Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00277 006246 19954270 na godz. na dobę w sumie
Strategia flirtu. 52 przyjemne sposoby na miłość - książka
Strategia flirtu. 52 przyjemne sposoby na miłość - książka
Autor: , Liczba stron: 288
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1747-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czułe słówka

Od słowa do słowa...

Mały flircik jest dobry na wszystko. Jeśli jesteś osobą samotną, może osłodzić Ci nieciekawy wieczór. Jeśli masz partnera, podniesie temperaturę Waszego związku. Większość miejsc i okazji aż prosi się o flirt -- musisz tylko nauczyć się je wykorzystywać. Możesz to robić w warzywniaku, na wyciągu narciarskim, w kolejce do kserokopiarki, w bibliotece, a nawet w pociągu, szczególnie w sytuacji, gdy konduktor informuje Cię, że Twój bilet stracił ważność.

Szczęście w miłości nie jest kwestią przypadku. Wymaga od szczęściarza sporo pracy, lecz jakże to przyjemne zajęcie! Niniejsza książka, opierając się na historiach z życia wziętych, proponuje Ci gotowe do użycia pomysły na zauroczenie ludzi, którzy Ci się podobają. Prezentuje również wiele cennych i zabawnych wskazówek, jak stać się fantastycznym uwodzicielem bądź uroczą uwodzicielką. Wywołuj pozytywne wibracje i przyciągaj do siebie miłość!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Strategia flirtu. 52 przyjemne sposoby na mi³oœæ Autor: Susan Rabin, Barbara Lagowski T³umaczenie: Katarzyna Rybak ISBN: 978-83-246-1747-0 Tytu³ orygina³u: Lucky in Love: 52 Fabulous, Foolproof Flirting Strategies, One for Every Week of the Year Format: A5, stron: 288 Czu³e s³ówka Od s³owa do s³owa… • Flirtuj spontanicznie i z klas¹ • Rozniecaj p³omieñ i wzbudzaj fascynacjê • Przyci¹gaj mi³oœæ i zostañ mistrzem flirtu Ma³y flircik jest dobry na wszystko. Jeœli jesteœ osob¹ samotn¹, mo¿e os³odziæ Ci nieciekawy wieczór. Jeœli masz partnera, podniesie temperaturê Waszego zwi¹zku. Wiêkszoœæ miejsc i okazji a¿ prosi siê o flirt — musisz tylko nauczyæ siê je wykorzystywaæ. Mo¿esz to robiæ w warzywniaku, na wyci¹gu narciarskim, w kolejce do kserokopiarki, w bibliotece, a nawet w poci¹gu, szczególnie w sytuacji, gdy konduktor informuje Ciê, ¿e Twój bilet straci³ wa¿noœæ. Szczêœcie w mi³oœci nie jest kwesti¹ przypadku. Wymaga od szczêœciarza sporo pracy, lecz jak¿e to przyjemne zajêcie! Niniejsza ksi¹¿ka, opieraj¹c siê na historiach z ¿ycia wziêtych, proponuje Ci gotowe do u¿ycia pomys³y na zauroczenie ludzi, którzy Ci siê podobaj¹. Prezentuje równie¿ wiele cennych i zabawnych wskazówek, jak staæ siê fantastycznym uwodzicielem b¹dŸ urocz¹ uwodzicielk¹. Wywo³uj pozytywne wibracje i przyci¹gaj do siebie mi³oœæ! • Spraw, by nieœmia³oœæ przesz³a do historii. • Korzystaj z rekwizytów u³atwiaj¹cych flirt. • Wykonuj spontaniczne gesty uprzejmoœci. • Stwarzaj okazje do flirtu w ¿yciu towarzyskim. • ProwadŸ uwodzicielskie rozmowy telefoniczne. • Dowiedz siê, jak powinno siê zaczynaæ i jak nie nale¿y koñczyæ rozmowy. Spis treści Podziękowania Wstęp Część I Test Tydzień 1. Trzy kluczowe elementy udanego flirtu Część II Postawa Tydzień 2. Aby dotrzeć do innego celu, obierz inną drogę Tydzień 3. Tydzień 4. Sam zorganizuj sobie życie osobiste Jeśli to nie miłość od pierwszego wejrzenia... spójrz ponownie Spraw, by nieśmiałość przeszła do historii Tydzień 5. Tydzień 6. Powiedz szczerze coś miłego Tydzień 7. Wykonuj spontaniczne (ale nie anonimowe) gesty uprzejmości Tydzień 8. Rozchmurz się! Tydzień 9. Zawstydzające momenty, o których każdy flirciarz wolałby zapomnieć 7 13 19 27 31 37 42 50 56 62 64 10 Spis treści Tydzień 10. Okaż odrobinę ludzkiej słabości Tydzień 11. Przestań siebie deptać! Tydzień 12. Przygotuj się na odwzajemnienie flirtu! Tydzień 13. Spraw, aby rozstania stały się łatwiejsze Siedem dni na dojście do siebie po tym, Tydzień 14. jak zostałeś odrzucony Część III Podejście Tydzień 15. Poproś o pomoc najlepszego trenera! Tydzień 16. Aby spotykać interesujących ludzi, bądź interesującą osobą Tydzień 17. Wybierz z tłumu tę wyjątkową osobę Tydzień 18. Rozmawiaj z nieznajomymi Tydzień 19. Zamień powitania w spotkania Tydzień 20. Uśmiechaj się, kiedy to mówisz! 69 75 79 83 91 99 109 113 118 123 (A zwłaszcza kiedy tego nie mówisz!) 127 Tydzień 21. Trójkąt flirtu (Wypróbuj go!) 132 Tydzień 22. Lustereczko, lustereczko 137 Tydzień 23. Użyj trzech P 143 Tydzień 24. Ćwicz zadawanie otwartych pytań 147 Tydzień 25. 152 Tydzień 26. Przestrzeń osobista to rzecz święta! 158 Tydzień 27. Wyślij wiadomość, nie wypowiadając ani słowa 163 Tydzień 28. Kiedy mowa ciała zawodzi 167 Tydzień 29. Pokonaj różnice w konwersacji mające związek z płcią 169 Tydzień 30. 175 Sprawdź brzmienie swojego głosu Śpiesz się powoli Spis treści 11 Część IV Postępowanie Tydzień 31. Tydzień 32. Wykorzystuj właściwie rekwizyty Skompletuj własny zestaw do flirtowania pomocne podczas flirtowania Tydzień 33. Pięćdziesiąt dwa cudowne rekwizyty, które pomagają flirtować Stwarzaj okazje do flirtu w życiu towarzyskim Tydzień 34. Tydzień 35. Udaj się tam, gdzie najlepiej flirtować Tydzień 36. Powiedz, co czujesz Tydzień 37. W jaki sposób nie kończyć rozmowy? Tydzień 38. Pozwól, aby dzięki odległości serce zabiło mocniej Tydzień 39. W jaki sposób przeprowadzić wspaniałą rozmowę telefoniczną? Tydzień 40. Powiększ internetową listę znajomych Tydzień 41. Znajdź własne miejsce w internecie Tydzień 42. Zamieść na stronie internetowej przyciągający uwagę profil Tydzień 43. Co o Tobie mówi Twoja odpowiedź? Tydzień 44. Naucz się spontanicznego flirtu Tydzień 45. Wskrześ starą miłość Tydzień 46. Znajdź związek w miejscu pracy! Tydzień 47. W jaki sposób wykorzystać spotkanie? Tydzień 48. Pogodzić się z utratą miłości Tydzień 49. Dochodzenie do siebie po utracie miłości: więcej praktycznych porad Tydzień 50. Dyskryminacja ze względu na wiek 183 187 193 197 203 208 212 217 224 230 238 240 244 247 252 259 265 270 277 279 12 Spis treści Tydzień 51. Teraz, kiedy otworzyłeś drzwi, pamiętaj o tym, aby je zamknąć! Tydzień 52. Twoja historia 282 286 Susan Rabin 19 Trzy kluczowe elementy udanego flirtu W przeciwieństwie do tego, co być może mówiła mama, „flirt” nie jest pięcioliterowym synonimem tych wszystkich słów, które oznaczają „podryw”. Flirtowanie jest uroczym i szczerym wyrazem zainteresowania drugą osobą — pozbawionym manipulacji i obłudy. To umiejętność, która umożliwia Ci wyrażanie uczuć i rozumienie sygnałów wysyłanych przez innych ludzi. Najważniejsze jednak jest to, że flirtowanie to sztuka interak- cji, która nie kryje w sobie poważnych intencji i dzięki temu stanowi świetną zabawę. Czy jednak najbardziej udane flirty to te, które rodzą się spontanicznie, a nie te, które stanowią wyuczoną umiejętność? Absolutnie nie! Od 1985 roku pokazałam dziesiątkom tysięcy samotnych mężczyzn i kobiet, w jaki sposób wykonać pierwszy najważniejszy krok, w jaki sposób zamienić ten pierwszy krok w pierwszą randkę i wykorzystywać ukryte zdolności flirto- wania w celu zjednywania sobie różnych ludzi w życiu i dodawania ich do listy znajomych — wśród tych ludzi znaleźć można fascynujących przyja- ciół, zwykłych znajomych, znajomości na tle zawodowym i oczywiście ży- ciowych partnerów. Ci mężczyźni i te kobiety podzielają moje przekonanie, iż tajemnica bycia szczęśliwym w miłości leży w osiągnięciu właściwej rów- nowagi pomiędzy Postawą, Podejściem i Postępowaniem. Ogromna liczba tych osób przestała od tamtego czasu należeć do grona ludzi samotnych. Postawa bez właściwego Podejścia prowadzi donikąd. Podobnie jak Po- stępowanie, za którym nie kryje się właściwa Postawa, wymaga zmiany! Który z tych trzech elementów wykorzystujesz właściwie? Który działa na Twoją niekorzyść? Poniższy krótki test pomoże Ci odkryć, które z trzech P już wykorzystujesz oraz które z moich strategii będą najbardziej pomocne w Twoim przypadku. Miłej zabawy! 20 Strategia flirtu. 52 przyjemne sposoby na miłość 1. Znajdujesz się na wyciągu narciarskim. Słyszysz, jak kierujący wycią- giem krzyczy: „Bez pary? Czy któraś z osób na wyciągu nie ma pary?”. Rozglądasz się. Osoba „bez pary”, o której mowa, chociaż otulona kombinezonem z goreteksu, jest bez wątpienia przedstawicielem prze- ciwnej płci. Co robisz? a. Pozostajesz w miejscu, w którym się znajdujesz. Ktoś znajomy na pewno zaraz do Ciebie podejdzie. Możesz zaczekać. b. Zastanawiasz się. Czy ta osoba jest atrakcyjna? Czy wygląda jakby była gotowa na miłość? Ups, za późno. Miejsce zostało zajęte. c. Zajmujesz miejsce wraz z osobą „bez pary”, ale nic nie mówisz. To, że dzielicie tę samą przestrzeń, nie oznacza, że macie wspólne tematy do rozmowy. 2. Na przyjęciu zaczynasz rozmawiać z bardzo atrakcyjna osobą. Wydaje się jednak, że ona nie interesuje się Tobą. Co robisz? a. To chyba sen. Nawiązanie rozmowy z kompletnie obcą osobą? Ty? Nie w tym życiu. b. Zastanawiasz się, czy uda Ci się wybrnąć z tej niezręcznej sytuacji, zachowując twarz. Być może, jeśli będziesz dostatecznie długo wpatry- wał się w znajdującą się na dywanie plamę po paście z awokado, osoba zrozumie sygnał i odejdzie. c. Besztasz ją. Jeśli ten klown nie potrafi dostrzec tego, że jesteś wspa- niały, kto go potrzebuje? 3. Jesteś pewny, że już wcześniej spotkałeś gdzieś tę intrygującą osobę, ale nie pamiętasz jej imienia! Co robisz? a. Pytasz przyjaciela. Jeżeli ten ktoś Cię zna, musicie mieć wspólnego przyjaciela, który uzupełni brakujące informacje. b. Chwytasz Pana/Panią X za ramię, spoglądasz w oczy i szeptasz: „Czy ja Pana/Pani nie znam? Wygląda Pan/Pani znajomo”. Susan Rabin 21 c. Nic nie robisz. Osoba ta nie była Tobą dostatecznie zainteresowana, kiedy spotkaliście się po raz pierwszy. Czy zainteresuje się Tobą teraz? 4. Rozmowa, którą prowadzisz z nowo poznaną osobą, staje się nudna. Co robisz? a. Opowiadasz nieprzyzwoity dowcip. Znasz ich całe mnóstwo! b. Nic nie mówisz. Oczywiście nie wnosi to nic do rozmowy, ale z pew- nością jest lepsze niż powiedzenie czegoś niewłaściwego! c. Znajdujesz wymówkę i odchodzisz. Jeśli rozmówca/rozmówczyni nie wie, o co Cię zapytać, jak duże jest jego/jej zainteresowanie? 5. Uważasz, że flirtowanie jest: a. stresującym doświadczeniem. Skąd możesz wiedzieć, czy to, co ro- bisz lub mówisz, jest właściwe? b. łatwe, jeśli mówisz ludziom to, co chcą usłyszeć. c. czymś, co musisz robić, jeśli kiedykolwiek pragniesz wyjść za mąż/ożenić się lub uprawiać seks. 6. Jest godzina 20.15. Właśnie skończyłeś zajęcia z aktorstwa i jesteś bar- dzo głodny! Atrakcyjny partner/partnerka z zajęć, z którym/ którą grałeś, sprawia wrażenie jakby miał/miała ochotę coś przekąsić, więc: a. Skłaniasz się ku tej obiecującej perspektywie i zabierasz go/ją do naj- bliższego, romantycznego bistro. Dlaczego by nie zaspokoić apetytu dwóch osób jednocześnie? b. Skłaniasz się ku tej obiecującej perspektywie i zapraszasz tę wyjąt- kową osobę, jak również innych niemających co ze sobą zrobić uczest- ników zajęć do pobliskiej jadłodajni. W grupie jest bezpieczniej. c. Mówisz dobranoc. To były wyczerpujące zajęcia i ćwiczyliście grę tak długo, że chcesz iść spać. Osoba ta jest bardzo miła, ale prawdo- podobnie również ma ochotę na odrobinę snu. 22 Strategia flirtu. 52 przyjemne sposoby na miłość 7. Właśnie wstąpiłeś do nowej organizacji politycznej i odczuwasz nagły przypływ energii! Stary, zobojętniały „ty” został zastąpiony kimś w ty- pie podżegacza, który żyje, karmi się i oddycha swoimi przekonaniami. Naturalnie kiedy spotykasz nową osobę: a. podchodzisz do niej i proponujesz, aby przyszła na spotkanie orga- nizacji! Ta grupa zmieniła Twoje życie! To samo może przydarzyć się jej. b. prezentujesz swoje przekonania. Co może być bardziej ekscytującego lub przyciągającego niż ktoś, kto jest aktywny i zaangażowany? c. uzyskujesz informacje na temat tego, po której ze stron się opowiada. Sypianie z wrogiem jest w Twoim przypadku wykluczone. 8. Na targu zdrowej żywności dostrzegasz atrakcyjną osobę robiącą zakupy, która „maca” pomidory. Dostrzegasz również, że nie nosi obrączki. Co robisz? a. Informujesz ją, że najlepszym sposobem na sprawdzenie dojrzałości pomidorów jest sprawdzenie ich zapachu. Być może powstrzymasz tę osobę od zamienienia całego kosza pomidorów w miazgę. b. Uśmiechasz się, wybierasz kilka dojrzałych pomidorów i wkładasz je do jej koszyka. Następnie czekasz na słowo „dziękuję”. c. Przechodzisz obok. Jeżeli ta osoba nie ma pojęcia o wybieraniu produktów, nigdy nie będzie pasowała do Twojego zdrowego trybu życia. WYNIK: Kwestia podejścia (Większość odpowiedzi A) Jeśli najczęściej wybieraną przez Ciebie odpowiedzią była odpowiedź A, Twoje podejście powstrzymuje Cię prawdopodobnie od bycia odważną, Susan Rabin 23 przystępną osobą lubiącą flirt, którą w rzeczywistości jesteś! Bez względu na to, czy Twoja skłonność ujawni się z dużą intensywnością lub nie ujaw- ni się w ogóle, w części niniejszej książki zatytułowanej „Podejście” znaj- dziesz odpowiednie dla siebie strategie działania. Przestań czekać na to, aż okazja sama zapuka do Twoich drzwi i zjawi się przystojniak lub szałowa dziewczyna! Wyjdź im naprzeciw, wykorzystując właściwe podejście, a od- najdziesz swoje szczęście w miłości! Postępowanie i reakcja (Większość odpowiedzi B) Każdemu działaniu towarzyszy reakcja o podobnej sile. Jeżeli nie spo- tykasz się z żadną reakcją ze strony intrygujących dziewczyn lub facetów, których widujesz, i jeśli większość zaznaczonych przez Ciebie odpowiedzi to odpowiedzi B, być może będziesz musiał wzburzyć nieco fal w oceanie miłości. Flirtowanie powinno być spontaniczne! Przestań planować i zacznij żyć chwilą! Nie wiesz, jak zacząć? Wypróbuj kilka niezawodnych sposobów na rozpoczęcie rozmowy, kilka sprytnych technik oraz łatwych w zastoso- waniu działań, które zaprezentowano w części „Postępowanie”. Wkrótce skończą się Twoje problemy i będziesz na najlepszej drodze do szczęścia! Kształtowanie właściwej postawy (Większość odpowiedzi C) Negatywne nastawienie nigdy nie prowadzi do podejmowania pozy- tywnych działań! Jeśli do każdego nowego doświadczenia podchodzisz tak, jakby nad Twoją głową zebrały się czarne chmury, lub jeśli umniejszasz swoją wartość, zanim ktokolwiek inny zdąży to zrobić, konieczna jest zmiana postawy. Aby odmienić swój los, musisz zmienić swoje nastawienie! W jaki sposób? Korzystając z setek wskazówek i technik, które znajdziesz w części niniejszej książki zatytułowanej „Postawa”, z osoby wstydliwej zamienisz się w duszę towarzystwa. 24 Strategia flirtu. 52 przyjemne sposoby na miłość Bez względu na to, jakiego typu flirciarzem jesteś, niniejsza książka ma na celu pomóc Ci być bardziej atrakcyjną i mającą większe powodzenie osobą. Strategia flirtu. 52 przyjemne sposoby na miłość — opisująca techniki, które wyrosły z autentycznych przypadków flirtowania i pomogły tysiącom uczestników moich warsztatów — jest źródłem sekretów, które możesz wykorzystać, aby przyciągnąć do siebie, kogo tylko zechcesz, gdziekolwiek się znajdziesz, w każdym tygodniu roku! Gotowy? Do dzieła!
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Strategia flirtu. 52 przyjemne sposoby na miłość
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: