Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01596 016031 17020959 na godz. na dobę w sumie
Zrozumieć JavaScript. Wprowadzenie do programowania - ebook/pdf
Zrozumieć JavaScript. Wprowadzenie do programowania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 480
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0972-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Opanuj język internetu

Współczesne aplikacje i strony internetowe nie byłyby takie same, gdyby nie potencjał języka JavaScript. Ten język programowania jeszcze kilka lat temu przeżywał kryzys, lecz w końcu został doceniony. Obecnie jest on stosowany wszędzie tam, gdzie użytkownicy wymagają najwyższej interaktywności, szybkości działania oraz wygody korzystania z aplikacji internetowej. Jeżeli chcesz poznać JavaScript i użyć go już w najbliższym projekcie, to trafiłeś na doskonałą książkę.

Otwórz ją i przekonaj się, jak wygląda składnia JavaScriptu oraz typowe konstrukcje w tym języku. W trakcie lektury kolejnych rozdziałów nauczysz się budować przejrzystą strukturę programu, korzystać z obiektów i tablic oraz wyrażeń regularnych. Ponadto poznasz tajniki programowania obiektowego i najlepsze techniki obsługi błędów. Gdy opanujesz już podstawy związane z językiem, przyjdzie czas na drugą część książki, poświęconą możliwościom JavaScriptu w środowisku przeglądarki. Na kolejnych stronach znajdziesz informacje o modelu DOM, korzystaniu z elementu canvas oraz obsłudze formularzy. Na koniec poznasz jeszcze tajniki optymalizacji kodu, żeby móc wycisnąć z JavaScriptu siódme poty. Książka ta jest doskonałą lekturą dla czytelników, którzy chcą bezproblemowo wkroczyć w świat tego języka!

Dzięki tej książce nauczysz się:

Poznaj możliwości języka JavaScript!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Eloquent JavaScript, Second Edition Tłumaczenie: Łukasz Piwko ISBN: 978-83-283-0969-2 Copyright © 2015 by Marijn Haverbeke. Title of English-language original: Eloquent JavaScript, 2nd Edition, ISBN 978-1-59327-584-6, published by No Starch Press. Polish language edition copyright © 2015 by Helion SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/zrojsc.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/zrojsc Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci WPROWADZENIE ..................................................................................... 19 O programowaniu ..................................................................................................................20 Dlaczego j(cid:218)zyk jest wa(cid:285)ny ......................................................................................................22 Co to jest JavaScript ...............................................................................................................24 Kod... — co to w(cid:239)a(cid:258)ciwie jest ................................................................................................25 Ksi(cid:200)(cid:285)ka w ogólnym zarysie .....................................................................................................26 Konwencje typograficzne .......................................................................................................27 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I. J(cid:125)ZYK ............................................................. 29 1 WARTO(cid:165)CI, TYPY I OPERATORY ............................................................. 31 Warto(cid:258)ci .................................................................................................................................32 Liczby .....................................................................................................................................32 Arytmetyka .........................................................................................................................34 Liczby specjalne ..................................................................................................................34 (cid:146)a(cid:241)cuchy ................................................................................................................................35 Operatory jednoargumentowe ..............................................................................................36 Warto(cid:258)ci logiczne ...................................................................................................................37 Porównywanie ...................................................................................................................37 Operatory logiczne ............................................................................................................38 Warto(cid:258)ci niezdefiniowane ......................................................................................................39 Automatyczna konwersja typów ............................................................................................39 Skrócona metoda wyznaczania warto(cid:258)ci wyra(cid:285)e(cid:241) logicznych ...........................................40 Podsumowanie .......................................................................................................................41 Poleć książkęKup książkę 2 STRUKTURA PROGRAMU ....................................................................... 43 Wyra(cid:285)enia i instrukcje ........................................................................................................... 43 Zmienne ................................................................................................................................ 44 S(cid:239)owa kluczowe i zarezerwowane ........................................................................................ 46 (cid:165)rodowisko ............................................................................................................................ 46 Funkcje .................................................................................................................................. 47 Funkcja console.log ................................................................................................................ 47 Warto(cid:258)ci zwrotne .................................................................................................................. 48 Funkcje prompt i confirm ...................................................................................................... 48 Sterowanie sposobem wykonywania programu .................................................................... 49 Wykonywanie warunkowe .................................................................................................... 50 P(cid:218)tle while i do ...................................................................................................................... 51 Stosowanie wci(cid:218)(cid:202) w kodzie ................................................................................................... 53 P(cid:218)tle for ................................................................................................................................. 54 Wychodzenie z p(cid:218)tli .............................................................................................................. 55 Zwi(cid:218)z(cid:239)e modyfikowanie zmiennych ...................................................................................... 55 Rozdzielanie zada(cid:241) przy u(cid:285)yciu instrukcji switch ................................................................... 56 Stosowanie wielkich liter ....................................................................................................... 57 Komentarze ........................................................................................................................... 57 Podsumowanie ...................................................................................................................... 58 (cid:109)wiczenia .............................................................................................................................. 59 P(cid:218)tlowy trójk(cid:200)t .................................................................................................................. 59 FizzBuzz ............................................................................................................................. 59 Plansza do gry w szachy .................................................................................................... 59 3 FUNKCJE .................................................................................................. 63 Definiowanie funkcji .............................................................................................................. 64 Parametry i zakresy dost(cid:218)pno(cid:258)ci ........................................................................................... 65 Zagnie(cid:285)d(cid:285)one zakresy dost(cid:218)pno(cid:258)ci ....................................................................................... 66 Funkcje jako warto(cid:258)ci ............................................................................................................ 67 Sposób deklarowania funkcji ................................................................................................. 67 Stos wywo(cid:239)a(cid:241) ........................................................................................................................ 68 Argumenty opcjonalne ........................................................................................................... 70 Zamkni(cid:218)cia ............................................................................................................................ 71 Rekurencja ............................................................................................................................. 72 Hodowanie funkcji ................................................................................................................. 75 Funkcje i skutki uboczne ....................................................................................................... 77 Podsumowanie ...................................................................................................................... 78 (cid:109)wiczenia .............................................................................................................................. 78 Minimum ............................................................................................................................ 78 Rekurencja ......................................................................................................................... 78 Liczenie znaków ................................................................................................................ 79 8 S p i s t r e (cid:258) c i Poleć książkęKup książkę 4 STRUKTURY DANYCH — OBIEKTY I TABLICE ........................................ 81 Wiewiórko(cid:239)ak .........................................................................................................................82 Zbiory danych ........................................................................................................................82 W(cid:239)asno(cid:258)ci ...............................................................................................................................83 Metody ...................................................................................................................................84 Obiekty ..................................................................................................................................85 Zmienno(cid:258)(cid:202) ..............................................................................................................................88 Dziennik wiewiórko(cid:239)aka .........................................................................................................89 Obliczanie korelacji ................................................................................................................90 Obiekty jako s(cid:239)owniki .............................................................................................................92 Ostateczna analiza ..................................................................................................................93 Dalsza tablicologia ..................................................................................................................95 (cid:146)a(cid:241)cuchy i ich w(cid:239)asno(cid:258)ci .........................................................................................................96 Obiekt arguments ..................................................................................................................97 Obiekt Math ...........................................................................................................................98 Obiekt globalny ....................................................................................................................100 Podsumowanie .....................................................................................................................100 (cid:109)wiczenia .............................................................................................................................101 Suma przedzia(cid:239)u liczb .......................................................................................................101 Odwracanie tablicy ..........................................................................................................101 Lista ..................................................................................................................................102 Porównywanie g(cid:239)(cid:218)bokie ...................................................................................................102 5 FUNKCJE WY(cid:191)SZEGO RZ(cid:125)DU ................................................................ 105 Abstrakcja .............................................................................................................................106 Abstrakcja operacji przegl(cid:200)dania tablicy ...............................................................................107 Funkcje wy(cid:285)szego rz(cid:218)du ......................................................................................................109 Przekazywanie argumentów ................................................................................................110 JSON ....................................................................................................................................111 Filtrowanie tablicy ................................................................................................................112 Przekszta(cid:239)canie tablic za pomoc(cid:200) metody map ....................................................................113 Podsumowywanie przy u(cid:285)yciu metody reduce ....................................................................114 Sk(cid:239)adalno(cid:258)(cid:202) ...........................................................................................................................115 Koszty ..................................................................................................................................116 Prapraprapra… ....................................................................................................................116 Wi(cid:200)zanie ...............................................................................................................................119 Podsumowanie .....................................................................................................................120 (cid:109)wiczenia .............................................................................................................................120 Sp(cid:239)aszczanie ......................................................................................................................120 Ró(cid:285)nica wieku mi(cid:218)dzy matk(cid:200) i dzieckiem ........................................................................120 Historyczna (cid:258)rednia d(cid:239)ugo(cid:258)(cid:202) (cid:285)ycia ....................................................................................120 Wszystko i troch(cid:218) ............................................................................................................121 S p i s t r e (cid:258) c i 9 Poleć książkęKup książkę 6 SEKRETNE (cid:191)YCIE OBIEKTÓW ................................................................ 123 Historia ................................................................................................................................ 123 Metody ................................................................................................................................ 125 Prototypy ............................................................................................................................. 126 Konstruktory ....................................................................................................................... 127 Przes(cid:239)anianie dziedziczonych w(cid:239)asno(cid:258)ci .............................................................................. 128 Interferencja prototypów .................................................................................................... 129 Obiekty bez prototypów ..................................................................................................... 131 Polimorfizm ......................................................................................................................... 132 Formowanie tabeli ............................................................................................................... 132 Metody pobieraj(cid:200)ce i ustawiaj(cid:200)ce ........................................................................................ 137 Dziedziczenie ...................................................................................................................... 139 Operator instanceof ............................................................................................................ 140 Podsumowanie .................................................................................................................... 141 (cid:109)wiczenia ............................................................................................................................ 141 Typ wektorowy ............................................................................................................... 141 Kolejna komórka ............................................................................................................. 142 Interfejs sekwencyjny ...................................................................................................... 142 7 PROJEKT — ELEKTRONICZNE (cid:191)YCIE ..................................................... 145 Definicja ............................................................................................................................... 145 Reprezentacja przestrzeni ................................................................................................... 146 Interfejs programistyczny stworze(cid:241) .................................................................................... 148 Obiekt World ...................................................................................................................... 149 Zmienna this i jej zakres dost(cid:218)pno(cid:258)ci .................................................................................. 151 Animacja (cid:285)ycia ..................................................................................................................... 153 Rusza si(cid:218) .............................................................................................................................. 155 Wi(cid:218)cej form (cid:285)ycia ................................................................................................................ 156 Bardziej realistyczna symulacja ............................................................................................ 157 Funkcje obs(cid:239)ugi czynno(cid:258)ci .................................................................................................... 158 Populacja nowego (cid:258)wiata ..................................................................................................... 160 O(cid:285)ywianie (cid:258)wiata ................................................................................................................. 161 (cid:109)wiczenia ............................................................................................................................ 162 Sztuczna g(cid:239)upota .............................................................................................................. 162 Drapie(cid:285)niki ...................................................................................................................... 163 8 B(cid:146)(cid:125)DY I OBS(cid:146)UGA B(cid:146)(cid:125)DÓW .................................................................. 165 B(cid:239)(cid:218)dy programisty ............................................................................................................... 165 Tryb (cid:258)cis(cid:239)y ............................................................................................................................ 166 Testowanie .......................................................................................................................... 167 Debugowanie ...................................................................................................................... 168 Propagacja b(cid:239)(cid:218)dów .............................................................................................................. 170 Wyj(cid:200)tki ................................................................................................................................. 171 10 S p i s t r e (cid:258) c i Poleć książkęKup książkę Sprz(cid:200)tanie po wyj(cid:200)tkach .......................................................................................................172 Selektywne przechwytywanie wyj(cid:200)tków .............................................................................174 Asercje .................................................................................................................................176 Podsumowanie .....................................................................................................................177 (cid:109)wiczenia .............................................................................................................................177 Spróbuj jeszcze raz ...........................................................................................................177 Zamkni(cid:218)te pude(cid:239)ko ..........................................................................................................177 9 WYRA(cid:191)ENIA REGULARNE ..................................................................... 181 Tworzenie wyra(cid:285)e(cid:241) regularnych ..........................................................................................182 Dopasowywanie wzorców ...................................................................................................182 Dopasowywanie zbiorów znaków .......................................................................................183 Powtarzanie cz(cid:218)(cid:258)ci wzorca ..................................................................................................184 Grupowanie podwyra(cid:285)e(cid:241) .....................................................................................................185 Dopasowania i grupy ............................................................................................................186 Typ Date ..............................................................................................................................187 Granice s(cid:239)ów i (cid:239)a(cid:241)cuchów ....................................................................................................188 Wzorce wyboru ...................................................................................................................189 Zasady dopasowywania ........................................................................................................189 Wycofywanie ........................................................................................................................190 Metoda replace ....................................................................................................................192 Zach(cid:239)anno(cid:258)(cid:202) .........................................................................................................................193 Dynamiczne tworzenie obiektów RegExp ...........................................................................195 Metoda search ......................................................................................................................195 W(cid:239)asno(cid:258)(cid:202) lastIndex ...............................................................................................................196 Przegl(cid:200)danie dopasowanych elementów za pomoc(cid:200) p(cid:218)tli ...............................................197 Przetwarzanie plików INI ....................................................................................................198 Znaki mi(cid:218)dzynarodowe .......................................................................................................200 Podsumowanie .....................................................................................................................200 (cid:109)wiczenia .............................................................................................................................201 Wyra(cid:285)eniowy golf .............................................................................................................201 Rodzaje cudzys(cid:239)owów ......................................................................................................202 Jeszcze raz liczby ..............................................................................................................202 10 MODU(cid:146)Y ................................................................................................ 203 Co daj(cid:200) modu(cid:239)y ....................................................................................................................203 Przestrzenie nazw ............................................................................................................204 Wielokrotne wykorzystywanie kodu ...............................................................................204 Rozlu(cid:283)nienie powi(cid:200)za(cid:241) .....................................................................................................205 Funkcje w roli przestrzeni nazw ..........................................................................................206 Obiekty jako interfejsy .........................................................................................................207 Pomijanie zakresu globalnego ..............................................................................................208 Wykonywanie danych jako kodu ..........................................................................................209 S p i s t r e (cid:258) c i 11 Poleć książkęKup książkę Funkcja do(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200)ca ............................................................................................................. 209 Powolne wczytywanie modu(cid:239)ów ........................................................................................ 211 Projektowanie interfejsu ...................................................................................................... 214 Przewidywalno(cid:258)(cid:202) ............................................................................................................. 214 Mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) sk(cid:239)adania ........................................................................................................ 215 Interfejsy warstwowe ...................................................................................................... 215 Podsumowanie .................................................................................................................... 216 (cid:109)wiczenia ............................................................................................................................ 216 Nazwy miesi(cid:218)cy ............................................................................................................... 216 Powrót do elektronicznego (cid:285)ycia .................................................................................... 216 Zale(cid:285)no(cid:258)ci cykliczne ........................................................................................................ 217 11 PROJEKT — J(cid:125)ZYK PROGRAMOWANIA ................................................ 219 Analiza sk(cid:239)adni ..................................................................................................................... 219 Ewaluator ............................................................................................................................ 223 Specjalne konstrukcje .......................................................................................................... 224 (cid:165)rodowisko .......................................................................................................................... 226 Funkcja ................................................................................................................................ 228 Kompilacja ........................................................................................................................... 229 (cid:165)ci(cid:200)ganie .............................................................................................................................. 229 (cid:109)wiczenia ............................................................................................................................ 230 Tablice ............................................................................................................................. 230 Zamkni(cid:218)cie ...................................................................................................................... 230 Komentarze ..................................................................................................................... 231 Naprawienie zakresu ....................................................................................................... 231 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) II. PRZEGL(cid:107)DARKI INTERNETOWE ................. 233 12 JAVASCRIPT I PRZEGL(cid:107)DARKI INTERNETOWE .................................... 235 Sieci i internet ...................................................................................................................... 236 Sie(cid:202) ogólno(cid:258)wiatowa ........................................................................................................... 237 HTML .................................................................................................................................. 238 HTML i JavaScript ................................................................................................................ 240 Piaskownica ......................................................................................................................... 241 Zgodno(cid:258)(cid:202) i wojny przegl(cid:200)darkowe ...................................................................................... 241 13 OBIEKTOWY MODEL DOKUMENTU ...................................................... 243 Struktura dokumentu .......................................................................................................... 243 Drzewa ................................................................................................................................ 245 Standard ............................................................................................................................... 246 Poruszanie si(cid:218) po drzewie ................................................................................................... 246 Znajdowanie elementów ..................................................................................................... 248 12 S p i s t r e (cid:258) c i Poleć książkęKup książkę Modyfikowanie dokumentu .................................................................................................249 Tworzenie w(cid:218)z(cid:239)ów ..............................................................................................................249 Atrybuty ...............................................................................................................................251 Rozmieszczenie elementów na stronie ................................................................................253 Style ......................................................................................................................................255 Kaskadowe arkusze stylów ..................................................................................................257 Selektory ..............................................................................................................................258 Pozycjonowanie i animowanie .............................................................................................259 Podsumowanie .....................................................................................................................261 (cid:109)wiczenia .............................................................................................................................262 Budowa tabeli ...................................................................................................................262 Elementy wed(cid:239)ug nazwy znacznika ..................................................................................262 Kapelusz kota ...................................................................................................................263 14 OBS(cid:146)UGA ZDARZE(cid:148) .............................................................................. 265 Procedury obs(cid:239)ugi zdarze(cid:241) ...................................................................................................265 Zdarzenia i w(cid:218)z(cid:239)y DOM .......................................................................................................266 Obiekty zdarze(cid:241) ...................................................................................................................267 Propagacja ............................................................................................................................268 Dzia(cid:239)ania domy(cid:258)lne ...............................................................................................................269 Zdarzenia klawiszy ...............................................................................................................270 Klikni(cid:218)cia mysz(cid:200) ...................................................................................................................272 Ruch myszy ..........................................................................................................................273 Zdarzenia przewijania ..........................................................................................................275 Zdarzenia aktywacji ..............................................................................................................276 Zdarzenie load .....................................................................................................................277 Czas wykonywania skryptu ..................................................................................................277 Zegary ..................................................................................................................................279 Eliminowanie skutków zbyt cz(cid:218)stego wyzwalania zdarze(cid:241) .................................................280 Podsumowanie .....................................................................................................................281 (cid:109)wiczenia .............................................................................................................................282 Cenzura klawiatury ..........................................................................................................282 Trop myszy ......................................................................................................................282 Karty .................................................................................................................................282 15 PROJEKT — GRA PLATFORMOWA ......................................................... 285 Gra .......................................................................................................................................286 Technologia ..........................................................................................................................286 Poziomy ...............................................................................................................................287 Wczytywanie poziomu .........................................................................................................288 Aktorzy .................................................................................................................................289 Hermetyzacja jako obci(cid:200)(cid:285)enie ..............................................................................................291 Rysowanie ............................................................................................................................292 S p i s t r e (cid:258) c i 13 Poleć książkęKup książkę Ruch i kolizje ........................................................................................................................ 297 Aktorzy i czynno(cid:258)ci .............................................................................................................. 299 (cid:165)ledzenie klawiszy ............................................................................................................... 303 Uruchamianie gry ................................................................................................................ 303 (cid:109)wiczenia ............................................................................................................................ 306 Koniec gry ........................................................................................................................ 306 Wstrzymywanie gry ......................................................................................................... 306 16 RYSOWANIE NA KANWIE ...................................................................... 309 SVG ...................................................................................................................................... 310 Kanwa .................................................................................................................................. 311 Wype(cid:239)nienie i obrys ............................................................................................................. 312 (cid:165)cie(cid:285)ki .................................................................................................................................. 312 Krzywe ................................................................................................................................ 314 Rysowanie wykresu ko(cid:239)owego ............................................................................................ 317 Tekst .................................................................................................................................... 318 Obrazy ................................................................................................................................. 319 Przekszta(cid:239)cenia .................................................................................................................... 320 Zapisywanie i kasowanie przekszta(cid:239)ce(cid:241) .............................................................................. 323 Powrót do gry ..................................................................................................................... 324 Wybór interfejsu graficznego ............................................................................................... 329 Podsumowanie .................................................................................................................... 330 (cid:109)wiczenia ............................................................................................................................ 331 Kszta(cid:239)ty ............................................................................................................................ 331 Wykres ko(cid:239)owy ................................................................................................................ 331 Odbijaj(cid:200)ca si(cid:218) pi(cid:239)ka .......................................................................................................... 332 Obliczenia na zapas ......................................................................................................... 332 17 HTTP ...................................................................................................... 335 Protokó(cid:239) ............................................................................................................................... 335 Przegl(cid:200)darki i HTTP ............................................................................................................ 337 XMLHttpRequest ................................................................................................................ 339 Wysy(cid:239)anie (cid:285)(cid:200)dania ................................................................................................................ 339 (cid:191)(cid:200)dania asynchroniczne ....................................................................................................... 341 Pobieranie danych XML ...................................................................................................... 341 Piaskownica dla HTTP ......................................................................................................... 342 Abstrahowanie (cid:285)(cid:200)da(cid:241) .......................................................................................................... 343 Obietnice ............................................................................................................................. 345 Docenianie HTTP ................................................................................................................ 348 Bezpiecze(cid:241)stwo i HTTPS .................................................................................................... 348 Podsumowanie .................................................................................................................... 349 (cid:109)wiczenia ............................................................................................................................ 350 Negocjacja tre(cid:258)ci ............................................................................................................. 350 Oczekiwanie na wiele obietnic ........................................................................................ 350 14 S p i s t r e (cid:258) c i Poleć książkęKup książkę 18 FORMULARZE I POLA FORMULARZA ................................................... 353 Pola ......................................................................................................................................354 Aktywacja .............................................................................................................................355 Wy(cid:239)(cid:200)czanie pól .....................................................................................................................356 Formularz jako ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ..........................................................................................................357 Pola tekstowe .......................................................................................................................358 Pola wyboru i przyciski radiowe ..........................................................................................359 Pola opcji do wyboru ...........................................................................................................360 Pola plikowe .........................................................................................................................362 Zapisywanie danych u klienta ...............................................................................................364 Podsumowanie .....................................................................................................................366 (cid:109)wiczenia .............................................................................................................................367 Pracownia JavaScript ........................................................................................................367 Automatyczne uzupe(cid:239)nianie .............................................................................................367 Gra w (cid:285)ycie Conwaya ......................................................................................................367 19 PROJEKT — PROGRAM RYSUNKOWY ................................................... 369 Implementacja ......................................................................................................................370 Tworzenie modelu DOM ....................................................................................................370 Podstawa ..............................................................................................................................371 Wybór narz(cid:218)dzi ....................................................................................................................372 Kolor i rozmiar p(cid:218)dzla ..........................................................................................................374 Zapisywanie ..........................................................................................................................376 Wczytywanie obrazów z plików ..........................................................................................377 Wyko(cid:241)czenie ........................................................................................................................379 (cid:109)wiczenia .............................................................................................................................380 Prostok(cid:200)ty ........................................................................................................................380 Próbnik kolorów ..............................................................................................................381 Wype(cid:239)nianie zalewowe ....................................................................................................382 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) III. WI(cid:125)CEJ NI(cid:191) JAVASCRIPT ........................... 385 20 NODE.JS ................................................................................................. 387 Podstawy ..............................................................................................................................388 Asynchroniczno(cid:258)(cid:202) .................................................................................................................388 Polecenie node .....................................................................................................................389 Modu(cid:239)y .................................................................................................................................391 Instalowanie modu(cid:239)ów z repozytorium NPM ......................................................................392 Modu(cid:239) systemu plików .........................................................................................................393 Modu(cid:239) HTTP ........................................................................................................................395 Strumienie ............................................................................................................................396 S p i s t r e (cid:258) c i 15 Poleć książkęKup książkę Prosty serwer plików .......................................................................................................... 398 Obs(cid:239)uga b(cid:239)(cid:218)dów .................................................................................................................. 402 Podsumowanie .................................................................................................................... 404 (cid:109)wiczenia ............................................................................................................................ 404 Negocjacja tre(cid:258)ci raz jeszcze ........................................................................................... 404 Tamowanie wycieku ........................................................................................................ 405 Tworzenie katalogów ...................................................................................................... 405 Publiczna przestrze(cid:241) w internecie ................................................................................... 406 21 PROJEKT — SERWIS DLA PASJONATÓW ............................................... 407 Projekt ................................................................................................................................. 408 D(cid:239)ugie sondowanie .............................................................................................................. 409 Interfejs HTTP ..................................................................................................................... 410 Serwer ................................................................................................................................. 412 Trasowanie ...................................................................................................................... 412 Serwowanie plików ......................................................................................................... 413 Przemowy jako zasoby .................................................................................................... 414 D(cid:239)ugie sondowanie .......................................................................................................... 416 Klient ................................................................................................................................... 419 HTML .............................................................................................................................. 419 Uruchamianie .................................................................................................................. 421 Wy(cid:258)wietlanie przemów ................................................................................................... 422 Aktualizowanie serwera .................................................................................................. 424 Pokazywanie zmian ......................................................................................................... 426 (cid:109)wiczenia ............................................................................................................................ 427 Zapisywanie danych na dysku .......................................................................................... 427 Resetowanie pól komentarzy .......................................................................................... 427 Lepsze szablony ............................................................................................................... 427 Wykluczeni ze skryptów ................................................................................................. 428 22 WYDAJNO(cid:165)(cid:109) JAVASCRIPTU .................................................................. 429 Kompilacja etapowa ............................................................................................................ 430 Uk(cid:239)ad grafowy ..................................................................................................................... 431 Definiowanie grafu ............................................................................................................... 432 Pierwsza funkcja rozk(cid:239)adu ukierunkowanego si(cid:239)owo .......................................................... 433 Profilowanie ......................................................................................................................... 435 Rozwijanie funkcji ................................................................................................................ 437 Powrót do klasycznych p(cid:218)tli ................................................................................................ 438 Unikanie pracy ..................................................................................................................... 438 Zmniejszanie ilo(cid:258)ci (cid:258)mieci .................................................................................................... 439 Usuwanie nieu(cid:285)ytków ......................................................................................................... 440 Zapisywanie danych w obiektach ........................................................................................ 441 Typy dynamiczne ................................................................................................................. 443 16 S p i s t r e (cid:258) c i Poleć książkęKup książkę Podsumowanie .....................................................................................................................444 (cid:109)wiczenia .............................................................................................................................444 Znajdowanie drogi ...........................................................................................................444 Mierzenie czasu ................................................................................................................445 Optymalizacja ...................................................................................................................446 PODPOWIEDZI DO (cid:109)WICZE(cid:148) ................................................................. 447 Struktura programu ..............................................................................................................447 P(cid:218)tlowy trójk(cid:200)t .................................................................................................................447 FizzBuzz ...........................................................................................................................448 Plansza do gry w szachy ...................................................................................................448 Funkcje .................................................................................................................................448 Minimum ..........................................................................................................................448 Rekurencja ........................................................................................................................448 Liczenie znaków ...............................................................................................................449 Struktury danych — obiekty i tablice ...................................................................................449 Suma przedzia(cid:239)u liczb .......................................................................................................449 Odwracanie tablicy ..........................................................................................................449 Lista ..................................................................................................................................450 Porównywanie g(cid:239)(cid:218)bokie ...................................................................................................450 Funkcje wy(cid:285)szego rz(cid:218)du ......................................................................................................451 Ró(cid:285)nica wieku mi(cid:218)dzy matk(cid:200) i dzieckiem ........................................................................451 Historyczna (cid:258)rednia d(cid:239)ugo(cid:258)(cid:202) (cid:285)ycia ....................................................................................451 Wszystko i troch(cid:218) ............................................................................................................451 Sekretne (cid:285)ycie obiektów ......................................................................................................452 Typ wektorowy ...............................................................................................................452 Kolejna komórka ..............................................................................................................452 Interfejs sekwencyjny .......................................................................................................452 Projekt — elektroniczne (cid:285)ycie .............................................................................................453 Sztuczna g(cid:239)upota ..............................................................................................................453 Drapie(cid:285)niki .......................................................................................................................453 B(cid:239)(cid:218)dy i obs(cid:239)uga b(cid:239)(cid:218)dów ........................................................................................................453 Spróbuj jeszcze raz ...........................................................................................................453 Zamkni(cid:218)te pude(cid:239)ko ..........................................................................................................454 Wyra(cid:285)enia regularne ............................................................................................................454 Rodzaje cudzys(cid:239)owów ......................................................................................................454 Jeszcze raz liczby ..............................................................................................................454 Modu(cid:239)y .................................................................................................................................455 Nazwy miesi(cid:218)cy ...............................................................................................................455 Powrót do elektronicznego (cid:285)ycia .....................................................................................455 Zale(cid:285)no(cid:258)ci cykliczne .........................................................................................................456 Projekt — j(cid:218)zyk programowania .........................................................................................456 Tablice ..............................................................................................................................456 Zamkni(cid:218)cie .......................................................................................................................456 Komentarze ......................................................................................................................456 Naprawienie zakresu .......................................................................................................457 S p i s t r e (cid:258) c i 17 Poleć książkęKup książkę Obiektowy model dokumentu ............................................................................................ 457 Budowa tabeli .................................................................................................................. 457 Elementy wed(cid:239)ug nazwy znacznika ................................................................................. 457 Obs(cid:239)uga zdarze(cid:241) .................................................................................................................. 458 Cenzura klawiatury .......................................................................................................... 458 Trop myszy ...................................................................................................................... 458 Karty ................................................................................................................................ 458 Projekt — gra platformowa ................................................................................................ 459 Koniec gry ........................................................................................................................ 459 Wstrzymywanie gry ......................................................................................................... 459 Rysowanie na kanwie ........................................................................................................... 460 Kszta(cid:239)ty ............................................................................................................................ 460 Wykres ko(cid:239)owy ................................................................................................................ 460 Odbijaj(cid:200)ca si(cid:218) pi(cid:239)ka .......................................................................................................... 461 Obliczenia na zapas ......................................................................................................... 461 HTTP ................................................................................................................................... 461 Negocjacja tre(cid:258)ci ............................................................................................................. 461 Oczekiwanie na wiele obietnic ........................................................................................ 462 Formularze i pola formularza .............................................................................................. 462 Pracownia JavaScript ........................................................................................................ 462 Automatyczne uzupe(cid:239)nianie ............................................................................................. 462 Gra w (cid:285)ycie Conwaya ...................................................................................................... 463 Projekt — program rysunkowy ........................................................................................... 463 Prostok(cid:200)ty ....................................................................................................................... 463 Próbnik kolorów .............................................................................................................. 464 Wype(cid:239)nianie zalewowe .................................................................................................... 464 Node.js ................................................................................................................................ 465 Negocjacja tre(cid:258)ci raz jeszcze .................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zrozumieć JavaScript. Wprowadzenie do programowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: