Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00448 006996 19935642 na godz. na dobę w sumie
Metoda Lean Product. Jak być innowacyjnym dzięki wykorzystaniu minimalnej koniecznej funkcjonalności i informacji zwrotnej od klientów - książka
Metoda Lean Product. Jak być innowacyjnym dzięki wykorzystaniu minimalnej koniecznej funkcjonalności i informacji zwrotnej od klientów - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3690-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Stwórz produkt, który pokochają klienci

Na jeden udany produkt, który cieszy się sympatią użytkowników i odnosi sukces, przypadają setki takich, które okazały się zupełnymi niewypałami. Pozornie wydaje się, że klucz do sukcesu produktu jest bardzo prosty: musi on zaspokajać potrzeby użytkownika i odpowiadać jego oczekiwaniom bardziej niż dostępne produkty konkurencji. W praktyce okazuje się jednak, że jeśli nie posłużymy się odpowiednią metodyką, to dopasowanie produktu do potrzeb użytkownika okaże się zadaniem karkołomnym. Rozwiązaniem tego problemu jest metoda Lean Product.

Opisana w tej książce metoda Lean Product jest prostym, iteracyjnym procesem składającym się z sześciu kroków, które pozwalają w prosty sposób sformułować i przetestować kluczowe hipotezy dotyczące dopasowania produktu do rynku. Poza samą metodą Lean Product w książce przedstawiono szereg istotnych zagadnień, takich jak szczegółowe omówienia projektowania UX i metodyki agile. Obszernie przedstawiono również pracę z danymi analitycznymi i ich wykorzystanie do optymalizacji produktu.

Najważniejsze zagadnienia:

„Przewodnik Dana jest oczekiwaną z wytęsknieniem instrukcją wdrażania zasad metody Lean Startup. Ta wyczerpująca, bezpośrednia książka omawia wszystko, co musisz wiedzieć, aby stworzyć udany produkt”. 

Sean Ellis, prezes Qualaroo i GrowthHackers.com


„Przewodnik po tworzeniu udanych produktów Dana nadaje metodzie Lean Startup nową jakość! Ta książka jest rzeczywiście skierowana do wszystkich — od projektantów po inżynierów i przedsiębiorców”.

Kaaren Hanson, dyrektor ds. projektowych Medallia i była dyrektor ds. innowacji projektowych w Intuit


„Dan Olsen jest poważanym w Dolinie Krzemowej znawcą metody Lean Product. Jego książka ukazuje zespołom produkcyjnym prosty i bezpośredni sposób na określenie punktu dopasowania produktu do rynku, przygotowanie MVP i dalsze udoskonalanie go z biegiem czasu”.

Ken Fine, dyrektor ds. klientów Medallia


Dan Olsen jest przedsiębiorcą, konsultantem i ekspertem metody Lean Product. Wśród jego klientów znalazły się m.in. Facebook, Box, YouSendIt (obecnie Hightail), Microsoft, Epocrates, Financial Engines czy One Medical Group. Kilka lat temu pracował w Intuit, gdzie kierował zespołem produkcyjnym Quicken, zapewniając rekordowe wyniki sprzedaży. Obecnie Olsen pracuje w Dolinie Krzemowej, gdzie prowadzi comiesięczne spotkania Lean Product Meetup. Lubi dzielić się swoimi pomysłami z szerokim gronem odbiorców. Często organizuje prezentacje i warsztaty.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Lean Product Playbook: How to Innovate with Minimum Viable Products and Rapid Customer Feedback Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski ISBN: 978-83-283-3690-2 Copyright © 2015 by Dan Olsen Published by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Ali Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons. Inc Translation copyright © 2018 by Helion SA No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without either the prior written permission of the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/melepr Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wprowadzenie: Sk(cid:200)d si(cid:218) bior(cid:200) nieudane produkty i kiedy metoda Lean wchodzi do gry Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Podstawowe zagadnienia Rozdzia(cid:239) 1. Dopasowanie produktu do rynku w ramach metody Lean Product Czym jest dopasowanie produkt – rynek? Piramida dopasowania produkt – rynek Quicken: z 47. miejsca na podium Metoda Lean Product Rozdzia(cid:239) 2. Przestrzenie problemów i rozwi(cid:200)za(cid:241) Kosmiczny d(cid:175)ugopis Problem definiuje rynek Co i jak Rozwój produktu od zewn(cid:167)trz Czy warto s(cid:175)ucha(cid:250) klientów? Historia dwóch funkcji Wykorzystanie przestrzeni rozwi(cid:167)za(cid:302) do znalezienia przestrzeni problemów 17 27 27 28 32 33 37 37 39 40 40 41 42 44 Poleć książkęKup książkę METODA LEAN PRODUCT Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Metoda Lean Product Rozdzia(cid:239) 3. Wska(cid:285) odbiorc(cid:218) docelowego (krok 1.) Poszukiwanie klientów Segmentacja rynku docelowego U(cid:352)ytkownicy a nabywcy Cykl przyjmowania nowych technologii Persony Rozdzia(cid:239) 4. Zidentyfikuj zaniedbane potrzeby odbiorców (krok 2.) Potrzeby odbiorcy Przyk(cid:175)ad potrzeby klienta: TurboTax Odkrywanie klienta Drabiny korzy(cid:321)ci Hierarchie potrzeb Istotno(cid:321)(cid:250) a zadowolenie Powi(cid:167)zane techniki analityczne Wizualizacja warto(cid:321)ci dodanej Model Kano Zastosowanie modeli poznawczych Rozdzia(cid:239) 5. Zdefiniuj propozycj(cid:218) warto(cid:258)ci (krok 3.) Strategia — mówi(cid:250) „nie” Propozycje warto(cid:321)ci wyszukiwarek Katastrofa Cuil Tworzenie propozycji warto(cid:321)ci produktu Podje(cid:352)d(cid:352)anie tam, gdzie b(cid:171)dzie kr(cid:167)(cid:352)ek Kamera Flip Przewidywanie przysz(cid:175)o(cid:321)ci w propozycjach warto(cid:321)ci Rozdzia(cid:239) 6. Okre(cid:258)l zestaw funkcji MVP (krok 4.) Historyjki u(cid:352)ytkownika: funkcje i korzy(cid:321)ci Rozk(cid:175)ad funkcji na cz(cid:171)(cid:321)ci Mniejsze serie s(cid:167) (cid:175)atwiejsze w obs(cid:175)udze Okre(cid:321)lanie zakresów punktami Priorytetyzowanie na podstawie ROI Wybór propozycji MVP 12 49 49 50 52 53 54 61 61 62 64 66 67 69 80 83 88 90 91 92 93 95 97 99 100 100 103 104 105 106 106 107 111 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 115 115 117 119 119 120 126 134 137 138 142 143 146 149 156 162 167 168 169 171 172 174 176 182 183 184 186 187 189 190 191 193 Rozdzia(cid:239) 7. Stwórz prototyp MVP (krok 5.) Czym (nie) jest MVP? Testy MVP Matryca testów MVP Jako(cid:321)ciowe testy marketingu Ilo(cid:321)ciowe testy marketingu Jako(cid:321)ciowe testy produktu Ilo(cid:321)ciowe testy produktu Rozdzia(cid:239) 8. Zasady dobrego projektowania UX Czym jest dobry UX? Góra lodowa projektowania UX Projekt koncepcyjny Architektura informacji Projektowanie interakcji Projekt graficzny Zasady projektowania Tekst jako wa(cid:352)ny aspekt UX Dru(cid:352)yna A Decyduje u(cid:352)ytkownik Rozdzia(cid:239) 9. Przetestuj MVP z udzia(cid:239)em klientów (krok 6.) Z iloma klientami nale(cid:352)y prowadzi(cid:250) testy? Testowanie na (cid:352)ywo, zdalnie i bez moderacji Jak rekrutowa(cid:250) klientów z rynku docelowego Testy u(cid:352)ytkowników Intuit Testowanie Ramen Jak ustrukturyzowa(cid:250) sesj(cid:171) badawcz(cid:167) Jak zadawa(cid:250) dobre pytania Pytania otwarte i zamkni(cid:171)te Empatia i jej brak Podsumowanie testu Jak analizowa(cid:250) informacje zwrotne U(cid:352)yteczno(cid:321)(cid:250) a dopasowanie produktu do rynku 13 Poleć książkęKup książkę METODA LEAN PRODUCT Rozdzia(cid:239) 10. Iteracje i zwroty zwi(cid:218)kszaj(cid:200)ce dopasowanie produktu do rynku P(cid:171)tla tworzenie-pomiary-uczenie si(cid:171) P(cid:171)tla hipotetyzowanie-projektowanie-testowanie-uczenie si(cid:171) Iteracyjne testy u(cid:352)ytkowników Wierno(cid:321)(cid:250) czy zmiana? Rozdzia(cid:239) 11. Kompleksowa analiza zastosowania metody Lean Product MarketingReport.com Krok 1. Wskazanie odbiorców docelowych Krok 2. Zidentyfikowanie zaniedbanych potrzeb Krok 3. Zdefiniowanie propozycji warto(cid:321)ci Krok 4. Okre(cid:321)lenie zestawu funkcji MVP Krok 5. Stworzenie prototypu MVP Krok 6. Przetestowanie MVP z udzia(cid:175)em klientów Zwi(cid:171)kszenie dopasowania produktu do rynku poprzez iteracj(cid:171) i zwrot Przemy(cid:321)lenia Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III. Budowanie i optymalizacja produktu Rozdzia(cid:239) 12. Tworzenie produktu zgodnie z metodologi(cid:200) Agile Metodologia Agile Scrum Kanban Wybór odpowiedniej metodologii Agile Sukces z Agile Kontrola jako(cid:321)ci Programowanie sterowane testami Ci(cid:167)g(cid:175)a integracja Ci(cid:167)g(cid:175)e wdra(cid:352)anie 14 197 197 198 201 206 211 211 212 213 214 215 218 219 224 229 233 234 237 244 249 251 256 259 259 261 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 13. Monitorowanie najwa(cid:285)niejszych wska(cid:283)ników Analityka a inne metody poznawcze Oprah kontra Spock Wywiady z u(cid:352)ytkownikami Testy u(cid:352)yteczno(cid:321)ci Ankiety Analityka i testy A/B Modele analityczne Okre(cid:321)lenie najwa(cid:352)niejszego wska(cid:350)nika Wska(cid:350)nik retencji Równanie dzia(cid:175)alno(cid:321)ci biznesowej Osi(cid:167)gni(cid:171)cie rentowno(cid:321)ci Rozdzia(cid:239) 14. Optymalizacja produktu i dzia(cid:239)alno(cid:258)ci biznesowej na podstawie danych analitycznych Proces analityczny metody Lean Product Studium przypadku: Friendster Optymalizacja z wykorzystaniem testów A/B Rozdzia(cid:239) 15. Zako(cid:241)czenie Podzi(cid:218)kowania Bibliografia Materia(cid:239)y O autorze Spis tre(cid:258)ci 263 263 265 265 266 266 269 271 275 277 283 290 295 295 300 308 313 319 323 325 328 15 Poleć książkęKup książkę METODA LEAN PRODUCT 16 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1 Dopasowanie produktu do rynku w ramach metody Lean Product Dopasowanie produkt – rynek to wspania(cid:175)y termin, który idealnie ujmuje sens tworzenia udanego produktu. Poj(cid:171)cie to obejmuje wszystkie czynniki, które s(cid:167) kluczowe dla zapewnienia powodzenia produktowi. Dopasowanie produktu do rynku jest jedn(cid:167) z najwa(cid:352)niejszych koncepcji metody Lean Startup, a ten przewodnik poka(cid:352)e Ci, w jaki sposób je osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250). O dopasowaniu produktu pisa(cid:175)o ju(cid:352) wiele osób, wobec czego mo(cid:352)na zetkn(cid:167)(cid:250) si(cid:171) z ró(cid:352)norakimi interpretacjami. Zwi(cid:167)zane z nim zagadnienia najlepiej obja(cid:321)nia si(cid:171) na podstawie przyk(cid:175)adów z (cid:352)ycia. W tej ksi(cid:167)(cid:352)ce przed- stawi(cid:171) Ci historie wielu produktów, których twórcom uda(cid:175)o si(cid:171) uzyska(cid:250) dopasowanie produkt – rynek, ale te(cid:352) i tych, które nie odnios(cid:175)y sukcesu. Zacznijmy jednak od wyja(cid:321)nienia, czym w(cid:175)a(cid:321)ciwie jest to dopasowanie. CZYM JEST DOPASOWANIE PRODUKT – RYNEK? Jak wspomnia(cid:175)em we wprowadzeniu, Marc Andreessen sformu(cid:175)owa(cid:175) ter- min dopasowanie produkt – rynek w znanym wpisie blogowym, zatytu(cid:175)owa- nym The only thing that matters (jedyne, co ma znaczenie), gdzie stwierdzi(cid:175): „Dopasowanie produkt – rynek polega na trafieniu w odpowiedni rynek Poleć książkęKup książkę METODA LEAN PRODUCT z produktem, który mo(cid:352)e go zaspokoi(cid:250)”. Sam definiuj(cid:171) dopasowanie — zgodnie z koncepcj(cid:167) Andreessena — jako stworzenie produktu, który za- pewnia klientowi znacz(cid:167)c(cid:167) warto(cid:321)(cid:250). Oznacza to, (cid:352)e Twój produkt spe(cid:175)nia realne oczekiwania klienta w sposób lepszy ni(cid:352) produkty konkurencyjne. Niektórzy interpretuj(cid:167) poj(cid:171)cie dopasowania produktu do rynku o wiele szerzej, odnosz(cid:167)c je tak(cid:352)e do istnienia potwierdzonego modelu uzyskiwa- nia dochodu, tj. mo(cid:352)liwo(cid:321)ci udanej monetyzacji produktu. Inni uwzgl(cid:171)d- niaj(cid:167) tak(cid:352)e stosowanie op(cid:175)acalnego modelu pozyskiwania klientów. Takie definicje zrównuj(cid:167) dopasowanie produktu do rynku z prowadzeniem ren- townego biznesu. S(cid:167)dz(cid:171), (cid:352)e traktowanie poj(cid:171)cia dopasowanie produkt – rynek jako synonimu „rentowno(cid:321)ci” odwraca uwag(cid:171) od kluczowych aspektów tej koncepcji, które stanowi(cid:167) spójn(cid:167) i niezale(cid:352)n(cid:167) ca(cid:175)o(cid:321)(cid:250). W tej ksi(cid:167)(cid:352)ce pos(cid:175)uguj(cid:171) si(cid:171) podstawow(cid:167) definicj(cid:167), któr(cid:167) przytoczy(cid:175)em dwa akapity wy(cid:352)ej. W biznesie panuje rozró(cid:352)nienie mi(cid:171)dzy tworzeniem war- to(cid:321)ci dodanej a jej pozyskiwaniem. Warto(cid:321)(cid:250) trzeba najpierw wytworzy(cid:250), aby j(cid:167) pozyska(cid:250). (cid:351)eby nie by(cid:175)o niejasno(cid:321)ci, kwestie modelu biznesowego, po- zyskiwania klientów, marketingu i kalkulacji cen s(cid:167) istotne dla powodzenia biznesu, a ka(cid:352)de z tych zagadnie(cid:302) zas(cid:175)uguje na osobn(cid:167) ksi(cid:167)(cid:352)k(cid:171). W tej ksi(cid:167)(cid:352)- ce nawi(cid:167)zuj(cid:171) do tych aspektów prowadzenia przedsi(cid:171)biorstwa, nad który- mi mo(cid:352)esz zreszt(cid:167) popracowa(cid:250), stosuj(cid:167)c techniki ilo(cid:321)ciowe i jako(cid:321)ciowe. W rozdzia(cid:175)ach 13. i 14. w rzeczy samej omawiane s(cid:167) niuanse optymalizacji wska(cid:350)ników biznesowych, ale reszta ksi(cid:167)(cid:352)ki w lwiej cz(cid:171)(cid:321)ci po(cid:321)wi(cid:171)cona jest dzia(cid:175)aniom na rzecz uzyskania dopasowania produktu do rynku zgodnie z podstawow(cid:167) definicj(cid:167), któr(cid:167) wy(cid:175)o(cid:352)y(cid:175)em powy(cid:352)ej. PIRAMIDA DOPASOWANIA PRODUKT – RYNEK Do uzyskania dopasowania produktu do rynku sama definicja nie wystarczy. Dlatego w(cid:175)a(cid:321)nie opracowa(cid:175)em praktyczne ramy dzia(cid:175)ania, zwane Piramid(cid:167) dopasowania produkt – rynek (rysunek 1.1). W tym hierarchicznym modelu relacja produkt – rynek roz(cid:175)o(cid:352)ona jest na pi(cid:171)(cid:250) najwa(cid:352)niejszych komponen- tów, przedstawionych jako kolejne warstwy piramidy. Twój produkt opi- sany jest w górnej cz(cid:171)(cid:321)ci i sk(cid:175)ada si(cid:171) z trzech warstw. Rynek, sk(cid:175)adaj(cid:167)cy si(cid:171) z dwóch warstw, opisany jest w dolnej cz(cid:171)(cid:321)ci. Ka(cid:352)da warstwa uzale(cid:352)niona jest od warstwy, która znajduje si(cid:171) bezpo(cid:321)rednio pod ni(cid:167). Dopasowanie pro- duktu do rynku zajmuje przestrze(cid:302) mi(cid:171)dzy górn(cid:167) a doln(cid:167) cz(cid:171)(cid:321)ci(cid:167) piramidy. 28 Poleć książkęKup książkę Dopasowanie produktu do rynku w ramach metody Lean Product RYSUNEK 1.1. Piramida dopasowania produkt – rynek Rynek Maj(cid:167)c wzgl(cid:167)d na powy(cid:352)sz(cid:167) hierarchi(cid:171), zacznijmy od omówienia dolnej cz(cid:171)(cid:321)ci piramidy, czyli rynku. Rynek sk(cid:175)ada si(cid:171) z wszystkich zastanych i potencjal- nych klientów, których (cid:175)(cid:167)czy konkretna potrzeba lub zbiór powi(cid:167)zanych potrzeb. Przyk(cid:175)adowo, wszyscy ludzie w Polsce, którzy musz(cid:167) wype(cid:175)ni(cid:250) deklaracj(cid:171) podatkow(cid:167), sk(cid:175)adaj(cid:167) si(cid:171) na rynek rozlicze(cid:302) podatkowych. Wiel- ko(cid:321)(cid:250) tego rynku mo(cid:352)na okre(cid:321)li(cid:250) (cid:175)(cid:167)czn(cid:167) liczb(cid:167) wszystkich klientów na tym rynku lub (cid:175)(cid:167)cznym dochodem, jaki generuj(cid:167). Mo(cid:352)na u(cid:352)y(cid:250) dowolnej z tych dwóch miar, aby okre(cid:321)li(cid:250) obecn(cid:167) i przysz(cid:175)(cid:167), potencjaln(cid:167) wielko(cid:321)(cid:250) rynku. Ró(cid:352)ni klienci w obr(cid:171)bie rynku wybieraj(cid:167) ró(cid:352)ne rozwi(cid:167)zania, pozwalaj(cid:167)- ce im na zaspokojenie swoich potrzeb. Przyk(cid:175)adowo, jedni klienci z rynku rozlicze(cid:302) mog(cid:167) korzysta(cid:250) z us(cid:175)ug profesjonalnego ksi(cid:171)gowego, a inni — wype(cid:175)nia(cid:250) PIT-y samodzielnie, czy to r(cid:171)cznie, czy u(cid:352)ywaj(cid:167)c programu ta- kiego jak e-Deklaracje. Mo(cid:352)liwe jest porównanie udzia(cid:175)u konkuruj(cid:167)cych ze sob(cid:167) produktów w obr(cid:171)bie danego rynku. Móg(cid:175)by(cid:321) np. porówna(cid:250) udzia(cid:175)y Apple’a i Sam- sunga w rynku smartfonów. Mo(cid:352)na te(cid:352) podzieli(cid:250) rynek smartfonów na segmenty wed(cid:175)ug systemu operacyjnego (iOS, Android itd.). Przegl(cid:167)darki s(cid:167) przyk(cid:175)adem produktów, których udzia(cid:175)y rynkowe s(cid:167) uwa(cid:352)nie (cid:321)ledzone. 29 Poleć książkęKup książkę METODA LEAN PRODUCT Id(cid:167)c alejk(cid:167) w supermarkecie, stykasz si(cid:171) z produktami z ró(cid:352)nych kate- gorii rynkowych: pastami do z(cid:171)bów, szamponami, proszkami do prania, p(cid:175)atkami (cid:321)niadaniowymi, jogurtem czy piwem. Etap cyklu (cid:352)ycia produktu mo(cid:352)e si(cid:171) ró(cid:352)ni(cid:250). Wiele produktów — takich jak mleko, jajka i chleb — funkcjonuje na stosunkowo dojrza(cid:175)ych rynkach, które nie zapewniaj(cid:167) wi(cid:171)k- szej przestrzeni dla innowacji b(cid:167)d(cid:350) zmiany. Niemniej jednak czasami po- jawiaj(cid:167) si(cid:171) nowe rynki. Przyk(cid:175)adowo, marka Febreze stworzy(cid:175)a swój w(cid:175)asny rynek, wprowadzaj(cid:167)c produkt, który od(cid:321)wie(cid:352)a tkaniny bez potrzeby ich prania. Wcze(cid:321)niej ten rynek w ogóle nie istnia(cid:175). Na wielu rynkach mamy z kolei do czynienia z niezwykle aktywn(cid:167) rywalizacj(cid:167) firm, które usi(cid:175)uj(cid:167) zwi(cid:171)kszy(cid:250) swój udzia(cid:175) poprzez wprowadzanie innowacji. W Piramidzie dopasowania rynek podzielony jest na dwa komponenty: odbiorców docelowych i ich potrzeby. Warstwa potrzeb znajduje si(cid:171) nad warstw(cid:167) klientów docelowych, poniewa(cid:352) to ich potrzeby s(cid:167) najwa(cid:352)niejsze dla uzyskania dopasowania. Przy wytwarzaniu warto(cid:321)ci dodanej dla odbiorców nale(cid:352)y okre(cid:321)li(cid:250), jakie ich konkretne potrzeby przek(cid:175)adaj(cid:167) si(cid:171) na cenn(cid:167) okazj(cid:171) rynkow(cid:167). Raczej nie warto wchodzi(cid:250) na rynek, w którym istniej(cid:167)ce ju(cid:352) rozwi(cid:167)zania s(cid:167) dla klientów w pe(cid:175)ni satysfakcjonuj(cid:167)ce. Tworz(cid:167)c nowy produkt lub rozwijaj(cid:167)c istniej(cid:167)cy, powiniene(cid:321) odnosi(cid:250) si(cid:171) do tych potrzeb klientów, które nie s(cid:167) odpowiednio zaspokojone. Dlatego w(cid:175)a(cid:321)nie okre(cid:321)lam t(cid:171) warstw(cid:171) jako „za- niedbane potrzeby”. Klienci b(cid:171)d(cid:167) ocenia(cid:250) Twój produkt w porównaniu z konkurencj(cid:167), wobec czego wzgl(cid:171)dny poziom zaspokajania potrzeb uza- le(cid:352)niony jest od tego, jak wygl(cid:167)da konkurencja na danym rynku. Przejd(cid:350)my teraz do produktu. Twój produkt Produkt jest konkretn(cid:167) ofert(cid:167), maj(cid:167)c(cid:167) zadowoli(cid:250) pewien zestaw wymaga(cid:302) klienta. Z tej definicji jasno wynika, (cid:352)e poj(cid:171)cie dopasowania produkt – rynek dotyczy tak(cid:352)e us(cid:174)ug. Przyj(cid:171)(cid:175)o si(cid:171), (cid:352)e o ile produkt jest pewnym towarem fi- zycznym, to us(cid:175)uga ma by(cid:250) czym(cid:321) niematerialnym. Niemniej jednak w cza- sach, kiedy produkty dostarcza si(cid:171) poprzez sie(cid:250) i urz(cid:167)dzenia mobilne, roz- ró(cid:352)nienie to traci na ostro(cid:321)ci, czego przyk(cid:175)adem jest popularny termin oprogramowania jako us(cid:174)uga (ang. software as a service — SaaS). 30 Poleć książkęKup książkę Dopasowanie produktu do rynku w ramach metody Lean Product W przypadku oprogramowania takim produktem jest uruchomiony na serwerze nienamacalny kod, którego odbiorca w (cid:352)yciu nie zobaczy na oczy. Namacalnym elementem oprogramowania, z którym u(cid:352)ytkownik ma stycz- no(cid:321)(cid:250), jest sam UX, który znajduje si(cid:171) u szczytu piramidy. Dotyczy to zresz- t(cid:167) nie tylko oprogramowania, ale i ka(cid:352)dego produktu, z którego korzysta u(cid:352)ytkownik. To w(cid:175)a(cid:321)nie UX sprawia, (cid:352)e odbiorca mo(cid:352)e korzysta(cid:250) z funk- cjonalno(cid:321)ci produktu. Zapewniana przez produkt funkcjonalno(cid:321)(cid:250) przyjmuje form(cid:171) wielu ró(cid:352)- nych mo(cid:352)liwo(cid:321)ci, opracowanych z my(cid:321)l(cid:167) o zaspokojeniu poszczególnych zaniedbanych potrzeb odbiorców. (cid:174)(cid:167)cznie sk(cid:175)adaj(cid:167) si(cid:171) one na zestaw funkcji produktu, czyli warstw(cid:171) u(cid:175)o(cid:352)on(cid:167) bezpo(cid:321)rednio pod warstw(cid:167) UX. Aby okre(cid:321)li(cid:250), jakie funkcje nale(cid:352)y zapewni(cid:250), trzeba wskaza(cid:250) konkretne potrzeby klienta, które produkt musi zaspokoi(cid:250). W ramach tego istotne jest okre(cid:321)lenie, pod jakim w(cid:175)a(cid:321)ciwie wzgl(cid:171)dem Twój produkt b(cid:171)dzie lepszy od konkurencyjnych ofert na rynku. To w(cid:175)a(cid:321)nie le(cid:352)y u podstaw strategii produktu. Zbiór potrzeb, które chcesz zaspokoi(cid:250) poprzez swój produkt, przek(cid:175)ada si(cid:171) na propozycj(cid:171) warto(cid:321)ci, która w piramidzie znajduje si(cid:171) tu(cid:352) pod „zestawem funkcji”. Obietnica warto(cid:321)ci jednocze(cid:321)nie umieszczona jest bezpo(cid:321)rednio nad potrzebami klienta i tym samym determinuje w ja- kim(cid:321) stopniu to, (cid:352)e rozwi(cid:167)zania oferowane przez produkt odpowiadaj(cid:167) po- trzebom, które klient chce zaspokoi(cid:250). Te trzy warstwy: propozycji warto(cid:321)ci, zestawu funkcji i UX sk(cid:175)adaj(cid:167) si(cid:171) (cid:175)(cid:167)cznie na Twój produkt. Jak wida(cid:250) na rysunku 1.1, produkt i rynek s(cid:167) osob- nymi sekcjami Piramidy dopasowania produkt – rynek. Wytwarzanie warto(cid:321)ci dodanej dla klienta polega na odpowiednim dopasowaniu tych dwóch segmentów do siebie. Dopasowanie produktu do rynku Uj(cid:171)te w tym modelu dopasowanie produkt – rynek nale(cid:352)y odczytywa(cid:250) ja- ko miar(cid:171) przystawalno(cid:321)ci produktu (trzech górnych warstw piramidy) do potrzeb rynku (dwóch dolnych warstw). Twoi odbiorcy docelowi okre(cid:321)l(cid:167), na ile Twój produkt zaspokaja ich potrzeby. Nale(cid:352)y pami(cid:171)ta(cid:250), (cid:352)e b(cid:171)d(cid:167) to robi(cid:250) w odniesieniu do innych, dost(cid:171)pnych na rynku produktów. Produkt musi zaspokaja(cid:250) owe potrzeby skuteczniej ni(cid:352) produkty konkurencyjne, aby mo(cid:352)na go by(cid:175)o uzna(cid:250) za dopasowany. Omówmy przypadek produktu, któremu to si(cid:171) uda(cid:175)o. 31 Poleć książkęKup książkę METODA LEAN PRODUCT QUICKEN: Z 47. MIEJSCA NA PODIUM (cid:320)wietnym przyk(cid:175)adem produktu, któremu uda(cid:175)o si(cid:171) osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250) dopasowanie do ca(cid:175)kiem zat(cid:175)oczonego rynku, jest Quicken, opracowany przez Intuit program do zarz(cid:167)dzania osobistymi wydatkami. Scott Cook i Tom Proulx zawsze stosowali si(cid:171) do zasad Lean, pomimo (cid:352)e za(cid:175)o(cid:352)yli Intuit wiele lat przed sformu(cid:175)owaniem idei Lean Startup. Kiedy Quicken debiutowa(cid:175), na rynku znajdowa(cid:175)o si(cid:171) ju(cid:352) 46 innych tego typu programów. Po przeprowa- dzeniu bada(cid:302) klientów wspó(cid:175)za(cid:175)o(cid:352)yciele spó(cid:175)ki doszli do wniosku, (cid:352)e (cid:352)a- den z konkurencyjnych produktów nie uzyska(cid:175) pe(cid:175)nego dopasowania do rynku. Nie zaspokaja(cid:175)y one potrzeb u(cid:352)ytkowników i by(cid:175)y trudne w obs(cid:175)u- dze. Szefowie Intuit sformu(cid:175)owali wówczas hipotez(cid:171), (cid:352)e interfejs oparty na metaforze ksi(cid:167)(cid:352)eczki czekowej oka(cid:352)e si(cid:171) przyst(cid:171)pny, poniewa(cid:352) ogó(cid:175) od- biorców ma na co dzie(cid:302) styczno(cid:321)(cid:250) z czekami. Hipoteza okaza(cid:175)a si(cid:171) trafna — UX uzyskany poprzez u(cid:352)ycie interfejsu czekowego przypad(cid:175) klientom do gustu, dzi(cid:171)ki czemu Quicken szybko sta(cid:175) si(cid:171) najpopularniejszym pro- gramem do zarz(cid:167)dzania bud(cid:352)etem osobistym. Sukces Quicken w du(cid:352)ej mierze wzi(cid:167)(cid:175) si(cid:171) z tego, (cid:352)e Intuit przyj(cid:171)(cid:175)o zasady post(cid:171)powania, które dzi(cid:321) uznaliby(cid:321)my za przyk(cid:175)ad zastosowania metody Lean. Firma ta przyj(cid:171)(cid:175)a nowatorskie podej(cid:321)cie, polegaj(cid:167)ce na wykorzysta- niu bada(cid:302) klientów i testów z u(cid:352)ytkownikami do pokierowania rozwojem oprogramowania. Twórcy programu regularnie prowadzili testy u(cid:352)ytecz- no(cid:321)ci kolejnych wersji oprogramowania przed ich wdro(cid:352)eniem i udost(cid:171)p- niali publiczne wersje beta na wiele lat, zanim sta(cid:175)o si(cid:171) to standardow(cid:167) praktyk(cid:167). Wymy(cid:321)lili metod(cid:171) follow me home, (zapro(cid:321) mnie do siebie), pole- gaj(cid:167)c(cid:167) na tym, (cid:352)e pracownicy Intuit czekali w sklepach, a(cid:352) kto(cid:321) nab(cid:171)dzie egzemplarz Quicken, a nast(cid:171)pnie prosili klienta o mo(cid:352)liwo(cid:321)(cid:250) udania si(cid:171) do jego domu, aby zobaczy(cid:250), jak korzysta z oprogramowania. Dzi(cid:171)ki temu firma mog(cid:175)a lepiej pozna(cid:250) pierwsze wra(cid:352)enia klientów. Przeanalizujmy teraz przypadek Quicken na podstawie Piramidy dopa- sowania produkt – rynek. Rynek by(cid:175) pe(cid:175)en klientów, a produkt z ca(cid:175)(cid:167) pewno(cid:321)ci(cid:167) odnosi(cid:175) si(cid:171) do ich realnych potrzeb: ludzie potrzebowali pomocy w zbilan- sowaniu wydatków i prze(cid:321)ledzeniu, na co wydaj(cid:167) swoje pieni(cid:167)dze. Dost(cid:171)p- ne wcze(cid:321)niej oprogramowanie by(cid:175)o pomocne, ale cho(cid:250) na rynku funkcjo- nowa(cid:175)o 46 produktów, potrzeby klientów wci(cid:167)(cid:352) pozostawa(cid:175)y zaniedbane. W wyniku rozmów z klientami szefowie Intuit mogli dopilnowa(cid:250), aby zestaw funkcji Quicken odpowiada(cid:175) na owe potrzeby. Zebrane uwagi pozwoli(cid:175)y 32 Poleć książkęKup książkę Dopasowanie produktu do rynku w ramach metody Lean Product na opracowanie innowacyjnego UX, które znacznie u(cid:175)atwi(cid:175)o u(cid:352)ytkownikom obs(cid:175)ug(cid:171) programu. Ta wyra(cid:350)na poprawa komfortu obs(cid:175)ugi by(cid:175)a w istocie rzeczy najwa(cid:352)niejszym czynnikiem, który wp(cid:175)yn(cid:167)(cid:175) korzystnie na propozy- cj(cid:171) warto(cid:321)ci Quicken. Osi(cid:167)gaj(cid:167)c dopasowanie produkt – rynek, Quicken odniós(cid:175) sukces w warunkach ostrej konkurencji, co wspó(cid:175)za(cid:175)o(cid:352)yciele firmy (cid:352)artobliwie nazwali „przywilejem 47. gracza”. METODA LEAN PRODUCT Skoro ju(cid:352) opracowali(cid:321)my szczegó(cid:175)owy model dopasowania rynkowego, to jak w(cid:175)a(cid:321)ciwie mamy si(cid:171) zabra(cid:250) za jego uzyskanie? Na podstawie swoich do- (cid:321)wiadcze(cid:302), zwi(cid:167)zanych ze stosowaniem Piramidy dopasowania we wspó(cid:175)- pracy z wieloma zespo(cid:175)ami, sformu(cid:175)owa(cid:175)em prosty, iteracyjny proces, który to umo(cid:352)liwia. Metoda Lean Product, przedstawiona na rysunku 1.2, prze- prowadzi Ci(cid:171) przez kolejne warstwy piramidy od do(cid:175)u do góry, pomagaj(cid:167)c wyrazi(cid:250) i przetestowa(cid:250) g(cid:175)ówne hipotezy dla ka(cid:352)dego z pi(cid:171)ciu komponen- tów dopasowania. RYSUNEK 1.2. Metoda Lean Product 33 Poleć książkęKup książkę METODA LEAN PRODUCT Sze(cid:321)(cid:250) kroków metody Lean Product opisz(cid:171) szczegó(cid:175)owo w cz(cid:171)(cid:321)ci II, po(cid:321)wi(cid:171)caj(cid:167)c ka(cid:352)demu z nich po jednym rozdziale: 1. Wskazanie odbiorców docelowych. 2. Zidentyfikowanie zaniedbanych potrzeb odbiorców. 3. Zdefiniowanie propozycji warto(cid:321)ci. 4. Okre(cid:321)lenie zestawu funkcji MVP. 5. Stworzenie prototypu MVP. 6. Przetestowanie MVP z udzia(cid:175)em klientów. Ostatnie trzy kroki odnosz(cid:167) si(cid:171) do istotnego w metodologii Lean poj(cid:171)cia produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalno(cid:321)ci (ang. minimum viable product — MVP). Omówi(cid:171) je szerzej w rozdzia(cid:175)ach 6. i 7., ale chodzi ogólnie o minimalny zakres funkcjonalno(cid:321)ci, który odbiorca docelowy by(cid:175)by sk(cid:175)on- ny uzna(cid:250) za zapewniaj(cid:167)cy mu dostateczn(cid:167) warto(cid:321)(cid:250) dodan(cid:167). Przy opraco- wywaniu nowego produktu nale(cid:352)y unika(cid:250) tworzenia wi(cid:171)kszej ilo(cid:321)ci zaso- bów, ni(cid:352) jest to konieczne do tego, aby móc zweryfikowa(cid:250) hipotezy przy udziale klientów. Poj(cid:171)cie MVP jest istotne, gdy tworzysz pierwsz(cid:167) wersj(cid:171) jakiegokolwiek produktu (w skrócie v1). Przydaje si(cid:171) te(cid:352), gdy przeprojek- towujesz istniej(cid:167)cy ju(cid:352) produkt lub opracowujesz wersj(cid:171) v2. Metoda Lean Product znajduje zastosowanie tak(cid:352)e wtedy, kiedy nie two- rzysz ca(cid:175)ego produktu, lecz jedynie rozwijasz funkcjonalno(cid:321)(cid:250) lub udoskona- lasz produkt zastany. W takich przypadkach, je(cid:321)li ma Ci to u(cid:175)atwi(cid:250) dzia(cid:175)anie, mo(cid:352)esz odnie(cid:321)(cid:250) etapy tego procesu do MVP zamiast do ca(cid:175)ego produktu. Krok 5. odnosi si(cid:171) z kolei do prototypu MVP. Celowo u(cid:352)ywam tego ob- szernego poj(cid:171)cia, aby uchwyci(cid:250) szeroki zakres powi(cid:167)zanych z produktem wytworów, które mo(cid:352)na przetestowa(cid:250) z klientami. Cho(cid:250) pierwszym „pro- totypem” do przetestowania mo(cid:352)e by(cid:250) Twój produkt docelowy, wi(cid:171)cej zyskasz mniejszym kosztem, testuj(cid:167)c swoje hipotezy przed opracowaniem produktu. Nie ka(cid:352)dy produkt b(cid:167)d(cid:350) funkcja wymaga przeprowadzenia wszystkich sze(cid:321)ciu kroków. Niektóre s(cid:167) wymagane tylko przy tworzeniu produktu ca(cid:175)kowicie od podstaw. Rozwa(cid:352)my np. okre(cid:321)lanie odbiorców docelowych, wskazywanie zaniedbanych potrzeb i definiowanie propozycji warto(cid:321)ci. Po udanym wykonaniu tych czynno(cid:321)ci dla danego produktu powracanie do nich mo(cid:352)e nie by(cid:250) przez d(cid:175)u(cid:352)szy czas konieczne. Po wypuszczeniu v1 produktu nale(cid:352)y natomiast udoskonala(cid:250) go i wzbogaca(cid:250) o dodatkowe funkcje, powtarzaj(cid:167)c trzy pozosta(cid:175)e kroki: wybieranie funkcji do przygo- towania, tworzenie ich i testowanie z klientami. 34 Poleć książkęKup książkę Dopasowanie produktu do rynku w ramach metody Lean Product W celu zwi(cid:171)kszenia szans na uzyskanie dopasowania produkt – rynek proces zorganizowany jest tak, aby zach(cid:171)ci(cid:250) do zachowania pewnego rygo- ru w my(cid:321)leniu o produkcie. W pewnym sensie proces ten jest list(cid:167) kontrol- n(cid:167), która ma Ci pomóc zapami(cid:171)ta(cid:250) najwa(cid:352)niejsze za(cid:175)o(cid:352)enia i decyzje, które trzeba przyj(cid:167)(cid:250) lub podj(cid:167)(cid:250) w ramach budowania produktu. Nawet je(cid:321)li owe za(cid:175)o(cid:352)enia i decyzje nie s(cid:167) wyra(cid:352)ane wprost, to i tak funkcjonuj(cid:167) gdzie(cid:321) w domy(cid:321)le. Metoda Lean Product pomaga w otwartym formu(cid:175)owaniu za(cid:175)o(cid:352)e(cid:302) i hipotez, które mo(cid:352)esz rewidowa(cid:250) wraz z kolejnymi iteracjami. Pomijaj(cid:167)c te kluczowe etapy pracy koncepcyjnej, pozbawiasz sam siebie wp(cid:175)ywu na istotne elementy, takie jak klienci docelowi i strategia produktu. Kluczowym poj(cid:171)ciem w produkcji Lean, które leg(cid:175)o u podstaw idei Lean Startup, jest rework: konieczno(cid:321)(cid:250) po(cid:321)wi(cid:171)cenia czasu na naprawienie czego(cid:321), czego nie da(cid:175)o si(cid:171) stworzy(cid:250) poprawnie za pierwszym podej(cid:321)ciem. Minimaliza- cja konieczno(cid:321)ci nanoszenia takich poprawek odgrywa zasadnicz(cid:167) rol(cid:171) w ogra- niczaniu marnowania zasobów. Poza u(cid:175)atwieniem osi(cid:167)gni(cid:171)cia dopasowania produktu do rynku metoda Lean Product pomo(cid:352)e Ci robi(cid:250) to odpowiednio szybciej poprzez ograniczenie ilo(cid:321)ci dodatkowej pracy nad poprawkami. (cid:351)eby by(cid:175)o jasne, korzystanie z metody Lean Product nie oznacza, (cid:352)e nie b(cid:171)dzie (cid:352)adnych poprawek. Metoda ta obejmuje iteracyjny proces, który wymaga korygowania hipotez, projektów i produktów wraz z post(cid:171)pami prac — to wszystko jak najbardziej mie(cid:321)ci si(cid:171) w poj(cid:171)ciu rework. Celem pro- cesu jest uzyskanie dopasowania produktu najszybciej, jak to mo(cid:352)liwe. B(cid:175)yskawiczne, lecz rygorystyczne my(cid:321)lenie, umo(cid:352)liwiaj(cid:167)ce unikni(cid:171)cie do- datkowych prac poprawkowych, pomaga w osi(cid:167)gni(cid:171)ciu tego celu. Metod(cid:171) Lean Product mo(cid:352)esz potraktowa(cid:250) jak (cid:250)wiczenia i kata, które pocz(cid:167)tkuj(cid:167)cy karatecy powtarzaj(cid:167) w ramach zdobywania kolejnych ky(cid:335). Po opanowaniu fundamentalnych technik i zdobyciu czarnych pasów ucznio- wie mog(cid:167) (cid:175)(cid:167)czy(cid:250), miesza(cid:250) i modyfikowa(cid:250) ró(cid:352)ne ruchy, tworz(cid:167)c swój w(cid:175)asny styl. Jak to elokwentnie uj(cid:167)(cid:175) mistrz Bruce Lee: „Przestrzegaj zasad, ale nie daj si(cid:171) im sp(cid:171)ta(cid:250)” oraz „Przyswajaj, co przydatne, odrzucaj bezu(cid:352)yteczne i wno(cid:321) to, co twoje”. Zach(cid:171)cam Ci(cid:171) do post(cid:171)powania zgodnie z jego pora- dami w toku dalszej lektury i wykorzystywania zawartych w tej ksi(cid:167)(cid:352)ce pomys(cid:175)ów oraz wskazówek w praktyce. Sam przy tym ch(cid:171)tnie wys(cid:175)ucham Twoich pyta(cid:302), uwag i opowie(cid:321)ci zwi(cid:167)- zanych z wykorzystywaniem koncepcji zawartych w tej ksi(cid:167)(cid:352)ce. Mo(cid:352)esz si(cid:171) nimi podzieli(cid:250) na stronie jej towarzysz(cid:167)cej: http://leanproductplaybook.com. Znajdziesz tam równie(cid:352) najnowsze informacje zwi(cid:167)zane z ksi(cid:167)(cid:352)k(cid:167), a tak(cid:352)e b(cid:171)dziesz móg(cid:175) zabra(cid:250) g(cid:175)os w dyskusjach o tworzeniu udanych produktów. 35 Poleć książkęKup książkę METODA LEAN PRODUCT Zanim jeszcze przejdziemy do pierwszego kroku metody Lean Product, w kolejnym rozdziale omówi(cid:171) istotne poj(cid:171)cia przestrzeni problemów i roz- wi(cid:167)za(cid:302). Zaznajomienie si(cid:171) z nimi pomo(cid:352)e Ci zrozumie(cid:250), co b(cid:171)dzie si(cid:171) dzia(cid:175)o w kolejnych krokach. 36 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Metoda Lean Product. Jak być innowacyjnym dzięki wykorzystaniu minimalnej koniecznej funkcjonalności i informacji zwrotnej od klientów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: