Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00176 007451 20995685 na godz. na dobę w sumie
Masaż tajski. Między jogą i fizjoterapią. Praktyczny podręcznik - ebook/pdf
Masaż tajski. Między jogą i fizjoterapią. Praktyczny podręcznik - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0857-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> wygląd i wizerunek
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Mądrość Wschodu w trosce o zdrowie człowieka Zachodu

Wschodnia medycyna widzi człowieka w całości — lekarze nie tyle leczą choroby, ile dają wskazówki, jak żyć, by ich uniknąć. Istotnym elementem takiego podejścia do ludzkiego zdrowia jest przekonanie o zbawiennym wpływie ruchu, w szczególności masażu jako jego formy, pobudzającej organizm pacjenta do samoleczenia. Masaż tajski łączy techniki akupresury, rozciągania, refleksologii i jogi. Wspomagany jest ziołowymi okładami i medytacją. Rozciąga mięśnie i relaksuje, zwiększa zakres ruchu, usprawnia przepływ „energii” — innymi słowy, płynów ustrojowych (krwi i limfy) — oraz informacji w postaci impulsów.

Masaż tajski nie jest podobny do masażu klasycznego czy innych form masażu leczniczego wykształconych w zachodniej medycynie. Pojawia się w nim element ruchu — niemalże wszystkie stawy organizmu zostają uaktywnione. Czyni to z masażu tajskiego formę biernych ćwiczeń ruchowych. Potrafią one przynieść prawdziwą ulgę w cierpieniu, leczą i poprawiają kondycję ustroju.

Książka składa się z części teoretycznej (historia i podstawowa wiedza z zakresu masażu tajskiego) oraz praktycznej (instrukcje wykonywania masażu krok po kroku). Zamiarem autora było, by dzięki niej masaż tajski miał szansę stać się w przyszłości bezpieczną i pełnoprawną sztuką nie tylko relaksu, ale i profilaktyki zdrowotnej. Pragnie on również w świat wschodniej medycyny wprowadzić nas — ludzi Zachodu.
 Piotr Druzgała — magister fizjoterapii i międzynarodowy instruktor jogi. Po studiach wyjechał do Tajlandii, by pracować w wyuczonym zawodzie. Na miejscu rozpoczął naukę lokalnych sztuk masażu oraz akupresury. Ukończył dostępne kursy w szkole masażu przy klasztorze Wat Pho. Dzięki znajomości języka mógł dotrzeć do źródeł oraz technik niedostępnych dla obcokrajowców i praktykować masaż pod okiem najlepszych lokalnych nauczycieli. Owocem tej pracy i pasji jest pierwsza książka polskiego autora omawiająca zagadnienie masażu tajskiego. Autor organizuje wyjazdy turystyczne do Indochin, w tym na kursy masażu tajskiego w jego ojczyźnie oraz dla ćwiczących jogę. Jest twórcą bloga o Tajlandii: ttp://piotrdruzgala.blogspot.com/.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Tomasz Waryszak Zdjecia: Andrzej Płachetko, Elżbieta Socharska, Piotr Druzgała Opracowanie graficzne zdjęć: Oth-on Sangchan, Rafał Kołacki Redakcja naukowa i recenzja: dr Adrian Kużdżał Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/masata Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9094-7 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci S(cid:239)owo wst(cid:218)pne ............................................................................... 9 WST(cid:125)P ........................................................................................ 11 UWAGI ....................................................................................... 13 I CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) TEORETYCZNA 1. DEFINICJA — staro(cid:285)ytny i holistyczny ................................. 19 2. G(cid:146)ÓWNE SZKO(cid:146)Y MASA(cid:191)U ............................................... 23 3. HISTORIA TAJSKIEGO MASA(cid:191)U I POSTA(cid:109) „OJCA” TRADYCYJNEJ MEDYCYNY TAJSKIEJ — JIVAKA KOMARABHACCA ............................................ 27 4. KORZENIE TRADYCYJNEGO MASA(cid:191)U TAJSKIEGO .... 33 4.1. BUDDYZM .................................................................................. 33 4.2. MEDYCYNA CHI(cid:148)SKA .......................................................... 40 4.2.1. Yin, yang i energia qi ......................................................... 40 4.2.2. Zasada pi(cid:218)ciu elementów ((cid:285)ywio(cid:239)ów) .............................. 44 4.3. AJURWEDA ................................................................................ 45 4.4. JOGA ............................................................................................ 49 5. PODSTAWOWE ZASADY I POJ(cid:125)CIA TRADYCYJNEJ MEDYCYNY TAJSKIEJ ............................ 53 5.1. TEORIA CZTERECH ELEMENTÓW CIA(cid:146)A ...................... 53 5.2. KANA(cid:146)Y ENERGETYCZNE I PUNKTY UCISKOWE ...... 54 5.2.1. Sen sumana ......................................................................... 56 5.2.2. Sen ittha ............................................................................. 57 5.2.3. Sen pingkhala ..................................................................... 57 5.2.4. Sen kalathari ....................................................................... 58 5.2.5. Sen sahatsarangsi ............................................................... 59 Kup książkęPoleć książkę Masa(cid:285) tajski. Mi(cid:218)dzy jog(cid:200) i fizjoterapi(cid:200) 5.2.6. Sen thawari ..........................................................................................60 5.2.7. Sen lawusang (chanthapusang) ..........................................................60 5.2.8. Sen ulanka (rucham) ...........................................................................61 5.2.9. Sen nanthakrawat (sukhumang) ........................................................61 5.2.10. Sen khitchanna ....................................................................................62 5.2.11. Dolegliwo(cid:258)ci chorobowe i odpowiadaj(cid:200)ce im kana(cid:239)y sen .................62 5.3. ELEMENTY WSPÓLNE DLA TRADYCYJNEJ MEDYCYNY TAJSKIEJ, AJURWEDY i TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHI(cid:148)SKIEJ ......................................................................... 66 5.3.1. Wskazówki praktyczne wynikaj(cid:200)ce z podobie(cid:241)stw mi(cid:218)dzy systemami .....................................................67 6. DZIA(cid:146)ANIE I EFEKT ..............................................................................69 II CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) PRAKTYCZNA 7. PRZECIWWSKAZANIA .........................................................................75 8. MASA(cid:191) .......................................................................................................79 8.1. PRZED MASA(cid:191)EM ...................................................................................... 79 8.1.1. Pomieszczenie .....................................................................................79 8.1.2. Materac ................................................................................................80 8.1.3. Strój .....................................................................................................80 8.1.4. Stan fizyczny i psychiczny masa(cid:285)ysty ...............................................80 8.1.5. Stan fizyczny i psychiczny pacjenta ..................................................81 8.1.6. Wywiad ................................................................................................81 8.1.7. Diagnozowanie ...................................................................................82 8.2. W TRAKCIE MASA(cid:191)U ............................................................................... 83 8.2.1. Tempo, czas trwania i cz(cid:218)stotliwo(cid:258)(cid:202) wykonywania masa(cid:285)u ............84 8.2.2. Ucisk i rozci(cid:200)ganie ..............................................................................85 8.2.3. Kierunki masa(cid:285)u i zasada równowagi ................................................86 8.2.4. Oddech ................................................................................................87 8.2.5. U(cid:239)o(cid:285)enie cia(cid:239)a masa(cid:285)ysty ...................................................................87 8.2.6. Pozosta(cid:239)e uwagi ..................................................................................88 8.3. PO MASA(cid:191)U ................................................................................................ 89 – 6 – Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 8.4. OPIS TECHNIK .......................................................................................... 90 8.4.1. Ucisk r(cid:218)k(cid:200) lub r(cid:218)kami ........................................................................ 91 8.4.2. Ucisk kciukiem lub kciukami .............................................................. 92 8.4.3. Ucisk palcami (ii – v) i rozcieranie palcami (ii – v) ............................................................... 93 8.4.4. Ucisk (cid:239)okciem ..................................................................................... 94 8.4.5. Wa(cid:239)kowanie przedramieniem ............................................................. 95 8.4.6. Ucisk kolanem .................................................................................... 96 8.4.7. Ucisk stop(cid:200) lub pi(cid:218)t(cid:200) .......................................................................... 96 8.4.8. Oklepywanie palcami ......................................................................... 97 8.5. SZCZEGÓ(cid:146)OWY OPIS MASA(cid:191)U ........................................................... 97 8.5.1. Etap I — le(cid:285)enie na plecach ............................................................... 97 8.5.2. Etap II — le(cid:285)enie na boku ............................................................... 108 8.5.3. Etap III — le(cid:285)enie na brzuchu ........................................................... 116 8.5.4. Etap IV — le(cid:285)enie na plecach .......................................................... 123 8.5.5. Etap V — pozycja siedz(cid:200)ca .............................................................. 128 8.5.6. Masa(cid:285) brzucha .................................................................................. 137 9. ZABIEGI DODATKOWE .....................................................................143 9.1. OK(cid:146)ADY ZIO(cid:146)OWE ............................................................................... 143 9.2. MA(cid:165)CI I OLEJKI ....................................................................................... 145 9.3. KADZIDE(cid:146)KA ........................................................................................... 146 9.4. SAUNA ZIO(cid:146)OWA .................................................................................. 146 III ANEKS 10. S(cid:146)OWNIK PODSTAWOWYCH POJ(cid:125)(cid:109) ...........................................149 BIBLIOGRAFIA .....................................................................................163 – 7 – Kup książkęPoleć książkę Masa(cid:285) tajski. Mi(cid:218)dzy jog(cid:200) i fizjoterapi(cid:200) – 8 – Kup książkęPoleć książkę S(cid:239)owo wst(cid:218)pne Zainteresowanie tajsk(cid:200) sztuk(cid:200) masa(cid:285)u zarówno w naszym kraju, jak i na (cid:258)wiecie dynamicznie ro(cid:258)nie. Powstaj(cid:200) salony masa(cid:285)u tajskiego, organizo- wane s(cid:200) kursy, tajski masa(cid:285) prezentowany jest na konferencjach nauko- wych i prowadzone s(cid:200) badania nad jego dzia(cid:239)aniem i efektami. Nie jest to dziwne, bior(cid:200)c pod uwag(cid:218) fakt unikalnego, wieloaspektowego uspraw- niania pacjenta przez specjalistów masa(cid:285)u tajskiego. Masa(cid:285) tajski (cid:239)(cid:200)czy techniki akupresury, rozci(cid:200)gania, refleksologii, jogi, wspomagany jest zio(cid:239)owymi ok(cid:239)adami i medytacj(cid:200). Rozci(cid:200)ga mi(cid:218)(cid:258)nie i relaksuje, zwi(cid:218)k- sza zakres ruchu, usprawnia przep(cid:239)yw „energii” (czyli p(cid:239)ynów ustrojo- wych: krwi i limfy) oraz informacji w postaci impulsów. Piotr Druzga(cid:239)a jest pierwszym polskim autorem przedstawiaj(cid:200)cym masa(cid:285) tajski w postaci fachowej publikacji. Masa(cid:285) tajski nie jest podobny do masa(cid:285)u klasycznego czy innych form masa(cid:285)u leczniczego wykszta(cid:239)co- nych w kr(cid:218)gu medycyny Zachodu. Wykazuje on podobie(cid:241)stwo raczej do manualnych technik mobilizacyjnych, powi(cid:218)ziowych czy nawet manipu- lacyjnych kr(cid:218)gos(cid:239)upa i ko(cid:241)czyn i w(cid:239)a(cid:258)nie do nich mo(cid:285)na by go zaliczy(cid:202). Co wa(cid:285)ne, masa(cid:285) tajski nie jest dla masowanego neutralny w odczuciach. Nale(cid:285)y te(cid:285) pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e ruchomo(cid:258)(cid:202) stawów kr(cid:218)gos(cid:239)upa i ko(cid:241)czyn dol- nych Azjatów jest u nich zwykle wi(cid:218)ksza ni(cid:285) u Europejczyków, ponadto maj(cid:200) inn(cid:200) budow(cid:218) cia(cid:239)a. Poprzez udzia(cid:239) w konferencjach naukowych oraz sta(cid:285)ach w Azji (Bangkok, Hongkong) mia(cid:239)em mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) bezpo(cid:258)redniego poznania zwyczajów i kultury Azji oraz wywodz(cid:200)cych si(cid:218) z nich metod leczenia. Wykonuj(cid:200)c zatem masa(cid:285) tajski, trzeba mie(cid:202) (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), (cid:285)e ró(cid:285)nice ruchomo(cid:258)ci wynikaj(cid:200)ce z ró(cid:285)nic anatomicznych i kulturowych sprawiaj(cid:200), (cid:285)e masa(cid:285) tajski powinien by(cid:202) zaadaptowany do wymogów europejskiego pacjenta. Nie pisz(cid:218) tego, aby straszy(cid:202), ale wynika to z tro- ski o zdrowie pacjenta. Dlatego z przyjemno(cid:258)ci(cid:200) przyj(cid:200)(cid:239)em mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) oceny i weryfikacji tajskiej sztuki masa(cid:285)u, któr(cid:200) zaproponowa(cid:239) Piotr Dru- zga(cid:239)a. Autor, jako fizjoterapeuta z polskim dyplomem i masa(cid:285)ysta z dyplomem tajskim, czyli osoba (cid:258)wiadoma ró(cid:285)nic i wymogów medycyny zachodniej i odmienno(cid:258)ci technik, podczas pisania tego podr(cid:218)cznika Kup książkęPoleć książkę Masa(cid:285) tajski. Mi(cid:218)dzy jog(cid:200) i fizjoterapi(cid:200) poprosi(cid:239) mnie o opinie i konsultacje. W ksi(cid:200)(cid:285)ce przedstawiono to, czego zwykle brakuje w opracowaniach i kursach prowadzonych przez instruktorów czy auto- rów podr(cid:218)czników. Ksi(cid:200)(cid:285)ka, któr(cid:200) trzymasz w r(cid:218)kach, jest wa(cid:285)nym krokiem do tego, by tajski masa(cid:285) w przysz(cid:239)o(cid:258)ci sta(cid:239) si(cid:218) bezpieczn(cid:200) i pe(cid:239)noprawn(cid:200) sztuk(cid:200) nie tylko relaksu, ale rów- nie(cid:285) profilaktyki i leczenia. Poprzez czerpanie z tajskiej historii i kultury, z bud- dyjskiej religii i praktyk jogi, a tak(cid:285)e z nowoczesnego rozumienia anatomii i fizjo- logii podr(cid:218)cznik wype(cid:239)nia luk(cid:218) pomi(cid:218)dzy teori(cid:200) i praktyk(cid:200) w prezentacji sztuki tajskiego masa(cid:285)u. Zdecydowan(cid:200) zalet(cid:200) tej ksi(cid:200)(cid:285)ki jest sta(cid:239)y kontakt autora z masa(cid:285)em tajskim. Piotr Druzga(cid:239)a mieszka i praktykuje tajski masa(cid:285) w kraju jego powstania. Wykszta(cid:239)cenie autora (mgr fizjoterapii i mi(cid:218)dzynarodowy instruktor masa(cid:285)u tajskiego i jogi) pozwala mu przedstawi(cid:202) w zrozumia(cid:239)y dla polskiego czytelnika sposób kwestie tajskiej medycyny, jak(cid:285)e cz(cid:218)sto inaczej traktuj(cid:200)cej pacjenta ni(cid:285) medycyna Zachodu. Ksi(cid:200)(cid:285)ka powstawa(cid:239)a przez kilka lat, gdy(cid:285) autorowi nie by(cid:239)o (cid:239)atwo dotrze(cid:202) do taj- skich materia(cid:239)ów dotycz(cid:200)cych masa(cid:285)u, a i Tajowie niech(cid:218)tnie dziel(cid:200) si(cid:218) swoj(cid:200) wiedz(cid:200). Aby lepiej zrozumie(cid:202) dzia(cid:239)anie i (cid:283)ród(cid:239)a tajskiego masa(cid:285)u, autor zosta(cid:239) te(cid:285) mi(cid:218)dzynarodowym instruktorem jogi, gdy(cid:285) tajski masa(cid:285) oparty jest w du(cid:285)ym stopniu na jodze. W ksi(cid:200)(cid:285)ce znajduj(cid:200) si(cid:218) zatem zdj(cid:218)cia asan (pozycji cia(cid:239)a), na któ- rych wzorowane s(cid:200) konkretne pozycje przyjmowane przez pacjenta. Masa(cid:285) tajski jest w pe(cid:239)ni ilustrowanym podr(cid:218)cznikiem masa(cid:285)u tajskiego. Ksi(cid:200)(cid:285)ka sk(cid:239)ada si(cid:218) z dwóch zasadniczych cz(cid:218)(cid:258)ci: teoretycznej, która wyja(cid:258)nia t(cid:239)o histo- ryczne, pod(cid:239)o(cid:285)e kulturowe i korzenie religijne masa(cid:285)u, a tak(cid:285)e zawiera opis prze- biegów kana(cid:239)ów energetycznych oraz niezb(cid:218)dne informacje z zakresu wskaza(cid:241), przeciwwskaza(cid:241), dzia(cid:239)ania i efektów masa(cid:285)u, oraz praktycznej, w której znajduj(cid:200) si(cid:218) instrukcje krok po kroku, jak wykona(cid:202) masa(cid:285). Ponadto zawiera uwagi prak- tyczne, zaczynaj(cid:200)c od podstawowych informacji: jak si(cid:218) ubra(cid:202), jak pos(cid:239)ugiwa(cid:202) si(cid:218) w(cid:239)asnym cia(cid:239)em w czasie masa(cid:285)u, po wiadomo(cid:258)ci na temat tego, jakich olejków i kremów u(cid:285)ywa(cid:202), oraz opis dodatkowych zabiegów, które mo(cid:285)na zastosowa(cid:202). Ksi(cid:200)(cid:285)ka ko(cid:241)czy si(cid:218) indeksem podstawowych poj(cid:218)(cid:202). Bie(cid:285)(cid:200)ca publikacja wychodzi naprzeciw rosn(cid:200)cemu zainteresowaniu, jakim cieszy si(cid:218) masa(cid:285) tajski i sama Tajlandia w naszym kraju, oraz naprzeciw wymogom sta- wianym przez medycyn(cid:218) Zachodu technikom leczniczym Azji. Korzysta(cid:202) z niej mog(cid:200) fizjoterapeuci, masa(cid:285)y(cid:258)ci, potencjalni i obecni w(cid:239)a(cid:258)ciciele zak(cid:239)adów spa i salonów masa(cid:285)u, a tak(cid:285)e instruktorzy jogi i ci, którzy interesuj(cid:200) si(cid:218) Tajlandi(cid:200) czy orientalnymi technikami leczniczymi. dr Adrian Ku(cid:285)d(cid:285)a(cid:239) – 10 – Kup książkęPoleć książkę WST(cid:125)P (cid:191)yjemy w erze globalizacji, kontynenty mamy niemal(cid:285)e na wyci(cid:200)gni(cid:218)cie r(cid:218)ki, nierzadko wyjazd znad polskiego morza w Tatry zabiera wi(cid:218)cej czasu ni(cid:285) wycieczka do egzotycznego kraju. Wspó(cid:239)czesny (cid:258)wiat stwarza nam niesamowite mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, dzi(cid:218)ki internetowi mamy nieograniczony dost(cid:218)p do wiedzy, o której naszym rodzicom nawet si(cid:218) nie (cid:258)ni(cid:239)o. Jest to zarazem wiek zarówno wielkiej szansy, jak i zagro(cid:285)e(cid:241) p(cid:239)yn(cid:200)cych z komfortu, jaki on stwarza. Zabiegani, zaj(cid:218)ci „walk(cid:200) o przetrwanie”, cz(cid:218)sto za praw- dziwe szcz(cid:218)(cid:258)cie i cel (cid:285)ycia uwa(cid:285)aj(cid:200)c karier(cid:218) i pieni(cid:200)dze, zapominamy o równowadze mi(cid:218)dzy prac(cid:200) a odpoczynkiem, mi(cid:218)dzy w(cid:239)asn(cid:200) karier(cid:200) a potrzebami ludzi, którzy nas otaczaj(cid:200). Co gorsza, zupe(cid:239)nie zapomi- namy albo nie mamy czasu zadba(cid:202) nie tylko o zdrowie swojego cia(cid:239)a, ale i umys(cid:239)u czy duszy. Cz(cid:218)sto te(cid:285) po prostu nie zdajemy sobie sprawy z mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, jakie drzemi(cid:200) w nas samych. Lecz nigdy nie jest za pó(cid:283)no, by o swoje zdrowie zadba(cid:202). Wspó(cid:239)czesny (cid:258)wiat daje nam szanse korzy- stania z dorobku ludzko(cid:258)ci w kwestii ochrony zdrowia nie tylko w na- szym kr(cid:218)gu cywilizacji — mo(cid:285)emy korzysta(cid:202) z dorobku innych kultur. Powinni(cid:258)my zada(cid:202) sobie pytanie: skoro ludzie (cid:285)yli gdzie(cid:258) tam i leczyli si(cid:218) przez wieki swoimi metodami leczniczymi, czy nie mog(cid:239)yby one oka- za(cid:202) si(cid:218) skuteczne dla nas? Tak(cid:200) szans(cid:218) podparcia si(cid:218) dorobkiem innych kultur daje nam wspó(cid:239)czesny (cid:258)wiat i warto z niej skorzysta(cid:202). W wielkich systemach medycznych Wschodu, jak medycyna chi(cid:241)ska czy ajurweda, lekarz ma tylko podpowiada(cid:202), jak (cid:285)y(cid:202), a si(cid:239)(cid:200), która leczy, ma by(cid:202) sama natura. Zadaniem lekarza jest profilaktyka i ukazanie cz(cid:239)owiekowi, jak powinien post(cid:218)powa(cid:202), aby unikn(cid:200)(cid:202) choroby. Przed wiekami na dworach cesarzy chi(cid:241)skich w przypadku zachorowania w(cid:239)adcy zabijano lekarza. Cz(cid:218)sto nasza wspó(cid:239)czesna medycyna skupia si(cid:218) tylko na usuwaniu cho- roby, co jest bardzo dobre i wskazane, ale o wiele lepsz(cid:200) i ta(cid:241)sz(cid:200) rzecz(cid:200) jest zapobiegni(cid:218)cie wyst(cid:200)pieniu choroby, nauczenie wspó(cid:239)czesnego cz(cid:239)owieka, jak dba(cid:202) o siebie, jak odkry(cid:202) i pobudzi(cid:202) do (cid:285)ycia naturalne mechanizmy leczenia i zapobiegania chorobom. Najlepszym lekiem, który mo(cid:285)e zast(cid:200)pi(cid:202) wszystkie inne, a którego inne leki nie s(cid:200) w stanie zast(cid:200)pi(cid:202), jest ruch. W my(cid:258)l powiedzenia „w zdrowym ciele zdrowy duch” nie mo(cid:285)emy nie docenia(cid:202) tego cudownego (cid:258)rodka Kup książkęPoleć książkę Masa(cid:285) tajski. Mi(cid:218)dzy jog(cid:200) i fizjoterapi(cid:200) leczniczego. Kolejnym wa(cid:285)nym elementem jest dieta, przy czym nie chodzi o to, by na wzór wschodni zosta(cid:202) od razu wegetarianinem, ale by znale(cid:283)(cid:202) równowag(cid:218) w tym, co spo(cid:285)ywamy. Budda naucza(cid:239), (cid:285)e (cid:285)adne skrajno(cid:258)ci nie s(cid:200) dobre, i jest to uniwersalna zasada, której warto si(cid:218) trzyma(cid:202). Ponadto musimy pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e ka(cid:285)dy cz(cid:239)owiek jest inny, i nie mo(cid:285)emy wrzuca(cid:202) wszystkich do jednego worka. Samopo- czucie ka(cid:285)dego z nas jest inne ka(cid:285)dego dnia czy nawet ka(cid:285)dej pory dnia. W ko(cid:241)cu dochodzimy do kwestii naszego zdrowia psychicznego, (cid:285)ycia emocjonalnego, du- chowego. Bycie cho(cid:202) na chwil(cid:218) z samym sob(cid:200), ws(cid:239)uchiwanie si(cid:218) w cisz(cid:218), spokój i harmoni(cid:218) naszego wn(cid:218)trza mo(cid:285)e otworzy(cid:202) nam oczy na (cid:258)wiat zewn(cid:218)trzny oraz, co bardzo istotne, uzupe(cid:239)ni(cid:202) i zregenerowa(cid:202) energi(cid:218). Dla niektórych s(cid:200) to rzeczy nowe, dla innych znane, ale zapomniane. Nie widzimy, albo nie wiemy, ile spo- koju, satysfakcji i rado(cid:258)ci mo(cid:285)e nam da(cid:202) pomoc innym, dobre s(cid:239)owo czy gest. Masa(cid:285) nie tylko stwarza mo(cid:285)liwo(cid:258)ci ruchu, nie tylko jest (cid:258)rodkiem leczniczym czy profilaktycznym, ale mo(cid:285)e te(cid:285) by(cid:202) wyrazem troski, wspó(cid:239)czucia czy mi(cid:239)o(cid:258)ci. Ta sama r(cid:218)ka mo(cid:285)e zabi(cid:202) i przynie(cid:258)(cid:202) ulg(cid:218) i ratunek. Wybór nale(cid:285)y do nas. G(cid:239)ównym celem tej ksi(cid:200)(cid:285)ki jest pokazanie nowej techniki masa(cid:285)u. Innym zadaniem, cho(cid:202) dla mnie, autora, równie wa(cid:285)nym jak pierwsze, jest otworzenie czytelnikowi oczu na metody lecznicze Wschodu i zaprezentowanie, cho(cid:202) w ma(cid:239)ej i pewnie nie- doskona(cid:239)ej formie, tej licz(cid:200)cej kilka tysi(cid:218)cy lat tradycji dbania o zdrowie i leczenia. Podr(cid:218)cznik ten nie powsta(cid:239)by, gdyby nie pomoc, rady i ci(cid:218)(cid:285)ka praca innych. Dzi(cid:218)kuj(cid:218) moim nauczycielom masa(cid:285)u tajskiego, zw(cid:239)aszcza Khun Phim i ca(cid:239)emu gronu pedagogicznemu oraz obs(cid:239)udze w oddziale szko(cid:239)y Wat Pho przy ulicy Chaeng Wattana. Dzi(cid:218)kuj(cid:218) Andrzejowi P(cid:239)achetce za wykonanie zdj(cid:218)(cid:202). Dzi(cid:218)- kuj(cid:218) Oth-on Sangchan, która przygotowa(cid:239)a ryciny i wykresy. Dzi(cid:218)kuj(cid:218) model- kom, szczególnie Eli Socharskiej. Dzi(cid:218)kuj(cid:218) te(cid:285) mojej siostrze Ewie i jej m(cid:218)(cid:285)owi Rafa(cid:239)owi Ko(cid:239)ackiemu za pomoc przy obróbce zdj(cid:218)(cid:202), przy nauce obs(cid:239)ugi programu Photoshop, za bycie modelami oraz za motywacj(cid:218) i wsparcie. Szczególne podzi(cid:218)- kowania chcia(cid:239)bym skierowa(cid:202) do dra Adriana Ku(cid:285)d(cid:285)a(cid:239)a za fachowe rady, redakcj(cid:218) naukow(cid:200) oraz napisanie wst(cid:218)pu do podr(cid:218)cznika. Wasz wk(cid:239)ad, rady i wsparcie by(cid:239)y dla mnie nieocenione i dzi(cid:218)ki Wam mog(cid:218) uwa(cid:285)a(cid:202) si(cid:218) za szcz(cid:218)(cid:258)ciarza. Jestem (cid:258)wiadom w(cid:239)asnej niedoskona(cid:239)o(cid:258)ci i niedoskona(cid:239)o(cid:258)ci tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, dlatego b(cid:218)d(cid:218) bardzo wdzi(cid:218)czny za jakiekolwiek uwagi dotycz(cid:200)ce tekstu czy zdj(cid:218)(cid:202). Wszel- kie sugestie s(cid:200) mile widziane i szczerze mówi(cid:200)c, by(cid:239)bym zdziwiony, gdyby ich nie by(cid:239)o. Piotr Druzga(cid:239)a e-mail: piotrdruzgala@gmail.com – 12 – Kup książkęPoleć książkę UWAGI (cid:132) Masa(cid:285) tajski, jako forma terapii holistycznej oddzia(cid:239)uj(cid:200)cej na maso- wanego na ka(cid:285)dym poziomie: zarówno fizycznym, jak i psychicznym czy duchowym, (cid:283)le czy niedbale wykonany mo(cid:285)e doprowadzi(cid:202) do wzrostu napi(cid:218)cia, z(cid:239)ego samopoczucia czy urazu. Dlatego zw(cid:239)aszcza pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cy, którzy nie maj(cid:200) wyrobionego „czucia” nacisku czy roz- ci(cid:200)gania, powinni szczególnie uwa(cid:285)a(cid:202), by nie zaszkodzi(cid:202) masowanemu. Je(cid:258)li dana technika jest zbyt trudna, lepiej j(cid:200) pomin(cid:200)(cid:202). W miar(cid:218) naby- wania do(cid:258)wiadczenia umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) „czucia” i dostosowania masa(cid:285)u do indywidualnego masowanego na pewno przyjd(cid:200). (cid:132) Ksi(cid:200)(cid:285)ka prezentuje „klasyczn(cid:200)” form(cid:218) masa(cid:285)u tajskiego, a przedsta- wione w niej techniki, podczas których opracowuje si(cid:218) dziesi(cid:218)(cid:202) pod- stawowych kana(cid:239)ów energetycznych (sen), s(cid:200) idealnym sposobem przywrócenia równowagi energetycznej i mog(cid:200) by(cid:202) z powodzeniem stosowane u rodziny czy przyjació(cid:239). W przypadku konkretnych scho- rze(cid:241) lecznicze opracowywanie danych sen jest w(cid:239)(cid:200)czone do tej stan- dardowej formy masa(cid:285)u. (cid:132) Mimo (cid:285)e masa(cid:285) jest wykonywany jako forma terapii czy rehabilitacji w ró(cid:285)nych schorzeniach, ta ksi(cid:200)(cid:285)ka prezentuje jedynie jego podsta- wow(cid:200) form(cid:218), u(cid:285)yteczn(cid:200) np. w przypadku stresu, zm(cid:218)czenia po wysi(cid:239)ku czy jako rodzaj profilaktyki. Jej celem jest jedynie wpro- wadzenie i przedstawienie tej nieznanej powszechnie w Polsce formy masa(cid:285)u leczniczego. Dlatego te(cid:285) jego zastosowanie w powa(cid:285)nych schorzeniach nale(cid:285)y pozostawi(cid:202) specjalistom maj(cid:200)cym ku temu od- powiednie przeszkolenie i do(cid:258)wiadczenie. Ksi(cid:200)(cid:285)ka ta nie zast(cid:218)puje lekarza i nie mo(cid:285)e by(cid:202) wykorzystana w celu diagnozowania czy leczenia konkretnych schorze(cid:241). Nie zast(cid:218)puje równie(cid:285) kursu masa(cid:285)u tajskiego, a wiadomo(cid:258)ci w niej zawarte mog(cid:200) by(cid:202) przeznaczone tylko dla u(cid:285)ytku domowego i na odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) czytelnika. Autor nie bierze odpowiedzialno(cid:258)ci za urazy czy inne problemy zdrowotne wynik(cid:239)e ze stosowania masa(cid:285)u tajskiego. (cid:132) Ze wzgl(cid:218)du na ograniczenia p(cid:239)yn(cid:200)ce z nauki masa(cid:285)u z ksi(cid:200)(cid:285)ki, wynik(cid:239)e z tego niejasno(cid:258)ci, dodatkowe pytania czy niemo(cid:285)no(cid:258)(cid:202) wy(cid:239)apania i korekcji b(cid:239)(cid:218)dów, których pope(cid:239)nianie jest przecie(cid:285) nieod(cid:239)(cid:200)cznym Kup książkęPoleć książkę Masa(cid:285) tajski. Mi(cid:218)dzy jog(cid:200) i fizjoterapi(cid:200) elementem procesu uczenia si(cid:218), poleca(cid:239)bym wzi(cid:218)cie udzia(cid:239)u w kursie tajskiego masa(cid:285)u. Nawet najlepsza ksi(cid:200)(cid:285)ka nie zast(cid:200)pi bezpo(cid:258)redniego kontaktu z nauczy- cielem. Dobry kurs i du(cid:285)o praktyki s(cid:200) niezb(cid:218)dne, by zosta(cid:202) dobrym masa(cid:285)yst(cid:200). (cid:132) Przegl(cid:200)daj(cid:200)c materia(cid:239)y w j(cid:218)zyku angielskim dotycz(cid:200)ce tajskiego masa(cid:285)u, czy w ogóle dotycz(cid:200)ce Tajlandii, czytelnik natknie si(cid:218) tajskie wyrazy czy nazwy zapisane w inny sposób, nieraz na pierwszy rzut oka wydawa(cid:239)oby si(cid:218) zupe(cid:239)nie inne. Cz(cid:218)sto spotykane ró(cid:285)nice to: d zamienione na t, l na r, g na k i odwrotnie, dodawanie lub brak litery h oraz inne ko(cid:241)cówki wyrazów. Wynika to z faktu, (cid:285)e nie wprowadzono standardu co do metody t(cid:239)umaczenia j(cid:218)zyka tajskiego na j(cid:218)zyk angielski. W j(cid:218)zyku tajskim s(cid:239)owa czasem inaczej si(cid:218) zapisuje, a inaczej wymawia, np. nazw(cid:218) portu lotniczego w Bangkoku, Suvarnabhumi, wymawia si(cid:218): su(cid:239)arnabhum. Inaczej mówi(cid:200)c: zapisanie wyrazu zgodnie z tajsk(cid:200) transkryp- cj(cid:200) nie oddaje jego faktycznego brzmienia. Zatem jedne (cid:283)ród(cid:239)a stosuj(cid:200) orygi- naln(cid:200) tajsk(cid:200) pisowni(cid:218), a inne oddaj(cid:200) faktyczne brzmienie danego s(cid:239)owa. Ponadto — zw(cid:239)aszcza w j(cid:218)zyku mówionym — ró(cid:285)nice w wy(cid:285)ej wymienionych d(cid:283)wi(cid:218)kach s(cid:200) cz(cid:218)sto trudne do uchwycenia. (cid:132) Je(cid:258)li kto(cid:258) zdecyduje si(cid:218) na wyjazd do Tajlandii, by wzi(cid:200)(cid:202) udzia(cid:239) w kursie masa(cid:285)u tajskiego, mo(cid:285)e by(cid:202) nieco zaskoczony metod(cid:200) nauczania. Jest ona zupe(cid:239)nie inna od systemu nauczania znanego z naszych szkó(cid:239), tzn. obejmuj(cid:200)cego naj- pierw teori(cid:218), a potem praktyk(cid:218). W Tajlandii jest odwrotnie. Pami(cid:218)tam, (cid:285)e po sko(cid:241)czeniu kursu w szkole Wat Pho wiedzia(cid:239)em, jak masowa(cid:202), zna(cid:239)em kolej- no(cid:258)(cid:202), techniki (oczywi(cid:258)cie na poziomie pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cego), ale nie zna(cid:239)em wska- za(cid:241) i przeciwwskaza(cid:241), nie wiedzia(cid:239)em, jak d(cid:239)ugo mam masowa(cid:202) itd. Podczas zaj(cid:218)(cid:202) tylko masowali(cid:258)my, a o tzw. teori(cid:218) musia(cid:239)em sam pyta(cid:202) i sam jej szuka(cid:202). Taki sposób nauczania wynika z filozofii, (cid:285)e w masa(cid:285)u najwa(cid:285)niejsza jest intu- icja i wyrobienie w sobie „czucia”, czyli zdolno(cid:258)ci niezb(cid:218)dnej do masowania. Uczenie si(cid:218) w ten sposób, czyli g(cid:239)ównie poprzez praktyk(cid:218), na pewno jest bar- dziej czasoch(cid:239)onne, ale ma te(cid:285) wiele korzy(cid:258)ci. (cid:132) U(cid:285)ywaj(cid:200)c w ksi(cid:200)(cid:285)ce okre(cid:258)le(cid:241) w rodzaju m(cid:218)skim: masa(cid:285)ysta, terapeuta, nie mam zamiaru urazi(cid:202) kobiet ani pokaza(cid:202), (cid:285)e masowanie to zawód dla m(cid:218)(cid:285)czyzn. Je(cid:258)li kto(cid:258) poczu(cid:239) si(cid:218) z tego powodu ura(cid:285)ony, prosz(cid:218) przyj(cid:200)(cid:202) moje przeprosiny. – 14 – Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Masaż tajski. Między jogą i fizjoterapią. Praktyczny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: