Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00212 007030 20942698 na godz. na dobę w sumie
Project 2013. Opanuj każdy projekt - ebook/pdf
Project 2013. Opanuj każdy projekt - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 888
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9519-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms project
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Poza podstawy, pod powierzchnię, w głąb MS Project. Zrób więcej w krótszym czasie!

Project to narzędzie stworzone w firmie Microsoft. W rękach sprawnego menedżera potrafi ono zdziałać prawdziwe cuda. Dzięki niemu możesz zwizualizować nawet najbardziej skomplikowany projekt, z uwzględnieniem dostępnych zasobów, zależności pomiędzy zadaniami i obciążenia poszczególnych członków zespołu. Ponadto Project pozwala na śledzenie postępów w pracach nad projektem oraz bieżące aktualizowanie planu. Brzmi obiecująco? A to nie wszystko!

Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać możliwości drzemiące w tym narzędziu, to trafiłeś na książkę, która pozwoli Ci wycisnąć z niego siódme poty. Sięgnij po nią i poznaj pięć grup procesowych projektu, a następnie stwórz harmonogram, śledź postępy oraz zamknij projekt w momencie ukończenia prac. W trakcie lektury kolejnych rozdziałów nauczysz się dostosowywać aplikację do swoich wymagań, stosować różne filtry oraz widoki, a ponadto poznasz tabele dostarczające kluczowych informacji na temat stanu projektu. Znajdziesz tu także liczne wskazówki konsultantów, które pozwolą Ci uniknąć typowych problemów oraz wskażą skuteczne metody rozwiązywania tych problemów. Książka ta jest obowiązkową lekturą dla każdego użytkownika narzędzia Project.

Panuj w pełni nad projektem dzięki MS Project 2013!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Project 2013 In Depth Tłumaczenie: Katarzyna Żarnowska (wstęp, rozdz. 1 – 7, 12, 16 – 18), Andrzej Watrak (rozdz. 9 – 15, 19, 22), Łukasz Piwko (rozdz. 8, 20, 21, 23 – 26) ISBN: 978-83-246-9516-4 Authorized translation from the English language edition, entitled: PROJECT 2013 IN DEPTH; ISBN 0789750953; by Scott Daley, published by Pearson Education, Inc, publishing as QUE Publishing. Copyright © by 2014 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by HELION S.A.. Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/pro13o Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści I MICROSOFT PROJECT 2013 — ZACZYNAMY 1. Potęga programu Microsoft Project 2013 ............................................... 25 Podstawy zarządzania projektami ........................................................................................... 25 Projekty są tymczasowe ................................................................................................... 26 Cele projektu są konkretne i mierzalne ............................................................................ 27 Projekty są ograniczone czasem, kosztami, zakresem i jakością ...................................... 27 Co Project może zrobić dla Ciebie? ........................................................................................... 28 Myślenie korporacyjne kontra myślenie standardowe ............................................................ 30 Narzędzia biurowe: Project Standard i Project Professional ............................................. 30 Nowości w Project 2013 .......................................................................................................... 31 Raporty ............................................................................................................................. 31 Wskazówki konsultantów ....................................................................................................... 34 Zignoruj zarządzanie projektem, jeśli odpowiada to Twoim obowiązkom ...................... 34 Komunikacja .................................................................................................................... 34 Definiowanie ról projektowych ........................................................................................ 34 Definiowanie elementów dostawy projektu przed utworzeniem harmonogramu .......... 35 Definiowanie celu projektu .............................................................................................. 35 Utworzenie struktury podziału pracy ............................................................................... 35 Zakomunikowanie harmonogramu zespołowi ................................................................. 35 Nakłonienie zespołu do poświęceń .................................................................................. 35 Śledzenie postępów projektu w trakcie realizacji ............................................................. 36 Zamknięcie projektu i zachowanie historii ....................................................................... 36 2. „Szybki start” w programie Microsoft Project ......................................... 37 Pięć grup procesowych projektu .............................................................................................. 37 Procesy rozpoczęcia .......................................................................................................... 38 Procesy planowania ......................................................................................................... 39 Procesy realizacji .............................................................................................................. 39 Procesy kontroli i monitorowania .................................................................................... 39 Zamykanie grupy procesowej .......................................................................................... 39 Nawigowanie w programie Project ......................................................................................... 40 Wprowadzenie do wykresu Gantta .................................................................................. 42 Przewijanie, wybieranie i wprowadzanie danych ............................................................ 44 Poznawanie wyglądu i działania programu Project ......................................................... 45 Poznawanie okna projektu ............................................................................................... 45 Funkcja pomocy programu Project ................................................................................... 47 Kup książkęPoleć książkę 4 Project 2013. Opanuj każdy projekt Wykorzystanie terminarza zespołu do szybkiego zarządzania zasobami .................................47 Definiowanie zakresu projektu .................................................................................................48 Tworzenie i dekompozycja SPP .........................................................................................49 Tworzenie harmonogramu projektu przy wykorzystaniu programu Microsoft Project ............51 Wykorzystanie szablonów programu Project lub tworzenie nowego projektu .................52 Ustalanie atrybutów projektu ...........................................................................................53 Tworzenie harmonogramu projektu za pomocą SPP ........................................................55 Wprowadzanie i dopasowywanie zadań sumarycznych i podzadań .................................56 Tworzenie punktów kontrolnych ......................................................................................58 Ustalanie terminów ostatecznych .....................................................................................59 Tworzenie współzależności pomiędzy zadaniami .............................................................59 Tworzenie zespołu i przypisywanie zasobów ....................................................................61 Wpływ czasu trwania, pracy i zasobów na harmonogram projektu .................................64 Wprowadzanie danych szacunkowych .............................................................................64 Przegląd harmonogramu pod kątem nadmiernej eksploatacji zasobów i innych potencjalnych problemów ................................................................................65 Dezaktywacja zadań .........................................................................................................67 Ustawianie planu bazowego harmonogramu ..................................................................67 Śledzenie projektu ...................................................................................................................68 Uzyskanie statusu projektu ...............................................................................................69 Wprowadzanie danych śledzenia .....................................................................................69 Analiza statusu .................................................................................................................72 Zamykanie projektu .................................................................................................................73 Wskazówki konsultantów ........................................................................................................74 Formuły, które wpływają na harmonogram .....................................................................74 Tworzenie SPP ..................................................................................................................74 Zasada 80/20 ....................................................................................................................75 Project jako narzędzie śledzenia .......................................................................................75 Pamiętaj o planie bazowym! ............................................................................................75 Okno podzielone i widoki ..................................................................................................75 3. Microsoft Project i obszar zarządzania projektami .................................. 77 Historia zarządzania projektami ...............................................................................................77 Analiza standardów zarządzania projektami ...........................................................................78 Zbiór standardów i rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami — PMBOK .............78 PRINCE2 ............................................................................................................................81 SPP, fazy i punkty kontrolne, metodologie oraz cykle życiowe ................................................82 Struktura podziału pracy (SPP) .........................................................................................83 Kontrola menedżerska ......................................................................................................83 Używanie programu Microsoft Project z metodologiami i cyklami życiowymi ........................84 Kaskadowy model rozwoju procesu ..................................................................................85 Rozwój iteracyjny .............................................................................................................85 Projekt badawczy .............................................................................................................88 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 5 Ustalenie stylu zarządzania zespołem ..................................................................................... 89 Wskazówki konsultantów ....................................................................................................... 89 Ustal podejście, które będziesz wykorzystywał w zarządzaniu projektem ....................... 89 Użyj SPP jako pierwszego kroku do definiowania projektu .............................................. 90 Do planowania wykorzystaj listę kontrolną 5×9 ............................................................. 90 II ORGANIZACJA SUKCESU — ROZPOCZĘCIE I PLANOWANIE PROJEKTU 4. Rozpoczęcie projektu po zatwierdzeniu pomysłu .................................... 91 Organizacja udanych projektów .............................................................................................. 91 Definiowanie miar sukcesu .............................................................................................. 92 Określanie ograniczeń ...................................................................................................... 93 Określenie końcowych elementów dostawy .................................................................... 94 Ustalenie procesu kontroli zmiany ................................................................................... 94 Struktura podziału pracy ......................................................................................................... 95 Koncepcje struktury podziału pracy ................................................................................. 95 SPP i harmonogramowanie .............................................................................................. 98 Wykorzystanie szablonów .............................................................................................. 100 Numerowanie SPP ................................................................................................................. 100 Tworzenie kodów niestandardowych SPP ...................................................................... 101 Wprowadzanie, kasowanie i przesuwanie zadań z kodami niestandardowymi ............. 103 Edycja niestandardowych kodów SPP ............................................................................ 103 Ponowne numerowanie kodów niestandardowych SPP ................................................ 105 Kontrola zakresu i zmiany ...................................................................................................... 106 Wskazówki konsultantów ..................................................................................................... 106 Rozumienie struktury podziału pracy ............................................................................. 106 Definiowanie pełnego zakresu projektu ......................................................................... 106 Tworzenie SPP przed harmonogramem ......................................................................... 107 5. Personalizacja ustawień programu Project .......................................... 109 Ustawianie trybu zadania ...................................................................................................... 109 Ustawianie trybu zadania ............................................................................................... 109 Rozumienie opcji trybu zadania ..................................................................................... 110 Definiowanie informacji o projekcie ...................................................................................... 110 Rozumienie ustawień okna dialogowego Informacje o projekcie .................................. 111 Definiowanie właściwości projektu ................................................................................ 116 Tworzenie kalendarzy ............................................................................................................ 120 Hierarchia kalendarzy ..................................................................................................... 120 Modyfikowanie i tworzenie kalendarzy bazowych ......................................................... 121 Personalizacja kalendarza projektu i zasobów ............................................................... 126 Kup książkęPoleć książkę 6 Project 2013. Opanuj każdy projekt Definiowanie pól niestandardowych .....................................................................................129 Koncepcja pól niestandardowych ...................................................................................129 Definiowanie pól niestandardowych ..............................................................................130 Definiowanie opcji środowiska ...............................................................................................131 Definiowanie standardów projektu ................................................................................133 Wskazówki konsultantów ......................................................................................................146 6. Tworzenie harmonogramu projektu .....................................................147 Wprowadzanie zadań projektu ..............................................................................................147 Wprowadzanie zadań przy wykorzystaniu widoku wykresu Gantta ...............................147 Tworzenie nazw zadań ...................................................................................................155 Wprowadzanie czasu trwania .........................................................................................156 Edycja zadań w oknie dialogowym Informacje o zadaniu ...............................................161 Dostosowywanie listy zadań ..................................................................................................163 Wyświetlanie długich nazw zadań .................................................................................164 Dostosowywanie wysokości wierszy zadań ....................................................................164 Cofanie zmian na liście zadań .........................................................................................165 Wstawianie, usuwanie i czyszczenie ...............................................................................166 Kopiowanie, wycinanie i przenoszenie zadań ........................................................................167 Używanie komendy Wypełnij .........................................................................................169 Definiowanie zadań sumarycznych i podzadań ......................................................................169 Czas trwania zadań sumarycznych ..................................................................................171 Zwiększanie i zmniejszanie wcięcia zadań ......................................................................171 Zwijanie i rozszerzanie konspektu ..................................................................................172 Edytowanie konspektów projektu ..................................................................................174 Opcje wyświetlania w konspekcie ..................................................................................174 Używanie zwijanych pasków zadań ................................................................................175 Definiowanie punktów kontrolnych .......................................................................................176 Dołączanie uwag do zadań .....................................................................................................178 Wstawianie hiperłączy w pole uwag ..............................................................................179 Wstawianie obiektów w pole uwag ................................................................................179 Dołączanie uwag do całego projektu ..............................................................................181 Wstawianie hiperłączy do zadań ............................................................................................182 Wstawianie hiperłączy do istniejących plików lub stron internetowych ........................183 Wstawianie hiperłączy do nowych plików ......................................................................184 Wstawianie hiperłączy do zadań lub zasobów w tym samym projekcie .........................184 Wykorzystywanie hiperłączy do tworzenia wiadomości e-mail .....................................185 Edycja i usuwanie hiperłączy ..........................................................................................185 Umieszczanie hiperłączy w treści pól niestandardowych ...............................................185 Definiowanie zadań cyklicznych .............................................................................................186 Tworzenie zadań cyklicznych ..........................................................................................186 Edycja zadań cyklicznych ................................................................................................189 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 7 Tworzenie kodów SPP ........................................................................................................... 190 Wykorzystywanie innych widoków do tworzenia zadań ....................................................... 190 Używanie widoku Formularz szczegółów zadań ............................................................ 191 Używanie widoku Arkusz zadań ..................................................................................... 191 Używanie widoku osi czasu ................................................................................................... 192 Wskazówki konsultantów ..................................................................................................... 196 7. Definiowanie zależności między zadaniami ......................................... 197 Manipulowanie harmonogramem ........................................................................................ 198 Korzystanie z funkcjonalności wielokrotnego cofania i wykonywania ponownie .......... 199 Wykorzystanie funkcji Wyróżnianie zmian do podglądu zmian ..................................... 199 Łączenie zadań ...................................................................................................................... 200 Zależności pomiędzy zadaniami ..................................................................................... 201 Definiowanie zależności ................................................................................................. 201 Definiowanie rodzajów zależności ................................................................................. 203 Wykorzystanie zależności zakończenie-rozpoczęcie ...................................................... 204 Wykorzystanie zależności rozpoczęcie-rozpoczęcie ....................................................... 204 Wykorzystanie zależności zakończenie-zakończenie ..................................................... 205 Wykorzystanie zależności rozpoczęcie-zakończenie ...................................................... 205 Wybieranie zadań zależnych .......................................................................................... 207 Uwzględnianie opóźnień i nałożeń ................................................................................ 207 Wprowadzanie zwłoki i wyprzedzenia ........................................................................... 209 Łączenie zadań sumarycznych ....................................................................................... 210 Tworzenie łączy przy użyciu menu albo paska narzędzi ................................................. 211 Tworzenie łączy przy użyciu okna dialogowego Informacje o zadaniu ........................... 212 Tworzenie łączy przy użyciu formularza zadania ............................................................ 213 Tworzenie łączy przy użyciu siatki zadań ....................................................................... 215 Tworzenie łączy przy użyciu myszy ................................................................................ 216 Praca z opcją automatycznego łączenia zadań ............................................................... 218 Modyfikacja, przegląd i usuwanie łączy ......................................................................... 220 Audyt łączy ..................................................................................................................... 221 Wykorzystanie funkcji inspektora zadań ........................................................................ 222 Wykorzystanie ścieżki zadania ....................................................................................... 223 Definiowanie ograniczeń ....................................................................................................... 224 Rozumienie różnych typów ograniczeń .......................................................................... 225 Wprowadzanie ograniczeń zadań .................................................................................. 229 Tworzenie ograniczeń w oknie dialogowym Informacje o zadaniu ................................ 230 Tworzenie ograniczeń na siatce zadań ........................................................................... 231 Tworzenie ograniczeń w formularzu zadania ................................................................. 232 Reagowanie na ostrzeżenia kreatora planowania .......................................................... 233 Uwzględnianie łączy lub ograniczeń .............................................................................. 234 Wyszukiwanie i sprawdzanie zadań posiadających ograniczenia .................................. 237 Usuwanie ograniczeń zadania ........................................................................................ 238 Kup książkęPoleć książkę 8 Project 2013. Opanuj każdy projekt Rozwiązywanie konfliktów związanych z ograniczeniami ..............................................238 Tworzenie tabel modyfikowanych dat ograniczeń .........................................................239 Wykonywanie zaawansowanych działań na zadaniach .........................................................240 Wprowadzanie terminów ostatecznych .........................................................................240 Filtrowanie pod kątem pominiętych terminów ostatecznych .........................................242 Rozdzielanie zadań .........................................................................................................242 Wskazówki konsultantów ......................................................................................................245 Funkcja terminu ostatecznego ........................................................................................245 Harmonogramowanie ....................................................................................................245 Konflikt „sponsor kontra termin ostateczny” ..................................................................246 Łączenie zadań za pomocą myszy ...................................................................................246 Wyświetlanie szczegółów na wykresie Gantta ...............................................................246 8. Definiowanie zasobów projektu ..........................................................247 Jak program Project używa zasobów i kosztów? ....................................................................247 Zasoby kosztowe .............................................................................................................248 Definiowanie zasobów i informacji o zasobach ......................................................................249 Typy zasobów .................................................................................................................249 Zasoby budżetowe ..........................................................................................................249 Zasoby pojedyncze i grupowe .........................................................................................249 Używanie zasobów ogólnych do definiowania wspólnych umiejętności ........................250 Używanie widoku arkusza zasobów ...............................................................................250 Definiowanie informacji o zasobach w oknie Informacje o zasobie .......................................252 Definiowanie szczegółów zasobów za pomocą pól zasobów .................................................253 Pole Identyfikator zasobu ...............................................................................................253 Interpretowanie pola wskaźników .................................................................................253 Określanie nazw zasobów za pomocą pola Nazwa .........................................................253 Kategoryzowanie zasobów według typu ........................................................................254 Określanie jednostek miary zasobów za pomocą etykiety materiału ..............................255 Skracanie nazw zasobów przy użyciu kolumny Inicjały ..................................................255 Kategoryzowanie zasobów za pomocą pola Grupa .........................................................255 Określanie dostępności zasobów przy użyciu maksymalnej liczby jednostek i tabeli dostępności zasobów .......................................................................................256 Wybieranie kalendarza zasobu w celu określenia podstawowej dostępności zasobu ....259 Określanie czasu pracy zasobu ........................................................................................259 Definiowanie kosztów zasobu ................................................................................................262 Stosowanie stawki standardowej do zasobu ..................................................................262 Stosowanie stawki za nadgodziny do zasobu .................................................................263 Definiowanie kosztu użycia zasobu ................................................................................263 Tabele stawek kosztów ...................................................................................................264 Wybór sposobu naliczania kosztów ................................................................................265 Dodawanie zasobów przy użyciu widoku formularza szczegółów zadań ...............................266 Ograniczenia zasobów ...........................................................................................................266 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 9 Praca z zasobami ................................................................................................................... 268 Opcja automatycznego dodawania nowych zasobów i zadań ....................................... 268 Sortowanie zasobów ...................................................................................................... 269 Grupowanie zasobów ..................................................................................................... 272 Filtrowanie zasobów ...................................................................................................... 273 Wskazówki konsultantów ..................................................................................................... 276 9. Podstawy formuły pracy ..................................................................... 277 Poziomy zadań ...................................................................................................................... 277 Praca, czas trwania i jednostki ............................................................................................... 278 Zadania z przydzielonymi wieloma zasobami ....................................................................... 279 Zasoby i zadania .................................................................................................................... 279 Przegląd najważniejszych elementów przydziału zasobu pracy ............................................ 280 Pola przydziału zasobów ....................................................................................................... 280 Przydział zasobu do zadania .......................................................................................... 281 Pole Jednostki przydziału ............................................................................................... 281 Przydzielanie pracy ........................................................................................................ 284 Określenie czasu trwania zadania .................................................................................. 285 Formuła pracy ........................................................................................................................ 285 Zastosowanie formuły pracy podczas przydzielania nowych zasobów .......................... 287 Widok formularza zadania ............................................................................................. 294 Zastosowanie formuły pracy podczas zmian w istniejących przydziałach zasobów ....... 294 Ustawienia zadania ............................................................................................................... 295 Wybór typu zadania ....................................................................................................... 297 Modyfikatory harmonogramu wpływające na funkcjonalność planowania .......................... 298 Tryb zadania ................................................................................................................... 299 Program ustala początek wykorzystania zasobu wraz z początkiem zadania ................ 299 Dzielenie przydziału zasobu ........................................................................................... 299 Efekty planowanych opóźnień ....................................................................................... 299 Efekty opóźnień bilansujących ....................................................................................... 299 Efekty rozkładu pracy ..................................................................................................... 300 Efekty dostępności zasobów .......................................................................................... 301 Efekty kalendarza ........................................................................................................... 301 Efekty planowania zadań według nakładu pracy ........................................................... 302 Efekty stosowania zasobów wiodących .......................................................................... 302 Porady konsultantów ............................................................................................................ 303 Zasada 80/20: wybór trybu zadania ............................................................................... 303 Elementy formuły pracy ................................................................................................. 303 Zasada 80/20: wybór typu zadania ................................................................................ 303 Zasada 80/20: zadania planowane według nakładu pracy ............................................ 304 Różnica pomiędzy czasem trwania zadania w kalendarzu a czasem wynikającym z przydzielonych zasobów ...................................................... 304 Kup książkęPoleć książkę 10 Project 2013. Opanuj każdy projekt 10. Przydzielanie zasobów do zadań ..........................................................305 Metody dodawania zasobów .................................................................................................305 Dodawanie zasobów za pomocą okna dialogowego Przydzielanie zasobów .................306 Przydzielanie zasobów metodą „przeciągnij i upuść” .....................................................307 Przydzielanie zasobów w widoku Terminarz zespołu .....................................................308 Przydzielanie zasobów w widoku Wprowadzanie zadań ................................................309 Przydzielanie zasobów w oknie dialogowym Informacje o zadaniu ...............................309 Przydzielanie zasobów w tabeli zadań ...........................................................................311 Przydzielanie jednego zasobu ................................................................................................313 Korzystanie z okna dialogowego Przydzielanie zasobów ...............................................313 Zmiana przydziału zasobu ..............................................................................................314 Przydzielanie wielu zasobów .................................................................................................315 Wyliczanie czasu trwania zadania z wieloma zasobami .................................................315 Zadania planowane według nakładu pracy ....................................................................316 Modyfikowanie zadań planowanych według nakładu pracy ..........................................318 Pojęcie zasobu wiodącego ..............................................................................................320 Zmienianie istniejących przydziałów zasobów .......................................................................323 Modyfikowanie przydziałów zasobów ............................................................................323 Wprowadzanie danych przydziału ..................................................................................324 Przydzielanie zasobów w widoku Obciążenie zadaniami ...............................................327 Modyfikowanie harmonogramu pracy w widoku Obciążenie zadaniami .......................328 Okno dialogowe Informacje o przydziale ........................................................................331 Planowanie opóźnionego rozpoczęcia pracy zasobu ......................................................332 Dzielenie przydziału ........................................................................................................334 Usuwanie zasobu z jednego lub wielu zadań .................................................................335 Zamienianie zasobów .....................................................................................................335 Modyfikacje przydziałów zasobów .........................................................................................336 Wykreślanie dostępności zasobów .................................................................................337 Planowanie określonej ilości pracy zasobów ..................................................................338 Określanie rozkładu pracy zasobu ...................................................................................339 Wybieranie predefiniowanego rozkładu pracy w oknie Informacje o przydziale ............343 Zastosowanie nadgodzin w celu skrócenia czasu trwania zadania .................................344 Wybieranie tabeli stawek kosztów .................................................................................347 Przypisywanie stałych kosztów i stałych opłat ................................................................348 Planowanie pracy za pomocą kalendarzy zadań .............................................................350 Wprowadzanie opóźnień w przydziałach .......................................................................352 Wskazówki konsultantów ......................................................................................................353 Korzystaj rozsądnie z terminarza zespołu i zadań planowanych ręcznie ........................354 Zasada 80/20: używaj widoku Wprowadzanie zadań do tworzenia i zmieniania przydziałów .......................................................................354 Wyliczenia domyślnej liczby jednostek pracy podczas przydzielania zasobu ..................354 Wyłącz automatyczne tworzenie zasobów .....................................................................354 Planowanie do przodu i wstecz ......................................................................................355 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 11 11. Zastosowanie standardowych widoków, tabel, filtrów i grup do przeglądania harmonogramu ......................................................... 357 Co można zobaczyć dzięki programowi Microsoft Project? .................................................... 357 Strategie prezentacji danych ................................................................................................. 358 Strategie stosowania widoków ...................................................................................... 358 Strategie stosowania tabel ............................................................................................. 361 Widoki standardowe ............................................................................................................. 365 Kalendarz ....................................................................................................................... 365 Wykresy Gantta .............................................................................................................. 366 Terminarz zespołu .......................................................................................................... 370 Diagram sieciowy ........................................................................................................... 372 Opisowy diagram sieciowy ............................................................................................. 373 Obciążenie zadaniami .................................................................................................... 373 Wykres Gantta — śledzenie .......................................................................................... 374 Wykres zasobów ............................................................................................................ 375 Arkusz zasobów .............................................................................................................. 375 Użycie zasobu ................................................................................................................. 376 Rzutowanie pasków ....................................................................................................... 376 Rzutowanie punktów kontrolnych i Rzutowanie dat punktów kontrolnych .................. 378 Diagram relacji ............................................................................................................... 378 Alokacja zasobów ........................................................................................................... 379 Formularz zasobu i Formularz nazwy zasobu ................................................................. 380 Formularz zadania, Formularz szczegółów zadań i Formularz nazwy zadania ............... 381 Wprowadzanie zadań .................................................................................................... 382 Arkusz zadań .................................................................................................................. 383 Tabele standardowe .............................................................................................................. 384 Tabele zadań .................................................................................................................. 384 Tabele zasobów .............................................................................................................. 386 Filtrowanie i grupowanie danych .......................................................................................... 388 Zastosowanie filtrów w programie Microsoft Project ..................................................... 388 Grupy standardowe ........................................................................................................ 392 Wykorzystanie widoków, tabel, filtrów i grup do przeglądania szczegółów projektu ........... 394 Czy harmonogram zawiera wszystkie niezbędne punkty kontrolne? ............................. 394 Czy znam swoje krytyczne zadania? ............................................................................... 396 Czy moje zadania są połączone? ..................................................................................... 398 Czy mój harmonogram zawiera ograniczenia? ............................................................... 399 Czy wprowadzone są wszystkie szczegóły zadań? .......................................................... 399 Sprawdzenie elastyczności harmonogramu ................................................................... 400 Czy zasoby nie mają nadmiernej alokacji? ...................................................................... 400 Czy harmonogram ma plan bazowy? ............................................................................. 401 W jaki sposób są przekazywane informacje o zadaniach? .............................................. 401 W jaki sposób przedstawiać projekt sponsorom? ........................................................... 401 Kup książkęPoleć książkę 12 Project 2013. Opanuj każdy projekt Wskazówki konsultantów ......................................................................................................402 Nie oczekuj, że sponsorzy i współpracownicy będą korzystać z tych samych widoków, co Ty .............................................................402 Jeżeli Twoim podstawowym celem jest zaplanowanie zasobów, użyj terminarza zespołu ...............................................................................................402 Pamiętaj o prostocie .......................................................................................................402 Prosty sposób uniknięcia przypadkowego wpisania rzeczywistych danych w widokach Użycie zasobu i Obciążenie zadaniami .....................................................403 12. Sprawdzanie poprawności harmonogramu ...........................................405 Badanie harmonogramu pod kątem zasadności ....................................................................405 Błędy logiczne .................................................................................................................405 Metody szacowania w harmonogramie ..........................................................................406 Wyszukiwanie błędów technicznych ..............................................................................408 Weryfikacja ogólnego kształtu projektu: analiza ścieżki krytycznej .......................................411 Jak wygląda moja bieżąca ścieżka krytyczna? .................................................................411 Jak można skrócić długość ścieżki krytycznej? ................................................................413 Strategie ściskania harmonogramu ................................................................................413 Strategie realizacji zadań awansem ...............................................................................414 Przeglądanie ogólnych statystyk projektu .............................................................................415 Metody badania harmonogramu ....................................................................................415 Strategie analizy kosztów ......................................................................................................416 Przeglądanie tabeli kosztów ...........................................................................................417 Zmniejszenie kosztów pracy ...........................................................................................417 Finalizowanie harmonogramu projektu .................................................................................418 Tworzenie planu bazowego projektu .....................................................................................419 Zapisanie planu bazowego .............................................................................................419 Wskazówki konsultantów ......................................................................................................421 Czy Twoje oszacowania są pesymistyczne, czy optymistyczne? ......................................421 Lista kontrolna — problemy z harmonogramem ..........................................................422 Unikanie syndromu „skoro tu jesteś” ..............................................................................423 Usuwanie zadań z planem bazowym ..............................................................................423 III REALIZACJA I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 13. Śledzenie postępów w realizacji projektu .............................................425 Podstawy śledzenia projektu .................................................................................................425 Plany bazowe projektu ...........................................................................................................426 Przeglądanie planów bazowych .....................................................................................426 Widoki prezentujące dane o obciążeniach w skali czasu .................................................428 Śledzenie realizacji i kosztów projektu ...................................................................................430 Pola wykorzystywane do aktualizacji harmonogramu projektu .....................................430 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 13 Wprowadzanie informacji o postępach na poziomie zadań .................................................. 432 Wprowadzanie rzeczywistej daty rozpoczęcia zadania .................................................. 433 Wprowadzanie rzeczywistej daty zakończenia zadania ................................................. 433 Wprowadzanie procentowego wykonania zadania ....................................................... 434 Wprowadzanie rzeczywistego czasu trwania zadania .................................................... 435 Wprowadzanie pozostałego czasu trwania zadania ....................................................... 435 Wprowadzanie rzeczywistej pracy zadania .................................................................... 436 Wprowadzanie procentowego wykonania pracy zadania .............................................. 436 Wprowadzanie pozostałej pracy .................................................................................... 437 Wprowadzanie rzeczywistej pracy zadania w skali czasu ............................................... 437 Wprowadzanie informacji o postępach na poziomie przydziałów ......................................... 438 Wprowadzanie rzeczywistego czasu rozpoczęcia pracy zasobu ..................................... 438 Wprowadzanie rzeczywistego czasu zakończenia pracy zasobu .................................... 439 Wprowadzanie rzeczywistej pracy zasobu ..................................................................... 439 Wprowadzanie procentowego wykonania pracy zasobu ............................................... 439 Wprowadzanie pozostałej pracy zasobu ........................................................................ 440 Wprowadzanie pracy zasobu w skali czasu .................................................................... 440 Opcje obliczeń wpływające na śledzenie postępów realizacji projektu ................................. 441 Opcja Aktualizacja stanu zadania aktualizuje stan zasobów .......................................... 441 Opcja Koszty rzeczywiste są zawsze obliczane przez program Project ........................... 443 Opcja Modyfikacje całkowitej wartości procentowej wykonania zadania zostaną rozłożone do daty stanu ................................................................................. 446 Opcje ponownego planowania części zadań lub częściowo wykonanych zadań ............ 446 Funkcjonalności programu Project do aktualizacji danych o zadaniach ................................ 448 Podstawowe skróty ........................................................................................................ 448 Okno Aktualizowanie zadań ........................................................................................... 449 Okno Aktualizowanie projektu ....................................................................................... 450 Wskazówki konsultantów ..................................................................................................... 452 Zawsze zachowuj oryginalny plan bazowy .................................................................... 452 Regularnie wprowadzaj dane o stanie pracy zasobów ................................................... 452 14. Analiza realizacji projektu .................................................................. 453 Sprawdzanie bieżącego stanu projektu ................................................................................. 453 Sprawdzanie stanu projektu przy użyciu bieżącego harmonogramu ............................. 454 Sprawdzanie stanu projektu przy użyciu planu bazowego ............................................. 459 Analiza realizacji projektu na podstawie wartości wypracowanej ......................................... 467 Wskaźniki wartości wypracowanej ................................................................................ 468 Kontrola obliczeń wartości wypracowanej ..................................................................... 478 Podsumowanie analizy wartości wypracowanej projektu ............................................. 479 Raport wartości wypracowanej ...................................................................................... 481 Widoki i raporty analityczne .................................................................................................. 482 Widoki analityczne ......................................................................................................... 482 Raporty analityczne ........................................................................................................ 486 Kup książkęPoleć książkę 14 Project 2013. Opanuj każdy projekt Analiza ścieżki krytycznej .......................................................................................................486 Wskazówki konsultantów ......................................................................................................486 Wymagania do analizy realizacji projektu ......................................................................486 Obszary analizy realizacji projektu ..................................................................................487 Opcje analizy realizacji projektu .....................................................................................487 15. Śledzenie i kontrola projektu za pomocą raportów ................................489 Korzystanie z raportów ..........................................................................................................489 Raporty i trzy podstawowe zasady .................................................................................491 Raporty dla sponsorów projektu .....................................................................................501 Raporty wizualne ...................................................................................................................503 Raporty wizualne do analizy projektu ............................................................................505 Raporty wizualne dla sponsorów projektu .....................................................................511 Niestandardowe raporty podsumowujące dla sponsorów projektu ...............................515 Raporty wizualne dla zespołu projektowego ..................................................................516 Niestandardowe raporty wizualne dla zespołu projektowego ........................................518 Wskazówki konsultantów ......................................................................................................519 Kiedy korzystać z raportów standardowych ....................................................................519 Kiedy korzystać z raportów wizualnych ..........................................................................519 Dostosuj gotowe raporty do własnych wymagań ...........................................................519 16. Zmiany w harmonogramie ..................................................................521 Kiedy sprawy nie idą zgodnie z planem .................................................................................521 Zmiany w ścieżce krytycznej ...........................................................................................521 Co może pójść nie tak ......................................................................................................522 Zapobieganie i unikanie .................................................................................................523 Kiedy odzyskiwanie jest jedyną opcją ....................................................................................524 Ograniczanie zakresu projektu ........................................................................................524 Obniżanie kosztów projektu ...........................................................................................525 Obniżanie czasu trwania .................................................................................................525 Zmiana strategii bazowej .......................................................................................................527 Wskazówki konsultantów ......................................................................................................527 Wykonuj regularny przegląd harmonogramu projektu ..................................................527 Przeprowadzaj zarządzanie ryzykiem i planowanie awaryjne ........................................527 Spraw, by dane szacunkowe były jak najbardziej realistyczne .......................................527 17. Zamykanie projektu ............................................................................529 Grupa procesowa Zamykanie projektu ...................................................................................529 Zamykanie umowy kontraktowej ...................................................................................530 Implementacja pól niestandardowych w trakcie zamykania projektu ...........................532 Tworzenie raportów końcowych ............................................................................................532 Raport przekroczenia kosztów ........................................................................................533 Dodatkowe raporty zamykające .....................................................................................533 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 15 Przeprowadzanie retrospekcji: wyciągnięte wnioski ............................................................. 535 Archiwizacja harmonogramu ................................................................................................ 537 Świętowanie sukcesu projektu .............................................................................................. 539 Wskazówki konsultantów ..................................................................................................... 539 IV DOSTOSOWANIE PROGRAMU PROJECT 2013 DO WŁASNYCH POTRZEB 18. Zarządzanie plikami projektu lokalnie oraz w chmurze ......................... 541 Zapisywanie i zachowywanie plików projektu ...................................................................... 541 Praca z funkcją Organizator i plikiem Global .................................................................. 541 Przypisywanie domyślnej lokalizacji docelowej oraz formatu ........................................ 542 Zgodność wersji ............................................................................................................. 543 Zapisywanie plików ........................................................................................................ 544 Konto .............................................................................................................................. 546 Bezpieczeństwo zapisywanych plików ........................................................................... 546 Zapisywanie obszaru roboczego ..................................................................................... 549 Tryb bezpieczny .............................................................................................................. 549 Tworzenie i używanie szablonów projektu ............................................................................ 549 Tworzenie nowego szablonu projektu ........................................................................... 550 Modyfikowanie istniejących plików szablonu ................................................................ 552 Otwieranie pliku szablonu w celu utworzenia nowego projektu ................................... 552 Praca z funkcją Organizator i plikiem Global .......................................................................... 553 Plik Global.mpt .............................................................................................................. 555 Dostosowywanie obiektów przy użyciu funkcji organizatora ......................................... 555 Wskazówki konsultantów ..................................................................................................... 558 Global.mpt ..................................................................................................................... 558 Korzystanie z funkcji organizatora ................................................................................. 558 Ochrona plików w trakcie udostępniania ....................................................................... 558 Pierwsze kroki w tworzeniu nowego projektu ............................................................... 558 Korzystanie z prostych szablonów .................................................................................. 558 19. Formatowanie widoków ..................................................................... 559 Sortowanie zadań i zasobów w widoku ................................................................................. 559 Wybór kluczy sortujących ............................................................................................... 560 Wybór operacji sortowania ............................................................................................ 560 Formatowanie stylów kategorii zadań i zasobów .................................................................. 561 Wybór elementu do zmiany ........................................................................................... 562 Zmiana stylu wyświetlanego tekstu ............................................................................... 564 Formatowanie tekstu zaznaczonych elementów .................................................................. 564 Formatowanie siatki .............................................................................................................. 565 Opcje konspektu .................................................................................................................... 566 Kup książkęPoleć książkę 16 Project 2013. Opanuj każdy projekt Formatowanie skali czasu ......................................................................................................568 Zmiana warstw skali czasu .............................................................................................568 Zakończenie definiowania skali czasu .............................................................................571 Zmiana formatu czasu wolnego ......................................................................................571 Podziały stron ........................................................................................................................572 Formatowanie wykresów Gantta ...........................................................................................573 Ręczne formatowanie wykresu Gantta ...........................................................................573 Kreator wykresów Gantta ...............................................................................................583 Formatowanie widoku kalendarza .........................................................................................584 Formatowanie skali czasu kalendarza ...................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Project 2013. Opanuj każdy projekt
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: