Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00385 008274 20928709 na godz. na dobę w sumie
Arduino dla początkujących. Kolejny krok - ebook/pdf
Arduino dla początkujących. Kolejny krok - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0016-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> elektronika >> arduino
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).
Arduino — mała płytka o ogromnym potencjale — otworzyła świat elektroniki dla szerokiego grona pasjonatów, którym pozwoliła wreszcie zrealizować wymarzone projekty. Błyskawicznie zdobyła ogromną popularność, na co szybko zareagował rynek — pojawiło się mnóstwo dodatkowych akcesoriów, instrukcji i książek. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują publikacje autorstwa Simona Monka.

Elektroniczne projekty jego autorstwa zdobyły sobie licznych fanów. W Twoje ręce oddajemy kolejną książkę w całości poświęconą platformie Arduino. Sięgnij po nią i poznaj tajemnice pracy z tą płytką! W trakcie lektury poznasz krótką historię platformy, a następnie zobaczysz, jak obsługiwać przerwania sprzętowe, współpracować z urządzeniami 1-wire oraz obsługiwać interfejs USB. Ponadto przyśpieszysz działanie swojej płytki, zoptymalizujesz pobór prądu oraz zmniejszysz zużycie pamięci RAM. Na sam koniec nauczysz się obsługiwać sieć oraz tworzyć własne biblioteki. Książka ta jest doskonałą lekturą dla wszystkich fanów Arduino chcących jeszcze lepiej poznać tę platformę!
Poznaj zaawansowane techniki programowania Arduino! Twórz własne projekty z Arduino!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Programming Arduino™ Next Steps: Going Further with Sketches Tłumaczenie: Konrad Matuk ISBN: 978-83-283-0013-2 Original edition copyright © 2014 by McGraw-Hill Education. All rights reserved. Polish edition copyright © 2015 by HELION S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/arpokk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/arpokk.zip Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorze .......................................................................................................................................... 9 Podziękowania ............................................................................................................................... 10 Wstęp .............................................................................................................................................. 11 Pobieranie przykładów ...................................................................................................................... 12 Czego będę potrzebował? .................................................................................................................. 12 Korzystanie z tej książki .................................................................................................................... 12 Rozdział 1. Programowanie Arduino ......................................................................................... 15 Czym jest Arduino ............................................................................................................................. 15 Instalacja i środowisko programistyczne ........................................................................................ 17 Instalacja środowiska programistycznego ..................................................................................18 Blink ..............................................................................................................................................18 Wycieczka po płytce Arduino .......................................................................................................... 21 Zasilanie .......................................................................................................................................21 Złącza zasilania ............................................................................................................................22 Wejścia analogowe .......................................................................................................................22 Złącza cyfrowe ..............................................................................................................................22 Płytki Arduino .................................................................................................................................... 23 Uno i pochodne ............................................................................................................................23 Duże płytki Arduino ....................................................................................................................24 Małe płytki Arduino ....................................................................................................................25 Płytki LilyPad i LilyPad USB ......................................................................................................26 Nieoficjalne płytki Arduino .........................................................................................................27 Język programowania ........................................................................................................................ 27 Modyfikacja szkicu Blink .................................................................................................................. 27 Zmienne ............................................................................................................................................... 29 If ............................................................................................................................................................ 30 Pętle ...................................................................................................................................................... 31 Funkcje ................................................................................................................................................. 32 Wejścia cyfrowe .................................................................................................................................. 33 Wyjścia cyfrowe .................................................................................................................................. 35 3 Poleć książkęKup książkę 4 ARDUINO DLA POCZĄTKUJĄCYCH. KOLEJNY KROK Monitor portu szeregowego ..............................................................................................................35 Tablice i macierze ...............................................................................................................................37 Wejścia analogowe .............................................................................................................................38 Wyjścia analogowe .............................................................................................................................40 Korzystanie z bibliotek .......................................................................................................................42 Typy danych obsługiwane przez Arduino ......................................................................................43 Polecenia Arduino ..............................................................................................................................44 Podsumowanie ....................................................................................................................................46 Rozdział 2. Pod maską ..................................................................................................................47 Krótka historia Arduino ....................................................................................................................47 Anatomia Arduino .............................................................................................................................47 Procesory AVR ....................................................................................................................................48 ATmega328 .................................................................................................................................. 48 ATmega32u4 ............................................................................................................................... 50 ATmega2560 ............................................................................................................................... 50 AT91SAM3X8E ........................................................................................................................... 51 Arduino i Wiring ................................................................................................................................51 Od szkicu do Arduino ........................................................................................................................55 AVR Studio ..........................................................................................................................................56 Instalacja programu rozruchowego .................................................................................................58 Instalacja programu rozruchowego za pomocą aplikacji AVR Studio i programatora ......... 59 Instalacja programu rozruchowego za pomocą zintegrowanego środowiska programistycznego Arduino i drugiej płytki Arduino ........................................................... 60 Podsumowanie ....................................................................................................................................62 Rozdział 3. Przerwania i zegary ...................................................................................................63 Przerwania sprzętowe ........................................................................................................................63 Piny przerwań ............................................................................................................................. 66 Tryby przerwań ........................................................................................................................... 67 Aktywacja wbudowanego rezystora podciągającego ................................................................ 67 Procedury obsługi przerwań ....................................................................................................... 67 Zmienne ulotne ........................................................................................................................... 68 Podsumowanie wiadomości na temat procedur obsługi przerwań ......................................... 69 Włączanie i wyłączanie obsługi przerwań ......................................................................................69 Zegary i przerwania ............................................................................................................................70 Podsumowanie ....................................................................................................................................73 Rozdział 4. Przyspieszanie Arduino ............................................................................................75 Jak szybko działa Twoje Arduino? ...................................................................................................75 Porównanie płytek Arduino ..............................................................................................................76 Przyspieszanie wykonywania operacji arytmetycznych ...............................................................77 Czy naprawdę musisz stosować wartości typu float? ................................................................ 77 Przeglądanie kontra obliczanie .........................................................................................................78 Szybkie wejścia-wyjścia ......................................................................................................................80 Podstawowa optymalizacja kodu ............................................................................................... 80 Bajty i bity .................................................................................................................................... 82 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 5 Porty układu ATmega328 ...........................................................................................................82 Bardzo szybkie działanie wyjść cyfrowych .................................................................................84 Szybkie wejścia cyfrowe ...............................................................................................................84 Przyspieszanie wejść analogowych .................................................................................................. 86 Podsumowanie ................................................................................................................................... 88 Rozdział 5. Arduino i mały pobór prądu ................................................................................... 89 Płytki Arduino i pobór prądu ........................................................................................................... 89 Prąd i akumulatory ............................................................................................................................ 91 Zmniejszenie częstotliwości taktowania ......................................................................................... 92 Wyłączanie komponentów ............................................................................................................... 94 Usypianie ............................................................................................................................................. 95 Biblioteka Narcoleptic .................................................................................................................95 Budzenie za pomocą zewnętrznych przerwań ...........................................................................97 Ograniczanie pobieranego prądu za pomocą wyjść cyfrowych .................................................. 99 Podsumowanie .................................................................................................................................101 Rozdział 6. Pamięć .......................................................................................................................103 Pamięć Arduino ................................................................................................................................103 Korzystanie z minimalnej ilości pamięci RAM ...........................................................................104 Korzystanie z właściwych struktur danych ............................................................................. 105 Zachowaj ostrożność, korzystając z rekurencji ....................................................................... 105 Przechowywanie w pamięci flash stałych będących łańcuchami .......................................... 107 Rozpowszechnione błędne przekonania .................................................................................. 108 Pomiar wolnej pamięci ............................................................................................................. 108 Korzystanie z minimalnej ilości pamięci flash .............................................................................108 Korzystaj ze stałych .................................................................................................................. 109 Usuwaj zbędne elementy szkicu ............................................................................................... 109 Pomiń program rozruchowy .................................................................................................... 109 Statyczna i dynamiczna alokacja pamięci .....................................................................................109 Łańcuchy ............................................................................................................................................111 Tablice elementów typu char ................................................................................................... 111 Biblioteka Arduino StringObject ............................................................................................. 114 Korzystanie z pamięci EEPROM ...................................................................................................115 Przykład korzystania z pamięci EEPROM ............................................................................. 116 Korzystanie z biblioteki avr/eeprom.h ..................................................................................... 118 Ograniczenia pamięci EEPROM ............................................................................................. 120 Korzystanie z pamięci Flash ...........................................................................................................120 Zapisywanie danych na kartach SD ...............................................................................................121 Podsumowanie .................................................................................................................................122 Rozdział 7. Korzystanie z magistrali I2C ..................................................................................123 Warstwa sprzętowa ..........................................................................................................................125 Protokół magistrali I2C ...................................................................................................................126 Biblioteka Wire .................................................................................................................................126 Inicjacja magistrali I2C ............................................................................................................ 127 Wysyłanie danych przez urządzenie nadrzędne .................................................................... 127 Odbieranie danych przez urządzenie nadrzędne ................................................................... 127 Poleć książkęKup książkę 6 ARDUINO DLA POCZĄTKUJĄCYCH. KOLEJNY KROK Przykład działania magistrali I2C ..................................................................................................128 Radio FM TEA5767 .................................................................................................................. 128 Przesyłanie danych pomiędzy dwoma płytkami Arduino ..................................................... 130 Płytki z diodami LED ................................................................................................................ 133 Zegar czasu rzeczywistego DS1307 .......................................................................................... 134 Podsumowanie ..................................................................................................................................135 Rozdział 8. Praca z urządzeniami wyposażonymi w interfejs 1-Wire ..................................137 Sprzęt obsługujący interfejs 1-Wire ...............................................................................................137 Protokół 1-Wire ................................................................................................................................138 Biblioteka OneWire ..........................................................................................................................139 Inicjalizowanie biblioteki OneWire ......................................................................................... 139 Skanowanie magistrali ............................................................................................................. 139 Korzystanie z układu DS18B20 ......................................................................................................141 Podsumowanie ..................................................................................................................................143 Rozdział 9. Praca z urządzeniami wyposażonymi w interfejs SPI ........................................145 Operowanie bitami ...........................................................................................................................145 Wartości binarne i szesnastkowe ............................................................................................. 146 Maskowanie bitów .................................................................................................................... 146 Przesuwanie bitów .................................................................................................................... 148 Sprzęt obsługujący magistralę SPI ..................................................................................................150 Protokół SPI ......................................................................................................................................151 Biblioteka SPI ....................................................................................................................................151 Przykład komunikacji za pomocą interfejsu SPI .........................................................................153 Podsumowanie ..................................................................................................................................157 Rozdział 10. Szeregowa transmisja danych za pośrednictwem układu UART ...................159 Sprzęt służący do szeregowej transmisji danych ..........................................................................159 Protokół obsługujący szeregową transmisję danych ...................................................................162 Polecenia służące do obsługi szeregowej transmisji danych ......................................................162 Biblioteka SoftwareSerial .................................................................................................................164 Przykłady szeregowej transmisji danych .......................................................................................165 Komunikacja pomiędzy komputerem a Arduino za pośrednictwem interfejsu USB ........... 165 Komunikacja pomiędzy dwoma płytkami Arduino ............................................................... 167 Moduł GPS ................................................................................................................................ 169 Podsumowanie ..................................................................................................................................172 Rozdział 11. Obsługa interfejsu USB ........................................................................................173 Emulacja klawiatury i myszy ...........................................................................................................173 Emulacja klawiatury ................................................................................................................. 174 Przykład emulacji klawiatury .................................................................................................. 175 Emulacja myszy ......................................................................................................................... 175 Przykład emulacji myszy .......................................................................................................... 176 Programowanie hosta USB .............................................................................................................176 Płytka USB Host i obsługująca ją biblioteka ........................................................................... 177 Host USB płytki Arduino Due .................................................................................................. 180 Podsumowanie ..................................................................................................................................182 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 7 Rozdział 12. Obsługa sieci ..........................................................................................................183 Sprzęt sieciowy ..................................................................................................................................183 Płytka rozszerzeń wyposażona w kontroler sieci Ethernet ..................................................... 183 Arduino Ethernet i Arduino EtherTen .................................................................................... 184 Arduino i Wi-Fi ........................................................................................................................ 185 Biblioteka Ethernet ..........................................................................................................................185 Nawiązywanie połączenia ........................................................................................................ 185 Stawianie serwera sieci Web .................................................................................................... 188 Tworzenie żądań ....................................................................................................................... 189 Przykład szkicu korzystającego z biblioteki Ethernet .................................................................189 Sprzętowy serwer sieci Web ...................................................................................................... 190 Pobieranie danych w formacie JSON ...................................................................................... 194 Biblioteka WiFi .................................................................................................................................195 Nawiązywanie połączenia ........................................................................................................ 195 Funkcje zdefiniowane w bibliotece WiFi ................................................................................. 196 Przykładowy szkic korzystający z sieci Wi-Fi ..............................................................................196 Podsumowanie .................................................................................................................................197 Rozdział 13. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów .......................................................................199 Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów .............................................................199 Uśrednianie odczytów .....................................................................................................................200 Wstęp do filtrowania .......................................................................................................................202 Prosty filtr dolnoprzepustowy ........................................................................................................203 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów przez Arduino Uno ...............................................................204 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów przez Arduino Due ...............................................................205 Generowanie kodu filtrującego ......................................................................................................208 Transformacja Fouriera ...................................................................................................................210 Analizator spektrum ................................................................................................................. 212 Pomiar częstotliwości ................................................................................................................ 214 Podsumowanie .................................................................................................................................214 Rozdział 14. Praca z użyciem tylko jednego procesu ..............................................................215 Zmiana skali ......................................................................................................................................215 Dlaczego wątki są zbędne ................................................................................................................216 Funkcje setup i loop .........................................................................................................................216 Najpierw wykrywaj, a dopiero później reaguj ........................................................................ 216 Pauza, która nie blokuje mikrokontrolera .............................................................................. 217 Biblioteka Timer ...............................................................................................................................218 Podsumowanie .................................................................................................................................220 Rozdział 15. Tworzenie bibliotek ..............................................................................................221 Kiedy należy tworzyć biblioteki? ....................................................................................................221 Stosowanie klas i metod ..................................................................................................................222 Przykładowa biblioteka TEA5767 Radio ......................................................................................222 Określ interfejs programistyczny .............................................................................................. 223 Utwórz plik nagłówkowy .......................................................................................................... 224 Utwórz plik implementacji ....................................................................................................... 225 Poleć książkęKup książkę 8 ARDUINO DLA POCZĄTKUJĄCYCH. KOLEJNY KROK Utwórz plik ze słowami kluczowymi ....................................................................................... 226 Utwórz folder z przykładami .................................................................................................... 226 Testowanie biblioteki .......................................................................................................................227 Publikacja biblioteki .........................................................................................................................227 Podsumowanie ..................................................................................................................................228 Dodatek A. Podzespoły ...............................................................................................................229 Płytki Arduino ...................................................................................................................................229 Płytki rozszerzeń ...............................................................................................................................229 Moduły ...............................................................................................................................................229 Dystrybutorzy ....................................................................................................................................230 Skorowidz ..................................................................................................................................... 233 Poleć książkęKup książkę Rozdział 11. Obsługa interfejsu USB W tym rozdziale poruszę różne zagadnienia związane z obsługą interfejsu USB przez płytkę Arduino, między innymi emulację klawiatury i myszy przez łytkę Arduino Leonardo. Omówię również odwrotny proces — podłączanie klawiatury i myszy do Arduino. Emulacja klawiatury i myszy Oprócz płytki Leonardo również płytki Due i Micro (ich konstrukcja bazuje na płytce Le- onardo) mogą emulować klawiaturę lub mysz USB. Taką możliwość oferują również inne płytki kompatybilne z Arduino, takie jak LeoStick produkowana przez firmę Freetronics (zobacz rysunek 11.1). Rysunek 11.1. Płytka LeoStick Wspomniana funkcja przydaje się zwłaszcza podczas pracy z syntezatorami. Pozwala ona płytce Arduino sterować programami takimi jak Ableton Live. Możesz na przykład stwo- rzyć bazujący na Arduino nowatorski instrument muzyczny, którego pracą sterują przy- spieszeniomierze, światłomierze lub pedały znajdujące się w pedalboardzie. 173 Poleć książkęKup książkę 174 ARDUINO DLA POCZĄTKUJĄCYCH. KOLEJNY KROK Wspomnianą funkcję Arduino można zastosować nieco mniej ambitnie — w celu robienia żartów. Arduino może sprawić, że mysz czyjegoś komputera zacznie żyć własnym życiem, a klawiatura wypisywać losowo wybrane litery. Płytka Arduino Due jest wyposażona w dwa porty USB. Emulacja klawiatury i myszy może się odbywać za pomocą portu USB przeznaczonego dla użytkownika. Płytka ta jest zwykle programowana za pomocą portu USB przeznaczonego do programowania (zobacz ry- sunek 11.2). Rysunek 11.2. Porty USB znajdujące się na płytce Arduino Due Emulacja klawiatury Funkcje emulujące klawiaturę są dość łatwe w użyciu. To standardowy element języka, z którego korzystamy, a więc nie ma potrzeby dołączania zewnętrznej biblioteki. Aby roz- począć emulację klawiatury, umieść następujące polecenie w funkcji startup: Keyboard.begin(); Tekst „wpisywany” (w dowolnym miejscu, w którym zostanie ustawiony kursor) przez Arduino należy podać jako argument funkcji print lub println: Keyboard.println( Byla to najlepsza z epok. ); Jeżeli chcesz korzystać z klawiszy modyfikujących, na przykład podczas emulacji naci- skania klawiszy tworzących kombinację Ctrl+C, to zastosuj polecenie press: Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL); Keyboard.press( x ); delay(100); Keyboard.releaseAll(); Funkcja press przyjmuje w roli argumentu pojedynczy element typu char. Poza normalnymi znakami możesz przekazywać jej wiele zdefiniowanych stałych, takich jak KEY_LEFT_CTRL. Po tym, gdy uruchomione jest polecenie press, Arduino działa tak, jakby zdefiniowany kla- wisz był wciśnięty — do momentu uruchomienia polecenia releaseAll. Pełną listę klawi- szy specjalnych znajdziesz pod adresem http://arduino.cc/en/Reference/KeyboardModifiers. Poleć książkęKup książkę OBSŁUGA INTERFEJSU USB 175 UWAGA Zaprogramowanie Arduino, podczas gdy mikrokontroler emuluje mysz lub klawiaturę, może okazać się niemożliwe, ponieważ podczas próby zaprogramowania układu może on „pisać” jakiś tekst. Problem ten można rozwiązać, naciskając i przytrzymując przycisk Reset aż do wyświetlenia się komunikatu „ładowanie” w pasku statusu środowiska programistycznego Arduino. Przykład emulacji klawiatury Poniższy szkic automatycznie (po każdym uruchomieniu Arduino) „wpisuje” tekst okre- ślony przez użytkownika (może być to na przykład hasło): // 11_01_klawiatura char phrase[] = haslo ; void setup() { Keyboard.begin(); delay(5000); Keyboard.println(phrase); } void loop() { } Szkic ten byłby lepszy, gdyby proces „pisania” był uruchamiany przez wciśnięcie ze- wnętrznego przycisku. System operacyjny na komputerze typu Mac wyświetla okno infor- mujące o podłączeniu nowej klawiatury po każdym uruchomieniu Arduino. Tekst nie zo- stanie „wpisany” przez mikrokontroler dopóty, dopóki okno to nie zostanie zamknięte. Emulacja myszy Proces emulacji myszy działa podobnie jak emulacji klawiatury. Tak naprawdę możesz emulować oba urządzenia za pomocą tego samego szkicu. Emulację myszy należy rozpocząć, stosując polecenie: Mouse.begin(); Następnie możesz wykonywać ruchy kursorem za pomocą funkcji Mouse.move. Przyj- muje ona trzy parametry: przemieszczanie kursora w płaszczyźnie poziomej i pionowej, a także dane generowane przez pokrętło scroll. Wszystkie te trzy wartości są wyrażone w pikse- lach. Mogą one przyjmować wartość dodatnią (opisując ruch do góry lub w prawo) albo ujemną (opisując ruch w dół lub w lewo). Kursor myszy przemieszcza się o określoną liczbę pikseli względem swojego początkowego położenia. Emulujemy działanie myszy poruszającej kur- sorem — nie możemy ustawić kursora w dowolnej pozycji bezwzględnej. Polecenie click emuluje kliknięcie przycisku myszy. Jeżeli nie przekażemy tej funkcji żadnych parametrów, to zostanie wykonane kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Za pomocą Poleć książkęKup książkę 176 ARDUINO DLA POCZĄTKUJĄCYCH. KOLEJNY KROK dodatkowych parametrów możemy wygenerować kliknięcie prawym przyciskiem myszy (MOUSE_RIGHT) lub jej środkowym przyciskiem (MOUSE_MIDDLE). Jeżeli chcesz określić czas naciśnięcia przycisku myszy, to możesz to zrobić za pomocą poleceń Mouse.press i Mouse.release. Polecenie Mouse.press może przyjmować te same parametry, co Mouse.click. Polecenia te mogą okazać się przydatne w przypadku tworzenia własnej myszy opartej na Arduino. Wtedy kliknięcie myszy może być wywoływane przez przełącznik podłączony do cyfrowego wejścia mikrokontrolera. W ten sposób z łatwością można wygenerować podwójne lub potrójne kliknięcia. Przykład emulacji myszy W poniższym przykładowym szkicu kursor znajdujący się na ekranie komputera będzie poru- szany w sposób losowy. Aby zatrzymać działanie szkicu i odzyskać kontrolę nad kompute- rem, musisz wcisnąć i przytrzymać przycisk Reset albo odłączyć Arduino od komputera. // 11_02_mysz void setup() { Mouse.begin(); } void loop() { int x = random(61) - 30; int y = random(61) - 30; Mouse.move(x, y); delay(50); } Programowanie hosta USB Płytki Leonardo, Due i Micro mogą emulować działanie klawiatury lub myszy. Klawiaturę i mysz można jednak podłączyć tylko do gniazda USB płytki Due lub mniej znanej Arduino Mega ADK. Tylko te płytki pozwolą Ci korzystać z klawiatury i myszy jako urządzeń wejścia. Funkcja ta nosi nazwę USB Host. Jest ona obsługiwana bezpośrednio tylko przez płytkę Due, ale istnieją również dodatkowe płytki (tzw. shieldy), rozszerzające o tę funkcję możliwości Arduino Uno lub Leonardo. Wspomniana funkcja może obsłużyć również klawiatury i myszy bezprzewodowe (o ile nie są to urządzenia korzystające z interfejsu Bluetooth). Wystarczy, że ich klucz sprzętowy zostanie włożony do gniazda USB znajdującego się na płytce pełniącej funkcję hosta USB. W ten sposób możesz dodać do Arduino funkcję zdalnego sterowania. Host USB może również obsługiwać inne, wyposażone w złącza USB, urządzenia pery- feryjne, takie jak kontrolery gier, kamery i kontrolery Bluetooth. Możesz również podłączyć do niego telefon pracujący pod kontrolą systemu Android. Poleć książkęKup książkę OBSŁUGA INTERFEJSU USB 177 Płytka USB Host i obsługująca ją biblioteka Płytki USB Host i obsługujące je biblioteki są dostępne od kilku lat. Obecnie mogą obsługiwać wiele urządzeń peryferyjnych. Pierwsza tego typu płytka została opracowana przez firmę Circuits@Home (http://www.circuitsathome.com/). W ofercie firm SparkFun, SainSmart i innych znajdują się moduły kompatybilne ze wspomnianą płytką. Na rysunku 11.3 przed- stawiono host USB firmy SparkFun, podłączony do płytki Arduino Uno. W chwili, gdy pi- szę tę książkę, tego typu płytki rozszerzeń nie są kompatybilne z Arduino Leonardo, a tak naprawdę w zasadzie nie są kompatybilne z żadnymi płytkami Arduino, będącymi bardziej „egzotycznymi” od Uno. Sprawdź to przed zakupem. Rysunek 11.3. Płytka USB Host firmy SparkFun Płytka widoczna na rysunku została ponadto wyposażona w przydatną przestrzeń pozwala- jącą na dolutowanie dodatkowych komponentów. Alternatywnym rozwiązaniem w zakre- sie korzystania z płytki rozszerzeń jest zakup urządzenia takiego jak USBDroid firmy Fre- etronics (zobacz rysunek 11.4). Płytka ta została wyposażona w port mikro-USB służący do programowania płytki, a także w pełnowymiarowe złącze USB, do którego możesz podłączyć klawiaturę lub inne urządzenie peryferyjne. Do pracy z płytką USBDroid lub nieoficjalną płytką rozszerzeń mogącą pełnić funkcję hosta USB niezbędna jest biblioteka USB_Host_Shield firmy Circuits@Home. Jeżeli posia- dasz oficjalną płytkę, to możesz korzystać z biblioteki USB_Host_Shield_2 obsługującej więcej urządzeń. Programowanie za pomocą wspomnianych bibliotek nie jest czymś łatwym. Biblioteka zapewnia dość niskopoziomowy interfejs obsługujący magistralę USB. W pliku 11_03_host_ klawiatura.ino, który możesz pobrać ze strony http://www.helion.pl/ksiazki/arpokk.htm, znajdziesz przykładowy szkic obsługujący klawiaturę podłączoną do hosta USB. Szkic ten powstał na skutek modyfikacji jednego z przykładowych programów dołączo- nych do biblioteki USB_Host_Shield. Szkic wyświetla wpisywane znaki nie w oknie moni- tora portu szeregowego (jak oryginalny program), a na wyświetlaczu LCD. Poleć książkęKup książkę 178 ARDUINO DLA POCZĄTKUJĄCYCH. KOLEJNY KROK Rysunek 11.4. Płytka USBDroid firmy Freetronics Zarówno ten szkic, jak i oryginalny przykład mogą posłużyć Ci jako szablony pomocne przy tworzeniu własnego kodu. Oba programy prawidłowo obsługują wszystkie klawisze znajdujące się na klawiaturze. Jeżeli chcesz korzystać tylko z klawiszy kierunkowych albo tylko z klawiatury numerycznej, to możesz znacznie uprościć kod szkicu. Szkic jest zbyt długi, aby umieszczać go tu w całości, a więc skupię się na jego kluczowych elementach. Przed przystąpieniem do lektury warto załadować szkic do pamięci Arduino. Importowane są trzy biblioteki:  #include Spi.h  #include Max3421e.h  #include Usb.h Biblioteka Spi.h jest wymagana, ponieważ obsługuje interfejs chipa kontrolera hosta USB. Pracujemy z układem Max3421e, a więc potrzebujemy również obsługującej go bi- blioteki. Ostatnią importowaną biblioteką jest Usb.h, która zawiera funkcje uwalniające użytkownika od konieczności kłopotliwego i złożonego korzystania bezpośrednio z chipa. Pod poleceniami importującymi biblioteki znajdują się definicje stałych, takich jak: #define BANG (0x1E) W języku C stałe mogą być definiowane na różne sposoby, równie dobrze moglibyśmy zastosować składnię typu: const int BANG = 0x1E; Następnie tworzone są obiekty MAX3421E i USB, a w funkcji setup wywoływana jest funk- cja powerOn obiektu Max: Poleć książkęKup książkę OBSŁUGA INTERFEJSU USB 179 MAX3421E Max; USB Usb; W funkcji loop wywoływane są funkcje Task obiektów Max i Usb. W ten sposób uruchomio- ny zostaje interfejs sprawdzający aktywność portu USB. void loop() { Max.Task(); Usb.Task(); if( Usb.getUsbTaskState() == USB_STATE_CONFIGURING ) { //czeka na stan adresujący kbd_init(); Usb.setUsbTaskState( USB_STATE_RUNNING ); } if( Usb.getUsbTaskState() == USB_STATE_RUNNING ) { //skanuje klawiaturę kbd_poll(); } } Po pierwszym uruchomieniu interfejs będzie w trybie USB_STATE_CONFIGURING. Połączenie z klawiaturą jest nawiązywane dopiero po wywołaniu funkcji kbd_init. Funkcja ta korzysta ze struktury punktu udostępniania danych ep_record. W tej strukturze danych umieszczone są fragmenty komunikatu nawiązującego połączenie z klawiaturą: ep_record[ 0 ] = *( Usb.getDevTableEntry( 0,0 )); ep_record[ 1 ].MaxPktSize = EP_MAXPKTSIZE; ep_record[ 1 ].Interval = EP_POLL; ep_record[ 1 ].sndToggle = bmSNDTOG0; ep_record[ 1 ].rcvToggle = bmRCVTOG0; Usb.setDevTableEntry( 1, ep_record ); /* Konfiguracja urządzenia */ rcode = Usb.setConf( KBD_ADDR, 0, 1 ); Po tym, gdy inicjalizacja zostanie zakończona, klawiatura będzie działała w głównej pętli w trybie USB_STATE_RUNNING. Wtedy wywołana zostanie funkcja kbd_poll, która sprawdza, czy na klawiaturze nie wciśnięto przycisku. Kluczową linią funkcji kbd_poll jest: rcode = Usb.inTransfer( KBD_ADDR, KBD_EP, 8, buf ); Funkcja ta sprawdza, czy przycisk na klawiaturze nie został wciśnięty podczas wczyty- wania kodów odbieranych przez interfejs USB. Kody te nie są kodami ASCII. Dopiero funkcja HidtoA konwertuje je na kod ASCII. Jest to najbardziej złożona funkcja w szkicu, ale możesz ją z łatwością zaimplementować we własnym szkicu. Więcej informacji na te- mat kodów generowanych przez klawiaturę USB i mapowania ich do ASCII znajdziesz na stronie http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/kbd/scancodes-1.html. Jedną z ciekawszych funkcji protokołu USB HID (ang. Human Interface Device) jest umożliwienie sterowania pracą diod LED informujących użytkownika o trybie pracy klawiszy Scroll Lock i Num Lock. Pracą tych diod steruje funkcja kbd_poll odpowiadająca na wciśnięcie klawiszy Scroll Lock, Caps Lock i Num Lock. Możemy również stworzyć oddzielny szkic sterujący pracą wspomnianych diod. Przykład takiego programu znajdziesz w pliku 11_04_host_scroll_lock.ino. Poleć książkęKup książkę 180 ARDUINO DLA POCZĄTKUJĄCYCH. KOLEJNY KROK Główną funkcją tego szkicu jest: void toggleLEDs( void ) { if (leds == 0) { leds = 0b00000111; } else { leds = 0; } Usb.setReport( KBD_ADDR, 0, 1, KBD_IF, 0x02, 0, leds ); } Trzy najmniej znaczące bity znaku są znacznikami określającymi tryb pracy trzech diod LED znajdujących się na klawiaturze. Host USB płytki Arduino Due Płytka Arduino Due może pracować tak, jakby wbudowano w nią host USB. W chwili pi- sania tej książki funkcja ta jest uznawana przez konstruktorów Arduino za coś ekspery- mentalnego. Na stronie http://arduino.cc/en/Reference/USBHost znajdziesz aktualne infor- macje dotyczące działania tej technologii i ewentualnych dalszych prac nad nią. Płytka Due nie ma pełnowymiarowego gniazda USB, a więc nie można do niej podłączyć bezpośrednio klawiatury i myszy. W celu podłączenia urządzeń peryferyjnych do tej płytki mu- sisz kupić kabel Micro USB OTG Host. Przykład takiego przewodu pokazano na rysunku 11.5, na którym widać kontroler bezprzewodowej klawiatury podłączony do Arduino Due. Równie dobrze można korzystać w ten sposób z klawiatury przewodowej. Rysunek 11.5. Klawiatura podłączona do Arduino Due za pomocą kabla Micro USB OTG Host Biblioteki płytki Arduino Due są prostsze w użyciu od biblioteki USB Host — zamiast kodu interfejsu HID zwracany jest kod ASCII, przypisany klawiszowi wciśniętemu przez użytkownika. Prezentowany przykład ilustruje obsługę klawiatury przez płytkę Arduino Due. Szkic wyświetla w oknie monitora portu szeregowego informację o tym, który przycisk został wciśnięty. // 11_05_klawiatura_due #include KeyboardController.h Poleć książkęKup książkę OBSŁUGA INTERFEJSU USB 181 USBHost usb; KeyboardController keyboard(usb); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println( Uruchomiono program ); delay(200); } void loop() { usb.Task(); } // Ta funkcja przechwytuje wciśnięcia klawiszy void keyPressed() { char key = keyboard.getKey(); Serial.write(key); } Każde wciśnięcie klawisza powoduje, że biblioteka KeyboardController wywołuje funkcję keyPressed. Funkcja keyRelease może być użyta do przechwytywania zwolnienia klawisza. Aby określić to, który z klawiszy został wciśnięty, na obiekcie keyboard należy wywołać jedną z poniższych funkcji:  getModifiers — zwraca maskę bitów określającą, czy wciśnięto jakiś klawisz modyfikujący (Shift, Ctrl itd.); na stronie http://arduino.cc/en/Reference/GetModifiers znajdziesz przykłady użycia tej funkcji.  getKey — zwraca kod ASCII określający to, który klawisz został wciśnięty.  getOemKey — zwraca kod interfejsu HID określający to, który z klawiszy został wciśnięty. Obsługa myszy jest równie łatwa, a przy tym podobna do obsługi klawiatury. Przykła- dowy szkic wyświetla w oknie monitora portu szeregowego litery L, P, G i D w zależności od tego, czy mysz została poruszona w lewo, w prawo, w górę czy w dół. // 11_06_mysz_due #include MouseController.h USBHost usb; MouseController mouse(usb); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println( Uruchomiono program ); delay(200); } void loop() Poleć książkęKup książkę 182 ARDUINO DLA POCZĄTKUJĄCYCH. KOLEJNY KROK { usb.Task(); } // Ta funkcja przechwytuje ruchy myszy void mouseMoved() { int x = mouse.getXChange(); int y = mouse.getYChange(); if (x 50) Serial.print( P ); if (x -50) Serial.print( L ); if (y 50) Serial.print( D ); if (y -50) Serial.print( G ); } Poza funkcją mouseMoved do przechwytywania innych zdarzeń generowanych przez mysz możesz stosować następujące funkcje:  mouseDragged — do tego zdarzenia dochodzi, gdy użytkownik przesuwa mysz, jednocześnie wciskając jej lewy przycisk.  mousePressed — do tego zdarzenia dochodzi, gdy użytkownik wciśnie przycisk myszy. Powinna zostać po nim uruchomiona funkcja mouse.getButton, która w roli parametru przyjmuje określenie lewego, prawego lub środkowego przycisku myszy: LEFT_BUTTON, RIGHT_BUTTON lub MIDDLE_BUTTON. Funkcja zwraca wartość logiczną „prawda”, jeżeli dany przycisk jest wciśnięty.  mouseReleased — funkcja ta, stanowiąca uzupełnienie funkcji mousePressed , służy do wykrywania zwolnienia przycisku myszy. Podsumowanie W tym rozdziale poznałeś zagadnienia związane z łączeniem Arduino z urządzeniami pe- ryferyjnymi za pośrednictwem interfejsu USB. W kolejnym rozdziale omówię tematykę dotyczącą obsługi przez Arduino sieci prze- wodowych i bezprzewodowych. Dowiesz się, jak można programować obsługę sieci, a także nauczysz się korzystać z płytek rozszerzeń będących kontrolerami sieci Ethernet oraz Wi-Fi. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Arduino dla początkujących. Kolejny krok
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: