardieu August 152 Tarnawski Wit 83 Tarnowski Karol 242 Tatarkiewicz Władysław 259 Templeton John 8 Thiele -Dohrman Klauss 170 Thomas Louis -Vincent 247 Thompson Ewa 183 Tillingham Tony 193—195, 198 Timoszewicz Jerzy 264 Tischner Józef 207, 212 Tokarczuk Olga 243 Toporowski Marian 78 Toury Gideon 69 Tranströmer Tomas 135 Trznadel Jacek 206 Turowicz Jerzy 45—46 Tyszkiewicz Magdalena 150, 152 Ulatowski Jan 78 Urbanowicz Andrzej 131 Van Gelder Hilde 178, 180 Van Houten Georges 246 Varga Krzysztof 241, 248—251 Vattimo Gianni 218, 221, 226 Verlaine Paul 132 Vermeer Jan 135 Veronese Paolo 150 Vjazemskij P.A. 165, 172 Vico Giambattista 219 Vincenz Andrzej 257 Vincenz Stanisław 256, 257 Vischer Robert 235 Volkelt Johannes 235 Vovelle Michel 247 Waczków Józef (tłum.) 132 Wain Louis 155 Waldorff Jerzy 234 Wałęsa Lech 181 Waniek Henryk 138 Wańkowicz Melchior 100, 106, 122 Wat Aleksander 234 Wawrzyńczak Marcin (tłum.) 179, 180, 181 Ważyk Adam 132, 134 Weil Simone 107, 213, 214 Weintraub Wiktor 57 Werner Andrzej 119 White Hyden 127, 223 Wiaziemski Piotr 165, 172 Widdowson John D.A. 162 Wieczorkiewicz Paweł 90 Wielowieyski Andrzej (tłum.) 107 Wilczyński Marek 127 Wilde Oskar 231 Wilkoszewska Krystyna 35, 36, 37, 38, 40, Witkiewicz Stanisław Ignacy 12, 131, 137, 41 150, 233 Wittlin Józef 263 Wnuk-Lipiński Edmund 84 Wolska Danuta zob. Szczepańska Danuta 45 Woolf Virginia 208 Worowska Teresa 208 Woźniakowski Jacek 45—46 Wójcik Julia 165 Wróblewska Magdalena 176 Wyborski Roman 232 Wyka Kazimierz 12, 87—103 Wyrzykowski Stanisław 73 Wysłouch Seweryna 176 Wyspiański Stanisław 136 Zabierowski Stefan 43, 57, 59, 60, 62, 65, 78, 80, 105 Zagańczyk Marek 236 Zagórska Aniela 55, 73, 76, 77 286 Indeks osób Zakliczyńska Helena 165 Zanussi Krzysztof 63, 64 Zawadzki Andrzej 218 Zawilski Apoloniusz 91, 100 Zawiszanka Zofia 110, 111 Zaworska Helena 234 Zeidler -Janiszewska Anna 187 Zerwal -Uramowicz Zbigniew 135 Ziątek Zygmunt 118 Zieliński Jan 255 Zieliński Stanisław 100 Ziemiński Ireneusz 245 Ziemkiewicz Rafał 84 Zieniewicz Andrzej 219 Ziółkowska Magdalena 219 Znatowiczowa Barbara z Garbowskich 106 Żakiewicz Anna 45, 49 Żakiewicz Zbigniew 106 Żeromski Stefan 73—77 Żmijewski Artur 142, 145, 146 Żukrowski Wojciech 100 Żuk -Skarszewski Tadeusz 71 Żurek Alina 243 Zestawiła Małgorzata Krakowiak Redakcja: Justyna Mroczkowska Projekt okładki: Piotr Kossakowski Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korektor: Marzena Marczyk Łamanie: Alicja Załęcka Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑8012 ‑292‑5 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑8012‑293‑2 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 18,0 + 3 wkl. Ark. wyd. 21,50. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 42 zł (+  VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 ‑100 Inowrocław z o b a c z y ć s e n s s e n s s e n s s e n s Studia o malarstwie, literaturze i życiu Więcej o książce CENA 42 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-293-2 KATOWICE 2014 KATOWICE 2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: