Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00380 008062 20999855 na godz. na dobę w sumie
Lotem nad klasyfikacją środków trwałych - ebook/pdf
Lotem nad klasyfikacją środków trwałych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 9788363080426 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Wydawnictwo jest zbiorem odpowiedzi autora na zagadnienia podatkowo-księgowe co do sposobu kwalifikowania poszczególnych środków trwałych do odpowiedniej grupy Klasyfikacji Środków Trwałych. Wydawnictwo to, zawiera po jednej odpowiedzi z każdej grupy Klasyfikacji plus dodatkowe materiały uzupełniające wydanie. Tematy publikacji można porównać w załączonym spisie treści. Autor jest stałym współpracownikiem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. zo.o. oraz prowadzi własną firmę doradczą i biuro rachunkowe co zapewnia praktyczne spojrzenia na poruszane zagadnienia w niniejszym Wydawnictwie. Piotr Pawliszyn Prawnik, główny księgowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, absolwent studiów doktoranckich na tym Wydziale, w trakcie przewodu doktorskiego. Ponadto absolwent studiów podyplomowych z rachunkowości na Kolegium Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (aktualnie Kolegium Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach). Na studiach prawniczych specjalizował się w prawie podatkowym jednocześnie będąc praktykiem księgowym. W latach 1999-2001 księgowy w grupie kapitałowej TRAS. W latach 2001-2008 wspólnik i szef działu księgowego oraz działu kadr i płac we włoskiej grupie Vinci & Vinci w Katowicach, w tym wspólnik w kancelariach prawnych należących do tej grupy. Współwłaściciel oraz Prezes Zarządu w grupie KONSULTOR, w tym w spółce KONSULTOR Doradztwo i Księgowość P. Pawliszyn i Wspólnicy sp. z o.o. w Będzinie. Ponadto ekspert z zakresu kosztów w ustawach o podatkach dochodowych, stale współpracujący z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. w ramach publikacji dla Vademecum Doradcy Podatkowego. Spis treści Rozdział 1. Grupa 1. Budynki i lokale 5 Rozdział 2 Grupa 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (tzw. budowle) 12 Rozdział 3. Grupa 3. Kotły i maszyny energetyczne 17 Rozdział 4. Grupa 4. Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania 19 Rozdział 5. Grupa 5. Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne 22 Rozdział 6. Grupa 6. Urządzenia Techniczne 25 Rozdział 7. Grupa 7. Środki Transportu 29 Rozdział 8. Grupa 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 33 Rozdział 9. Grupa 9. Inwentarz Żywy 36 Rozdział 10. Wartości niematerialne i prawne 41 Rozdział 11. Modernizacja, Ulepszenie Środków Trwałych 44 Rozdział 12. Obniżenie stawek amortyzacyjnych 46
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PIOTR PAWLISZYN L OT EM N A D K L A S Y F I K A C J Ą Ś R O D K Ó W T R W A Ł Y C H Pytania i odpowiedzi © Copyright by Piotr Pawliszyn e-bookowo Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-63080-42-6 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2011 Spis treści Rozdział 1. Grupa 1. Budynki i lokale ....................................................................... 5 Rozdział 2. Grupa 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (tzw. budowle) ........... 12 Rozdział 3. Grupa 3. Kotły i maszyny energetyczne .............................................. 17 Rozdział 4. Grupa 4. Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania ..... 19 Rozdział 5. Grupa 5. Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne ..................22 Rozdział 6. Grupa 6. Urządzenia Techniczne ......................................................... 25 Rozdział 7. Grupa 7. Środki Transportu ................................................................ 29 Rozdział 8. Grupa 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ............... 33 Rozdział 9. Grupa 9. Inwentarz Żywy .....................................................................36 Rozdział 10. Wartości niematerialne i prawne ........................................................ 41 Rozdział 11. Modernizacja, Ulepszenie Środków Trwałych ................................... 44 Rozdział 12. Obniżenie stawek amortyzacyjnych ................................................... 49 Rozdział 1. Grupa 1. Budynki i lokale Pytanie: Do której grupy środków trwałych należy zakwa- lifikować wiatę rekreacyjną wraz z przynależny- mi pomieszczeniami? Wiata rekreacyjna to trwale związany obiekt z gruntem. W środkowej części wiaty znajduje się murowana część obiektu (pomieszczenia gospo- darcze). jednokondygnacyjny, Odpowiedzi udzielono 24.04.2011 r. dla Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. w ramach publikacji Vademecum Doradcy Podatko- wego. Odpowiedź wraz z Uzasadnieniem: Rozdział 2 Grupa 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (tzw. budowle) Pytanie: Czy parking stanowi środek trwały w rozumieniu przepisów podatkowych? Parking znajduje się na działce będącej własnością gminy. Wykonawcą parkingu była gmina, firma natomiast zobowiąza- ła się do dofinansowania budowy parkingu w kwocie X zł. Czy można to potraktować jako inwestycję w obcym środku trwałym? Firma nie podpisała żadnej umowy na dzierżawę parkingu. Odpowiedzi udzielono 16.08.2011 r. dla Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. w ramach publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego. Odpowiedź zaktualizowano wg stanu prawnego obowiązujące- go na dzień 30.04.2011 r. Rozdział 3. Grupa 3. Kotły i maszyny energetyczne Kotłownia: Omówienie Interpretacji MF /Wyciąg/ Tekst pochodzi z opracowań firmy KONSUL- TOR Doradztwo i Księgowość P. Pawliszyn i Wspólnicy sp. z o.o. W piśmie z dnia 28 kwietnia 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Sygn. IBPBI/1/415-190/10/KB4, zawarł istotne uwagi odnośnie sposobu kwalifikowania elementów kotłowni jako samodzielnych środków trwałych w sytuacji gdy znajdują się one wewnątrz w budynkach. Pomijając treść całej interpre- tacji, organ podatkowy wskazuje, że w Klasyfikacji Środków Trwałych określono podstawową jednostkę ewidencyjną i jest nią pojedynczy element majątku trwałego spełniający określo- ne funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia 4 www.mofnet.gov.pl Rozdział 4. Grupa 4. Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania Pytanie: Duplikator DUP-08/1000 – automatyczne urządzenie przeznaczone do automatycznej duplikacji płyt DVD/CD. Czy należy zaliczyć je do grupy 8 podgrupy 803-2 wyposaże- nie/aparatura i sprzęt/biurowy służący do powielania, kopiowania opracowań, doku- mentacji itp. Odpowiedzi udzielono 14.04.2011 r. dla Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. w ramach publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego. Piotr Pawliszyn Prawnik, główny księgowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uni- wersytecie Śląskim w Katowicach, absol- went studiów doktoranckich na tym Wy- dziale, w trakcie przewodu doktorskiego. Ponadto absolwent studiów podyplomo- wych z rachunkowości na Kolegium Za- rządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (aktualnie Kolegium Zarządzania na Uniwersy- tecie Ekonomicznym w Katowicach). Na studiach prawniczych specjalizował się w prawie podatko- wym jednocześnie będąc praktykiem księgowym. W latach 1999-2001 księgowy w grupie kapitałowej TRAS. W latach 2001-2008 wspólnik i szef działu księgowego oraz działu kadr i płac we włoskiej grupie Vinci Vinci w Katowi- cach, w tym wspólnik w kancelariach prawnych należących do tej grupy. Współwłaściciel oraz Prezes Zarządu w grupie KONSULTOR, w tym w spółce KONSULTOR Doradztwo i Księgowość P. Paw- liszyn i Wspólnicy sp. z o.o. w Będzinie. Ponadto ekspert z zakresu kosztów w ustawach o podatkach dochodowych, stale współpracujący z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. w ramach publikacji dla Vademecum Doradcy Podatkowego.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Lotem nad klasyfikacją środków trwałych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: