Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00284 006631 18984826 na godz. na dobę w sumie
Zostań królową PR - książka
Zostań królową PR - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4614-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Public relations w małym, kobiecym biznesie

Mam nadzieję, że jesteś gotowa na podróż, na końcu której otrzymasz tytuł królowej PR.Pewnie zastanawiasz się, jak to możliwe, skoro na razie nie wiesz za wiele o tym całym 'public relations', a pierwsze słowo, jakie przychodzi Ci na myśl, kiedy słyszysz skrót PR, to 'reklama', która jak wiadomo - kosztuje... Tyle że public relations ani nie wymaga dużych pieniędzy, ani tym bardziej nie stanowi domeny wielkich korporacji.

PR jest dla każdego, bo każdy, kto ma dowolnej wielkości biznes, może opanować zasady public relations i koniecznie powinien zacząć z niego korzystać, prowadząc systematyczne, przemyślane działania. Na czas czytania tej książki wyłącz w głowie wszystkie guziki odpowiedzialne za wątpliwości i sprawdź, o co chodzi i jak public relations może Ci pomóc w codziennej pracy. Nie, nie obiecamy, że gdy przyswoisz sobie podane w tej publikacji recepty, od razu zaistniejesz w największym ogólnopolskim dzienniku i kilku telewizjach. Nie o to tu chodzi. Cała rzecz polega na tym, byś dotarła do lokalnych dziennikarzy i efektywnie podtrzymywała z nimi relacje. Po co? Po to, by o Twojej firmie mówiło się i pisało i żeby Twoi klienci sprawdzający np. lokalny portal czy popularną stronę dla kobiet znaleźli tam Ciebie. Na pierwszym miejscu. Jako prawdziwą królową PR-u.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorka oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorka oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: ULABUKA Fotografia autorki na okładce: Alicja Ilkiewicz shuum.pl Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/zokrpr Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-4614-7 Copyright © Kinga Fromlewicz 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Wst(cid:275)p ............................................................................... 7 Rozdzia(cid:227) 1. O co chodzi z tym PR ............................................. 9 Rozdzia(cid:227) 2. Mikrobiznes, mikrobud(cid:307)et = mikrorozpoznawalno(cid:295)(cid:260)? ....23 Rozdzia(cid:227) 3. Zosta(cid:285) królow(cid:270) przekazów .....................................35 Rozdzia(cid:227) 4. Po królewsku zaplanuj dzia(cid:227)ania PR ..........................51 Rozdzia(cid:227) 5. Królowa nie mo(cid:307)e mie(cid:260) focha, czyli rzecz o relacjach z mediami ...........................................79 Rozdzia(cid:227) 6. Królewskie wie(cid:295)ci — jak przygotowa(cid:260) warto(cid:295)ciow(cid:270) informacj(cid:275) dla mediów ...............93 Rozdzia(cid:227) 7. Cyfrowa królowa ............................................... 111 Rozdzia(cid:227) 8. Rebelia — b(cid:270)d(cid:305) królow(cid:270) zarz(cid:270)dzania kryzysowego ..... 127 Rozdzia(cid:227) 9. Zosta(cid:285) królow(cid:270) PR ............................................. 149 Rozdzia(cid:227) 10. FAQ — o co najcz(cid:275)(cid:295)ciej pytaj(cid:270) ksi(cid:275)(cid:307)niczki, (cid:307)eby sta(cid:260) si(cid:275) królowymi ..................................................... 165 Podzi(cid:275)kowania ................................................................. 173 Poleć książkęKup książkę 6 Z o s t a (cid:285) k r ó l o w (cid:270) P R Poleć książkęKup książkę (cid:165)wiat nie jest nam tak do ko(cid:241)ca przyjazny, a ju(cid:285) szczególnie kiedy reprezentowany jest przez… inn(cid:200) kobiet(cid:218). Niestety, sama te(cid:285) do- (cid:258)wiadczy(cid:239)am na swojej (cid:258)cie(cid:285)ce zawodowej tego, (cid:285)e najgorszym nie- szcz(cid:218)(cid:258)ciem bywa kobieta szef lub sfrustrowana wspó(cid:239)pracownicz- ka. Nikt Ci tak nie podetnie skrzyde(cid:239) jak niezadowolona ze swojego (cid:285)ycia inna kobieta. Powiesz, (cid:285)e ma(cid:239)o to feministyczne i nie powinnam tak pisa(cid:202)? Có(cid:285), nie ma w tym krztyny przesady, wi(cid:218)c si(cid:218) tym dziel(cid:218). To te(cid:285) o tyle wa(cid:285)ne, (cid:285)e bardzo mocno zbudowa(cid:239)o moje DLACZEGO, o wa(cid:285)no(cid:258)ci którego równie(cid:285) przeczytasz w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce. W moim DLACZEGO spotka(cid:239)y si(cid:218) dwa elementy: wynikaj(cid:200)cy z osobistych do(cid:258)wiadcze(cid:241) i ten altruistyczny, który pewnie ka(cid:285)dy z nas w sobie nosi. Przede wszystkim chc(cid:218) wi(cid:218)c pokaza(cid:202), (cid:285)e ko- biety wspieraj(cid:200) kobiety w rozwoju i — co wi(cid:218)cej — ch(cid:218)tnie Poleć książkęKup książkę 8 Z o s t a (cid:285) k r ó l o w (cid:270) P R dziel(cid:200) si(cid:218) swoj(cid:200) wiedz(cid:200) i praktyk(cid:200). Przez ponad dekad(cid:218) pracy jako PR-owiec wspó(cid:239)pracowa(cid:239)am z ma(cid:239)ymi i du(cid:285)ymi, polskimi i zagra- nicznymi firmami, ale zawsze najlepiej odnajdywa(cid:239)am si(cid:218) w pozy- cji trenera, szkoleniowca. Dzielenie si(cid:218) wiedz(cid:200) to jest to, co do- daje mi skrzyde(cid:239) i daje ogromn(cid:200) satysfakcj(cid:218). A ju(cid:285) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) spotka(cid:241) z przedsi(cid:218)biorczymi kobietami, które prowadz(cid:200) fajne, cie- kawe, cz(cid:218)sto jednoosobowe firmy, to ju(cid:285) cud-miód, orzeszki! St(cid:200)d pomys(cid:239) na pokazanie tym w(cid:239)a(cid:258)nie kobietom, które aktyw- nie szukaj(cid:200) informacji, jak rozhula(cid:202) swój biznes, jak go wypro- mowa(cid:202), jak zbudowa(cid:202) stabilny i pozytywny wizerunek — jak mog(cid:200) korzysta(cid:202) z narz(cid:218)dzi public relations. Chodzi o to, (cid:285)eby prze(cid:239)a- ma(cid:202) powszechne poczucie, (cid:285)e PR jest zarezerwowany dla korpo- racji, (cid:285)e trzeba mie(cid:202) du(cid:285)y bud(cid:285)et na zatrudnienie specjalistów. Mikrobiznesy te(cid:285) mog(cid:200) z powodzeniem stosowa(cid:202) elementy PR w swojej codziennej pracy i by(cid:202) swoim w(cid:239)asnym PR managerem. To jest w(cid:239)a(cid:258)nie moje DLACZEGO. Je(cid:258)li szukasz swojego i zastanawiasz si(cid:218), jak je odkry(cid:202), (cid:285)eby s(cid:239)u(cid:285)y(cid:239)o Twojemu biznesowi i pomaga(cid:239)o mu rosn(cid:200)(cid:202) — zapraszam do lektury! PS. W ksi(cid:200)(cid:285)ce znajdziesz sporo zada(cid:241) do uzupe(cid:239)nienia i chec- klisty — zach(cid:218)cam Ci(cid:218) do aktywnego korzystania z nich. Wype(cid:239)- niaj zadania, zakre(cid:258)laj najbardziej interesuj(cid:200)ce Ci(cid:218) fragmenty, notuj swoje przemy(cid:258)lenia i pomys(cid:239)y — za(cid:239)o(cid:285)eniem tej ksi(cid:200)(cid:285)ki jest do- starczenie jak najbardziej praktycznej wiedzy, któr(cid:200) mo(cid:285)esz wdra- (cid:285)a(cid:202) w trakcie lektury. Idealna sytuacja dla mnie jako autorki to ta- ka, kiedy masz ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) zawsze przy sobie i traktujesz j(cid:200) troch(cid:218) jak notes pomys(cid:239)ów, rzeczy do rozwa(cid:285)enia czy przygotowania. To nie jest ksi(cid:200)(cid:285)ka do postawienia na pó(cid:239)ce po jednorazowej lekturze, tylko zbiór wiedzy i pomys(cid:239)ów na to, jak mo(cid:285)esz rozwija(cid:202) swój biz- nes poprzez rzetelne budowanie wizerunku i komunikacj(cid:218) ze swoj(cid:200) grup(cid:200) docelow(cid:200). Po prostu zosta(cid:241) królow(cid:200) PR! Poleć książkęKup książkę Mam nadziej(cid:218), (cid:285)e jeste(cid:258) gotowa na podró(cid:285), na ko(cid:241)cu której otrzymasz tytu(cid:239) Królowej PR. Pewnie zastanawiasz si(cid:218), jak to mo(cid:285)- liwe, skoro nic nie wiesz o tym ca(cid:239)ym public relations i pierwsze s(cid:239)owo, jakie przychodzi Ci na my(cid:258)l, kiedy s(cid:239)yszysz „PR”, to „re- klama”. To, jak wiadomo, kosztuje, wi(cid:218)c w(cid:239)a(cid:258)ciwie nie do ko(cid:241)ca jeste(cid:258) zainteresowana, bo jak to w ma(cid:239)ym biznesie bywa — ca(cid:239)y czas musisz bardzo dok(cid:239)adnie kontrolowa(cid:202) swój bud(cid:285)et. O tym w(cid:239)a(cid:258)nie b(cid:218)d(cid:218) mówi(cid:202) przez kolejnych kilkadziesi(cid:200)t stron: PR jest dla ka(cid:285)dego. Nie musisz by(cid:202) wielk(cid:200) korporacj(cid:200), (cid:285)eby korzy- sta(cid:202) z mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, jakie daje prowadzenie systematycznych i prze- my(cid:258)lanych dzia(cid:239)a(cid:241) public relations. Chcia(cid:239)abym, (cid:285)eby(cid:258) na czas czytania wy(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)a w g(cid:239)owie wszystkie guziki odpowiedzialne za w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci i sprawdzi(cid:239)a, o co chodzi i jak PR mo(cid:285)e Ci si(cid:218) przyda(cid:202) w codziennej pracy. Poleć książkęKup książkę 10 Z o s t a (cid:285) k r ó l o w (cid:270) P R Nie, nie b(cid:218)d(cid:218) Ci obiecywa(cid:202), (cid:285)e co tydzie(cid:241) b(cid:218)dzie pisa(cid:239) o Tobie najwi(cid:218)kszy ogólnopolski dziennik i b(cid:218)dzie Ci(cid:218) zaprasza(cid:239)a telewizja. Poka(cid:285)(cid:218) Ci za to, jak nawi(cid:200)za(cid:202) trwa(cid:239)e relacje z dziennikarzami i dba(cid:202) o to, (cid:285)eby o Twojej firmie si(cid:218) mówi(cid:239)o i pisa(cid:239)o i (cid:285)eby Twoi klienci sprawdzaj(cid:200)cy np. lokalny portal czy popularn(cid:200) stron(cid:218) dla kobiet — znale(cid:283)li tam Ciebie. Co wi(cid:218)cej, poka(cid:285)(cid:218) Ci krok po kroku, co zrobi(cid:202), (cid:285)eby nie tylko mówili, ale przede wszystkim, (cid:285)eby mówili to, co Ty chcesz i jak chcesz. Nie wierz w bzdurne powiedzenia typu „Niewa(cid:285)ne jak, wa(cid:285)ne, (cid:285)eby mówili”. To tak nie dzia(cid:239)a. Szczególnie w epoce mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych, gdzie bardzo (cid:239)atwo jest opublikowa(cid:202) komentarz czy opini(cid:218), która poza Twoj(cid:200) kontrol(cid:200) szybko si(cid:218) roz- przestrzeni, docieraj(cid:200)c do tysi(cid:218)cy ludzi. To, w co powinna(cid:258) uwie- rzy(cid:202), to fakt, (cid:285)e mo(cid:285)esz zosta(cid:202) swoim PR-owcem i to skutecznym! Zaczynajmy wi(cid:218)c. Cz(cid:218)sto jestem pytana o to, czym w(cid:239)a(cid:258)ciwie jest PR. S(cid:239)yszymy ten skrót cz(cid:218)sto i przy ró(cid:285)nych okazjach, np. podczas pyskówki polityków. Efekty s(cid:200) dwa: ka(cid:285)dy uwa(cid:285)a, (cid:285)e zna si(cid:218) na PR (czasem (cid:285)artuj(cid:218), (cid:285)e z PR jest w Polsce jak z medycyn(cid:200) — wszyscy maj(cid:200) na ten temat co(cid:258) do powiedzenia) i nie za bardzo wiadomo, co to jest. S(cid:239)ysza(cid:239)am ju(cid:285) ró(cid:285)ne okre(cid:258)lenia mojego zawodu, równie(cid:285) nie- pochlebne, poniewa(cid:285) cz(cid:218)sto ludzie kojarz(cid:200) PR z propagand(cid:200), „kolorowaniem rzeczywisto(cid:258)ci” czy ukrywaniem prawdy. Tym- czasem, je(cid:258)li nie b(cid:218)dziesz autentyczna, to — jak si(cid:218) mówi(cid:239)o za czasów mojego dzieci(cid:241)stwa — sprawa si(cid:218) rypnie. I to szybciej, ni(cid:285) my(cid:258)lisz. Dlatego tak wa(cid:285)ne jest zrozumienie podstaw: czym jest public relations i dlaczego jest wa(cid:285)ne, kiedy prowadzisz biznes. Bez obaw, nie b(cid:218)d(cid:218) teraz wypisywa(cid:202) oficjalnych definicji (których i tak nie zapami(cid:218)tasz, bo i po co), ale poka(cid:285)(cid:218) Ci, co to jest. Mówi(cid:200), (cid:285)e obraz przemawia lepiej ni(cid:285) tysi(cid:200)c s(cid:239)ów, wi(cid:218)c na po- cz(cid:200)tek mam dla Ciebie porównanie, które czytelnie pokazuje ró(cid:285)- nice mi(cid:218)dzy PR a reklam(cid:200) (z któr(cid:200) jest najcz(cid:218)(cid:258)ciej mylony). Poleć książkęKup książkę O c o c h o d z i z t y m P R 11 Public relations Bezpłatne Buduje zaufanie Nie ma gwarancji publikacji, trzeba zainteresować dziennikarza Nie wiesz, co dziennikarz wykorzysta w tekście Reklama Płatna Buduje widoczność Gwarancja publikacji Pełna kontrola nad zawartością PR mówi słowem, opowiada historie Reklamy opierają się na stronie wizualnej „To jest ważne/ciekawe” „Kup mój produkt” Jak widzisz, ró(cid:285)nice s(cid:200) zasadnicze na wszystkich poziomach: od kosztów, poprzez kontrol(cid:218) nad tre(cid:258)ci(cid:200), a(cid:285) po sposób komunikowania. Zdarza si(cid:218), (cid:285)e kto(cid:258) mówi: „Hm, no fajnie, fajnie, PR jest bez- p(cid:239)atny i ekstra, ale przecie(cid:285) nie wiem, co ostatecznie dziennikarz o mnie napisze. To ja ju(cid:285) wol(cid:218) kupi(cid:202) reklam(cid:218) i mie(cid:202) pe(cid:239)n(cid:200) kontrol(cid:218) nad tym, co tam jest napisane”. Zawsze wtedy odpowiadam: „Fajnie, fajnie, kupuj reklam(cid:218), jest ekstra. Tylko odpowiedz sobie na pytanie, jak cz(cid:218)sto zwracasz uwag(cid:218) na reklamy na przyk(cid:239)ad w gazetach i czy przypadkiem nie masz w(cid:239)(cid:200)czonego Adblocka”. Od razu zaznaczam: nie mam nic przeciwko reklamie, uwa(cid:285)am j(cid:200) za u(cid:285)yteczne narz(cid:218)dzie przy odpowiednim wykorzystywaniu. Ale znowu — wiem, (cid:285)e w mikrobiznesie ka(cid:285)de 50 z(cid:239) ogl(cid:200)da si(cid:218) kilka razy ze wszystkich stron, zanim si(cid:218) je wyda. Fajnie wi(cid:218)c, (cid:285)e jest PR i mo(cid:285)na z niego korzysta(cid:202), zapewniaj(cid:200)c swojemu biznesowi wi(cid:218)ksz(cid:200) rozpoznawalno(cid:258)(cid:202). Jak to b(cid:218)dziesz mia(cid:239)a, to i reklama b(cid:218)dzie sku- teczniejsza. Je(cid:258)li ludzie wiedz(cid:200), czego si(cid:218) od Ciebie spodziewa(cid:202), to ch(cid:218)tniej klikaj(cid:200) reklamy. Spojrzyj jeszcze raz na zamieszczone wy(cid:285)ej porównanie i dwie ostatnie pozycje. Si(cid:239)a PR tkwi w(cid:239)a(cid:258)nie w tym, (cid:285)e opowiada historie. Masz szans(cid:218) powiedzie(cid:202) wi(cid:218)cej o swoim biznesie, pokaza(cid:202) jego najciekawsze czy wyja(cid:258)ni(cid:202) naj- Poleć książkęKup książkę 12 Z o s t a (cid:285) k r ó l o w (cid:270) P R trudniejsze aspekty. Dzi(cid:218)ki temu Twoi klienci maj(cid:200) poczucie, (cid:285)e Ci(cid:218) znaj(cid:200), s(cid:200) bli(cid:285)ej Ciebie. Druga wa(cid:285)na kwestia: PR nie skupia si(cid:218) na sprzeda(cid:285)y i na produkcie (tutaj uspokajam purystów PR-u: tak, wiem, (cid:285)e jest PR produktowy). Korzystaj(cid:200)c z narz(cid:218)dzi PR, masz okazj(cid:218) powiedzie(cid:202) „To jest wa(cid:285)ne” albo „To jest ciekawe”. Czyli, owszem, mówisz o produkcie, bo akurat zajmujesz si(cid:218) np. sprzeda(cid:285)(cid:200) butów, ale w szerszym, ciekawym uj(cid:218)ciu. Oczami wyobra(cid:283)ni widz(cid:218) ju(cid:285), jak sceptycznie nastawione osoby unosz(cid:200) wysoko brwi i zastanawiaj(cid:200) si(cid:218), w jakim(cid:285) to szerszym uj(cid:218)ciu mo(cid:285)na mówi(cid:202) o butach. Najnud- niejszy temat (cid:258)wiata? Wcale nie. Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e sprawdzasz swoje systemy sprzeda(cid:285)owe pod k(cid:200)tem zakupów butów z naturalnej skóry vs. ekologicznej. Okazuje si(cid:218), (cid:285)e ludzie ch(cid:218)tniej kupuj(cid:200) buty z tworzywa. Mo(cid:285)esz zastanowi(cid:202) si(cid:218), z czego wynikaj(cid:200) takie wybory, a nawet zapyta(cid:202) swoich klientów o motywacj(cid:218) (zrób ankiet(cid:218) towarzysz(cid:200)c(cid:200) sprzeda- (cid:285)y). Dzi(cid:218)ki temu masz gotowe badanie i dane do informacji o wybo- rach zakupowych Polaków, reprezentowanych przez przepytan(cid:200) grup(cid:218) Twoich klientów (o tym, jak tworzy(cid:202) ciekawe, warto(cid:258)ciowe dla dziennikarzy tematy, b(cid:218)d(cid:218) mówi(cid:239)a w kolejnych rozdzia(cid:239)ach). Masz histori(cid:218), która mo(cid:285)e zainteresowa(cid:202) dziennikarza pisz(cid:200)cego o tym, jak i na co wydaj(cid:200) pieni(cid:200)dze Polacy, albo o tym, jakie s(cid:200) trendy zakupowe (wolimy sztuczn(cid:200) skór(cid:218), bo chcemy dba(cid:202) o (cid:258)rodo- wisko albo dlatego, (cid:285)e jest ta(cid:241)sza). O moim osobistym PR-owym królu, jakim jest kontekst, jeszcze niejeden raz tu przeczytasz, bo tak — prezentowanie swoich us(cid:239)ug czy produktów w szerszym uj(cid:218)ciu jest t(cid:200) szczypt(cid:200) magii, która decyduje o tym, czy Twój temat zainteresuje odbiorców, czy te(cid:285) nie. Mam nadziej(cid:218), (cid:285)e bez zb(cid:218)dnych, sztywnych definicji uda(cid:239)o mi si(cid:218) pokaza(cid:202) Ci, czym jest PR i co go odró(cid:285)nia od reklamy. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e to zestaw narz(cid:218)dzi do pokazywania si(cid:218) (cid:258)wiatu i mówienia o swoim biznesie w taki sposób, (cid:285)eby chcieli o Tobie czyta(cid:202) i z Tob(cid:200) roz- Poleć książkęKup książkę O c o c h o d z i z t y m P R 13 mawia(cid:202). W ko(cid:241)cu ju(cid:285) w nazwie mamy najwa(cid:285)niejszy element, który decyduje o powodzeniu ka(cid:285)dego biznesu: relacje. Szerzej o ich znaczeniu b(cid:218)d(cid:218) pisa(cid:239)a przy okazji omawiania znaczenia kontaktów z dziennikarzami i budowania zaanga(cid:285)owania Twoich przysz(cid:239)ych i obecnych klientów. PR to budowanie relacji z naszymi odbiorcami poprzez opowiadanie ciekawych historii o naszym biznesie. Gdyby(cid:258) zastanawia(cid:239)a si(cid:218), jak najkrócej podsumowa(cid:202), czym jest PR, zerknij na rysunek, który prezentuje najcz(cid:218)(cid:258)ciej realizowane dzia(cid:239)ania z obszaru PR: Dobrze, wiesz ju(cid:285), co to PR. Wiesz te(cid:285) ju(cid:285), (cid:285)e nie ma on nic wspólnego z oszala(cid:239)ymi politykami obrzucaj(cid:200)cymi si(cid:218) k(cid:239)amliwymi tezami w wieczornym programie TV. Uff, mo(cid:285)emy i(cid:258)(cid:202) dalej. Kobiety, z którymi rozmawiam, bardzo cz(cid:218)sto mówi(cid:200) mi, (cid:285)e w sumie ch(cid:218)tnie zacz(cid:218)(cid:239)yby wdra(cid:285)a(cid:202) narz(cid:218)dzia PR w swoim biznesie, ale po pierwsze nie wiedz(cid:200) jak (to de facto nie jest wielka prze- Poleć książkęKup książkę 14 Z o s t a (cid:285) k r ó l o w (cid:270) P R szkoda, wystarczy poczyta(cid:202) czy porozmawia(cid:202) z fachowcem), a po drugie — i chyba nawet wa(cid:285)niejsze — nie wiedz(cid:200), czy PR jest dla nich. Czy na etapie, na jakim s(cid:200), maj(cid:200) w ogóle szans(cid:218) na zaintere- sowanie otoczenia, klientów, dziennikarzy swoj(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)ci(cid:200)? Od- powied(cid:283) wbrew pozorom jest prosta, wymaga jednak porz(cid:200)dnego przyjrzenia si(cid:218) swojemu biznesowi i odpowiedzenia na kilka py- ta(cid:241). B(cid:200)d(cid:283) ze sob(cid:200) szczera przy odpowiadaniu, bo je(cid:258)li zabraknie jednego z tych elementów, napracujesz si(cid:218) i sko(cid:241)czysz sfrustrowana i przekonana, (cid:285)e PR to jedna wielka (cid:258)ciema. A tego nie chcemy — ani Ty, ani ja! Obu nam zale(cid:285)y na tym, (cid:285)eby(cid:258) w(cid:239)a(cid:258)ciwie korzysta(cid:239)a z odpowiednio dobranych narz(cid:218)dzi, dzi(cid:218)ki czemu Twój biznes b(cid:218)- dzie rós(cid:239) i rozwija(cid:239) si(cid:218). To co, gotowa, (cid:285)eby odpowiedzie(cid:202)? 1. Czy Twoja marka jest zdefiniowana? Zanim z czymkolwiek wyjdziesz na zewn(cid:200)trz i zaczniesz komu- nikowa(cid:202) si(cid:218) ze (cid:258)wiatem i pokazywa(cid:202) swój biznes — to Ty musisz wiedzie(cid:202), kim jeste(cid:258), co robisz i dlaczego. Kto jest Twoj(cid:200) grup(cid:200) docelow(cid:200) i jak(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) dostarczasz swoim klientom? Bez tego nie masz nawet po co zaczyna(cid:202) „komunikacji”. Dok(cid:239)adnie tak, w cudzy- s(cid:239)owie, bo bez okre(cid:258)lenia, co robisz i po co, ka(cid:285)da próba informo- wania o tym skazana b(cid:218)dzie na niepowodzenie. Tak nie zbudujesz wizerunku. 2. Czy masz jasno wyznaczone cele? Wiesz, co chcesz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202)? Nie my(cid:258)l(cid:218) tutaj tylko o celu dzia(cid:239)a(cid:241) PR, ale te(cid:285) biznesowych, jakie przed sob(cid:200) stawiasz (to (cid:239)(cid:200)czy si(cid:218) bez- po(cid:258)rednio z poprzednim punktem). Je(cid:258)li nie wiesz, którym zjaz- dem zjecha(cid:202) z ronda, to kr(cid:218)cisz si(cid:218) w kó(cid:239)ko bez sensu. Tak samo jest w sytuacji, kiedy próbujesz co(cid:258) zdzia(cid:239)a(cid:202) bez jasno okre(cid:258)lone- go celu. Komunikacja w takim momencie nie ma po prostu sensu. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zostań królową PR
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: