Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00429 006158 14277147 na godz. na dobę w sumie
Zwolnienia pracowników - formułowanie przyczyny wypowiedzenia - ebook/pdf
Zwolnienia pracowników - formułowanie przyczyny wypowiedzenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 57
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3085-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Pracownik zaś, jeśli nie zgadza się z jego decyzją, może w terminie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Zazwyczaj w pozwie podnosi, iż podana przez pracodawcę przyczyna jest nieprawdziwa. Praktyka wskazuje, że podanie skonkretyzowanego, opartego na udowodnionych faktach powodu rozstania się z pracownikiem wcale nie jest proste. Informacje, jak radzić sobie w takich sytuacjach znajdziesz w publikacji 'Zwolnienia pracowników - formułowanie przyczyny wypowiedzenia'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zwolnienia pracowników – formułowanie przyczyny wypowiedzenia Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący: Leszek Skupski ISBN 978-83-269-3085-0 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Skład i łamanie: Triograf Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania pu- blikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastoso- wanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przy- padków. 2 Zwolnienia pracowników – formułowanie prZycZyny wypowiedZenia Pracodawcy nierzadko przegrywają procesy sądo- we z powodu niezgodnego z prawem wypowiedze- nia umowy o pracę na czas nieokreślony. Jak wynika z orzecznictwa najwięcej kłopotów mają z prawidło- wym ich uzasadnieniem. Wyjaśniamy je w niniejszej publikacji. Pracodawca ma prawo wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Pracownik zaś, jeśli nie zgadza się z jego decyzją, może w terminie 7 dni od otrzymania wypowie- dzenia odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecz- nych. Zazwyczaj w pozwie podnosi, iż podana przez pracodawcę przyczyna jest nieprawdziwa. Praktyka wskazuje, że podanie skonkretyzowanego, opartego na udowodnionych faktach powodu rozstania się z pracow- nikiem wcale nie jest proste. 3 prZ ycZyna wypowiedZenia Spis treści Nie w każdym czasie można wręczyć pracownikowi wypowiedzenie Pracodawca może cofnąć swoją decyzję Zasadność wypowiedzenia wykazuje firma Należy podać obiektywne powody Długotrwałe okresy niezdolności do pracy Niedostateczne przygotowanie zawodowe i praktyczne pracownika 6 7 7 8 8 8 Problemy Czytelników 10 10 13 15 17 18 21 23 24 25 Choroba zawodowa nie uzasadnia zwolnienia Niesprostanie „potrzebom pracodawcy” to nie powód do rozwiązania umowy o pracę Brak dbałości pracownika o wygląd zewnętrzny może być przyczyną wypowiedzenia Likwidacja stanowiska oznacza konieczność wypłaty odprawy Naruszenie istotnych interesów pracodawcy – to zasadna przyczyna rozstania się z pracownikiem Dodatkowa praca na rzecz innego podmiotu w siedzibie pracodawcy może uzasadniać wypowiedzenie Lepiej wykwalifikowany pracownik na miejsce dotychczasowych dwóch pracowników – wątpliwy powód rozwiązania stosunku pracy Odmowa podpisania zakresu obowiązków nie uzasadnia wypowiedzenia Urlop wypoczynkowy chroni przed rozwiązaniem stosunku pracy Częste zwolnienia lekarskie w wyjątkowych sytuacjach mogą być przyczyną wypowiedzenia umowy Przejście zakładu na nowego pracodawcę nie stanowi uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia Arogancję i nieuprzejmość można uznać za brak dbałości o dobro firmy Likwidacja stanowiska może być przyczyną rozwiązania umowy zawartej na czas nieokreślony Oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy pracownikowi po ustaniu okresu ochrony z powodu choroby zgodne z przepisami Sformułowanie „brak efektów finansowych w stosunku do poniesionych nakładów przez pracodawcę” może zostać zakwestionowane Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu redukcji etatu nie oznacza rozstania się z pra- cownikiem bezpowrotnie 26 31 32 32 34 35 36 4 prZ ycZyna wypowiedZenia Działacz związkowy pracujący na zastępstwo też jest chroniony przed zwolnieniem Wypowiedzenie umowy o pracę dopuszczalne w dniu złożenia wniosku urlopowego Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym jest objęty ochroną przed zwolnieniem Pracownika można zwolnić w trakcie przerwy między zwolnieniami lekarskimi Błędne pouczenie nie świadczy o nieważności wypowiedzenia Wypowiedzenie jest skuteczne gdy pracownik miał możliwość zapoznania się z jego treścią Odmowa przyjęcia pisma pracodawcy przez pracownika nie ma wpływu na skuteczne rozwiązanie umowy Wypowiedzenie można wręczyć pracownicy po powrocie ze zwolnienia lekarskiego Okres urlopu bezpłatnego chroni przed zwolnieniem Usprawiedliwiona nieobecność pracownika decyduje o uznaniu wypowiedzenia za bezskuteczne W razie zmiany trybu rozwiązania umowy z pracownikiem konieczna jest ponowna konsultacja związkowa Pracownik traci ochronę przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego Niezdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku ustalona w trakcie badań okresowych uzasadnia rozwiązanie umowy bez świadczenia pracy 38 40 41 42 44 45 47 48 49 50 52 53 55 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zwolnienia pracowników - formułowanie przyczyny wypowiedzenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: