Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00171 008282 18793888 na godz. na dobę w sumie
Zostań jej obsesją. Rozkoszne techniki seksualne - książka
Zostań jej obsesją. Rozkoszne techniki seksualne - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2423-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy wiesz, czego pragną kobiety?

To Ty jesteś panem każdej sytuacji Dlaczego od Ciebie odeszła? Czemu wciąż nie daje się zaprosić nawet na kawę? Jak sprawić, by zarówno ona, jak i jej koleżanki miały niepohamowaną ochotę przebywać w Twoim towarzystwie? I na dodatek, żeby nie minęło zbyt dużo czasu, nim wylądujecie w łóżku? A potem, żeby chciała zostać... albo zdążyła się ulotnić przed przyjściem swojej następczyni (wybór należy do Ciebie)? Te dylematy wciąż Cię dręczą. Dlaczego? Prawda jest okrutna -- bo nie jesteś najlepszy w 'te klocki'. I co teraz? Ano teraz musisz coś z tym zrobić! Zamiast dalej błądzić jak dziecko we mgle, weź w swoje ręce książkę i poznaj prawdziwie męskie, dosadne, skuteczne metody na uwodzenie, seks oraz życie z kobietami.

Samice homo sapiens biologicznie uwarunkowane są tak, że wiążą się z dobrotliwymi pantoflarzami, którzy dbają o dom i potomstwo, ale seks pragną uprawiać ze stanowczymi, stuprocentowymi facetami. Połączenie tych dwóch kolesiów to dla nich takie samo odległe i nieziszczalne marzenie, jak dla Ciebie noc z drużyną napalonych cheerleaderek.

Zostań jej rajskim wężem, kuszącym spełnieniem najskrytszych fantazji. Soczystym jabłkiem rozkoszy omamiaj piękną Ewę (Magdę, Anetę, Justynę, Dominikę, Agnieszkę -- ponownie wybór należy do Ciebie). Ta książka pomoże Ci dostać się do jej:

...i wszędzie tam wywołać erotyczną rewolucję. Poczuj, jak to jest być kobiecą obsesją...

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zostañ jej obsesj¹. Rozkoszne techniki seksualne Autor: Maciej Czekaj ISBN: 978-83-246-2423-2 Format: A5, stron: 216 Czy wiesz, czego pragn¹ kobiety? • B¹dŸ twardy, pewny siebie i cyniczny • Zaplanuj swój dreamlife • ZnajdŸ w³aœciw¹ kobietê • Zrealizuj jej — i nie tylko jej — fantazje • Poszerzaj wachlarz jej zachowañ seksualnych • Podniecaj j¹ samymi s³owami • Funduj jej orgazmy totalne • Praktykuj tantrê seksualn¹ To Ty jesteœ panem ka¿dej sytuacji Dlaczego od Ciebie odesz³a? Czemu wci¹¿ nie daje siê zaprosiæ nawet na kawê? Jak sprawiæ, by zarówno ona, jak i jej kole¿anki mia³y niepohamowan¹ ochotê przebywaæ w Twoim towarzystwie? I na dodatek, ¿eby nie minê³o zbyt du¿o czasu, nim wyl¹dujecie w ³ó¿ku? A potem, ¿eby chcia³a zostaæ... albo zd¹¿y³a siê ulotniæ przed przyjœciem swojej nastêpczyni (wybór nale¿y do Ciebie)? Te dylematy wci¹¿ Ciê drêcz¹. Dlaczego? Prawda jest okrutna -- bo nie jesteœ najlepszy w „te klocki”. I co teraz? Ano teraz musisz coœ z tym zrobiæ! Zamiast dalej b³¹dziæ jak dziecko we mgle, weŸ w swoje rêce ksi¹¿kê i poznaj prawdziwie mêskie, dosadne, skuteczne metody na uwodzenie, seks oraz ¿ycie z kobietami. Samice homo sapiens biologicznie uwarunkowane s¹ tak, ¿e wi¹¿¹ siê z dobrotliwymi pantoflarzami, którzy dbaj¹ o dom i potomstwo, ale seks pragn¹ uprawiaæ ze stanowczymi, stuprocentowymi facetami. Po³¹czenie tych dwóch kolesiów to dla nich takie samo odleg³e i nieziszczalne marzenie, jak dla Ciebie noc z dru¿yn¹ napalonych cheerleaderek. Zostañ jej rajskim wê¿em, kusz¹cym spe³nieniem najskrytszych fantazji. Soczystym jab³kiem rozkoszy omamiaj piêkn¹ Ewê (Magdê, Anetê, Justynê, Dominikê, Agnieszkê — ponownie wybór nale¿y do Ciebie). Ta ksi¹¿ka pomo¿e Ci dostaæ siê do jej: • ¿ycia, • g³owy, • serca, • fantazji, • seksownej bielizny, • punktu G... ...i wszêdzie tam wywo³aæ erotyczn¹ rewolucjê. Poczuj, jak to jest byæ kobiec¹ obsesj¹... Spis treści Wstęp .................................................................................... 9 Rozdział 1. Czego pragną kobiety ........................................................ 15 Jej potrzeby emocjonalne ...................................................... 15 Romans i przygoda ................................................................ 20 Mężczyzna z romansu ...................................................... 21 Kobieta z romansu ........................................................... 22 Seks z romansu ................................................................ 22 Dwóch mężczyzn w jednym ................................................. 24 Szacunek do mężczyzny ....................................................... 25 Wzbudzaj w niej silne emocje ............................................... 26 Podsumowanie rozdziału pierwszego .................................... 28 Rozdział 2. Bądź mężczyzną ................................................................ 31 Diament ................................................................................ 32 Brylant — trzymaj się tych zasad i pracuj nad tymi cechami ....34 Ja, czyli rzecz o asertywności ............................................ 34 Szacunek ......................................................................... 36 Bądź twardy, pewny siebie i cyniczny ............................... 37 Bądź dominujący ............................................................. 38 Twoje życie Twoją przygodą ............................................. 39 Twoje relacje z kobietami ................................................. 40 Podsumowanie rozdziału drugiego ........................................ 46 Rozdział 3. Przyciągaj kobiety naturalnie ............................................ 49 Windows on the World ......................................................... 49 Utracone okazje .................................................................... 50 Łotry, szelmy, piraci, dranie, łobuziaki i inni niebezpieczni mężczyźni ........................................... 54 Twój Dreamlife ..................................................................... 56 Zaplanuj swój Dreamlife ....................................................... 59 Podsumowanie rozdziału trzeciego ....................................... 62 Zostań jej obsesją. Rozkoszne techniki seksualne Rozdział 4. Znajdź właściwą dla siebie kobietę .................................. 65 Pozytywne cechy, które warto, aby miała .............................. 67 Negatywne cechy, od których należy uciekać ........................ 70 Jak odczytać jej cechy charakteru ..................................... 74 Jak poznać podejście drugiej osoby do seksu ......................... 75 Dorastanie na Samoa Amerykańskim ................................ 76 Jurny mnich ..................................................................... 77 Jesteśmy arystokracją ....................................................... 78 Statystyki do przemyślenia ............................................... 80 Inne źródła ...................................................................... 81 Podsumowanie rozdziału czwartego ...................................... 83 Rozdział 5. Wydobądź z kobiety jej ukryty potencjał ........................ 85 Kryteria, które muszą być spełnione, aby poszerzyć zakres zachowań seksualnych kobiety .......... 88 Poszerzanie zakresu jej zachowań seksualnych ...................... 90 Fantazje i to, co już sprawia jej przyjemność ..................... 91 Przyznanie i konsekwencja ............................................... 91 Potężne narzędzia zmiany ..................................................... 94 Wymienianie się tabu ....................................................... 94 Pisanie dla niej opowiadań erotycznych ........................... 94 Podsumowanie rozdziału piątego .......................................... 97 Rozdział 6. Stań się jej obsesją ............................................................. 99 Kobiece fantazje ................................................................. 101 Piękna Dziewica ............................................................ 102 Ukochana ...................................................................... 102 Dzika Kobieta ................................................................ 103 Ofiara ............................................................................ 103 Dominatrix .................................................................... 103 Podglądaczka ................................................................. 103 Stwórz dla niej film, w którym zagra główną rolę ................. 104 Scenariusz ........................................................................... 106 Temat ............................................................................ 106 Świat opowieści ............................................................. 107 Kontrast i ironia ............................................................. 110 Bohater ......................................................................... 111 Zasada trzech aktów ...................................................... 114 Konflikt .......................................................................... 117 Scena ............................................................................ 119 6 Spis treści Zakończenie filmu .......................................................... 120 Scenografia .................................................................... 120 Przygotowanie jej fantazji seksualnej ................................... 121 Pobudzanie zmysłu wzroku ............................................ 121 Pobudzanie zmysłu słuchu ............................................. 122 Pobudzanie zmysłu dotyku i odczuć w ciele ................... 122 Pobudzanie zmysłu węchu i smaku ................................ 123 Rekwizyty ...................................................................... 124 Charakteryzacja postaci ................................................. 124 Podsumowanie rozdziału szóstego ...................................... 126 Rozdział 7. Podniecaj ją już samymi słowami .................................. 129 Zmysłowa mowa, czyli mówienie w trakcie seksu ................ 130 Dlaczego odpowiednie mówienie w trakcie seksu potęguje doznania seksualne drugiej osoby? .................... 131 Twój głos ....................................................................... 133 Tylko i AŻ słowa ............................................................. 134 Twoje oczy .................................................................... 134 Twój dotyk .................................................................... 135 Potwierdzanie ..................................................................... 136 Co potwierdzać ............................................................. 137 Potwierdzanie w sypialni ................................................ 139 Jak potwierdzać to, co ona odbiera swoimi zmysłami ..... 141 Sugeruj narastanie podniecenia ........................................... 145 Przykładowe słowa, które kochanek może wypowiadać do kochanki ..................................................................... 154 Czego możesz się spodziewać ............................................. 155 Orgazm ............................................................................... 156 Techniki zaawansowane ...................................................... 158 Don Juan De Marco ....................................................... 159 Palec E.T. ....................................................................... 160 Kierowanie energią ........................................................ 162 Przeciążanie zmysłów .................................................... 163 Drażnienie ..................................................................... 165 Dwustronne sprzężenie zwrotne .................................... 166 Podsumowanie rozdziału siódmego .................................... 169 Jej totalne orgazmy dzięki Tobie .................................... 171 Jak warunkowanie ma się do orgazmów .............................. 174 Orgazm waginalny i inne ..................................................... 176 7 Rozdział 8. Zostań jej obsesją. Rozkoszne techniki seksualne Rozdział 9. Kobiecy wytrysk .................................................................. 177 Ćwiczenie wzmacniające mięśnie palców dłoni .............. 178 Ćwiczenia wzmacniające nadgarstek .............................. 179 Pieszczenie, aby doprowadzić kobietę do wytrysku ......... 179 Podsumowanie rozdziału ósmego ....................................... 182 Jak dymać, aby wracała po jeszcze ................................ 183 Czułe punkty w jej pochwie ................................................ 184 Wejście do pochwy ........................................................ 184 Punkt G ......................................................................... 184 Punkt A ......................................................................... 185 Punkt głęboki ................................................................. 185 Twój sposób wchodzenia, czyli seksualne tao z Chin ........... 185 Kąt wchodzenia ............................................................. 186 Głębokość wchodzenia .................................................. 187 Prędkość wchodzenia .................................................... 187 Taoistyczne rodzaje pchnięć ........................................... 188 Twój orgazm bez wytrysku, czyli tantra seksualna ................ 189 Ćwiczenie 1: Znajdowanie mięśnia Kegla ....................... 190 Ćwiczenie 2: Zaciskanie ................................................. 191 Ćwiczenie 3: Silne zaciskanie ......................................... 191 Ćwiczenie 4: Oddech jąder ............................................ 192 Ćwiczenie 5: Blokada wytrysku ...................................... 193 Ćwiczenie 6: Wielki ciąg ................................................ 194 Podsumowanie rozdziału dziewiątego ................................. 196 Rozdział 10. Objawienie w seksie ........................................................ 199 Duchowość seksu ............................................................... 199 Tantra seksualna .................................................................. 200 Istota tantry seksualnej ................................................... 201 Po co ludzie praktykują tantrę seksualną ......................... 203 Podsumowanie rozdziału dziesiątego .................................. 205 Polecam ............................................................................ 207 Materiały ............................................................................. 207 Warsztaty ............................................................................ 209 8 Rozdział 8. Jej totalne orgazmy dzięki Tobie Orgazm codzienny, doktor niepotrzebny. MAE WEST Orgazm — intensywna fizyczna przyjemność. Towarzyszą mu szybkie cykle napięć w mięśniach w okolicy organów płciowych i miednicy. Czasem towarzyszą mu spazmy mięśniowe w innych częściach ciała. Od definicji książkowej bardziej lubię nazwę francuską, która w przetłumaczeniu na polski brzmi „mała śmierć”. Powiedzmy sobie szczerze: kto choćby raz go doświadczył, już nigdy nie pomyli go z niczym innym. A dowolna definicja książ- kowa nie odda tego, jak przyjemne jest to doznanie… Spotkałem się z opinią, że orgazm jest przeżyciem umysłowym, cielesnym i duchowym… Zgadzam się z tym. To, czym orgazm jest, naczytałeś się już pewnie sporo. W końcu kto z nas nie czytał poradników na temat seksu? Chyba wszyscy czytaliśmy… Naczytałeś się pewnie o technikach wywoływania orgazmu. Naczytałeś się pewnie o różnych rodzajach orgazmu. Więc powiem Ci teraz, jak bardzo zmieni się Twoje podejście do tej rozkoszy, kiedy opanujesz kolejną umiejętność z tej książki. Ale na razie przypomnij sobie swój pierwszy orgazm. Pierwszy orgazm w ogóle. Pierwszy orgazm, kiedy się onanizowałeś. Pierw- szy orgazm z kobietą. Było tych kilka różnych pierwszych razów. Zostań jej obsesją. Rozkoszne techniki seksualne Swój pierwszy orgazm miałeś w okolicy nastu lat. Pewnie spałeś albo wykonywałeś intensywną czynność fizyczną. W nocy poja- wia się, kiedy ludzie mają marzenia senne, a w trakcie czynności fizycznych zwłaszcza w przypadku charakterystycznej pracy ud. Tak, tak. Niektórzy młodzi chłopcy i dziewczęta mają swoje ulu- bione aktywności fizyczne z uwagi na orgazm. Nie wiedzą do końca, jak to się dzieje, że w pewnym momencie rozgrzewki, w trakcie zajęć albo wchodzenia po drzewie ich układ nerwowy wykonuje koziołka i wywraca się na chwilę na drugą stronę, ale wiedzą, że jest to przyjemne. I często powtarzają daną sytuację, kiedy towarzyszyło jej to miłe uczucie. Zaskoczenie, gwałtowne osłabienie i jednocześnie przyjemność. Spory miks emocji jak na ledwo upieczonego nastolatka lub nastolatkę. A kiedy poszedłeś się odlać, znalazłeś galaretkę w gatkach. To była dopiero zagadka. Nie było galaretki, a tu nagle jest… Ciekawe… Pierwszy orgazm, kiedy się onanizowałeś, też pewnie był dla Ciebie zaskoczeniem. Było miło, kiedy poruszałeś ręką. Robiłeś to już któryś raz. Ale tym razem zaczęło się robić szczególnie miło. Jeszcze bardziej miło. Jeszcze bardziej miło. Bach! I nie miałeś wtedy pod ręką chusteczek higienicznych, papieru toaletowego czy ręczników papierowych. Przecież nie spodziewałeś się tego! A potem się od tego uzależniłeś na całe lata. No dalej. Przyznaj się. Mi i sobie możesz. Kiedy byłeś za pierwszym razem z kobietą. Już wiedziałeś, o co chodzi. Być może chciałeś się wykazać. Na pewno chciałeś odczuć tę przyjemność, którą wcześniej czułeś tylko z własną ręką. Być może udało Ci się za pierwszym razem, kiedy w niej byłeś. Być może za którymś z kolei. Ale za każdym razem było Ci trudno osiągnąć ten orgazm po raz pierwszy w danej sytuacji. A kiedy go już raz doświadczyłeś, pomyślałeś sobie: „Hej! To przyjemne! Trzeba to powtórzyć!”. I powtórzyłeś go. I za drugim razem było łatwiej. Za trzecim jeszcze 172 Jej totalne orgazmy dzięki Tobie łatwiej. A potem to był już niemal automat, który za każdym razem z dużą gwarancją dawał Ci orgazmy. Twój mózg ciągle uczy się przeżywać nowe rodzaje orgazmów. A kiedy nauczy się nowego sposobu, to robi z niego automat do przyjemności. Wiesz, o czym mówię. Przecież masz tych kilka pozycji, kiedy jesteś w kobiecie, które niemal gwarantują Ci po chwili orgazm. Zrób eksperyment. Zrezygnuj z tych pozycji przy najbliższej okazji. Może się okazać, że wcale tak łatwo nie dochodzisz do orgazmu. Czasem to się zdarza z nową kochanką. Jeszcze nie uwarunkowałeś się na to, że to ona jest Twoim nowym źródłem przyjemności. Co jest źródłem orgazmu? Ludzki umysł. I te z bodźców, które w jakiś sposób zostaną skojarzone z dochodzeniem do orgazmu. Chodzi o to, jak ludzki umysł się uczy. Chodzi o naturalne dla ludzkiej istoty zjawisko warunkowania. Kiedy masz seks po raz pierwszy z jakąś kobietą, jest super, ale to jeszcze nie jest automat do przyjemności. Jeszcze potrzebujesz się skupić. A potem pozwo- lić odpaść. Pierwszy orgazm jest zawsze tym trudniejszym. Auto- mat powstanie za drugim, trzecim razem. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jakie są rodzaje orgazmów. Orgazm to orgazm. To po prostu rozkosz. A bodziec, który go wywoła, może być dowolny. To, jak się uczymy dochodzić do naszych orgazmów (niezależnie od płci), jest związane z tym, jak nasz układ nerwowy uczy się reagować na pewne bodźce. Słyszałeś o psach Pawłowa? Otóż był sobie pewien badacz. Badał zjawisko warunkowania. Zrobił pewien eksperyment. Miał kilka psów. Trzymał je w boksach. Pomyślał sobie: czy sygnał dźwiękowy sam z siebie może wywołać ślinienie u psa? Włączył dzwonek i… Pies to pies. Nie wiedział, o co chodzi. Dźwięk zignorował. Następnie Pawłow dał psom jedzenie i kiedy psy widziały jedzenie i zaczęły się ślinić na widok jedzenia, to Pawłow włączył dzwonek. Po czym dał im jedzenie. Następnego dnia powtórka. Pokazał 173 Zostań jej obsesją. Rozkoszne techniki seksualne jedzenie. Psy się ślinią. Dzwonek. Jedzenie dostają. Trzeciego dnia ponownie. Pokazał jedzenie. Psy się ślinią. Dzwonek. I psy jedze- nie dostają. Czwartego dnia… Po prostu włączył dzwonek. I psy zaczęły się ślinić… I to jest wła- śnie warunkowanie na bodziec. Każda żywa istota uczy się w ten sposób automatycznie nowych zachowań i reakcji. Poprzez sko- jarzenia. Dzieje się to zawsze i wszędzie. Przypomnij sobie dzwonek na lek- cję z podstawówki. Niech zgadnę, chyba poczułeś się co najmniej dziwnie… A teraz przypomnij sobie, kiedy w dniu Twoich urodzin ktoś mówi Ci „wszystkiego najlepszego” i wręcza jakąś paczkę. Nie wiesz, co tam jest, ale już zaczynasz się cieszyć. Nawet teraz, tylko myśląc o tym. To teraz przypomnij sobie, kiedy ostatnio usłyszałeś wprost do ucha seksowne mruczenie kobiety… JAK WARUNKOWANIE MA SIĘ DO ORGAZMÓW Wszystko, czego potrzebujesz, aby sprawić, że Twoja partnerka zacznie przeżywać różne fantastyczne orgazmy przy Tobie, to przynajmniej jeden orgazm, który będzie przy Tobie miała. Dowolny. W zupełności wystarczy łechtaczkowy. Czyli taki, który powstaje w wyniku pieszczenia jej łechtaczki. Zwróć uwagę na to, że nazewnictwo orgazmów oddaje głównie ideę bodźca, a nie istotę orgazmu. Skórcze orgazmiczne mogą być krótkie i zaj- mować mały obszar w ciele albo bardzo długie i obejmować prawie całe ciało (tak, można się tego nauczyć). Bodźców, które wywołują orgazm w umyśle, też może być wiele (tak, ich też można się nauczyć). Wytrysk może być bądź nie. Za to orgazm w umyśle jest jeden. 174 Jej totalne orgazmy dzięki Tobie Szybka klasyfikacja orgazmów W zależności od bodźca: łechtaczkowy, waginalny, analny, sut- kowy, oralny… Bodziec nie ma znaczenia. Do orgazmu można doprowadzić samymi słowami. W zależności od sposobu przeżywania go: punktowy – totalny, jednorazowy – wielokrotny, krótki (kilka sekund) – długi (kilka godzin), jedno- – wieloogniskowy, suchy – z wytryskiem. Mówimy o kobiecym wytrysku. Jedyna różnica pomiędzy jej orgazmem łechtaczkowym a innymi jest taka, że do tego pierwszego bardzo dobrze się przyzwyczaiła przez wiele lat swojego dojrzewania (tak jak Ty do swojej ręki) i jest on niemalże gwarantowany. Tak więc przygotuj się. Potrzebujesz wprowadzić jakiś bodziec, który skojarzy się z orgazmem. Kiedyś słyszałem o akcji, że dziew- czyna przeżyła orgazm ze swoim chłopakiem, kiedy… nagle do jej pokoju weszła jej matka. Stres z tym związany wzmocnił dozna- nia i… bum! Potem okazało się, że ma słabość do seksu w miej- scach publicznych, gdzie mogła być przyłapana. Nic dziwnego. Uwarunkowała się dziewczyna. Zamiast tak ekstremalnych akcji polecam coś bardziej zależnego od Ciebie. Do moich ulubionych należy bodziec słowny: „Teraz!” albo „Dojdź!”, albo „Dojdź teraz!”. Mówisz któreś z tych słów, kiedy pieszcząc jej łechtaczkę palcami, widzisz, że długie skurcze charakterystyczne dla „tuż przed” przechodzą w szybkie i cykliczne skurcze charakterystyczne dla orgazmu. Albo kiedy nagle zaczyna krzyczeć. Potem możesz to powtórzyć jeszcze kilka razy. Jej układ nerwowy nauczy się, że ma orgazm, kiedy słyszy: „Dojdź teraz!”. Kiedy już po kilku razach wiesz, że jej układ nerwowy nauczył się tego, masz przygotowany swój bodziec do dalszej pracy. Nie musi to być bodziec słowny. Może to być bodziec dotykowy, np. złapanie i trzymanie przez chwilę: za kark, za biodra, za piersi, 175 Zostań jej obsesją. Rozkoszne techniki seksualne za stopy, za uda, za wyrostek z tylnej części żuchwy (chwytasz dłonią jakby za szyję, ale palce dociskasz do tylnej części żuchwy), za wzgórek łonowy… ORGAZM WAGINALNY I INNE Kiedy już masz słowo albo punkt na ciele, to przechodzisz dalej. Przy najbliższej okazji kiedy będziecie się kochać, podnieć ją najbardziej, jak potrafisz. Mów do niej najbardziej zmysłowo i ero- tycznie, jak się już nauczyłeś. I… czekaj na jej stan „tuż przed”. Twój bodziec zadziała tylko wtedy, kiedy warunki będą możliwie takie same jak ostatnio. Kiedy zobaczysz, że już wariuje z podnie- cenia, tylko coś ją blokuje przed osiągnięciem orgazmu (np. jeszcze nie miała orgazmu waginalnego albo jeszcze go nie miała z Tobą), odpalasz bodziec: mówisz: „Dojdź teraz!”. Możliwie tak samo jak wtedy, kiedy kojarzyłeś bodziec z orgazmem. Albo dotykasz ją tak samo i w to samo miejsce co w trakcie jej orgazmu łechtaczkowego. Nie przejmuj się, jeśli za pierwszym razem nie zaskoczy. Bądź cier- pliwy. Jeśli dobrze utrwaliłeś (skojarzyłeś) jej bodziec (słowo lub dotyk) w pierwszej fazie, to druga faza za którymś razem zaskoczy. Kiedy już zaskoczy i obydwoje ze dziwieniem odkryjecie, że ma nowy rodzaj orgazmu, którego wcześniej nie miała, to uczcijcie to! A przy kolejnych stosunkach odpal jej bodziec znowu kilka razy. Tak aby jej układ nerwowy teraz skojarzył orgazm z uczuciem członka w pochwie. Kiedy już jej układ nerwowy skojarzy osiąganie orgazmu ze sty- mulacją pochwy, to już nie musisz używać bodźca. Od tej pory z dużą regularnością Twoja partnerka będzie potrafiła przy Tobie przeżywać nowy rodzaj orgazmu. Z łechtaczkowego w waginalny, z waginalnego w… 176 Jej totalne orgazmy dzięki Tobie Co można dalej z tym zrobić? Wszystko zależy od Waszych chęci. Twojej motywacji i jej otwartości. Możesz zrobić to samo, tylko że przy stymulacji analnej (orgazm analny). Można to zrobić, kiedy bawisz się jej sutkami (orgazm sutkowy). Właściwie to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś badał potencjał jej ciała i umysłu i szukał kolejnych miejsc, gdzie możesz uruchomić jej orgazm. Plotki w kręgach wtajemniczonych mówią o orgazmie, który może mieć kobieta zajmująca się oralnie mężczyzną… To może być Twój święty Graal. Ale nie przeginaj, bo się jeszcze od seksu uzależnisz. A żadne uzależnienie nie jest dobre. Nawet z pozoru tak przy- jemne i dobre jak seks. To Ty masz kontrolować swój seks, a nie seks ma kontrolować Ciebie. Obdarz swoją partnerkę jednymi z największych przyjemności, jakimi obdarzyła nas natura. Zdolnością do przeżywania inten- sywnego podniecenia i orgazmów przy Tobie. KOBIECY WYTRYSK Zaskoczony tytułem? Mężczyźni i kobiety pomimo różnic są dosyć podobnie zbudowani. Wszyscy mamy organy płciowe. Miednice. Pęcherze moczowe. I gruczoły produkujące różne wydzieliny… U mężczyzny sperma jest produkowana w kilku miejscach. Jedno z nich to jądra, które są w worku mosznowym pod członkiem. Produkują plemniki. Tylko plemniki. Gruczoł krokowy (zwany prostatą), który znajduje się wewnątrz ciała, tuż pod pęcherzem moczowym (przechodzi przez niego cewka moczowa), produkuje mętną, białawą ciecz o zasadowym odczynie i charakterystycznym zapachu, w której zawieszone są plemniki. Tak. To ta galaretka, która wyskakuje z penisa. Kobieta również ma pewien gruczoł. Nazywa się on gruczołem Skenego. Również jest umiejscowiony na linii pęcherza moczo- wego. Dokładnie nad punktem G. A wyjścia tego gruczołu to dwa 177 Zostań jej obsesją. Rozkoszne techniki seksualne malutkie otwory poniżej cewki moczowej, po jej prawej i lewej stronie. Niektórzy nawet nazywają go kobiecą prostatą. Czy Twoja partnerka może mieć wytrysk kobiecy? To teraz przypomnij sobie te wszystkie chwile, kiedy tuż po sto- sunku albo orgazmie w wyniku stosunku biegła do toalety, bo czuła, że musi oddać mocz, ale… nic nie poleciało. I sama się dzi- wiła: „No jak to, przecież czułam parcie na pęcherz”. Przypomnij sobie te wszystkie chwile, kiedy mieliście ostry seks, odpadaliście totalnie i nagle czułeś, że zrobiła się tak totalnie wil- gotna… Tak wilgotna, że ledwo czułeś, że w nią wchodzisz. I sam się dziwiłeś: „Chyba to jej pochwa nagle zaczęła tyle wilgoci two- rzyć, bo ja wytrysku nie miałem”. Jeśli któraś z tych sytuacji miała miejsce, to oznacza, że ta kobieta może przeżywać wytrysk kobiecy. Po prostu musi się nauczyć, jak robić to świadomie. A Ty możesz jej w tym bardzo pomóc. Przed nią dużo ćwiczeń mięśni Kegla (które de facto nazywa się mięśniem łonowo-guzicznym czy inaczej pubococcygeus, ale i tak wszyscy mówią „mięśnie Kegla”). Chyba że dużo chodzi w butach na obcasie. Słyszałem o badaniach, które udowodniły, że kobiety chodzące na butach na obcasie mają bardziej satysfakcjonujący seks. Jest to związane z inaczej ułożoną miednicą i wymuszoną pracą mięśni Kegla przy każdym kroku robionym w trakcie dnia. Nie bez powodu mięśnie Kegla nazywa się mięśniami miłości… Za to przed Tobą dużo ćwiczeń palców i nadgarstków. Obu dłoni. Przyłóż się. ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE PALCÓW DŁONI Weź coś do zgniatania. Są specjalne sprężyny. Są urządzenia, gdzie na każdy palec jest osobna sprężyna, można palce trenować nie- zależnie. Są specjalne piłeczki antystresowe, które służą do zgnia- tania. Świetnie się nadadzą. 178 Jej totalne orgazmy dzięki Tobie Dwadzieścia ściśnięć w serii. Trzy serie dziennie. Przede wszystkim trenuj swój palec środkowy i serdeczny, bo ich będziesz używał najwięcej. ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE NADGARSTEK Weź coś ciężkiego. Hantelek się nada. Ja używam czterokilogra- mowych. Oprzyj łokieć i przedramię o udo. Dłoń z hantelkiem niech swo- bodnie zwisa za Twoją nogą. A teraz podciągaj nadgarstek do góry. Dwadzieścia podciągnięć w serii. Trzy serie dziennie. Po trzech tygodniach ćwiczeń palców i nadgarstków możesz zacząć ćwiczyć ze swoją partnerką. PIESZCZENIE, ABY DOPROWADZIĆ KOBIETĘ DO WYTRYSKU Do wytrysku kobiecego potrzebne są dwie rzeczy: 1. Silne podniecenie (plateau). 2. „Pompowanie” punktu G. Tuż przed orgazmem, kiedy kobieta zaczyna odczuwać, że chce oddać mocz, musi popuścić. W przypadku drugim mężczyzna musi popracować nad właściwym chwytem i (lub) nad stymulacją penisem pod właściwym kątem. Wyprostuj dłoń. Odchyl mały i wskazujący palec do tyłu. Dwa środkowe (czyli środkowy i serdeczny) pochyl do przodu w kie- runku wnętrza dłoni. Jest to standardowe ułożenie dłoni do „pom- powania” punktu G. Te dwa środkowe palce wkładasz do pochwy i szukasz punktu G. Po czym go poznać? Jest położony od przedniej ściany pochwy. Tej od strony wzgórka łonowego. Jakieś 2 – 3 centymetry w głąb 179 Zostań jej obsesją. Rozkoszne techniki seksualne pochwy. Punkt G jest chropowaty (wrażenie opisuje się jako żebro- wane albo prążkowane — porównuje się to do podniebienia górnego). Im bardziej kobieta jest podniecona, tym więcej napływa tutaj krwi i tym bardziej ta część pochwy pęcznieje. Znalazłeś już? Dobrze. To teraz odpuść sobie podkręcanie podniecenia part- nerki za pomocą stymulacji palcami. Zadbaj o nią. Daj jej fajny seks. Kiedy będzie już mocno podniecona, ponownie włóż tutaj dwa palce i znajdź punkt G. I możesz zacząć go stymulować! Możesz robić kółeczka wokół punktu G. Możesz robić wahadełka z lewej na prawą i z prawej na lewą. A przede wszystkim masz naciskać. Możesz to zrobić na dwa spo- soby. Naciskając samymi palcami. Ale jeśli nie masz ich jakoś genialnie wyćwiczonych, to się zmęczą. Albo usztywniając palce i nadgarstek. Usztywnij je tak, jakbyś robił szpon z tych dwóch palców. Tak lekko zgięte po łuku je usztywnij. I poruszając całą dłonią w kierunku wzgórka łonowego, naciskaj punkt G palcami. Uwaga! Pompować punkt G możesz też swoim członkiem (musisz się ustawić i wchodzić pod odpowiednim kątem) albo sama kobieta może go pompować, używając do tego wibratora. Właściwy kąt to taki, że wkładasz członek (wibrator), a następnie mocno go odchylasz w stronę pośladków. Po drugie — jest taki moment, że kobieta już nie może wytrzy- mać. Nie spodziewaj się go od razu. No właśnie. Będzie czuła, że coś tam się dzieje. Że idzie jakiś płyn i że zaraz popuści. I wiele kobiet boi się tego, że popuści mocz, i będzie się czuło niezręcz- nie. Dlatego w tej chwili powiedz do niej mniej więcej tak: Im bliżej będziesz orgazmu, tym mocniej będziesz chciała oddać mocz. W pewnym momencie, tuż przed orgazmem, pozwolisz sobie na rozluźnienie tych mięśni i wypchniesz z siebie to uczu- cie. I im mocniej będziesz wypychać, tym silniejszy orgazm 180 Jej totalne orgazmy dzięki Tobie poczujesz [kiedy zauważysz, że jest „tuż przed”, uruchom bodziec, który wywołuje jej orgazm — słowo lub dotknięcie w tym specjalnym punkcie, który wcześniej dotknąłeś]. A wcześniej zadbaj o ceratę i (lub) folię. Umieść ją na materacu, a pod prześcieradłem i kocem. Aby czuła, że jest w komfortowej sytuacji; nawet jeśli popuści też trochę moczu, to nic poza prze- ścieradłem nie zabrudzi. Zadbaj o komfort swojej partnerki, a da Ci genialny seks. 181 Zostań jej obsesją. Rozkoszne techniki seksualne Podsumowanie rozdziału ósmego Warunkowanie orgazmów Orgazm i wytrysk to dwa różne zjawiska. W podstawowym trybie mężczyzna ma orgazm z wytryskiem, a kobieta bez. Mężczyzna może nauczyć się przeżywać orgazm bez wytrysku, a kobieta z wytryskiem. Mając skojarzony orgazm u kobiety z Twoim bodźcem (słownym bądź dotykowym), możesz łatwo wywoływać orgazm zawsze, kiedy kobieta ma stan podniecenia „tuż przed” i chcesz, aby prze- szła do fazy orgazmu. W ten sposób możesz uczyć jej układ nerwowy przeżywania orgazmów przy nowych rodzajach seksu, takich jak: • seks analny, • stymulacja piersi, • seks oralny, na Tobie. Doprowadzenie kobiety do orgazmu z wytryskiem wymaga: • stanu podniecenia „tuż przed”, • „pompowania” punktu G, • jej gotowości, aby „wypchnąć” mięśnie. Kobieta może być zawstydzona i bać się popuścić i wypchnąć wydzielinę z gruczołu Skenego! Zapewnij jej komfort psychiczny. Bądź czuły, wyrozumiały i cierpliwy. 182
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zostań jej obsesją. Rozkoszne techniki seksualne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: