Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00170 008418 20974325 na godz. na dobę w sumie
Firma transportowa, wydanie wrzesień 2014 r - ebook/pdf
Firma transportowa, wydanie wrzesień 2014 r - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 90
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3359-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse >> biznes, firma, inwestycje >> kadry, hr
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
Poradnik „Firma Transportowa” to szczegółowe wyjaśnienia przepisów prawa transportowego wraz z poradami i przykładami rozwiązań dla przewoźników oraz aktualne informacje branżowe.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W następnych aktualizacjach poradnika „Firma transportowa” Kierowca źle wykonał pracę – co mu za to grozi. Gdy kierowca spóźnił się z do- stawą towaru albo uszkodził go, można nie wypłacić mu pensji lub ją obniżyć. Zastosowanie tych sankcji zależy od tego, czy kierowca zawinił umyślnie czy nieumyślnie. Ponadto jeśli firma poniosła znaczne straty z powodu zachowania pracownika, może ostrzej go ukarać. O tym napiszemy w kolejnym numerze po- radnika. Jak uniknąć kar za przekroczenie parametrów pojazdu. W wyniku ważenia po- jazdów często nakładane są wysokie kary w szczególności za przekroczenie naci- sków osi. Problem ten wynika nie zawsze z winy przewoźnika, który często nie ma możliwości zweryfikowania wszystkich parametrów przed rozpoczęciem zadania przewozowego. Szczegóły znajdziesz w jednym z najbliższych numerów. Nowy sposób karania za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. Już niedługo wej- dzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących pobierania opłat w elektronicz- nym systemie opłat drogowych viaTOLL. Najważniejszą zmianą jest to, że oprócz kierowcy za nieuiszczenie e-myta będzie odpowiadał także właściciel pojazdu, a więc przewoźnik. Zmieni się również częstotliwość nakładania kar. O tym prze- czytasz już niedługo. Kontrola transportu drogowego w Niemczech. Współpraca z Niemcami w za- kresie transportu towarów oraz osób jest bardzo rozwinięta. Mimo że stale wzrasta profesjonalizm polskich przewoźników, to niemieckie służby kontrolne rygory- stycznie ich sprawdzają. Więcej na ten temat w najbliższych numerach. Zasady ekojazdy. Ekologiczne użytkowanie samochodów pozwala przedsiębior- cy zaoszczędzić spore sumy. Wdrożenie ekojazdy w swojej flocie wymaga trochę czasu i cierpliwości, ale przynosi świetne efekty. Jakie systemy pomogą zastosować ekojazdę w firmie? Jak nauczyć kierowców oszczędnej jazdy? Na te pytania odpo- wiemy niedługo. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI Brak przeglądu technicznego – czy zarządzający transportem za to odpo- Brak przeglądu techniczneg wiada • Jakie są najczęstsze błędy w obsłudze tachografu • Jak się zachować, gdy dojdzie do wypadku Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. „ F i r m a t r a n s p o r t o w a ” l A k t u a l i z a c j a 1 1 5 – W r z e s i e ń 2 0 1 4 l W y d a w n i c t w o W i e d z a i P r a k t y k a 5 1 1 T F A Aktualizacja 115 Wrzesień 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! we wrześniu: wtorki godz. 12.00–14.00 Archiwum artykułów na stronie www.fi rmatransportowa.wip.pl (cid:132) NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W OBSŁUDZE TACHOGRAFU I ODCZYTYWANIU ZAPISANYCH DANYCH (cid:132) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM ZA BRAK PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO POJAZDU (cid:132) WYPADEK SAMOCHODOWY – CO KIEROWCA POWINIEN ZROBIĆ PYTANIA I ODPWOWIEDZI M.IN.: Pojazdem specjalnym można przewozić rzeczy • ITD sprawdzi dokumenty byłe- go kierowcy w trakcie kontroli • Brak wymiany prawa jazdy w terminie nie ozna- cza utraty uprawnień • Na pojazd zastępczy nie trzeba mieć dodatkowego wypisu z licencji na przewóz rzeczy PORADY M.IN.: Jeśli kierowca nie zgadza się na zmianę miejsca pracy, konieczne jest wypo- wiedzenie zmieniające • 45 godzin odpoczynku zabronione w ciężarówce • Dokumenty inne niż zaświadczenia o działalności są uznawane • Kierowca zawsze płaci za kartę kierowcy NOWOŚCI d l i Kabina przystosowana do noclegu – i tak należy się ryczałt Kabina przystosowana do noclegu – i tak należy się ryczałt (cid:194) Belgia – kara, gdy kierowcę złapano na gorącym uczynku (cid:194) Wycieczki z dziećmi są szybciej odprawiane na granicy (cid:194) Potrzebne są nowe regulacje na temat zasad noclegu w pojeździe (cid:194) Nowy wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (cid:194) Są nowe zasady prze- prowadzania badań lekarskich dla kierowców • Białoruś − nowe zasady ruchu pojazdów wielkich i ciężkich (cid:194) Od 1 września kolejne drogi są płatne (cid:194) Egzamin na prawo jazdy w aucie, w którym odbywało się kurs (cid:194) Za brak opłaty elek- tronicznej odpowie przewoźnik (cid:194) Dzięki systemowi EETS szybciej zapłacimy za przejazd (cid:194) Tylko pojazdy o dmc do 3,5 t nie zapłacą za przejazd autostradą (cid:194) Belgia wprowadzi elektroniczne opłaty drogowe w 2016 roku (cid:194) Nie będzie defibrylatorów na egzaminie na prawo jazdy (cid:194) Większy podatek od środków transportowych w 2015 roku (cid:194) Znamy stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi w 2015 roku (cid:194) Auto środkiem trwałym firmy – nie należy się zwrot kosztów podróży (cid:194) Jeśli w dowodzie rejestracyjnym wpisano złą dmc, GITD nie może się na tym opierać Spis treści Nowości – najświeższe zmiany Kabina przystosowana do noclegu – i tak należy się ryczałt ......................... str. 1 Wycieczki z dziećmi są szybciej odprawiane na granicy ................................ str. 3 Potrzebne są nowe regulacje na temat zasad noclegu w pojeździe ............... str. 4 Nowy wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne ........ str. 6 Od 1 września kolejne drogi są płatne .............................................................. str. 7 Są nowe zasady przeprowadzania badań lekarskich dla kierowców ............. str. 8 Egzamin na prawo jazdy w aucie, w którym odbywało się kurs ................. str. 13 Białoruś − nowe zasady ruchu pojazdów wielkich i ciężkich ...................... str. 15 Belgia – kara, gdy kierowcę złapano na gorącym uczynku ......................... str. 16 Nowości – zapowiedzi zmian Za brak opłaty elektronicznej odpowie przewoźnik ..................................... str. 17 Dzięki systemowi EETS szybciej zapłacimy za przejazd .............................. str. 20 Tylko pojazdy o dmc do 3,5 t nie zapłacą za przejazd autostradą ............... str. 22 Belgia wprowadzi elektroniczne opłaty drogowe w 2016 roku ................... str. 23 Większy podatek od środków transportowych w 2015 roku ....................... str. 24 Nie będzie defi brylatorów na egzaminie na prawo jazdy ............................. str. 26 Znamy stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi w 2015 roku .................. str. 28 Nowości – najnowsze wyroki sądów Jeśli w dowodzie rejestracyjnym wpisano złą dmc, GITD nie może się na tym opierać ................................................................................................... str. 29 Auto środkiem trwałym fi rmy – nie należy się zwrot kosztów podróży .... str. 31 Pytania i odpowiedzi Pojazdem specjalnym można przewozić rzeczy ............................................ str. 35 ITD sprawdzi dokumenty byłego kierowcy w trakcie kontroli ................... str. 36 Ryczałt za nocleg można tylko zwiększyć ...................................................... str. 38 Brak wymiany prawa jazdy w terminie nie oznacza utraty uprawnień ...... str. 39 Na pojazd zastępczy nie trzeba mieć dodatkowego wypisu z licencji na przewóz rzeczy .............................................................................................. str. 41 Porady Jeśli kierowca nie zgadza się na zmianę miejsca pracy, konieczne jest wypowiedzenie zmieniające ...................................................................... str. 43 45 godzin odpoczynku zabronione w ciężarówce ......................................... str. 44 Dokumenty inne niż zaświadczenia o działalności są uznawane ............... str. 45 Nie trzeba wydawać kierowcy druków polecenia wyjazdu służbowego .... str. 46 Kierowca zawsze płaci za kartę kierowcy ....................................................... str. 48 Raporty N 24 Najczęstsze błędy w obsłudze tachografu i odczytywaniu zapisanych danych ............................................................................................. str. 49 O 26 Odpowiedzialność zarządzającego transportem za brak przeglądu technicznego pojazdu ....................................................... str. 69 W 26 Wypadek samochodowy – co kierowca powinien zrobić ................... str. 81 Szanowni Państwo! Firma transportowa szczególną uwagę musi poświęcić dokumentacji dotyczącej czasu pracy kierowców. Przepisy nakładają na przewoźników wiele obowiązków w tym zakresie. Muszą dbać o terminowe wczytywanie danych oraz przechowywać wszystkie dokumenty przez określony czas. Niestety zdarza się wiele błędów zwią- zanych z obsługą tachografu. Poświęciliśmy temu obszerny artykuł pt.: „Najczęst- sze błędy w obsłudze tachografu i odczytywaniu zapisanych danych”. Co jakiś czas staramy się przybliżyć tematykę związaną z obowiązkami zarządza- jącego transportem. Tym razem odpowiadamy na pytanie, czy zarządzający trans- portem odpowiada za to, gdy zapomni o przeglądzie technicznym pojazdu. Ponadto w artykule „Wypadek samochodowy − co kierowca powinien zrobić” ostrzegamy, czego kierowcy nie wolno robić, i przypominamy, jakie są jego obo- wiązki, gdy dojdzie do stłuczki. Życzę miłej lektury Izabela Kunowska redaktor poradnika „Firma transportowa” Specjalnie dla Czytelników poradnika „Firma transportowa” dyżur telefoniczny eksperta We wrześniu na Państwa pytania odpowiada Bartłomiej Muc, ekspert z kancelarii transportowej KOBEN sp. z o.o., specjalizującej się w czasie pracy kierowców. Dyżur odbywa się we wtorki w godzinach 12.00−14.00, temat: czas pracy kierow- ców, PIN: 1621. Wystarczy wybrać numer 22 318 07 44, podać PIN — i już można porozmawiać z naszym ekspertem. Oferta dostępna tylko dla stałych Czytelników poradnika „Firma transportowa”! Redaktor grupy czasopism Aldona Kapica Redaktor prowadzący Izabela Kunowska Menedżer produktu Patrycja Wądołowska Koordynator Mariusz Jezierski Projekt graficzny Monika Gajewska Korekta Bożena Hałuszczyńska Anna Marecka Marzena Obszyńska Anna Pieckowska Monika Rychalska Anna Skowrońska Anna Wasilewska Agnieszka Włodkowska ISBN 978-83-269-3359-2 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10, e-mail: transport@wip.pl Centrum Obsługi Klienta: tel. 22 518 29 29; faks 22 617 60 10 Skład: „Triograf”, Dariusz Kołacz Druk: Miller Druk sp. z o.o. Poradnik „Firma transportowa” zo stał opra co wa ny we współ pra cy z Wy daw nic twem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Nie miec. Poradnik „Firma transportowa” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w nim – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejszy poradnik został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wyso- kich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w poradniku „Firma transportowa” wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku „Firma transportowa” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. In for mu je my, że Pań stwa da ne oso bo we bę dą prze twa rza ne przez Wy daw nic two Wie dza i Prak ty ka sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie, ul. Łotewska 9a, w ce lu re a li za cji ni niej sze go za mówie nia oraz do ce lów mar ke tin go wych – prze syła nia ma te riałów pro mo cyj nych do ty czą cych in nych pro duk tów i usług. Ma ją Pań- stwo pra wo do wglą du oraz po pra wia nia swo ich da nych, a tak że do wy ra że nia sprze ci wu wo bec ich prze- twa rza nia do ce lów pro mo cyj nych. Po da nie da nych jest do bro wol ne. Za pew nia my, że Pań stwa da ne nie bę dą prze ka zy wa ne bez Pań stwa wie dzy i zgo dy in nym podmio tom. Nowości – najświeższe zmiany KABINA PRZYSTOSOWANA DO NOCLEGU – I TAK NALEŻY SIĘ RYCZAŁT Pojawiło się uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego w sprawie ryczałtów za nocleg w kabinie pojazdu. Co w prak- tyce oznacza to dla przedstawicieli branży transportowej? najświeższe zmiany Sędziowie Sądu Najwyższe- go uznali, że zapewnienie kie- rowcy odpowiedniego miejsca do spania w kabinie pojazdu podczas wykonywania mię- dzynarodowych przewozów nie stanowi bezpłatnego noc- legu. Oznacza to, że kierowcy mają prawo do otrzymywania ryczałtu za nocleg, gdy odbierają odpoczynek w kabinie ciężarów- ki. Przedsiębiorca, aby uniknąć przykrych konsekwencji uchwa- ły, powinien uregulować kwestie wypłaty ryczałtów w wewnątrz- zakładowych dokumentach. To nie bezpłatny nocleg Ustalając to stanowisko, SN oparł się jedynie na prze- pisach krajowych, nie biorąc pod uwagę uregulowań pra- wa wspólnotowego (przede wszystkim art. 8 ust. 8 roz- porządzenia nr 561/2006). Rozporządzenie stanowi, że jeśli kierowca tak zdecyduje, może spędzić dzienne i skró- cone tygodniowe odpoczynki w pojeździe, jeżeli posiada on odpowiednie miejsce do spa- nia i znajduje się na postoju. Sąd doszedł do ogólnego wniosku, że zapewnienie kie- rowcy wykonującemu mię- dzynarodowe przewozy odpo- wiedniego miejsca do spania w  kabinie ciężarówki, czyli wyposażenie samochodu we właściwe urządzenia (leżankę, klimatyzację, ogrzewanie itp.), pozwala na wykorzystanie przez kierowcę dobowego od- poczynku w aucie, przy speł- nieniu warunków określonych w rozporządzeniu nr 561/2006. Natomiast nie oznacza to, że pracodawca zapewnił kierow- cy bezpłatny nocleg. Taki stan rzeczy uprawnia kierowcę do otrzymania od pracodawcy zwrotu kosztów noclegu co najmniej w wysokości okre- ślonej w przepisach. Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników © 1 Nowości – najświeższe zmiany Ryczałt nie może być niższy SN wyjaśnił jeszcze wątpli- wości dotyczące samodzielnej regulacji przez pracodawcę należności z tytułu delegacji w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę. Wiado- mo, że pracodawcy nie mogą w tym trybie ustalić diet kra- jowych i zagranicznych na po- ziomie niższym niż wysokość diety krajowej (30 zł). Niektóre z firm transpor- towych uważały, że wolno im było określić ryczałty nocle- gowe niższe niż wynikające z rozporządzenia. Jednak SN zakwestionował te praktyki. Stwierdził, że można tylko zmniejszyć diety zagraniczne do wysokości krajowych, pod warunkiem że równoważą wydatki faktycznie poniesio- ne przez pracownika. Zatem pracodawcy powinni wypłacać ryczałt za nocleg w wysokości określonej w rozporządzeniu. Za nocleg podczas podró- ży zagranicznej przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządze- nia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu po- dróży służbowej. Gdy kierow- ca nie przedłoży rachunku za nocleg, przysługuje mu ryczałt w wysokości 25 limitu. PIP nakłada grzywny Przed podjęciem tej uchwa- ły, Państwowa Inspekcja Pracy miała całkowicie odrębne sta- nowisko w kwestii wypłacania ryczałtów za nocleg. Jeżeli po- jazd ma odpowiednie miejsce do spania i znajduje się na postoju, a kierowca złoży oświadczenie, że wybiera nocleg w pojeździe, oraz gdy nie ponosi kosztów noclegu, można było przyjąć, iż pracodawca zapewnił mu bezpłatny nocleg i z tego tytułu nie będzie przysługiwał ryczałt (stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z 12 września 2013 r.). Jeżeli kierowca uznał, że miejsce do spania w pojeździe nie było odpowiednie oraz pra- 2 Wrzesień 2014 www.fi rmatransportowa.wip.pl Nowości – najświeższe zmiany codawca polecił mu tam spać, mógł dochodzić ryczałtu za nocleg przed sądem. To sąd rozstrzygał, czy kabina pojazdu spełniała odpowiednie warun- ki, ponieważ nie ma regulacji określających techniczne wy- magania kabiny. Zgodnie z tym stanowiskiem kierowcy nie przysługiwał ryczałt za nocleg. Podczas kontroli inspektorzy pracy nie karali, gdy stwier- dzili nieprawidłowości w wy- płacaniu ryczałtów. Jednak to stanowisko PIP po ogłoszeniu uchwały SN zostało uchylone. Jak będzie teraz przebiegała kontrola PIP w zakresie wy- płaty ryczałtów? Jeżeli po 12 czerwca inspekcja stwierdzi, że firma nie wypłacała ryczałtu lub wypłacała go w wysokości niższej niż 25 limitu określo- nego w rozporządzeniu, naka- że pracodawcy wypłacić ryczałt w wysokości nie mniejszej niż 25 limitu. Ponadto pracodaw- ca dostanie grzywnę za niewy- płacenie należności z tytułu po- dróży służbowych. Natomiast w przypadku stwierdzenia nie- prawidłowości w okresie przed ogłoszeniem uchwały PIP nie nałoży grzywny, ale nakaże nali- czyć i wypłacić ryczałt za nocleg. Podstawa prawna: (cid:79) uchwała Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r., sygn. akt II PZP 1/14. Bartłomiej Muc specjalista do spraw analizy i rozliczania czasu pracy kierow- ców, współwłaściciel Kancelarii Transportowej KOBEN WYCIECZKI Z DZIEĆMI SĄ SZYBCIEJ ODPRAWIANE NA GRANICY Można zarezerwować godzinę odprawy autokaru przewo- żącego dzieci lub młodzież. Jest to możliwe dzięki systemowi eBooking BUS. Służby graniczne wprowa- dziły nową funkcję do elektro- nicznego systemu rezerwacji odpraw eBooking BUS. Na Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników © 3 Nowości – najświeższe zmiany stronie www.granica.gov.pl uruchomiono zakładkę „prze- wóz dzieci i młodzieży”. Dzięki niej organizatorzy wycieczek mogą priorytetowo zarezer- wować odprawy autokarów z młodszymi pasażerami do 17. roku życia. Ponadto mogą również dokładnie ustalić go- dzinę odprawy. Gdy na umó- wiony termin zostanie zgło- szona większa liczba pojazdów, więcej funkcjonariuszy będzie je obsługiwać. Aby skorzystać z tego udo- godnienia, należy wpisać na stronie www.granica.gov.pl planowaną godzinę przyjazdu na terminal przejścia granicz- nego. Trzeba też podać numer rejestracyjny oraz rodzaj po- jazdu, a także listę pasażerów. Dzięki temu służby graniczne wykonają część czynności, za- nim pojazd dojedzie do gra- nicy. Skróci to znacznie czas odprawy. Z podanej strony interneto- wej warto pobrać i wydrukować specjalny znak graficzny, a na- stępnie umieścić go za szybą au- tokaru . Dzięki temu służby szybciej zidentyfikują po- jazd, który mają potraktować priorytetowo. Z nowej usługi można skorzystać na wszystkich przejściach granicznych obsłu- gujących ruch autokarowy. Adam Hrycak prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego POTRZEBNE SĄ NOWE REGULACJE NA TEMAT ZASAD NOCLEGU W POJEŹDZIE Ostatnia uchwała SN dotycząca ryczałtu za nocleg wprowadziła sporo zamieszania wśród przewoźników. Komisja Infrastruktury uważa, że należy wprowadzić nowe przepisy. Komisja Infrastruktury ob- radowała na temat skutków uchwały Sądu Najwyższego przyznającej kierowcom prawo do ryczałtu za nocleg w kabi- nie pojazdu. 4 Wrzesień 2014 www.fi rmatransportowa.wip.pl Nowości – najświeższe zmiany Zgodnie z uchwałą SN kie- rowcom przysługuje prawo do ryczałtu za nocleg spędzony w kabinie pojazdu, nawet je- żeli jest wyposażona w miej- sce do spania. Szacunkowe dane wskazują, że statystyczny kierowca będzie mógł wystą- pić do swojego pracodawcy o zapłatę 50−60 tysięcy zło- tych zaległego ryczałtu. Taka sytuacja może doprowadzić do upadłości wielu firm trans- portowych. Aby temu zapobiec, zwo- łano specjalne posiedzenie Komisji Infrastruktury. Brali w nim udział, oprócz posłów, przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych oraz przedstawi- ciele związków zawodowych kierowców. Efektem posiedze- nia była decyzja o wystąpieniu do ministra infrastruktury i  rozwoju o  pilne zorgani- zowanie spotkań z udziałem ekspertów, organizacji pra- codawców i kierowców w celu wypracowania: (cid:122) przepisów precyzujących zasady dotyczące nocle- gów kierowców w kabinach pojazdów wyposażonych w miejsce do spania w cza- sie podróży służbowej. Cho- dzi o uregulowanie w prze- pisach, co należy rozumieć przez „miejsce do noclegu w kabinie”. Zdaniem przed- stawicieli przewoźników na- leży sprecyzować warunki techniczne, jakie ma speł- niać kabina jako miejsce do spania. Jeżeli warunki te zostaną spełnione, nie będzie podstaw do wypła- ty ryczałtu; (cid:122) sposobu rozwiązania pro- blemu roszczeń finanso- wych kierowców w  sto- sunku do pracodawców za noclegi w kabinach po- jazdów w okresie minio- nych 3 lat. Przedstawiciele przewoźników uważają, że ryczałty nie powinny być należne wstecznie, jeżeli nie były przewidziane w prze- pisach wewnątrzzakłado- wych (układzie zbiorowym pracy). Adam Hrycak prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników © 5 Nowości – najświeższe zmiany NOWY WZÓR ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE Nowe ujednolicone wzory weszły do obiegu 7 sierpnia 2014 r. Jednak na chwilę obecną druki nie dotyczą międzynarodowego przewozu na potrzeby własne rzeczy na terytorium krajów UE. Przedsiębiorca może wyko- nywać przewozy na potrzeby własne, tylko gdy uzyska za- świadczenie potwierdzające, że wykonuje je pomocniczo do podstawowej działalności gospodarczej. Dotyczy to prze- wozów krajowych i między- narodowych (na terytorium UE oraz do krajów trzecich). Jednak ministerstwo nie wzię- ło tego pod uwagę. W rozpo- rządzeniu zapisano, że nowy wzór zaświadczenia dotyczy przewozów: (cid:122) krajowych lub (cid:122) międzynarodowych wykra- czających poza terytorium państw Unii Europejskiej. Pominięto więc kwestię międzynarodowego przewo- zu wykonywanego na teryto- rium państw UE, biorąc pod uwagę wyłącznie regulacje wspólnotowe, które nie wyma- gają takiego dokumentu przy przewozie rzeczy. Ten aspekt doprecyzowuje nasza ustawa. Natomiast w  przypadku przewozu osób sprawę regu- luje rozporządzenie Komisji (UE) nr 361/2014 ustanawia- jące szczegółowe zasady sto- sowania rozporządzenia nr 1073/2009 w odniesieniu do dokumentów dotyczących mię- dzynarodowego autokarowego i autobusowego przewozu osób. Nasz akt prawny powołał się je- dynie na to rozporządzenie. Zatem ministerstwo po- myliło się, pomijając sprawę zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne rzeczy na terytorium państw unijnych. Sprostowanie z  pewnością pojawi się niebawem. Należy mieć nadzieję, że do tego czasu przedsiębiorcy, którzy wyko- nują takie przewozy, nie będą mieć problemów. Tym bardziej że rozporządzenie przewiduje możliwość stosowania dotych- 6 Wrzesień 2014 www.fi rmatransportowa.wip.pl Nowości – najświeższe zmiany czasowych wzorów druków, które uwzględniają takie prze- wozy, do czasu wyczerpania ich zapasów, a tych jest sporo. Można z nich korzystać do końca 2015 roku. Obowiązuje już również nowy druk zezwolenia na wy- konywanie międzynarodowe- go transportu rzeczy. Zmiany mają charakter kosmetyczny i ograniczają się do poprawek redakcyjnych (chodzi o ele- menty tłumaczenia i wprowa- dzenie brakujących zwrotów). Zasadniczy charakter i wygląd zezwolenia się nie zmienił – jest niemal identyczny z do- tychczasowym wzorem. Podstawa prawna: (cid:122) art. 33 ust. 10 ustawy z 6 września 2001 r. o transpor- cie drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), (cid:122) rozporządzenie ministra infrastruktury i  rozwoju w sprawie wzoru zaświad- czenia na przewozy drogo- we na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 961), (cid:122) rozporządzenie ministra in- frastruktury i rozwoju z 28 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodo- wy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1070). Katarzyna Laskowska-Woś doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego OD 1 WRZEŚNIA KOLEJNE DROGI SĄ PŁATNE Kolejne rozszerzenie systemu viaTOLL obejmie łącznie 264 km dróg i odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy etap został wdro- żony 1 września 2014 r. i objął: (cid:122) autostradę A1 na odcinku: węzeł Czerniewice – węzeł Włocławek Zachód oraz węzeł Świerklany – Go- rzyczki granica państwo- wa, Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników © 7 Nowości – najświeższe zmiany (cid:122) autostradę A4 na odcinku: węzeł Jarosław Zachód – węzeł Korczowa, (cid:122) drogę ekspresową S8 na od- cinku: węzeł Syców Wschód – węzeł Wieluń oraz węzeł Łask – węzeł Rzgów, (cid:122) drogę ekspresową S14 na odcinku: węzeł Pabianice Północ – węzeł Róża, (cid:122) drogę ekspresową S19 na docinku: węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Wilcza, (cid:122) drogę krajową nr 90 na od- cinku: Jeleń (skrzyżowanie z drogą krajową nr 90) – Baldram (skrzyżowanie z drogą krajową nr 55). Drugi etap zostanie wdro- żony 1 października 2014 r. i obejmie: (cid:122) autostradę A1 na odcinku: węzeł Włocławek Zachód – węzeł Kowal, (cid:122) autostradę A4 na odcinku: węzeł Dębica Wschód – wę- zeł Rzeszów Północ. Podstawa prawna: (cid:122) projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich od- cinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokość stawek opłaty elek- tronicznej. Adam Hrycak prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego SĄ NOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH DLA KIEROWCÓW Zmieniły się terminy oraz koszty badań. Ponadto są nowe wytyczne dotyczące chorób oczu oraz cukrzycy. Zgodnie z nowymi prze- pisami badania lekarskie lub psychologiczne kierowca musi wykonać w terminie 30 dni od otrzymania skierowania. Jeżeli stan jego zdrowia okaże się zły, będzie musiał ponow- nie zrobić badania w terminie 14 dni (wcześniej 30 dni). Na- tomiast gdy zaistnieje podej- 8 Wrzesień 2014 www.fi rmatransportowa.wip.pl Nowości – najświeższe zmiany rzenie, że kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, ma 14 dni na kolejne badanie (wcześniej miał 7 dni). Ponadto zmniejszyły się koszty badań przeprowadza- nych w trybie odwoławczym. Obecnie badania lekarskie kosz- tują 200 zł, a psychologiczne − 150 zł. Spadły też ceny badań lekarskich dla kierowców zawo- dowych, które wynoszą teraz 200 zł, a wcześniej było to 250 zł. Badanie wzroku Dzięki zmianie przepisów kierowcy pojazdów służbo- wych kategorii A, A1, B, B1, B+E, T nie muszą już przepro- wadzać konsultacji okulistycz- nej oraz badań oceniających zjawisko olśnienia oraz tzw. widzenie zmierzchowe. Wy- jątkiem są osoby jednooczne lub cierpiące na diplopię (po- dwójne widzenie). Mają one obowiązek udać się do okulisty po roku adaptacji liczonym od powstania schorzenia. Obecnie wizytę u okulisty i badanie zjawiska olśnienia oraz widzenia zmierzchowego koniecznie muszą odbyć: (cid:122) kierowcy zawodowi, czyli mający prawo jazdy katego- rii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, (cid:122) osoby z pozwoleniem na kierowanie tramwajem, (cid:122) osoby ubiegające się o wy- danie lub przedłużenie ze- zwolenia na kierowanie po- jazdem uprzywilejowanym albo przewożącym wartości pieniężne, (cid:122) kierowcy i przedsiębiorcy wykonujący przewóz dro- gowy, (cid:122) instruktorzy i egzaminatorzy. Zakres badań okulistycz- nych został rozszerzony o  sprawdzenie wrażliwości na kontrast. Cukrzyca Zmiany nie ominęły rów- nież chorych na cukrzycę. Zmieniono definicję ciężkiej hipoglikemii, przez którą na- leży obecnie rozumieć spadek stężenia glukozy do poziomu wymagającego korzystania z pomocy osób trzecich. Liczy się zatem efekt spadku stężenia glukozy, a nie sam spadek do określonej wartości – dotych- czas do stwierdzenia ciężkiej Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników © 9 Nowości – najświeższe zmiany hipoglikemii konieczny był spadek stężenia glukozy do wartości niższej niż 55 mg/ dl. Inne są także normy dla tzw. nieświadomości hipogli- kemii. Dotąd można było ją stwierdzić u osoby nieodczu- wającej spadku poziomu cukru we krwi poniżej 55 mg/dl. Po zmianie przepisów jest to 70 mg/dl. Kierowcy ubiegający się o wydanie prawa jazdy kate- gorii AM, A1, A2, A, B, B1, B+E, T bądź je posiadający, cierpiący na nawracającą hi- poglikemię lub nieświadomą hipoglikemię dostaną orzecze- nie o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Osoby, które leczą się farmakologicznie, otrzy- mają orzeczenie o braku tych przeciwwskazań, jeśli: (cid:122) badają się regularnie (nie rzadziej niż raz na 5 lat), (cid:122) są w pełni świadome ryzyka hipoglikemii, (cid:122) będą kontrolować przebieg choroby zgodnie z zalece- niami lekarza. Wzrosły także wymagania dla kierowców zawodowych chorych na cukrzycę leczoną farmakologicznie. Mogą uzy- skać orzeczenie o braku prze- ciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli: (cid:122) przedstawią pozytywną opi- nię lekarza specjalisty (dia- betologa lub innego lekarza prowadzącego leczenie), (cid:122) badają się regularnie, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a w przypadku insulinotera- pii co najmniej raz w roku, (cid:122) są w pełni świadomi ryzyka hipoglikemii, (cid:122) kontrolują przebieg choro- by zgodnie z zaleceniami lekarza (regularnie moni- torują poziom glukozy we krwi – przynajmniej dwa razy dziennie i w porach związanych z kierowaniem pojazdami), (cid:122) udokumentują, że lekarz kontroluje przebieg cho- roby. Kierowcy zawodowi, cho- rujący na ciężką hipoglikemię, nieświadomą hipoglikemię lub inne powikłania związane z cukrzycą otrzymają orzecze- nie o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. 10 Wrzesień 2014 www.fi rmatransportowa.wip.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Firma transportowa, wydanie wrzesień 2014 r
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: