Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00285 006245 19954381 na godz. na dobę w sumie
Mindshift. Zmień sposób myślenia i odkryj swój prawdziwy potencjał - ebook/pdf
Mindshift. Zmień sposób myślenia i odkryj swój prawdziwy potencjał - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3984-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Pokonaj przeszkody, aby odkryć swój ukryty potencjał i lepiej go wykorzystać

Przyszło nam żyć w czasach, które stawiają nam niezwykłe wyzwania. Musimy się wciąż uczyć, stale doszkalać, ciągle zdobywać nowe umiejętności. Wszystko dookoła w zawrotnym tempie się zmienia. Coraz częściej też słyszymy, że powinniśmy iść za głosem serca i robić to, co nas pasjonuje, aby jak najlepiej wykorzystać swoje uzdolnienia i umiejętności.

Trzymasz w ręku książkę, dzięki której łatwiej przekroczysz własne granice. Nie tylko znajdziesz w sobie nowe pasje i talenty, ale też je rozwiniesz. Dowiesz się, jak zdefiniować siebie na nowo. Dzięki temu odkryjesz drzemiący w sobie potencjał i - być może - całkowicie odmienisz swoje życie. Przekonasz się, że czasami najtrudniej jest pokonać własne uprzedzenia, ale jeśli już tego dokonasz, nagle się zorientujesz, że nawet to, co na pierwszy rzut oka zdaje się słabością, może się stać prawdziwym asem w rękawie. W tej książce znajdziesz zarówno zbiór inspirujących opowieści, jak i wskazówki ułatwiające przeprowadzenie zmian w życiu. Zrozumiesz, jak ważne jest zdobywanie wiedzy i regularna praktyka, aby móc się rozwijać i stale poszerzać swoje możliwości.

Dzięki tej książce:

Zainspiruj się, nie bój się i rozkwitaj!


Dr Barbara Oakley pracuje na Uniwersytecie Oakland w USA, w stanie Michigan. Prowadzi badania z bioinżynierii, głównie z neurobiologii i psychologii poznawczej. Wspólnie z legendarnym neurobiologiem Terrence'em Sejnowskim prowadzi niezwykle popularne kursy dla szerokiej publiczności. Pracowała w wielu niezwykłych miejscach: w armii USA, pełniąc służbę w Niemczech i uzyskując stopień kapitana, na rosyjskich trawlerach jako tłumaczka czy na antarktycznej stacji South Pole jako operator radiowy. Ma męża, dwie córki i dwóch synów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-283-3983-5 Copyright © 2017 by Barbara Oakley All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with TarcherPerigee, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. Tarcher and Perigee are registered trademarks, and the colophon is a trademark of Penguin Random House LLC. Polish edition copyright © 2018 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/mindsh Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Rozdzia(cid:239) 1. Po transformacji Rozdzia(cid:239) 2. Uczenie si(cid:218) to nie tylko nauka Rozdzia(cid:239) 3. Zmieniaj(cid:200)ce si(cid:218) kultury Rewolucja danych Rozdzia(cid:239) 4. Twoja „bezu(cid:285)yteczna” przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) mo(cid:285)e by(cid:202) zalet(cid:200) Znalezienie tylnych drzwi do nowej kariery Rozdzia(cid:239) 5. Napisanie regu(cid:239) na nowo Nietradycyjny styl uczenia si(cid:218) Rozdzia(cid:239) 6. Singapur Naród, który jest gotowy na przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) 9 29 45 63 81 105 7 Poleć książkęKup książkę 8 Mindshift Rozdzia(cid:239) 7. Wyrównanie szans edukacyjnych Rozdzia(cid:239) 8. Ucieczka przed rutyn(cid:200) i unikanie (cid:258)lepych ulic w karierze Rozdzia(cid:239) 9. Niespe(cid:239)nione marzenia to pocz(cid:200)tek nowych marze(cid:241) Rozdzia(cid:239) 10. Przemiana kryzysu wieku (cid:258)redniego w (cid:285)yciow(cid:200) okazj(cid:218) Rozdzia(cid:239) 11. Warto(cid:258)(cid:202) kursów MOOC i innych kursów internetowych Rozdzia(cid:239) 12. Proces tworzenia kursów MOOC Widok z okopów Rozdzia(cid:239) 13. Uwa(cid:285)no(cid:258)(cid:202) i nie tylko Podzi(cid:218)kowania Informacje na temat zdj(cid:218)(cid:202) i ilustracji (cid:189)ród(cid:239)a Przypisy 133 169 205 217 243 279 313 333 337 341 357 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 1. Po transformacji K ARIERA GRAHAMA KEIRA rozwija(cid:239)a si(cid:218) w szybkim tempie, p(cid:218)dz(cid:200)c do przodu niczym superekspres. To by(cid:239)o co(cid:258) wi(cid:218)cej ni(cid:285) skupienie si(cid:218) na swojej pasji — to by(cid:239)o czerpanie z (cid:285)ycia pe(cid:239)nymi gar(cid:258)ciami. Tak przynajmniej s(cid:200)dzi(cid:239). Ju(cid:285) w szkole podstawowej mia(cid:239) obsesj(cid:218) na punkcie muzyki. Nauk(cid:218) gry na skrzypcach rozpocz(cid:200)(cid:239) w wieku czterech lat. Potem bez trudu rozsze- rzy(cid:239) swój repertuar o gitar(cid:218), gdy mia(cid:239) osiem lat. W szkole (cid:258)redniej zafascy- nowa(cid:239) si(cid:218) tajemniczym (cid:258)wiatem jazzu, wi(cid:218)c zacz(cid:200)(cid:239) (cid:202)wiczy(cid:202) nowe, swobodne rytmy, po(cid:258)wi(cid:218)caj(cid:200)c na to ka(cid:285)d(cid:200) woln(cid:200) chwil(cid:218). Zmiana (cid:258)cie(cid:285)ki kariery Grahama Keira z muzyka, który cieszy(cid:239) si(cid:218) du(cid:285)ym uznaniem, na naukowca (mimo (cid:285)e kiedy(cid:258) nienawidzi(cid:239) matematyki) zszokowa(cid:239)a nawet jego samego. Dzisiaj nie móg(cid:239)by by(cid:202) szcz(cid:218)(cid:258)liwszy. 9 Poleć książkęKup książkę 10 Mindshift Graham mieszka(cid:239) na przedmie(cid:258)ciach Filadelfii — miasta, w któ- rym karier(cid:218) zrobi(cid:239)y takie gwiazdy jazzu jak Billie Holiday, John Coltrane, Ethel Waters czy Dizzy Gillespie. Wieczorami wymyka(cid:239) si(cid:218) z ogrodu przy starym rodzinnym wiktoria(cid:241)skim domu stoj(cid:200)cym tu(cid:285) obok dworca, (cid:285)eby wsi(cid:200)(cid:258)(cid:202) w rozklekotany poci(cid:200)g R5 Agencji Trans- portu Po(cid:239)udniowo-Wschodniej Pensylwanii. Po wyj(cid:258)ciu na zapla- miony beton na peronie w Filadelfii udawa(cid:239) si(cid:218) do magicznego (cid:258)wiata klubów jazzowych, w których odbywa(cid:239)y si(cid:218) improwizacyjne sesje na (cid:285)ywo. Kiedy s(cid:239)ucha(cid:239) jazzu, czu(cid:239), (cid:285)e naprawd(cid:218) (cid:285)yje. Pó(cid:283)niej szkoli(cid:239) si(cid:218) w dwóch najlepszych konserwatoriach muzycz- nych: w Szkole Muzycznej Eastmana i w Julliard School. W czaso- pi(cid:258)mie „DownBeat” pojawi(cid:239) si(cid:218) artyku(cid:239) o nim, w którym og(cid:239)oszono go najlepszym solist(cid:200) w(cid:258)ród studentów college’u. To wcale nie oznacza, (cid:285)e Graham odnosi(cid:239) sukcesy na wszystkich polach. Wr(cid:218)cz przeciwnie. Odrzuca(cid:239) praktycznie wszystko, co nie by(cid:239)o zwi(cid:200)zane z muzyk(cid:200). Matematyka go frustrowa(cid:239)a — nie potrafi(cid:239) roz- wi(cid:200)zywa(cid:202) zada(cid:241) z algebry i geometrii, a do ca(cid:239)ek i statystyki nawet nie doszed(cid:239). Jego oceny z przedmiotów (cid:258)cis(cid:239)ych równie(cid:285) by(cid:239)y s(cid:239)abe. Po egzaminie ko(cid:241)cowym z chemii wróci(cid:239) do domu i spali(cid:239) wszystkie swoje zeszyty w kominku — tak bardzo by(cid:239) szcz(cid:218)(cid:258)liwy, (cid:285)e zda(cid:239). Dzie(cid:241) przed matur(cid:200), gdy inni studenci college’u nerwowo przegl(cid:200)dali notatki i pytania egzaminacyjne z wcze(cid:258)niejszych lat, Graham, (cid:258)wia- domy swoich s(cid:239)abych ocen, pojecha(cid:239) na koncert jazzowy. Graham wiedzia(cid:239), (cid:285)e chce zosta(cid:202) muzykiem, i nic innego si(cid:218) dla niego nie liczy(cid:239)o. Nawet sama my(cid:258)l o matematyce i innych przedmio- tach (cid:258)cis(cid:239)ych przyprawia(cid:239)a go o dreszcze. Ale wtedy zdarzy(cid:239)o si(cid:218) co(cid:258) wa(cid:285)nego. Nie by(cid:239) to wypadek, nie by(cid:239)a to (cid:258)mier(cid:202) bliskiej osoby ani (cid:285)adna niespodziewana (cid:285)yciowa zmiana. By(cid:239)o to co(cid:258) du(cid:285)o mniej dramatycznego, co czyni jego przemian(cid:218) jeszcze bardziej niezwyk(cid:239)(cid:200). Poleć książkęKup książkę Po transformacji 11 Mindshift, czyli transformacja kariery Od kilku dziesi(cid:218)cioleci fascynuj(cid:218) si(cid:218) lud(cid:283)mi, którzy zmieniaj(cid:200) swoj(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) kariery — wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nich to osoby zamo(cid:285)ne, które maj(cid:200) odpowiednie zabezpieczenie finansowe i spo(cid:239)eczne. Ale nawet przy du(cid:285)ym wsparciu z zewn(cid:200)trz znacz(cid:200)ca zmiana kariery mo(cid:285)e by(cid:202) tak samo przera(cid:285)aj(cid:200)ca jak przeskoczenie z jednego szybko jad(cid:200)cego poci(cid:200)gu do drugiego. Innym przedmiotem mojego zainteresowania s(cid:200) osoby, które z jakiego(cid:258) powodu postanawiaj(cid:200) nauczy(cid:202) si(cid:218) umiej(cid:218)t- no(cid:258)ci dla nich trudnej albo zupe(cid:239)nie niezwi(cid:200)zanej z tym, czym si(cid:218) zajmuj(cid:200) — gdy na przyk(cid:239)ad specjalista od j(cid:218)zyków roma(cid:241)skich nadrabia braki z matematyki; gdy zapalony gracz w gry komputerowe robi karier(cid:218) akademick(cid:200) w ambitnym (cid:258)rodowisku Singapuru; albo gdy osoba chora na pora(cid:285)enie czteroko(cid:241)czynowe robi kurs z infor- matyki i zostaje nauczycielem w szkole internetowej. Do(cid:258)wiadcze- nie nauczy(cid:239)o mnie, (cid:285)e w czasach, w których tempo zmian ca(cid:239)y czas ro(cid:258)nie, gotowo(cid:258)(cid:202) do nag(cid:239)ej transformacji zawodowej i ch(cid:218)(cid:202) uczenia si(cid:218) przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie — czy to na studiach, czy te(cid:285) w inny sposób — stanowi(cid:200) pot(cid:218)(cid:285)n(cid:200) kreatywn(cid:200) si(cid:239)(cid:218). Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) spo(cid:239)ecze(cid:241)stwa jednak nie dostrzega tej pot(cid:218)gi. Ludzie zmieniaj(cid:200)cy (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) kariery albo zaczynaj(cid:200)cy uczy(cid:202) si(cid:218) nowej umiej(cid:218)tno(cid:258)ci na pó(cid:283)niejszych etapach (cid:285)ycia cz(cid:218)sto czuj(cid:200) si(cid:218) jak dyletanci — nowicjusze, którzy nigdy nie zdo(cid:239)aj(cid:200) pokona(cid:202) przepa(cid:258)ci dziel(cid:200)cej ich od specjalistów w nowej dziedzinie. S(cid:200) jak czarodzieje, którzy my(cid:258)l(cid:200), (cid:285)e s(cid:200) mugolami, i cz(cid:218)sto pozostaj(cid:200) nie(cid:258)wiadomi w(cid:239)asnej mocy. Ja, podobnie jak Graham, z lekcewa(cid:285)eniem podchodzi(cid:239)am do matematyki i innych przedmiotów (cid:258)cis(cid:239)ych. Od najm(cid:239)odszych lat dostawa(cid:239)am s(cid:239)abe oceny z tych przedmiotów. Jednak w przeciwie(cid:241)- stwie do niego nie mia(cid:239)am (cid:285)adnych szczególnych talentów czy umie- j(cid:218)tno(cid:258)ci. By(cid:239)am obibokiem. Mój tata pracowa(cid:239) w wojsku, wi(cid:218)c cz(cid:218)sto Poleć książkęKup książkę 12 Mindshift si(cid:218) przeprowadzali(cid:258)my, nieraz l(cid:200)duj(cid:200)c na wiejskich terenach na obrze- (cid:285)ach du(cid:285)ych miast. W tamtych czasach ziemia na wsi by(cid:239)a tania, dla- tego mogli(cid:258)my hodowa(cid:202) du(cid:285)e zwierz(cid:218)ta. Codziennie po sko(cid:241)czeniu lekcji rzuca(cid:239)am ksi(cid:200)(cid:285)ki w k(cid:200)t, siada(cid:239)am na oklep na swoim koniu i rusza(cid:239)am w drog(cid:218). Po co si(cid:218) zamartwia(cid:202) my(cid:258)leniem o studiach albo karierze zawodowej, gdy mo(cid:285)na sobie pogalopowa(cid:202) w cieple popo- (cid:239)udniowego s(cid:239)o(cid:241)ca? W naszym domu wszyscy mówili po angielsku, a ja w siódmej klasie obla(cid:239)am egzamin z hiszpa(cid:241)skiego. Wtedy mój m(cid:200)dry ojciec, s(cid:239)uchaj(cid:200)c mojego utyskiwania, zapyta(cid:239) mnie wprost: „Czy kiedykol- wiek wzi(cid:218)(cid:239)a(cid:258) pod uwag(cid:218) tak(cid:200) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202), (cid:285)e prawdziwym problemem nie jest nauczyciel, tylko ty sama?”. Po kolejnej przeprowadzce okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e by(cid:239) w b(cid:239)(cid:218)dzie. Nowy nauczyciel hiszpa(cid:241)skiego zainspirowa(cid:239) mnie i sprawi(cid:239), (cid:285)e zacz(cid:218)(cid:239)am si(cid:218) zastanawia(cid:202), jak by to by(cid:239)o my(cid:258)le(cid:202) w innych j(cid:218)zykach. Odkry(cid:239)am, (cid:285)e lubi(cid:218) si(cid:218) uczy(cid:202) j(cid:218)zyków, wi(cid:218)c zacz(cid:218)(cid:239)am chodzi(cid:202) na lekcje francuskiego i niemieckiego. To naprawd(cid:218) wa(cid:285)ne, (cid:285)eby nauczyciel potrafi(cid:239) moty- wowa(cid:202) swoich uczniów. Wtedy s(cid:200) oni dumni z posiadanej wiedzy — i z samych siebie. Mój ojciec zach(cid:218)ca(cid:239) mnie do studiowania jakiego(cid:258) (cid:258)cis(cid:239)ego kie- runku. Chcia(cid:239), (cid:285)eby jego dzieci jak najlepiej sobie poradzi(cid:239)y w doro- s(cid:239)ym (cid:258)wiecie. Ale ja wci(cid:200)(cid:285) uwa(cid:285)a(cid:239)am, (cid:285)e matematyka jest nie dla mnie. W szkole podstawowej i (cid:258)redniej obla(cid:239)am niejeden egzamin z przed- miotów (cid:258)cis(cid:239)ych. Chcia(cid:239)am studiowa(cid:202) j(cid:218)zyk obcy. W tamtym czasie kredyty studenckie by(cid:239)y trudne do uzyskania, dlatego postanowi(cid:239)am omin(cid:200)(cid:202) college i zapisa(cid:202) si(cid:218) do wojska, które p(cid:239)aci(cid:239)o za nauk(cid:218) j(cid:218)zyka. I rzeczywi(cid:258)cie nauczy(cid:239)am si(cid:218) j(cid:218)zyka — rosyjskiego. Wbrew wszelkim oczekiwaniom — i pomimo moich planów na (cid:285)ycie — zosta(cid:239)am profesorem in(cid:285)ynierii i mocno zakorzeni(cid:239)am si(cid:218) w (cid:258)wiecie nauk (cid:258)cis(cid:239)ych. Razem z Terrence’em Sejnowskim, profe- sorem Francisa Cricka w Instytucie Salka, prowadz(cid:218) najpopularniejszy Poleć książkęKup książkę Po transformacji 13 na (cid:258)wiecie kurs internetowy „Learning How To Learn”, czyli „Nauka uczenia si(cid:218)”, dla spó(cid:239)ki edukacyjnej Coursera i Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Jest to kurs internetowy otwarty dla masowej publiczno(cid:258)ci (ang. massive open online course — MOOC). Ju(cid:285) w pierwszym roku jego prowadzenia udzia(cid:239) w nim wzi(cid:200)(cid:239) milion studentów z ponad dwustu krajów. W momencie, gdy czytasz t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), liczba naszych studentów ju(cid:285) dawno przekroczy(cid:239)a dwa miliony. Po(cid:239)(cid:200)czenie tak szerokiego zasi(cid:218)gu z mo(cid:285)liwo(cid:258)ci(cid:200) wywierania wp(cid:239)ywu na m(cid:239)odych ludzi jest czym(cid:258) bezprecedensowym — wyra(cid:283)- nie wida(cid:202), (cid:285)e ludzie chc(cid:200) si(cid:218) uczy(cid:202), zmienia(cid:202) i rozwija(cid:202). Lista zawo- dów, które wykonywa(cid:239)am w swoim (cid:285)yciu, jest, mówi(cid:200)c naj(cid:239)agodniej, eklektyczna: by(cid:239)am kelnerk(cid:200), sprz(cid:200)taczk(cid:200), korepetytork(cid:200), pisark(cid:200), (cid:285)on(cid:200), matk(cid:200) zajmuj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) ma(cid:239)ym dzieckiem, oficerem wojska ame- ryka(cid:241)skiego, t(cid:239)umaczk(cid:200) j(cid:218)zyka rosyjskiego na statku rybackim na Morzu Beringa, a tak(cid:285)e operatorem radiowym na stacji na Biegunie Po(cid:239)udniowym. Odkry(cid:239)am — w du(cid:285)ym stopniu przez przypadek — (cid:285)e mam w sobie wi(cid:218)cej si(cid:239)y do nauki i zmiany, ni(cid:285) kiedykolwiek s(cid:200)dzi- (cid:239)am. To, czego nauczy(cid:239)am si(cid:218) w jednym zawodzie, niejednokrotnie u(cid:239)atwia(cid:239)o mi odnoszenie sukcesów na nast(cid:218)pnym etapie mojego (cid:285)ycia. Cz(cid:218)sto pozornie bezu(cid:285)yteczne informacje z poprzedniej kariery nie- spodziewanie stawa(cid:239)y si(cid:218) mocnym fundamentem nast(cid:218)pnej. Teraz, gdy obserwuj(cid:218), jak miliony uczniów z ca(cid:239)ego (cid:258)wiata odkry- waj(cid:200) swoje mo(cid:285)liwo(cid:258)ci uczenia si(cid:218) i transformacji, u(cid:258)wiadamiam sobie, (cid:285)e nadszed(cid:239) czas na co(cid:258) nowego. Potrzebujemy manifestu, który b(cid:218)dzie mówi(cid:202) o znaczeniu Mindshift w procesie budowania zdolnych, kreatywnych spo(cid:239)ecze(cid:241)stw, a tak(cid:285)e w pomaganiu ludziom chc(cid:200)cym w pe(cid:239)ni wykorzysta(cid:202) swój potencja(cid:239). „Mindshift” to g(cid:239)(cid:218)boka zmiana w (cid:285)yciu, która zachodzi dzi(cid:218)ki nauce. O tym b(cid:218)dzie mówi(cid:202) ta ksi(cid:200)(cid:285)ka. Zobaczymy, jak ludzie, któ- rzy zmieniaj(cid:200) si(cid:218) dzi(cid:218)ki temu, (cid:285)e ucz(cid:200) si(cid:218) czego(cid:258) nowego — wnosz(cid:200)c w ten proces swoj(cid:200) dotychczasow(cid:200) wiedz(cid:218), pozornie przestarza(cid:239)(cid:200) albo Poleć książkęKup książkę 14 Mindshift niezwi(cid:200)zan(cid:200) z now(cid:200) dziedzin(cid:200) — wspomagaj(cid:200) rozwój naszego (cid:258)wiata w niewiarygodnie twórczy i optymistyczny sposób. Mindshift” to g(cid:239)(cid:218)boka zmiana w (cid:285)yciu, która zachodzi dzi(cid:218)ki nauce. O tym b(cid:218)dzie mówi(cid:202) ta ksi(cid:200)(cid:285)ka. Przekonamy si(cid:218) równie(cid:285), (cid:285)e wszystkie te przyk(cid:239)ady mog(cid:200) nas inspirowa(cid:202) (podobnie jak najnowsza wiedza na temat nauki i transformacji), zach(cid:218)caj(cid:200)c nas do poszerzania wiedzy, rozwijania si(cid:218) i pe(cid:239)nego wykorzystania naszego potencja(cid:239)u. Zidentyfikowanie ukrytego potencja(cid:239)u Nag(cid:239)a, nieoczekiwana zmiana pracy nie jest niczym niezwyk(cid:239)ym. Rano, jak co dzie(cid:241), siadasz przy swoim biurku i zabierasz si(cid:218) do codziennych obowi(cid:200)zków, a(cid:285) nagle podchodzi do Ciebie prze(cid:239)o(cid:285)ony w eskorcie kilku pracowników ochrony, którzy maj(cid:200) za zadanie wyprowadzi(cid:202) Ci(cid:218) z budynku. Nagle, ni st(cid:200)d, ni zow(cid:200)d, dostajesz wypowiedzenie, po dwóch dekadach pracy w firmie; w ich trakcie zdoby(cid:239)e(cid:258) cenne do(cid:258)wiadczenie i pozna(cid:239)e(cid:258) wszystkie tajniki funkcjo- nowania wewn(cid:218)trznych systemów — tych samych, z których firma w(cid:239)a(cid:258)nie rezygnuje (tak samo jak z Ciebie). A mo(cid:285)e… pracujesz dla jakiego(cid:258) durnia, a na horyzoncie nagle pojawi(cid:239)a si(cid:218) radosna okazja ucieczki z tego wi(cid:218)zienia — pod warun- kiem (cid:285)e jeste(cid:258) otwarty na to, by nauczy(cid:202) si(cid:218) nowych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i stawi(cid:202) czo(cid:239)a nieznanym wyzwaniom. By(cid:202) mo(cid:285)e s(cid:200)dzisz, (cid:285)e nie masz wyboru — jeste(cid:258) pos(cid:239)usznym dzieckiem, które zawsze wykonywa(cid:239)o polecenia rodziców, dlatego sta(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) wi(cid:218)(cid:283)niem luksusu, jakie daje Ci wysokie wynagrodzenie, i w milczeniu marzysz o pracy w zupe(cid:239)nie innym zawodzie. Mo(cid:285)liwe, (cid:285)e zrobi(cid:239)e(cid:258) karier(cid:218) w zawodzie, w którym bardzo trudno jest o dobr(cid:200) prac(cid:218). W takich okoliczno(cid:258)ciach nawet nie my(cid:258)lisz o pod- j(cid:218)ciu ryzyka, jakie wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) ze zmian(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)ki kariery, zw(cid:239)aszcza je(cid:258)li masz dzieci, które Twoja ewentualna pora(cid:285)ka osobi(cid:258)cie dotknie. Poleć książkęKup książkę Po transformacji 15 A mo(cid:285)e… Twoja mama zmar(cid:239)a na dzie(cid:241) przed Twoim wa(cid:285)nym egzaminem, a Ty do(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)e(cid:258) do grona tysi(cid:218)cy uczniów, którzy nie uko(cid:241)czyli pozytywnie programu prawdopodobnie celowo zaprojek- towanego tak, by wyeliminowa(cid:202) jak najwi(cid:218)ksz(cid:200) grup(cid:218) osób. Ostatecz- nie utkn(cid:200)(cid:239)e(cid:258) w s(cid:239)abo op(cid:239)acanej pracy. Albo… uko(cid:241)czy(cid:239)e(cid:258) studia z wyró(cid:285)nieniem, bo wybra(cid:239)e(cid:258) kierunek, który by(cid:239) zwi(cid:200)zany z Twoj(cid:200) pasj(cid:200). (A przynajmniej tak twierdz(cid:200) Twoi przyjaciele). A potem nagle u(cid:258)wiadomi(cid:239)e(cid:258) sobie, (cid:285)e to mo(cid:285)e jednak rodzice mieli racj(cid:218): pensja jest niezadowalaj(cid:200)ca, praca jeszcze gorsza, a do tego jeszcze dochodzi fakt, (cid:285)e boisz si(cid:218) zmieni(cid:202) zawód, bo masz do sp(cid:239)acenia du(cid:285)y kredyt studencki. Albo… mo(cid:285)e kochasz swoj(cid:200) prac(cid:218), ale gdzie(cid:258) w g(cid:239)(cid:218)bi serca czu- jesz, (cid:285)e sta(cid:202) Ci(cid:218) na co(cid:258) wi(cid:218)cej. I co teraz? Rozmaite sytuacje spo(cid:239)eczne i osobiste powoduj(cid:200) narastanie prze- szkód — niektórych nie do pokonania —utrudniaj(cid:200)cych nauczenie si(cid:218) nowych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i zmian(cid:218) zawodu. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie wkraczamy w now(cid:200) er(cid:218), w której szkolenia i rozwi(cid:200)zania, dost(cid:218)pne kiedy(cid:258) tylko dla nielicznej grupy szcz(cid:218)(cid:258)ciarzy, s(cid:200) w zasi(cid:218)gu mo(cid:285)liwo(cid:258)ci wielu z nas, a wymagany wk(cid:239)ad finansowy i osobisty jest ni(cid:285)szy ni(cid:285) kiedy- kolwiek dot(cid:200)d. To wcale nie oznacza, (cid:285)e transformacja zawodowa jest prosta. Zazwyczaj tak nie jest. Ale bariera zosta(cid:239)a zmniejszona — w wielu sytuacjach i w wielu spo(cid:239)ecze(cid:241)stwach. Dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202) nowych metod uczenia si(cid:218) — b(cid:218)d(cid:200)cych nowymi narz(cid:218)dziami transformacji zawodowej — jest tak przyt(cid:239)aczaj(cid:200)ca, (cid:285)e typow(cid:200) reakcj(cid:200) na nie jest odmowa: Nie, nie, nie, stare metody budowa- nia kariery i zdobywania wiedzy s(cid:200) wystarczaj(cid:200)ce. Tylko one s(cid:200) skuteczne! Te nowe metody to trendy, które szybko przemin(cid:200). Mimo to rewolucja transformacji kariery przybiera na sile — powoli, cz(cid:218)sto niezauwa- (cid:285)ona. Transformacja kariery nie polega tylko na nauczeniu si(cid:218) nowych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci albo zmianie zawodu. Obejmuje ona równie(cid:285) takie Poleć książkęKup książkę 16 Mindshift aspekty jak pogl(cid:200)dy, (cid:285)ycie osobiste i relacje z bliskimi. Transformacja kariery mo(cid:285)e by(cid:202) Twoim g(cid:239)ównym celem, procesem pobocznym albo czym(cid:258) po(cid:258)rodku. Mamy mocne dowody na to, (cid:285)e nasza zdolno(cid:258)(cid:202) do odnoszenia sukcesów w danej dziedzinie nie jest z góry okre(cid:258)lona. Koncepcja „nastawienia na rozwój”, której autork(cid:200) jest Carol Dweck, badaczka z Uniwersytetu Stanforda, jest oparta na przekonaniu, (cid:285)e pozytywne nastawienie do naszej zdolno(cid:258)ci transformacji mo(cid:285)e pomóc we wpro- wadzeniu zmian1. Doros(cid:239)ym ludziom trudno jest zrozumie(cid:202), czemu taka postawa mog(cid:239)aby im si(cid:218) przyda(cid:202) w (cid:285)yciu. Co takiego mog(cid:200) naprawd(cid:218) zmieni(cid:202) w obszarze swoich zainteresowa(cid:241), umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i kariery zawodowej? Jakie s(cid:200) praktyczne zalecenia wynikaj(cid:200)ce z naj- nowszej wiedzy na ten temat? I jak(cid:200) rol(cid:218) odgrywaj(cid:200) w tym procesie nowe metody nauczania? W Mindshift prze(cid:258)ledzimy losy ludzi z ca(cid:239)ego (cid:258)wiata, którzy doko- nali niezwyk(cid:239)ych zmian kariery i poradzili sobie z trudnym wyzwa- niem, jakim jest zdobycie umiej(cid:218)tno(cid:258)ci w nowym fachu. Historie osób, które umiej(cid:218)tnie wykorzysta(cid:239)y swoj(cid:200) „drug(cid:200) szans(cid:218)”, to (cid:283)ród(cid:239)o cennej wiedzy, bez wzgl(cid:218)du na to, jak(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:200) kariery obecnie pod(cid:200)- (cid:285)asz (albo jak(cid:200) sobie wybra(cid:239)e(cid:258)), oraz na to, czego chcia(cid:239)by(cid:258) si(cid:218) nauczy(cid:202). Poznamy ludzi, którzy dokonali trudnych zmian w swoim (cid:285)yciu; s(cid:200) w(cid:258)ród nich humani(cid:258)ci, którzy rozpocz(cid:218)li studia na (cid:258)cis(cid:239)ych kierun- kach, i naukowcy, którzy wybrali karier(cid:218) artystyczn(cid:200). Odkryjemy, (cid:285)e pokonanie depresji jest pod wieloma wzgl(cid:218)dami podobne do za(cid:239)o(cid:285)enia nowej firmy. I przekonamy si(cid:218), (cid:285)e nawet najwybitniejsi naukowcy na (cid:258)wiecie mog(cid:200) czasami zosta(cid:202) zmuszeni do rozpocz(cid:218)cia nowej kariery. Dowiemy si(cid:218) równie(cid:285), (cid:285)e przeci(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) mo(cid:285)e okaza(cid:202) si(cid:218) zalet(cid:200), gdy chcemy si(cid:218) nauczy(cid:202) nowego zestawu umiej(cid:218)tno(cid:258)ci. Zastanowimy si(cid:218) nad tym, co motywuje poszczególne osoby, i poznamy sztuczki, które one stosuj(cid:200), (cid:285)eby utrzyma(cid:202) si(cid:218) na w(cid:239)a(cid:258)ci- wym torze podczas trudnego procesu przeprowadzania powa(cid:285)nej Poleć książkęKup książkę Po transformacji 17 zmiany. Sp(cid:218)dzimy troch(cid:218) czasu z doros(cid:239)ymi lud(cid:283)mi, którzy na nowo wcielili si(cid:218) w rol(cid:218) uczniów, i przekonamy si(cid:218), (cid:285)e w dzisiejszej erze cyfrowej mo(cid:285)na nauczy(cid:202) starego psa nowych sztuczek (podpowied(cid:283): pomocne mog(cid:200) by(cid:202) gry komputerowe). Dowiemy si(cid:218), co mówi nauka na temat (cid:258)wie(cid:285)ego spojrzenia typowego dla osób, które zmieni(cid:239)y zawód i wróci(cid:239)y do nauki w doros(cid:239)ym (cid:285)yciu; zapoznamy si(cid:218) tak(cid:285)e z praktycznymi koncepcjami z dziedziny neurobiologii, które pomog(cid:200) nam lepiej zrozumie(cid:202), dlaczego po osi(cid:200)gni(cid:218)ciu dojrza(cid:239)o(cid:258)ci nadal powinni(cid:258)my dba(cid:202) o swój rozwój umys(cid:239)owy. Poznamy te(cid:285) grup(cid:218) uczniów — „super-MOOCersów” — którzy korzystaj(cid:200) z mo(cid:285)li- wo(cid:258)ci nauki przez internet, (cid:285)eby kszta(cid:239)towa(cid:202) swoje (cid:285)ycie i inspirowa(cid:202) innych. Proces transformacji kariery sta(cid:239) si(cid:218) tak wa(cid:285)ny, (cid:285)e niektóre kraje pracuj(cid:200) nad stworzeniem systemów, które pomog(cid:200) go przyspieszy(cid:202). Wybierzemy si(cid:218) w podró(cid:285) do Singapuru, jednego z najbardziej inno- wacyjnych ze wspomnianych krajów, (cid:285)eby pozna(cid:202) nowe strategie przyspieszaj(cid:200)ce rozwój kariery. Opowie(cid:258)ci z tej ma(cid:239)ej azjatyckiej wyspy pomog(cid:200) nam znale(cid:283)(cid:202) ciekawe, kreatywne sposoby na rozwi(cid:200)- zanie dylematu pasja czy praktyczno(cid:258)(cid:202), który cz(cid:218)sto sp(cid:218)dza nam sen z powiek. W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce b(cid:218)dziemy podró(cid:285)owa(cid:202) po (cid:258)wiecie, (cid:285)eby pozna(cid:202) pro- ces nauki z perspektywy tych, którzy go przeszli. Mam do opowie- dzenia wiele ciekawych i zabawnych historii, które pozna(cid:239)am, prowa- dz(cid:200)c najpopularniejszy kurs na (cid:258)wiecie — kurs po(cid:258)wi(cid:218)cony uczeniu si(cid:218). Jakie to uczucie patrze(cid:202) w szk(cid:239)o kamery, maj(cid:200)c (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), (cid:285)e po drugiej stronie znajduj(cid:200) si(cid:218) miliony osób ch(cid:218)tnych do nauki? W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce znajdziesz mnóstwo praktycznych porad na temat tego, jak wybra(cid:202) najlepsze metody transformacji i rozwoju poprzez uczenie si(cid:218) nowych rzeczy (przez poj(cid:218)cie to rozumiem kursy zarówno interne- towe, jak i tradycyjne, w których uczestnicy bior(cid:200) udzia(cid:239) osobi(cid:258)cie). Poleć książkęKup książkę 18 Mindshift Tutaj nie chodzi tylko o najnowsz(cid:200) technologi(cid:218); proste koncepcje, takie jak spojrzenie na sytuacj(cid:218) z innej perspektywy, a nawet umie- j(cid:218)tne wykorzystanie pewnych aspektów „z(cid:239)ego” nastawienia, mog(cid:200) nam bardzo pomóc w przeskoczeniu k(cid:239)ód, które rzuca nam pod nogi samo (cid:285)ycie. Osoby stosuj(cid:200)ce niekonwencjonalne metody uczenia si(cid:218) mog(cid:200) podpowiedzie(cid:202) niezwyk(cid:239)e sposoby na pokonanie przeszkód — wydawa(cid:239)oby si(cid:218) — niemo(cid:285)liwych do przej(cid:258)cia. W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce podaj(cid:218) przede wszystkim przyk(cid:239)ady przej(cid:258)cia ze (cid:258)wiata artystycznego do naukowego lub technologicznego, a nie na odwrót. Wynika to z tego, (cid:285)e ludzie cz(cid:218)sto uwa(cid:285)aj(cid:200), i(cid:285) transformacja „z artysty w analityka” nie jest mo(cid:285)liwa. Ponadto, czy nam si(cid:218) to podoba, czy nie, w dzisiejszych czasach najwi(cid:218)kszy nacisk k(cid:239)adzie si(cid:218) na najnowsze technologie. Jakiekolwiek s(cid:200) Twoje zainteresowania, znajdziesz tu mnóstwo inspiruj(cid:200)cych przyk(cid:239)adów — od kobiety pracuj(cid:200)cej jako kierowca autobusu, która pokona(cid:239)a depresj(cid:218), przez in(cid:285)yniera elektryka, który przekwalifikowa(cid:239) si(cid:218) na stolarza, po uta- lentowan(cid:200) m(cid:239)od(cid:200) matematyczk(cid:218), która mimo strachu przed wyst(cid:218)- powaniem przed publiczno(cid:258)ci(cid:200) odnalaz(cid:239)a w sobie talent do publicz- nych wyst(cid:218)pów. Podtytu(cid:239) tej ksi(cid:200)(cid:285)ki,Zmie(cid:241) sposób my(cid:258)lenia i odkryj swój prawdziwy potencja(cid:239), dotyczy wszelkich dziedzin (cid:285)ycia. Ty musisz wybra(cid:202) swój obszar zmiany. Jak si(cid:218) wkrótce przekonasz, Twoja zdolno(cid:258)(cid:202) do zdo- bycia nowej wiedzy i dokonania wewn(cid:218)trznej transformacji jest du(cid:285)o wi(cid:218)ksza, ni(cid:285) kiedykolwiek sobie wyobra(cid:285)a(cid:239)e(cid:258). Teraz jednak powró(cid:202)my do historii Grahama. Przemiana Grahama Wydarzenie, które zapocz(cid:200)tkowa(cid:239)o zmian(cid:218) kariery Grahama, wcale nie by(cid:239)o spektakularne. Którego(cid:258) dnia poproszono go, by zagra(cid:239) na gitarze w miejscowym centrum onkologii dzieci(cid:218)cej. Mia(cid:239) nadziej(cid:218), Poleć książkęKup książkę Po transformacji 19 (cid:285)e jego muzyka poprawi nastrój chorym dzieciom. Po pierwszej krót- kiej wizycie przysz(cid:239)a nast(cid:218)pna, a potem kolejna. Graham bardzo polubi(cid:239) dzielnych ma(cid:239)ych pacjentów, a ich historie zapad(cid:239)y mu g(cid:239)(cid:218)- boko w serce. By(cid:239) tak poruszony, (cid:285)e zorganizowa(cid:239) seri(cid:218) koncertów dla dzieci chorych na raka. W trakcie tej kampanii odkry(cid:239) co(cid:258) zadziwiaj(cid:200)cego: granie muzyki przez ca(cid:239)y dzie(cid:241), ka(cid:285)dego dnia, nie daje mu spe(cid:239)nienia. Z jakiego(cid:258) powodu uzna(cid:239), (cid:285)e fizyczna opieka nad pacjentami znajduj(cid:200)cymi si(cid:218) w bardzo trudnym okresie swojego (cid:285)ycia b(cid:218)dzie dla niego czym(cid:258) du(cid:285)o bardziej znacz(cid:200)cym ni(cid:285) granie dla ludzi, których by(cid:202) mo(cid:285)e ju(cid:285) nigdy wi(cid:218)cej nie zobaczy i nigdy z nimi nie porozmawia. Nagle zrozumia(cid:239). Dotar(cid:239)o do niego co(cid:258) niewiarygodnie przera(cid:285)a- j(cid:200)cego: chce zosta(cid:202) lekarzem. Poczu(cid:239) si(cid:218) jak g(cid:239)upiec. W przesz(cid:239)o(cid:258)ci nie zdarzy(cid:239)o si(cid:218) nic, co mog(cid:239)oby sugerowa(cid:202), (cid:285)e powinien studiowa(cid:202) (cid:258)cis(cid:239)y kierunek. Sk(cid:200)d mia(cid:239) wiedzie(cid:202), czy to si(cid:218) w ogóle uda? Podobnie jak wiele innych osób, które próbuj(cid:200) odkry(cid:202) siebie na nowo, postanowi(cid:239) zacz(cid:200)(cid:202) od ma(cid:239)ych kroków. Aby zdoby(cid:202) podstawow(cid:200) potrzebn(cid:200) wiedz(cid:218), zapisa(cid:239) si(cid:218) na kurs analizy matematycznej orga- nizowany przez college. Nie skoczy(cid:239) od razu na g(cid:239)(cid:218)bok(cid:200) wod(cid:218). Kilka miesi(cid:218)cy przed roz- pocz(cid:218)ciem kursu kupi(cid:239) e-book z kursem przygotowuj(cid:200)cym. Kiedy je(cid:283)dzi(cid:239) na wyst(cid:218)py albo na zaj(cid:218)cia, w(cid:239)(cid:200)cza(cid:239) go na swoim iPhonie, (cid:285)eby zaznajomi(cid:202) si(cid:218) z podstawowymi zagadnieniami. Na pocz(cid:200)tku bardzo si(cid:218) zniech(cid:218)ci(cid:239). Ju(cid:285) na pierwszych kilku lekcjach zetkn(cid:200)(cid:239) si(cid:218) z wieloma koncepcjami matematycznymi, o których zd(cid:200)(cid:285)y(cid:239) zapomnie(cid:202) albo któ- rych nigdy dobrze nie rozumia(cid:239), i zastanawia(cid:239) si(cid:218): Naprawd(cid:218) jest co(cid:258) takiego jak regu(cid:239)y dla wyk(cid:239)adników pot(cid:218)g?. A potem my(cid:258)la(cid:239) z przera(cid:285)e- niem: Dobry Bo(cid:285)e, co ja robi(cid:218)? Jestem (cid:258)wietnym muzykiem, a z(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)em papiery na studia medyczne, gdzie b(cid:218)d(cid:218) musia(cid:239) uczy(cid:202) si(cid:218) wszystkiego od zera. Poleć książkęKup książkę 20 Mindshift Mia(cid:239) jednak (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), (cid:285)e jedn(cid:200) z jego mocnych stron — t(cid:200), nad któr(cid:200) pracowa(cid:239) przez wiele lat grania muzyki — jest wytrwa- (cid:239)o(cid:258)(cid:202). Dzi(cid:218)ki niej by(cid:239) w stanie wykona(cid:202) ka(cid:285)de, nawet bardzo trudne zadanie. Skoro potrafi(cid:239) (cid:202)wiczy(cid:202) tyle godzin, (cid:285)eby dosta(cid:202) si(cid:218) do Jul- liard, to nic nie stoi na przeszkodzie, (cid:285)eby nauczy(cid:239) si(cid:218) koncepcji matematycznych. Musi si(cid:218) tylko skupi(cid:202) i wzi(cid:200)(cid:202) si(cid:218) solidnie do pracy. Znajomo(cid:258)(cid:202) w(cid:239)asnych mocnych stron wcale nie sprawi(cid:239)a, (cid:285)e prze- sta(cid:239) mie(cid:202) w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci — i nie zmieni(cid:239)a faktu, (cid:285)e studia, które sobie wybra(cid:239), by(cid:239)y naprawd(cid:218), naprawd(cid:218) trudne. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) osób, które zapi- sa(cid:239)y si(cid:218) na ten sam kurs analizy matematycznej, stanowili studenci medycyny albo in(cid:285)ynierii chc(cid:200)cy sobie poprawi(cid:202) (cid:258)redni(cid:200), ponownie podchodz(cid:200)c do egzaminu. Graham mia(cid:239) wra(cid:285)enie, (cid:285)e jest kierowc(cid:200) gokarta, który próbuje si(cid:218) (cid:258)ciga(cid:202) z wytrawnymi kierowcami samocho- dów wy(cid:258)cigowych. Kiedy wspomnia(cid:239) jednemu z profesorów, (cid:285)e jest muzykiem, ten nie potrafi(cid:239) zrozumie(cid:202), dlaczego Graham zapisa(cid:239) si(cid:218) na jego zaj(cid:218)cia. Ostatecznie Graham uko(cid:241)czy(cid:239) kurs z ocen(cid:200) A–. Nie(cid:283)le jak na kogo(cid:258), kto przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie nienawidzi(cid:239) przedmiotów (cid:258)cis(cid:239)ych i nagle postanowi(cid:239) si(cid:218) zapisa(cid:202) na kurs analizy matematycznej orga- nizowany w college’u! Jego w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci nieco zmala(cid:239)y, ale wci(cid:200)(cid:285) toczy(cid:239) trudn(cid:200) wewn(cid:218)trzn(cid:200) walk(cid:218). Oto jak sam wspomina ten czas: Pami(cid:218)tam, (cid:285)e prawie przed ka(cid:285)dym egzaminem nie mog(cid:239)em zasn(cid:200)(cid:202), bo my(cid:258)la(cid:239)em: „Je(cid:258)li nie dostan(cid:218) A, to przyjm(cid:200) mnie na studia me- dyczne. Dopiero co zrezygnowa(cid:239)em z kariery muzycznej. Je(cid:285)eli to si(cid:218) nie uda, to co mi pozostanie?”. Wszystko dooko(cid:239)a mnie przypomina(cid:239)o mi o tym, z czego zrezy- gnowa(cid:239)em. W dniu fina(cid:239)u Super Bowl uczy(cid:239)em si(cid:218) do dwóch spraw- dzianów: z biochemii i chemii organicznej, które mia(cid:239)em pisa(cid:202) w poniedzia(cid:239)ek. Nie ogl(cid:200)da(cid:239)em Super Bowl, ale pami(cid:218)ta(cid:239)em, (cid:285)e jeden z moich znajomych gra(cid:239) na saksofonie z Beyoncé podczas show muzycznego w przerwie meczu. Musia(cid:239)em wy(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) Facebook, Poleć książkęKup książkę Po transformacji 21 poniewa(cid:285) moi znajomi pisali o ciekawych rzeczach, które by(cid:239)y ich udzia(cid:239)em, takich jak trasy koncertowe czy wyst(cid:218)py na du(cid:285)ych wyda- rzeniach. Podj(cid:200)(cid:239)em ju(cid:285) decyzj(cid:218) i musia(cid:239)em by(cid:202) konsekwentny. Jedn(cid:200) z najtrudniejszych przeszkód, jakie musia(cid:239)em pokona(cid:202), by(cid:239)y „dobre rady” moich przyjació(cid:239) i rodziny, którzy próbowali mnie odwie(cid:258)(cid:202) od tego pomys(cid:239)u. Wiedzieli, jakie sukcesy odnosi(cid:239)em w bran(cid:285)y muzycznej, i nie mogli zrozumie(cid:202), dlaczego chc(cid:218) i(cid:258)(cid:202) na studia medyczne. Niektórzy doradzali mi inne kierunki, powszech- nie uznawane za (cid:239)atwiejsze. Wszystkie te osoby zasiewa(cid:239)y w moim sercu ziarna w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, które utrudnia(cid:239)y mi przetrwanie najtrud- niejszych chwil. Stale musia(cid:239)em sobie powtarza(cid:202), (cid:285)e chc(cid:218) dokona(cid:202) tej zmiany w swoim (cid:285)yciu. Cz(cid:218)sto przypomina(cid:239)em sobie chwile ol(cid:258)nienia, które sprawi(cid:239)y, (cid:285)e zdecydowa(cid:239)em si(cid:218) pój(cid:258)(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)nie w tym kierunku. Jednocze(cid:258)nie uzna(cid:239)em, (cid:285)e nie b(cid:218)d(cid:218) wyjawia(cid:239) wi(cid:218)kszo(cid:258)ci moich znajomych muzyków tego, co robi(cid:218). Nie chcia(cid:239)em si(cid:218) z tym zdradza(cid:202), poniewa(cid:285) zale(cid:285)a(cid:239)o mi na utrzymaniu kontaktów z muzy- kami jazzowymi. Chcia(cid:239)em, by wci(cid:200)(cid:285) mnie zatrudniali na wyst(cid:218)py. Mo(cid:285)na powiedzie(cid:202), (cid:285)e by(cid:239)em dwiema ró(cid:285)nymi osobami naraz. Na pocz(cid:200)tku ograniczy(cid:239)em liczb(cid:218) wyst(cid:218)pów, bo chcia(cid:239)em si(cid:218) porz(cid:200)dnie przy(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) do nauki. Ale w drugim semestrze zacz(cid:200)(cid:239)em gra(cid:202) wi(cid:218)cej. Mia(cid:239)em dok(cid:239)adnie tak(cid:200) sam(cid:200) (cid:258)redni(cid:200) jak w pierwszym semestrze, ale czerpa(cid:239)em z (cid:285)ycia wi(cid:218)cej rado(cid:258)ci, poniewa(cid:285) muzyka by(cid:239)a dla mnie ucieczk(cid:200) od codziennej rutyny. Wyst(cid:218)powanie na sce- nie pozwala(cid:239)o mi utrzymywa(cid:202) relacje towarzyskie, przynosi(cid:239)o pie- ni(cid:200)dze i u(cid:239)atwia(cid:239)o pozbycie si(cid:218) negatywnych emocji. Zaj(cid:218)cia z chemii by(cid:239)y trudne. Na pocz(cid:200)tku musia(cid:239)em pokona(cid:202) w sobie ogromn(cid:200) niech(cid:218)(cid:202) do przedmiotów (cid:258)cis(cid:239)ych. Kiedy ju(cid:285) si(cid:218) w to wci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)em, okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e tematy s(cid:200) ciekawe i zabawne. Nawet polubi(cid:239)em rysowanie wzorów z chemii organicznej i rozwi(cid:200)- zywanie zada(cid:241) matematycznych. U(cid:258)miecha(cid:239)em si(cid:218) pod nosem, gdy trafia(cid:239)em na jakie(cid:258) intryguj(cid:200)ce rozwi(cid:200)zanie w podr(cid:218)czniku. Wci(cid:200)(cid:285) jednak nie potrafi(cid:239)em si(cid:218) przyzwyczai(cid:202) do poziomu szcze- gó(cid:239)owo(cid:258)ci, jaki by(cid:239) wymagany na tych zaj(cid:218)ciach. Wmawia(cid:239)em sobie, (cid:285)e testy s(cid:200) niesprawiedliwe albo (cid:285)e naprawd(cid:218) co(cid:258) umia(cid:239)em, ale nie Poleć książkęKup książkę 22 Mindshift potrafi(cid:239)em tego dobrze przekaza(cid:202) na te(cid:258)cie. Szybko jednak u(cid:258)wiado- mi(cid:239)em sobie, (cid:285)e inne osoby jako(cid:258) zdo(cid:239)a(cid:239)y zrozumie(cid:202) tre(cid:258)(cid:202) pyta(cid:241) i dobrze na nie odpowiedzie(cid:202). A to oznacza(cid:239)o, (cid:285)e zna(cid:239)y temat lepiej ni(cid:285) ja. To nie by(cid:239)a wina nauczyciela, tylko moja. Odkry(cid:239)em, (cid:285)e nie wystarczy raz co(cid:258) zrozumie(cid:202). Konieczna by(cid:239)a praktyka, zupe(cid:239)nie tak samo jak w grze na gitarze. Spotyka(cid:239)em si(cid:218) z profesorami, a na zaj(cid:218)ciach zadawa(cid:239)em pytania. W szkole (cid:258)redniej nigdy nie szuka(cid:239)em dodatkowej pomocy, poniewa(cid:285) nie dopuszcza- (cid:239)em do siebie my(cid:258)li, (cid:285)e mog(cid:218) nie rozumie(cid:202) materia(cid:239)u. Uwa(cid:285)a(cid:239)em, (cid:285)e tylko „wolno my(cid:258)l(cid:200)ce” dzieciaki potrzebuj(cid:200) takiej pomocy. Teraz jednak zrozumia(cid:239)em, (cid:285)e musz(cid:218) schowa(cid:202) dum(cid:218) do kieszeni. Moim celem by(cid:239)o to, (cid:285)eby dosta(cid:202) dobr(cid:200) ocen(cid:218) z egzaminu, a nie (cid:285)eby przez ca(cid:239)y czas odgrywa(cid:202) geniusza. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie tu(cid:285) przed rozpocz(cid:218)ciem kursu przeczyta(cid:239)em ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) Jak zosta(cid:202) geniuszem pami(cid:218)ci. U(cid:285)ywa(cid:239)em kilku technik zapami(cid:218)ty- wania, takich jak metoda loci (pa(cid:239)ac pami(cid:218)ci), (cid:285)eby zapisywa(cid:202) nowe informacje w mózgu. Wiem, (cid:285)e niektórzy maj(cid:200) po prostu dobr(cid:200) pami(cid:218)(cid:202) do liczb i abstrakcyjnych koncepcji — ja niestety nie nale(cid:285)(cid:218) do tych osób. Kluczem do sukcesu by(cid:239)o jak najszybsze zidentyfi- kowanie s(cid:239)abych stron. Kiedy ju(cid:285) wiedzia(cid:239)em, z czym mam trudno- (cid:258)ci, mog(cid:239)em podj(cid:200)(cid:202) odpowiednie dzia(cid:239)ania, (cid:285)eby si(cid:218) z nimi upora(cid:202). Graham postanowi(cid:239), (cid:285)e wszystkie egzaminy konieczne do tego, by móc aplikowa(cid:202) na studia medyczne, zda w ci(cid:200)gu nast(cid:218)pnego roku, w(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200)c w to wakacje. Pierwsze zaj(cid:218)cia by(cid:239)y powrotem jego dawnego nemezis: chemii. „Wierzcie mi lub nie”, wspomina, „ale dosta(cid:239)em A. W szkole (cid:258)redniej, gdzie materia(cid:239) by(cid:239) du(cid:285)o bardziej okrojony, dosta- (cid:239)em C+, ale teraz, gdy naprawd(cid:218) przy(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)em si(cid:218) do nauki, sta(cid:239)em si(cid:218) zupe(cid:239)nie innym uczniem”. Dosta(cid:239) równie(cid:285) bardzo dobr(cid:200) ocen(cid:218) (A) z chemii organicznej, biochemii oraz innych przedmiotów, o których dziesi(cid:218)(cid:202) lat wcze(cid:258)niej nie pomy(cid:258)la(cid:239)by, (cid:285)e kiedykolwiek b(cid:218)dzie si(cid:218) ich uczy(cid:202). Tydzie(cid:241) po ostatnim te(cid:258)cie zda(cid:239) egzamin wst(cid:218)pny do college’u medycznego. Obec- Poleć książkęKup książkę Po transformacji 23 nie jest na trzecim roku medycyny na Uniwersytecie Georgetown. Pozna(cid:239)am go przez internet — wzi(cid:200)(cid:239) udzia(cid:239) w kursie „Learning How to Learn”, (cid:285)eby jeszcze bardziej rozwin(cid:200)(cid:202) swoje umiej(cid:218)tno(cid:258)ci uczenia si(cid:218), co z pewno(cid:258)ci(cid:200) prze(cid:239)o(cid:285)y si(cid:218) na jego oceny z egzaminów. Jego wiedza i do(cid:258)wiadczenie z bran(cid:285)y muzycznej pomog(cid:239)y mu w karierze medycznej na wiele sposobów, ma(cid:239)ych i du(cid:285)ych. Na przy- k(cid:239)ad kiedy uczy(cid:239) si(cid:218) os(cid:239)uchiwania (czyli diagnozowania choroby poprzez s(cid:239)uchanie d(cid:283)wi(cid:218)ków wydawanych przez serce), odkry(cid:239), (cid:285)e dzi(cid:218)ki wyszkolonemu uchu, wra(cid:285)liwemu na ledwo s(cid:239)yszalne ró(cid:285)nice w brzmieniu i tempie, wykrywa anomalie du(cid:285)o szybciej ni(cid:285) inni studenci. Jednak(cid:285)e tym, co pomog(cid:239)o mu najbardziej, by(cid:239)y ogólne aspekty jego wykszta(cid:239)cenia muzycznego. Oczywi(cid:258)cie, ka(cid:285)dy lekarz musi dobrze zna(cid:202) si(cid:218) na chemii i fizjologii medycyny. Ale Graham odkry(cid:239), (cid:285)e równie wa(cid:285)na jest umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) s(cid:239)uchania pacjentów i okazywania im empatii. Graj(cid:200)c w zespo(cid:239)ach z innymi muzykami, nauczy(cid:239) si(cid:218) ich s(cid:239)ucha(cid:202) i nie wtr(cid:200)ca(cid:202) si(cid:218) od razu z w(cid:239)asnymi motywami muzycznymi. I podobnie odkry(cid:239), (cid:285)e kiedy daje pacjentom czas na wygadanie si(cid:218) i nie próbuje od razu narzuca(cid:202) im swoich wniosków, stawia lepsze diagnozy, a jego relacje z nimi s(cid:200) du(cid:285)o lepsze. Co wi(cid:218)cej, Graham stwierdzi(cid:239), (cid:285)e cechy niezb(cid:218)dne u muzyka wyst(cid:218)puj(cid:200)cego przed publiczno(cid:258)ci(cid:200) s(cid:200) zadziwiaj(cid:200)co podobne do tych, które powinien posiada(cid:202) lekarz diagnozuj(cid:200)cy pacjenta albo przepro- wadzaj(cid:200)cy procedur(cid:218) medyczn(cid:200). Teraz Graham dostrzega, (cid:285)e lata (cid:202)wicze(cid:241) improwizacji muzycznej przydadz(cid:200) mu si(cid:218) na nowej (cid:258)cie(cid:285)ce kariery. Zauwa(cid:285)y(cid:239), (cid:285)e (cid:258)wietnie sobie radzi w nag(cid:239)ych, niespodzie- wanych sytuacjach. Swoj(cid:200) wiedz(cid:218) i do(cid:258)wiadczenie wykorzystuje na nowe, nieznane dot(cid:200)d sposoby. Trudne przej(cid:258)cie ze (cid:258)wiata muzyki do (cid:258)wiata medycyny sprawi(cid:239)o, (cid:285)e du(cid:285)o lepiej radzi sobie w sytuacjach, gdy jest wypychany poza swoj(cid:200) stref(cid:218) komfortu. Poleć książkęKup książkę 24 Mindshift Ilo(cid:258)(cid:202) materia(cid:239)u, jaki musz(cid:200) zapami(cid:218)ta(cid:202) studenci medycyny, jest tak du(cid:285)a, (cid:285)e mog(cid:200) oni odnie(cid:258)(cid:202) wra(cid:285)enie, i(cid:285) lekarze zawsze dzia(cid:239)aj(cid:200) wed(cid:239)ug szablonu. W praktyce jednak medycyna jest bardzo zmienna, a leczenie jest sztuk(cid:200) wymagaj(cid:200)c(cid:200) sporej intuicji. Graham ju(cid:285) teraz wie, (cid:285)e jego kariera medyczna b(cid:218)dzie du(cid:285)o bardziej naturalna dla niego ni(cid:285) dla wielu jego kolegów i kole(cid:285)anek z roku dzi(cid:218)ki temu, (cid:285)e wcze(cid:258)niej sp(cid:218)dzi(cid:239) du(cid:285)o czasu na graniu muzyki. Ale to jeszcze nie wszystko. Graham napisa(cid:239) do mnie tak: Na pierwszym roku medycyny mia(cid:239)em du(cid:285)e problemy z nauk(cid:200). Jednym z powodów, dla których zapisa(cid:239)em si(cid:218) na Pani kurs w Cour- sera, by(cid:239)o poczucie, (cid:285)e mój styl uczenia si(cid:218) jest niewydajny. Po(cid:258)wi(cid:218)- ca(cid:239)em na nauk(cid:218) du(cid:285)o wi(cid:218)cej godzin ni(cid:285) inni studenci, ale wcale nie by(cid:239)em przez to lepszy od nich. Dzi(cid:218)ki Pani kursowi zrozumia(cid:239)em, (cid:285)e nauka musi by(cid:202) aktywnym procesem. Ca(cid:239)ymi godzinami czyta- (cid:239)em te same slajdy wci(cid:200)(cid:285) na nowo, ale po(cid:239)owa tego czasu by(cid:239)a stra- cona, bo traci(cid:239)em koncentracj(cid:218), a moje my(cid:258)li kr(cid:200)(cid:285)y(cid:239)y gdzie(cid:258) daleko. Od kiedy zacz(cid:200)(cid:239)em stosowa(cid:202) technik(cid:218) pomodoro i regularnie spraw- dza(cid:202) swoje post(cid:218)py, dostrzegam widoczn(cid:200) popraw(cid:218). I prosz(cid:218): mo(cid:285)na dokona(cid:202) wielkiej zmiany w swoim (cid:285)yciu. Twoje „wrodzone” pasje albo to, w czym wed(cid:239)ug Ciebie jeste(cid:258) dobry, nie musz(cid:200) decydowa(cid:202) o tym, kim jeste(cid:258) albo czym si(cid:218) zajmujesz. Warto przy tym zauwa(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e zmiana zawodu i pój(cid:258)cie na medycyn(cid:218) nie jest jedyn(cid:200) mo(cid:285)liw(cid:200) drog(cid:200). Zdarzaj(cid:200) si(cid:218) równie(cid:285) sytuacje odwrotne, gdy lekarze rezygnuj(cid:200) z medycyny i zaczynaj(cid:200) karier(cid:218) w zupe(cid:239)nie innej dziedzinie. Oto przyk(cid:239)ad: Michael Crichton, autor bestsellera Park Jurajski i telewizyjnego serialu Ostry dy(cid:285)ur, który uko(cid:241)czy(cid:239) medycyn(cid:218) na Harvardzie, nigdy nie zrobi(cid:239) specjalizacji potrzebnej do tego, by zosta(cid:202) lekarzem praktykiem. A Sun Yatsen, za(cid:239)o(cid:285)yciel Republiki Chi(cid:241)skiej, rzuci(cid:239) studia medyczne na Hawajach, (cid:285)eby zaanga(cid:285)owa(cid:202) si(cid:218) w dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) rewolucyjn(cid:200). Poleć książkęKup książkę Po transformacji 25 Technika pomodoro Technika pomodoro jest zwodniczo prost(cid:159) i niezwykle sku- teczn(cid:159) metod(cid:159) koncentrowania uwagi. Wymy(cid:308)li(cid:168) j(cid:159) Fran- cesco Cirillo w latach 80. ubieg(cid:168)ego wieku. Pomodoro to w(cid:168)oskie s(cid:168)owo oznaczaj(cid:159)ce pomidora. Nawi(cid:159)zuje ono do kszta(cid:168)tu popularnych minutników, które Cirillo zaleca(cid:168) u(cid:339)ywa(cid:238) podczas stosowania jego techniki. Jest ona bardzo prosta: wystarczy wy(cid:168)(cid:159)czy(cid:238) w telefonie i na komputerze wszystkie programy mog(cid:159)ce roz- proszy(cid:238) Twoj(cid:159) uwag(cid:163) d(cid:337)wi(cid:163)kiem lub wibracj(cid:159), ustawi(cid:238) minutnik na 25 minut, a potem skupi(cid:238) si(cid:163) najbardziej, jak to mo(cid:339)liwe, na zadaniu, które masz do wykonania. Kiedy up(cid:168)ynie 25 minut, pozwól, aby Twój mózg si(cid:163) zrelaksowa(cid:168) na par(cid:163) minut (jest to równie wa(cid:339)ne jak czas sp(cid:163)dzony na pracy). Mo(cid:339)esz przejrze(cid:238) kilka stron w internecie, pos(cid:168)ucha(cid:238) ulubionej piosenki, przej(cid:308)(cid:238) si(cid:163) albo porozmawia(cid:238) ze znajomymi — wybierz dowolne zaj(cid:163)cie, które pomo(cid:339)e Ci rozproszy(cid:238) uwag(cid:163). Ta technika jest bardzo przydatna, je(cid:308)li masz tendencj(cid:163) do odk(cid:168)adania pracy na pó(cid:337)niej. Dzi(cid:163)ki niej b(cid:163)dziesz robi(cid:238) regularne post(cid:163)py — mimo obowi(cid:159)zkowych okresów relaksacji, które te(cid:339) odgrywaj(cid:159) wa(cid:339)n(cid:159) rol(cid:163) w pro- cesie uczenia si(cid:163). Mo(cid:285)esz powiedzie(cid:202): „Chwileczk(cid:218). Przecie(cid:285) wida(cid:202), (cid:285)e Graham to bystry facet. Po prostu wcze(cid:258)niej nie zale(cid:285)a(cid:239)o mu na dobrych ocenach z przedmiotów (cid:258)cis(cid:239)ych”. Ale ilu z nas mo(cid:285)e powiedzie(cid:202) podobnie o sobie — (cid:285)e s(cid:200) zagadnienia, umiej(cid:218)tno(cid:258)ci czy obszary specjalistycznej wiedzy, z którymi nigdy nie pró- bowali(cid:258)my si(cid:218) na powa(cid:285)nie zmierzy(cid:202)? Jak wielu z nas — z ró(cid:285)nych powodów — musia(cid:239)o zboczy(cid:202) z obranej drogi? I jak wielu z nas w ko(cid:241)cu znalaz(cid:239)o sposoby na odnalezienie si(cid:218) w nowej sytuacji dzi(cid:218)ki zmianie podej(cid:258)cia i naucze- niu si(cid:218) nowych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci? A jak wiele innych osób wydaje si(cid:218) m(cid:200)drze kierowa(cid:202) swoj(cid:200) karier(cid:200), cho(cid:202) tak naprawd(cid:218) osoby te chcia(cid:239)yby wypróbowa(cid:202) co(cid:258) nowego i zupe(cid:239)nie innego ni(cid:285) to, czym na co dzie(cid:241) si(cid:218) zajmuj(cid:200)? Poleć książkęKup książkę 26 Mindshift (cid:206) Nowy punkt widzenia Zaleta bycia nowicjuszem Czasami nauczenie si(cid:163) czego(cid:308) nowego wymaga zrobienia kroku wstecz i powrotu do poziomu nowicjusza. Ale to mo(cid:339)e by(cid:238) ekscytuj(cid:159)ca przygoda! Wielu zwyk(cid:239)ych i niezwyk(cid:239)ych ludzi dokona(cid:239)o fantastycznych zmian w swoim (cid:285)yciu dzi(cid:218)ki temu, (cid:285)e pozostali oni otwarci na ucze- nie si(cid:218) nowych rzeczy. Przekonasz si(cid:218), (cid:285)e do(cid:258)wiadczenie, jakie zdo- by(cid:239)e(cid:258) w danej dziedzinie, wcale nie musi by(cid:202) kajdanami przykuwa- j(cid:200)cymi Ci(cid:218) do przesz(cid:239)o(cid:258)ci, od której chcesz uciec. Zamiast tego mo(cid:285)e by(cid:202) mostem prowadz(cid:200)cym do ciekawych (cid:258)cie(cid:285)ek kariery teraz i w przysz(cid:239)o(cid:258)ci. Czytaj(cid:200)c nast(cid:218)pne rozdzia(cid:239)y, przekonasz si(cid:218), (cid:285)e naukowcy maj(cid:200) wiele do powiedzenia na temat tego, dlaczego wybie- ramy okre(cid:258)lone specjalizacje; podpowiadaj(cid:200) oni tak(cid:285)e, jak wyrwa(cid:202) si(cid:218) z wi(cid:218)zów biologii i zdobywa(cid:202) now(cid:200) wiedz(cid:218), nawet w starszym wieku. Witam Ci(cid:218) w nowym (cid:258)wiecie transformacji kariery. Poleć książkęKup książkę Po transformacji 27 (cid:204) A teraz Ty spróbuj! Znajd(cid:337) now(cid:159) pasj(cid:163) Czy niepotrzebnie si(cid:163) ograniczasz, stosuj(cid:159)c si(cid:163) do popularnej rady, aby robi(cid:236) to, co Ci(cid:163) pasjonuje? Czy zawsze wybierasz takie prace, w któ- rych jeste(cid:308) naturalnie dobry? A mo(cid:339)e próbowa(cid:168)e(cid:308) kiedy(cid:308) sprawdzi(cid:238) si(cid:163) w czym(cid:308), co by(cid:168)o dla Ciebie naprawd(cid:163) trudne? Zadaj sobie pytanie: „Co móg(cid:168)bym robi(cid:238) albo kim móg(cid:168)bym by(cid:238), gdybym postanowi(cid:168) znale(cid:337)(cid:238) now(cid:159) pasj(cid:163) i spróbowa(cid:168) osi(cid:159)gn(cid:159)(cid:238) co(cid:308), co wymaga ode mnie maksy- malnego wysi(cid:168)ku?”. Jakie umiej(cid:163)tno(cid:308)ci i jak(cid:159) wiedz(cid:163) z przesz(cid:168)o(cid:308)ci móg(cid:168)by(cid:308) wykorzysta(cid:238), (cid:339)eby lepiej sprosta(cid:238) temu wyzwaniu? Spisanie w(cid:168)asnych przemy(cid:308)le(cid:289) na kartce zadziwiaj(cid:159)co cz(cid:163)sto pomaga odkry(cid:238) to, co naprawd(cid:163) my(cid:308)lisz, i poczyni(cid:238) skuteczniejsze kroki. We(cid:337) kartk(cid:163) albo jeszcze lepiej notatnik, którego b(cid:163)dziesz u(cid:339)ywa(cid:238), czytaj(cid:159)c t(cid:163) ksi(cid:159)(cid:339)k(cid:163). Napisz nag(cid:168)ówek „Znajdowanie nowych pasji”, a potem zanotuj swoje odpowiedzi na powy(cid:339)sze pytania. Mo(cid:339)e to by(cid:238) kilka zda(cid:289) albo kilkana(cid:308)cie stron. W tej ksi(cid:159)(cid:339)ce znajdziesz mnóstwo tego typu krótkich (cid:238)wicze(cid:289). Jak si(cid:163) przekonasz, stanowi(cid:159) one doskona(cid:168)y sposób na podsumowanie swoich przemy(cid:308)le(cid:289) i lepsze poznanie samego siebie. Kiedy dotrzesz do ko(cid:289)ca ksi(cid:159)(cid:339)ki, przejrzyj swoje zapiski — b(cid:163)d(cid:159) one bezcennym (cid:337)ród(cid:168)em wiedzy na temat Ciebie, Twojego stylu uczenia si(cid:163), a tak(cid:339)e Twoich (cid:339)yciowych celów. Poleć książkęKup książkę 28 Mindshift 1 Dweck, 2006. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mindshift. Zmień sposób myślenia i odkryj swój prawdziwy potencjał
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: