Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01488 010792 15957700 na godz. na dobę w sumie
Język polski. Fiszki gimnazjalisty. 500 kart do nauki - ebook/pdf
Język polski. Fiszki gimnazjalisty. 500 kart do nauki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3789-2243-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> jezyk polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-23%), audiobook).
Seria 'OLDSCHOOL - stara dobra szkoła' została przygotowana przez doświadczonych korepetytorów i metodyków, a wszystkie publikacje są konsultowane z nauczycielami i samymi gimnazjalistami.
'Język polski. Fiszki gimnazjalisty. 500 kart do nauki' to kurs powtórkowy do egzaminu zarazem skuteczna nauka tego, czego naprawdę potrzebujesz. Skorzystaj z nowego sposobu na szybkie zapamiętywanie! Weź to na rozum! My w Ciebie wierzymy!

'Fiszki gimnazjalisty' to:
- 500 dwustronnych Fiszek do samodzielnej nauki
- 1000 pytań i odpowiedzi
- wszystkie zagadnienia gimnazjalne
- efektywne zapamiętywanie
- nowy sposób na naukę

Dzięki 'Fiszkom gimnazjalisty':
- opanujesz wszystkie zagadnienia wymagane na egzaminie gimnazjalnym: od rodzajów i gatunków literackich, przez środki stylistyczne, po najważniejsze motywy wędrowne w literaturze
- sprawdzisz, co już umiesz
- dowiesz się, czego jeszcze nie wiesz
- dostosujesz tempo nauki do własnych potrzeb
- możesz uczyć się samodzielnie lub z przyjaciółmi
- masz możliwość uczenia się w dowolnym momencie i miejscu

Wiesz, jak jest. Egzamin gimnazjalny tylko z OLDSCHOOL!


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Autor: Paweł Pokora Redaktor serii: Marek Jannasz Koncepcja graficzna serii: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Opracowanie graficzne: Piotr Korolewski www.gimtestOK.pl © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2014 ISBN: 978-83-7892-243-8 Motywy wędrowne: SPIS TREŚCI Dział 1: Kształcenie językowe ........................................ 1 Dział 2: Rodzaje i gatunki literackie ........................... 151 Dział 3: Środki stylistyczne ........................................ 201 Dział 4: Dojrzewanie .................................................. 251 Dział 5: Dom i rodzina ................................................ 261 Dział 6: Etos rycerski ................................................. 274 Dział 7: Jak żyć, aby być szczęśliwym ....................... 284 Dział 8: Lekcja życia .................................................. 296 Dział 9: Marzenia i marzyciele .................................. 306 Dział 10: Miłość ........................................................... 316 Dział 11: zagadnienia ogólne ....................................... 334 Dział 12: Patriotyzm ..................................................... 336 Dział 13: Poszukiwanie sensu życia ............................. 351 Dział 14: Przemijanie ................................................... 363 Dział 15: Przyjaźń ........................................................ 373 Dział 16: Rola literatury w życiu człowieka .................. 385 Dział 17: Samotność .................................................... 395 Dział 18: Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy? ...... 407 Dział 19: Tradycja ........................................................ 431 Dział 20: W krzywym zwierciadle ................................ 441 Dział 21: Wędrówka ..................................................... 451 Dział 22: Wierność sobie i swoim ideałom .................. 461 Dział 23: Wina i kara ................................................... 471 Dział 24: Władza .......................................................... 481 Dział 25: Wojna, jej wpływ na człowieka ..................... 490 DZIAŁ 1: Kształcenie językowe Język jest zespołem środków służących porozu- miewaniu się. Z czego składa się język? 001 Język polski Język składa się ze słownika i gramatyki (czy- li reguł dotyczących stosowania wszystkich ele- mentów języka). 001 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Wyróżnia się dwie odmiany języka: język ogólny (używany w mowie i piśmie) i język gwarowy. Jakie są charakterystyczne cechy języka mó- wionego i języka pisanego? 002 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe W języku mówionym wypowiedzenia (zdania, równoważniki zdań) mają charakter nieupo- rządkowany, mogą być urwane; występuje dużo powtórzeń i wykrzyknień. Język pisany ma charakter przemyślanej wypowiedzi o sta- rannym doborze słów (np. brak powtórzeń) i uporządkowanej składni, bezbłędnej fleksji. 002 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Komunikat to treść przekazywana za pomocą słów (tzw. komunikacja werbalna) lub/i mimiki i gestów (tzw. komunikacja niewerbalna). Czym jest komunikacja językowa? 003 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Komunikacja językowa to proces porozumie- wania się ludzi za pomocą znaków języko- wych (graficznych lub dźwiękowych). 003 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Cel przekazywania komunikatu to inaczej in- tencja wypowiedzi. Jakie mogą być intencje wypowiedzi? 004 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Intencjami wypowiedzi mogą być np.: przeka- zanie informacji, wyrażenie opinii, uczuć, prośby, zapytanie. 004 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe W języku polskim istnieje słownictwo ogólne- go zasięgu. Jakie jeszcze słownictwo istnieje w języku polskim? 005 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe W języku polskim istnieje jeszcze słownictwo o ograniczonym zasięgu. 005 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Słownictwo o ograniczonym zasięgu rozróżnia się ze względów terytorialnych. Co wchodzi w skład tego rozróżnienia? 006 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Ze względów terytorialnych do słownictwa o ograniczonym zasięgu zalicza się: regiona- lizmy (wyrazy, formy gramatyczne charakte- rystyczne dla danego regionu), dialektyzmy (języki ludności wiejskiej zamieszkującej dany region, np. język małopolski, śląski), gwary lu- dowe (języki ludności wiejskiej z niewielkiego obszaru, np. gwara podhalańska). 006 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Słownictwo o ograniczonym zasięgu rozróżnia się ze względów środowisko wych. Co wchodzi w skład tego rozróżnienia? 007 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Ze względów środowiskowych do słownictwa o ograniczonym zasięgu zalicza się: gwary śro- dowiskowe (np. gwara studencka, uczniow- ska), gwary zawodowe (słownictwo charakte- rystyczne dla danej grupy zawodowej). 007 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Styl wypowiedzi to sposób wypowiadania się. Jakie style wypowiedzi wyróżnia się ze względu na nadawcę? 008 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Ze względu na nadawcę wyróżnia się: styl indy- widualny (charakterystyczny dla danego auto- ra), styl typowy (charakterystyczny dla grupy osób, np. żyjących w danej epoce), styl gatunku literackiego (np. styl fraszki). 008 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Style funkcjonalne wyróżnia się ze względu na cel wypowiedzi. Wymień style funkcjonalne. 009 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Do stylów funkcjonalnych zaliczamy: styl po- toczny, styl naukowy, styl popularnonauko- wy, styl publicystyczny, styl urzędowy, styl artystyczny, styl retoryczny. 009 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Jednym ze stylów funkcjonalnych jest styl potoczny, który charakteryzuje się językiem zbliżonym do mówionego, nacechowanym emo- cjonalnie słownict wem, użyciem wykrzyknień, pytań, urwanych zdań i równoważników zdań. Czym charakteryzuje się styl naukowy? 010 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe Styl naukowy charakteryzuje się: słownic- twem typowym dla danej dziedziny wiedzy, użyciem terminów naukowych, definicji i zdań przeważnie podrzędnie złożonych. Odmianą stylu naukowego jest styl popularno- naukowy, charakteryzujący się językiem przy- stępnym dla przeciętnego czytelnika i nie tak suchym jak w przypadku dzieł naukowych. 010 Język polskiDZIAŁ 1:Kształcenie językowe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język polski. Fiszki gimnazjalisty. 500 kart do nauki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: