Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 006364 18984002 na godz. na dobę w sumie
Zwab piękną kobietę do łóżka. Mistrzowska intryga metodą Mystery - ebook/pdf
Zwab piękną kobietę do łóżka. Mistrzowska intryga metodą Mystery - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3471-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).
Misternie zaplanowana intryga

Jedna z najskuteczniejszych metod NLS - neurolingwistycznego uwodzenia!
Wejdź do twardej gry i... zwyciężaj!

Jeśli marzysz o dużych pieniądzach, tworzysz biznesplan rentownego przedsięwzięcia, prawda? Gdy chcesz cieszyć się ciałem strongmana -- ustalasz zestaw ćwiczeń i skrupulatnie go przestrzegasz. Prawie każde Twoje działanie, by przyniosło sukces, wymaga opracowania skutecznego planu. Wyobraź sobie, co by było, gdyby wpadł Ci w ręce przetestowany w boju -- w barach i klubach -- plan uwodzenia kobiet?! Czy już to widzisz? Te wszystkie miłe dla oka i w dotyku, roześmiane i zafascynowane Tobą kobiety, które tylko czekają, byś wreszcie pojawił się w ich życiu. Głównie tym intymnym...

Wejdź do klubu z mistrzem Mystery. Poznaj jego metodę bez względu na to, gdzie mieszkasz, ile masz lat i jaką sumę trzymasz na swoim koncie. Przekonaj się na własnej skórze, że to kobieca energia jest Twoim paliwem. Zacznij wreszcie nawiązywać kontakty z boskimi dziewczynami, prawdziwymi laskami. Naucz się pokonywać ich tarcze ochronne i sprawnie omijaj 'bull shit detektor'. Zostań ulubionym 'wenusjańskim asystentem'. Rozmawiaj z nimi, śmiej się, całuj, kochaj i fantastycznie się przy tym baw!

Zmień kobiecy ruch oporu w ruch posuwisto-zwrotny
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowościach Zwab piŒkn„ kobietŒ do ‡(cid:243)¿ka. Mistrzowska intryga metod„ Mystery Autor: Mystery T‡umaczenie: Marek Marczak ISBN: 978-83-246-1671-8 Tytu‡ orygina‡u: The Mystery Method: How to Get Beautiful Women Into Bed Format: A5, stron: 312 Misternie zaplanowana intryga (cid:149) Poznaj obowi„zuj„ce zasady gry w uwodzenie (cid:149) Walcz o punkty non stop i w ka¿dych okoliczno(cid:156)ciach (cid:149) Rozgryzaj przeciwniczki jak s‡odkie landrynki (cid:149) Ciesz siŒ faktem, ¿e zawsze strzelasz w dziesi„tkŒ Jedna z najskuteczniejszych metod NLS (cid:151) neurolingwistycznego uwodzenia! Wejd(cid:159) do twardej gry i(cid:133) zwyciŒ¿aj! Je(cid:156)li marzysz o du¿ych pieni„dzach, tworzysz biznesplan rentownego przedsiŒwziŒcia, prawda? Gdy chcesz cieszy(cid:230) siŒ cia‡em strongmana (cid:151) ustalasz zestaw (cid:230)wiczeæ i skrupulatnie go przestrzegasz. Prawie ka¿de Twoje dzia‡anie, by przynios‡o sukces, wymaga opracowania skutecznego planu. Wyobra(cid:159) sobie, co by by‡o, gdyby wpad‡ Ci w rŒce przetestowany w boju (cid:151) w barach i klubach (cid:151) plan uwodzenia kobiet?! Czy ju¿ to widzisz? Te wszystkie mi‡e dla oka i w dotyku, roze(cid:156)miane i zafascynowane Tob„ kobiety, kt(cid:243)re tylko czekaj„, by(cid:156) wreszcie pojawi‡ siŒ w ich ¿yciu. G‡(cid:243)wnie tym intymnym(cid:133) Wejd(cid:159) do klubu z mistrzem Mystery. Poznaj jego metodŒ bez wzglŒdu na to, gdzie mieszkasz, ile masz lat i jak„ sumŒ trzymasz na swoim koncie. Przekonaj siŒ na w‡asnej sk(cid:243)rze, ¿e to kobieca energia jest Twoim paliwem. Zacznij wreszcie nawi„zywa(cid:230) kontakty z boskimi dziewczynami, prawdziwymi laskami. Naucz siŒ pokonywa(cid:230) ich tarcze ochronne i sprawnie omijaj (cid:132)bull shit detektor(cid:148). Zostaæ ulubionym (cid:132)wenusjaæskim asystentem(cid:148). Rozmawiaj z nimi, (cid:156)miej siŒ, ca‡uj, kochaj i fantastycznie siŒ przy tym baw! Zmieæ kobiecy ruch oporu w ruch posuwisto-zwrotny Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl (cid:149) Pokonaj lŒk przed kobietami. (cid:149) Zaspokajaj wszystkie swoje potrzeby. (cid:149) Zawsze kontroluj sytuacjŒ. (cid:149) B„d(cid:159) towarzyski i stanowczy. (cid:149) (cid:156)miej siŒ, baw i kochaj! SPIS TREŚCI Przedmowa 7 Wstęp 11 1. Tajemnica Casanovy 15 2. Nadrzędny cel życia 25 3. Przeprogramowanie mentalnych obwodów atrakcyjności kobiety 41 4. Reguły i struktura gry 59 5. Faza Z1: otwarcie 89 6. Faza Z2: zainteresowanie kobiety mężczyzną 111 7. Faza Z3: zainteresowanie mężczyzny kobietą 151 8. Rozmowa 187 9. Gry środkowa i końcowa 213 Zakończenie 239 Ruszaj do boju! 239 Słowniczek 241 ............................................................ 2. NADRZĘDNY CEL ŻYCIA Bez przetrwania nie ma życia. Życie na ziemi zostało zaprojektowane przez procesy ewolucji tak, aby mogło się reprodukować. Na tym właśnie jest oparty odwieczny mecha- nizm przetrwania. DRUGORZĘDNY CEL ŻYCIA Chociaż nadrzędnym celem Twojego życia jest przetrwanie, to drugo- rzędny cel — reprodukcja — jest również bardzo istotny. U ludzi selek- cja naturalna spowodowała wykształcenie takiej metody reprodukcji, 26 MISTRZOWSKA INTRYGA METODĄ MYSTERY która różnicuje nas pod względem jakości puli genetycznej. Korzystając z analogii sportowej, wspaniały koszykarz grający w kiepskiej drużynie musi przenieść się do lepszego klubu, aby móc wygrywać. Tak samo lepsze geny muszą uciekać przed nosicielami gorszych genów, aby mieć szanse załapania się do lepszej drużyny i zapewnienia sobie przetrwania. Taka metoda poszukiwania lepszej puli genowej jest określana jako wymiana genów. Przez wiele pokoleń wymiana genów umożliwiała Ci, to znaczy Twoim genom, przewidzieć zmiany w dynamicznym środowisku fizycznym i spo- łecznym, tym samym zwiększając Twoje szanse na przetrwanie. Mówiąc prościej, akt reprodukcji zapewnia genom przetrwanie. TWÓJ CEL W ŻYCIU Jesteś maszyną biologiczną. Cele Twojego życia są proste, lecz nie pry- mitywne — żyć i kochać. Aby móc skutecznie wymieniać geny, musisz pogodzić się z myślą, że w perspektywie nikłych szans na wynalezienie tabletki nieśmiertelności pewnego dnia umrzesz. Pytanie: Bez liczenia — opierając się tylko na przeczuciu — jak Ci się wydaje, ile dni żyje przeciętny Polak? A. dziesiątki tysięcy dni B. setki tysięcy dni C. miliony dni D. miliardy dni NADRZĘDNY CEL ŻYCIA 27 NIE czytaj dalej, dopóki nie wybierzesz którejś z powyższych odpowiedzi. Odpowiedź: A. dziesiątki tysięcy dni. Ściślej mówiąc, tylko 25 185 dni1. Masz średnio do przeżycia 25 185 dni. To oznacza, że jesteś wystarcza- jąco sprytny, aby przetrwać taki okres czasu. Nawet jeśli dożyjesz setki, to wciąż będzie to jedynie 36 500 dni. Wszechświat wymaga od Ciebie tylko dwóch rzeczy — przetrwania i reprodukcji. Musisz się rozmnożyć, zanim ograniczony przedział cza- sowy wyznaczający okres Twojego życia dobiegnie końca. Najbardziej logiczny tok postępowania jest następujący: ♦ Uświadom sobie, że musisz mocno przyspieszyć swoją krzywą nauki poprzez precyzyjne określenie celów swojego życia. ♦ Naucz się przydatnych strategii PiR od innych. ♦ Dzięki praktyce i treningowi spraw, aby wiedza ta stała się swoistym odruchem warunkowym do praktycznego stosowania na co dzień. Istnieje wiele metod wspomagających przetrwanie. Jedną z nich jest opanowanie sztuk marsjańskich, czyli sztuk walki. Analogicznie jest również wiele sposobów wspomagających reprodukcję. Jednym z nich jest nauczenie się sztuk wenusjańskich. Sztuki marsjańskie (sztuki walki) są tak naprawdę umiejętnością samoobrony. To dziedziny wspomagające przetrwanie. ♦ marsjański: przymiotnik od Marsa — rzymskiego boga wojny 1 Według statystyk Narodowego Centrum Zdrowia (USA) z 2002 roku. 28 MISTRZOWSKA INTRYGA METODĄ MYSTERY Sztuki wenusjańskie (sztuki miłosne) są tak naprawdę umiejętno- ściami skutecznego uwiedzenia nowo poznanej kobiety i udanego wejścia z nią w relację intymną. Jest to dziedzina wspomagająca reprodukcję. ♦ wenusjański: przymiotnik od Wenus — rzymskiej bogini miłości i piękna ĆWICZYĆ, ABY PRZETRWAĆ CZY ROZMNAŻAĆ SIĘ? Aby wygrać walkę, nie wystarczy wyprzedzić uderzenie przeciwnika, ponieważ — jak wie każdy, kto uprawia sztuki walki — nie zawsze silniej- szy wygrywa. Odpowiednie przygotowanie i trening mogą zadecydować o życiu lub śmierci. Analogicznie udane rozpoczęcie relacji o podłożu erotycznym wymaga czegoś więcej niż tylko bycia atrakcyjnym. Mistrzowskie wykonanie dobrego planu gry, który uwzględnia wszystkie konieczne zmienne, może zdecydować o skutecznej reprodukcji i uchronić Cię przed bezlitosnym zmieceniem Twoich genów z powierzchni ziemi. Będąc w opozycji, sztuki marsjańskie i wenusjańskie mają wiele cech wspólnych: ♦ Obie są dziedzinami znajdującymi się w obszarze dynamicznej interakcji społecznej i każda z nich jest dla wielu ludzi sposobem życia. NADRZĘDNY CEL ŻYCIA 29 ♦ Obie nagradzają postępy: w przypadku sztuk walki są to pasy w różnych kolorach, a w przypadku sztuki miłości — różnoko- lorowe wisiorki zawieszone na czarnych rzemykach. ♦ Każda z nich uosabia pełnowartościowy komponent psycholo- giczny, który wyrażamy za pomocą naszego ciała. Różnica polega na tym, że społecznych interakcji z użyciem sztuk walki czasem najlepiej unikać. W przypadku sztuk wenusjańskich inte- rakcja społeczna jest warunkiem koniecznym, by osiągnąć sukces. Styl walki Bruce’a Lee, jeet kune do (metoda przechwytywania pięści), jest sztuką marsjańską. Analogicznie Metoda Mistery stworzona przez Mystery’ego jest sztuką wenusjańską. Bruce Lee to legenda sztuk walki, być może jest to największy mistrz wszech czasów. Mimo to całe jego życie świadczy o tym, że sztuki walki były tylko częścią większej cało- ści. To żadna tajemnica, że Bruce Lee angażował się w inne społecznie aprobowane rodzaje aktywności. Był wielkim aktorem i gwiazdą. Był wspaniałym przywódcą i wzorem do naśladowania. Był świetnym nauczy- cielem i ojcem. Miał status znacznie wyższy niż tylko gwiazdy kung-fu. Gdyby chcieć go ocenić przez pryzmat bardziej społecznych ról, był również wenusjańskim artystą… i to dobrym. DYNAMICZNA HOMEOSTAZA SPOŁECZNA Wszystkie zwierzęta stadne, w tym ludzie, żyją pod ciągłą presją dwóch sprzecznych instynktów — chronienia się przed innymi osobnikami i łączenia się z nimi. Kiedy te dwa instynkty znajdują się w równowadze, mamy do czynienia z dynamiczną homeostazą społeczną. Reprodukcja nie miałaby miejsca, gdyby kobiety i mężczyźni zbytnio się chronili przed kontaktami z innymi, na przykład nie wychodząc z domu. Podobnie sztuki wenusjańskie nie miałyby żadnego sensu, gdyby przedstawiciele obu płci byli kompletnie naiwni i w ogóle nie chronili siebie i swoich najbliższych przed nowo spotykanymi osobami. Jeżeli balans pomiędzy potrzebą chronienia się i łączenia jest zakłócony, nie osiągasz dynamicznej homeostazy społecznej, zmniejszając swoje szanse na przetrwanie i reprodukcję. 30 MISTRZOWSKA INTRYGA METODĄ MYSTERY Co zatem pcha nas ku dynamicznej homeostazie społecznej? Trzy milimetry poskręcanej szarej materii, która odróżnia nas od małp, zwanej korą mózgową. W wyniku naturalnej selekcji ewolucja ukształtowała nasz umysł tak, abyśmy mogli przeżywać różne stany emocjonalne i w pew- nym sensie to właśnie ta cecha wpływa bezpośrednio na przetrwanie i reprodukcję. Przeżywanie emocji jest związane z prezentowaniem róż- nych rodzajów postaw — to znaczy emocje niosą ewolucyjnie sprawdzoną strategię, która pcha Cię w kierunku osiągnięcia idealnej równowagi. Ta cecha zyskuje na wartości w świetle zaistniałej eksplozji demogra- ficznej. Dzisiaj musimy być bardziej społecznie inteligentni niż kiedy- kolwiek wcześniej w historii ludzkości. W końcu największym zagroże- niem człowieka nie są już drapieżniki gotowe go w każdej chwili pożreć ani też szalejące wodospady, w których może utonąć — naszymi wrogami są inni ludzie gotowi pokonać nas w grze życia. Nasze interakcje z innymi ludźmi są taką samą częścią naszego otoczenia jak drzewa i rzeki, a my przystosowaliśmy i rozwinęliśmy się w taki sposób, aby móc po tych niezbadanych wodach żeglować, prowadzeni przez coraz bardziej złożone mechanizmy emocjonalne. Zadaniem tych mechanizmów jest popchnię- cie nas z powrotem w kierunku homeostazy, gdybyśmy się zbytnio od niej oddalili. MASZYNA BIOLOGICZNA Jak wspomniałem uprzednio, człowiek jest maszyną biologiczną. Mimo że jest ona niewiarygodnie skomplikowana i wyrafinowana, to prototyp jest już mocno przestarzały. Mówiąc wprost, natura nie stworzyła Cię dla świata, w którym żyjesz. Oczywiście nasze środowisko zewnętrzne zmieniło się względnie nie- wiele przez ostatnie sto tysięcy lat. Wtedy, tak jak i teraz, niebo było nie- bieskie, drzewa zielone, czasem świeciło słońce, a czasem padał deszcz. To nasze środowisko społeczne zmieniło się diametralnie. Jesteśmy uczest- nikami bezprecedensowej eksplozji demograficznej napędzanej inno- wacjami technologicznymi i medycznymi. Nigdy wcześniej w historii świata nie żyło tyle podobnie zaprojektowanych maszyn ludzkich w jed- nym czasie. NADRZĘDNY CEL ŻYCIA 31 W chwili obecnej szacuje się, że na naszej planecie żyje 6,45 miliarda ludzi2. Eksperci przewidują, że w ciągu zaledwie 30 lat będzie nas blisko 10 miliardów. Kiedy urodziłem się w latach 70., naszą planetę zamieszkiwały 4 miliardy ludzi; w połowie XVIII wieku, w czasach Casanovy, było nas zaledwie 750 milionów; 10 tysięcy lat temu tylko 30 milionów, czyli mniej niż wynosi obecnie liczba ludności Kalifornii. Patrząc dalej wstecz, około 12 tysięcy lat temu naszą planetę zamieszkiwało około 10 do 40 tysięcy ludzi. Nasza walka o przetrwanie i reprodukcję odbywa się w dynamicznie zmieniającym się środowisku społecznym. Od zarania dziejów musimy podejmować wyzwanie przetrwania i reprodukcji w środowisku ciągle rosnącej konkurencji. Adaptacje fizyczne zawsze pozostają w tyle za środowiskowymi. Po pierwsze, zmienia się świat wokół nas. Dopiero wtedy ciało człowieka zaczyna się powoli przystosowywać. Ewoluowaliśmy biologicznie, aby żyć w małych grupach łowców i zbieraczy, a przecież obecnie wielu z nas mieszka w ogromnych aglomeracjach liczących miliony ludzi. Byliśmy w stanie tego dokonać ze względu na rozwój kultury (narzędzia, język itd.). Umożliwiło to ludziom obejście ograniczeń fizycznych na dziesiątki sposobów niedostępnych dla innych zwierząt. Weźmy pod uwagę nowe wyzwania, jakie te zmiany stanowią dla ciała człowieka, mając świadomość, że natura nie miała jeszcze szansy na przystosowanie się — włącznie z mechanizmami uczuć i zachowań, które są kluczowe dla skutecznej reprodukcji — do tego nowego środowiska społecznego. Tak naprawdę jesteś najlepiej przystosowany do życia w czasach prehistorycznych, 40 czy 60 tysięcy lat przed obecną eksplozją demo- graficzną, kiedy homo sapiens raz na zawsze oddzielił się od wszystkich innych naczelnych. Jesteś, mówiąc metaforycznie, więźniem czasu, zapro- jektowanym do struktur społecznych, które już dawno nie istnieją. Możesz stołować się w Burger Kingu, latać samolotami i surfować po internecie, 2 Według danych pochodzących z amerykańskiego urzędu statystycznego z 2004 roku. 32 MISTRZOWSKA INTRYGA METODĄ MYSTERY ale Twój kod genetyczny różni się tylko nieznacznie od tego, który mieli ludzie żyjący w jaskiniach i goniący swój obiad z włóczniami w dłoniach, odziani w płócienne worki. WARTOŚĆ PIR Nie jesteś jedynym człowiekiem, który jest zaprogramowany, aby prze- trwać i reprodukować się. Prawdę mówiąc, każdy, włącznie z kobietami, podlega tym samym pierwotnym instynktom. Ludzie łączą się ze sobą wtedy, kiedy taki układ zwiększa szanse obu stron na przetrwanie i repro- dukcję. Nasze obwody atrakcyjności są faktycznie genetycznymi sędziami wartości PiR innych osób. Wszyscy ludzie mają wbudowany mechanizm unikania osób z niską lub negatywną wartością społeczną. Dla odmiany możemy znacznie zwiększyć swoje szanse przetrwania i reprodukcji, jeżeli aktywnie two- rzymy związki zarówno o charakterze seksualnym, jak i inne z osobami mającymi wysoką wartość PiR. Do tej grupy zaliczać się będą: bogaty przyjaciel, który pożyczył Ci forsę, kiedy byłeś spłukany; ustosunkowany kumpel, który wkręcił Cię na ekskluzywną imprezę; koleś, który obronił Cię przed osiedlowym osiłkiem; ładna i zgrabna kobieta, która poszła z Tobą do łóżka; a nawet Twój mentor, który pokazał Ci, jak ją poderwać. Wszyscy oni wydają się mieć wysoką wartość społeczną i jesteśmy tak zaprogramowani, aby szukać towarzystwa właśnie takich ludzi. Możemy uzyskiwać korzyści od innych osób, wpływając na nie tak, aby nam pomagały, ale żeby było sprawiedliwie, musimy starać się, aby zwiększać również ich szanse na przetrwanie. Jeżeli zabralibyśmy komuś zbyt wiele, zmniejszylibyśmy znacznie jego szanse na przetrwanie i repro- dukcję. Kiedy kobieta zgadza się iść z Tobą do łóżka, to wyraża zgodę na trans- akcję wymienną — swoją wartość reprodukcyjną wymienia za Twoją. Takie uczciwe układy mają szanse trwać latami. NADRZĘDNY CEL ŻYCIA 33 LĘK PRZED PODEJŚCIEM Czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, dlaczego tak bardzo pragniesz związku z kobietą posiadającą wysoką wartość reprodukcyjną, a jednocze- śnie ogarnia Cię paniczny lęk i chęć ucieczki przed nią? Takie zachowa- nie wydaje się nielogiczne i nieskuteczne; w końcu odmowa tak naprawdę niewiele znaczy. Jednakże pod względem emocjonalnym odrzucenie może być bolesnym doświadczeniem, o którym trudno zapomnieć godzinami, tygodniami, a nawet miesiącami. Ten strach określany jest jako lęk przed podejściem. Lęk przed odwetem Jednym z powodów powstawania lęku przed podejściem jest możliwość, że kobieta jest już zajęta, co tym samym może dla podchodzącego sta- nowić poważne zagrożenie utraty zdrowia, a nawet życia ze strony jej partnera. W czasach jaskiniowców podejmowałeś realne ryzyko, podcho- dząc do kobiety, ponieważ jej mężczyzna mógł mieć lojalnych kumpli, których był w stanie nakłonić do zrzucenia Ci na głowę dużych kamieni i pozostawienia Cię w tym stanie na pastwę drapieżników. W ten sposób chronił swoją inwestycję. Lęk przed odrzuceniem Aby w pełni zrozumieć lęk przed podejściem, musimy najpierw przyjrzeć się pradawnemu środowisku, dla którego zostaliśmy stworzeni. W czasach jaskiniowców mężczyźni mogli się łączyć w związki z wąską, określoną grupą kobiet. Jeżeli mężczyzna podszedł do takiej samicy i przypadkowo zrobił lub powiedział coś, co sugerowało jego niską lub negatywną war- tość PiR, musiał liczyć się z tym, że wszystkie kobiety w plemieniu dowiedzą się o tej sytuacji. Wzbudzenie przekonania u wszystkich kobiet w tej grupie, że mężczyzna ma niską wartość PiR, mogło doprowadzić do tego, iż nigdy nie znalazłby on partnerki, tym samym uśmiercając swoją pulę genową. Ta realna presja społeczna sięga tak daleko w prze- szłość człowieka, że udało nam się wytworzyć niezwykle wrażliwe mecha- nizmy psychologiczne, które pomagają nam bronić się przed traceniem wartości społecznej w oczach innych. 34 MISTRZOWSKA INTRYGA METODĄ MYSTERY Chociaż logika podpowiada nam, że prawo chroni nas przed odwetem i wykluczeniem w naszym nowoczesnym porządku społecznym, wielu doskonałych artystów uwodzenia zgadza się, że lęk przed odrzuceniem nigdy nie znika. Jest on zapisany w naszych mózgach. Celem nie jest zatem pozbycie się tego lęku, tylko ciągłe zwiększanie swoich kompetencji. HIERARCHIA POTRZEB MASLOWA Ograniczeni przez swoją naturę mamy ściśle określoną hierarchię po- trzeb i wszystko, co robimy, pośrednio lub bezpośrednio wynika z uczuć, które wymagają od nas (i naszego celu), aby je zaspokajać. Teoria ta została stworzona przez uznanego psychologa Abrahama Maslowa i mówi o tym, że ludzi motywują niezaspokojone potrzeby. Co więcej, twierdzi on, że w sposób hierarchiczny pewne niższe potrzeby muszą być zaspokojone przed wyższymi. Pomyśl — gdybyś zadławił się teraz kanapką, Twoja potrzeba złapa- nia oddechu byłaby silniejsza od potrzeby miłości. Jeżeli nikt by Cię nie kochał, to niewątpliwie czułbyś się podle, ale od razu byś od tego nie umarł. ♦ Potrzeby fizjologiczne — najbardziej pierwotna grupa potrzeb, takich jak jedzenie, picie, oddychanie, ciepło, sen i seks. ♦ Potrzeba bezpieczeństwa — stworzenie stabilności i spójności w chaotycznym świecie. W obecnych czasach jest to zwykle potrzeba psychologiczna. NADRZĘDNY CEL ŻYCIA 35 ♦ Potrzeba miłości — potrzeba przynależności. Ludzie pragną być kochani i akceptowani przez innych. ♦ Potrzeba szacunku — uczucie wewnętrzne, które zwykle wyni- ka z faktu uzyskania danej kompetencji lub opanowania jakiejś umiejętności. Uwaga, uznanie i status społeczny pochodzący od innych osób. ♦ Potrzeba samorealizacji — pragniemy osiągnąć możliwie naj- więcej. Osoby, które zaspokoiły wszystkie niższe potrzeby, mogą maksymalizować swój potencjał. PODSTAWOWE OBSZARY ŻYCIA Aby zaspokoić swoje potrzeby i spełnić wszystkie wymagania swojego niezwykle skomplikowanego mechanizmu emocjonalnego, tym samym spełniając cel swojego istnienia, musisz skupić się na trzech podstawo- wych obszarach życia. Za każdym razem, kiedy odnotowujesz sukces w jednym z nich, Twój mózg nagradza Cię poczuciem szczęścia. Ten prosty model ma tyle lat co Kabała, a sukces w trzech obszarach: zdrowia, bogactwa i miłości zapewni Ci przetrwanie i reprodukcję. ♦ Zdrowie — odnosi się zarówno do ciała, jak i umysłu. Musisz mieć sprawdzoną metodę, czyli plan gry, aby utrzymać zdrowie w dobrym stanie. ♦ Bogactwo — pomaga utrzymać dobry stan zdrowia i związki. Musisz mieć dach nad głową, ubranie i pełny brzuch. Druga osoba obok Ciebie dodatkowo wspomaga Twoje przetrwanie i reproduk- cję. Mieszkanie sprawia, że jest Ci ciepło i miło, a oprócz tego jest miejscem, gdzie możesz uprawiać seks. Samochód to nie tylko możliwość zarabiania większej ilości pieniędzy, ale również 36 MISTRZOWSKA INTRYGA METODĄ MYSTERY potencjalnie większa liczba celów, które zyskujesz dzięki mobil- ności. Musisz mieć sprawdzony plan akumulacji bogactwa, aby osiągnąć niezależność materialną i móc finansować grę swoich miłosnych podbojów. Musisz mieć środki, aby opłacić wej- ściówkę na siłownię, dobrze się ubrać i chodzić do nocnych klu- bów lub restauracji. ♦ Miłość — odnosi się głównie do romantycznych relacji z kobie- tami, ale może też oznaczać relacje towarzyskie, rodzinne lub biz- nesowe ze wspólnikami. Jeżeli chcesz mieć udane związki miło- sne, musisz się uczyć, jak osiągać sukces. Każdy obszar można podtrzymywać, ulepszać albo zaniedbać. Twój sukces w każdym z nich można ocenić w dziesięciostopniowej skali od 1 do 10. Jeżeli w jakimś obszarze uzyskałeś ocenę 10, musisz ją jedynie podtrzymać. Gdy w którymś jest mniej niż 10, musisz znaleźć sposób na poprawę sytuacji. Jeśli jeden z obszarów jest zaniedbywany zbyt długo i Twoja ocena spada zbyt nisko, obniży się jakość całego Twojego życia. Każdy z podstawowych obszarów życia jest połączony z dwoma pozostałymi na szereg sposobów. Miłość, bogactwo i zdrowie są ze sobą blisko związane. Sukces w któ- rymkolwiek z obszarów wpłynie pozytywnie na dwa pozostałe. Prawdę mówiąc, czasem chcąc osiągnąć sukces w jednym z obszarów, trzeba naj- pierw poprawić inny. Na przykład możesz zwiększyć swoje powodzenie w miłości, podtrzymując lub poprawiając stan swoich zasobów pienięż- NADRZĘDNY CEL ŻYCIA 37 nych lub zdrowia. Ludzie, którzy są zdrowi, sprawni i energiczni w sytu- acjach społecznych, sprawiają wrażenie większej wartości reprodukcyj- nej, co zwiększa ich szanse na udane związki z ludźmi wokół nich. Jednocześnie zaniedbanie któregokolwiek z podstawowych obszarów wpłynie negatywnie na pozostałe dwa. Kiedy zaniedbujesz jakiś obszar zbyt długo, negatywne konsekwencje mogą lawinowo przenieść się na następne. Taka reakcja łańcuchowa nazywana jest korkociągiem i jeżeli zostanie pozostawiona bez kontroli, może zrujnować Ci życie. Kluczem do sukcesu jest równe dzielenie czasu pomiędzy wszystkie trzy obszary, co zapobiega korkociągom prowadzącym do wielkiego upadku (choroba, bieda i samotność). Widziałem ludzi na całym świecie, których życie zmieniło się w wyniku takich korkociągów w piekło. ZANIEDBYWANIE ZDROWIA — jeżeli jesteś zamożny i masz szczęście w miłości (związ- kach), ale masz problemy ze zdrowiem (psy- chicznym lub fizycznym), w końcu dopro- wadzi Cię to do niepowodzeń w obszarach bogactwa (przez obniżenie poziomu energii i produktywności) i związków. Ludzie, któ- rzy nie szanują samych siebie, są rzadko sza- nowani przez innych. Chorzy są po prostu nieatrakcyjni. ZANIEDBYWANIE BOGACTWA — jeśli cie- szysz się dobrym zdrowiem i udanymi związ- kami (miłość), ale odnosisz porażki w obsza- rze bogactwa, to w końcu nie będziesz miał środków do podtrzymywania miłości (na przykład nie będziesz mógł zaprosić swojej ukochanej do restauracji) lub do pielęgnacji zdrowia (właściwego odżywiania się, zdrowego otoczenia, sprzętu do ćwiczeń). Duże łóżko w Twoim apartamencie pozwala Ci nie tylko wyspać 38 MISTRZOWSKA INTRYGA METODĄ MYSTERY się lepiej niż na tapczanie rodziców (zdrowie), ale również zapewnia miej- sce, do którego możesz zaprosić kobietę (miłość). ZANIEDBYWANIE MIŁOŚCI (ZWIĄZKÓW) — jeżeli jesteś zdrowy i bogaty, a mimo to nie masz szczęścia w miłości, porażki w tym obszarze spowodują, że będziesz czuł się samotny i zakompleksiony (zdrowie psychi- czne). Może to również zniszczyć Twoje plany gromadzenia bogactwa. W interesach będzie Ci ciężko nawiązywać nowe znajomości, rozwijać działalność i bywać w towarzystwie z kimś, co ograniczy możliwości bogacenia się. Musisz podtrzymać lub poprawić jakość życia w trzech wymienio- nych obszarach, jednocześnie zachowując równowagę pomiędzy nimi. Jeżeli nie osiągasz oczekiwanych przez siebie wyników w trakcie ćwicze- nia swojej gry, musisz przyjrzeć się całościowo swojemu życiu towarzy- skiemu, zdrowiu, sprawności i karierze. PODSUMOWANIE ♦ Nadrzędnym celem życia jest przetrwanie. ♦ Drugorzędnym celem życia jest reprodukcja. Pewnego dnia umrzesz. Zanim nadejdzie ten czas, musisz przekazać swoje geny potomstwu. ♦ Średnia długość życia człowieka to 25 185 dni. Logicznym działa- niem jest określenie najbardziej efektywnej metody przetrwania i reprodukcji i ćwiczenie jej tak długo, aż stanie się ona odru- chem warunkowym. ♦ Sztuki marsjańskie (walki) składają się z szeregu ćwiczonych rutyn, które po zinternalizowaniu zwiększają Twoje szanse na przetrwa- nie. Sztuki wenusjańskie składają się z szeregu ćwiczonych rutyn, które po zinternalizowaniu zwiększają Twoje szanse na repro- dukcję. NADRZĘDNY CEL ŻYCIA 39 ♦ Dynamiczna homeostaza społeczna to stan równowagi pomiędzy pragnieniem chronienia siebie przed innymi i pragnieniem łącze- nia się z nimi. ♦ Nasze mechanizmy emocjonalne są zaprojektowane w ten spo- sób, aby możliwie najlepiej dopasować się do potrzeb PiR, które zostały stworzone dla dawnego środowiska i plemiennej struktury społecznej istniejącej dziesiątki tysięcy lat temu. Ludzie podej- mują decyzje seksualne, w znacznej mierze opierając się na tych mechanizmach emocjonalnych. ♦ Ludzie starają się tworzyć układy towarzyskie, ponieważ to przede wszystkim one zwiększają ich szanse na przetrwanie i repro- dukcję. ♦ Mężczyźni, podchodząc po raz pierwszy do kobiety, podejmują większe ryzyko niż one. Dawniej wiązało się to z realnym zagro- żeniem życia, dlatego też mężczyźni dalej doświadczają lęku przed podejściem. ♦ Kobiety będą uważały mężczyznę za bardziej atrakcyjnego, jeżeli został on już zaakceptowany (preselekcja) przez inne kobiety. ♦ Nasza natura powoduje, że podlegamy hierarchii potrzeb, które muszą być zaspokajane w odpowiedniej kolejności. Należą do nich potrzeby: fizjologiczne, bezpieczeństwa, społeczne itd. Nasze uczu- cia są skonstruowane tak, by motywować nas do ich zaspokajania. ♦ Najbardziej skupiamy się na trzech podstawowych obszarach ży- cia: zdrowiu, bogactwie i miłości. Braki w którejkolwiek z tych kategorii stworzą problemy w dwóch pozostałych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zwab piękną kobietę do łóżka. Mistrzowska intryga metodą Mystery
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: