Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 004040 18678391 na godz. na dobę w sumie
Zrozumieć stres. Jak nie dać się nerwom i zadbać o spokój - książka
Zrozumieć stres. Jak nie dać się nerwom i zadbać o spokój - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1316-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwiązywanie problemów
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Dbaj o lekkość swojego bytu:

Zawiera testy na określenie poziomu i typów stresu

Znajdź czas na pracę, to cena sukcesu. Znajdź czas na relaks, to tajemnica młodości
(źródło irlandzkie)

Piętrzące się obowiązki, uciekające terminy, kolejne wyzwania. Pretensje szefa, humory narzeczonej, płacz dziecka. Manewrujesz między przyspieszonym biciem serca, kolejną bezsenną nocą i ogarniającym Cię poczuciem bezsilności. Czy budzisz się zmęczony i z niechęcią myślisz o tym, co przygotował dla Ciebie nowy dzień? Zauważasz u siebie niezdrową pobudliwość, a może - przeciwnie - w zasadzie nie masz na nic ochoty? Jeśli towarzyszą temu trudności wegetatywne, sztywny kark, bóle głowy, napięcie mięśni, diagnoza jest prosta. Jesteś nosicielem najbardziej popularnej choroby cywilizacyjnej. Zapadłeś na stres.

Stres stanowi Twoją codzienność. Jednak nie musi szkodzić Twojemu zdrowiu, a zamiast tego może chronić Cię przed szkodliwym wpływem środowiska. Wystarczy tylko, że okażesz się od niego sprytniejszy! Z tego wyjątkowego poradnika dowiesz się, jak obniżyć poziom stresu, aby długotrwale pozostać zdrowym i pełnym energii. Twoim drogowskazem stanie się metoda inteligentnego postępowania ze stresem, która zawiera wiedzę, czym jest właściwie stres i co on powoduje w ludzkim organizmie. Nie oznacza to zmiany stylu życia na poszukiwanie bezstresowego otoczenia oraz unikania wszelkich stresorów. Metoda ta pomoże Ci za to odnaleźć równowagę między tymi dwoma przeciwnymi biegunami.

Sześć ważnych kroków inteligentnego postępowania ze stresem:

Poznaj trzy duże 'Z' inteligentnego postępowania ze stresem (Zastosowanie medycznej prewencji, Zbudowanie mentalnej siły, Zarządzanie stresorami) i zredukuj go krok po kroku.

'Nie jesteśmy na niego absolutnie skazani - musimy go tylko właściwie rozpoznać, zrozumieć i tak zredukować, żeby mógł stać się źródłem pozytywnej energii.'
Prof. Bamberger

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Zrozumie(cid:230) stres. Jak nie da(cid:230) siŒ nerwom i zadba(cid:230) o spok(cid:243)j Autor: Christoph M. Bamberger T‡umaczenie: Justyna Palusiæska ISBN: 978-83-246-1316-8 Tytu‡ orygina‡u: Stress-Intelligenz Format: A5, stron: 176 Dbaj o lekko(cid:156)(cid:230) swojego bytu: (cid:149) sp(cid:243)jrz w oczy Twoim najgro(cid:159)niejszym stresorom (cid:149) dowied(cid:159) siŒ wszystkiego o wewnŒtrznej walce hormon(cid:243)w (cid:149) oszacuj straty w postaci chor(cid:243)b, schorzeæ i niepo¿„danych reakcji organizmu (cid:149) pokonaj stres na zimno! Zawiera testy na okre(cid:156)lenie poziomu i typ(cid:243)w stresu Znajd(cid:159) czas na pracŒ, to cena sukcesu. Znajd(cid:159) czas na relaks, to tajemnica m‡odo(cid:156)ci ((cid:159)r(cid:243)d‡o irlandzkie) PiŒtrz„ce siŒ obowi„zki, uciekaj„ce terminy, kolejne wyzwania. Pretensje szefa, humory narzeczonej, p‡acz dziecka. Manewrujesz miŒdzy przyspieszonym biciem serca, kolejn„ bezsenn„ noc„ i ogarniaj„cym CiŒ poczuciem bezsilno(cid:156)ci. Czy budzisz siŒ zmŒczony i z niechŒci„ my(cid:156)lisz o tym, co przygotowa‡ dla Ciebie nowy dzieæ? Zauwa¿asz u siebie niezdrow„ pobudliwo(cid:156)(cid:230), a mo¿e (cid:150) przeciwnie (cid:150) w zasadzie nie masz na nic ochoty? Je(cid:156)li towarzysz„ temu trudno(cid:156)ci wegetatywne, sztywny kark, b(cid:243)le g‡owy, napiŒcie miŒ(cid:156)ni, diagnoza jest prosta. Jeste(cid:156) nosicielem najbardziej popularnej choroby cywilizacyjnej. Zapad‡e(cid:156) na stres. Stres stanowi Twoj„ codzienno(cid:156)(cid:230). Jednak nie musi szkodzi(cid:230) Twojemu zdrowiu, a zamiast tego mo¿e chroni(cid:230) CiŒ przed szkodliwym wp‡ywem (cid:156)rodowiska. Wystarczy tylko, ¿e oka¿esz siŒ od niego sprytniejszy! Z tego wyj„tkowego poradnika dowiesz siŒ, jak obni¿y(cid:230) poziom stresu, aby d‡ugotrwale pozosta(cid:230) zdrowym i pe‡nym energii. Twoim drogowskazem stanie siŒ metoda inteligentnego postŒpowania ze stresem, kt(cid:243)ra zawiera wiedzŒ, czym jest w‡a(cid:156)ciwie stres i co on powoduje w ludzkim organizmie. Nie oznacza to zmiany stylu ¿ycia na poszukiwanie bezstresowego otoczenia oraz unikania wszelkich stresor(cid:243)w. Metoda ta pomo¿e Ci za to odnale(cid:159)(cid:230) r(cid:243)wnowagŒ miŒdzy tymi dwoma przeciwnymi biegunami. Sze(cid:156)(cid:230) wa¿nych krok(cid:243)w inteligentnego postŒpowania ze stresem: Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl (cid:149) Zrozumienie, czym jest stres (cid:149) Rozpoznanie, sk„d on siŒ bierze (cid:149) Zapoznanie siŒ z dzia‡aniami prewencyjnymi (cid:149) Znalezienie indywidualnej metody relaksacyjnej (cid:149) Zrzucenie balastu (cid:149) W‡a(cid:156)ciwe gospodarowanie czasem Spis treści Przedmowa Dlaczego potrzebujemy inteligentnego postępowania ze stresem .............................. 7 Część I Zrozumieć stres ...................................................................... 11 Czym jest stres .............................................................................. 13 Co wyzwala stres ........................................................................... 20 Jak objawia się stres ....................................................................... 27 Co stres ma wspólnego z hormonami ......................................... 34 Kiedy i jak stres powoduje choroby ............................................. 44 Dobry stres a zły stres ................................................................... 52 Stres a seks ..................................................................................... 59 Stres a starzenie się ....................................................................... 64 Część II Rozpoznać stres ..................................................................... 69 Jak bardzo jesteś zestresowany ..................................................... 71 Czym są Twoje stresory ............................................................... 76 Jaki typ stresu przejawiasz ............................................................ 78 Część III Zredukować stres ................................................................... 83 Trzy „Z” inteligentnego postępowania ze stresem ..................... 85 Pierwsze „Z” inteligentnego postępowania ze stresem — zastosowanie medycznej prewencji ................................... 89 5 Ruch — supernarzędzie pierwszego „Z” ............................... 91 Zwalczanie wolnych rodników — narzędzie pomocnicze pierwszego „Z” ....................... 99 Wypróbowanie leków antystresowych — narzędzie pomocnicze pierwszego „Z” ..................... 103 Drugie „Z” inteligentnego postępowania ze stresem — zbudowanie mentalnej siły .............................................. 112 Odprężenie — supernarzędzie drugiego „Z” ...................... 114 Osobiste dogmaty — narzędzie pomocnicze drugiego „Z” ......................... 130 Źródło spokoju ducha — narzędzie pomocnicze drugiego „Z” ......................... 139 Trzecie „Z” inteligentnego postępowania ze stresem — zarządzanie stresorami ..................................................... 144 Zrzucenie balastu — supernarzędzie trzeciego „Z” ............ 145 Określenie priorytetów — narzędzie pomocnicze trzeciego „Z” ......................... 157 Inteligentne zarządzanie czasem — narzędzie pomocnicze trzeciego „Z” ......................... 160 Podziękowania ............................................................................ 165 Skorowidz .................................................................................... 167 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zrozumieć stres. Jak nie dać się nerwom i zadbać o spokój
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: