Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00240 005143 20935029 na godz. na dobę w sumie
Żyj i bogać się - dla niej - ebook/pdf
Żyj i bogać się - dla niej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377017753 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem publikacji jest nauczenie Cię konkretnych strategii i technik zarządzania pieniędzmi, które pozwolą na kontrolę wydatków, znajdowanie nowych źródeł dochodów, inwestowanie i zapewnienie sobie odpowiedniego poziomu życia w przyszłości. Treść książki łączy naukę sposobów inwestowania i gospodarowania pieniędzmi z aspektami psychologii, kontroli emocji oraz zaprogramowania swojej psychiki w kierunku akceptacji bogactwa i pieniędzy w swoim życiu.

Część dotycząca strategii finansowych jest oparta na najnowszej technologii planowania finansowego, która uwzględnia modele promowane przez Anthony'ego Robbinsa i Davida Bacha. Omawia sposoby pomnażania posiadanych dochodów i pokazuje, gdzie i jak zwiększać przypływ gotówki. Ujawnia, że aby stać się osobą niezależną finansowo, nie trzeba zaciskać pasa, nadmiernie kontrolować swoich wydatków ani obniżać standardu życia. Część psychologiczna zawiera szereg technik opartych na psychologii zmiany oraz na technikach relaksacyjnych metody Silvy.

A co TY myślisz o pieniądzach i bogactwie?

Czy wiesz, że można:

zarabiać na własnym kredycie hipotecznym,

szybko wyjść z długów,

uczciwie się wzbogacić,

stać się wolnym finansowo w ciągu kilku lat,

w ciągu jednego roku podwyższyć swoje zarobki o 500%?

Wiesz, jak to zrobić?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

©Copyright by Złote Myśli Justyna Chmielewska, rok 2013 Autor: Justyna Chmielewska Tytuł: Żyj i bogać się Wydanie I Data: 13.06.2013 ISBN: 978–83–7701–775–3 Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna Skład: Magda Wasilewska Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. 44–117 Gliwice ul. Toszecka 102 www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Opinie o książce .............................................................................................7 Wstęp, czyli o czym jest ta książka? ..............................................................13 Dlaczego bogaci się bogacą, a biedni biednieją? ................................17 Dlaczego ludzie nie są bogaci? .........................................................20 Oznaki blokady finansowej ...............................................................22 Część I Wzorce mentalne Rozdział 1. Przekonania i ich zmiana ............................................................27 Cierpienie i przyjemność ..................................................................32 Przekonania i ich zmiana ..................................................................35 Zmiana negatywnych myśli ..............................................................58 Rozdział 2. Wartości i ich redefiniowanie ......................................................61 Wartości i prawa, które nimi rządzą ..................................................65 Autosabotaż finansowy ....................................................................71 Rozdział 3. Potrzeby i sposoby ich zaspokajania ............................................83 Pięć podstawowych potrzeb człowieka .............................................84 Część II Wiedza i umiejętności Rozdział 4. Inwestujemy! ...........................................................................107 Rozdział 5. Gdzie jesteś i dokąd zmierzasz? .................................................119 Sześć etapów ustanawiania i osiągania Twoich celów finansowych .. 119 Osiem planów wygrania gry ...........................................................121 Rozdział 6. Droga do absolutnej wolności finansowej ..................................125 Klucz do wolności finansowej .........................................................129 Procent składany ...........................................................................134 Jak pracują pieniądze? ...................................................................134 Etat czy biznes? .............................................................................165 MLM — Marketing sieciowy ..........................................................173 Test tolerancji na ryzyko ................................................................190 Zainwestuj w siebie .......................................................................198 Wartość netto i masa krytyczna ......................................................203 Sześć marzeń finansowych .............................................................204 Trzy kosze finansowe .....................................................................206 Trzy pudełka na czekoladki .............................................................211 Sześć marzeń (i poziomów) finansowych ........................................213 Plan i cele .....................................................................................225 Tożsamość inwestora .....................................................................228 Rozdział 7. Tajemna wiedza finansowa .......................................................233 Dźwignie finansowe ......................................................................233 Jak nie stracić na spadku? ..............................................................238 Rozdział 8. Strategia wyjścia z długów .......................................................241 Plan wyjścia z długów (plan na 1–5 lat) .........................................244 Zakończenie ..............................................................................................247 Opinie o książce Z reguły nie czytam książek o charakterze poradniko- wym, chyba że dotyczą trawników, roślin lub ogrodów.  Zawsze wydawało mi się, że mądrość w nich zawarta  powinna prowadzić czytelnika do pełni szczęścia i speł- nienia, a tak przecież nie jest. Większość z nas nie jest  ani dostatecznie szczęśliwa, ani bogata, ani nastawiona  na życiowy sukces. Dlaczego więc przeczytałem książkę  Żyj i bogać się? Bo mnie o to poproszono — i wcale tego  nie  żałuję,  wręcz  przeciwnie.  Sporo  dowiedziałem  się  o sobie, również o przyczynach moich niepowodzeń fi- nansowych i inwestorskich. Ta książka nie jest zwykłym  czytadłem  z  cyklu  lektura  „lekka,  łatwa  i  przyjemna”.  Jeśli rzeczywiście chcemy coś zmienić w swoim życiu,  to  trzeba  jej  poświęcić  sporo  czasu.  Nie  tylko  czytać,  analizować, ale przetestować samego siebie, po to by np.  dowiedzieć się, „jakim jestem inwestorem”. Rozpoznać  i spróbować pokonać własne blokady finansowe, zasta- nowić się nad sposobem dodatkowego zarabiania. Odkładasz przyjemności na później, przesadnie oszczę- dzasz  na  drobiazgach,  a  beztrosko  traktujesz  duże  kwoty.  Polegasz  wyłącznie  na  specjalistach,  a  brak  7 Justyna Chmielewska sukcesów zwalasz na ogólny stan gospodarki — to są  twoje blokady, z którymi możesz sobie poradzić. „Ty  sam musisz pilnować swoich inwestycji. Nie ufaj do- radcom, oni mogą się mylić, a ty płacisz” — pisze au- tor. Gdybym te stwierdzenia znał wcześniej i wziął je  sobie do serca, być może nieco mniej boleśnie prze- szedłbym przez kryzys roku 2008. Właśnie teraz w po- łowie  sierpnia  2011  mocno  daje  się  we  znaki  druga  fala kryzysu. Nikt dokładnie nie wie, co będzie dalej,  większość analityków twierdzi, że perspektywy są pesy- mistyczne. Warto więc zacytować jeszcze jedno zdanie  z Żyj i bogać się: „Gospodarka dąży do równowagi. Jeśli  gdzieś jest strata, w innym miejscu pojawia się zysk. Je- śli tanieją akcje, drożeje złoto”. Czy dzięki tej lekturze  uda się uniknąć kolejnych raf  i mielizn inwestorskich?  Gwarancji nikt nie daje, ale spróbować warto. Zygmunt Chajzer Prezenter telewizyjny vvv Czytając tę książkę, nie sposób nie odnaleźć analogii do  sportu. Książka wyraźnie pokazuje, że jeżeli chcesz od- nieść sukces finansowy, musisz zmienić swoje nawyki.  Zamiast konsumenta, stać się inwestorem; zamiast liczyć  na to, że pomogą ci inni, wziąć sprawy w swoje ręce. 8 Opinie o książce Wielu,  podziwiając  sportowców,  widzi  medale,  trofea  i  tytuły  —  nie  dostrzegając  ogromu  zaangażowania,  wielu  lat  treningu,  a  także  ciągłej  pracy  nad  nastawie- niem, postawą i motywacją. Nie znam nikogo, kto od- niósł sukces w sporcie czy biznesie bez wspomnianych  elementów. Za każdym sukcesem stoi cena, za każdym  tytułem — wysiłek, za każdym zyskiem — wkład. Ta  książka jest doskonałym narzędziem do tego, aby osią- gnąć w życiu to, co sprawia nam tak wiele trudności, to,  o co tak wszyscy zabiegamy, to, czemu często poświęca- my całe życie. Ta książka to prosta instrukcja do odnie- sienia sukcesu finansowego. Polecam  tę  książkę,  ponieważ  nie  jest  ona  tylko  opo- wieścią o finansach, ale przede wszystkim swego rodza- ju  indywidualnym  programem  szkoleniowym,  którego  ukoronowaniem  jest  seminarium  Żyj i bogać się!  Jeżeli  książka wpłynie na podniesienie inteligencji finansowej,  to  seminarium  będzie  początkiem  drogi  wiodącej  do  sukcesu finansowego.  Andrzej Supron Sportowiec, sędzia sportowy, biznesem i inwestor najwybitniejszy polski zapaśnik, wielokrotny medalista vvv Pieniądze to temat tabu w Polsce, ta książka pokazuje to  pojęcie we właściwym świetle. Jak pogodzić zarabianie  9 Justyna Chmielewska z wartościami, jak skutecznie zadbać o swoją stabilność  finansową, jaką drogę — etatu czy własnej firmy — wy- brać? Zachęcam do przeczytania szczególnie ludzi mło- dych, debiutujących w życiu zawodowym i finansowym.  Na pewno łatwiej będzie się Wam odnaleźć i obrać wła- ściwy kierunek. Dariusz Żuk Prezes Fundacji Polska Przedsiębiorcza AIP vvv Autor ani wydawca nie mogli tego oczywiście zaplano- wać, ale okres wahań na rynkach i serie ostrych spadków  indeksów to — paradoksalnie — świetny moment, by  uczyć zachowania się w grze rynkowej. Książka nie jest elementarzem giełdy czy rynków wa- lutowych i nie odpowiada na pytanie: jak zarabiać? Jej  tematem jest: jak wyrobić w sobie postawę najlepszą do  podjęcia ryzyka inwestorskiego. A wszystko w sposób  czynny, bo książka nie jest wykładem, ale raczej zeszy- tem  ćwiczeń.  Arkadiusz  Bednarski  nie  przemawia,  ale  rozmawia z czytelnikiem. Andrzej Nierychło Dziennikarz, redaktor TV Biznes, wydawca, kierował m.in. redakcją dziennika „Puls Biznesu” vvv 10 Opinie o książce Biedni i bogaci. Zawsze byli, są i będą. Jaka jest między  nimi różnica? Czy bogactwo to tylko spadek lub wygra- na?  Czy  można  dojść  do  bogactwa  własną  pracą?  Co  zrobić, by do bogactwa dojść? Co zrobić, by bogactwo  utrzymać? Pytania, które zadaje sobie bardzo wiele osób. Pytania,  które wielu męczą i spędzają sen z powiek. Nie ma na nie łatwych odpowiedzi. Nie ma super-hi- per-cud-sposobów na stanie się bogatym. Choć może są? Wystarczy wszak cel, determinacja, sa- mokontrola we własnym działaniu. We wszystkich po- dejmowanych  decyzjach  i  krokach.  Prosty  to  przecież  właściwie przepis. Na pewno faktycznie mogący prowa- dzić do sukcesu. Czy jednak realny? Właśnie o realności kontroli nad sobą  jest ta książka. Pokazuje, co i jak powinniśmy robić, jakie  umiejętności,  wiedzę,  doświadczenia  uzyskać,  jak  nad  nimi panować, by móc iść tam, gdzie chcemy podążać.  Jeśli chcemy na pewno podążać w kierunku finansowe- go sukcesu, jeśli chcemy ten finansowy sukces osiągnąć.  Nie dla każdego jest to przy tym sposób. Wielu przeczy- ta i uzna, że to dla nich za trudne, że to niemożliwe. To  ci, którzy nie chcą. Będą czekać na los na loterii życia,  który pewnie dla nich nie przyjdzie. A nawet jeśli się po- jawi, to najpewniej zabłyśnie na chwilę. Szybko i łatwo  11 Justyna Chmielewska zarobione pieniądze bowiem, bez wiedzy, jak ich używać  i wykorzystać, rozpływają się błyskawicznie. Nawet nie  wiemy kiedy. Jeśli jednak ktoś chce, naprawdę chce, tak naprawdę, na- prawdę, to w tej książce dostanie wiele podpowiedzi, co  i jak można zrobić. Nie zwolni to z myślenia, nie zwolni  z pracy, nie zwolni z determinacji. Ale czasem choćby  umocni we własnych przekonaniach, we własnych po- mysłach. Marcin Z. Broda Redaktor naczelny „Dziennika Ubezpieczeniowego”, „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” Wstęp, czyli o czym jest ta książka? Zastąp swoje wymówki sensownymi powodami, a wszystko będzie łatwiejsze do zrozumienia. Donald Trump Każdy, kto bierze do ręki nową książkę, czyta jej tytuł  i zastanawia się, o czym tak naprawdę ona jest. Na początek kilka faktów:  Evelyn Adams wygrała dwukrotnie, łącznie 5,4 mln  dolarów. Dzisiaj mieszka w przyczepie i nie ma za co  żyć. Callie Rogers wydała swoją całą wygraną z roku 2003  — 3 mln dolarów — na zakupy, kokainę, przyjaciół  i powiększenie biustu. Suzanne Mullins wygrała na loterii w 1993 r. Aby unik- nąć podatków, kobieta, zamiast jednorazowej wypłaty,  zażyczyła  sobie,  by  wygraną  wypłacano  jej  w  tran- szach. Wydając rocznie więcej, niż wynosiła wartość  wypłat, szybko jednak popadła w długi. Zdecydowała  się na wzięcie pożyczki w wysokości 200 tysięcy dola- rów na poczet jednej z kolejnych wypłat.    13 Justyna Chmielewska Wkrótce  po  tym  manewrze  Mullins  postanowiła  zmienić  formę  wypłat  pieniędzy  —  zrezygnowała  z wypłat w transzach, które przysługiwały jej w ra- mach nagrody, i ryczałtem wypłaciła całą pozosta- łą przysługującą jej część. Zapomniała jednak o 200  tysiącach dolarów długu. Firma pożyczkowa posta- nowiła ją pozwać, a sąd nakazał jej zwrócić 154 ty- siące dolarów. Niestety, Mullins w chwili otrzymania  wezwania do zapłaty nie miała już żadnych środków  i nie miała z czego oddać długu. Czy wiesz, że:  W pierwszym roku po rozwodzie stopa życiowa ko- biet pogarsza się średnio o 73 ? Spośród ludzi starszych, którzy żyją w nędzy, 3 na  4 osoby to kobiety, a 80  z nich nie doświadczyło  biedy za życia ich mężów? 7  na  10  kobiet  będzie  w  pewnym  momencie  żyło  w nędzy?   Ekonomiści  z  Uniwersytetów:  Kentucky,  Pittsburg  i Vanderbilt starali się odpowiedzieć na pytanie, co się  dzieje, kiedy osoby będące w słabej kondycji finansowej  otrzymują nagle duży zastrzyk gotówki. Zebrali dane od  35 000 osób, które w latach 1993–2002 wygrały na lo- terii Florida Fantasy 5 łącznie ponad 150 mln dolarów,  i porównali to z danymi stanowego rejestru bankructw.  Ich odkrycia opublikowanie w The Review of Economics 14 Wstęp, czyli o czym jest ta książka? and Statistics jesienią roku 2010 pokazują, że duże wygra- ne na loteriach nie mają większego wpływu na zredu- kowanie prawdopodobieństwa bankructwa. Ponad 1900  zwycięzców zbankrutowało w ciągu 5 kolejnych lat. Dlaczego tak się dzieje? Badacze starają się wyjaśniać, że przyczyna tkwi w innym  traktowaniu pieniędzy, które pojawiają się jako nieprzewi- dziany, dodatkowy przychód, oraz że osoby, które wygry- wają, najczęściej nie  mają odpowiedniej edukacji finan- sowej. Są to bardzo ważne drogowskazy, które pokazują  nam, że aby stać się osobą wolną finansowo, potrzebne są  2 rzeczy: odpowiednie wzorce oraz właściwa wiedza. I o tym właśnie jest ta książka. Traktuje ona także o tym,  jak Ty sama, o własnych siłach, możesz stać się osobą  niezależną finansowo. W książce będą pojawiać się na przemian określenia: za- możność, bogactwo, wolność finansowa i niezależność  finansowa. Jednak nie jest to publikacja o tym, jak stać  się  miliarderem,  chociaż  techniki  oraz  wiedza  w  niej  zawarte  pozwalają  osiągnąć  niczym  nieograniczone  bogactwo. Pozycja ta jest natomiast pełnym i wyczer- pującym kompendium, które daje gotowe narzędzia do  osiągnięcia  absolutnej  wolności  finansowej.  Osiągając  poziom absolutnej wolności finansowej, możesz robić  to, co chcesz, kiedy chcesz, gdzie chcesz, z kimkolwiek  chcesz, tak długo jak chcesz. Przez cały czas! 15 Justyna Chmielewska Owa wolność finansowa może dla każdego człowieka  stanowić  inny  poziom  miesięcznych  dochodów  oraz  inną  wielkość  zgromadzonego  kapitału.  W  większo- ści wypadków jest to równe posiadaniu konta, na któ- rym znajdują się co najmniej 8-cyfrowe kwoty. Są jed- nak osoby, które nie potrzebują wczasów na Hawajach,  opłynięcia kuli ziemskiej czy posiadania garażu pełnego  sportowych  samochodów.  Będą  szczęśliwe,  spędzając  2 tygodnie beztroski w Egipcie, spływając Czarną Hań- czą i jeżdżąc kilkuletnim volvo. Do tego zaś w zupeł- ności wystarczy o wiele niższa kwota, która będzie im  dawała kilkanaście tysięcy złotych pasywnego, miesięcz- nego dochodu. Dlatego ta książka jest drogowskazem  na drodze do niezależności finansowej. Czy słyszałeś, że:      A co Ty myślisz o pieniądzach i bogactwie? Czy wiesz, że można:   pieniądze szczęścia nie dają; pieniądze to nie wszystko; jestem biedny, ale uczciwy; bogaci to złodzieje; pierwszy milion trzeba ukraść…? zarabiać na własnym kredycie hipotecznym; szybko wyjść z długów; 16 Wstęp, czyli o czym jest ta książka?    uczciwie się wzbogacić; stać się wolnym finansowo w ciągu kilku lat; w  ciągu  jednego  roku  zwiększyć  swoje  zarobki  o 500 ? Wiesz, jak to zrobić? Jeżeli milionerowi, który sam doszedł do swojego  bogactwa,  zabierzemy  milion,  to  pozostaje  tylko  kwestią  czasu,  aby  go  odzyskał.  Jeżeli  biednemu  damy milion, pozostaje tylko kwestią czasu, kiedy  znów będzie bez pieniędzy. Na pewno nie raz zastanawiałaś się:   dlaczego jedni ludzie są bogaci, a inni biedni? dlaczego „biednemu wiatr w oczy”, a bogatemu „na- wet byk się ocieli”? czy bycie biedną jest godne pochwały, a bogatą na- ganne? czy pieniądze są powodem nieszczęść na świecie? czym są pieniądze i bogactwo? czy jest jakiś sposób na to, aby stać się bogatą, wolną  finansowo?     17 Justyna Chmielewska Ta książka i seminarium Żyj i bogać się odpowiadają na te  i wiele innych pytań. Dlaczego bogaci się bogacą, a biedni biednieją? Na początek zastanów się i odpowiedz sobie na poniż- sze pytania. Cztery pytania dotyczące presji finansowej: 1.  Kiedy ostatni raz czułaś presję finansową (brak  pieniędzy)? Czy w tym momencie życia czujesz presję finan- sową? Czy  posiadanie  większej  sumy  rzeczywiście  zmniejsza Twoją presję finansową? Kiedy czułaś się zupełnie wolna od presji finan- sowej? 2.  3.  4.  Jeżeli, podobnie jak zdecydowana większość ludzi, nie  jesteś  zadowolona  ze  swojej  sytuacji  finansowej,  jeżeli  nie żyjesz na takim poziomie, na jakim chcesz, ponieważ  nie masz na to wystarczających środków, jeżeli obawiasz  się o finansową przyszłość swoją i swoich najbliższych,  to wiedz, że jest pięć sposobów na zabezpieczenie swo- jej przyszłości finansowej. 18 Wstęp, czyli o czym jest ta książka? Pięć  sposobów  na  zabezpieczenie  przyszłości  fi- nansowej: 1.  2.  3.  4.  5.  Możesz otrzymać majątek w spadku. Możesz „wżenić się” w majątek. Możesz wygrać na loterii. Możesz zaskarżyć jakąś firmę i wygrać proces. Możesz „zrobić” majątek. Pierwsze cztery metody pomińmy, bo nie o tego rodzaju  bogaceniu się będziemy mówili. Nie tędy wiedzie dro- ga do prawdziwego bogactwa. W USA, kraju, w którym  mieszka najwięcej milionerów, 80  z nich to milionerzy  w  pierwszym  pokoleniu.  A  zatem  jedynie  20   otrzy- mało majątek w spadku lub się weń „wżeniło”. Można  oczywiście liczyć na łut szczęścia, na to, że mi się uda,  że może odnajdzie się jakiś bogaty, zapomniany wujek  z Ameryki, po śmierci którego pojawi się spory mają- tek. Jednak prawdopodobieństwo tego, że tak się stanie,  jest nikłe, i łudzenie się, że tak będzie, oraz oczekiwa- nie, że pewnego dnia wszystko się zmieni, jest po prostu  naiwnością. Wiele osób liczy także na to, że wygra na  loterii. No cóż, odwołując się po raz kolejny do staty- styk, możemy dojść do wniosku, że prawdopodobień- 19 Justyna Chmielewska stwo wygranej na loterii ma się tak jak jeden do trzyna- stu milionów, zaś uderzenia piorunem jeden do siedmiu  milionów. Skoro nikt nie chce być uderzony piorunem,  co jest bardziej prawdopodobne, to dlaczego tak wie- le osób chce zdobyć coś, co jest dwa razy mniej praw- dopodobne? Poza tym, jak już wiesz, nawet ci, którym  udało się wygrać, szybko tracą swoje pieniądze. Często  też osoby, które wygrały, nawet o tym nie wiedzą i nigdy  nie odbierają swoich nagród. Są  także  tacy,  którzy  skarżą  bogate  koncerny  i  chcą  ogromnych  odszkodowań,  najczęściej  z  powodu  za- padnięcia na śmiertelną chorobę w wyniku stosowania  ich produktów. Najczęściej takie procesy odbywają się  w USA, jednak, podobnie jak ma to miejsce w wypadku  wygranych na loterii, nierzadko wypłata odszkodowania  nie czyni z powodów ludzi wolnych finansowo. Skupmy się zatem na tym, jak zdobyć majątek, ponieważ  jest to znacznie łatwiejsze, a przede wszystkim bardziej  przewidywalne i realne niż omówione powyżej przypad- ki. Zastanówmy się najpierw, dlaczego ludzie nie są bo- gaci. Dlaczego ludzie nie są bogaci? 1.  2.  Nie określili precyzyjnie, czym jest bogactwo. Czynią z bogactwa ruchomy (ciągle oddalający się)  cel. 20 Wstęp, czyli o czym jest ta książka? 3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  12.  Określają swoje bogactwo w sposób, który sprawia,  że staje się ono niemożliwe do osiągnięcia. Nie wierzą w ten niemożliwy do osiągnięcia cel. Nigdy nie robią z tego absolutnej konieczności. Nie mają realistycznego planu. Nie realizują swojego planu. Nie mają dobrych nauczycieli. Nie szukają dobrych  wzorców i nie czerpią z nich. Słuchają specjalistów i ekspertów, przenosząc na nich  odpowiedzialność za pomnażanie swoich pieniędzy,  zamiast zająć się tym samodzielnie. Poddają się w momencie gdy napotykają na większe  trudności finansowe. Nie traktują swojego życia jak przedsiębiorstwa, któ- re pod koniec każdego roku powinno przynosić zy- ski. Ulegają  wpływowi  innych  ludzi,  co  blokuje  podej- mowanie przez nich dobrych decyzji i wprowadza- nie w życie planów. 10.  11.  Najważniejszych jest osiem pierwszych punktów. Spójrz  na to zestawienie i zaznacz, które z nich dotyczą Cie- bie. 21 Justyna Chmielewska Zazwyczaj osoby, których dotykają wyzwania finanso- we1,  na  większość  zagadnień  odpowiadają  twierdząco.  Zadają sobie wtedy kolejne pytania:   Czy można to zmienić? Jeżeli tak, to jaka jest droga, która wiedzie ku zmia- nie? Jak stać się bogatą, zamożną, niezależną finansowo?  Aby  przejąć  kontrolę  nad  swoimi  finansami,  stać  się osobą zamożną, niezależną finansową, potrzeb- ne są odpowiednie wzorce mentalne i dysponowa- nie właściwą wiedzą. Wzorce mentalne:   wyznawane wartości (ich system); przekonania na temat pieniędzy, bycia bogatą, wol- ności finansowej itd.; sposób zaspokojenia głównych potrzeb.  Wiedza:  koncept i zasady organizowania finansów; 1  Słowo „wyzwanie” jest używane w miejsce słowa: „problem”. Sens  tego zabiegu został wyjaśniony w dalszej części książki. 22 Wstęp, czyli o czym jest ta książka?  konkretne  strategie  służące  osiągnięciu  sukcesu  fi- nansowego; zasady gry; zrozumienie narzędzi.   Przyjrzyjmy się zatem temu, czym są i jak funkcjonują  wzorce mentalne. W sposób najbardziej czytelny negatywne wzorce men- talne manifestują się w postaci oznak blokady finanso- wej. Oznaki blokady finansowej  Kierowanie się ograniczającymi przekonaniami na te- mat swoich perspektyw w zakresie sukcesu finanso- wego i dobrobytu oraz powtarzanie tych przekonań  (np. „Nie mogę otworzyć biznesu, bo w tym mieście  jest za mało ludzi”). Uczucie zazdrości i zawiści w stosunku do tych, któ- rzy są zamożni i odnoszą sukcesy. Unikanie wydawania pieniędzy na znaczne przyjem- ności, a wydawanie ich szerokim gestem na przyjem- ności doraźne2.   2  Duże przyjemności wiążą się z większym wydatkiem, np. wyjazd na  wczasy za granicę, zakup dobrego ubrania itp. Przyjemności doraźne  to kupowanie płyt CD, DVD, słodyczy i innych drobiazgów, które  dają poczucie chwilowej przyjemności. 23 Justyna Chmielewska     Zostawianie płacenia rachunków na ostatnią chwilę  lub spóźnianie się z płatnościami; wnoszenie opłat  z uczuciem odrazy. Przesadne  oszczędzanie  w  drobnych  wydatkach  i beztroska przy większych sumach. Odkładanie przyjemności na później. Zrzucanie winy za własny brak dobrobytu na gospo- darkę (postawa ofiary). Brak jasno określonych celów w życiu. Uczucie, że jest się niegodną i niedocenianą. Ograniczona ciekawość świata; obojętność.    Zacznijmy zatem od początku. Rozdział 6. Droga do absolutnej wolności finansowej Każdy z nas doświadcza w swoim życiu czterech rodza- jów edukacji: szkolnej, zawodowej, życiowej i finanso- wej. Edukacja  szkolna  to  inaczej  wykształcenie  pod- stawowe,  które  zgodnie  z  konstytucją  ma  obowiązek  przejść każdy obywatel naszego kraju. Zasada ta obowią- zuje zresztą we wszystkich rozwiniętych krajach świata.  Jest to zatem edukacja, którą w dzieciństwie otrzymuje  każdy, i która w życiu przydaje się niewiele lub w ogóle,  a jeżeli z niej korzystamy, to w zakresie tak bardzo ogra- niczonym,  że  raczej  uczęszczanie  do  szkoły  możemy  uważać bardziej za proces socjalizacji niż edukacji. Edukacja  zawodowa to cała wiedza i umiejętności,  które nabywamy w procesie nauki swojego przyszłego  zawodu. To wszystko to, czego uczymy się w szkołach  zawodowych, wyższych uczelniach itp. Ten rodzaj edu- kacji  jest  ukierunkowany  na  wiedzę  praktyczną,  któ- ra powinna nam pomóc na starcie w życie zawodowe.  Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zakończenie nauki w da- nym zawodzie właściwie oznaczało zakończenie nauki  w ogóle. Większość społeczeństwa szła do pracy i wy- 125 Justyna Chmielewska konywała  pewne  czynności,  do  których  została  przy- gotowana w szkole. Tylko nieliczne jednostki dalej się  uczyły i rozwijały. W obecnych czasach, ze względu na  złożoność  i  szybki  rozwój  technologii  i  komunikacji,  proces nauki najczęściej kończy się dopiero po przejściu  na emeryturę. Zaś za ok. dwadzieścia lat zakończy się  dopiero wraz z ustaniem życia, bowiem przejście na tzw.  emeryturę nie będzie oznaczało zakończenia aktywno- ści zawodowej. Edukacja życiowa to wszystko to, czego uczymy się  niejako „przy okazji” w trakcie całego życia. To, czego  uczymy się, obcując z naszymi rodzinami, innymi dzieć- mi,  licealistami,  studentami,  pracownikami,  szefami,  znajomymi  i  całkowicie  obcymi  ludźmi.  Podobnie  jak  w  przypadku  poprzednich  dwóch  rodzajów  edukacji,  tak i tutaj możemy mówić o procesie, który trwa całe ży- cie. Jednak nikt nie mówi nam, jak się należy zachować  w takiej czy innej sytuacji, co robić, aby odnieść sukces  w  relacjach  z  innymi  ludźmi,  jak  reagować  w  sytuacji  konfliktowej, jak rozwiązywać problemy, jak wychowy- wać dzieci itd. Chociaż szkoła stara się przejąć na siebie  część nauczania o tym, jak radzić sobie w życiu, infor- macje, jakie przekazuje, są najczęściej mało praktyczne  i oderwane od rzeczywistości. I tak, koniec końców, mu- simy sami uczyć się na swoich błędach. Edukacja  finansowa  to  ten  rodzaj  edukacji,  któ- ra podobnie jak w przypadku poprzedniej odbywa się  126 Rozdział 6. Droga do absolutnej wolności finansowej niejako „przy okazji”. W pewnym sensie jest także czę- ścią  edukacji  życiowej.  Jednak  ze  względu  na  rosnącą  rolę pieniądza wydaje się ona najbardziej przydatna ze  wszystkich pozostałych, chociaż z nich wszystkich jest  najtrudniej dostępna. O finansach możemy się nauczyć  w wybranych szkołach, które oferują w swoich progra- mach zajęcia poświęcone tym zagadnieniom. Jednakże  to, czego możemy się tam dowiedzieć, to raczej jak za- rządzać  finansami  innych  osób  i  instytucji,  a  nie  wła- snymi. Jak zaś pokazuje doświadczenie, bardzo często  osoby, które zajmują się rachunkowością, księgowością,  zarządzaniem  powierzonymi  pieniędzmi  czy  doradz- twem finansowym, same nie należą do grona ludzi za- możnych, a najczęściej wręcz borykają się z wyzwaniami  finansowymi. Dzisiaj, jak nigdy wcześniej w historii ludzkości, wszyscy  jesteśmy  w  stanie  zapewnić  sobie  zaspokojenie  pięciu  głównych potrzeb, co, jak wiesz, ma największy wpływ  na jakość naszego życia. I tak jak nigdy wcześniej w hi- storii ludzkości zależy to od zasobności naszych portfeli.  Dlatego edukacja finansowa to nie nauka o tym, czym są  pieniądze i jak nimi zarządzać. Taka wiedza, zdobywa- na w szkołach ekonomicznych, wykładana przez profe- sorów, nie jest praktyczna ani nie daje efektów, o czym  może świadczyć chociażby stan naszych finansów pu- blicznych.  Jak  możemy  czerpać  wiedzę od  kogoś, kto  uczy o istnieniu deficytu budżetowego i traktuje go jako  127 Justyna Chmielewska normalne zjawisko ekonomiczne? Jesteśmy od dziesią- tek lat rządzeni przez ludzi, którzy nie mają zielonego  pojęcia  o  tym,  czym  jest  i  jak  faktycznie  funkcjonuje  pieniądz. Jeżeli spojrzy się na to, co robią rządy rozwi- niętych państw, którym doradzają ekonomiści, przypo- mina się fragment z kabaretu Jana Pietrzaka, powstałego  jeszcze w czasach „brzydkiej komuny”. I chciałoby się  zacytować: Idioci i kretyni albo… sabotażyści i dywersanci. Przeciętny obywatel, widząc, że większość państw, także  i Polska, ma deficyt budżetowy, uważa, że jego długi są  zjawiskiem normalnym. Warto uświadomić sobie, że tak  nie jest. W przyrodzie nie ma czegoś takiego jak minus  jedno drzewo, minus trzy kury czy minus milion bak- terii. Zresztą  nie  trzeba  odnosić  się do  przyrody. Wy- starczy pomyśleć, jak długo utrzymałby się zarząd firmy,  która co roku wykazywałaby straty. Pieniędzy i zamożności nie zdobywa się poprzez zabie- ranie części tego, co wypracowali ci, którzy są kreatywni,  otwarci i angażują się przez 24 godziny na dobę, i da- wanie tym, którzy wolą spędzać czas przed telewizorem  i udawać, że to, że tak żyją, to nie jest ich wina. A czyja? Pieniądze zdobywa się w procesie, na który składa się  wykonywanie danych czynności przez określony czas.  I  to  jest  najważniejsza  informacja.  Pieniądze  faktycz- nie nie rosną na drzewach, tylko dojrzewają w procesie  naszego kreatywnego myślenia i konsekwentnego dzia- łania. 128 Rozdział 6. Droga do absolutnej wolności finansowej Klucz do wolności finansowej Jedynym sposobem osiągnięcia pełnej wolności finanso- wej jest nauczenie się i konsekwentne stosowanie pro- stej zasady. Wydawaj  inwestuj      mniej, niż zarabiasz oraz różnicę!       ponownie zainwestuj   otrzymany procent. Następnie             masę krytyczną. Z zainwestowanego    kapitału uzyskasz              poziomu życia   To pozwoli Ci na   osiągnięcie pożądanego w przyszłości.     129 Justyna Chmielewska Ta prosta zasada zapewni, że przyjdzie moment w Two- im życiu, kiedy nie będziesz musiała pracować ani jedne- go dnia więcej. A jeżeli będziesz pracowała, to dlatego  że chcesz, a nie dlatego że musisz. To jest jedna z naj- ważniejszych  zasad  postępowania  z  pieniędzmi,  która  poprowadzi Cię do wolności finansowej. „Ale ja nie mam tyle pieniędzy, aby to zrobić”. To naj- częstsza wymówka. Jest tak pospolita i nieprawdziwa, że  aż wstyd ją wypowiadać i przykro jej słuchać.  Przyjrzymy się poniższemu zestawieniu. Załóżmy,  że  od  chwili,  w  której  przychodzi  na  świat  Twoje dziecko, odkładasz w każdym miesiącu, z myślą  o jego przyszłości, 50 zł ze swoich zarobków. 50 zł miesięcznie 50 zł miesięcznie (od momentu urodzenia dziecka),  zakładając 15  oprocentowania rocznego, da 55 212 zł  — w momencie gdy dziecko skończy 19 lat. Nawet jeżeli nie będzie już więcej wpłat na to konto,  ale pieniądze w dalszym ciągu będą ulokowane na 15   rocznie, będzie ich:    4,8 mln zł — gdy dziecko skończy 50 lat; 19,6 mln zł — gdy dziecko skończy 60 lat; 79,1 mln zł — gdy dziecko skończy 70 lat. 130 Rozdział 6. Droga do absolutnej wolności finansowej 50 zł miesięcznie to tylko 12,50 zł tygodniowo i tylko  1,66 zł dziennie! No właśnie. Tyle czasu? Tak, tyle cza- su! Czas to jeden z najważniejszych składników nieza- leżności finansowej. A  teraz  zastanów  się:  czy  znasz  kogoś,  kto  w  wieku  50 lat, nie robiąc absolutnie nic: nie pracując, nie pro- wadząc żadnego biznesu, nie mając nieruchomości, bo- gatych krewnych, otrzymuje co miesiąc 32 000 zł wy- nagrodzenia? Znasz niezbyt wiele takich osób, prawda?  Czy chciałabyś w wieku 50 lat mieć takie dochody? Bez  pracy,  bez  wysiłku,  bez  zmartwień  o  ludzi,  maszyny,  lokale, ZUS, urząd skarbowy itp.? Droga otwarta. Dla  Ciebie jest za późno, ale możesz zapewnić takie życie  swojemu dziecku. Na pewno się nie obrazi. Skąd wiadomo, że to będzie 32 000 zł co miesiąc? Zoba- czysz w dalszej części książki. Nie robi na Tobie wrażenia 32 000 zł miesięcznie? To nie  szaleństwo? Stać Cię na więcej? Nawet na 100 zł miesięcz- nie? To zobaczmy, jak to będzie w wypadku 100 zł. 100 zł miesięcznie 100  zł  miesięcznie  (od  momentu  urodzenia  się  dziecka), zakładając 15  oprocentowania rocznego, da  110 426 zł w momencie gdy dziecko skończy 19 lat. 131 Justyna Chmielewska 9,6 mln zł, gdy dziecko skończy 50 lat; 39,2 mln zł, gdy dziecko skończy 60 lat; 158,2 mln zł, gdy dziecko skończy 70 lat. Nawet jeżeli nie będzie już więcej wpłat na to konto,  ale pieniądze w dalszym ciągu będą ulokowane na 15   rocznie, będzie ich:    Teraz Twoje dziecko w wieku 50 lat ma miesięczny, pa- sywny dochód na poziomie 64 000 zł. A Ty inwestowa- łaś tylko 100 zł miesięcznie. Czy  teraz  dostrzegasz,  ile  pieniędzy  przechodzi  przez  Twoje ręce każdego dnia? Przyjrzyjmy się z ciekawości  innym liczbom. Jaki roczny przyrost mogą przynieść Twoje pieniądze…  zakładając 15  rocznego przyrostu? Tabela 1. Hipotetyczny roczny przyrost przy 15-procentowym oprocentowaniu11 (w zł) 20 lat 40 lat 50 lat 1 rok 5 lat 4484 10 lat 13933 75798 350491 1571188 6985901 30 lat 27866 151596 700982 3142376 13971803 50 zł 651 100 zł 1302 8968 200 zł 2604 17936 55731 303191 1401964 6284751 27943606 500 zł 6511 44841 139329 757978 3504910 15711878 69859014 Źródło: Opracowanie własne. 11  Przykłady nie uwzględniają wszelkiego rodzaju opłat, prowizji i po- datków. 132 Rozdział 6. Droga do absolutnej wolności finansowej Gdyby było Cię stać na 500 zł miesięcznie przez 50 lat,  to Twoje dziecko, ukończywszy 50 lat, cieszyłoby się ży- ciem, mając 745 726  zł  miesięcznego  pasywne- go dochodu! Bez r uszania kapitału! 745 726 zł  miesięcznie? Tak. Dokładnie tyle! Nawet jeżeli Twoja inwestycja nie da Ci 15 , nawet jeże- li odsetki od kapitału będą mniejsze, i tak tego, co Twoje  dziecko zyskałoby ze zgromadzonego kapitału, w żaden  sposób  nie  można  porównać  do  emerytury,  jaką  mia- łoby, pracując kolejne kilkanaście lat, aż do osiągnięcia  ustawowego wieku emerytalnego. Jak  to  możliwe?  Dowiesz  się  w  dalszej  część  książki,  zastanawiając się nad swoimi marzeniami finansowymi.  Zanim jednak do tego dojdziesz, uzyskasz jeszcze inne,  bardziej  szokujące  informacje  o  tym,  jak  potężną  siłę  mają zarabiane przez Ciebie pieniądze — niezależnie od  tego, jakie to kwoty. Tak  właśnie  wygląda  Twój  potencjał  finansowy.  Jeżeli  jednak  to  nie  Ty  jesteś tym  nowo  narodzonym  dziec- kiem albo nie masz dziecka, albo nie chcesz mu zapew- nić przyszłości finansowej, tylko zastanawiasz się, co Ty,  w swojej obecnej sytuacji, możesz zyskać, to najwyższy  czas zacząć wszystko od początku. 133 Justyna Chmielewska Procent składany Podane  powyżej  przykłady  bazują  na  wykorzystaniu  siły procentu składanego. Albert Einstein nazwał pro- cent składany największym wynalazkiem ludzkości. To  właśnie efekt procentu składanego odpowiada za to, że  Twoja inwestycja w postaci 50 zł miesięcznie zamieniła  się w 32 000 zł miesięcznego dochodu po 50 latach. Einstein  podał  definicję  procentu  składanego,  która  mówi, że aby obliczyć, po ilu latach kapitał ulegnie po- dwojeniu, należy liczbę 72 podzielić przez procent zwro- tu z danej inwestycji. Jeżeli, przykładowo, zwrot z Two- jej inwestycji wynosi 12  w skali roku, to kwota, którą  zainwestowałeś,  ulegnie  podwojeniu  po  sześciu  latach,  ponieważ 72 przez 12 daje 6. Jeżeli natomiast zwrot z in- westycji wyniósłby 24 , kapitał podwoiłby się po trzech  latach. Zwróć jednak uwagę na to, że jest to kapitał, któ- ry został zainwestowany jednorazowo. Jeżeli natomiast  wpłacałabyś  określoną  kwotę  regularnie  (miesięcznie,  kwartalnie, rocznie), to odsetki od kapitału również były- by inwestowane. Dlatego w powyższych przykładach ka- pitał kilkuset złotych miesięcznie inwestowanych przez  kilkadziesiąt lat zamienia się w miliony. Jak pracują pieniądze? Na to, aby stać się niezależną finansowo, mają wpływ  cztery czynniki: 134 Rozdział 6. Droga do absolutnej wolności finansowej 1.  2.  3.  4.  Zwrot z inwestycji. Czyli to, ile procent zyskasz  na inwestycji, w jaką „zaangażujesz” swoje pienią- dze. Czas trwania inwestycji. Czyli to, jak długo bę- dzie ta inwestycja trwała. Rodzaj inwestycji. Czyli to, w co inwestujesz. Wielkość inwestycji. Czyli to, ile pieniędzy jesteś  w stanie zainwestować. Zwrot  z  inwestycji może być różny. Polacy inwe- stują głównie w dwa skrajne instrumenty inwestycyjne:  lokaty bankowe z jednej strony i nieruchomości z dru- giej. Lokata bankowa daje dzisiaj od 3 do 5  realnego  zwrotu z inwestycji, co przy obecnym poziomie inflacji  nie wydaje się korzystne. Jednak lokata ma jedną główną  korzyść: pieniądze nie tracą na wartości i nie są wydawa- ne na konsumpcję. Z kolei ziemia (rzadziej dom lub lokal) kupiona i sprze- dana w odpowiednim momencie może przynieść nawet  kilka tysięcy procent zwrotu. Na przykład hektar ziemi  wraz z siedliskiem na Suwalszczyźnie można było ku- pić w roku 2000 już za 5000 zł. Dziesięć lat później ten  sam hektar wart był 200 000 zł. Czyli w ciągu dekady  wartość tej nieruchomości wzrosła 40-krotnie! W tym  samym czasie zysk z lokaty bankowej wyniósł nieco po- nad 3800 zł. Zatem w tym wypadku trudno jest nawet  porównywać te dwa sposoby lokowania pieniędzy. Jeżeli  135 Justyna Chmielewska jednak  przypomnisz  sobie  omówiony  wcześniej  przy- kład sprzedaży mieszkania w Warszawie, okaże się, że  sytuacja może być odwrotna. Mimo że pozornie wyda- wać by się mogło, że zakup nieruchomości w Warszawie  powinien być lepszą inwestycją niż ziemia na Suwalsz- czyźnie. I tutaj mamy do czynienia z kolejnym czynnikiem zwią- zanym  z  poziomem  zwrotu  z  inwestycji:  z  ryzykiem.  Zazwyczaj wielkość zwrotu z inwestycji jest odwrotnie  proporcjonalna do ryzyka. Nisko oprocentowane lokaty  oferują najczęściej najbardziej stabilne banki, posiada- jące największe rezerwy i kapitały. Większe oprocento- wanie z kolei — banki, które nie mogą się poszczycić  takimi zabezpieczeniami. Oferują jednak wysokie opro- centowanie po to, aby przyciągnąć klientów i ich gotów- kę. Dlaczego? Wyjaśnimy to w dalszej części książki. Pieniądze  zainwestowane  w  obligacje  Skarbu  Państwa  będą  bezpieczne,  ale  ich  oprocentowanie  będzie  nie- znacznie większe od oprocentowania lokaty bankowej.  Obligacje  państwowe  uważane  są  za  najbardziej  bez- pieczne  instrumenty  finansowe,  ponieważ  gwarantuje  je państwo. Musimy jednak pamiętać, że nie ma czegoś  takiego, jak 100  gwarancji. Historia notuje przypadki  bankructwa państw lub wojny i zmiany ustroju państwa.  Wówczas obligacje nie mają żadnej wartości, a pienią- dze w nie zainwestowane przepadają. 136
Pobierz darmowy fragment (epub)

Gdzie kupić całą publikację:

Żyj i bogać się - dla niej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: