Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00455 007821 18454416 na godz. na dobę w sumie
Życiowe rozwiązania, czyli magiczne 30 minut na osiągnięcie szczęścia i równowagi - książka
Życiowe rozwiązania, czyli magiczne 30 minut na osiągnięcie szczęścia i równowagi - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0671-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niech duch będzie z Tobą!

Stało się. Wkraczasz na ścieżkę wątpliwości. Kręcisz się jak chomik w karuzeli i zaczynasz tracić oddech. Twoją codzienność wypełniają rutynowe, powierzchowne zajęcia. I coraz częściej dopada Cię myśl: 'Przecież życie musi znaczyć coś więcej!'. Oto, co dzieje się, kiedy opuszcza Cię duch, esencja istnienia, Esprit d'Core.

Na drodze życia poczucie sensu czasem opuszcza każdego z nas. Jedni szybko je odzyskują, a inni na zawsze zatracają się w mdłej codzienności. Jedno jest pewne: im szybciej zareagujesz na swój kryzys tożsamości, tym szybciej połączysz się ze swoim duchem i odzyskasz poczucie spełnienia. Zacznij od lepszego poznania siebie: swojej inteligencji emocjonalnej i wewnętrznej osobowości -- prawdziwego 'ja'. Uwierz, że wystarczy odpowiednio zagospodarować 30 minut dziennie, by księga Twojego życia nabrała istotnej treści.

Marcia Hughes pomogła odnaleźć sens życia tysiącom ludzi. Jej wiedza i doświadczenie w roli terapeutki i badaczki inteligencji emocjonalnej są do Twojej dyspozycji. Poznaj:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

flyciowe rozwi„zania, czyli magiczne 30 minut na osi„gniŒcie szczŒ(cid:156)cia i r(cid:243)wnowagi Autor: Marcia Hughes T‡umaczenie: Monika Lipiec-Szafarczyk ISBN: 978-83-246-0671-9 Tytu‡ orygina‡u: Lifes 2 Percent Solution: Simple Steps to Achieve Happiness and Balance Format: A5, stron: 360 Niech duch bŒdzie z Tob„! Sta‡o siŒ. Wkraczasz na (cid:156)cie¿kŒ w„tpliwo(cid:156)ci. KrŒcisz siŒ jak chomik w karuzeli i zaczynasz traci(cid:230) oddech. Twoj„ codzienno(cid:156)(cid:230) wype‡niaj„ rutynowe, powierzchowne zajŒcia. I coraz czŒ(cid:156)ciej dopada CiŒ my(cid:156)l: (cid:132)Przecie¿ ¿ycie musi znaczy(cid:230) co(cid:156) wiŒcej!(cid:148). Oto, co dzieje siŒ, kiedy opuszcza CiŒ duch, esencja istnienia, Esprit d(cid:146)Core. Na drodze ¿ycia poczucie sensu czasem opuszcza ka¿dego z nas. Jedni szybko je odzyskuj„, a inni na zawsze zatracaj„ siŒ w md‡ej codzienno(cid:156)ci. Jedno jest pewne: im szybciej zareagujesz na sw(cid:243)j kryzys to¿samo(cid:156)ci, tym szybciej po‡„czysz siŒ ze swoim duchem i odzyskasz poczucie spe‡nienia. Zacznij od lepszego poznania siebie: swojej inteligencji emocjonalnej i wewnŒtrznej osobowo(cid:156)ci (cid:150) prawdziwego (cid:132)ja(cid:148). Uwierz, ¿e wystarczy odpowiednio zagospodarowa(cid:230) 30 minut dziennie, by ksiŒga Twojego ¿ycia nabra‡a istotnej tre(cid:156)ci. Marcia Hughes pomog‡a odnale(cid:159)(cid:230) sens ¿ycia tysi„com ludzi. Jej wiedza i do(cid:156)wiadczenie w roli terapeutki i badaczki inteligencji emocjonalnej s„ do Twojej dyspozycji. Poznaj: (cid:149) odpowied(cid:159) na pytanie, czym jest sedno Twojego istnienia; (cid:149) sekret samorealizacji, najwy¿szego z cel(cid:243)w; (cid:149) mapŒ rzeczywisto(cid:156)ci istniej„c„ w Twojej percepcji; (cid:149) prawdziwe historie ludzi, kt(cid:243)rzy pokonali kryzys to¿samo(cid:156)ci; (cid:149) buduj„ce cytaty na drogŒ przez ¿ycie; (cid:149) rado(cid:156)(cid:230) z ¿ycia na wolniejszych obrotach; (cid:149) sytuacje, kiedy mniej znaczy wiŒcej. Spis treści / 7 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA PODZIĘKOWANIA WSTĘP 1/ Sedno istnienia — łączenie się z własną Wewnętrzną Mądrością Wezwanie Twego sedna istnienia Codzienna harówka Powrót do kreatywności Oznaki, że zagubiłeś się w przestrzeni Ćwiczenie: badanie pulsu Na fali Życie na szybkim biegu Zaangażuj swoje EQ Samorealizacja — ostateczny cel Ćwiczenie: Twój iloraz motywacji Dostrój swój umysł Nie nastrajaj się na hałas W kolejnym odcinku… 2/ Uczyń to swoim — tworzenie Dziesięcioetapowego Planu Działania Wziąć na siebie jeszcze coś? Ćwiczenie: zrobię listę i sprawdzę ją dwa razy Dziesięcioetapowy Plan Działania Powrót wspaniałej czwórki Drobnym drukiem: zasady zaangażowania Ćwiczenie: opracowywanie Dwuprocentowego Rozwiązania i Dwuprocentowego Projektu Ćwiczenie: mój Dwuprocentowy Plan Działania 13 15 17 25 27 30 31 35 36 41 44 47 49 50 51 51 52 53 56 58 58 61 62 64 66 8 / Życiowe rozwiązania Wartości — zidentyfikowanie najgłębszych przekonań Ćwiczenie: widok Twoich wartości z lotu ptaka Wartość dynamiki spirali Zaangażuj swoje EQ: asertywność Dostrój swój umysł Nie nastrajaj się na hałas W kolejnym odcinku… 3/ Doświadcz „Aha!” — przekuwanie mocnych stron w sukces Życie w zgodzie z samym sobą Znajomość własnych mocnych stron Ćwiczenie: moje mocne strony Ponowne zdefiniowanie mocnych stron Ćwiczenie: wyciąg z moich mocnych stron Połączenie mocnych stron z Projektem Dwuprocentowym Zaangażuj swoje EQ: optymizm Czyste złoto — autentyczny sukces Ćwiczenie: test sukcesu Dostrój swój umysł Nie nastrajaj się na hałas W kolejnym odcinku… 4/ Lustereczko, powiedz przecie — sztuka autorefleksji Kim jesteś? Ćwiczenie: odkryj, kim jesteś Wykorzystaj umiejętność refleksji, by lepiej poznać samego siebie Moja tożsamość, moje wybory Czyste intencje, baczna uwaga Ćwiczenie: koncentracja Zaangażuj swoje EQ: szacunek dla samego siebie Ćwiczenie: poprawianie umiejętności refleksji nad sobą Chodzi o refleksję, a nie o szybki refleks Korzyści z autorefleksji 68 71 73 78 80 81 81 83 85 88 88 90 96 100 102 104 107 109 110 110 111 113 115 116 117 119 122 123 126 127 129 Spis treści / 9 Refleksja nie jest sportem widowiskowym Ćwiczenie: rozpoznaj swój styl Aktualizacja Dwuprocentowego Planu Działania Sedno procesu Dwunastu Kroków Dostrój swój umysł Nie nastrajaj się na hałas W kolejnym odcinku… 5/ Poszukuj „żarliwej równowagi” — prostota jako rozwiązanie Po prostu powiedz: „Tak!” Siedzieć prosto Zrób to na swój własny sposób Po prostu powiedz: „Nie!” Ćwiczenie: zmniejszanie hałasu Potrafisz balansować, ale czy umiesz pozostać w równowadze? Prostota jest dar Ćwiczenie: prostsze życie dla mnie Zachowanie równowagi dzięki Dwuprocentowemu Projektowi Przywilej pasji Ćwiczenie: oznaczanie wartości prostoty Opór i niechęć Zaangażuj swoje EQ: szczęście Strategie pozwalające zwiększyć poczucie szczęścia Działaj z pasją i ćwicz Dostrój swój umysł Nie nastrajaj się na hałas W kolejnym odcinku… 6/ W obliczu zmian — uwolnij swoje smoki Jęcz i narzekaj — a potem bierz się do roboty! Czy masz trochę zmian na zbyciu? Otwórz swoje serce Dalej mogą kryć się smoki 130 132 133 136 138 138 139 141 141 143 144 146 148 149 151 153 155 156 157 159 162 163 165 167 168 169 169 171 173 174 176 179 10 / Życiowe rozwiązania Zmienić smoka Wypełnij test prawdy Ćwiczenie: zbieranie danych Percepcja to rzeczywistość Mapa nie jest terytorium Ćwiczenie: eksploruj swoją mapę Kieruj ogniem lub strachem Zmiana jest sojusznikiem! Przejścia i straty Pięć etapów straty Słoń w pokoju Zaangażuj swoje EQ: elastyczność Ustal tempo swojego Dwuprocentowego Procesu zgodnie z EQ Dostrój swój umysł Nie nastrajaj się na hałas W kolejnym odcinku… 7/ Nauka na doświadczeniach innych — odkrycie własnego Dwuprocentowego Rozwiązania Zmierz sobie dwuprocentowy puls Etapy w życiu Ćwiczenie: główna wygrana — 7, 7, 7 Młodość — orientowanie się w życiu: wiek od 21 do 35 lat Środek kariery — wiek średni: wiek od 36 do 49 lat Zaawansowana kariera — korzystanie z życia: wiek od 50 do 63 lat i później Mówiąc o moim pokoleniu Inne czynniki mające wpływ na wybór Dwuprocentowego Rozwiązania Kulturalno-twórczy Zaangażuj swoje EQ: empatia Ćwiczenie celu Dostrój swój umysł Nie nastrajaj się na hałas W kolejnym odcinku… 180 181 181 183 185 186 187 189 191 193 194 194 198 199 199 200 201 201 205 205 206 208 211 215 217 218 220 225 226 228 229 229 Spis treści / 11 8/ Obal mury — zintegruj swój umysł, ciało i duszę Myślenie integralne Mózg brzuszny Przewodzenie z serca Polityka na bok Ćwiczenie: prawa czy lewa? Emergenetics® Ćwiczenie: stosowanie różnych preferencji w myśleniu Mądrość ciała Zastosowanie swojej mapy świata Podejście All Quadrant/All Level Zaangażuj swoje EQ: rozwiązywanie problemów Poczucie znaczenia Dostrój swój umysł Nie nastrajaj się na hałas W kolejnym odcinku… 9/ Autentyczny lider — Dwuprocentowe Rozwiązanie w pracy Zasada Pareto z udoskonaleniami Znajdź swoją motywację Ćwiczenie: wybór należy do Ciebie A swoją drogą — jak istotna jest kreatywność? Pracowniku, poznaj siebie Unikaj przeciążenia systemu Odzyskaj swe życie! Ćwiczenie: wystrojony i gotowy do pracy Mocne 2 = mocne przywództwo Wspaniali liderzy nadają znaczenie Szef obdarzony inteligencją emocjonalną Zaangażuj swoje EQ: radzenie sobie ze stresem Dostrój swój umysł Nie nastrajaj się na hałas W kolejnym odcinku… 231 234 235 238 240 242 243 247 248 253 253 255 257 258 258 259 261 263 266 267 268 270 274 275 277 278 279 281 283 286 287 287 12 / Życiowe rozwiązania 10/ Śpiewaj całą duszą — klucz do samorealizacji Twoja droga do prawdy Korzyści na całe życie płynące z dwóch procent Nalegać na głębokie życiowe pytania Duchowość i praca Zsynchronizowanie Ścieżka służebna — bodhisattva Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie: wybór praktyki Zaangażuj swoje EQ: samorealizacja Samorealizacja — dziesięć hitów Cztery domeny osobowości Ćwiczenie: zacznij wszechstronną praktykę Dostrój swój umysł Nie nastrajaj się na hałas W kolejnym odcinku… ZAKOŃCZENIE: SMAKOWANIE SUKCESU I SZCZĘŚCIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE BIBLIOGRAFIA O AUTORCE SKOROWIDZ 289 291 292 295 297 298 300 301 309 310 312 314 316 317 317 318 319 331 337 343 345 — łączenie się z własną Wewnętrzną Mądrością twarłam duże, przeszklone drzwi i uśmiechnęłam się do siebie, przekraczając próg imponującego biura prawnego. Miałam wła- śnie rozpocząć karierę prawnika. Poczucie dreszczu podniecenia nie trwało jednakże długo. Prawie natychmiast zaczęłam odczu- wać napięcie, które nie miało nic wspólnego ze stresem wynika- jącym z długości dnia pracy. Struktura i wartości tradycyjnej firmy prawniczej, w której się zatrudniłam, w znacznym stopniu wy- trącały mnie z równowagi. Wydawało się, że w biurze mam być kimś zupełnie innym, niż byłam w normalnym życiu. Wytrącało mnie to z równowagi i nie pozwalało poczuć więzi z firmą. Mia- łam tak potężny kryzys tożsamości, że znienacka wzięłam trzy tygodnie wolnego i pojechałam na poszukiwanie wizji do Doliny Śmierci1. 1 Dolina Śmierci (ang. Death Valley) — obszar położony poniżej pozio- mu morza na pustyni Mojave w południowej części stanu Kalifornia. To najsuchsze miejsce Ameryki i najgorętszy obszar na ziemi (latem tem- peratury dochodzą do 57°C, a piasek nagrzewa się do niemal 100°C) — przyp. tłum. 26 / Życiowe rozwiązania Bez żadnych zakłóceń, bez żadnych zajęć poza myśleniem i czuciem, siedziałam na odosobnionej grani brązowej skały wul- kanicznej i rozmyślałam nad olbrzymią niezgodnością, jaką wy- czuwałam w mojej pracy zawodowej. Z pewnością nie tego ocze- kiwałam, gdy wcześniej zastanawiałam się nad tym, jak będzie wyglądać moja prawnicza kariera. Czułam się złapana w pułapkę. Stopniowo moje mechanizmy obronne wraz z etykietkami, do których dopasowałam różne aspekty swojego wnętrza, zaczęły opadać i pozwoliły wypłynąć na powierzchnię mojemu prawdzi- wemu ja — sednu mojego istnienia. Pod niekończącym się błękit- nym niebem, w obecności kaktusów w roli świadków złożyłam sobie przysięgę, że zintegruję moje życie osobiste z zawodowym. Natychmiast stawiłam czoła pozornej niemożliwości tego zada- nia, choć konsekwencje tej obietnicy wydawały mi się przeraża- jące. Nie zdawałam sobie sprawy, że ta chwila była nierokującym sukcesu początkiem mojego pierwszego Dwuprocentowego Roz- wiązania! Nie miałam też pojęcia, jak mocno zmieni się przez to moje życie. Było to w roku 1981. Od tamtego dnia codziennie w jakiś spo- sób koncentruję się na tym, jak połączyć znaczenie i działanie dla mnie i dla innych. Odkryłam nie tylko to, że zintegrowanie mojej osobowości i pracy jest możliwe, ale także to, że jest to dla mnie niezbędne. Jest to fundamentalnie ważne z powodu tego, kim jestem — sedna mojego istnienia. Odkrywanie, stwierdzanie i integrowanie swojego własnego sedna istnienia jest drogą do tego, aby stać się spełnionym, szczęśliwym i efektywnym człowiekiem. Gdy ktoś już znaj- dzie i obudzi swoje własne sedno istnienia — innymi słowy, znajdzie swoje powołanie — zazwyczaj następuje rozpoczę- cie żarliwych poszukiwań prowadzących do Dwuprocento- wego Rozwiązania. Sedno istnienia / 27 Pamiętasz specjalny telefon Bruce’a Wayna2? To jasne, że superbohaterowie mają może więcej gadżetów i wymyśl- nych wynalazków, dzięki którym wezwanie wygląda bardziej dramatycznie, ale w taki czy w inny sposób każdy z nas do- wiaduje się o swoim powołaniu. Czasem wrażenie jest takie, jakby ktoś walił pięścią w drzwi, a czasami to brzmi jak ledwo słyszalny szept — jednak zawsze w końcu nadchodzi ten moment. Dla mnie to powołanie i wątpliwości, przed którymi stanę- łam, przybrały formę pytania: „Jak mogę uczciwie i w pełni wykorzystać otrzymane dary w swoim życiu osobistym, zawo- dowym i duchowym?”. Moja ścieżka wcale nie była wyraźna. Był to raczej proces stopniowego odkrywania i dowiadywania się, że istnieje wiele sposobów, które mogą być prawdziwie przydatne. Postępowanie w sposób, który łączy znaczenie i działanie, jest spełnianiem własnego sedna istnienia. WEZWANIE TWEGO SEDNA ISTNIENIA Sedno istnienia może tchnąć życie w Twoje najgłębiej ukryte wnętrze. Jest to połączenie, które — jeśli działa właściwie — odblokowuje rygle i otwiera ukryty w Twoim sercu sejf, za- wierający skarb, który masz dać światu. Celem tej książki jest zaproponowanie ścieżki do wnętrza, by pomóc Ci w od- kryciu i podziwianiu swojego sedna istnienia, a następnie w uwolnieniu go. Sedno istnienia możesz porównać do włas- nego dżina, czekającego, aż otworzysz butelkę i go wypuścisz. Gdy już wydobędziesz z ukrycia swoje sedno istnienia, mo- żesz zacząć spełniać swoje marzenia, życzenia i fantazje. 2 Bruce Wayne — prawdziwa „tożsamość” Batmana, bohatera komi- ksu wydawanego przez DC Comics oraz opartych na nim seriali telewi- zyjnych i filmów. W razie potrzeby policja miasta Gotham wzywała bo- hatera za pomocą specjalnej linii telefonicznej — przyp. tłum. 28 / Życiowe rozwiązania Sedno istnienia jest czymś w rodzaju ducha — istoty Twego wnętrza. Jest to ten wyjątkowy element, który tworzy wewnętrzną osobowość człowieka. Zamieszkuje w naszym najgłębiej ukrytym wnętrzu. Nasze sedno istnienia musi być zintegrowane i wyrażane w codziennym ży- ciu, by znaleźć spełnienie i szczęście. Gdy tworzyłam koncepcję sedna istnienia (Esprit d’Core), za- inspirował mnie termin esprit de corps, oznaczający morale. Słowo to definiuje się jako „pozbawione egoizmu, często en- tuzjastyczne oddanie członków grupy bądź związku wspólnej sprawie lub dobru grupy bądź jej celom”. W obu zwrotach sedno znaczeniowe opiera się na francuskim słowie esprit, które według The Oxford English Dictionary zostało po raz pierwszy użyte przez Francuza w roku 1591 i oznacza „życie duchowe” lub mądrość i dowcip. Słowo to ma również zwią- zek z łacińskim wyrazem oznaczającym ducha, definiowanym jako „oddech życia”. Nie można go oddzielić od oddychania, zatem nie można żyć bez połączenia z duchem. Jeśli nie je- steś połączony ze swoim sednem, Twoje ciało żyje, a Twój duch jest zablokowany, przez co obumiera Twoje życiowe za- angażowanie. Sedno istnienia odnosi się do ducha w Twoim wnętrzu. Jest to ten element, o którym wspomniałbyś, gdybyś miał szansę wybrać jedną pasję bez odniesień do czegokol- wiek innego. Jest to ocze- kujące na Ciebie Twoje we- wnętrzne powołanie. Wiesz, że żyjesz zgodnie z sednem swego istnienia, gdy uśmie- chasz się szerzej, nie kwe- stionujesz swoich zalet i relaksujesz się w pełni. Para- doksalnie można czuć się kimś większym oraz mniejszym — większym, ponieważ nie jesteś tak ograniczany (żyjesz Stowarzyszenie musi mieć morale, es- prit de corps, które zachęca jego człon- ków do przedkładania dobra organi- zacji nad własne. — Peter Drucker Sedno istnienia / 29 całą pełnią), a mniejszym, ponieważ nie jest to wcale aż tak wielki wysiłek. Odkrycie swego sedna jest pierwszym istotnym krokiem na drodze do własnego Dwuprocentowego Rozwiązania. Za- raz później następuje opracowanie i wdrożenie własnego Dwuprocentowego Projektu, ponieważ Dwuprocentowe Roz- wiązanie dotyczy odkrycia swego powołania i oddania mu głosu. Jest to poświęcenie 2 swojego czasu na to, by odkryć, co stuka do Twoich wewnętrznych drzwi — kto wybrał nu- mer Twojego telefonu alarmowego. Jest to odkrycie rado- ści w życiu. Dwuprocentowy Projekt jest to metoda prowadząca do odkrycia wła- snego Dwuprocentowego Rozwiązania. Jeśli posiadasz zdolność orien- tacji w terenie, pomyśl o tym, jak o mapie drogowej. Jeśli jesteś mene- dżerem, możesz o tym myśleć, jak o planie biznesowym. Jeśli jesteś kucharzem — myśl o przepisie. Jeśli jesteś artystą, to Dwuprocentowy Projekt jest Twoją farbą, partyturą lub krokami tanecznymi. Tym, co naprawdę jest godne uwagi i ekscytujące, jest fakt, że doświadczanie radości życia jest naprawdę możliwe, ponieważ wymaga tylko 2 Twojego czasu. Nie chodzi o po- święcenie całego życia, ale o kształtowanie go i odkrywanie jego głębi. Chodzi o pozwolenie sobie na istnienie i działa- nie pod wpływem inspiracji. Nasze Dwuprocentowe Rozwią- zania wprowadzamy w życie poprzez stosowanie Dwupro- centowych Projektów, których podstawą jest sedno naszego istnienia. Żyj tak, by wyrażać swoje zdolności poprzez obda- rzenie swego serca dwoma procentami swego czasu codzien- nie, a nie tylko w te rzadkie, kradzione chwile. Twój Dwuprocentowy Projekt jest czymś, na czym powi- nieneś się skupiać każdego dnia. Będziesz spędzał pół go- dziny dziennie przez sześć miesięcy a może nawet przez kil- ka lat, wprowadzając w życie swój Dwuprocentowy Projekt, 30 / Życiowe rozwiązania przechodząc przez dziesięć etapów opisanych w rozdziale 2. Przykładowy plan działania i mnóstwo wskazówek poprowa- dzi Cię przez początek i dalsze części tej obiecującej podróży. CODZIENNA HARÓWKA Kto nie haruje, ten nie je. Pracuj, pracuj, a garb ci sam wyrośnie. Postawy reprezentowane przez te popularne powiedzonka demonstrują wspólną opinię wielu profesjonalistów w dzisiej- szym świecie. Większość ludzi pracujących zawodowo spę- dza więcej czasu w pracy niż na jakimkolwiek innym zajęciu w życiu — a jednocześnie, jeśli mamy do pracy takie podej- ście, to jak możemy się spodziewać czerpania z niej radości i spełnienia? Ten ból często objawia się w formie chronicz- nego niezadowolenia z pracy, mocno zakorzenionego w fir- mach, którym brakuje wizji, serca i spójnej strategii. Radość zamiast bólu pojawia się, gdy z działaniem wiąże się sens, gdy cel i zamiary napędzają działania i wybory. Wprowadzenie w życie Dwuprocentowego Projektu przez jedną osobę lub cały zespół jest metodą połączenia tych ele- mentów. Jest to sposób na życie w trybie aktywności, a nie na bierną wegetację. Ta książka przedstawia prosty spo- sób, który pozwala zmienić życie w serię aktywnych dni. Na dłuższą metę jest to strategia pozwalająca na życie z pasją i w równowadze. To połączenie nazywam żarliwą równowagą. Żarliwa równowaga to najwyższa przyjemność, która bije na głowę dzień w ośrodku odnowy biologicznej, zwycięstwo ka- dry narodowej w mistrzostwach świata, romantyczną wycie- czkę, wyjazd na wakacje do ulubionego miejsca… ale do tego wszystkiego dojdziemy w rozdziale 5. Sedno istnienia / 31 POWRÓT DO KREATYWNOŚCI Wiele osób opowiada o uczuciu skrępowania mało elastycz- nym i statecznym otoczeniem w pracy. Struktura organiza- cji jest często hierarchiczna, a kultura firmy często promuje wyuczoną bezradność. Często słyszę pełne bólu narzekania pracowników, którzy zmagają się z nieprzyjaznymi warun- kami w pracy i zastanawiają się, jak uwolnić swoją kreaty- wność. Problem ten dobrze obrazuje przytoczony poniżej fra- gment anonimowego wiersza: Pieśń, którą miałem śpiewać, jest wciąż Niewyśpiewana, spędzam życie na strojeniu i Rozstrajaniu mojego instrumentu. Nie umiałabym zliczyć wszystkich ludzi, od których usły- szałam narzekania przypominające ten wiersz. Czy jest to również Twoje narzekanie? Jeśli tak, może się to zmienić! Mo- żesz powitać w swoim życiu Dwuprocentowe Rozwiązanie. UMYJ, WYPŁUCZ, POWTÓRZ Mając czterdzieści lat, Carlos zdecydował się na sporządzenie bilansu swojego życia. Nie było ono złe — brakowało mu tylko „iskry”, która jego zdaniem powinna się tam znaleźć. Carlos czuł, że gdzieś z oddali słychać głos jego powołania, ale z pewnością nie był to dźwięk wyraźny i silny. Nie wiedział jednak, jak coś zmienić — ani nawet, co powinien zmienić. Wypisał zatem raz i drugi listę kwestii oraz problemów, które go kłopotały. Szukał wspólnych punktów. Znalazł ich kilka, sprawdził i spróbował jeszcze raz. Carlos podsumowuje to sło- wami, które zawsze słyszał od swojej praktycznej matki: „Umyj, 32 / Życiowe rozwiązania wypłucz, powtórz!”. W końcu trafił na swój Dwuprocentowy Projekt, który określa jako „skupienie się na wyrażeniu własnej duszy”. Zdał sobie sprawę z tego, że rzadko był asertywny, a to powodowało, że jego głos był często przytłumiony. Carlos wie- dział, że pragnie prawdziwej zmiany, zatem mozolnie pracował nad tą ekscytującą koncepcją, by zdobyć konkretne wskazówki odnośnie do tego, co robić. Chciał konkretów, by można było wprowadzić zmiany w życie. Carlos zdecydował się zwrócić większą uwagę na to, w jaki sposób wyraża własne opinie. Na koniec każdego dnia poświę- cał 15 lub 30 minut na rozmyślania o tym, co się w ciągu tego dnia wydarzyło, odnotowując, kiedy przemawiał, a kiedy nie za- bierał głosu. Poprosił również dwóch zaufanych kolegów z pracy, by przez parę miesięcy, kilka razy w tygodniu podczas przerwy na kawę, dzielili się z nim swoimi uwagami na jego temat. Począt- kowo Carlosa ogarniało przerażenie na myśl o tym, że głos jego powołania jest tak cichy, iż jego wpływ na pracę i resztę życia jest naprawdę minimalny. Gdzie w ogóle był ten głos? Carlos zdał sobie sprawę z tego, jak cichym i skromnym człowiekiem był do tej pory. Był coraz bardziej świadomy swoich zachowań, otrzymywał relacje kolegów, zapisywał i zastanawiał się. Złożył sobie obiet- nicę, że nie będzie się nad sobą znęcał, jeśli zauważy przypadki, w których powinien był zabrać głos, ale tego nie zrobił. Zamiast tego notował takie zachowania i obiecywał sobie poprawę przy następnej okazji. Dzięki temu stawał się coraz szczęśliwszy — dzięki wytrwale wprowadzanym zmianom. Obecnie Carlos donosi o pozytywnych efektach tych zmian: odkrył, dlaczego wielu z jego życiowych decyzji brakowało solid- nej podstawy, a także nauczył się większej samodzielności w po- dejmowaniu decyzji dotyczących własnej osoby. Odkrywa, że róż- nice mogą być subtelne. Zauważa też, że choć jego codzienne życie nie zmieniło się znacząco, on sam czuje się znacznie swobo- dniejszym i efektywnym człowiekiem. Wygląda na zadowolonego, gdy mówi, że jest lepiej dostrojony do życzeń i motywacji współ- pracowników, dzięki czemu jest bardziej efektywnym menedże- Sedno istnienia / 33 rem. Dużą radość sprawia mu badanie nowych pomysłów i idei. Konkluzja Carlosa: „Moje osobiste poglądy na życie i samego siebie mają większe znaczenie dla świata, niż sądziłem”. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby więcej osób czyn- nych zawodowo mogło wykazać się w pracy większą kreaty- wnością. Zaiste, pogląd o firmach tłamszących kreatywność swoich pracowników ma długą tradycję. Powszechne mecha- niczne podejście do życia zaczęło się w epoce oświecenia, czyli w XVII wieku. W tym czasie racjonalizm zaczynał rzą- dzić społeczeństwem w sposób precyzyjny i dokładnie zapla- nowany. Podejście to zaowocowało nie tylko niesamowitymi zmianami w technice i technologii, dało również początek specjalizacji. Wielu z nas, poświęcając się karierze, spędza więcej czasu w pracy niż w jakiejkolwiek innej sferze życia. Poczucie tłam- szenia, o którym mówi tak wielu pracowników, jest wyraźnym — Oliver Wendell Holmes, Junior Nasz umysł, gdy już zostanie posze- rzony przez nowy pomysł, nigdy już nie wraca do dawnych wymiarów. To podejście jest obecnie przez wielu uznawane za źródło poczucia alienacji pracowników pozbawionych możliwości wykorzystywania swoich prawdziwych talen- tów, ponieważ specjalizacja powstrzymuje ich przed uwolnieniem swojej pełnej kreaty- wności. Badania wykazują, że poczucie wyobcowania i brak zaangażowania tych ludzi generuje znaczące koszty. Im bar- dziej pracownik jest zaangażowany emocjonalnie, tym więk- sza jest jego wydajność, a firma osiąga większe zyski. Curt Coffman i Gabriel Gonzalez-Molina, autorzy książki Follow This Path (2002) i konsultanci do spraw zarządzania dla Gal- lup Organization, przedstawiają analizy statystyczne obszer- nych danych ankietowych, by udowodnić, że firmy czerpią zyski, gdy ich pracownicy i klienci czują się doceniani i za- uważani. 34 / Życiowe rozwiązania wskaźnikiem, że większość osób potrzebuje więcej przestrze- ni, by móc wyrażać się pełniej i szczerzej. Aby doświadczyć pełni motywacji, musimy mieć miejsce dla naszego ducha, byśmy poczuli, że dajemy się wypowiedzieć sednu naszego istnienia. Jak na ironię często odkrywam, że pracownicy, którzy już wkroczyli na ścieżkę wątpliwości — którzy poszukują swej duszy — doświadczają największego bólu. Być może dlatego, że wychodzą z odrętwienia, które powstrzymuje tak wielu z nas. Ból może być czynnikiem motywacyjnym — darem, dzięki któremu otrzymujemy ten dodatkowy impuls, pozwa- lający nam wznieść się jeszcze wyżej choćby o centymetr. Ci ludzie zaczynają zadawać pytania, odkrywając, że więcej jest możliwe, a pączki nadziei zaczęły rozkwitać. Być może zaczynają oczekiwać od miejsca pracy więcej niż kiedykol- wiek — zaczynając nalegać, by znaleziono nowe sposoby na połączenie działania ze znaczeniem. Czasami takie wysiłki są nagradzane, ale często się tych ludzi zniechęca, a wynika to często wyłącznie z powodu braku zrozumienia. Możesz to sobie wyobrazić jako zamrożony potencjał. Trzeba jednak podkreślić, iż wiedza, że droga jest wyboista, a drzwi bywają zamknięte na głucho, nie jest powodem, by nie angażować się w ten proces transformacji. Jest to natomiast powód, by działać cierpliwie i wytrwale. Wcześni eksperci z dziedziny zarządzania wierzyli, że na- grody finansowe będą zachęcały pracowników do większej wydajności, jednakże mnóstwo badań wykazuje zupełnie przeciwną tendencję. Badania Instytutu Gallupa wskazują, że największą troską pracowników jest to, jak traktuje ich bezpośredni przełożony. Każdy menedżer, który całościowo wspiera pracownika, który zachęca go do wykazywania kre- atywności, będzie miał znacznie bardziej elastyczny zespół i mniejszą rotację kadr. Co ciekawe, odejście od skupienia się wyłącznie na sprawach finansowych skutkuje stworzeniem środowiska, które pozwala na osiągnięcie większych zysków. Sedno istnienia / 35 Potrzeba czegoś innego. Pracownicy są wyraźnie mniej usatysfakcjonowani światem, którego mottem jest „rób wię- cej przy mniejszych nakładach”, coraz mniejszą lojalnością firm wobec podwładnych i narastającymi oczekiwaniami, by osiągać zadowalające rezultaty często bez wystarczających środków. Ten druzgocący scenariusz jest wezwaniem do dzia- łania. Dwuprocentowe Rozwiązanie jest ścieżką dla osób, które zdecydują się na poświęcenie odrobiny swojego czasu na uwolnienie swoich najgłębszych pragnień, co znacząco zwiększy ich zaangażowanie w pracę, karierę i życie. Nie- zależnie, czy interesujesz się wprowadzeniem Dwuprocento- wego Rozwiązania w domu, w pracy lub by wesprzeć tych, z którymi pracujesz, znajdziesz tu wspaniałą obietnicę na- dania prawdziwej wartości Twojemu przedsięwzięciu. OZNAKI, ŻE ZAGUBIŁEŚ SIĘ W PRZESTRZENI Czasami masz wrażenie, że unosisz się w ciemnościach, a Twoje nogi już nie utrzymują kontaktu ze stabilnym grun- tem. Czy Twoim życiem kieruje automatyczny pilot? Być może potrzebujesz Dwuprocentowego Rozwiązania. Uczciwe zastanowienie się nad sobą pomoże Ci w ocenie, czy znala- złeś się w trybie swobodnego spadania. Przyjrzyj się pyta- niom w następnym ćwiczeniu i sprawdź, jakich odpowiedzi udzieliłeś. Jeśli te stany psychiczne, o których pisałam wcześniej, fak- tycznie są przyczyną Twoich cierpień, podejmij natychmiast akcję! Poważnie rozważ rozpoczęcie Dwuprocentowego Roz- wiązania — albo, jeśli już je znalazłeś, rozważ większe sku- pienie. Rozwiązanie Dwuprocentowe pociągnie za sobą odna- lezienie powołania w Twoim sercu i dopuszczenie go do gło- su. Pamiętaj — potrzebujesz tylko 2 swojego czasu, czyli około pół godziny dziennie, by zmienić swoje życie. Chodzi 36 / Życiowe rozwiązania Ćwiczenie: badanie pulsu 1. Czy jestem bardzo, bardzo zajęty, ale jednocześnie mam poczucia, że zmierzam donikąd lub że nie osiągam niczego znaczącego? ¦ ¦ Tak (A) Jestem częściowo zadowolony, ale wciąż czuję się niepewnie (B) Nie (C) ¦ 2. Gdy ktoś przedstawia mi nową, ciekawą ofertę lub możliwość, czy zdarza mi się mówić: „Tak, to jest ważne (interesujące), ale teraz jestem zajęty, wrócę do tego wkrótce”, mimo że wiem, iż prawdopodobnie tego nie zrobię? ¦ ¦ ¦ Bardzo często (A) Czasami (B) Prawie nigdy (C) Nazywam to zasadą „zajęty, wkrótce wracam”, tak dobrze zilustrowaną w książce Benjamina Hoffa Tao Kubusia Puchatka3. Zastanów się, w rze- czywistości jak często wracasz do tej osoby lub to tego pomysłu? Jak często po prostu gnasz dalej? Jak bardzo rozczarowujący jest ten wzór odpowiedzi? 3. Jak często odkrywam, że jestem oschły i zrzędliwy, a moja praca jest pozbawiona wyrazu, mimo że naprawdę chcę się poprawić? Czy widzę możliwość znaczącego zaangażowania się, ale po prostu nie mogę tam dotrzeć? Zdarza się to: ¦ ¦ ¦ Często (A) Czasami (B) Rzadko (C) 3 Wyd. Zysk i Spółka, Poznań 2002. Sedno istnienia / 37 4. Czy martwię się, że nie „wyśpiewam mej pieśni”, nim moje życie się skończy? Czy obawiam się, że tak, jak w tym wierszu, będę w kółko „nastrajał i rozstrajał mój instrument”? ¦ ¦ ¦ Tak, poważnie się tym martwię (A) Nie jest to dla mnie poważne zmartwienie, ale od czasu do czasu o tym myślę (B) Nie martwię się tym (C) 5. Czy zauważam potrzebę przywrócenia do życia jakiejś części mnie? Czy wstrzymuję się z powodu obaw, że przewrócę sobie życie do góry nogami, a że to jest zbyt ryzykowne, zatem nie podejmuję żadnych działań? Czuję taką potrzebę: ¦ ¦ ¦ Często (A) Czasami (B) Rzadko (C) 6. Czy regularnie doświadczam jakichkolwiek z poniższych stanów psychicznych (wpisz A, jeśli czujesz się tak często, B — jeśli czasami i C, jeśli nie jest to Twój problem)? ____ Poczucie schwytania w pułapkę. ____ Wciąż sobie powtarzam: „Kiedyś miałem tak wiele nadziei dotyczących tego, co osiągnę. Teraz nie ma ich zbyt wiele”. ____ Głęboka potrzeba własnej kreatywności. ____ Fantazje na temat „ucieczki z domu” i pozostawienia obecnego życia za sobą. ____ Depresja. ____ Złość, która wybucha w najbardziej nieoczekiwanych chwilach. 38 / Życiowe rozwiązania Teraz zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl przez jakiś czas nad swoimi odpowiedziami. Co zauważasz? Czy Twoje odpowie- dzi prowadzą w stronę dotkliwego uczucia, że chciałbyś być bardziej spełniony, bardziej „cały”, ale po prostu nie wiesz, jak tego dokonać? A może sądzisz, że to niemożliwe z po- wodu natłoku obowiązków, które już masz na głowie? Wciąż jest nadzieja! Czytaj dalej. Oblicz wyniki. Przyznaj sobie 10 punktów za każdą odpo- wiedź A, 5 za każdą B i 0 za każdą C. Następnie dodaj punkty. Jeśli suma punktów wynosi: 0 – 25. Czujesz, że jesteś zaangażowany w życie. Sprawdź, czy wdrażasz już w swoim życiu coś podobnego do Dwupro- centowego Rozwiązania. Jeśli tak, to ta książka może pomóc Ci w precyzyjnym dopasowaniu Twojej metody i w ostatecz- nym zwycięstwie. Jeśli nie rozpocząłeś wprowadzania Dwu- procentowego Rozwiązania, rozważ jego zastosowanie, by przenieść się na jeszcze bardziej ekscytujący poziom. 30 – 55. Twoje życie prawdopodobnie ma wiele stron, które przynoszą Ci satysfakcję, ale wciąż są w nim jakieś nie- pokojące elementy. Dwuprocentowe Rozwiązanie mogłoby pomóc Ci poczuć się bardziej wolnym i bardziej spełnionym. 60 – 110. Zacznij natychmiast wprowadzać Dwuprocen- towe Rozwiązanie! Pozwoli Ci to na znalezienie spokoju, za którym tak tęsknisz. o jakość, nie ilość. Jeśli trudno Ci przez dłuższy czas się na czymś skupić, to ta technika jest właśnie dla Ciebie. Jeśli wciąż Ci ktoś przeszkadza, to jest to rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb! W tej książce znajdziesz świadectwa i wypowiedzi osób czynnych zawodowo, które wprowadziły Dwuprocentowe Roz- wiązania i odkryły, że dzięki temu całe ich życie smakuje Sedno istnienia / 39 lepiej. Wedle słów Stephena Coveya, zawartych w książce The 7 Habits of Highly Effec- tive People, jeśli wykorzystasz to podejście do „naostrzenia piły”, wszystko inne też staje się ostrzejsze i lepiej do- strojone. Nadzieja jest tym upierzonym Stworzeniem na gałązce Duszy — co śpiewa melodie Bez słów i niemilknące* — Emily Dickinson *Dickinson Emily, 100 wierszy, tłum. Stanisław Barańczak, Arka Kraków 1990 — przyp. tłum. ODA DO RADOŚCI Budując swoją karierę, Joy4 pracowała w wielu różnych miejscach. Występowała publicznie z odczytami i prowadziła szkolenia, po czym zaangażowała się w szkolenia internetowe i prowadzenie własnej kwiaciarni, a teraz pracuje na pełny etat w firmie inży- nierskiej. Podczas tych różnych zakrętów kariery Joy doświad- czała upadków i wzlotów, zdarzały się lepsze i gorsze dni. Jako osoba o optymistycznym nastawieniu do świata poświęcała sporą część swoich talentów i energii na zaspokajanie oczekiwań innych ludzi, zamiast dbać o własne potrzeby. Początkowo Joy odczuwała tylko lekkie zdenerwowanie na myśl o własnym uległym zachowaniu, jednak w końcu dotarło do niej, że musi dokonać pewnych zmian. Otwarcie własnej kwia- ciarni było jednym ze sposobów zareagowania na sytuację, jed- nak nie przyszło jej to łatwo — poświęciła lata na gruntowne badania. Joy jest klasycznym przykładem współczesnego praco- wnika, który zyskał wiele na firmowych szkoleniach i połączył to z efektami własnych poszukiwań sposobów na wyrażenie siebie. Jej Dwuprocentowy Projekt miał pomóc jej w lepszym zrozumie- niu, czego chce dla siebie i na utwierdzeniu się w przekonaniu, że ma prawo dążyć do osiągnięcia tych celów. Jej Dwuprocentowe 4 Joy — imię żeńskie, po angielsku oznacza „radość” — przyp. tłum. 40 / Życiowe rozwiązania Rozwiązanie z kolei polega na uczeniu się asertywnych zachowań przy jednoczesnej świadomości, że zawsze jest zaangażowana w podróż przez życie. Joy uczy się także radzenia sobie zarówno z przewidywalnymi sytuacjami, jak i z tymi zaskakującymi. Joy odniosła sukces w swoich licznych przedsięwzięciach, po- nieważ opracowała czteroetapową strategię, która odzwierciedla cztery najważniejsze wątki wspierające Proces Dwuprocentowy: 1. Korzysta z całej palety. Style osobowości i myślenia często przedstawia się przy użyciu kolorów, a Joy korzysta ze wszystkich, których potrzebuje, integrując różne style w pracy. Nazywam to „integracją całego umysłu” (to jest strategia numer 1: zintegrowane, pełne podejście do działania). 2. Czerpie z całej obfitości. Joy zna swoje mocne strony i zdaje sobie sprawę, że są to środki potęgujące sukces. Czerpie zyski ze swoich zalet i wykorzystuje je w pełni, jednocześnie minimalizując wpływ swoich słabych stron (strategia numer 2: skupienie się na wzmacnianiu swoich zalet). 3. Uważa, gdzie stąpa. Wartości Joy kierują jej wyborami, szanuje ona również wartości wyznawane przez innych, choć mogą się różnić od jej własnych (strategia numer 3: zrozumienie i zastosowanie w praktyce wyznawanych wartości oraz szacunek dla wartości cudzych). 4. Ma mądre serce. Joy wie, że sukces zależy w większym stopniu od wykorzystywania inteligencji emocjonalnej (EQ) niż od ilorazu inteligencji (IQ) (strategia numer 4: zintegrowanie wszystkich strategii w celu uczenia się w miarę rozwijania swojej inteligencji emocjonalnej). Każda z tych czterech strategii jest niezwykle ważna, jeśli chcesz znaleźć własne Dwuprocentowe Rozwiązanie. Trzy umie- jętności działania w obrębie swoich mocnych stron, wartości i wy- Sedno istnienia / 41 korzystywania pełni umysłu splatają się razem, by wzmocnić inte- ligencję emocjonalną. Dlatego też w tej książce pokażę Ci, jak możesz pracować nad sposobami rozwinięcia każdej z tych umiejętności. Joy zintegrowała swój umysł poprzez zrozumienie swoich pre- ferencji dotyczących zachowania i myślenia. Odkryła, że najbar- dziej lubi wykorzystywać prawą część mózgu — by kontaktować się z ludźmi i wpadać na nowe koncepcje, jednak rozwija rów- nież swoje umiejętności analityczne, by zrozumieć dane związane z każdym planowanym przedsięwzięciem. Aby zaplanowana ścieżka kariery pasowała do Joy, musi pasować do wszystkich jej preferencji. Posiadanie własnej firmy pozwala jej wykorzysty- wać wszystkie te preferencje, a jednocześnie poszerzać swoją inteligencję emocjonalną, przede wszystkim świadomość siebie i empatię. Następnie Joy zastanowiła się nad swoim życiem i doszła do wniosku, że pracuje zbyt ciężko, by osiągnąć zysk. Teraz wyko- rzystuje swą poszerzoną świadomość w firmie inżynierskiej i ma czas na mnóstwo zabawy. Jej ostatni e-mail informował, że wy- jeżdża wraz z mężem do Montany motocyklem, a następnie do Albuquerque polatać balonem. Jej ciężka praca i głębokie sku- pienie na Dwuprocentowym Rozwiązaniu pozwoliły Joy napisać mi: „Tak! Życie jest piękne!”. Jej Dwuprocentowe Rozwiązanie nauczyło ją, że życie jest podróżą, a nie jej celem. NA FALI W czasie nauki w college’u i w późniejszych latach, gdy pra- cowałam jako prawnik, zimą znalazłbyś mnie szusującą na nartach na zboczach Kolorado przez przynajmniej jeden dzień w tygodniu. Docieranie na górski szczyt, oglądanie niewiarygodnych krajobrazów, a później pełna koncentracja na nawigowaniu poprzez muldy kompletnie pochłaniała moją uwagę. Po prostu nie mogłam dłużej martwić się zajęciami 42 / Życiowe rozwiązania czy klientami. Uwielbiałam chwile spędzane w górach — niezwykle odświeżająco działało całkowite oderwanie się od szkoły, a później od pracy, bez żadnych trosk. Na tym etapie życia zaczęłam również chodzić na zajęcia salsy, by się oder- wać od tego wszystkiego. Nie można posuwiście poruszać się o krok w przód, potem dwa w tył i jednocześnie martwić się spotkaniem, projektem lub seminarium — moja dusza uwie- lbia takie chwile! Te rodzaje doświadczeń określają, jak można się poczuć, będąc na fali. Fali można doświadczać tylko w ciągu krótkich chwil w ży- ciu, ale można też przeżyć wiele lat, cały czas będąc w tym stanie. Wdrożenie Dwuprocentowego Rozwiązania może sprawić, że tak się stanie dzięki dokładnie przemyślanemu i kreatywnemu sposobowi na wprowadzenie w życie pełnej integracji powołania serca z całym życiem. Ten stan w najdo- skonalszym wydaniu można zaobserwować u takich postaci jak Dalajlama, kolarz Lance Armstrong czy filmowy Luke Skywalker. Nie musisz być supergwiazdą ani superbohate- rem z gatunku science-fiction, żeby znaleźć się na fali — wszyscy mogą tego dokonać! Sedno istnienia pochodzi z radości, która pojawia się, gdy jesteśmy naprawdę na fali, jak by to ujął Mihaly Csikszent- mihalyi, autor Flow (1990), według którego optymalne do- świadczenia są oparte na koncepcji unoszenia się na fali — chodzi o ten „stan, w którym ludzie są tak pochłonięci jakimś zajęciem, że nic innego nie ma znaczenia; samo do- świadczenie jest tak przyjemne, że ludzie chcą się tym zaj- mować, nawet jeśli cena jest wysoka, dla czystej przyjem- ności” (4). Csikszentmihalyi twierdzi, że najważniejszym wyróżnikiem każdego doświadczenia optymalnego jest to, iż jest ono celem samym w sobie. Zajęcie nabiera charakteru samonagradzającego. Sedno istnienia / 43 Mihaly Csikszentmihalyi definiuje samonagradzającą czynność jako „czynność stanowiącą pewną całość, taką, którą wykonuje się nie z po- wodu oczekiwanych w przyszłości korzyści, ale dlatego, że samo jej wykonywanie już jest nagrodą”. Badania Csikszentmihalyi’ego dostarczają informacji, któ- re pozwalają rozwiać wątpliwości dotyczące Dwuprocento- wego Procesu, przeciwstawiając zajęcia samonagradzające tym nagradzanym zewnętrznie. Zajęcia samonagradzające to te, które podejmuje się dla czystej radości, natomiast nagra- dzane zewnętrznie to te, które są wykonywane z przyczyn pły- nących z zewnątrz. Jest przecież pewna różnica pomiędzy pójściem na spacer z powodu poczucia, że warto to robić dla zdrowia, a spacerowaniem w celu czerpania radości z ruchu i otaczającego nas piękna. Prawdopodobnie, gdy zaczniesz swój Projekt Dwuprocen- towy, będzie on w znacznym stopniu nagradzany z zewnątrz lub wykonywany z powodów zewnętrznych. Innymi słowy, za- czynamy, ponieważ pomysł jest wystarczająco przekonujący, by spróbować, i przypuszczamy, że znacząco zmieni nasze życie. Po dostatecznym zaangażowaniu się w ten proces naj- prawdopodobniej zmieni się on w zajęcie będące nagrodą samą w sobie — choć, oczywiście, niewiele spraw należy do wyłącznie jednej z tych kategorii, nie zahaczając przynajm- niej o drugą. Możesz natknąć się na wyzwania, w miarę jak proces będzie się stawał coraz bardziej samonagradzający. Te wyzwania często przeradzają się w osobiste chwile prawdy, której nie można dłużej unikać i są często normalną częścią Dwuprocentowego Rozwiązania. Prawdopodobnie spotkają Cię momenty, gdy będziesz na fali, jak i takie, gdy staniesz w obliczu wyzwań. Nowe cykle rozwoju często wiążą się z odrzuceniem i oporem, aż osią- gniesz nowy poziom kompetencji. Ci, którzy od kilku lat przerabiają Dwuprocentowe Projekty, relacjonują, że „to nie 44 / Życiowe rozwiązania zawsze było łatwe”. Uniwersalna rada jest jednak taka, że gdy przetrwasz trudne chwile, Twój rozwój będzie godny po- dziwu. Mój własny Dwuprocentowy Projekt wyrósł z chwili prawdy w Dolinie Śmierci, o której wspomniałam na początku tego rozdziału, i trwał poprzez niezliczone etapy. Pisałam dziennik, brałam udział w grupach liderów, medytowałam i wędrowałam, a także kontynuowałam taniec z pytaniem, jak zintegrować moje powołanie osobiste i zawodowe. Choć chwilami nie było łatwo, nagrody płynące z wytrwania są olbrzymie. Wdrożenie Dwuprocentowego Projektu jest sposobem na- uczenia się, jak żyć i pozostawać na fali. Jest to niezwykle ważne, ponieważ wiele osób chce tego doświadczyć, ale fru- struje ich to, że taki stan wydaje się im całkowicie nieosią- galny. Wszyscy słyszeliśmy o przykładach życia na fali, wspo- mnę tu o doświadczeniach olimpijczyków (również tych uczestniczących w paraolimpiadach, tak jak moja córka Julia. Gdy startuje w zawodach pływackich, angażuje się w pełni i otrzymuje natychmiastową informację o rezultatach. Ona to uwielbia!). ŻYCIE NA SZYBKIM BIEGU Wszystko przyspiesza — to nie tylko nasza percepcja. To rze- czywistość. W książce Waking Up in Time (1998, xi) Peter Rus- sel, student Stephena Hawkinga i znany badacz ze stopniami naukowymi w dziedzinach fizyki teoretycznej, psychologii i informatyki, potwierdza te obserwacje. Wszystko przys- piesza. Dlaczego ewolucja przyspiesza? Odpowiedź kryje się w fakcie, że kolejne ewolucyjne przełomy często ułatwiają następne zmia- ny. Rozwinięcie się organizmów wielokomórkowych, rozmnaża- nie płciowe i pojawienie się systemów nerwowych — wszystko Sedno istnienia / 45 to miało swój udział w przyspieszeniu tempa zmian ewolu- cyjnych. Wraz z pojawieniem się człowieka, rozwój przyśpie- sza jeszcze bardziej dzięki dwóm cechom. Pierwszą z nich jest mowa, która pozwala nam na dzielenie się doświadczeniami i zrozumienie się nawzajem, dając nam możliwość stworzenia zbiorowej wiedzy. Po drugie, są to nasze dłonie, które są jednymi z najbardziej wszechstronnych organów, jakimi obdarzyła nas Matka Natura. Nasze dłonie dają nam możliwość wzięcia gliny Matki Ziemi i przekształcenia jej tak, by odpowiadała naszym potrzebom. Połączenie tych dwóch ewolucyjnych przełomów zro- biło z nas najbardziej kreatywne zwierzęta na tej planecie. A im częściej stosujemy tę kreatywność, tym szybciej wszystko się zmienia. Wiemy, że rozwijanie kreatywności w miejscu pracy jest niezwykle ważne dla poprawy samopoczucia pracowników, a także ma wyjątkowo istotny wpływ na wydajność, jednak Peter Russell wskazuje na pewną pułapkę kreatywności — im bardziej kreatywni się stajemy, tym szybciej pędzi życie, i tym więcej kreatywności potrzeba, aby sobie poradzić z tym tempem! Pytania za milion dolarów są następujące: Jak możemy odczuwać na sobie efekty tego gwałtownego pędu i zachować zdrowe zmysły? Jak możemy doświadczyć spokoju w samym środku tajfunu zmian? Jak to wykorzystać, by ułatwić nam własny pęd naprzód? Po pierwsze, korzyści czerpiemy z tego tempa ewolucyj- nego. Childre i Martin, autorzy The Heartmath Solution, pre- zentują istotne informacje na temat serca, a także powiązań między tym organem a mózgiem, i opisują, jaki wpływ ma to na nasze myślenie i zachowanie. Omówimy szerzej to po- dejście w rozdziale 8., gdy zajmiemy się korzyściami i strate- giami ćwiczenia całościowego myślenia. Teraz przyjrzyjmy się dowodom, jakie autorzy przedstawiają na temat stresu i jego konsekwencji. Twierdzą oni: 46 / Życiowe rozwiązania Wyzwania, przed jakimi stoimy, dotyczą osiągnięcia wyższego poziomu wewnętrznej spójności w epoce narastającego chaosu, złożoności i braku spójności. Nie wystarczy już być bystrym. Potrzebujemy nowego rodzaju inteligencji, która jest szybsza, bardziej niezawodna i elastyczna niż liniowa, etapowa inteli- gencja, do której używania przywykliśmy. (51) Zatem chaos, złożoność i brak spójności prowadzą do stresu. Badania wspomnianych autorów wykazują, że jedną z najważniejszych przyczyn stresu jest zbyt wysokie tempo. W konsekwencji musimy zmieniać koncepcje lub skupiać się na zbyt wielu różnych zadaniach w ciągu godziny. Autorzy odkryli, że „nie jest czymś niezwykłym, by ktoś musiał zaj- mować się dziesięcioma lub dwudziestoma (a nawet jeszcze więcej) różnymi koncepcjami w ciągu godziny (co daje sto zmian w ciągu normalnego, ośmio-, dziesięciogodzinnego dnia pracy)” (51). Strategia, jaką proponują, polega na tym, by zwiększyć spójność wewnętrzną poprzez połączenie serca z umysłem. Jest to wyjątkowo atrakcyjna strategia i zajmie- my się nią w kolejnych rozdziałach. Ponadto to zgoda na ten pęd, a nie ucieczka przed nim, jest kolejną strategią wiodącą do sukcesu. Opiera się to na kreatywnym dziele Thomasa Cruma na temat konfliktu. W książce The Magic of Conflict Crum prowadzi nas do nie- uniknionej prawdy. Konflikt nie jest ani dobry, ani zły — po prostu jest. Wykorzystywałam tę książkę w mojej pracy jako mediator i przy rozwiązywaniu konfliktów przez wiele lat w mojej firmie, Collaborative Growth, i słuchacze szybko poj- mowali potęgę tego komunikatu. Możemy sprawić, by kon- flikt stał się darem w naszym życiu. Podobnie możemy zgo- dzić się na ewolucyjny pęd i pozwolić, by nas prowadził ku większemu potencjałowi. Wybór należy do nas — a jego zna- czenie jest olbrzymie. Owszem, tempo ewolucji ma potężny wpływ na nasze po- czucie spokoju i wydajność, praktycznie na wszystkie aspekty naszego życia. Trzeba świadomego procesu zaangażowania, Sedno istnienia / 47 Zaangażuj swoje EQ Emocje są zaraźliwe — „uśmiechnij się, a świat odwdzięczy ci się uśmiechem”. Daniel Goleman i współpracujący z nim au- torzy książki Primal Leadership opisują liczne badania doku- mentujące tę zasadę. Cytują badanie przeprowadzone przez Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Yale, w których dowiedzio- no, że emocje innych osób mają na nas wpływ (10). Z kolei Sigal Barsade i Donald Gibson odkryli, że pozytywne emocje wywierają na nas znacznie większy wpływ niż te negatywne, mniej więcej w takiej kolejności: 1. Śmiech 2. Radość i ciepło 3. Podenerwowanie 4. Przygnębienie Na szczęście ewolucja zyskała na tej kolejności zarażania! Podobnie, jak przed chwilą rozważaliśmy, istnieje ewolu- cyjny pęd, który wymaga od nas, abyśmy prawdziwie zrobili wszystko, co w naszej mocy, by żyć w zgodzie z własnym po- wołaniem i podążać do swojego celu życiowego. Ta głęboka potrzeba w sercu — ta, która nigdy Cię nie opuszcza — ma ewolucyjny cel, który jest bezpośrednio połączony z kształ- towaniem naszej inteligencji emocjonalnej. Ekstrapolując z definicji inteligencji emocjonalnej i społe- cznej autorstwa Dra Reubena Bar-Ona, posługuję się nastę- pującą definicją: inteligencja emocjonalna i społeczna to koncepcja, która odzwierciedla naszą zdolność rozumienia, wyrażania i zarządzania emocjami własnymi i cudzymi. Doty- czy również umiejętności radzenia sobie z presją, jaką wy- wiera na nas środowisko, jeśli chcemy osiągnąć sukces. Inteligencję emocjonalną określamy często skrótem EI lub EQ. Dobra wiadomość jest taka, że podczas gdy IQ uważa się za wartość względnie stałą już od urodzenia, swoje EQ można rozwijać. Jest to ważne, ponieważ badania wykazują, 48 / Życiowe rozwiązania że EQ przyczynia się do odnoszenia sukcesu w pracy w 27 – – 45 lub jeszcze więcej, podczas gdy IQ odpowiada za 1 – – 20 (Stein i Book, 2000, 17). Dwuprocentowe Rozwiąza- nie jest kluczowym narzędziem rozwijania EQ — nauczysz się, w jaki sposób tego dokonać, wykorzystując definicje i pomy- sły zawarte w tej książce. Test EQ Bar-Ona (Bar-On’s Emotional Quotient Invento- ry® — EQi) jest miernikiem osobistych umiejętności, sprzeda- wanym na całym świecie. Dla mnie jest to jedna z najlepszych i najpopularniejszych interpretacji inteligencji emocjonalnej, a jednocześnie wspaniały przewodnik prowadzący do zrozu- mienia i rozwijania swojego EQ. EQi opiera się na umiejętno- ściach społecznych i emocjonalnych, więc wymieniane tam 15 kompetencji stanowi wspaniałe narzędzie do nauczenia się, jak żyć w sposób autentyczny. 15 umiejętności EQi pogrupo- wano w pięć obszarów, jak podaje Marilyn Gowing w swoim porównaniu mierników EQ (2001, 108). Są to: Intrapersonalne Szacunek dla siebie Emocjonalna samoświadomość Niezależność Asertywność Samorealizacja Interpersonalne Relacje interpersonalne Empatia Odpowiedzialność społeczna Umiejętność adaptacji Testowanie rzeczywistości Elastyczność Rozwiązywanie problemów Radzenie sobie ze stresem Tolerancja na stres Kontrola impulsów Ogólny nastrój Optymizm Szczęście Sedno istnienia / 49 by pracować dobrze w tym wiecznie zmieniającym się, dyna- micznym świecie. Ten proces to Dwuprocentowe Rozwią- zanie. SAMOREALIZACJA — OSTATECZNY CEL Wezwanie, byśmy w najpełniejszy sposób wykorzystali cały swój potencjał, jest jednym z największych darów, jaki mo- żemy otrzymać. Terminem często używanym do określenia tego motywacyjnego osiągnięcia jest samorealizacja. Jeśli to określenie budzi w Tobie skojarzenia z jakimiś guru lub mnichami, przygotuj się na niespodziankę. W książce The EQ Edge Stein i Book omawiają pięć najważniejszych czynników inteligencji emocjonalnej, które przyczyniają się do osiągnię- cia sukcesu w pracy. Na pierwszym miejscu jest właśnie sa- morealizacja (dla tych, którzy nie mogą znieść niewiedzy, jakie są te pozostałe cztery czynniki, oto one: szczęście, opty- mizm, szacunek dla siebie i asertywność. W kolejnych roz- działach zajmiemy się tym, jak rozwijać każdy z nich)! Bar-On definiuje samorealizację będącą składnikiem EQ jako „proces dążenia do realizacji potencjalnych możliwości, zdolności i talentów człowieka. Wymaga umiejętności oraz chęci wyznaczania i osiągania celów. Charakteryzuje się zaangażowaniem i poświęceniem różnym zainteresowaniom i dążeniom. Samorealizacja jest trwającym całe życie wysiłkiem prowadzącym do wzbogacenia życia” (Bar-On, 2001, 89). Dwuprocentowe Rozwiązanie jest bezpośrednią ścieżką do odkrycia samorealizacji w swoim życiu. Jest to klucz do zna- lezienia i dostrojenia swojej motywacji, a to z kolei przekłada się na efektywność. Jest to kluczowa umiejętność, którą na co dzień wykazują się profesjonaliści odnoszący sukces. Są to 50 / Życiowe rozwiązania osoby, które rozwinęły swój potencjał w miejscu pracy, w spo- łeczności i w domu. W rozdziale 5. i w innych częściach tej książki będziemy badać czwartą korzyść wynikającą z wdrożenia Dwuprocen- towego Rozwiązania — żarliwą równowagę, która jest bezpo- średnio związana z poszerzaniem samorealizacji. Pierwszym krokiem w rozwijaniu tej umiejętności EQ jest dostrzeganie i kierowanie swoją motywacją. Test zamieszczony w następ- nym ćwiczeniu pomoże Ci rozpocząć. Ćwiczenie: Twój iloraz motywacji 1. Określ w skali od 1 do 10, jak zmotywowany jesteś do osiągania swoich najważniejszych celów? 2. Dlaczego? 3. Co Cię motywuje? 4. Skąd wiesz? 5. Jeśli się nudzisz, to czy dzieje się tak, ponieważ boisz się zaangażować w coś ważnego dla siebie? 6. Jeśli się boisz — albo możliwe, że tak jest, ale nie masz pewności — co to mógłby być za strach? 7. Czy warto tłamsić swoją motywację? 8. Czy w grze życia zdobywasz gole, czy raczej kryjesz się gdzieś na ławce rezerwowych? Czy chcesz zrobić coś, żeby ta odpowiedź brzmiała inaczej? Jeśli tak, to co? Te pytania są przeznaczone tylko dla Ciebie, zatem bądź ze sobą całkowicie szczery! Sedno istnienia / 51 Tylko Ty możesz określić, czym jest dla Ciebie samore- alizacja, jednak związek między tą dostrojoną motywacją, Twoją inteligencją emocjonalną i społeczną oraz z Twoim potencjalnym sukcesem nie ulega wątpliwości. DOSTRÓJ SWÓJ UMYSŁ Ÿ Słuchaj głosu swego serca — jest to ta wyjątkowa rzecz, którą chciałbyś zrobić. Istnieje konkretna ścieżka, którą należałoby podążyć, by dać mu się wypowiedzieć i zacząć żyć naprawdę. Ÿ Ucz się poprzez przykłady zawarte w podrozdziałach zatytułowanych „2 w działaniu” — są to opowieści innych ludzi, którzy wiele zdobyli dzięki Dwuprocentowemu Procesowi. Te przykłady są pełne wskazówek. Zapanuj nad ewolucyjnym pędem, który może Ÿ ustanowić trajektorię Twojego życiowego sukcesu. Zauważ, co Cię motywuje. Czy rozwijasz swoje Ÿ umiejętności inteligencji emocjonalnej, a w szczególności samorealizację? NIE NASTRAJAJ SIĘ NA HAŁAS Ÿ Ÿ Unikaj pułapki myślenia, że możesz wieść prawdziwie celowe życie wyłącznie wtedy, jeśli wszystko zmienisz. Jeśli nie możesz doszukać się tych okazji, przy których jesteś na fali, niech to się stanie Twoim priorytetem. Dowiedz się, jak żyć całą pełnią! 52 / Życiowe rozwiązania W KOLEJNYM ODCINKU… W rozdziale 2. więcej opowiem na temat tego, co ma Ci do zaoferowania Dwuprocentowe Rozwiązanie. Wspomnę tylko, że dzięki niemu otrzymasz narzędzia, które pomogą Ci w zde- finiowaniu swojego własnego Dwuprocentowego Projektu i w rozpoczęciu Dziesięcioetapowego Planu Działania. Wy- walcz trochę czasu dla siebie, skupiając się na umiejętności składowej EQ — asertywności, i zacznij swój Projekt Dwu- procentowy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Życiowe rozwiązania, czyli magiczne 30 minut na osiągnięcie szczęścia i równowagi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: