Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00080 007465 20995157 na godz. na dobę w sumie
Metasploit. Przewodnik po testach penetracyjnych - książka
Metasploit. Przewodnik po testach penetracyjnych - książka
Autor: , , , Liczba stron: 360
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5010-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo sieci
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprawdź, które elementy działają, a które zawodzą, i zabezpiecz sieć jak profesjonalista!

W ilu miejscach znajdują się Twoje dane osobowe? Gdzie przechowujesz pocztę, pliki, strony internetowe? Czy jesteś pewien, że administratorzy tych systemów zagwarantowali wystarczający poziom bezpieczeństwa? W dzisiejszych czasach są to niezwykle istotne, wręcz kluczowe pytania. Jeżeli chcesz odnieść sukces, musisz zdobyć zaufanie Twoich klientów. Testy penetracyjne zapewnią Wam spokój!

Na rynku dostępne jest narzędzie używane przez profesjonalistów do przeprowadzania testów penetracyjnych. Jest doskonałe, lecz ma pewną wadę - trudny start dla początkujących użytkowników. Na szczęście dzięki tej książce rozpoczniesz pracę z Metasploit bez kłopotu, a kolejne rozdziały pozwolą Ci zdobywać coraz bardziej zaawansowaną wiedzę. Tworzenie własnych skryptów, narzędzia socjotechniczne, skanowanie portów to tylko część zadań, które nie będą Ci już nigdy więcej sprawiać żadnych problemów. Książka ta jest świetnym, a zarazem obowiązkowym podręcznikiem dla każdego administratora dbającego o bezpieczeństwo swojej sieci. Będzie ona również nieocenionym źródłem informacji dla osób, które zawodowo zajmują się przeprowadzaniem testów penetracyjnych.

Z tej książki dowiesz się:

Zweryfikuj bezpieczeństwo Twojej sieci!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Metasploit: The Penetration Tester s Guide Tłumaczenie: Lech Lachowski ISBN: 978-83-246-5010-1 Original edition copyright © 2011 by David Kennedy, Jim O’Gorman, Devon Kearns, and Mati Aharoni. All rights reserved. Published by arrangement with No Starch Press, Inc. Polish edition copyright 2013 by HELION SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/metasp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci PRZEDMOWA S’OWO WST}PNE PODZI}KOWANIA 11 15 17 WPROWADZENIE 19 Dlaczego trzeba przeprowadzaÊ testy penetracyjne? ................................................................20 Dlaczego Metasploit? ..................................................................................................................20 Krótka historia Metasploit ...........................................................................................................20 Na temat tej ksiÈĝki ......................................................................................................................21 Jaka jest zawartoĂÊ tej ksiÈĝki? ....................................................................................................22 Uwagi na temat etyki ...................................................................................................................23 1 ABSOLUTNE PODSTAWY TESTÓW PENETRACYJNYCH 25 Fazy PTES ....................................................................................................................................26 CzynnoĂci wstÚpne .................................................................................................................26 Zbieranie informacji ...............................................................................................................26 Modelowanie zagroĝeñ ..........................................................................................................27 Analiza luk w zabezpieczeniach ............................................................................................27 Eksploatacja ............................................................................................................................27 Faza poeksploatacyjna ...........................................................................................................28 Przygotowanie raportu ...........................................................................................................28 Typy testów penetracyjnych ........................................................................................................29 Jawne testy penetracyjne .......................................................................................................29 Ukryte testy penetracyjne ......................................................................................................30 Skanery luk w zabezpieczeniach .................................................................................................30 Podsumowanie .............................................................................................................................31 2 PODSTAWY METASPLOIT 33 Terminologia ................................................................................................................................ 33 Exploit .................................................................................................................................... 34 ’adunek .................................................................................................................................. 34 Kod powïoki ........................................................................................................................... 34 Moduï ..................................................................................................................................... 34 Nasïuchiwacz ......................................................................................................................... 34 Interfejsy Metasploit ................................................................................................................... 35 Konsola MSFconsole ............................................................................................................. 35 Interfejs wiersza poleceñ MSFcli ......................................................................................... 36 Armitage ................................................................................................................................. 38 NarzÚdzia Metasploit .................................................................................................................. 38 MSFpayload ........................................................................................................................... 39 MSFencode ............................................................................................................................ 40 Nasm Shell ............................................................................................................................. 40 Metasploit Express oraz Metasploit Pro .................................................................................... 41 Podsumowanie ............................................................................................................................. 41 3 ZBIERANIE INFORMACJI 43 Pasywne zbieranie informacji ..................................................................................................... 44 Wyszukiwanie whois ............................................................................................................. 44 Netcraft .................................................................................................................................. 45 NSLookup .............................................................................................................................. 46 Aktywne zbieranie informacji ..................................................................................................... 47 Skanowanie portów za pomocÈ narzÚdzia Nmap ................................................................ 47 Praca z bazÈ danych w Metasploit ........................................................................................ 49 Skanowanie portów za pomocÈ Metasploit .......................................................................... 54 Skanowanie ukierunkowane ....................................................................................................... 56 Skanowanie bloku wiadomoĂci serwera ............................................................................... 56 Polowanie na niewïaĂciwie skonfigurowane serwery Microsoft SQL ................................ 57 Skanowanie serwera SSH ..................................................................................................... 58 Skanowanie FTP .................................................................................................................... 59 Zamiatanie SNMP ................................................................................................................. 60 Pisanie niestandardowych skanerów .......................................................................................... 61 WybiegajÈc naprzód .................................................................................................................... 64 4 S p i s t r e Ă c i 4 SKANOWANIE LUK W ZABEZPIECZENIACH 65 Podstawowe skanowanie luk w zabezpieczeniach .....................................................................66 Skanowanie za pomocÈ NeXpose ................................................................................................67 Konfiguracja ...........................................................................................................................68 Importowanie raportu do Metasploit Framework ...............................................................73 Uruchamianie NeXpose z poziomu MSFconsole ................................................................74 Skanowanie za pomocÈ aplikacji Nessus ....................................................................................76 Konfiguracja skanera Nessus .................................................................................................76 Tworzenie polityki skanowania Nessusa ...............................................................................77 Uruchamianie skanowania za pomocÈ Nessusa ....................................................................79 Raporty skanera Nessus .........................................................................................................80 Importowanie wyników do Metasploit Framework .............................................................80 Skanowanie za pomocÈ Nessusa z poziomu Metasploit ......................................................81 Wyspecjalizowane skanery luk w zabezpieczeniach .................................................................84 Potwierdzanie logowania SMB .............................................................................................84 Skanowanie w poszukiwaniu otwartego uwierzytelniania VNC .........................................86 Skanowanie w poszukiwaniu otwartych serwerów X11 ......................................................88 Wykorzystywanie wyników skanowania do autopwningu .........................................................89 5 PRZYJEMNO¥m EKSPLOATACJI 91 Podstawowa eksploatacja .............................................................................................................92 Polecenie msf show exploits ...............................................................................................92 Polecenie msf show auxiliary .............................................................................................92 Polecenie msf show options ...............................................................................................92 Polecenie msf show payloads .............................................................................................94 Polecenie msf show targets ................................................................................................96 Polecenie info .........................................................................................................................97 Polecenia set i unset ...............................................................................................................97 Polecenia setg i unsetg ...........................................................................................................98 Polecenie save ........................................................................................................................98 Twoja pierwsza eksploatacja .......................................................................................................99 Eksploatacja maszyny Ubuntu ..................................................................................................104 ’adunki sprawdzajÈce wszystkie porty ....................................................................................106 Pliki zasobów ..............................................................................................................................108 Podsumowanie ...........................................................................................................................110 S p i s t r e Ă c i 5 6 METERPRETER 111 Przejmowanie maszyny wirtualnej Windows XP .................................................................... 112 Skanowanie portów za pomocÈ narzÚdzia Nmap .............................................................. 112 Atak na MS SQL .................................................................................................................. 113 Siïowy atak na MS SQL Server .......................................................................................... 114 Rozszerzona procedura xp_cmdshell ................................................................................. 115 Podstawowe polecenia Meterpretera ................................................................................. 117 Przechwytywanie uderzeñ klawiatury ................................................................................ 118 Wykonywanie zrzutów nazw uĝytkownika i haseï .................................................................. 120 WyodrÚbnianie skrótów haseï ............................................................................................. 120 Zrzuty skrótów haseï ........................................................................................................... 121 Technika pass-the-hash ............................................................................................................. 122 ZwiÚkszanie uprawnieñ ............................................................................................................ 123 Zastosowanie tokenów personifikacji ....................................................................................... 125 Zastosowanie polecenia ps ........................................................................................................ 125 Pivoting innych systemów ........................................................................................................ 127 Stosowanie skryptów Meterpretera ......................................................................................... 131 Migracja procesu ................................................................................................................. 132 Unieruchamianie oprogramowania antywirusowego ........................................................ 132 Uzyskiwanie skrótów haseï do systemu ............................................................................. 132 ¥ledzenie caïego ruchu na maszynie docelowej ................................................................ 133 Scrapowanie systemu .......................................................................................................... 133 Zastosowanie skryptu persystencji ..................................................................................... 133 Wykorzystywanie moduïów fazy poeksploatacyjnej ............................................................... 135 Uaktualnianie powïoki poleceñ do Meterpretera .................................................................... 135 Operowanie interfejsami API systemu Windows za pomocÈ dodatku Railgun .................... 137 Podsumowanie ........................................................................................................................... 138 7 UNIKANIE WYKRYCIA 139 Tworzenie samodzielnych plików binarnych za pomocÈ MSFpayload ................................. 140 Unikanie wykrycia przez program antywirusowy ................................................................... 142 Kodowanie za pomocÈ narzÚdzia MSFencode .................................................................. 142 Wielokrotne kodowanie ...................................................................................................... 144 Niestandardowe szablony plików wykonywalnych ................................................................. 146 Potajemne uruchamianie ïadunku ............................................................................................ 147 Programy kompresujÈce ............................................................................................................ 149 Koñcowe uwagi dotyczÈce unikania wykrycia przez oprogramowanie antywirusowe ......... 150 6 S p i s t r e Ă c i 8 WYKORZYSTANIE ATAKÓW TYPU CLIENT-SIDE 151 Exploity przeglÈdarek ................................................................................................................152 Jak dziaïajÈ exploity przeglÈdarek .......................................................................................153 Rzut oka na instrukcje NOP ................................................................................................154 Wykorzystanie programu Immunity Debugger do odczytywania kodu powïoki NOP .........155 Aurora — exploit przeglÈdarki Internet Explorer ...................................................................158 PodatnoĂÊ formatu pliku ............................................................................................................163 Przesyïanie ïadunku ...................................................................................................................164 Podsumowanie ...........................................................................................................................165 9 MODU’Y POMOCNICZE METASPLOIT 167 Moduïy pomocnicze w dziaïaniu ..............................................................................................170 Budowa moduïu pomocniczego ................................................................................................173 WybiegajÈc naprzód ...................................................................................................................178 10 PAKIET NARZ}DZI SOCJOTECHNICZNYCH — SOCIAL-ENGINEER TOOLKIT 179 Konfiguracja pakietu Social-Engineer Toolkit .........................................................................180 Wektor ataku spear-phishing ....................................................................................................181 Wektory ataków WWW .............................................................................................................187 Aplet Javy ..............................................................................................................................187 Exploity WWW typu client-side .........................................................................................192 Zbieranie nazw uĝytkowników i haseï ................................................................................194 Tabnabbing ...........................................................................................................................196 Atak typu man-left-in-the-middle .......................................................................................196 Metoda Web Jacking ............................................................................................................197 Atak wieloaspektowy ............................................................................................................199 Zainfekowane noĂniki danych ...................................................................................................204 Wektor ataku Teensy USB HID ...............................................................................................204 Dodatkowe funkcje pakietu SET ..............................................................................................207 WybiegajÈc naprzód ...................................................................................................................208 11 FAST-TRACK 209 WstrzykniÚcie Microsoft SQL ...................................................................................................210 NarzÚdzie SQL Injector — atak z wykorzystaniem ïañcucha zapytania ..........................211 NarzÚdzie SQL Injector — atak z wykorzystaniem parametru POST .............................212 RÚczne wstrzykiwanie ..........................................................................................................213 NarzÚdzie MSSQL Bruter ...................................................................................................215 NarzÚdzie SQLPwnage ........................................................................................................219 S p i s t r e Ă c i 7 Generator zmiany formatu z binarnego na heksadecymalny .................................................. 222 Zmasowany atak typu client-side ............................................................................................. 222 Kilka sïów na temat automatyzacji ........................................................................................... 225 12 KARMETASPLOIT 227 Konfiguracja ............................................................................................................................... 228 Uruchamianie ataku .................................................................................................................. 230 Zbieranie poĂwiadczeñ .............................................................................................................. 232 Uzyskiwanie dostÚpu do powïoki ............................................................................................. 233 Podsumowanie ........................................................................................................................... 236 13 TWORZENIE W’ASNYCH MODU’ÓW 237 Wykonywanie poleceñ na Microsoft SQL ............................................................................... 238 Analiza gotowego moduïu Metasploit ...................................................................................... 240 Tworzenie nowego moduïu ...................................................................................................... 241 PowerShell ........................................................................................................................... 242 Uruchamianie exploita powïoki .......................................................................................... 243 Definiowanie funkcji powershell_upload_exec ................................................................. 245 Konwersja z formatu heksadecymalnego na format binarny ............................................ 246 Liczniki ................................................................................................................................. 247 Uruchamianie exploita ........................................................................................................ 249 KorzyĂci pïynÈce z wykorzystywania istniejÈcego kodu ......................................................... 250 14 251 TWORZENIE W’ASNYCH EXPLOITÓW Sztuka fuzzingu .......................................................................................................................... 252 Kontrolowanie SEH .................................................................................................................. 256 Omijanie ograniczeñ SEH ........................................................................................................ 258 Uzyskiwanie adresu zwrotnego ................................................................................................ 261 Zïe znaki i zdalne wykonywanie kodu ...................................................................................... 266 Podsumowanie ........................................................................................................................... 269 15 IMPORTOWANIE EXPLOITÓW DO METASPLOIT FRAMEWORK 271 Podstawy jÚzyka asemblera ....................................................................................................... 272 Rejestry EIP i ESP .............................................................................................................. 272 Zestaw instrukcji JMP ......................................................................................................... 272 Instrukcje NOP i NOP slide’y ............................................................................................ 272 8 S p i s t r e Ă c i Importowanie exploita przepeïnienia bufora ...........................................................................273 Rozkïadanie na czÚĂci gotowego exploita ...........................................................................274 Konfigurowanie definicji exploita .......................................................................................276 Testowanie podstawowego exploita ....................................................................................276 Implementowanie funkcji Metasploit Framework ............................................................278 Dodawanie randomizacji .....................................................................................................279 Usuwanie NOP slide ............................................................................................................280 Usuwanie fikcyjnego kodu powïoki ....................................................................................280 Kompletny moduï ................................................................................................................281 Exploit nadpisania rekordu SEH ..............................................................................................283 Podsumowanie ...........................................................................................................................291 16 J}ZYK SKRYPTOWY METERPRETERA 293 Podstawy jÚzyka skryptowego Meterpretera ...........................................................................293 Interfejs API Meterpretera .......................................................................................................300 WyĂwietlanie komunikatów .................................................................................................300 Podstawowe wywoïania API ................................................................................................301 Domieszki Meterpretera .....................................................................................................302 Zasady pisania skryptów Meterpretera .....................................................................................304 Tworzenie wïasnego skryptu Meterpretera .............................................................................304 Podsumowanie ...........................................................................................................................311 17 SYMULOWANY TEST PENETRACYJNY 313 CzynnoĂci wstÚpne ....................................................................................................................314 Zbieranie informacji ...................................................................................................................314 Modelowanie zagroĝeñ ..............................................................................................................315 Eksploatacja ................................................................................................................................317 Dostosowywanie MSFconsole ..................................................................................................318 Faza poeksploatacyjna ...............................................................................................................319 Skanowanie systemu Metasploitable ..................................................................................321 Identyfikacja usïug podatnych na ataki ...............................................................................322 Atak na serwer Apache Tomcat .................................................................................................323 Atakowanie nietypowych usïug .................................................................................................326 Zacieranie Ăladów .......................................................................................................................327 Podsumowanie ...........................................................................................................................330 S p i s t r e Ă c i 9 A KONFIGURACJA MASZYN TESTOWYCH 331 Instalacja i konfiguracja systemów ........................................................................................... 331 Uruchamianie maszyn wirtualnych z systemem Linux ........................................................... 332 Przygotowywanie instalacji Windows XP podatnej na ataki .................................................. 333 Konfiguracja serwera WWW na systemie Windows XP ................................................... 333 Instalacja i konfiguracja serwera SQL ................................................................................ 334 Tworzenie podatnej na ataki aplikacji WWW ................................................................... 336 Aktualizacja systemu Back|Track ....................................................................................... 339 B ¥CIkGAWKA 341 Polecenia MSFconsole .............................................................................................................. 341 Polecenia Meterpretera ............................................................................................................ 343 Polecenia MSFpayload ............................................................................................................. 346 Polecenia MSFencode .............................................................................................................. 346 Polecenia MSFcli ...................................................................................................................... 347 MSF, Ninja, Fu ......................................................................................................................... 347 MSFvenom ................................................................................................................................ 348 Polecenia Meterpretera dla fazy poeksploatacyjnej ................................................................ 348 SKOROWIDZ 351 10 S p i s t r e Ă c i 4 Skanowanie luk w zabezpieczeniach Skaner luk w zabezpieczeniach (ang. vulnerability scanner) jest zautomatyzo- wanym programem przeznaczonym do wyszukiwania sïabych punktów kom- puterów, systemów komputerowych, sieci oraz aplikacji. Program ten sonduje system, wysyïajÈc do niego poprzez sieÊ porcjÚ danych i analizujÈc otrzymane odpowiedzi. Ma to na celu enumeracjÚ wszelkich luk w zabezpieczeniach celu poprzez wykorzystanie jako punktu odniesienia wïasnej bazy danych luk w za- bezpieczeniach. Róĝne systemy operacyjne zazwyczaj odmiennie reagujÈ na wysyïane próbki sieciowe z uwagi na wykorzystywanie róĝnych implementacji sieciowych. Te unikatowe odpowiedzi sïuĝÈ jako odcisk palca (ang. fingerprint), który jest wy- korzystywany przez skaner luk w zabezpieczeniach do okreĂlenia wersji systemu operacyjnego, a nawet poziomu zainstalowanych poprawek. Skaner luk w za- bezpieczeniach moĝe równieĝ wykorzystywaÊ zestawy poĂwiadczeñ uĝytkowni- ka w celu zalogowania siÚ do zdalnego systemu i dokonania enumeracji opro- gramowania i usïug, co pozwala okreĂliÊ, czy system jest zaïatany. Na podstawie uzyskanych wyników przedstawia raport wyliczajÈcy wszystkie luki w zabezpie- czeniach wykryte w danym systemie. Taki raport moĝe byÊ uĝyteczny zarówno dla administratorów sieci, jak i dla pentesterów. Skanery luk w zabezpieczeniach zasadniczo generujÈ duĝy ruch w sieci i dla- tego nie sÈ zazwyczaj wykorzystywane w testach penetracyjnych, kiedy jednym z zaïoĝeñ jest pozostanie niewykrytym. JeĂli jednak przeprowadzasz test pene- tracyjny, w przypadku którego wykrycie nie stanowi problemu, to taki skaner moĝe zaoszczÚdziÊ Ci rÚcznego sondowania systemów w celu okreĂlenia luk w za- bezpieczeniach oraz poziomów zainstalowanych poprawek. Bez wzglÚdu na to, czy korzystasz ze zautomatyzowanych skanerów, czy wy- konujesz te dziaïania rÚcznie, skanowanie jest zawsze jednym z najbardziej istot- nych elementów w procesie przeprowadzania testów penetracyjnych. JeĂli zo- stanie ono wykonane dokïadnie, bÚdzie stanowiïo najwiÚkszÈ wartoĂÊ dla Twojego klienta. W tym rozdziale omówimy szereg skanerów luk w zabezpieczeniach oraz sposoby ich integracji z Metasploit. Wskaĝemy równieĝ kilka moduïów pomocniczych w Metasploit Framework, które mogÈ lokalizowaÊ okreĂlone luki w zabezpieczeniach systemów zdalnych. Podstawowe skanowanie luk w zabezpieczeniach Przyjrzyjmy siÚ, jak dziaïa skanowanie na najbardziej podstawowym poziomie. W zamieszczonym poniĝej listingu zastosujemy netcat do przechwycenia baneru z celu o adresie IP 192.168.1.203. Przychwytywanie banerów (ang. banner grabbing) polega na poïÈczeniu siÚ z usïugÈ zdalnej sieci i odczytaniu zwracanego identy- fikatora (baneru) tej usïugi. Wiele usïug sieciowych, takich jak WWW, transfer plików oraz serwery pocztowe, zwraca swoje banery natychmiast po nawiÈzaniu z nimi poïÈczenia lub w odpowiedzi na okreĂlone polecenie. PoïÈczymy siÚ te- raz z serwerem WWW na porcie TCP 80 i wyĂlemy ĝÈdanie GET HTTP, które umoĝliwi nam przyjrzenie siÚ nagïówkowi informacji zwracanej przez ten zdal- ny serwer w odpowiedzi na nasze ĝÈdanie. root@bt:/opt/framework3/msf3# nc 192.168.1.203 80 GET HTTP 1/1 HTTP/1.1 400 Bad Request ™ Server: Microsoft-IIS/5.1 Informacja zwrócona w punkcie ™ informuje nas, ĝe system dziaïajÈcy na porcie 80 jest serwerem WWW opartym na Microsoft IIS 5.1. Uzbrojeni w tÚ informacjÚ moglibyĂmy wykorzystaÊ skaner luk w zabezpieczeniach, tak jak po- kazuje to rysunek 4.1, do okreĂlenia, czy ta wersja IIS posiada jakieĂ luki w za- bezpieczeniach i czy ten konkretny serwer ma zainstalowane poprawki. 66 R o z d z i a ï 4 Rysunek 4.1. Wyniki skanowania luk w zabezpieczeniach docelowego serwera WWW OczywiĂcie w praktyce nie jest to takie proste. Skanery luk w zabezpiecze- niach czÚsto generujÈ wiele wyników faïszywie pozytywnych (ang. false positives, np. raportowanie luki w zabezpieczeniach tam, gdzie jej nie ma) oraz faïszywie negatywnych (ang. false negatives, np. niewykrycie luki w zabezpieczeniach tam, gdzie ona istnieje). Ma to zwiÈzek z subtelnymi róĝnicami w konfiguracji systemów i aplikacji. Ponadto twórcy skanerów luk w zabezpieczeniach majÈ motywacjÚ, by skanery zgïaszaïy jak najwiÚcej pozytywnych wyników, poniewaĝ im wiÚcej „trafieñ”, tym lepiej wyglÈda to dla potencjalnego nabywcy. Skanery luk w zabezpieczeniach sÈ na tyle dobre, na ile dobre sÈ ich bazy danych. Moĝna je równieĝ ïatwo oszukaÊ za pomocÈ faïszywych banerów lub niespójnych konfiguracji. Przyjrzyjmy siÚ kilku najbardziej uĝytecznym skanerom luk w zabezpiecze- niach, takim jak NeXpose, Nessus oraz inne wyspecjalizowane skanery. Skanowanie za pomocÈ NeXpose NeXpose to dostarczony przez Rapid7 skaner luk w zabezpieczeniach, który ska- nuje sieci w celu identyfikacji dziaïajÈcych w nich urzÈdzeñ oraz przeprowadza kontrolÚ, ĝeby okreĂliÊ sïabe punkty bezpieczeñstwa systemów operacyjnych i aplikacji. NastÚpnie dane uzyskane podczas skanowania sÈ analizowane i prze- twarzane do zaïÈczenia w róĝnych raportach. Rapid7 oferuje wiele wersji skanera NeXpose, jednak my skorzystamy z edycji Community, poniewaĝ jest ona darmowa. JeĂli zamierzasz wykorzystywaÊ NeXpose w celach komercyjnych, sprawdě informacje na temat róĝnych wersji tej aplikacji, ich funkcji oraz cen na stronie Rapid7 (http://www.rapid7.com/vulnerability-scanner.jsp). Celem naszego skanowania bÚdzie domyĂlna instalacja Windows XP SP2, skon- figurowana wedïug wskazówek z zaïÈcznika A. Najpierw wykonamy podstawowe skanowanie jawne naszego celu i zaimportujemy wyniki do Metasploit. TÚ sek- cjÚ zakoñczymy omówieniem sposobu przeprowadzania skanowania NeXpose bezpoĂrednio z poziomu msfconsole zamiast korzystania z interfejsu WWW, co eliminuje koniecznoĂÊ importowania wyników skanowania. S k a n o w a n i e l u k w z a b e z pi e c z e n i a c h 67 Konfiguracja Po zainstalowaniu NeXpose Community otwórz przeglÈdarkÚ i wpisz w pasku adresowym https:// twój_adres_ip :3780. Zaakceptuj certyfikat z podpisem wïa- snym NeXpose i zaloguj siÚ, uĝywajÈc poĂwiadczeñ, które podaïeĂ podczas instalacji. Powinien siÚ teraz uruchomiÊ interfejs podobny do pokazanego na rysunku 4.2. (Dokïadne instrukcje instalacji NeXpose znajdziesz na stronie Rapid7). Rysunek 4.2. Zakïadka Home startowego interfejsu NeXpose Na górnym pasku na gïównej stronie NeXpose dostÚpnych jest kilka zakïadek: Q Zakïadka Assets (zasoby) w punkcie ™ wyĂwietla szczegóïy przeskanowanych komputerów i innych urzÈdzeñ w Twojej sieci. Q Zakïadka Reports (raporty) w punkcie š zawiera listÚ wygenerowanych raportów ze skanowania luk w zabezpieczeniach. Q Zakïadka Vulnerabilities (luki w zabezpieczeniach) w punkcie › zawiera szczegóïy dotyczÈce wszelkich luk w zabezpieczeniach, wykrytych podczas przeprowadzonych skanowañ. Q Zakïadka Administration (administrowanie) w punkcie œ umoĝliwia konfiguracjÚ róĝnych opcji. Przyciski znajdujÈce siÚ w gïównym obszarze interfejsu umoĝliwiajÈ wyko- nywanie typowych zadañ, takich jak tworzenie nowego Ărodowiska lub definio- wanie nowego skanowania luk w zabezpieczeniach. Kreator nowego Ărodowiska Zanim rozpoczniesz skanowanie luk w zabezpieczeniach za pomocÈ NeXpose, musisz skonfigurowaÊ Ărodowisko (ang. site) — logiczne zestawienie elementów, takich jak okreĂlona podsieÊ, grupa serwerów, a nawet pojedyncze stacje robocze. Takie Ărodowiska bÚdÈ nastÚpnie skanowane przez NeXpose, a dla kaĝdego kon- kretnego Ărodowiska moĝna zdefiniowaÊ róĝne rodzaje skanowania. 68 R o z d z i a ï 4 1. Aby utworzyÊ nowe Ărodowisko, kliknij przycisk New Site w zakïadce Home skanera NeXpose, wprowadě nazwÚ strony (pole Name) oraz krótki opis (pole Description), a nastÚpnie kliknij przycisk Next. 2. Na kolejnym etapie, przedstawionym na rysunku 4.3, moĝesz szczegóïowo zdefiniowaÊ swoje cele. Moĝesz dodaÊ pojedynczy adres IP, zakres adresów IP, nazwy hostów itd. Moĝesz równieĝ wyïÈczyÊ ze skanowania urzÈdzenia, takie jak drukarki. (Drukarki zazwyczaj niezbyt dobrze reagujÈ na skanowanie. MieliĂmy do czynienia z przypadkami, kiedy proste skanowanie luk w zabezpieczeniach powodowaïo uruchomienie w drukarce kolejki drukowania ponad miliona czarnych stron!). Po zakoñczeniu dodawania (pole Included Devices) i wyïÈczania (pole Excluded Devices) urzÈdzeñ ze skanowania kliknij przycisk Next. Rysunek 4.3. Dodawanie urzÈdzeñ do nowego Ărodowiska NeXpose 3. Teraz masz do wyboru kilka róĝnych szablonów skanowania (Scan Template), takich jak Discovery Scan (skanowanie ujawniajÈce) lub Penetration test (test penetracyjny). Moĝesz równieĝ wybraÊ silnik skanowania (Scan Engine) oraz zdefiniowaÊ harmonogram automatycznego skanowania (Scan Schedule). Dla celów niniejszego omówienia procedury pozostaw wartoĂci domyĂlne i kliknij przycisk Next. 4. JeĂli posiadasz poĂwiadczenia (ang. credentials) dla Ărodowiska, które chcesz skanowaÊ, to moĝesz je dodaÊ na tym etapie. PoĂwiadczenia mogÈ pomóc w wygenerowaniu bardziej dokïadnych i kompletnych wyników dziÚki dogïÚbnej enumeracji zainstalowanego oprogramowania i polityki systemu danego celu. S k a n o w a n i e l u k w z a b e z pi e c z e n i a c h 69 5. W zakïadce Credentials kliknij przycisk New Login, podaj nazwÚ uĝytkownika i hasïo dla adresu IP, który chcesz skanowaÊ, a nastÚpnie kliknij Test Login, ĝeby je zweryfikowaÊ. Zapisz poĂwiadczenia. 6. Na koniec kliknij przycisk Save, aby zakoñczyÊ dziaïanie kreatora nowego Ărodowiska i powróciÊ do zakïadki Home. W tej zakïadce powinno byÊ teraz widoczne nowe Ărodowisko, które wïaĂnie dodaïeĂ. Pokazuje to rysunek 4.4. Rysunek 4.4. Zakïadka Home, na której widaÊ informacjÚ o nowo utworzonym Ărodowisku Kreator nowego skanowania rÚcznego JeĂli skonfigurowaïeĂ juĝ nowe Ărodowisko, moĝesz przygotowaÊ pierwsze skanowanie: 1. Kliknij przycisk New Manual Scan (nowe skanowanie rÚczne), widoczny na rysunku 4.4. Powinno zostaÊ wyĂwietlone okno dialogowe Start New Scan (rozpocznij nowe skanowanie), tak jak na rysunku 4.5. W tym oknie definiujesz elementy, które chcesz skanowaÊ (Included assets), oraz te, które chcesz ze skanowania wyïÈczyÊ (Excluded assets). W tym przykïadzie bÚdziemy skanowaÊ nasz domyĂlny system Windows XP. 2. Sprawdě dobrze docelowy adres IP, aby upewniÊ siÚ, ĝe nie przeskanujesz przypadkowo niewïaĂciwego urzÈdzenia lub sieci. Kliknij przycisk Start Now, ĝeby rozpoczÈÊ. 3. NeXpose powinien automatycznie odĂwieĝaÊ bieĝÈcÈ stronÚ w miarÚ postÚpów skanowania. Poczekaj, aĝ status dla Scan Progress (postÚp skanowania) oraz Discovered Assets (odkryte zasoby) bÚdzie wskazywaï Completed (zakoñczone), tak jak widaÊ to na rysunku 4.6. W sekcji Scan Progress moĝesz zobaczyÊ, ĝe skanowanie naszego pojedynczego urzÈdzenia doprowadziïo do wykrycia 268 luk w zabezpieczeniach. Z kolei sekcja Discovered Assets zawiera wiÚcej informacji na temat celu, takich jak nazwa urzÈdzenia oraz jego system operacyjny. Przejdě teraz do zakïadki Reports. 70 R o z d z i a ï 4 Rysunek 4.5. Okno dialogowe konfiguracji skanowania w NeXpose Rysunek 4.6. Ukoñczone skanowanie w NeXpose Kreator nowego raportu JeĂli uruchomiïeĂ NeXpose po raz pierwszy i ukoñczyïeĂ tylko jedno skanowanie, to zakïadka Reports powinna pokazywaÊ, ĝe nie masz wygenerowanego ĝadnego raportu. 1. Aby uruchomiÊ kreatora nowego raportu, kliknij przycisk New Report, tak jak pokazuje to rysunek 4.7. S k a n o w a n i e l u k w z a b e z pi e c z e n i a c h 71 Rysunek 4.7. Zakïadka Reports skanera NeXpose 2. W polu Report name wprowadě nazwÚ, jakÈ wybraïeĂ dla danego raportu. W polu Report format wybierz opcjÚ NeXpose Simple XML Report, co umoĝliwi Ci zaimportowanie wyników skanowania do Metasploit. Moĝesz równieĝ wybraÊ szablon raportu w polu Report template oraz skonfigurowaÊ odpowiedniÈ strefÚ czasowÈ w polu Report time zone, jeĂli na przykïad przeprowadzasz swój test penetracyjny w podróĝy. Wspomniane opcje przedstawione zostaïy na rysunku 4.8. Kliknij przycisk Next, jeĂli chcesz kontynuowaÊ. Rysunek 4.8. Wybór nazwy i formatu raportu 3. W kolejnym oknie dodaj urzÈdzenia, które majÈ byÊ wïÈczone do raportu, klikajÈc Select Sites (wybierz Ărodowiska) i dodajÈc zakres przeskanowanego celu, tak jak pokazuje to rysunek 4.9. NastÚpnie kliknij Save (zapisz). Rysunek 4.9. Wybór Ărodowiska, które ma byÊ zaïÈczone w raporcie 72 R o z d z i a ï 4 4. W oknie dialogowym Select Devices wybierz elementy docelowe, które majÈ byÊ zaïÈczone w Twoim raporcie. NastÚpnie kliknij Save. 5. BÚdÈc na powrót w oknie Report Configuration (konfiguracja raportu), kliknij Save, aby zaakceptowaÊ pozostaïe wartoĂci domyĂlne dla danego raportu. Na liĂcie w zakïadce Reports powinien teraz pojawiÊ siÚ nowo utworzony raport, tak jak przedstawia to rysunek 4.10. (PamiÚtaj, ĝeby zapisaÊ plik raportu, aby móc uĝyÊ go w Metasploit Framework). Rysunek 4.10. Zakïadka Reports wyĂwietlajÈca listÚ raportów Importowanie raportu do Metasploit Framework Po przeprowadzeniu peïnego skanowania luk w zabezpieczeniach za pomocÈ aplikacji NeXpose musisz zaimportowaÊ wyniki do Metasploit. Zanim jednak to zrobisz, powinieneĂ utworzyÊ nowÈ bazÚ danych, stosujÈc polecenie db_connect z poziomu msfconsole. Po utworzeniu bazy danych moĝesz zaimportowaÊ plik XML z NeXpose za pomocÈ polecenia db_import. Metasploit automatycznie wy- kryje, ĝe dany plik pochodzi z aplikacji NeXpose, i zaimportuje przeskanowanego hosta. Teraz moĝesz zweryfikowaÊ poprawnoĂÊ przeprowadzonego importu, wpi- sujÈc polecenie db_hosts. (Wymienione czynnoĂci przedstawia poniĝszy listing). Jak moĝesz zauwaĝyÊ w punkcie ™, Metasploit posiada teraz informacje o 268 lukach w zabezpieczeniach, wykrytych podczas przeprowadzonego przez Ciebie skanowania. msf db_connect postgres:toor@127.0.0.1/msf3 msf db_import /tmp/host_195.xml [*] Importing NeXpose Simple XML data [*] Importing host 192.168.1.195 [*] Successfully imported /tmp/host_195.xml msf db_hosts -c address,svcs,vulns Hosts ===== address Svcs Vulns Workspace ------- ---- ----- --------- 192.168.1.195 8 268 ™ default S k a n o w a n i e l u k w z a b e z pi e c z e n i a c h 73 Aby wyĂwietliÊ wszystkie szczegóïy luk w zabezpieczeniach zaimportowanych do Metasploit, w tym liczbÚ typowych luk w zabezpieczeniach i ekspozycji (ang. Common Vulnerabilities and Exposures — CVE), zastosuj poniĝsze polecenie: msf db_vulns Jak widzisz, przeprowadzenie jawnego skanowania luk w zabezpieczeniach z peïnymi poĂwiadczeniami moĝe dostarczyÊ niesamowitej iloĂci informacji — w tym przypadku odnaleziono 268 luk w zabezpieczeniach. Jednak z oczywistych wzglÚ- dów byïo to skanowanie charakteryzujÈce siÚ wysokim poziomem szumów, które prawdopodobnie przyciÈgnÚïy duĝo uwagi. Tego rodzaju skanowania najlepiej sprawdzajÈ siÚ w testach penetracyjnych niewymagajÈcych potajemnych dziaïañ. Uruchamianie NeXpose z poziomu MSFconsole Uruchamianie aplikacji NeXpose z poziomu interfejsu graficznego WWW do- skonale sprawdza siÚ w przypadku precyzyjnego skanowania luk w zabezpiecze- niach oraz generowania raportów. JeĂli jednak wolisz pozostaÊ przy msfconsole, takĝe moĝesz przeprowadziÊ peïne skanowanie luk w zabezpieczeniach — dziÚki wtyczce NeXpose doïÈczonej do Metasploit. Aby zademonstrowaÊ róĝnicÚ w wynikach pomiÚdzy poĂwiadczonym i nie- poĂwiadczonym skanowaniem, uruchomimy teraz skanowanie z Metasploit bez okreĂlania nazwy uĝytkownika i hasïa dla docelowego systemu. Zanim rozpocz- niesz, usuñ wszystkie istniejÈce bazy danych za pomocÈ polecenia db_destroy, utwórz nowÈ bazÚ danych w Metasploit za pomocÈ polecenia db_connect, a na- stÚpnie zaïaduj wtyczkÚ NeXpose, stosujÈc polecenie load nexpose. Ilustruje to poniĝszy listing. msf db_destroy postgres:toor@127.0.0.1/msf3 [*] Warning: You will need to enter the password at the prompts below Password: msf db_connect postgres:toor@127.0.0.1/msf3 msf load nexpose [*] NeXpose integration has been activated [*] Successfully loaded plugin: nexpose Przy zaïadowanej wtyczce NeXpose przyjrzyj siÚ poleceniom zaïadowanym konkretnie dla tego skanera luk w zabezpieczeniach. W tym celu wprowadě komendÚ help. Na górze listy powinieneĂ teraz zobaczyÊ szereg nowych pole- ceñ przeznaczonych specjalnie do uruchamiania NeXpose. msf help 74 R o z d z i a ï 4 Zanim uruchomisz swoje pierwsze skanowanie z poziomu msfconsole, mu- sisz poïÈczyÊ siÚ z instalacjÈ NeXpose. Wpisz polecenie nexpose_connect -h, aby wyĂwietliÊ informacje o sposobie nawiÈzywania poïÈczenia. Dodaj swojÈ nazwÚ uĝytkownika oraz hasïo i adres hosta. Zaakceptuj równieĝ ostrzeĝenie o certyfi- kacie SSL, dodajÈc argument ok na koñcu wiersza: msf nexpose_connect -h [*] Usage: [*] nexpose_connect username:password@host[:port] ssl-confirm [*] -OR- [*] nexpose_connect username password host port ssl-confirm msf nexpose_connect dookie:s3cr3t@192.168.1.206 ok [*] Connecting to NeXpose instance at 192.168.1.206:3780 with username ´dookie... Teraz, aby zainicjowaÊ skanowanie, wprowadě polecenie nexpose_scan i po- daj docelowy adres IP, tak jak zostaïo to pokazane poniĝej. W tym przykïadzie skanujemy pojedynczy adres IP, ale moĝesz równie dobrze podaÊ jako argument zakres hostów (192.168.1.1-254) lub podsieÊ w notacji CIDR (192.168.1.0/24). msf nexpose_scan 192.168.1.195 [*] Scanning 1 addresses with template pentest-audit in sets of 32 [*] Completed the scan of 1 addresses msf Kiedy skanowanie NeXpose zostanie zakoñczone, jego wyniki powinny zo- staÊ zapisane w bazie danych, którÈ utworzyïeĂ wczeĂniej. Aby przejrzeÊ te wy- niki, zastosuj polecenie db_hosts, tak jak pokazuje to kolejny listing. (W tym przykïadzie listing zostaï skrócony poprzez zastosowanie filtrowania po kolum- nie adresu [ang. address]). msf db_hosts -c address Hosts ===== address Svcs Vulns Workspace ------- ---- ----- --------- 192.168.1.195 8 7 default msf Jak moĝesz zauwaĝyÊ, NeXpose wykryï 7 luk w zabezpieczeniach. Wpro- wadě polecenie db_vulns, aby wyĂwietliÊ znalezione luki: msf db_vulns S k a n o w a n i e l u k w z a b e z pi e c z e n i a c h 75 Chociaĝ to skanowanie wykryïo znacznie mniej luk w zabezpieczeniach w sto- sunku do 268 znalezionych w poprzednim skanowaniu wykonanym poprzez in- terfejs WWW z podaniem poĂwiadczeñ, to i tak te informacje powinny byÊ wy- starczajÈce do rozpoczÚcia eksploatacji danego systemu. Skanowanie za pomocÈ aplikacji Nessus Skaner luk w zabezpieczeniach Nessus, dostarczony przez Tenable Security (http://www.tenable.com/), jest jednym z najpopularniejszych. Wtyczka Nessus do Metasploit umoĝliwia Ci przeprowadzanie skanowania i pobieranie informacji ze skanów Nessusa za pomocÈ konsoli. Jednak w poniĝszych przykïadach bÚdziemy importowaÊ wyniki skanowania Nessusa niezaleĝnie. KorzystajÈc z Nessusa 4.4.1 na licencji Home Feed1, uruchomimy skanowanie z poĂwiadczeniami tego samego celu, który wykorzystywaliĂmy w poprzednich przykïadach w tym rozdziale. Im wiÚcej narzÚdzi wykorzystasz do sprecyzowania przyszïych ataków na wstÚp- nych etapach testu penetracyjnego, tym lepiej. Konfiguracja skanera Nessus Po pobraniu i zainstalowaniu skanera Nessus otwórz przeglÈdarkÚ internetowÈ i wpisz w pasku adresowym https:// twój_adres_ip :8834. Zaakceptuj certyfikat i zaloguj siÚ, uĝywajÈc poĂwiadczeñ, które utworzyïeĂ w trakcie instalacji. Powinno wyĂwietliÊ siÚ gïówne okno aplikacji Nessus, pokazane na rysunku 4.11. Rysunek 4.11. Gïówne okno skanera Nessus 1 Darmowa licencja dla uĝytkowników domowych — przyp. tïum. 76 R o z d z i a ï 4 Po zalogowaniu wyĂwietlana jest sekcja Reports (raporty), w której powinna znajdowaÊ siÚ lista wszystkich poprzednio przeprowadzonych skanowañ luk w zabezpieczeniach. Na znajdujÈcym siÚ na samej górze gïównym pasku narzÚdzi dostÚpne sÈ jeszcze zakïadki: Scans (skanowania — sïuĝy do tworzenia i prze- glÈdania zadañ zwiÈzanych ze skanowaniem), Policies (polityki — konfigurowa- nie róĝnych wtyczek stosowanych podczas skanowania) oraz Users (uĝytkownicy — dodawanie kont uĝytkowników do serwera Nessus). Tworzenie polityki skanowania Nessusa Zanim rozpoczniesz skanowanie, musisz najpierw stworzyÊ politykÚ skanowania (ang. scan policy) Nessusa. W zakïadce Policies kliknij zielony przycisk Add, aby otworzyÊ okno konfiguracji polityki, pokazane na rysunku 4.12. Rysunek 4.12. Okno konfiguracji polityki skanowania Nessusa W tym oknie moĝesz zobaczyÊ wiele dostÚpnych opcji. Wszystkie one zo- staïy opisane w dokumentacji Nessusa. 1. Wpisz nazwÚ skanowania, tak jak pokazuje to rysunek 4.13. Uĝyta w naszym przykïadzie nazwa The_Works bÚdzie okreĂlaïa politykÚ wykorzystywania przez skaner Nessus wszystkich pïaszczyzn kontroli. Kliknij Next. 2. Podobnie jak w przeprowadzanym poprzednio skanowaniu za pomocÈ aplikacji NeXpose, skonfigurujemy wykorzystanie poĂwiadczeñ (ang. credentials) logowania systemu Windows. Zapewni to bardziej kompletny obraz luk w zabezpieczeniach, obecnych w docelowym systemie. Wpisz poĂwiadczenia logowania systemu docelowego i kliknij Next. S k a n o w a n i e l u k w z a b e z pi e c z e n i a c h 77 Rysunek 4.13. Zakïadka General — ogólna konfiguracja polityki 3. W zakïadce Plugins (wtyczki) masz do wyboru szereg róĝnych wtyczek skanera Nessus dla systemów Windows, Linux, BSD i innych. JeĂli przykïadowo wiesz, ĝe bÚdziesz przeprowadzaï skanowanie jedynie systemów Windows, to moĝesz dla pierwszego przebiegu skanowania usunÈÊ z listy wiele niepotrzebnych wtyczek. Dla celów naszego skanowania wybierzemy wszystkie wtyczki, klikajÈc Enable All (na rysunku 4.14 w lewym dolnym rogu). Teraz kliknij Next. Rysunek 4.14. Zakïadka Plugins — wybór wtyczek Nessusa wykorzystywanych podczas skanowania 78 R o z d z i a ï 4 4. Koñcowym etapem definiowania nowej polityki jest zakïadka Preferences (preferencje). Moĝesz tutaj skonfigurowaÊ pomijanie skanowania urzÈdzeñ wraĝliwych, takich jak drukarki sieciowe, skonfigurowaÊ zapisywanie wyników do zewnÚtrznej bazy danych, podaÊ poĂwiadczenia logowania i wiele innych rzeczy. Kiedy zakoñczysz konfigurowanie tej zakïadki, kliknij Submit, aby zapisaÊ nowo utworzonÈ politykÚ. Polityka ta powinna pojawiÊ siÚ na liĂcie w zakïadce Policies, tak jak pokazuje to rysunek 4.15. Rysunek 4.15. Nowo dodana polityka skanera Nessus Uruchamianie skanowania za pomocÈ Nessusa JeĂli utworzyïeĂ juĝ politykÚ skanowania, moĝesz rozpoczÈÊ konfiguracjÚ kon- kretnego skanowania. Wybierz zakïadkÚ Scans i kliknij przycisk Add, aby otworzyÊ okno konfiguracji. WiÚksza czÚĂÊ konfiguracji Nessusa zawarta jest w politykach skanowania, wiÚc kiedy definiujesz skanowanie, to wprowadzasz jego nazwÚ, wybierasz odpowiedniÈ politykÚ oraz okreĂlasz cele. Pokazuje to rysunek 4.16. Rysunek 4.16. Konfigurowanie skanowania Nessusa S k a n o w a n i e l u k w z a b e z pi e c z e n i a c h 79 W naszym przykïadzie skanujemy tylko jednego hosta, ale moĝesz równie dobrze wprowadziÊ zakres adresów IP w notacji CIDR lub teĝ zaïadowaÊ plik zawierajÈcy adresy IP celów, które chcesz przeskanowaÊ. Kiedy zakoñczysz konfiguracjÚ, kliknij Launch Scan (uruchom skanowanie). Raporty skanera Nessus Po zakoñczeniu skanowania nie bÚdzie ono juĝ widoczne w zakïadce Scans, za to w zakïadce Reports pojawi siÚ nowy wpis zawierajÈcy nazwÚ skanowania, jego status oraz ostatniÈ aktualizacjÚ. Zaznacz wybrany raport i kliknij Browse, aby otworzyÊ podsumowanie skanowania pokazujÈce poziomy dotkliwoĂci znalezio- nych luk w zabezpieczeniach. Przedstawia to rysunek 4.17. Rysunek 4.17. Podsumowanie raportu z naszego skanowania za pomocÈ Nessusa UWAGA PamiÚtaj, ĝe to skanowanie byïo przeprowadzone z podaniem poĂwiadczeñ sys- temu Windows, wiÚc Nessus znalazï duĝo wiÚcej luk w zabezpieczeniach, niĝ miaïoby to miejsce w przypadku anonimowego skanowania. Importowanie wyników do Metasploit Framework Zaimportujmy teraz wyniki naszego skanowania do Metasploit Framework. 1. Kliknij przycisk Download Report w zakïadce Reports, aby zapisaÊ wyniki na dysk twardy. DomyĂlny format raportów skanera Nessus, czyli .nessus, moĝe byÊ przetwarzany przez Metasploit. JeĂli wiÚc zostaniesz poproszony o wybór domyĂlnego formatu, kliknij Submit, aby zatwierdziÊ. 2. Zaïaduj msfconsole, utwórz nowÈ bazÚ danych za pomocÈ polecenia db_connect i zaimportuj plik wyników Nessusa, wpisujÈc polecenie db_import z podaniem nazwy pliku raportu. 80 R o z d z i a ï 4 msf db_connect postgres:toor@127.0.0.1/msf3 msf db_import /tmp/nessus_report_Host_195.nessus [*] Importing Nessus XML (v2) data [*] Importing host 192.168.1.195 3. Aby zweryfikowaÊ, czy przeskanowany host oraz dane dotyczÈce luk w zabezpieczeniach zostaïy zaimportowane poprawnie, zastosuj polecenie db_hosts, tak jak pokazuje to kolejny listing. Listing ten powinien zawieraÊ zwiÚzïe informacje na temat adresu IP celu (kolumna address), liczby wykrytych usïug (kolumna svcs) oraz liczby wykrytych przez skaner Nessus luk w zabezpieczeniach (kolumna vulns). msf db_hosts -c address,svcs,vulns Hosts ===== address svcs vulns ------- ---- ----- 192.168.1.195 18 345 4. JeĂli chcesz uzyskaÊ peïnÈ listÚ zawierajÈcÈ dane dotyczÈce luk w zabezpieczeniach, zaimportowane do Metasploit, zastosuj polecenie db_vulns bez podawania ĝadnych argumentów. Przedstawia to poniĝszy listing. msf db_vulns [*] Time: Wed Mar 09 03:40:10 UTC 2011 Vuln: host=192.168.1.195 name=NSS-10916 refs=OSVDB-755 [*] Time: Wed Mar 09 03:40:10 UTC 2011 Vuln: host=192.168.1.195 name=NSS-10915 refs=OSVDB-754 [*] Time: Wed Mar 09 03:40:11 UTC 2011 Vuln: host=192.168.1.195 name=NSS-10913 refs=OSVDB-752 [*] Time: Wed Mar 09 03:40:12 UTC 2011 Vuln: host=192.168.1.195 name=NSS-10114 refs=CVE-1999-0524,OSVDB-94,CWE-200 [*] Time: Wed Mar 09 03:40:13 UTC 2011 Vuln: host=192.168.1.195 name=NSS-11197 refs=CVE-2003-0001,BID-6535 Posiadanie dostÚpu do tych referencji na koñcowym etapie testu penetra- cyjnego moĝe byÊ bardzo pomocne w przygotowywaniu raportu dla klienta. Skanowanie za pomocÈ Nessusa z poziomu Metasploit JeĂli nie masz ochoty porzucaÊ wygody korzystania z wiersza poleceñ na rzecz interfejsu graficznego, to moĝesz skorzystaÊ w Metasploit z wtyczki Nessus Bridge (http://blog.zate.org/nessus-plugin-dev/) dostarczonej przez Zate. Wtyczka S k a n o w a n i e l u k w z a b e z pi e c z e n i a c h 81 Nessus Bridge umoĝliwia caïkowitÈ kontrolÚ Nessusa z poziomu Metasploit, uruchamianie skanowania, interpretacjÚ wyników oraz uruchamianie ataków na podstawie luk w zabezpieczeniach wykrytych przez Nessusa. 1. Podobnie jak w poprzednich przykïadach, usuñ najpierw istniejÈcÈ bazÚ danych za pomocÈ polecenia db_destroy i utwórz nowÈ bazÚ, stosujÈc polecenie db_connect. 2. Zaïaduj wtyczkÚ Nessus, wpisujÈc polecenie load nessus, tak jak zostaïo to pokazane poniĝej. msf db_destroy postgres:toor@127.0.0.1/msf3 [*] Warning: You will need to enter the password at the prompts below Password: msf db_connect postgres:toor@127.0.0.1/msf3 msf load nessus [*] Nessus Bridge for Metasploit 1.1 [+] Type nessus_help for a command listing [+] Exploit Index - (/root/.msf3/nessus_index) - is valid. [*] Successfully loaded plugin: Nessus 3. WpisujÈc polecenie nessus_help, uzyskasz listÚ wszystkich komend obsïugiwanych przez tÚ wtyczkÚ. Nessus Bridge jest stale rozwijany i aktualizowany, warto wiÚc od czasu do czasu sprawdziÊ, czy zostaïy dodane jakieĂ nowe funkcje. 4. Zanim rozpoczniesz skanowanie za pomocÈ wtyczki Nessus Bridge, musisz najpierw uwierzytelniÊ siÚ na serwerze Nessusa za pomocÈ polecenia nessus_connect. Przedstawia to poniĝszy listing. msf nessus_connect dookie:s3cr3t@192.168.1.101:8834 ok [*] Connecting to https://192.168.1.101:8834/ as dookie [*] Authenticated 5. Podobnie jak w przypadku graficznego interfejsu Nessusa, skanowanie naleĝy zainicjowaÊ z wykorzystaniem zdefiniowanej polityki okreĂlonej numerem ID. Aby wyĂwietliÊ listÚ dostÚpnych na serwerze polityk skanowania, zastosuj polecenie nessus_policy_list: msf nessus_policy_list [+] Nessus Policy List ID Name Comments -- ---- -------- -4 Internal Network Scan 82 R o z d z i a ï 4 -3 Web App Tests -2 Prepare for PCI DSS audits -1 External Network Scan 2 The_Works 6. Wybierz ID polityki, którÈ chcesz zastosowaÊ do skanowania, i uruchom nowe skanowanie za pomocÈ polecenia nessus_scan_new, podajÈc numer polityki, nazwÚ skanowania oraz docelowy adres IP. Przedstawia to poniĝszy listing. msf nessus_scan_new [*] Usage: [*] nessus_scan_new policy id scan name targets [*] use nessus_policy_list to list all available policies msf nessus_scan_new 2 bridge_scan 192.168.1.195 [*] Creating scan from policy number 2, called bridge_scan and scanning ´192.168.1.195 [*] Scan started. uid is d2f1fc02-3b50-4e4e-ab8f- ´38b0813dd96abaeab61f312aa81e 7. Podczas wykonywania skanowania moĝesz sprawdziÊ jego status za pomocÈ polecenia nessus_scan_status. JeĂli polecenie zwróci status No Scans Running (nie jest wykonywane ĝadne skanowanie), tak jak pokazuje to kolejny przykïad, to skanowanie zostaïo zakoñczone. msf nessus_scan_status [*] No Scans Running. 8. Po zakoñczeniu skanowania moĝesz wyĂwietliÊ listÚ dostÚpnych raportów za pomocÈ polecenia nessus_report_list. Znajdě ID raportu, który chcesz zaimportowaÊ, a nastÚpnie uĝyj polecenia nessus_report_get, aby pobraÊ i automatycznie zaimportowaÊ wybrany raport do bazy danych Metasploit. msf nessus_report_list [+] Nessus Report List ID Name Status Date -- ---- ------ ---- 074dc984-05f1-57b1-f0c9-2bb80ada82fd3758887a05631c1d Host_195 completed 19:43 ´Mar 08 2011 d2f1fc02-3b50-4e4e-ab8f-38b0813dd96abaeab61f312aa81e bridge_scan completed 09:37 ´Mar 09 2011 S k a n o w a n i e l u k w z a b e z pi e c z e n i a c h 83 [*] You can: [*] Get a list of hosts from the report: nessus_report_hosts report id msf nessus_report_get d2f1fc02-3b50-4e4e-ab8f-38b0813dd96abaeab61f312aa81e [*] importing d2f1fc02-3b50-4e4e-ab8f-38b0813dd96abaeab61f312aa81e [*] 192.168.1.195 Microsoft Windows XP Professional (English) Done! [+] Done 9. Na koniec, podobnie jak w przypadku pozostaïych funkcji importowania opisanych w tym rozdziale, moĝesz zastosowaÊ polecenie db_hosts, ĝeby zweryfikowaÊ, czy dane dotyczÈce skanowania zostaïy poprawnie zaimportowane: msf db_hosts -c address,svcs,vulns Hosts ===== address svcs vulns ------- ---- ----- 192.168.1.195 18 345 Teraz, kiedy zapoznaïeĂ siÚ juĝ ze zmiennoĂciÈ wyników skanowania dwóch róĝnych produktów, powinieneĂ lepiej zrozumieÊ sens stosowania wiÚcej niĝ jednego narzÚdzia dla potrzeb skanowania luk w zabezpieczeniach. WciÈĝ jednak to od pentestera zaleĝy interpretacja wyników generowanych przez te zauto- matyzowane narzÚdzia i przeksztaïcenie tych wyników w dane decyzyjne. Wyspecjalizowane skanery luk w zabezpieczeniach Chociaĝ na rynku dostÚpnych jest wiele komercyjnych skanerów luk w zabez- pieczeniach, nie musisz siÚ do nich ograniczaÊ. JeĂli chcesz wykonaÊ skanowa- nie poprzez sieÊ w poszukiwaniu konkretnych luk w zabezpieczeniach, to mo- ĝesz skorzystaÊ z licznych moduïów pomocniczych Metasploit. Przedstawione poniĝej moduïy Metasploit stanowiÈ tylko kilka przykïadów spoĂród wielu uĝytecznych pomocniczych moduïów skanowania zaïÈczonych w tym frameworku. Wykorzystaj swoje laboratorium testowe do wypróbowania i zbadania tak wielu z nich, jak to moĝliwe. Potwierdzanie logowania SMB Aby sprawdziÊ poprawnoĂÊ kombinacji nazwy uĝytkownika i hasïa, skorzystaj ze skanera SMB Login Check Scanner do poïÈczenia siÚ z wieloma hostami. Jak pewnie siÚ spodziewasz, takie skanowanie jest gïoĂne i zauwaĝalne, a kaĝda próba logowania zostanie zapisana w dzienniku zdarzeñ kaĝdej maszyny z systemem Windows, która zostanie napotkana. 84 R o z d z i a ï 4 Po wybraniu moduïu smb_login za pomocÈ polecenia use moĝesz zastosowaÊ polecenie show_options, aby sprawdziÊ ustawienia, które znajdujÈ siÚ w kolumnie Required. Metasploit pozwala zdefiniowaÊ kombinacjÚ nazwy uĝytkownika i hasïa, podaÊ listÚ nazw uĝytkownika i haseï lub teĝ zastosowaÊ obie te opcje jednoczeĂnie. W kolejnym przykïadzie zdefiniowano niewielki zakres adresów IP dla opcji RHOSTS oraz skonfigurowano sprawdzanie okreĂlonej nazwy uĝytkownika i hasïa dla wszystkich adresów. msf use auxiliary/scanner/smb/s
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Metasploit. Przewodnik po testach penetracyjnych
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: