Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00153 008106 20658390 na godz. na dobę w sumie
Związek z mężczyzną po przejściach. Wszystko co powinnaś wiedzieć o rozwiedzionych facetach - książka
Związek z mężczyzną po przejściach. Wszystko co powinnaś wiedzieć o rozwiedzionych facetach - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1345-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przejrzyj bagaż jego doświadczeń życiowych i zdecyduj czy to jest mężczyzna odpowiedni dla Ciebie

Rozwodnik to świetna partia, bo jest doświadczony, dojrzały i gotowy na zobowiązania.
To fatalna partia, bo jest rozgoryczony, nieufny i pełen złych doświadczeń.

Fakty, mity, przestrogi i cenne wskazówki dla kobiet chcących związać się z mężczyzną po przejściach.

Co ich gryzie i jak ich rozgryźć?
O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna? Zazwyczaj o księciu z bajki. Kilku na milion udaje się nawet taki cud natury spotkać. Inne muszą zmagać się z... trochę mniejszymi cudami. Jeśli nie uda nam się zdobyć mężczyzny z pierwszej dostawy, pozostaje rozejrzeć się po wyprzedażach. A tu już ryzyko nieco wzrasta. Pewnie nigdy nie przyszłoby Ci do głowy, że zaczniesz się spotykać z rozwodnikiem. Skoro jednak co czwarte małżeństwo zawarte w ostatnich latach w Polsce skazane jest na porażkę, szanse, że spotkasz na go swojej drodze poważnie wzrastają.

Mężczyzna z przeszłością to dla kobiety spore wyzwanie. Ma za sobą nie tylko nieudane małżeństwo, ale często również dziecko, alimenty i niejednokrotnie pogmatwaną sytuację emocjonalną. Jeśli nie chcesz uczynić swojego życie równie skomplikowanym, przekonaj się, czy jesteś gotowa na taki związek. A może jemu wcale nie zależy na długotrwałej relacji, a tylko na niezobowiązującej zabawie i dowartościowaniu? Sprawdź na co powinnaś być gotowa. Jakie zachowania i nawyki możesz zaakceptować, a które musisz koniecznie odrzucić.

Ta książka powstała po to byś:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Zwi„zek z mŒ¿czyzn„ po przej(cid:156)ciach. Wszystko co powinna(cid:156) wiedzie(cid:230) o rozwiedzionych facetach. Autor: Christie Hartman T‡umaczenie: Marek Marczak ISBN: 978-83-246-1345-8 Tytu‡ orygina‡u: Dating the Divorced Man: Sort Through the Baggage to Decide If He Format: A5, stron: 256 Jak ich rozgry(cid:159)(cid:230) i co ich gryzie? O czym marzy dziewczyna, gdy dorasta(cid:230) zaczyna? Zazwyczaj jej marzenia kr„¿„ wok(cid:243)‡ jakiego(cid:156) ksiŒcia z bajki. Kilku na milion udaje siŒ nawet spotka(cid:230) taki cud natury. Inne musz„ zmaga(cid:230) siŒ z(cid:133) trochŒ mniejszymi cudami. Je(cid:156)li nie uda nam siŒ zdoby(cid:230) mŒ¿czyzny w pierwszym rzucie, pozostaje rozejrze(cid:230) siŒ po wyprzeda¿ach. W(cid:243)wczas nara¿asz siŒ na nieco wiŒksze ryzyko. Pewnie nigdy wcze(cid:156)niej nie przysz‡oby Ci do g‡owy, ¿e zaczniesz spotyka(cid:230) siŒ z rozwodnikiem. Skoro jednak wed‡ug statystyk co czwarte ma‡¿eæstwo zawarte w ostatnich latach w Polsce skazane jest na pora¿kŒ, szanse, ¿e spotkasz kogo(cid:156) takiego na swej drodze, powa¿nie wzrastaj„. MŒ¿czyzna z przesz‡o(cid:156)ci„ to dla kobiety spore wyzwanie. Zwykle ma on za sob„ nie tylko nieudane ma‡¿eæstwo, ale r(cid:243)wnie¿ dziecko, alimenty i niejednokrotnie pogmatwan„ sytuacjŒ emocjonaln„. Je(cid:156)li nie chcesz, by Twoje ¿ycie sta‡o siŒ r(cid:243)wnie skomplikowane, przekonaj siŒ, czy jeste(cid:156) gotowa na taki zwi„zek. A mo¿e wcale mu nie zale¿y na d‡ugotrwa‡ej relacji? Mo¿e poszukuje tylko niezobowi„zuj„cej zabawy czy dowarto(cid:156)ciowania? Sprawd(cid:159), na co powinna(cid:156) siŒ przygotowa(cid:230). Jakie zachowania i nawyki mo¿esz zaakceptowa(cid:230), a kt(cid:243)re musisz koniecznie odrzuci(cid:230). Ta ksi„¿ka powsta‡a po to, by(cid:156): (cid:149) nauczy‡a siŒ b‡yskawicznie rozpoznawa(cid:230) i rozwi„zywa(cid:230) problemy, (cid:149) rozpoznawa‡a, kt(cid:243)ry z kandydat(cid:243)w nadaje siŒ na ¿yciowego partnera, (cid:149) przekona‡a siŒ, ¿e Twoje szczŒ(cid:156)cie jest wa¿niejsze od Twojego zwi„zku, (cid:149) stworzy‡a relacjŒ partnersk„, kt(cid:243)ra da Ci poczucie spe‡nienia, (cid:149) podejmowa‡a(cid:156) wiadome decyzje, intuicyjnie wyczuwaj„c, co jest dla Ciebie najlepsze. Spis treści Podziękowania 8 7 Wstęp 8 9 ROZDZIAŁ 1 Czym wyróżniają się mężczyźni rozwiedzeni lub w separacji? 8 19 ROZDZIAŁ 2 Zachowaj ostrożność: mężczyzna, który wkrótce zamierza rozstać się z żoną 8 36 ROZDZIAŁ 3 Mężczyźni żyjący w separacji 8 46 Wolny, żonaty czy jaki? Mężczyzna w trakcie rozwodu 8 63 ROZDZIAŁ 4 Sześć zasad randkowania z mężczyznami w trakcie rozwodu 8 79 ROZDZIAŁ 5 ROZDZIAŁ 6 Mężczyzna z przeszłością — rozwodnik 8 92 Pięć zasad randkowania z rozwiedzionymi mężczyznami 8 107 ROZDZIAŁ 7 Ta druga — jak poradzić sobie z jego byłą żoną 8 117 ROZDZIAŁ 8 6 ZWIĄZEK Z MĘŻCZYZNĄ PO PRZEJŚCIACH ROZDZIAŁ 9 Pięć zasad postępowania z jego eks-żoną 8 133 ROZDZIAŁ 10 Rodzice są na zawsze: kwestia dzieci 8 148 ROZDZIAŁ 11 Pięć zasad dotyczących randkowania z mężczyznami z dziećmi 8 163 ROZDZIAŁ 12 Swój czy wróg? Rodzina i przyjaciele 8 176 Cztery zasady postępowania z jego rodziną i przyjaciółmi 8 189 ROZDZIAŁ 13 ROZDZIAŁ 14 Wilk w owczej skórze — pieniądze 8 199 ROZDZIAŁ 15 Poza randkowaniem 8 220 ROZDZIAŁ 16 Trzy kwestie, które należy uwzględnić, kiedy postanawiasz zamieszkać z rozwiedzionym mężczyzną lub wyjść za niego 8 230 Podsumowanie 8 245 Skorowidz 8 247 O autorze 8 253 ROZDZIAŁ 5 Sześć zasad randkowania z mężczyznami w trakcie rozwodu S koro już poznałaś problemy związane z randkowaniem z męż- czyznami w trakcie rozwodu, rodzi się pytanie, jak masz z nimi postępować? Oto kilka wskazówek, jak randkować i tworzyć związki z mężczyznami z tej kategorii: 1. Zadawaj jak najwięcej pytań na możliwie najwcześniej- szym etapie związku. 2. Nie spiesz się. 3. Zachowaj swoje odrębne życie, przyjaciół i zajęcia. 4. Zdystansuj się od jego rozwodu. 5. Unikaj współzawodnictwa z jego eks. 6. Zaakceptuj ograniczenia związku z nim. Zasada numer 1: Zadawaj jak najwięcej pytań na możliwie najwcześniejszym etapie związku Jak już stwierdziłam w rozdziale 3., umiejętność zadawania pytań podczas randkowania jest niezwykle cenna, ponieważ często męż- czyźni nie ujawnią sami informacji, które mogą drugą stronę 80 ZWIĄZEK Z MĘŻCZYZNĄ PO PRZEJŚCIACH zniechęcić. W przypadku mężczyzn, którzy rozwodzą się, trzeba będzie postawić pytania, jakich nigdy do tej pory nikomu nie za- dawałaś. Zdobycie jak największej ilości informacji pozwoli Ci dokonać dobrych wyborów i zapobiec potencjalnym problemom. O poniższych sprawach musisz koniecznie dowiedzieć się pod- czas kilku pierwszych randek: Jeżeli był żonaty, kiedy się rozwiódł? Aby dowiedzieć się, czy Twój partner jest nadal w trakcie rozwodu, musisz oba te pytania postawić na samym początku. Kiedy złożył pozew rozwodowy? Zadaj to pytanie, kiedy okaże się, że nie jest jeszcze oficjalnie rozwiedziony. Dodat- kowym znakiem zapytania będzie to, czy w ogóle cokolwiek załatwił — złożenie pozwu rozwodowego to najpoważniejsza oznaka, że mężczyzna na serio myśli o rozwodzie. Od jak dawna jest w separacji? Im dłużej jest w separa- cji, tym większe prawdopodobieństwo, że jest gotowy, aby związać się z inną kobietą, i zarówno on, jak i jego eks rozpo- częli proces akceptacji rozpadu swojego związku. Oznacza to też, że krócej będziesz randkować z mężczyzną, który jest w trakcie rozwodu. Mężczyzna na wczesnym etapie separacji to niebezpieczeństwo, zatem zachowaj ostrożność. Jak długo mieszka sam? Musisz się dowiedzieć, jak długo mieszka na swoim. Pary rozwodzące się mogą wciąż wspólnie mieszkać, jeżeli jest u nich krucho z pieniędzmi, lub kiedy nie chcą oddać pola, bojąc się utraty dzieci. Nawet jeśli taka sytuacja ma uzasadnienie, a on śpi na kanapie, facet wciąż mieszkający ze swoją eks, nie jest dobrym materiałem na rand- kowanie. Jeżeli naprawdę chce zmiany w swoim życiu, znajdzie sposób, aby wyprowadzić się od żony. SZEŚĆ ZASAD RANDKOWANIA 81 Czy ma dzieci? Dzieci zwykle oznaczają dłuższy i trudniej- szy rozwód. Jeśli zwiążesz się z takim mężczyzną, będziesz mu- siała stawić czoła całej masie problemów. Ich szczegółowe omówienie znajduje się w rozdziale 10. Kto był inicjatorem rozwodu i jaka była jego przyczy- na? Początkowo zapewne nie dowiesz się wszystkiego, ale wiele możesz wywnioskować na podstawie tego, co Ci powie. Jeżeli to on chciał rozwodu, jest lepiej przygotowany na zwią- zek z inną kobietą. Niemniej jednak kobieta, którą zostawił, może nie być gotowa na zaakceptowanie takiego stanu rze- czy, tworząc potencjalny problem dla niego, i w konsekwencji również dla Ciebie. Z drugiej strony, jeżeli to ona była ini- cjatorem rozwodu, to najpewniej on będzie wciąż przechodził traumę po rozstaniu i nie nadawał się na randkowanie. Jeżeli w grę wchodzi zdrada z jego lub jej strony, często towarzyszy jej rozgoryczenie. Jeżeli to on obwinia ją za rozwód lub też nie wie, dlaczego doszło między nimi do rozstania, daruj sobie związek z tym facetem. Kiedy ostatni raz spał ze swoją eks? To kwestia bardzo osobista, ale jeśli jesteś w stanie się tego dowiedzieć, ta in- formacja będzie bardzo znacząca. Jeżeli nie uprawiał seksu od lat, jest mężczyzną, który jest w stanie przetrwać trudne chwile. Jeżeli spali ze sobą po rozstaniu (lub co gorsza nie- dawno), jest to poważne ostrzeżenie. Jedna trzecia par sypia ze sobą po rozstaniu lub rozwodzie — powody takiego stanu rzeczy wykraczają pozą tematykę poruszaną w tej książce, ale jest to dość powszechny (i niezdrowy) sposób utrzymywania więzi pomiędzy byłymi małżonkami. Ty potrzebujesz mężczy- zny, który zostawił za sobą nieudane małżeństwo, a sypianie z byłą żoną jest oznaką, że tak się nie stało. Zadanie takiego pytania wymaga bliższej znajomości między wami, więc nie zadawaj go zbyt wcześnie. 82 ZWIĄZEK Z MĘŻCZYZNĄ PO PRZEJŚCIACH 8 Hania poznała Pawła przez znajomych z pracy. Spodobała mu się natychmiast, więc nie chciał jej od razu mówić, że dopiero rozpo- czął postępowanie rozwodowe i nie złożył jeszcze oficjalnego pozwu. Paweł w znacznej mierze przebolał rozpad swojego związku dużo wcześniej i krępowała go sytuacja, w jakiej się znalazł. Obawiał się, że Hania będzie go negatywnie oceniać. Ona nie miała problemu z za- dawaniem pytań i chociaż Paweł denerwował się, odpowiedział na nie zgodnie z prawdą. Hania nie była zbyt szczęśliwa, dowiedziawszy się o stanie cywilnym Pawła, ale poznanie prawdy pozwoliło jej się za- bezpieczyć. Kiedy Paweł złożył pozew rozwodowy i pokazał, że naprawdę chce się rozwieść, zaczęli ze sobą randkować. Zadawanie pytań osobistych może nie być zbyt eleganckie, nie- mniej jest niezwykle istotne. Zobacz rozdział 3., aby uzyskać po- rady, jak zadawać pytania osobiste. Zasada numer 2: Nie spiesz się Chociaż zasada drobnych kroków odnosi się do każdego związ- ku, w przypadku mężczyzn w trakcie rozwodu jest to absolutnie podstawa. Z powodu nieodłącznego ryzyka w tego typu związkach musisz podążać wolniej, niż rozwijałby się Twój związek w in- nych okolicznościach. Oto kilka wskazówek: Nie idź z nim zbyt szybko do łóżka. Która kobieta chciałaby angażować się w erotyczny związek z mężczyzną, aby boleśnie przekonać się, że szuka on jedynie pocieszenia po nieudanym małżeństwie, wróci do swojej eks lub nie jest zwyczajnie zainteresowany poważnym związkiem na obecnym etapie? To są poważne niebezpieczeństwa związane z rand- kowaniem z rozwodzącym się mężczyzną. Im dłużej czekasz, tym bardziej upewniasz się, że warto się angażować. Ten proces trwa miesiące, a nie dni czy tygodnie. SZEŚĆ ZASAD RANDKOWANIA 83 Nie angażuj się zbyt szybko. Jeżeli przypadniecie sobie do gustu, to zaangażowanie się i bycie ze sobą jako para jest naturalne. Ten typ zobowiązania obejmuje zarówno pono- szenie kosztów, jak i czerpanie zysków, a zbyt szybkie zaan- gażowanie się oznacza większe nakłady i mniejsze zyski (zobacz rozdział 1., który opisuje to zagadnienie). Zanim się w co- kolwiek zaangażujesz, poświęć kilka miesięcy na ocenę swo- jego potencjalnego partnera i sytuacji, w jakiej się znajduje — im sytuacja bardziej skomplikowana, tym dłużej powinnaś poczekać. Nie mieszkaj z nim. Jeżeli rozwodzący się mężczyzna chce zamieszkać z Tobą, by uciec od żony, powiedz nie. To byłoby ratowanie go, a nie miłość, i w ostatecznym rozrachunku przysporzyłoby Ci wiele cierpienia. Jeżeli jego rozwód idzie we właściwą stronę, a wasz związek staje się coraz bardziej poważny, mieszkanie razem jest naturalnym pragnieniem. Jednakże czekanie ze wspólnym mieszkaniem na koniec rozwodu zmniejsza ryzyko pojawienia się problemów. Jeżeli on ma dzieci, wspólne zamieszkanie z nim postawi Cię w roli rodzicielskiej, zanim dzieci i Ty będziecie na to gotowi. Jest to trudna sytuacja dla wszystkich i sądy będą źle na to patrzeć. Poza tym, wspólne życie spowoduje, że nie będziesz miała odskoczni od stresów związanych z randkowaniem z rozwod- nikiem, co odbije się negatywnie na Twoim samopoczuciu oraz na samym związku. Jest to sytuacja „niskiego zysku”. Czekanie jest frustrujące, ale jest to lepsze wyjście niż kło- poty, którym trzeba będzie stawić czoła, jeżeli nie będziesz chciała czekać. Nie zapoznawaj się zbyt wcześnie z jego dziećmi. Je- żeli ma dzieci, muszą się one przyzwyczaić do stresujących zmian w ich życiu. Nie zapoznawaj się z jego dziećmi, dopóki wasz związek nie przerodzi się w coś poważnego. Poznanie no- wej partnerki taty może spowodować wstrząs u dzieci, a jeżeli 84 ZWIĄZEK Z MĘŻCZYZNĄ PO PRZEJŚCIACH rozstaniecie się ze sobą, może wzbudzić w nich żal i poczucie straty. Sądy i psychologowie rodzinni stawiają na pierwszym miejscu potrzeby dzieci. Pamiętaj, aby się nie spieszyć z po- znawaniem ich i działać ostrożnie. Zasada numer 3: Zachowaj swoje odrębne życie, przyjaciół i zajęcia Jednym z najpoważniejszych błędów, jaki możesz popełnić, umawiając się na randki z mężczyzną w trakcie rozwodu, jest całkowite oddanie się temu związkowi i porzucenie swojego do- tychczasowego życia. Nawet w przypadku mężczyzn, którzy nie są obarczeni rozwodem, uczynienie ze związku jedynego celu swojego życia prowadzi do unieszczęśliwienia — żaden związek nie jest w stanie zaspokoić wszystkich Twoich potrzeb, a tym bardziej odnosi się to do związku z rozwodzącym się mężczyzną. Jakie jest rozwiązanie? Pozostań osobą niezależną i zaangażowaną w swoje własne życie. Oto kilka wskazówek: Zachowaj swoją pracę. Praca oznacza, że jesteś niezależ- na finansowo i masz inne istotne sprawy w życiu poza wa- szym związkiem. Dla mężczyzn praca jest często ucieczką od problemów i tak samo może być w Twojej sytuacji, jeśli będzie Ci ciężko. Spędzaj dużo czasu z przyjaciółmi. Niektóre kobiety zrywają kontakty z przyjaciółmi, kiedy angażują się w zwią- zek. Nie jest to dobry pomysł w ogóle, ale jest on wręcz fatalny w przypadku randkowania z mężczyzną w trakcie rozwodu. Będziesz potrzebować rozmowy z przyjaciółmi, by przetrwać trudne chwile, co z kolei sprawi, że nie będziesz suszyć głowy swojemu mężczyźnie, wprowadzając do związku napięcie. Prowadź aktywny tryb życia. Zawsze powinnaś prowadzić aktywny tryb życia. Te wszystkie czynności nadają Twojemu SZEŚĆ ZASAD RANDKOWANIA 85 życiu sens i są źródłem radości. Powoduje to, że Twoje poczu- cie szczęścia nie jest związane jedynie z sytuacjami w związ- ku z rozwodzącym się mężczyzną. Ponadto, dopóki wasza relacja nie zmieni się w coś naprawdę poważnego, powinnaś samodzielnie planować swoje wakacje — mężczyzna w trak- cie rozwodu może chcieć spędzać wakacje ze swoimi dziećmi lub w gronie rodzinnym. Nie trzymajcie wspólnej kasy. Nie łączcie swoich dochodów ani nie dawaj rozwodzącemu się mężczyźnie żadnych pie- niędzy z dwóch powodów: po pierwsze, to co jego, wciąż for- malnie należy też do niej, a po drugie, dawanie mu pieniędzy to już lekka przesada — i tak poświęcasz już dość, umawiając się na randki z mężczyzną, którego małżeństwo nie jest jesz- cze zakończone. Nie stawaj się przy okazji jego wybawicielką. Trzymaj swoje rzeczy u siebie. Staraj się nie trzymać żad- nych swoich rzeczy osobistych w jego domu, biurze, samo- chodzie lub w jakimkolwiek innym miejscu, do którego ma dostęp jego eks. Spotkałam się z szeregiem kobiet, które zo- stawiały ubrania w domu swojego rozwodzącego się chłopaka. Kończyło się to awanturą urządzoną przez jego eks albo, w przypadku rzeczy pozostawionych w samochodzie, kra- dzieżą dokonaną przez byłą żonę. Chcesz się poczuć, jak gość w programie Jerry’ego Springera? Dbaj o swoje bezpieczeń- stwo — nie czekaj, aby on o tym pomyślał. Mężczyźni nigdy nie doceniają siły gniewu zazdrosnej kobiety. Zasada numer 4: Zdystansuj się od jego rozwodu Jeżeli Twój związek z mężczyzną w trakcie rozwodu rozwija się, to zwiększa się Twoje zaangażowanie w jego sprawy, a co za tym idzie, w jego rozwód. Nagle ten rozwód zaczyna być Twoim problemem. Kwestie: jakie prawa rodzicielskie zostaną mu przy- znane, kto otrzyma mieszkanie, ile będzie musiał łożyć na byłą 86 ZWIĄZEK Z MĘŻCZYZNĄ PO PRZEJŚCIACH żonę stają się nagle sprawami, które Cię bardzo interesują, po- nieważ wpływają one bezpośrednio na Twoją przyszłość z nim. Na czym polega problem? Nie masz wpływu na te sytuacje. To są sprawy pomiędzy nim, jego eks, prawnikami, sędziami i psy- chologami rodzinnymi, którzy są w to zaangażowani. Zatem, aby zachować swoje własne poczucie szczęścia, musisz się zdystansować od jego rozwodu. Osiągniesz ten cel, stosując się do następujących rad: Zaakceptuj to, że jego pieniądze i dzieci nie należą do Ciebie. Jeżeli staniesz się częścią jego życia oraz życia je- go dzieci, będziesz w taki czy inny sposób wplątana w finali- zację jego rozwodu. To jest jeden z najczęstszych problemów związanych z randkowaniem z mężczyznami w trakcie roz- wodu. Naturalnie budzi się w Tobie instynkt opiekuńczy, ale nie należy przesadzać, gdyż takie postępowanie zemści się na Tobie. On wciąż próbuje się wyplątać z resztek swojego mał- żeńskiego życia — życia, które Ciebie nie dotyczyło. To nie Twoja wojna — niech on sam się tym zajmie. Nie planujcie razem strategii ani nie idź razem z nim do sądu. Powtórzę jeszcze raz, niech on sam zajmie się swoim rozwodem. Twoja obecność tam wywoła u Ciebie je- dynie poczucie niepokoju i bezsilności. Poczekaj na końcowy rezultat. Od czasu do czasu, kiedy uważasz, że Twój punkt widzenia może mu pomóc, zapytaj, czy chce wysłuchać Twoje- go zdania. Jeśli odpowie twierdząco, wyłóż je zwięźle i spo- kojnie, a potem odpuść sobie. Nie pozwól, by zbytnio na Tobie polegał. Rozwód to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń życiowych, które może się człowiekowi przydarzyć. Możliwe, że będzie on szukał pocie- szenia u Ciebie, narzekając, prosząc o radę lub przytaczając najnowsze wieści z opery mydlanej swego rozwodu. Niemniej jednak obciążanie Cię dramatem rozwodowym jest niespra- SZEŚĆ ZASAD RANDKOWANIA 87 wiedliwe i egoistyczne — sam fakt bycia z nim jest już wy- starczającym obciążeniem. Możesz go wspierać bez angażo- wania się w jego rozwód oraz tracenia czasu, który poświę- cacie na rozmowy o tym. Jeżeli jego rozwód Cię złości, irytuje lub stresuje, to czas, aby zaczął on cenzurować to, co Ci mówi. Powiedz mu, jak przez to się czujesz i wolisz na te tematy nie rozmawiać. Zachęcaj go, aby dyskutował o tym z rodziną i przyjaciółmi. 8 Leszek, spotykając się z Janką, starał się nie wplątywać jej w swój rozwód. Od czasu do czasu przekazywał jej ważne informacje, aby miała rozeznanie w sprawie, ale próbował czynnie rozwiązywać swoje sprawy rozwodowe we własnym czasie, aby nie wpływały one negatywnie na jego nowy związek. Leszek był wdzięczny, że Janka chciała z nim być mimo jego stanu cywilnego, i skupiał się na uszczęśliwianiu jej. W konse- kwencji ich związek przetrwał burzę rozwodową bez szwanku. Zasada numer 5: Unikaj współzawodnictwa z jego eks Rozdziały 8. i 9. będą szczegółowo omawiać, jak radzić sobie z byłymi żonami. Niemniej jednak, kwestia eks-małżonki jest nieco inna, kiedy umawiasz się na randki z mężczyzną w trakcie rozwodu. Dlaczego? To brak jasno wytyczonych granic: on jest z Tobą, ale formalnie wciąż związany z nią, co często prowadzi do rywalizacji, ponieważ w pewnym sensie obie macie do niego „prawo”. Kiedy sprawa rozwodowa przybierze niekorzystny obrót, a ona jest wściekła i próbuje pozbawić go pieniędzy lub ograni- czyć mu prawo opieki nad dziećmi, wkrótce zaczniesz ją po- strzegać jako Twojego wroga. Istnieje tylko jedno rozwiązanie tej sytuacji — nie rywalizuj z nią. To jest jego rozwód i to on ma z nią współzawodniczyć, a nie Ty. Nie jesteś w stanie wygrać tej rywali- zacji, ale możesz przegrać, jeżeli się w nią włączysz. Oto kilka rad, jak unikać takiego współzawodnictwa: 88 ZWIĄZEK Z MĘŻCZYZNĄ PO PRZEJŚCIACH Problem tkwi w niej. Jeżeli jego eks ma niechętny stosunek do Ciebie, to znaczy że została zraniona. Jednak, jeżeli chcesz uniknąć konfrontacji z nią, trzymaj się od niej z dale- ka. Jeżeli rywalizuje z Tobą w brzydszy sposób (obmawia Cię, zaleca się do niego lub grozi mu zemstą w sądzie za randkowa- nie z Tobą), ustąp pola i pozwól jej zachowywać się w taki dzie- cinny sposób. Jeżeli Twój mężczyzna jest wart uczucia, stanie po Twojej stronie, odrzuci jej zaloty i zareaguje na jej mściwe zachowanie w sądzie. Problem tkwi w Tobie. Jeżeli to Ty masz chęć na rywalizację, przyszedł czas, aby zdystansować się. Nie mieszaj się do jego rozwodu i unikaj rozmawiania z nim o jego eks. Porozmawiaj o swoich uczuciach z przyjaciółmi lub terapeutą. I pamiętaj: zakładając, że ten mężczyzna jest wart zachodu (a lepiej, aby tak było), to już „wygrałaś”, ponieważ on jest z Tobą, a nie z nią. Problem tkwi w nim. Jeżeli jego eks nachodzi go, dzwoni nieustannie do niego lub robi cokolwiek innego, co świadczy, że nie chce odpuścić, proszę jej nie winić. Prawdziwym pro- blemem jest tak naprawdę on — musi ustalić jasne i twarde granice w relacjach ze swoją eks i odrzucić jej awanse, igno- rować telefony od niej lub w jakikolwiek inny sposób przeciąć „pępowinę”. Postaw sprawę ostro — jeżeli będzie stawiał opór, jedynym sposobem uniknięcia tej z góry przegranej dla Ciebie konfrontacji jest rzucenie go. Jeżeli chce Cię odzyskać, musi uporządkować swoje sprawy i dokonać zmian. Pamiętaj, że Twoim celem jest być szczęśliwą, a nie utrzymać związek. Zasada numer 6: Zaakceptuj ograniczenia związku Związek z mężczyzną w trakcie rozwodu oznacza ograniczenia w związku, przynajmniej do zakończenia sprawy rozwodowej. Jeżeli podchodzisz do tego związku tak jak do każdego innego, to możesz w konsekwencji czuć się rozżalona i nieszczęśliwa, że SZEŚĆ ZASAD RANDKOWANIA 89 sprawy nie układają się „normalnie”. To są naturalne uczucia, ale nie chcesz, aby psuły one poczucie szczęścia w związku. Po- rozmawiaj z partnerem o swoich uczuciach, ale tak by wiedział, że go nie winisz. Istnieje możliwość, że on czuje się podobnie jak Ty. Jeżeli skupisz się na więzi między wami, to poradzisz sobie z tymczasowymi ograniczeniami. Jedynymi ograniczeniami, ja- kie musisz zaakceptować, są te, które omawiam w tym rozdziale. Niestety, nie da się ich uniknąć w trakcie rozwodu. Nie powin- naś tolerować sytuacji, kiedy on: • regularnie odwołuje randki z Tobą, ponieważ coś dzieje się z jego eks lub dziećmi, • lekceważy Twoje urodziny i inne ważne zdarzenia, • wykorzystuje stres rozwodowy jako wymówkę, by zachowywać się niegrzecznie lub obojętnie, • nie docenia Cię. Domagaj się zaspokajania swoich potrzeb Jeżeli zastanowisz się nad każdym problemem omawianym w tym rozdziale, przekonasz się, że w przypadku wielu z nich nie masz zbyt wielkiego wpływu na to, co się dzieje, na przykład na opóź- nienia w postępowaniu rozwodowym, konflikt, więzy prawne z jego eks. Lekiem na nie są: praca, przyjaciele i terapeuci. Jed- nakże masz pewną dozę kontroli nad paroma innymi kwestiami, na przykład kiedy Twój partner pozwala sobą manipulować swojej eks, mówi zbyt dużo o swoim rozwodzie lub robi cokol- wiek innego, co jest w mocy zmienić. Wspaniałą i bardzo cenną umiejętnością jest zdolność określania swoich potrzeb i następnie domagania się ich zaspokojenia. To może być znacznie trudniej- sze niż się wydaje — możesz nie czuć się komfortowo, składając żądania swojemu partnerowi, który jest już i tak pod presją 90 ZWIĄZEK Z MĘŻCZYZNĄ PO PRZEJŚCIACH rozwodu. Ryzykujesz, że uzna Cię za małostkową bądź bardzo wymagającą lub, co gorsza, zgodzi się z Tobą i nie zrobi nic, aby to zmienić. Co wtedy? Pamiętaj, że mężczyzna, któremu na Tobie zależy, uczyni wszystko, byś była szczęśliwa. Jeżeli nie jest w stanie się dosto- sować, nie będziesz szczęśliwa w związku. Czy jest tego wart? Jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką czasem musi podjąć kobieta randkująca z mężczyzną w trakcie rozwodu, jest decyzja o cięciu kosztów. Z powodu pułapek omówionych w tym rozdziale nie- którzy eksperci od randkowania będą sugerowali, aby trzymać się z daleka od mężczyzn w trakcie rozwodu. Chociaż jest to po- dejście dość radykalne, w związek z rozwodzącym się mężczyzną powinnaś się angażować tylko wtedy, kiedy jest on naprawdę wyjątkowy. Dlaczego? Ponieważ jest to jedyny sposób, aby utrzy- mać większy zysk (korzyści, które związek Ci przynosi) niż wkład (to, co trzeba dla związku poświęcić). Innymi słowy, mężczyzna w trakcie rozwodu musi być na tyle niesamowity, by wynagrodzić Ci wszelkie niedogodności, jakie związek z nim niesie. Poniższa tabela pozwala na szybką ocenę, czy jest tego wart: Bądź z nim Ma obojętny stosunek do swojej eks i poprzedniego małżeństwa. Chce być z Tobą i znajduje dla Ciebie czas. Odpowiada na Twoje pytania na temat swojego rozwodu. Zerwij z nim Czuje gniew, winę, smutek w stosunku do swojej eks i nieudanego małżeństwa. Zachowuje się niekonsekwentnie i wydaje się czymś pochłonięty lub zrywa randki. Unika pytań o rozwód lub złości się, kiedy próbujesz się dowiedzieć, co się dzieje. SZEŚĆ ZASAD RANDKOWANIA 91 Bądź z nim Kiedy rozmawiacie o jego problemach, uwzględnia Twój punkt widzenia. Akceptuje i wspiera Twoją potrzebę dystansowania się od jego rozwodu i posiadania własnego życia. Przyjmuje pełną odpowiedzialność za załatwienie swojego rozwodu. Skupia się na waszym wspólnym związku i stara się zaspokoić Twoje potrzeby w trakcie rozwodu. Ma wyznaczony czas widzeń ze swoimi dziećmi i jasno ustalone granice ze swoją eks. Czujesz się z nim przez większość czasu szczęśliwa, nawet jeśli nie podoba Ci się fakt, że jest on w trakcie rozwodu. Zerwij z nim Wyraża niechęć, kiedy mówisz, co myślisz. Denerwuje się, że chcesz mieć swoje życie, lub nie rozumie, jak trudny jest dla Ciebie jego rozwód. Wini swoją eks/prawników/sędziego za trudności podczas rozwodu. Skupia się na swoim rozwodzie i na zaspokajaniu tylko swoich potrzeb. Odwołuje zaplanowane spotkania, by zająć się codziennymi sprawami swoich dzieci, lub daje się manipulować swojej eks. Nie dość że się rozwodzi, to przeważnie czujesz się w tym związku nieszczęśliwa. Randkowanie z mężczyzną w trakcie rozwodu wymaga dużo cierpliwości, wysokiej tolerancji na stres i poczucie dyskomfortu oraz silnej osobowości. Im szybciej jesteś w stanie dostrzec pro- blemy, tym prędzej będzie można im zaradzić lub wycofać się bez znacznych strat. Na szczęście, ten typ związku może udać się z właściwym mężczyzną. Do pełni sukcesu potrzebne jest poczucie obopólnego szczę- ścia, nie wystarczy być ze sobą. U części znanych mi kobiet, bę- dących w związkach z tą kategorią mężczyzn, rozwody przebie- gały bez większych kłopotów, podczas gdy u innych była to istna gehenna. Żadna z nich nie okazywała entuzjazmu z powodu tworzenia związku z mężczyzną w trakcie rozwodu, ale jeśli znalazłaś wspaniałego mężczyznę i jesteś w stanie to dostrzec, nie pożałujesz swojej decyzji.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Związek z mężczyzną po przejściach. Wszystko co powinnaś wiedzieć o rozwiedzionych facetach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: