Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00677 012468 20627478 na godz. na dobę w sumie
Druga szansa, czyli jak odzyskać swoją byłą partnerkę - ebook/pdf
Druga szansa, czyli jak odzyskać swoją byłą partnerkę - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0291-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> seksualność
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

 
Ta książka jest dla Ciebie...
…jeśli w Twoim słowniku „sex” wciąż wiąże się z „ex”

Stało się. Powiedziała Ci to. „Już Cię nie kocham”. „Poznałam kogoś innego”. Propozycja „Zostańmy przyjaciółmi” (czy ktokolwiek w to wierzy?) była gwoździem do trumny. Twój stabilny świat rozsypał się niczym domek z kart i nie ma już więcej „was”. W głowie tłucze się wciąż uparte dlaczego, dlaczego, dlaczego....? No, Bracie, wystarczy. Co się stało to się nie odstanie. Jeśli po kilku tygodniach lub miesiącach bez swojej dziewczyny/żony/kochanki wciąż nie widzisz ile pięknych, zmysłowych, długonogich blond czy rudych możliwości daje Ci życie, to może faktycznie warto ją odzyskać. Po to, żeby sprobować jeszcze raz, by sprawdzić, czy stara miłość nie rdzewieje, albo po prostu – utrzeć jej nosa. My tu nie oceniamy. My tu pomagamy!

Jeśli niczego nie popsujesz, to jakbyś już ją miał. Czemu tak uważamy? Bo już tam byłeś! Byłeś w jej obwodach emocjonalnych, neuronach, myślach i majtkach. Nawet jeśli to gdzieś w niej zasnęło jak rycerze śpiący pod Giewontem, to jest szansa obudzić w niej to na nowo. To Twoja przewaga konkurencyjna. Przestań się mazać. Nie gnij w łóżku. Skończ z zadręczaniem siebie i przyjaciół. Przewartościuj spojrzenie na waszą relację i – pamiętaj – bez względu na to, co się stanie, będzie tylko lepiej.
Twoim celem jest ona. Ale Twoim głównym celem jesteś TY!

Marcin Szabelski - znany jako 'Adept', zajmuje się praktyczną psychologią uwodzenia kobiet od 2005 roku. Nie mając dużo pieniędzy ani superwyglądu, uwodził piękne kobiety, w tym modelki i aktorki. Jego obecna partnerka to prawdziwa bogini.. Szabelskiego cechują nie tylko znakomite umiejętności trenerskie, ale także specyficzne podejście do pracy z uczniem. Przy nim nie istnieją wymówki, nie odpuści, póki nie przełamiesz w sobie tego, co Cię blokuje. Uczył się bezpośrednio od największych uwodzicieli USA. Obecnie prowadzi szkolenia z uwodzenia, pewności siebie  i jest autorem kontrowersyjnego bloga www.uwodzenie.org. Jeżeli masz uwagi lub chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami — napisz na adres: adept@wl.com.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Tomasz Waryszak Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Zdjęcia zamieszczone na stronach 26 oraz 58 zostały wykorzystane za zgodą iStockPhoto Inc. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/drusza Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9729-8 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci S(cid:239)owo o autorze .......................................................................5 Od autora .................................................................................7 Rozdzia(cid:239) 1. Wprowadzenie .........................................................................9 Dla kogo jest ten poradnik? ..................................................10 Rozdzia(cid:239) 2. Dlaczego m(cid:218)(cid:285)czyzna traci kobiet(cid:218)? .....................................15 Sygna(cid:239)y ostrzegawcze w Waszym zwi(cid:200)zku ..........................17 Rozdzia(cid:239) 3. Warunki wst(cid:218)pne zwi(cid:200)zane z tematyk(cid:200) odzyskiwania kobiet ..............................................................21 Rozdzia(cid:239) 4. Techniki, strategie i postawy potrzebne, by odzyska(cid:202) kobiet(cid:218) ..............................................................25 Czego nie powiniene(cid:258) robi(cid:202) bezpo(cid:258)rednio po rozstaniu ......28 Czego absolutnie nie robi(cid:202) po zerwaniu ..............................28 Rozdzia(cid:239) 5. Przej(cid:258)cie do zmiany siebie .....................................................43 A co jest teraz Twoim celem? ...............................................44 Twoim g(cid:239)ównym celem nie jest w tej chwili ona. Tym celem jeste(cid:258) TY! ........................................................44 Rozdzia(cid:239) 6. Wprowadzenie do fazy odzyskiwania ..................................53 Konkretny plan dzia(cid:239)ania ......................................................53 Rozdzia(cid:239) 7. Pierwszy kontakt i spotkanie ................................................71 Rozdzia(cid:239) 8. Co robi(cid:202), je(cid:258)li ona si(cid:218) z kim(cid:258) spotyka? .................................75 Rozdzia(cid:239) 9. Techniki manipulacji s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)ce do zmiany sposobu my(cid:258)lenia Twojej ex o Tobie ..................................................79 1. Technika PUSH PULL (ciep(cid:239)o-zimno). Seksualne droczenie si(cid:218) .....................................................79 2. Technika SEPARACJI od przeci(cid:218)tnych facetów ............82 3. Technika niszcz(cid:200)ca m(cid:218)sk(cid:200) konkurencj(cid:218) ...........................86 Kup książkęPoleć książkę Druga szansa, czyli jak odzyska(cid:202) swoj(cid:200) by(cid:239)(cid:200) partnerk(cid:218) 4. Technika PO(cid:146)(cid:107)CZENIA SI(cid:125) Z JEJ PASJ(cid:107) ..................93 5. Techniki HIPNOTYCZNE, czyli zmiana postrzegania Ciebie przez ni(cid:200) .....................98 Rozdzia(cid:239) 10. Jak wykorzysta(cid:202) taktyki odzyskiwania ex w konkretnych i specyficznych sytuacjach? ......................113 Co robi(cid:202), gdy dziewczyna ma w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci? .......................116 Rozdzia(cid:239) 11. FAQ, czyli najcz(cid:218)(cid:258)ciej zadawane pytania ...........................119 Rozdzia(cid:239) 12. Zako(cid:241)czenie i polecane lektury ..........................................129 Polecane szkolenia ...............................................................130 Inne moje strony .................................................................132 Polecane ksi(cid:200)(cid:285)ki ...................................................................132 Polecane filmy ......................................................................133 Rozdzia(cid:239) 13. Studia przypadków ..............................................................135 4 Kup książkęPoleć książkę S(cid:239)owo o autorze Marcin Szabelski „Adept” (40) — na przyk(cid:239)adzie jego osoby mo(cid:285)na zobaczy(cid:202), (cid:285)e ka(cid:285)dy mo(cid:285)e przej(cid:258)(cid:202) od zera do bohatera. Swoj(cid:200) przygod(cid:218) z uwodzeniem zacz(cid:200)(cid:239) od podstaw. Cechuj(cid:200) go nie tylko znakomite umie- j(cid:218)tno(cid:258)ci trenerskie, ale tak(cid:285)e specyficzne podej(cid:258)cie do pracy z uczniem. Przy nim nie ma wymówek, nie odpu(cid:258)ci, póki nie prze(cid:239)amiesz w sobie tego, co Ci(cid:218) blokuje. Adept uczy(cid:239) si(cid:218) bezpo(cid:258)rednio u najwi(cid:218)kszych s(cid:239)aw uwodzenia na (cid:258)wiecie. Doradzi Ci i poprawi Twoje stosunki z kobie- tami bez wzgl(cid:218)du na Twój wiek i status zwi(cid:200)zkowy. Kup książkęPoleć książkę Druga szansa, czyli jak odzyska(cid:202) swoj(cid:200) by(cid:239)(cid:200) partnerk(cid:218) 6 Kup książkęPoleć książkę Od autora Od autora To, co chc(cid:218) Ci przekaza(cid:202) w tym poradniku, Drogi Czytelniku, to do(cid:258)wiadczenia moje oraz moich znajomych zajmuj(cid:200)cych si(cid:218) tym dzia(cid:239)em uwodzenia, poparte wiedz(cid:200), której nauczy(cid:239)em si(cid:218) od takich (cid:258)wiatowej s(cid:239)awy nauczycieli uwodzenia, jak: Mystery, Zan, Steve Piccus, Badboy, Soul, Ross Jeffries. Je(cid:285)eli masz jakie(cid:258) uwagi, komentarze, chcesz podzieli(cid:202) si(cid:218) do(cid:258)wiadcze- niami ze mn(cid:200) i z innymi — napisz do mnie na adres: adept@wl.com.pl Analizuj(cid:200)c do(cid:258)wiadczenia w(cid:239)asne i znajomych uwodzicieli, postara(cid:239)em si(cid:218) jak najrzetelniej przekaza(cid:202) Ci wiedz(cid:218) z tej dziedziny kontaktów dam- sko-m(cid:218)skich. Konsultuj(cid:200)c si(cid:218) z najwi(cid:218)kszymi uwodzicielami na (cid:258)wie- cie i ucz(cid:200)c si(cid:218) od nich, wzbogaca(cid:239)em swoj(cid:200) wiedz(cid:218) i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, aby przekaza(cid:202) Ci tyle, ile tylko si(cid:218) da… Do(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)em wszelkich stara(cid:241), aby informacje zawarte w tej publikacji by(cid:239)y kompetentne, dotycz(cid:200)ce danej tematyki oraz przede wszystkim rzetelne. Jednak zarówno ja, jak i wydawnictwo Helion nie bierzemy (cid:285)adnej odpowiedzialno(cid:258)ci za ewentualne szkody wynikaj(cid:200)ce ze stoso- wania technik oraz metod opisanych w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce. 7 Kup książkęPoleć książkę Druga szansa, czyli jak odzyska(cid:202) swoj(cid:200) by(cid:239)(cid:200) partnerk(cid:218) 8 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 2. Dlaczego m(cid:218)(cid:285)czyzna traci kobiet(cid:218)? Jeste(cid:258) w zwi(cid:200)zku. Miesi(cid:200)ce, a mo(cid:285)e lata mijaj(cid:200), a Ty my(cid:258)lisz sobie, (cid:285)e to ju(cid:285) na zawsze razem… Do ko(cid:241)ca. (cid:191)e b(cid:218)dziecie (cid:285)yli razem d(cid:239)ugo i szcz(cid:218)(cid:258)liwie. Cho(cid:202) mo(cid:285)e czasem s(cid:200) jakie(cid:258) zgrzyty, drobne k(cid:239)ótnie, ostatnio jakby coraz cz(cid:218)stsze. Twoja dziewczyna lub (cid:285)ona chodzi mar- kotna, ci(cid:200)gle co(cid:258) j(cid:200) irytuje. Dra(cid:285)ni(cid:200) j(cid:200) (cid:283)le u(cid:239)o(cid:285)one buty w przedpokoju, cho(cid:202) kiedy(cid:258) jej w ogóle nie przeszkadza(cid:239)y. Ale to nic. W ko(cid:241)cu „jeste- (cid:258)cie razem”, mo(cid:285)e nawet podpisali(cid:258)cie jaki(cid:258) papierek. A(cid:285) tu nagle którego(cid:258) dnia spada na Ciebie jak grom z jasnego nieba: „Ju(cid:285) ci(cid:218) nie kocham”, „Powinni(cid:258)my odpocz(cid:200)(cid:202) od siebie”, „Pozna(cid:239)am kogo(cid:258) innego, nie chc(cid:218) ju(cid:285) z tob(cid:200) by(cid:202)”. Wszystko si(cid:218) wali. Ca(cid:239)a Twoja wizja bezpiecznej i spokojnej przysz(cid:239)o(cid:258)ci z ni(cid:200) wali si(cid:218) w gruzy. Jeste(cid:258) za(cid:239)amany i ci(cid:200)gle zadajesz sobie pytanie: „Dlaczego???!!!”. „Dlaczego???!!!” „Dlaczego???!!!” Odpowied(cid:283) jest bajecznie prosta. Poniewa(cid:285) przesta(cid:239)e(cid:258) spe(cid:239)nia(cid:202) jej wielorakie potrzeby, zarówno emo- cjonalne, jak i seksualne. O seksualnych potrzebach kobiet pisa(cid:239)em obszernie w poradniku Biblia Seksu. Tutaj wspomn(cid:218) tylko, (cid:285)e najcz(cid:218)stszym b(cid:239)(cid:218)dem m(cid:218)(cid:285)czyzn w seksie jest traktowanie kobiety (cid:239)agodnie jak jajko. Tak jakby ona nie by(cid:239)a seksu- aln(cid:200) istot(cid:200), nie mia(cid:239)a fantazji seksualnych. Wr(cid:218)cz jakby seks by(cid:239) dla niej Kup książkęPoleć książkę Druga szansa, czyli jak odzyska(cid:202) swoj(cid:200) by(cid:239)(cid:200) partnerk(cid:218) przykry i jakby uprawia(cid:239)a go tylko po to, (cid:285)eby jej m(cid:218)(cid:285)czyzna mia(cid:239) ucie- ch(cid:218). Nieodkrywanie i niezaspokajanie wielorakich kobiecych potrzeb seksualnych jest (cid:283)ród(cid:239)em frustracji wielu kobiet, a to prowadzi do psucia si(cid:218) zwi(cid:200)zku. Przy czym znaczna cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) kobiet wstydzi si(cid:218) o tym rozma- wia(cid:202), wi(cid:218)c dla faceta wszystko jest OK. Tymczasem kobiety w przera(cid:285)aj(cid:200)cej wi(cid:218)kszo(cid:258)ci pragn(cid:200) by(cid:202) porwane, sil- nie zdominowane i… ostro przeruchane. Tak, w(cid:239)a(cid:258)nie tym wulgarnym s(cid:239)owem mo(cid:285)na by to okre(cid:258)li(cid:202). To pierwszy filar. Czasem potrzebuj(cid:200) s(cid:239)odkiego, waniliowego, mi(cid:239)ego i romantycznego seksu. Przyzwyczai(cid:239)y nas, m(cid:218)(cid:285)czyzn, do tego ró(cid:285)ne wideoklipy, filmy romantyczne i literatura. Tymczasem prawda jest gdzie indziej. Drugi filar: emocje. Podobnie jest w kwestiach emocjonalnych. W du(cid:285)ym uproszczeniu kobieta w zwi(cid:200)zku musi czu(cid:202) si(cid:218) doceniana, adorowana, musi czu(cid:202), (cid:285)e jest dla Ciebie wyj(cid:200)tkowa. Je(cid:258)li bardziej wyj(cid:200)tkowy jest World of War- craft, to zaczyna si(cid:218) to wszystko psu(cid:202). Podobnie jest z kwesti(cid:200) zaufania czy czucia, (cid:285)e co(cid:258) Was (cid:239)(cid:200)czy, pragniecie przybywa(cid:202) ze sob(cid:200), dzieli(cid:202) si(cid:218) emocjami, prze(cid:285)yciami, czuj(cid:200)c si(cid:218) ze sob(cid:200) dobrze. Kolejny powód to oczywi(cid:258)cie ci(cid:200)g(cid:239)e k(cid:239)ótnie i niezrozumienie psychologii kobiecych emocji. Kobiety s(cid:200) niesamowicie emocjonalne. Je(cid:258)li emocje kobiety wygasaj(cid:200), to (cid:191)ADNA logiczna rozmowa tego nie naprawi. (cid:191)adna. To, co kobieta w danej chwili mówi, jest odzwierciedleniem jej my(cid:258)li (logiki), a to, jak si(cid:218) zachowuje przy Tobie, jest wynikiem tego, co czuje przy Tobie (emocji). Dlatego kobieta mo(cid:285)e mówi(cid:202), (cid:285)e Ci(cid:218) kocha, (cid:285)e lubi facetów takich a takich, (cid:285)e lubi dostawa(cid:202) kwiaty, prezenty, lubi, gdy si(cid:218) jej mówi, (cid:285)e si(cid:218) j(cid:200) kocha, (cid:285)e Ci zale(cid:285)y na niej itd. Ale JEJ EMOCJE cz(cid:218)sto reaguj(cid:200) na zupe(cid:239)nie co innego (np. na bycie dupkiem, robienie sobie z niej (cid:285)ar- tów, bycie nieprzywi(cid:200)zanym nadmiernie do niej, nietraktowanie jej jak ksi(cid:218)(cid:285)niczki). TO jest niestety sprzeczne z m(cid:218)sk(cid:200) intuicj(cid:200), ale jest faktem. 16 Kup książkęPoleć książkę Dlaczego m(cid:218)(cid:285)czyzna traci kobiet(cid:218)? Trzecim filarem dla niej jest posiadanie (albo bycie w(cid:239)asno(cid:258)ci(cid:200)) m(cid:218)skiego faceta, z krwi i ko(cid:258)ci, zdecydowanego, dominuj(cid:200)cego, nieb(cid:218)d(cid:200)cego zmien- nym jak chor(cid:200)giewka na wietrze, potrafi(cid:200)cego j(cid:200) opieprzy(cid:202) i pokaza(cid:202), gdzie jest jej miejsce, kiedy ona marudzi i ma humorki. Upraszczaj(cid:200)c, je(cid:285)eli Twój zwi(cid:200)zek w(cid:239)a(cid:258)nie si(cid:218) rozpad(cid:239), to gdzie(cid:258) w tych 3 punktach co(cid:258) nie gra(cid:239)o. To nie sta(cid:239)o si(cid:218) dzi(cid:258). To, (cid:285)e ona Ci(cid:218) zostawi(cid:239)a, to efekt wielu zaniedba(cid:241) w Waszej relacji, które nast(cid:200)pi(cid:239)y du(cid:285)o wcze(cid:258)niej. Sam odpowiedz sobie na pytanie, czy si(cid:218) pojawi(cid:239)y… Sygna(cid:239)y ostrzegawcze w Waszym zwi(cid:200)zku Nie wiesz jakie? Oto lista: 1. Wasz seks jest coraz rzadszy. Krótszy, mniej szalony, bez pasji, zrutynizowany. Ona coraz cz(cid:218)(cid:258)ciej nie ma ochoty na czu(cid:239)o(cid:258)(cid:202), kontakt, dotyk. Wida(cid:202) du(cid:285)(cid:200) ró(cid:285)nic(cid:218) pomi(cid:218)dzy tym, jaka by(cid:239)a kiedy(cid:258), a tym, jaka jest teraz. Ju(cid:285) nie reaguje tak ochoczo, na Twoje inicjacje spontanicznego „bzykanka”. Jest coraz wi(cid:218)cej przeszkód, które kiedy(cid:258) w ogóle nie mia(cid:239)y znaczenia. 2. Coraz mniej sp(cid:218)dzania czasu razem. Fizycznie sp(cid:218)dzasz z ni(cid:200) coraz mniej czasu. Ona staje jakby z boku Twojego (cid:285)ycia, a rozmowy s(cid:200) coraz nudniejsze i wype(cid:239)nione codzienn(cid:200) rutyn(cid:200). Masz wra(cid:285)enie, (cid:285)e ona jest jakby zdystansowana emocjonalnie. Je(cid:285)eli nie mieszkali(cid:258)cie razem, to nagle ona ma coraz wi(cid:218)cej nowych obowi(cid:200)zków i coraz rzadziej mo(cid:285)ecie si(cid:218) spotka(cid:202). I wida(cid:202), (cid:285)e jako(cid:258) nie cierpi z tego powodu. Kiedy(cid:258) pyta(cid:239)a zawsze, kiedy znowu si(cid:218) spotkacie lub kiedy napiszesz, a teraz ju(cid:285) nie pyta. 3. Kobieta zaczyna coraz cz(cid:218)(cid:258)ciej umawia(cid:202) si(cid:218) ze swoimi nowymi znajomymi, czego wcze(cid:258)niej nigdy prawie nie robi(cid:239)a. Kiedy(cid:258) ci(cid:200)gle Ci(cid:218) zapewnia(cid:239)a, jak nie mo(cid:285)e bez Ciebie (cid:285)y(cid:202). Teraz tego nie ma. 4. Nie bawi jej to, co kiedy(cid:258) by(cid:239)o jej pragnieniem. Romantyczne randki, spacery, wyjazdy itp. Non stop jej ci(cid:200)gle co(cid:258) w Tobie przeszkadza. 17 Kup książkęPoleć książkę Druga szansa, czyli jak odzyska(cid:202) swoj(cid:200) by(cid:239)(cid:200) partnerk(cid:218) Zaczyna Ci(cid:218) atakowa(cid:202) tak, jakby(cid:258) by(cid:239) z(cid:239)ym facetem. Nie klei si(cid:218) do Ciebie i nie przytula tak cz(cid:218)sto jak kiedy(cid:258). 5. Wcze(cid:258)niej (cid:258)mia(cid:239)a si(cid:218) z wszystkich Twoich (cid:285)artów. Teraz coraz cz(cid:218)(cid:258)ciej jest nimi podirytowana. Nie wybucha (cid:258)miechem na zawo(cid:239)anie. 6. Zak(cid:239)ada sobie profil w modnym serwisie spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowym i sp(cid:218)dza tam du(cid:285)o czasu, „poznaj(cid:200)c ludzi”. Gdy zak(cid:239)ada profil na serwisie randkowym, to sprawa jest jasna… 7. Pojawiaj(cid:200) si(cid:218) coraz cz(cid:218)stsze k(cid:239)ótnie o byle co, a kiedy(cid:258) nic jej nie przeszkadza(cid:239)o. Te, a tak(cid:285)e liczne inne sygna(cid:239)y ostrzegawcze ju(cid:285) powinny wywo(cid:239)a(cid:202) alarm w Twojej g(cid:239)owie. Co(cid:258) jest nie tak. I pora, (cid:285)eby(cid:258) si(cid:218) tym zaj(cid:200)(cid:239). Czasem kobieta zrywa z m(cid:218)(cid:285)czyzn(cid:200) albo grozi zerwaniem, aby go przetestowa(cid:202), czy rzeczywi(cid:258)cie ma on cechy i warto(cid:258)ci, których ona poszukuje w m(cid:218)(cid:285)czy(cid:283)nie. W tym momencie niestety wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) facetów wpada w panik(cid:218). Zaczyna p(cid:239)aka(cid:202) i prosi(cid:202) o jej powrót, o jeszcze jedn(cid:200) szans(cid:218), obsypuje j(cid:200) kwiatami, ale tak naprawd(cid:218) to nie(cid:258)wiadomie zmierza po równi pochy(cid:239)ej w dó(cid:239). Facet staje si(cid:218) w oczach kobiety zdesperowany i traci resztki jej sza- cunku. Wróc(cid:218) jeszcze do tego. Tymczasem jej zachowanie jest testem i prób(cid:200) wp(cid:239)yni(cid:218)cia na Twoje zachowanie. Je(cid:285)eli jednak kobieta ju(cid:285) kogo(cid:258) pozna(cid:239)a i tak naprawd(cid:218) ju(cid:285) jej na Tobie nie zale(cid:285)y tak jak kiedy(cid:258), nie powie Ci na ogó(cid:239) tego wprost. Ona rozp(cid:218)ta dramat, sprowokuje Ci(cid:218) do histerycznych zachowa(cid:241), gró(cid:283)b, p(cid:239)aczu, po to tylko, (cid:285)eby MIE(cid:109) DLA SIEBIE SAMEJ WYMÓWK(cid:125), (cid:285)e mia(cid:239)a racj(cid:218), odchodz(cid:200)c od Ciebie. Nie musi obwinia(cid:202) siebie i uwa(cid:285)a(cid:202), (cid:285)e to ona sama jest (cid:258)wini(cid:200), bo Ci(cid:218) zdradzi(cid:239)a i porzuci(cid:239)a, tylko ma czyste sumienie. Bo to przecie(cid:285) Ty by(cid:239)e(cid:258) beznadziejny. Nic nie dzieje si(cid:218) bez przyczyny. Je(cid:285)eli zostawi(cid:239)a Ci(cid:218) dla innego faceta, to najprawdopodobniej by(cid:239)y ku temu powody. Kobieta zakochana i usa- tysfakcjonowana nie rzuca si(cid:218) w ramiona innych m(cid:218)(cid:285)czyzn. 18 Kup książkęPoleć książkę Dlaczego m(cid:218)(cid:285)czyzna traci kobiet(cid:218)? Nie zawsze „marudzenie kobiety” jest oznak(cid:200) rozpadaj(cid:200)cego si(cid:218) zwi(cid:200)zku. Mo(cid:285)e by(cid:202) tak, (cid:285)e przed chwil(cid:200) zobaczy(cid:239)a jakiego(cid:258) innego, interesuj(cid:200)cego m(cid:218)(cid:285)czyzn(cid:218), np. swojego ulubionego gwiazdora, kogo(cid:258) w jej typie. Przechodzi teraz w g(cid:239)owie nie(cid:258)wiadomy proces porównywania. Ciebie do niego. Je(cid:258)li zapytasz j(cid:200) o to, ona zaprzeczy. Powie, (cid:285)e ona nie jest z „TYCH osób, które porównuj(cid:200) i oceniaj(cid:200) itd.”. Ale pami(cid:218)taj, (cid:285)e to tylko s(cid:239)owa z jej powierzchownej warstwy logiki. Z g(cid:239)(cid:218)bi pod(cid:258)wiadomych emocji idzie genetyczne, jaskiniowe zachowanie, z którego ona nawet cz(cid:218)sto nie zdaje sobie sprawy. Objawia si(cid:218) ono porównaniem atrakcyjnego samca do Ciebie i je(cid:258)li nie zachodzi ono zdecydowanie na Twoj(cid:200) korzy(cid:258)(cid:202), to kobieta posta- nawia sprawdzi(cid:202) Ciebie i odpowiedzie(cid:202) sobie na pytanie: „Czy jestem z w(cid:239)a- (cid:258)ciwym samcem?”. Efektem tego mo(cid:285)e by(cid:202) to, (cid:285)e ona nagle staje si(cid:218) „marudna” i „czepliwa”. Rozwi(cid:200)zaniem tego nie jest „popracowanie” nad zwi(cid:200)zkiem. Nie jest powiedzenie: „Ej, kochanie, ale o co ci chodzi? Nie rozumiem. Poroz- mawiajmy o tym. Naprawmy nasz zwi(cid:200)zek”. Rozwi(cid:200)zaniem jest zdecydowane zademonstrowanie DOMINACJI, zw(cid:239)asz- cza fizycznej. Wzi(cid:218)cie jej silnie na r(cid:218)ce, prze(cid:239)o(cid:285)enie przez kolano i zabawne klapsy. Czasem mo(cid:285)na to pokaza(cid:202) silnie poprzez przyci(cid:258)ni(cid:218)cie kobiety do pod(cid:239)ogi i posta- wienie jej stopy na g(cid:239)owie. Wiem, (cid:285)e to mo(cid:285)e by(cid:202) dla Ciebie szokuj(cid:200)ce, ale w niektórych sytuacjach jest to najlepszy (cid:258)rodek. Nie proponuj(cid:218) Ci tego na pocz(cid:200)tek, raczej chc(cid:218) Ci pokaza(cid:202) pewn(cid:200) do(cid:258)(cid:202) ekstremaln(cid:200) wersj(cid:218) dominacji nad kobiet(cid:200). Ona musi poczu(cid:202), (cid:285)e wci(cid:200)(cid:285) jeste(cid:258) tym silnym, m(cid:218)skim face- tem, który kiedy(cid:258) j(cid:200) okie(cid:239)zna(cid:239). Na moim blogu www.Uwodzenie.org pisz(cid:218) wi(cid:218)cej o psychologii kobiety i o tym, jak sta(cid:202) si(cid:218) atrakcyjniejszym. Znajdziesz tam te(cid:285) wiele wskazówek dotycz(cid:200)cych utrzymywania sta(cid:239)ych relacji z kobietami. Wró(cid:202)my do g(cid:239)ównej tematyki. (cid:45) 19 Kup książkęPoleć książkę Druga szansa, czyli jak odzyska(cid:202) swoj(cid:200) by(cid:239)(cid:200) partnerk(cid:218) 20 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Druga szansa, czyli jak odzyskać swoją byłą partnerkę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: