Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00370 006643 20265901 na godz. na dobę w sumie
Zostań swoją szefową, czyli jak stworzyć i prowadzić własną firmę - książka
Zostań swoją szefową, czyli jak stworzyć i prowadzić własną firmę - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3042-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Idź na swoje - i poczuj tę ogromną satysfakcję!

Tysiące kobiet w Polsce codziennie zastanawiają się nad założeniem własnej działalności gospodarczej. Powodów jest bardzo wiele: ciągle obecne w wielu firmach dyskryminacja i mobbing, szklany sufit, zamykający kobietom drogę na szczyt, bezrobocie, chęć polepszenia swojej sytuacji majątkowej i osobistej albo po prostu pasja, domagająca się ujścia w formie innej niż bezproduktywne ślęczenie w czyimś biurze. Niestety, znaczna część z tych marzycielek nie realizuje swojej wizji i nie podąża za własnym instynktem. Dlaczego? Otóż poza ryzykiem, wpisanym w każdy skok na głęboką wodę, powstrzymuje je konieczność dopełnienia wielu formalności i skomplikowana procedura zakładania oraz prowadzenia własnej firmy. Na szczęście teraz będziemy mieć do dyspozycji znakomitą książkę Anny Konarzewskiej-Żuczek.

W Zostań swoją szefową, czyli jak stworzyć i prowadzić własną firmę znajdziesz konkretne wskazówki, pozwalające zorientować się w przepisach i nie utknąć na jakiejś rafie. Niezależnie od tego, jaki typ działalności planujesz prowadzić, zdobędziesz wiedzę o obowiązującym prawie, regułach pisania biznesplanu i możliwościach sfinansowania swojego przedsięwzięcia. Dowiesz się także więcej o wyborze sposobu opodatkowania w zależności od typu działalności oraz o działaniach marketingowych. Następnie przejrzysz szczegółowe propozycje i pomysły autorki, dotyczące różnych dziedzin prowadzenia działalności - od apteki do szkoły tańca - oraz gotowe wzory różnych ważnych umów. Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie!

Szefowa to brzmi dumnie! Spełnij swoje marzenia!Anna Konarzewska-Żuczek - prawniczka specjalizująca się w prawie podatkowym, niegdyś pracująca w Izbie Skarbowej w Warszawie i Ministerstwie Finansów. Współpracowała m.in. z 'Monitorem Podatkowym', 'Nieruchomościami', serwisem: www.wieszjak.pl. Autorka artykułów z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego oraz książki Zobowiązania podatkowe z serii 'Egzamin Doradcy Podatkowego'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?zoswos Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3042-4 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Spis treści Wstęp CZĘŚĆ I JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ I GDZIE ZNALEŹĆ POMOC W JEJ PROWADZENIU? Rozdział 1. W jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą? Rozdział 2. Co na początek? — rejestracja firmy Rozdział 3. Biznesplan Rozdział 4. Skąd wziąć pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Rozdział 5. Dobra reklama to połowa sukcesu CZĘŚĆ II PRZYKŁADOWE POMYSŁY NA WŁASNĄ FIRMĘ I PROJEKTY ICH ROZWOJU Rozdział 6. Apteka Rozdział 7. Biuro podróży Rozdział 8. Biuro rachunkowe Rozdział 9. Ciucholand Rozdział 10. Dom seniora Rozdział 11. Firma sprzątająca Rozdział 12. Fitness klub Rozdział 13. Gabinet kosmetyczny Rozdział 14. Gabinet stomatologiczny Rozdział 15. Gospodarstwo agroturystyczne Rozdział 16. Kawiarnia Rozdział 17. Klinika weterynaryjna Rozdział 18. Kwiaciarnia Rozdział 19. Pizzeria Rozdział 20. Projektowanie ogrodów, utrzymanie terenów zielonych 5 9 13 27 37 43 49 63 69 81 85 97 103 111 119 127 135 147 161 167 173 4 Z O S T A Ń S W O J Ą S Z E F O W Ą Rozdział 21. Przedszkole Rozdział 22. Salon fryzjerski Rozdział 23. Salon optyczny Rozdział 24. Sklep spożywczy Rozdział 25. Sklep z artykułami dla zwierząt Rozdział 26. Szkoła językowa Rozdział 27. Szkoła tańca Zakończenie Polecana literatura DODATKI Dodatek A: Wzory umów Dodatek B: Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Dodatek C: Załącznik nr 4 do ustawy o podatku zryczałtowanym 179 197 201 207 217 221 229 235 236 239 245 255 C o n a p o c z ą t e k ? — r e j e s t r a c j a f i r m y 13 Co na początek? — rejestracja firmy Rozdział 2. Co na początek? — rejestracja firmy Jeżeli już wiesz, jaką formę prawną przyjmie Twój biznes, czas na kolejny krok. Każdy przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą ma obowiązek za- rejestrowania swojej firmy. Składa się na to kilka czynności. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Przede wszystkim trzeba pamiętać, że możesz podjąć działalność gospodarczą jako przedsiębiorca po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych i spółek cywilnych. Ważne! Kwestie prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej omawia Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). Aby zarejestrować firmę, należy udać się do urzędu miasta (lub urzędu gminy — to zależy od miejsca zamieszkania i miejsca, gdzie będzie prowadzona dzia- łalność gospodarcza). Należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w dodatku B znajdziesz wzór wniosku). Urząd, do którego się zwrócisz, ma 30 dni na potwierdzenie wpisu. Wniosek o wpis do ewidencji dzia- łalności gospodarczej składa się na druku EDG-1. Stanowi on jednocześnie zgło- szenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Organ ewidencyjny (czyli: urząd miasta, urząd gminy) przekazuje naczelnikowi urzędu skarbowego oraz właściwej jednostce terenowej ZUS od- powiednie informacje. Dla osób fizycznych wniosek EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Zwróć uwagę, czy na stronie internetowej Twojego urzędu nie udostępniono formularza (ta praktyka jest już dość powszechna, jest też coraz więcej urzędów, które umożliwiają rejestrację przez internet). Sprawdź to koniecznie, będzie 14 Z O S T A Ń S W O J Ą S Z E F O W Ą dużo szybciej, kiedy do urzędu przyjdziesz już z wypełnionym drukiem. Na for- mularzu wpisujesz imię, nazwisko, adres zamieszkania i siedziby firmy, zakres działania firmy oraz przewidywany termin rozpoczęcia działalności. Warto wie- dzieć, że przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu zło- żenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Ma też prawo we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Przychodząc do urzędu, musisz mieć już podpisaną umowę najmu lokalu bądź dysponować własnym lokalem przeznaczonym na siedzibę przedsiębior- stwa. Jest to niezbędne, gdyż w dokumentach należy wpisać miejsce prowadze- nia działalności gospodarczej. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (system CEIDG) CEIDG została utworzona na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo- dzie działalności gospodarczej i zaczęła działać 1 lipca 2011 r. CEIDG ma znacz- nie skrócić czas potrzebny do zarejestrowania działalności gospodarczej poprzez umożliwienie założenia firmy przez internet, a także uprościć formalności zwią- zane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. W CEIDG znajdą się informa- cje o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność na terenie całego kraju, w tym: o posiadanych przez nich koncesjach, licencjach i zezwoleniach. Podstawowe dane o przedsiębiorcach są opublikowane na stronie internetowej CEIDG. Informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy bezpłatnie będzie mógł poprzez wyszukiwarkę znaleźć wybranego przedsiębiorcę prowa- dzącego działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie ułatwia dostęp do niezbęd- nych informacji o przedsiębiorcach. Dotąd bowiem, żeby je uzyskać, należało zwrócić się do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy, w którym przedsiębior- ca został zarejestrowany. Zadaniem CEIDG jest: 1. prowadzenie ewidencji przedsiębiorców — osób fizycznych w systemie teleinformatycznym; 2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie; 3. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego; C o n a p o c z ą t e k ? — r e j e s t r a c j a f i r m y 15 4. umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu. Od 1 lipca 2011 roku Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej daje osobom fizycznym chcącym założyć działalność gospodarczą możliwość zarejestrowania firmy przez internet. Osoba fizyczna składa wnio- sek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostęp- nego na stronie internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl, www.ceidg.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinforma- tyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicz- nej potwierdzenie złożenia wniosku lub informuje o błędach, które należy po- prawić. Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do rejestrów GUS, ZUS (płatnik składek) i urzędu skarbowego. Własna pieczątka Wyrobienie pieczątki jest niezbędne do działania Twojej nowej firmy. Pamiętaj jednak, żeby na pieczątce znalazły się następujące dane: nazwa firmy, Twoje imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności oraz numery REGON i NIP. Koszt wyrobienia pieczątki nie przekroczy około 50 zł. Założenie konta w banku Założenie konta w banku na firmę jest czynnością prostą, ale niezbędną, gdyż za pośrednictwem banku będziesz dokonywać wszelkich rozliczeń firmowych. Jest to wymóg prawny. Artykuł 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymaga, aby płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą były dokonywane lub przyjmowane za pośrednictwem rachunku bankowego przed- siębiorcy w każdym przypadku, gdy: (cid:132) Stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca. (cid:132) Jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. 16 Z O S T A Ń S W O J Ą S Z E F O W Ą Do założenia firmowego konta potrzebne będą następujące dokumenty: (cid:132) dowód osobisty, (cid:132) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (cid:132) zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON, (cid:132) zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. Oczywiście kiedy dokonasz wyboru, w którym banku chcesz założyć firmo- we konto, konieczne sprawdź, jakie dokumenty są do tego wymagane. Może się zdarzyć, że bank będzie oczekiwał jeszcze innych dokumentów niż wymie- nione wyżej. Wszystkie te informacje znajdziesz w internecie. Każdy bank na swojej stronie internetowej ma link dla przedsiębiorców, gdzie są zamieszczo- ne tego typu informacje. Kiedy będziesz wybierać bank, powinnaś zainteresować się ofertą kilku i wy- brać najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom. Zwróć uwagę na stałe koszty prowadzenia rachunku, opłaty za przelewy, warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorców, udzielania kart kredytowych i inne. Rejestracja w urzędzie skarbowym i wybór formy opodatkowania Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą, jesteś zobowiązana dokonać w urzę- dzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego celem otrzymania Numeru Iden- tyfikacji Podatkowej — NIP. W chwili obecnej tego zgłoszenia dokonuje się, składając wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jest jednak kilka kwestii dodatkowych, o których należy pamiętać. Trzeba pamiętać o rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli będziesz dokonywała czynności podlegających opodatkowaniu tym po- datkiem. Ponadto jeżeli Twoja działalność będzie prowadzona w ramach spółki cy- wilnej, należy dokonać odrębnego zgłoszenia. Spółka cywilna ma obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego w celu otrzymania własnego numeru NIP, niezależnego od numerów NIP jej wspólników. C o n a p o c z ą t e k ? — r e j e s t r a c j a f i r m y 17 Wybór formy opodatkowania Prowadząc samodzielnie działalność gospodarczą lub też działalność w formie spółki cywilnej, masz możliwość wyboru formy opodatkowania. Przedsiębiorca może opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w następujący sposób: (cid:132) w formie karty podatkowej, (cid:132) w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, (cid:132) na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub podatek liniowy 19 . Zasady opodatkowania określone zostały w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Wybór formy opodatkowania wiąże się z obowiązkiem złożenia w wymaga- nym terminie stosownego oświadczenia. Karta podatkowa Karta podatkowa to najprostszy sposób płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Taka forma opodatkowania nie nakłada na podatnika obowiązku prowadzenia skomplikowanej księgowości, a rachunki i faktury stwierdzające sprzedaż towaru wystawia się tylko na wyraźne żądanie klienta. Na podatniku ciąży jedynie obowiązek przechowywania w kolejności numerów kopii wystawio- nych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych (kalendarzowych), licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Przykład Termin wystawienia faktury — 3 lutego 2011 r. 5 lat liczysz od 1 stycznia 2012 r. Wybierając opodatkowanie prowadzonej działalności w formie karty podat- kowej, nie musisz składać zeznań podatkowych oraz wpłacać zaliczek na poda- tek dochodowy. Wysokość podatku dochodowego ustalana jest w drodze de- cyzji naczelnika urzędu skarbowego, odrębnie za każdy rok podatkowy. Jest to duża korzyść dla przedsiębiorcy, gdyż z góry wiadomo, w jakiej wysokości trze- ba będzie odprowadzić podatek do urzędu. 18 Z O S T A Ń S W O J Ą S Z E F O W Ą Możliwość skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej mają zarówno spółki cywilne, jak i osoby fizyczne prowadzące indywidualną działal- ność gospodarczą. Jednakże aby móc skorzystać z tej formy opodatkowania, należy spełnić określone warunki. Należy zwrócić uwagę na to, że nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z takiej formy opodatkowania. Zgodnie z art. 23 Ustawy o zryczałtowanym po- datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zry- czałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podat- nicy prowadzący działalność usługową i wytwórczo-usługową, gastronomiczną, w zakresie usług transportowych, w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, mający wolny zawód, prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i usług weterynaryj- nych, w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny. Pamiętać też należy, że ta forma opodatkowania jest obciążona jeszcze innymi warunkami koniecznymi do spełnienia; dotyczy to głównie prowadzonej działalności oraz zatrudnionych osób. W wielu sytuacjach żeby płacić podatek w tej formie, na- leży prowadzić działalność jednoosobowo. Szczegółowo rodzaje działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty po- datkowej zostały scharakteryzowane w załączniku nr 4 do ustawy o podatku zryczałtowanym (dodatek C). Skorzystanie z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty po- datkowej będzie ponadto możliwe, jeżeli wniosek o zastosowanie opodatko- wania w tej formie, według ustalonego wzoru, za dany rok podatkowy, podat- nik złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż do 20 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku podatkowego — to przed rozpoczęciem tej działalności. Dla wyjaśnienia należy zauważyć, że za właściwego naczelnika urzędu skarbowego uważa się naczelnika urzędu skarbowego według miejsca położenia przedsiębiorstwa (sie- dziby) wskazanego w zgłoszeniu rejestracyjnym do ewidencji działalności go- spodarczej. Jeżeli przedsiębiorstwo takiego miejsca nie ma za właściwego uznaje się naczelnika urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika. Ważne! Jeśli wybiera się opodatkowanie kartą podatkową, nie można korzystać ze wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, a także z ulg i odliczeń, które przysługują podatnikom opodatkowanym na zasadach ogólnych według skali podatkowej. C o n a p o c z ą t e k ? — r e j e s t r a c j a f i r m y 19 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej zdecydowanie więcej osób może skorzystać z innej formy opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewi- dencjonowanych. Podstawową zaletą tej formy opodatkowania jest uproszczona forma rozliczeń z urzędem skarbowym. Przy wyborze tego typu opodatkowa- nia podatnik nie ustala kosztów uzyskania przychodów, a jedynie płaci podatek od przychodu według zryczałtowanej stawki. Taką formę opodatkowania mogą wybrać zarówno przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie działalność gospodar- czą, jak i spółki cywilne. Przedsiębiorca może wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewi- dencjonowanych, jeżeli w 2010 r. uzyskał przychody z pozarolniczej działalno- ści gospodarczej nieprzekraczające kwoty 150 000 euro. W przypadku prowa- dzenia działalności w formie spółki cywilnej limit ten dotyczy sumy przychodów wspólników tej spółki. Artykuł 8. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zawiera katalog przedsiębiorców, którzy nie mogą korzystać z omawianej formy opodatkowania. Warto się zapoznać z tym przepisem, gdy wybiera się formę opodatkowania. Tak więc nie będziesz mogła skorzystać z tej formy opodatkowania m.in. wówczas, gdy zdecydujesz się prowadzić np.: aptekę, przedszkole, usługi pośrednictwa finansowego, usługi obsługi nieruchomości, usługi prawnicze, rachunkowe, re- klamowe, tłumaczeń, a także prowadząc działalność wspólnie z mężem. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przy- chodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy należy złożyć naczelniko- wi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania nie później niż do 20 stycznia danego roku podatkowego, natomiast rozpoczynając dzia- łalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego (kalendarzowego) — do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, to oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składają wszyscy wspólnicy, według miej- sca zamieszkania każdego z nich. Warto podkreślić, że ta forma opodatkowania będzie szczególnie korzystna wówczas, gdy w swojej działalności ponosić będziesz stosunkowo niskie jej koszty, gdyż wybierając tę formę opodatkowania nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów. Ponadto jeżeli wybierzesz tę formę opodatkowania, nie będziesz mogła skorzystać ze wspólnego opodatkowania z mężem lub z preferencyjnego 20 Z O S T A Ń S W O J Ą S Z E F O W Ą opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci. Jak więc widać, każda forma opodatkowania ma swoje zalety i wady i trzeba naprawdę dobrze zasta- nowić się, która z nich będzie dla Ciebie w danej chwili najkorzystniejsza. Wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będziesz zwolnio- na z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Chociaż trzeba będzie prowadzić ewidencję przychodów, wykaz środków trwałych oraz warto- ści niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, kart przychodów pra- cowników, a także ewidencję posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów handlowych, surowców i materiałów podstawowych. Warto jeszcze wspomnieć, że ryczałt można płacić co miesiąc lub co kwartał. Jeżeli jednak podatek ma być odprowadzany co kwartał, należy do 20 stycznia zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. To prawo doty- czy tych, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prze- kroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. Zasady ogólne Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej lub 19-procentowym podatkiem liniowym, podstawę opodatkowania stanowi do- chód (tzn. nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania), ewentualnie pomniejszony o przysługujące podatnikowi odliczenia. Tak więc opodatkowa- nie na zasadach ogólnych będzie korzystne niewątpliwie dla tych osób, które ponoszą znaczne koszty w związku z uzyskaniem przychodów z działalności gospodarczej. Opodatkowanie według tzw. skali podatkowej jest podstawową formą opo- datkowania dla każdego podatnika. Jedynie złożenie w terminie do 20 stycznia danego roku pisemnego oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy 19 ) zmienia tę formę. Niezawiadomienie w terminie o wyborze innej formy opodatkowania oznacza konieczność opłacania podatku dochodowego według skali podatkowej. Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad 85 528 do 85 528 18 minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 14 839 zł 02 gr + 32 nadwyżki ponad 85 528 zł C o n a p o c z ą t e k ? — r e j e s t r a c j a f i r m y 21 Podatek od towarów i usług — VAT Zakładając działalność gospodarczą, jeżeli będziesz wykonywać czynności podle- gające opodatkowaniu VAT (zostały określone w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), jesteś zobowiązana przy rejestracji w urzędzie skarbowym oprócz rejestracji w zakresie uzy- skania Numeru Identyfikacji Podatkowej także do zgłoszenia w zakresie VAT. Pamiętaj! Obowiązek dokonania rejestracji na potrzeby VAT jest całkowicie odrębny od innych obowiązków rejestracyjnych w urzędzie skarbowym. Tak więc złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego NIP nie stanowi zarejestrowania dla celów VAT. Warto również pamiętać, że zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług zwolnionymi od podatku VAT są podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podat- kowym kwoty 150 000 zł. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem prze- kroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowe- go, wówczas jesteś zwolniona od podatku, jeżeli przewidywana przez Ciebie wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działal- ności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł. Jeżeli więc rozpocz- niesz działalność w lipcu, kwota ta wyniesie 75 000 zł. Kasy rejestrujące Istotną kwestią dla niektórych podatników jest obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kasy rejestrujące są szczególną formą dokumentacji i ewidencji dla potrzeb VAT, a obowiązek ich posiadania dotyczy ściśle określonej grupy podatników, który- mi są podatnicy dokonujący czynności opodatkowanych na rzecz osób fizycz- nych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących”. Warto zwrócić uwagę, że ta wyrażona w cytowanym powyżej artykule ogól- na zasada ma pewne wyjątki, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 22 Z O S T A Ń S W O J Ą S Z E F O W Ą Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewi- dencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930). I tak zgod- nie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2012 r. z obowiązku ewidencjonowania zwolnieni są następujący podatnicy: Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania Poz. Symbol PKWiU1) Nazwa towaru, usługi (czynności) I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ex 01.6 35 36 37 38.11.1 38.11.2 38.11.6 38.12.1 38.12.30.0 38.21.10.0 38.22.19.0 12 ex 38.22.2 13 39 14 ex 49.31.10.0 15 ex 49.31.2 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych — z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0) Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem: • usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0) Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski • dot. wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski • dot. wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny C o n a p o c z ą t e k ? — r e j e s t r a c j a f i r m y 23 Poz. Symbol PKWiU1) 16 ex 49.39.1 17 18 49.39.35.0 ex 53 19 ex 55.10.10.0 20 ex 55.20.19.0 21 ex 55.90.1 22 23 24 25 26 61 64-66 ex 68.20.1 ex 68.3 ex 69.10.1 27 ex 81 28 84 29 ex 85 Nazwa towaru, usługi (czynności) Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany • dot. wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta Usługi pocztowe i kurierskie — z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe • dot. wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi • dot. wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wył. PKWiU 55.90.13.0 • dot. wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) — których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturami Usługi telekomunikacyjne Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi — których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturami Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości — których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturami Usługi notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni • z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych Usługi w zakresie edukacji — z wyłączeniem: • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0) 30 31 32 94 99 ex 91.01.12.0 Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne Usługi świadczone przez organizacje członkowskie Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne 24 Z O S T A Ń S W O J Ą S Z E F O W Ą Poz. Symbol PKWiU1) Nazwa towaru, usługi (czynności) II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali2) Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:2) 1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę; 2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 203) Dostawa nieruchomości Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła2),4) Świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła2) Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste Dostawa produktów (rzeczy) — dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia2) Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:2) 1) w bilonie lub banknotach, lub 2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego — również przez drużyny konduktorskie C o n a p o c z ą t e k ? — r e j e s t r a c j a f i r m y 25 Symbol PKWiU1) Nazwa towaru, usługi (czynności) Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła2) Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy Poz. 42 43 44 45 46 47 48 Objaśnienia: ex — rozumie się przez to zakres wyrobów i usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. 1) Zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 207, poz. 1293, z późn. zm.). 2) Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r. 3) Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2011 r. lub 2012 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca 2011 r. lub 2012 r. podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 34 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2011 r. lub 2012 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług — 10. 4) W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zostań swoją szefową, czyli jak stworzyć i prowadzić własną firmę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: