Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 005355 18970223 na godz. na dobę w sumie
Biblia e-biznesu - książka
Biblia e-biznesu - książka
Autor: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 648
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6699-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

ECONOMICUS 2014 - I miejsce w kategorii 'Najlepszy poradnik ekonomiczny'

 

Na początku był Internet. Potem ludzie zaczęli w nim handlować…

 

Idea Biblii e-biznesu zrodziła się z prostej potrzeby stworzenia możliwie kompletnej skarbnicy wiedzy na temat przedsiębiorczości uprawianej w wirtualnym świecie. Wiedza ta, dotychczas zamknięta w wielu książkach oraz rozproszona na tysiącach stron internetowych, bywała przedstawiana selektywnie - wszak nie istnieje ekspert, który wie wszystko o e-commerce. Kto więc miałby napisać książkę wyczerpującą ten temat? W dodatku chodzi o temat, który stale się rozwija. Ustawiczne mnożenie się wątków oraz lawinowo rosnąca liczba nowych pytań i wyzwań, które wymagają odpowiedzi, nie sprzyjają opanowaniu całości zagadnienia. A w świecie e-biznesu nic nie jest stałe.

Ponieważ Biblia e-biznesu powstawała z myślą o systemowym przedstawieniu kwestii związanych z e-commerce, opracowania poszczególnych zagadnień podjęło się ponad dwudziestu autorów. Każdy z nich jest specjalistą w swojej dziedzinie. Dzięki temu niniejsza książka gromadzi najcenniejszą praktyczną wiedzę e-biznesową w jednym miejscu. Biblia e-biznesu nie jest dziełem skończonym - wirtualny biznes stale się zmienia! Dlatego też swoistym przedłużeniem publikacji jest jej fanpage, dostępny pod adresem: www.facebook.com/bibliaebiznesu. Możesz zadawać tam pytania, a nawet toczyć polemiki z autorami i wspólnie z nimi dopisywać kolejne rozdziały tej publikacji.

 


 


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Redaktor merytoryczny: Maciej Dutko Recenzja naukowa rozdziałów 5.1, 5.4, 6.4, 6.5: dr Joanna Wardzała, Uniwersytet Wrocławski Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?bibebi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-6699-7 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:264)ci Wst(cid:246)p ...................................................................................................... 15 Rozdzia(cid:228) 1. Wybór celu, modelu i strategii .................................................................. 17 1.1. Specyfika biznesu w internecie (Jakub Jasi(cid:276)ski) ..................................................................17 Geneza, czyli dlaczego e-commerce wygl(cid:261)da tak, jak wygl(cid:261)da, i sk(cid:261)d pomys(cid:225) na dokonywanie zakupów przez elektroniczne kana(cid:225)y sprzeda(cid:298)y ............17 Charakterystyka polskiego e-commerce .............................................................................18 Najwi(cid:266)ksi gracze w Polsce .................................................................................................19 E-sklepy.pl .........................................................................................................................20 Co przyniesie przysz(cid:225)o(cid:286)(cid:252)? ..................................................................................................21 1.2. Nisza i unikalno(cid:286)(cid:252) — uj(cid:266)cie strategiczne (Krzysztof Rdze(cid:276)) ...............................................22 1.3. Analiza SWOT i biznesplan — wybór modelu, bran(cid:298)y, produktu (Krzysztof Rdze(cid:276)) .........25 1.4. Strategie cenowe (Krzysztof Rdze(cid:276)) ....................................................................................28 1.5. Cz(cid:266)ste b(cid:225)(cid:266)dy pocz(cid:261)tkuj(cid:261)cych e-sprzedawców (Piotr Motyl) .................................................30 W(cid:225)a(cid:286)ciciel firmy jako zagro(cid:298)enie .......................................................................................30 1.6. Finansowanie e-biznesu (Piotr Dywa(cid:276)ski) ...........................................................................40 1.7. Zarz(cid:261)dzanie lud(cid:296)mi w e-przedsi(cid:266)biorstwie (Pawe(cid:225) Królak) ..................................................55 Kiedy zatrudni(cid:252) pierwszych pracowników? .......................................................................55 Dlaczego ludzie mieliby pracowa(cid:252) dla Ciebie? ..................................................................56 Czego pracownicy oczekuj(cid:261) od idealnej pracy? .................................................................56 Podstawowy b(cid:225)(cid:261)d pocz(cid:261)tkuj(cid:261)cych pracodawców ...............................................................57 Jak zatrudnia(cid:252) nowych pracowników? ...............................................................................59 Kij i marchewka, czyli najwi(cid:266)kszy b(cid:225)(cid:261)d w motywowaniu ludzi .........................................61 Wspó(cid:225)praca zamiast rywalizacji .........................................................................................62 Dobra praca to lekka praca .................................................................................................62 Co zrobi(cid:252), aby Twoi pracownicy uwielbiali swoj(cid:261) prac(cid:266)? .................................................63 1.8. Zarz(cid:261)dzanie kryzysem w e-biznesie (Piotr Motyl) ...............................................................64 Osobowo(cid:286)(cid:252) przedsi(cid:266)biorcy (cid:296)ród(cid:225)em kryzysu .....................................................................65 12 najcz(cid:266)(cid:286)ciej pojawiaj(cid:261)cych si(cid:266) b(cid:225)(cid:266)dów w e-biznesach ....................................................65 W jaki sposób zmniejszy(cid:252) ryzyko sytuacji kryzysowych? .................................................75 Rozdzia(cid:228) 2. Sklep internetowy .................................................................................... 77 2.1. Kiedy otworzy(cid:252) w(cid:225)asny sklep w sieci (Miros(cid:225)aw Smu(cid:298)niak) ...............................................77 Rozpoczynam e-commerce ................................................................................................77 Sklep internetowy a platformy ofertowe ............................................................................78 Centralizuj, kiedy to tylko mo(cid:298)liwe ...................................................................................79 Kup książkęPoleć książkę 6 Biblia e-biznesu 2.2. Typy platform e-sklepowych (Miros(cid:225)aw Smu(cid:298)niak) ............................................................80 SaaS ...................................................................................................................................80 Open source ........................................................................................................................81 Sklepy licencyjne ...............................................................................................................82 Wdro(cid:298)enia dedykowane .....................................................................................................83 Podsumowanie ...................................................................................................................83 2.3. Wzorcowa struktura serwisu sprzeda(cid:298)owego (Miros(cid:225)aw Smu(cid:298)niak) ....................................84 Jak powinien wygl(cid:261)da(cid:252) e-sklep, by sprzedawa(cid:252)? ...............................................................84 Podstawowe elementy sklepów internetowych ..................................................................85 Staraj si(cid:266) by(cid:252) postrzeganym jako ekspert ...........................................................................87 Struktura Twojego serwisu sprzeda(cid:298)owego .......................................................................88 2.4. U(cid:298)yteczno(cid:286)(cid:252) sklepu internetowego (Pawe(cid:225) Krzywor(cid:261)czka) ..................................................88 Idea(cid:225) usability .....................................................................................................................88 Rzeczy warte uwagi w e-sklepie ........................................................................................89 Strona g(cid:225)ówna sklepu .........................................................................................................92 Strona kategorii ..................................................................................................................95 Strona produktu ..................................................................................................................96 Koszyk i sk(cid:225)adanie zamówienia .........................................................................................99 Podstrony statyczne ..........................................................................................................103 Zautomatyzowany kontakt e-mailowy i SMS-owy ..........................................................110 Recenzje produktów, blog przysklepowy .........................................................................110 Wersja mobilna sklepu .....................................................................................................110 Testowanie skuteczno(cid:286)ci — test A/B, testy na u(cid:298)ytkownikach ........................................110 Zwi(cid:266)kszanie u(cid:298)yteczno(cid:286)ci ................................................................................................111 2.5. Przegl(cid:261)d aplikacji e-sklepowych (Miros(cid:225)aw Smu(cid:298)niak) .....................................................112 osCommerce .....................................................................................................................112 Sote Shop .........................................................................................................................114 Presta Shop .......................................................................................................................116 Shoper.pl ..........................................................................................................................118 Podsumowanie .................................................................................................................120 2.6. iStore.pl — case study (Mariusz Weso(cid:225)owski) ...................................................................121 2.7. WellCommerce.pl — case study (Miros(cid:225)aw Smu(cid:298)niak) .....................................................126 Krótka historia ..................................................................................................................126 Funkcjonalno(cid:286)(cid:252) sklepu .....................................................................................................126 Cennik sklepu ...................................................................................................................130 Czym WellCommerce wyró(cid:298)nia si(cid:266) na tle konkurencji? ..................................................132 Rozdzia(cid:228) 3. Sprzeda(cid:276) na platformach aukcyjnych ....................................................... 135 3.1. Uwarunkowania handlu na Allegro (Mariusz Weso(cid:225)owski) ...............................................135 Od „Licytuj” do „Kup teraz” ............................................................................................137 Allegro — rys historyczny ...............................................................................................137 Od domowego zaplecza po Standard Allegro ..................................................................138 Palf — filmy .....................................................................................................................139 Puszysta_pani — odzie(cid:298), obuwie, dodatki .......................................................................141 3.2. Zasady sprzeda(cid:298)y w serwisie aukcyjnym — case study: Allegro (Mariusz Weso(cid:225)owski) ........143 I tu, i tu .............................................................................................................................144 Dajcie mi rz(cid:261)d dusz! .........................................................................................................144 U(cid:298)ywaj kluczy, a nie wytrychów! ....................................................................................145 Mo(cid:298)na czy nie? ................................................................................................................146 Panta rhei .........................................................................................................................146 3.3. Strategie sprzeda(cid:298)y na Allegro (Mariusz Weso(cid:225)owski) ......................................................147 Trzy strategiczne grosze na pocz(cid:261)tek ...............................................................................147 Strategicznie, czyli na lata ................................................................................................148 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 7 Ulubione błędy w oparach złej strategii ...........................................................................149 Marketing przede wszystkim ............................................................................................150 Empiria .............................................................................................................................150 Powrót do korzeni ............................................................................................................151 Cudów nie ma ..................................................................................................................151 Ekspozycja, tak! ...............................................................................................................151 Z armatą na muchę ...........................................................................................................152 3.4. Przegląd platform sprzedażowych w Polsce (Mirosław Smużniak) ...................................152 Platformy aukcyjno-ofertowe ...........................................................................................153 Platformy zakupów lokalnych ..........................................................................................154 Platformy ogłoszeniowe ...................................................................................................154 Jeżeli nie Allegro, to co? ..................................................................................................155 3.5. Platformy zakupów lokalnych (Mirosław Smużniak) .........................................................156 Czym są serwisy zakupów lokalnych? .............................................................................156 Polski rynek zakupów lokalnych ......................................................................................157 Jak budować profesjonalny e-commerce na serwisach zakupów lokalnych? ...................160 Rozdział 4. Usługi online .......................................................................................... 163 4.1. Usługi eksperckie (Maciej Dutko) ......................................................................................163 4.2. E-learning — sprzedaż wiedzy (Marcin Godlewski) ..........................................................166 Czym jest e-learning? .......................................................................................................166 Nie musisz być od razu specjalistą! ..................................................................................167 W jakim formacie sprzedawać swoją wiedzę? .................................................................171 Gdzie sprzedawać swoje produkty? .................................................................................172 Gdzie reklamować swoje produkty? ................................................................................174 Podsumowanie .................................................................................................................175 4.3. Programy afiliacyjne (Marcin Godlewski) .........................................................................176 Własny program partnerski czy przystąpienie do sieci afiliacyjnej? ................................176 Forma rozliczeń prowizyjnych .........................................................................................177 Jaka wysokość prowizji będzie najlepsza? .......................................................................178 Największe błędy w programach partnerskich ..................................................................179 Co dodatkowo daje program partnerski? ..........................................................................180 Ja, partner w programach partnerskich! ...........................................................................181 Popularne programy partnerskie .......................................................................................182 4.4. Marketing wielopoziomowy (Jacek Dudzic) ......................................................................183 Rozdział 5. E-marketing ........................................................................................... 187 5.1. Główne założenia marketingu internetowego (Agnieszka Dejnaka) ..................................187 Strategia e-marketingu .....................................................................................................188 Odmiany marketingu internetowego ................................................................................189 Zasada 3A: informacja, interakcja, wizualizacja ..............................................................190 Informacja i interakcja w e-marketingu a prosument .......................................................190 Blogi jako narzędzie e-marketingu ...................................................................................192 Facebook marketing .........................................................................................................194 YouTube i działania reklamowe .......................................................................................198 E-marketing a technologia. Wizualizacja idei i produktów ..............................................200 Awatary handlowe jako narzędzie e-marketingu ..............................................................201 Rzeczywistość rozszerzona ..............................................................................................203 5.2. Budowanie marki online (Maciej Dutko) ...........................................................................205 5.3. Tworzenie skutecznej oferty (Maciej Dutko) .....................................................................213 Targetowanie czy dywersyfikacja — dwa modele tworzenia ofert ..................................213 Dobra oferta — co to znaczy? ..........................................................................................214 Częste błędy .....................................................................................................................227 Kup książkęPoleć książkę 8 Biblia e-biznesu 5.4. Komunikacja wizerunkowa w internecie (Agnieszka Dejnaka) .........................................228 Wizerunek marki w internecie — celowo(cid:286)(cid:252) .....................................................................228 Strategia komunikacji wizualnej ......................................................................................229 Budowanie wizerunku marki przy u(cid:298)yciu wirtualnych postaci ........................................231 System identyfikacji wizualnej a spójno(cid:286)(cid:252) wizerunkowa .................................................234 Strategia budowania marki w internecie ..........................................................................238 5.5. Zdj(cid:266)cia w ofertach sprzeda(cid:298)owych (S(cid:225)awomir Panek) .......................................................240 Dlaczego zdj(cid:266)cie? .............................................................................................................240 Aspekty techniczne i merytoryczne ..................................................................................244 Podstawy obróbki zdj(cid:266)(cid:252) ...................................................................................................247 Zako(cid:276)czenie .....................................................................................................................249 5.6. Tagline (Pawe(cid:225) Krzywor(cid:261)czka) ..........................................................................................249 Tagline a USP ..................................................................................................................249 Tagline w e-biznesie ........................................................................................................250 Dwa aspekty zwi(cid:261)zane ze sloganami w e-sklepach ..........................................................250 Slogany reklamowe w wybranych polskich e-sklepach ...................................................251 Optimum: dwa has(cid:225)a ........................................................................................................252 5.7. Marketing wirusowy (Maciej Dutko) .................................................................................254 Czym jest marketing wirusowy? ......................................................................................255 Sposoby realizacji ............................................................................................................255 Dobry viral — zalety i cechy ...........................................................................................257 5.8. Social media i marketing spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowy (Marcin Kosi(cid:276)ski) ..........................................260 Zalety marketingu opartego na spo(cid:225)eczno(cid:286)ciach ..............................................................261 Budowanie przekazu ........................................................................................................262 Narz(cid:266)dzia .........................................................................................................................265 5.9. Performance marketing (Jakub Jasi(cid:276)ski) ............................................................................271 Okre(cid:286)l, co jest dla Ciebie istotne ......................................................................................271 Modele wspó(cid:225)pracy ..........................................................................................................272 Narz(cid:266)dzia e-marketingu ...................................................................................................273 Programy afiliacyjne ........................................................................................................276 Retargeting .......................................................................................................................277 Agencja i dom mediowy ..................................................................................................279 5.10. Social gifting (Jakub Jasi(cid:276)ski) ..........................................................................................280 Jak to dzia(cid:225)a? ....................................................................................................................280 Czy to si(cid:266) op(cid:225)aca? .............................................................................................................282 5.11. E-mail marketing (Pawe(cid:225) Krzywor(cid:261)czka) .........................................................................282 Dlaczego warto to robi(cid:252)? ..................................................................................................282 Jakie dane zbiera(cid:252)? ...........................................................................................................283 Opt-out, single opt-in czy double opt-in? .........................................................................285 E-mail marketing a ochrona danych osobowych ..............................................................286 Budowa w(cid:225)asnej listy adresowej ......................................................................................287 Sposoby dystrybucji e-mailingu .......................................................................................290 Jak stworzy(cid:252) dobry e-mailing/newsletter .........................................................................291 Podsumowanie .................................................................................................................296 5.12. Marketing automation (Miros(cid:225)aw Szmajda, Lech Nowak) ...............................................298 Co jest potrzebne do automatyzacji marketingu? .............................................................299 Na podstawie jakich danych dzia(cid:225)a marketing automation? .............................................301 W jaki sposób automatycznie doprowadzi(cid:252) do sprzeda(cid:298)y? ..............................................304 Kiedy warto wdra(cid:298)a(cid:252) marketing automation? ..................................................................308 5.13. Pozycjonowanie (Pawe(cid:225) Krzywor(cid:261)czka) ..........................................................................309 Pozycjonowanie jako jeden z elementów strategii e-marketingowej ...............................310 Zasada dzia(cid:225)ania wyszukiwarki Google ...........................................................................310 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:264)ci 9 Etyka w pozycjonowaniu .................................................................................................311 Pozycja w wynikach wyszukiwania a liczba wej(cid:286)(cid:252) na stron(cid:266) ...........................................313 D(cid:225)ugi ogon versus trudne frazy ........................................................................................313 Analiza konkurencji i dobór s(cid:225)ów kluczowych ................................................................314 Optymalizacja, czyli SEO ................................................................................................316 Zdobywanie linków ..........................................................................................................323 Google Webmaster Tools — koniecznie dodaj serwis .....................................................327 (cid:285)ledzenie ruchu na stronie i post(cid:266)pów w pozycjonowaniu ..............................................328 Narz(cid:266)dzia przydatne dla pozycjonera ...............................................................................329 Cz(cid:266)ste b(cid:225)(cid:266)dy w pozycjonowaniu ......................................................................................329 Kary od Google’a (ban i filtr) ...........................................................................................330 Jak wybra(cid:252) i nadzorowa(cid:252) firm(cid:266) pozycjonersk(cid:261)? ..............................................................331 Tendencje ewolucji algorytmu Google’a, czyli jak pozycjonowa(cid:252) przysz(cid:225)o(cid:286)ciowo .........332 5.14. Reklama p(cid:225)atna w wyszukiwarce — AdWords (Maciej Lewi(cid:276)ski, Przemys(cid:225)aw Modrzewski) .............................................................334 Pocz(cid:261)tki reklamy w Google’u ..........................................................................................334 Linki sponsorowane w Google’u ......................................................................................337 Planowanie kampanii AdWords .......................................................................................348 Cel kampanii ....................................................................................................................348 Analiza klientów ..............................................................................................................349 Analiza konkurencji .........................................................................................................350 Tworzenie kampanii AdWords .........................................................................................351 Tworzenie kampanii Google AdWords ............................................................................353 Narz(cid:266)dzia przydatne podczas prowadzenia kampanii linków sponsorowanych ...............355 Kampanie Google AdWords w sieci reklamowej .............................................................356 5.15. Blogi i mikroblogi firmowe (Pawe(cid:225) Lipiec) ......................................................................357 Blog do zada(cid:276) specjalnych ...............................................................................................358 Dla kogo blog firmowy? ..................................................................................................360 Blogi Earned, czyli wspó(cid:225)praca z blogerami ....................................................................360 Targetowane dotarcie .......................................................................................................361 To nie display ...................................................................................................................361 Korzy(cid:286)ci z prowadzenia bloga .........................................................................................362 Mikroblogi .......................................................................................................................363 Case study ........................................................................................................................363 5.16. Serwisy zakupów grupowych (Pawe(cid:225) Lipiec) ...................................................................365 Po pierwsze — czy powinienem korzysta(cid:252) z serwisów zakupów grupowych? ................366 Po drugie — jak sprzedawa(cid:252)? ..........................................................................................366 Po trzecie — jak przetrwa(cid:252)? .............................................................................................367 Po czwarte — jak to wykorzysta(cid:252)? ..................................................................................367 5.17. Badanie efektów (Pawe(cid:225) Królak) ......................................................................................368 Kluczowe poj(cid:266)cie: ROI ....................................................................................................369 Dodatnie ROI kluczem do sukcesu — kilka w(cid:225)asnych do(cid:286)wiadcze(cid:276) ...............................369 Lifetime value, czyli optymalizacja w wersji hard ...........................................................370 Niezb(cid:266)dne narz(cid:266)dzia ........................................................................................................370 Rozdzia(cid:228) 6. Komunikacja z e-klientem ....................................................................... 373 6.1. Profil konsumenta w sieci (Jakub Jasi(cid:276)ski) ........................................................................373 6.2. Zasady komunikacji e-biznesowej (Natalia Szwarc) ..........................................................376 Optymalizacja kana(cid:225)ów komunikacji ...............................................................................377 Zasady komunikacji z klientem: od oferty po reklamacje ................................................378 Pacyfikacja „trudnego” klienta .........................................................................................382 Cz(cid:266)ste b(cid:225)(cid:266)dy w komunikacji z e-klientem ........................................................................383 6.3. Budowanie zaufania klienta (Maciej Dutko) ......................................................................384 Kup książkęPoleć książkę 10 Biblia e-biznesu 6.4. Budowanie relacji z klientem (Agnieszka Dejnaka) ...........................................................393 Koncepcja marketingu relacji ...........................................................................................393 Relacje reaktywne, proaktywne i odpowiedzialne ...........................................................396 Zasady budowania relacji z klientem w internecie ...........................................................397 Customizacja w przyk(cid:225)adach ............................................................................................397 eCRM ...............................................................................................................................400 6.5. Programy rekomendacyjne i lojalno(cid:286)ciowe (Agnieszka Dejnaka) ......................................404 Systemy rekomendacyjne w internecie ............................................................................405 Koszyk zakupowy, segment rynkowy, opinie innych osób — czyli sposoby rekomendacji .....................................................................................408 Systemy lojalno(cid:286)ciowe w internecie ................................................................................409 Podzia(cid:225)y e-lojalno(cid:286)ci ........................................................................................................410 Czynniki buduj(cid:261)ce e-lojalno(cid:286)(cid:252) .........................................................................................410 Programy lojalno(cid:286)ciowe ...................................................................................................411 Podsumowanie .................................................................................................................413 6.6. Niezadowolenie klienta — przyczyny i sposoby neutralizowania (Maciej Dutko) ............414 Rozdzia(cid:228) 7. Obs(cid:228)uga transakcji i logistyka e-sprzeda(cid:276)y ............................................... 419 7.1. P(cid:225)atno(cid:286)ci w internecie (Miros(cid:225)aw Smu(cid:298)niak) .....................................................................419 Metody p(cid:225)atno(cid:286)ci w internecie .........................................................................................419 Operatorzy p(cid:225)atno(cid:286)ci elektronicznych ..............................................................................422 Integracja e-sklepu z systemami p(cid:225)atno(cid:286)ci .......................................................................423 Dlaczego klienci chc(cid:261) korzysta(cid:252) z p(cid:225)atno(cid:286)ci internetowych? ...........................................423 7.2. Magazynowanie, pakowanie, wysy(cid:225)ka (Miros(cid:225)aw Smu(cid:298)niak) ............................................424 Magazynowanie ...............................................................................................................424 Przygotowywanie przesy(cid:225)ek .............................................................................................426 Logistyka sklepu internetowego .......................................................................................428 7.3. Firmy kurierskie (Miros(cid:225)aw Smu(cid:298)niak) ..............................................................................429 Polski rynek przesy(cid:225)ek .....................................................................................................429 Narz(cid:266)dzia wspomagaj(cid:261)ce obs(cid:225)ug(cid:266) przesy(cid:225)ek ....................................................................431 Reklamacje .......................................................................................................................431 7.4. Dropshipping (Miros(cid:225)aw Smu(cid:298)niak) ...................................................................................432 Czym jest dropshipping? ..................................................................................................432 Jak to wygl(cid:261)da w praktyce? ..............................................................................................432 Gdzie ta metoda mo(cid:298)e znale(cid:296)(cid:252) zastosowanie? .................................................................433 Zestawienie wad i zalet dropshippingu ............................................................................433 Jak wprowadzi(cid:252) dropshipping? ........................................................................................434 Podsumowanie .................................................................................................................436 7.5. Automatyzacja sprzeda(cid:298)y (Miros(cid:225)aw Smu(cid:298)niak) ................................................................436 Transakcje internetowe, czyli rado(cid:286)(cid:252) ze sprzeda(cid:298)y i koszmar obs(cid:225)ugi .............................436 Co mo(cid:298)esz automatyzowa(cid:252), czyli dane przep(cid:225)ywaj(cid:261)ce w tle ..................................................437 Jak dobra(cid:252) narz(cid:266)dzia? .......................................................................................................438 Jaka jest najprostsza droga do osi(cid:261)gni(cid:266)cia celu? ..............................................................439 7.6. Automatyzacja obs(cid:225)ugi klienta (Miros(cid:225)aw Smu(cid:298)niak) ........................................................439 Co to jest CRM ................................................................................................................439 Praktyka ...........................................................................................................................439 CRM i zastosowania w e-commerce ................................................................................440 Jak podtrzymywa(cid:252) relacje z klientem internetowym? ......................................................441 Podsumowanie .................................................................................................................442 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 11 Rozdział 8. Zwiększanie efektywności sprzedaży ...................................................... 443 8.1. Analiza konkurencji (Marcin Cisek) ...................................................................................443 Analiza SWOT .................................................................................................................443 Narzędzia analizy konkurencji .........................................................................................445 Korzyści z analizy konkurencji ........................................................................................452 8.2. Cross-selling, up-selling, down-selling (Marcin Cichoń) ...................................................453 Czym właściwie jest cross-, up- i down-selling? ..............................................................453 Jak i gdzie stosować? .......................................................................................................454 Techniczna strona cross- i up-sellingu .............................................................................457 8.3. Cross-channelling (Jakub Jasiński) .....................................................................................458 Dlaczego warto krzyżować kanały? .................................................................................458 Jak to robić? .....................................................................................................................458 Polityka asortymentowa ...................................................................................................459 Polityka cenowa ...............................................................................................................459 Kanibalizm .......................................................................................................................460 Co możesz wdrożyć? ........................................................................................................461 8.4. Co-surfing (Rafał Sadłowski) .............................................................................................462 Surfowanie z przewodnikiem ...........................................................................................463 Mariaż sztucznej i prawdziwej inteligencji ......................................................................465 Jak działa co-surfing? .......................................................................................................466 Narzędzia do co-surfingu .................................................................................................467 Dlaczego klienci potrzebują co-surfingu? ........................................................................469 Kiedy sięgnąć po co-surfing? ...........................................................................................469 8.5. Porównywarki cen (Marcin Cichoń) ...................................................................................469 Być albo nie być w porównywarce ..................................................................................470 Koszty współpracy ...........................................................................................................471 Techniczna strona integracji .............................................................................................471 Same plusy i zero zagrożeń? ............................................................................................472 8.6. Problem: długi ogon (Krzysztof Rdzeń) .............................................................................473 8.7. Testowanie a optymalizacja sprzedaży (Paweł Królak) ......................................................476 Co jest złego w kopiowaniu innych? ................................................................................476 Jak testowanie wygląda w praktyce? ................................................................................477 Warunki wiarygodnego testu ............................................................................................477 Optymalizacja to proces stały ...........................................................................................478 Narzędzia, które warto poznać .........................................................................................478 Problem z SaaS i gotowymi sklepami ..............................................................................479 Od czego zacząć testowanie? ...........................................................................................479 Testy dla odważnych ........................................................................................................480 8.8. Outsourcing w e-biznesie (Mirosław Smużniak) ................................................................481 Co w e-biznesie zlecać firmom zewnętrznym? ................................................................482 Możliwości i zagrożenia outsourcingu .............................................................................484 8.9. M-biznes (Kamil Czopek) ..................................................................................................485 Dlaczego warto zastanowić się nad wdrożeniem technologii mobilnych w biznesie? .....486 Czy nowe jest wrogiem starego? ......................................................................................486 M-biznes — od czego zacząć? .........................................................................................487 Narzędzia .........................................................................................................................488 SMS ..................................................................................................................................488 Mobilne strony WWW .....................................................................................................491 Aplikacje mobilne ............................................................................................................495 Kody QR ..........................................................................................................................497 Reklama mobilna .............................................................................................................500 Inne technologie ...............................................................................................................502 Kup książkęPoleć książkę 12 Biblia e-biznesu Kiedy teoria zderza si(cid:266) z praktyk(cid:261) ....................................................................................502 Dzia(cid:225)anie ..........................................................................................................................503 Prognozy na przysz(cid:225)o(cid:286)(cid:252) ....................................................................................................504 8.10. Optymalizacja kosztów (Marcin Cisek) ............................................................................505 Optymalizacja kosztów sprzeda(cid:298)y ...................................................................................506 Optymalizacja kosztów logistyki — lean managment ......................................................508 Optymalizacja kosztów podatkowych ..............................................................................511 Optymalizacja kosztów — kaizen ....................................................................................512 8.11. Zarz(cid:261)dzanie finansami e-przedsi(cid:266)biorstwa (Pawe(cid:225) Królak) ..............................................513 Pierwsza skrajno(cid:286)(cid:252) — tylko zysk .....................................................................................514 Druga skrajno(cid:286)(cid:252): tylko wzrost, zysk si(cid:266) nie liczy .............................................................515 Podstawowe zagadnienia zarz(cid:261)dzania finansami .............................................................515 Koszty — o czym wielu przedsi(cid:266)biorców zapomina? ......................................................516 Najcz(cid:266)stsze b(cid:225)(cid:266)dy w zarz(cid:261)dzaniu finansami .....................................................................517 Co z wynagrodzeniem w(cid:225)a(cid:286)ciciela? ..................................................................................518 8.12. ATL jako wsparcie dzia(cid:225)a(cid:276) online (Jakub Jasi(cid:276)ski) ..........................................................518 Zasi(cid:266)g, (cid:286)wiadomo(cid:286)(cid:252), budowa marki .................................................................................519 Wp(cid:225)yw u(cid:298)ycia ATL na e-biznes .......................................................................................520 Komunikacja ....................................................................................................................521 8.13. Mity psuj(cid:261)ce e-sprzeda(cid:298) (Mariusz Weso(cid:225)owski) ..............................................................522 Paczka za pobraniem ........................................................................................................522 D(cid:225)ugi ogon po polsku .......................................................................................................523 W internecie zawsze taniej ...............................................................................................523 W internecie zawsze szybciej ...........................................................................................524 Internet (cid:143) supermarket .....................................................................................................524 Efekt kuli (cid:286)nie(cid:298)nej, czyli urobek (cid:298)uka gnojowego ...........................................................525 Social must be ..................................................................................................................525 8.14. Zagro(cid:298)enia dla e-przedsi(cid:266)biorcy (Piotr Dywa(cid:276)ski) ...........................................................525 Wypalenie e-zawodowe ...................................................................................................526 Usterki e-komunikacji ......................................................................................................527 Telepraca ma te(cid:298) wady .....................................................................................................529 Rozdzia(cid:228) 9. E-biznes a prawo .................................................................................... 531 9.1. Rejestracja dzia(cid:225)alno(cid:286)ci gospodarczej (Piotr Szulczewski) .................................................531 Gdybym by(cid:225) bogaty, to za(cid:225)o(cid:298)y(cid:225)bym firm(cid:266) i p(cid:225)aci(cid:225)bym podatki… ....................................531 Wyprzeda(cid:298)e kolekcji, sprzeda(cid:298) hobbystyczna .................................................................533 M(cid:225)ody przedsi(cid:266)biorca jak urz(cid:266)dnik — o dokumentach s(cid:225)ów kilka ...................................535 Data zg(cid:225)oszenia dzia(cid:225)alno(cid:286)ci gospodarczej, czyli od kiedy prowadzisz firm(cid:266) ..................535 Co to jest kod PKD? .........................................................................................................536 Forma opodatkowania i zasady ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci ....................................................................536 Zg(cid:225)oszenie do Zak(cid:225)adu Ubezpiecze(cid:276) Spo(cid:225)ecznych ...........................................................537 Istniej(cid:261) wyj(cid:261)tki, których zwolnienie podmiotowe z podatku VAT nie obejmuje .............539 9.2. Forma podatkowo-prawna e-biznesu (Piotr Szulczewski) ..................................................539 Bezpieczniej to znaczy dro(cid:298)ej, czyli kilka s(cid:225)ów o sp. z o.o. .............................................540 Optymalizacja poprzez struktur(cid:266) sp. z o.o. Co. ............................................................542 E-biznes w formie samodzielnej dzia(cid:225)alno(cid:286)ci gospodarczej .............................................543 9.3. Dokumentacja e-sprzeda(cid:298)y (Marcin Cisek) ........................................................................546 Ustalenie daty przychodu dla celów podatkowych ...........................................................546 Przedp(cid:225)ata a zaliczka ........................................................................................................547 Ustalenie daty obowi(cid:261)zku podatkowego dla celów podatku VAT ...................................547 Faktura elektroniczna .......................................................................................................548 Koszty przesy(cid:225)ek — opodatkowanie (cid:225)(cid:261)czne z produktem ................................................549 Koszty przesy(cid:225)ek — pe(cid:225)nomocnictwo ..............................................................................549 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:264)ci 13 Kasa fiskalna — obowi(cid:261)zek podatnika ............................................................................551 Zwolnienie z obowi(cid:261)zku kasy fiskalnej przy sprzeda(cid:298)y wysy(cid:225)kowej ...............................552 Odliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej ...........................................................................553 Obowi(cid:261)zki podatnika przy rejestracji sprzeda(cid:298)y za pomoc(cid:261) kasy fiskalnej .....................553 Kasa fiskalna — ewidencja zwrotów ...............................................................................554 9.4. Kontrola skarbowa — jak si(cid:266) przygotowa(cid:252). Case study (Piotr Motyl) ...............................555 Sprzeda(cid:298) w internecie bez dzia(cid:225)alno(cid:286)ci gospodarczej — co mi grozi? .............................557 A co zrobi(cid:252), je(cid:298)eli ju(cid:298) prowadzi(cid:225)e(cid:286) sprzeda(cid:298) bez zak(cid:225)adania firmy? ................................557 W internecie mnie nie wida(cid:252) ............................................................................................557 Kasa fiskalna zainstalowana za pó(cid:296)no ..............................................................................558 Czy potrzebny mi program ksi(cid:266)gowo-magazynowy? ......................................................559 Konto prywatne a firmowe ...............................................................................................559 Sprzedawanie na wielu kontach — niekoniecznie swoich ...............................................560 Sprzeda(cid:298) na Allegro: kontrola UKS, dane z Allegro ........................................................560 Co mi grozi, je(cid:286)li pope(cid:225)ni(cid:225)em wiele z tych b(cid:225)(cid:266)dów? .........................................................561 Moja firma zosta(cid:225)a „wylosowana” ...................................................................................561 Profilaktyka, czyli jak takim kontrolom zapobiega(cid:252)? ......................................................562 Profilaktyczne przeszkolenie pracowników .....................................................................563 Uwaga na kontrahentów ...................................................................................................563 Dobry plan dzia(cid:225)ania pomo(cid:298)e nie wpada(cid:252) w panik(cid:266) .........................................................563 Upomnie(cid:252) si(cid:266) o swoje prawo? ..........................................................................................564 Dekalog podatnika przy kontroli ......................................................................................565 Odpowiedzialno(cid:286)(cid:252) firmy a podatki ...................................................................................566 9.5. Prawa konsumenta a obowi(cid:261)zki sprzedawcy (Marcin Cisek) .............................................567 Podstawy prawne regulacji konsumenckich .....................................................................567 Definicja konsumenta .......................................................................................................568 Obowi(cid:261)zki e-sprzedawcy .................................................................................................568 Prawo do odst(cid:261)pienia od umowy zawartej na odleg(cid:225)o(cid:286)(cid:252) ..................................................568 Reklamacje — gwarancja .................................................................................................570 Reklamacje — niezgodno(cid:286)(cid:252) towaru z umow(cid:261) ..................................................................571 9.6. Klauzule niedozwolone w regulaminach e-sklepów (Marcin Cisek) ..................................572 Klauzule niedozwolone ....................................................................................................573 9.7. Podatki w e-handlu (Piotr Szulczewski) .............................................................................577 Kiedy sprzedajesz prywatnie ............................................................................................577 Jak si(cid:266) opodatkowa(cid:252), prowadz(cid:261)c dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) gospodarcz(cid:261) w internecie? ........................580 Karta podatkowa, czyli sta(cid:225)a kwota podatku, niezale(cid:298)nie od tego, ile zarobisz ................582 Rycza(cid:225)t ewidencjonowany — p(cid:225)acisz od tego, co faktycznie zarobisz .............................583 Podatek liniowy — czyli sta(cid:225)a stawka, nawet gdy du(cid:298)o zarabiasz ...................................583 Kilka s(cid:225)ów o kasie fiskalnej w handlu internetowym .......................................................584 Prawdy i mity podatkowe, czyli sze(cid:286)(cid:252) grzechów g(cid:225)ównych przedsi(cid:266)biorcy .....................584 9.8. Ochrona danych osobowych (Marcin Cisek) ......................................................................585 Definicja ...........................................................................................................................586 Przetwarzanie danych .......................................................................................................586 Zgoda na przetwarzanie danych .......................................................................................587 Rejestracja zbioru danych ................................................................................................588 Konsekwencje prawne ......................................................................................................589 9.9. Nieuczciwa konkurencja (Marcin Cisek) ............................................................................590 Nieuczciwe praktyki rynkowe ..........................................................................................590 Czyny nieuczciwej konkurencji .......................................................................................591 Sankcje prawne ................................................................................................................593 9.10. Transfer w(cid:225)asno(cid:286)ci intelektualnej (Piotr Szulczewski) .....................................................594 Handel domenami ............................................................................................................594 Sprzeda(cid:298) logo, grafik i tre(cid:286)ci strony internetowej ............................................................596 Udost(cid:266)pnianie miejsca reklamowego ...............................................................................598 Kup książkęPoleć książkę 14 Biblia e-biznesu 9.11. Ochrona znaków towarowych (Marcin Cisek) .................................................................599 Znak towarowy i jego ochrona .........................................................................................599 Wzór przemys(cid:225)owy i jego ochrona ...................................................................................602 9.12. Mailing a spam (Marcin Cisek) ........................................................................................603 Definicja spamu ...............................................................................................................604 Poprawna zgoda na przesy(cid:225)anie informacji handlowych ..................................................605 9.13. Direct mailing (Marcin Cisek) ..........................................................................................607 Co wybra(cid:252): e-mail czy direct mailing? .............................................................................608 Uwarunkowania prawne ...................................................................................................609 9.14. Prawo autorskie w e-handlu (Maciej Dutko) ....................................................................610 Przekaz „informacyjny” czy „twórczy”? ..........................................................................611 U(cid:286)wiadamianie i prewencja ..............................................................................................611 Zabezpieczenie dowodów i reagowanie ...........................................................................612 Zabezpieczenie techniczne ...............................................................................................612 Zastosowanie fa(cid:225)szywej tre(cid:286)ci ..........................................................................................613 9.15. Bezpieczny import z Chin (Joanna Wajdzik) ....................................................................615 Poszukiwanie dostawców .................................................................................................615 Weryfikacja chi(cid:276)skiego partnera ......................................................................................617 Bezpieczna p(cid:225)atno(cid:286)(cid:252) .........................................................................................................619 Jak zadba(cid:252) o prawid(cid:225)ow(cid:261) realizacj(cid:266) zamówienia .............................................................621 Podsumowanie .................................................................................................................626 O autorach ............................................................................................. 627 Skorowidz .............................................................................................. 635 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. Sklep internetowy 2.1. Kiedy otworzy(cid:232) w(cid:228)asny sklep w sieci (Miros(cid:228)aw Smu(cid:276)niak) Sklepy internetowe s(cid:261), obok handlu za po(cid:286)rednictwem platform sprzeda(cid:298)owych (takich jak Allegro, (cid:285)wistak czy eBay), najprostsz(cid:261) drog(cid:261) dotarcia do klientów. Charakter polskiego rynku e-commerce jest do(cid:286)(cid:252) specyficzny. Do niedawna zdecydowana wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) transakcji zawieranych w sieci odbywa(cid:225)a si(cid:266) na portalach aukcyjnych. By(cid:225)a to do(cid:286)(cid:252) nietypowa sytuacja, poniewa(cid:298) na zachodnich rynkach proporcje s(cid:261) zupe(cid:225)nie inne. Ta silna centralizacja stanowi(cid:225)a o unikalnym charakterze naszego rynku e-commerce. Z czasem jednak polski e-klient dojrza(cid:225) i zacz(cid:261)(cid:225) z coraz wi(cid:266)kszym zaufaniem zawiera(cid:252) transakcje za po(cid:286)rednictwem sklepów inter- netowych. Dzi(cid:266)ki temu rola sklepów ca(cid:225)y czas si(cid:266) umacnia. Rozpoczynam e-commerce Decyzja o rozpocz(cid:266)ciu dzia(cid:225)alno(cid:286)ci w internecie (cid:225)(cid:261)czy si(cid:266) z zadaniem sobie podstawowych pyta(cid:276): (cid:141) Gdzie zacz(cid:261)(cid:252)? (cid:141) Jakie oprogramowanie wybra(cid:252)? (cid:141) Jak zorganizowa(cid:252) logistyk(cid:266)? Odpowiedzi na te pytania s(cid:261) ze sob(cid:261) powi(cid:261)zane i dotycz(cid:261) narz(cid:266)dzi, jakie powinni(cid:286)my wy- bra(cid:252). Im bardziej przemy(cid:286)lana pocz(cid:261)tkowa decyzja, tym mniej kosztowne zmiany w pó(cid:296)- niejszym czasie. Dost(cid:266)pny w Polsce rynek oprogramowania sklepowego oferuje bogaty wybór. Sklepy inter- netowe s(cid:261) do(cid:286)(cid:252) zró(cid:298)nicowane — poczynaj(cid:261)c od funkcjonalno(cid:286)ci, a ko(cid:276)cz(cid:261)c na modelach rozlicze(cid:276) i w ko(cid:276)cu samych op(cid:225)atach. Decyzja, któr(cid:261) podejmiesz na pocz(cid:261)tku, mo(cid:298)e zawa(cid:298)y(cid:252) na tym, jak Twoja dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) w internecie b(cid:266)dzie funkcjonowa(cid:225)a w kolejnych latach. Kup książkęPoleć książkę 78 Biblia e-biznesu Sklep internetowy a platformy ofertowe Zach(cid:266)cam, by decyzj(cid:266) o uruchomieniu sklepu internetowego podj(cid:261)(cid:252) w oparciu o w(cid:225)asne mo(cid:298)- liwo(cid:286)ci. Gdyby przyjrze(cid:252) si(cid:266) ewentualno(cid:286)ciom, jakie daje e-commerce sprzedawcom, mo(cid:298)na zauwa(cid:298)y(cid:252), (cid:298)e tak naprawd(cid:266) do dyspozycji s(cid:261) dwa nadrz(cid:266)dne kana(cid:225)y dystrybucji: (cid:141) serwisy ofertowe (aukcyjne), (cid:141) sklepy internetowe. Porównuj(cid:261)c je ze sob(cid:261), zauwa(cid:298)ysz istotne ró(cid:298)nice, które w przysz(cid:225)o(cid:286)ci mog(cid:261) okaza(cid:252) si(cid:266) szans(cid:261) rozwoju lub, wprost przeciwnie, przyczyn(cid:261) upadku. Platformy dostarczaj(cid:261) gotowe oprogra- mowanie wraz z infrastruktur(cid:261), a co najwa(cid:298)niejsze: z klientami. Na przyk(cid:225)ad Allegro: je(cid:286)li sprzedajesz w tym serwisie, nie musisz martwi(cid:252) si(cid:266) marketingiem zewn(cid:266)trznym,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: