Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00404 008837 20598471 na godz. na dobę w sumie
Romantyczne lektury - ebook/pdf
Romantyczne lektury - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2573-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).

Książka Romantyczne lektury przynosi zbiór rozpraw poświęconych głównie utworom poetyckim polskiego romantyzmu. Są one efektem wieloletnich studiów nad poezją tej epoki, stanowiąc plon zarówno wykładów i zajęć uniwersyteckich, jak i różnych sesji i konferencji naukowych. Składają się na nią więc w większości teksty drukowane  już na łamach czasopism lub książek zbiorowych. Jest też kilka artykułów nowych, dotychczas niedrukowanych.

Wszystkie one poświęcone są interpretacji konkretnych wierszy czy poematów, ich odczytaniu i rozumieniu przez dzisiejszego czytelnika. Znalazły się tu więc rozprawy dotyczące wczesnego romantyzmu, teksty poświęcone gatunkom uprawianym przez romantyków, choć odziedziczonym po poprzednich pokoleniach, jak hymn czy sonet, a także interpretacje, np. Liryków lozańskich Adama Mickiewicza i genezyjskiej poezji Juliusza Słowackiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Romantyczne lektury NR 3324 Jacek Lyszczyna Romantyczne lektury Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Krzysztof Biliński Spis treści Wstęp Dynamiczna koncepcja struktury cyklu lirycznego, czyli raz jeszcze o Sonetach krymskich W stronę romantyzmu — o Hymnie Mickiewicza Faust ocalony. Wacława dzieje Stefana Garczyńskiego Dwa Hymny Juliusza Słowackiego Dumania w grobie Agamemnona Trzy liryczne komentarze (Gosławski — Garczyński — Mickiewicz) Doświadczenie mistyczne w Dziadów części III Mickiewicza Semiotyczne przesłanie Dziadów Broń mnie przed sobą samym… Zemsta Aleksandra Fredry wobec klęski powstania listopadowego Lambro Juliusza Słowackiego — etyka i pragmatyka zemsty Szwajcarska baśń Juliusza Słowackiego Hymn Zygmunta Krasińskiego w kręgu tradycji poezji barskiej Nad wodą wielką i czystą… — w stronę symbolizmu W kręgu ludowości symbolicznej (Teofil Lenartowicz: Kalina) Sowiński w okopach Woli Juliusza Słowackiego w kontekscie mitu ge‑ . . nezyjskiego / 5 / 7 9 19 27 39 57 63 77 85 93 101 109 117 131 147 151 155 „Dusza anielska” i „czerep rubaszny”, czyli Poema Piasta Dantyszka Juliusza Słowackiego Kiedy prawdziwie Polacy powstaną… Genezyjska wizja odrodzonej Pol‑ ski Anhelli genezyjski O duchu, ślimaczkach i pożytkach zgłębiania pism genezyjskich Ju‑ liusza Słowackiego Nota edytorska Indeks osobowy Summary Résumé 165 175 183 193 199 201 205 206 Wstęp Książka Romantyczne lektury stanowi zbiór rozpraw poświęco‑ nych głównie utworom poetyckim polskiego romantyzmu. Można powiedzieć, że są one efektem wieloletnich studiów nad poezją tej epoki, stanowiąc plon zarówno wykładów i zajęć uniwersyteckich, jak i różnych sesji i konferencji naukowych. W większości są to teksty wcześniej drukowane już na łamach czasopism lub książek zbiorowych. Jest też kilka artykułów nowych, dotychczas niedru‑ kowanych. Wszystkie one — w przeciwieństwie do poprzedniego tomu Na- tura, historia, egzystencja — poświęcone są interpretacji konkretnych wierszy czy poematów, ich odczytaniu, rozumieniu przez dzisiejsze‑ go czytelnika. Znalazły się tu więc rozprawy dotyczące wczesnego romantyzmu, teksty poświęcone gatunkom uprawianym przez ro‑ mantyków, choć odziedziczonym po poprzednich pokoleniach, jak hymn czy sonet, a także interpretacje, np. Liryków lozańskich Adama Mickiewicza i genezyjskiej poezji Juliusza Słowackiego. Nota edytorska Niektóre z opublikowanych tu tekstów były już wcześniej drukowane. Oto wykaz pierwodruków: Dynamiczna koncepcja struktury cyklu lirycznego, czyli raz jeszcze o „Sonetach krymskich”. W: Polski cykl liryczny. Red. K. Jakowska, D. Kulesza. Biały‑ stok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 29—35. Faust ocalony. „Wacława dzieje” Stefana Garczyńskiego. W: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Red. H. Krukowska, J. Ławski. T. 1. Biały‑ stok: Uniwersytet w Białymstoku, 1999, s. 375—384. Dumania w grobie Agamemnona. „Nieme mieć harfy i słuchaczów głuchych” („Grób Agamemnona” J. Słowackiego). W: Poezja polska. Interpretacje. Red. K. Heska -Kwaśniewicz, B. Zeler. Katowice: Wydawnictwo „Książnica”, 2000, s. 113—118. Trzy liryczne komentarze (Gosławski — Garczyński — Mickiewicz). W: „Pieśni ogromnych dwanaście...”. Studia i szkice o „Panu Tadeuszu”. Red. M. Piecho‑ ta. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 157—166. Doświadczenie mistyczne w części III „Dziadów”. W: Mickiewicz mistyczny. Red. A. Fabianowski, E. Hoffmann -Piotrowska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005, s. 192—195. „Broń mnie przed sobą samym...”. W: Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, ko- mentarze, interpretacje. Red. J. Brzozowski. Łódź: Wydawnictwo Wojciech Grochowalski, 1998, s. 155—164. „Zemsta” Aleksandra Fredry wobec klęski powstania listopadowego. W: Od oświe- cenia ku romantyzmowi i dalej… Autorzy — dzieła — czytelnicy. Red. M. Piechota, J. Ryba. [Cz. 1]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004, s. 127—133. / 199 / „Lambro” Juliusza Słowackiego — etyka i pragmatyka zemsty. W: Słowacki wczo- raj i dziś. „Zeszyty Wydziału Humanistycznego. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze”, IV. Red. H. Gradkowski, E. Tuz -Jurecka. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2010, s. 67—73. Szwajcarska baśń Juliusza Słowackiego. W: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i eg- zystencja. Red. M. Kuziak. Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna, 2002, s. 25—33. „Hymn” Zygmunta Krasińskiego w kręgu tradycji poezji barskiej. W: Barokowe przypomnienia i inne szkice historycznoliterackie. Red. R. Ocieczek, M. Pie‑ chota. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994, s. 150— 160. W kręgu ludowości symbolicznej („Kalina” T. Lenartowicza). W: Poezja polska. Interpretacje. Red. K. Heska -Kwaśniewicz, B. Zeler. Katowice: Wydawni‑ ctwo „Książnica”, 2000, s. 147—150. „Sowiński w okopach Woli” Juliusza Słowackiego w kontekście mitu genezyjskiego. W: Tkanina. Studia, szkice, interpretacje. Red. A. Węgrzyniak, T. Stępień. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 68—75. „Dusza anielska” i „czerep rubaszny”, czyli „Poema Piasta Dantyszka” Juliusza Słowackiego. „Przegląd Humanistyczny” 2009, nr 5/6, s. 65—70. „Kiedy prawdziwie Polacy powstaną...”. Genezyjska wizja odrodzonej Polski. „Pra‑ ce Literackie”, nr 49. Red. M. Ursel. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersy‑ tetu Wrocławskiego, 2009, s. 63—68. „Anhelli” genezyjski. „Postscriptum” 2009, nr 2(4), s. 39—46. Indeks osobowy Agamemnon 57, 59, 61, 62, 168 , 170, 199 Aleksy, św. 160 Bachórz Józef 74 Bielowski August 168 Bogusławski Wojciech 108 Borkowski Leszek Dunin 108 Borowczyk Jerzy 14, 89, 113 Brodziński Kazimierz 68 Brydzińska-Osmólska Stefania 194 Brzozowski Jacek 74, 199 Chateaubriand François-René de 57 Chodźko Ignacy 12 Cieszkowski August 194 Czajkowska Krystyna 102 Czartoryski Adam Jerzy 90 Czerwiński Marcin 24 Dante Alighieri 125, 166, 167 Daszkiewicz Cyprian 88 Dembowski Edward 108 Demska-Trębacz Mieczysława 12 Dokurno Zygmunt 186, 187 Dopart Bogusław 106 Dutka Czesław 113 Eliade Mircea 24 Ezechiel, prorok 190, 191 Fabianowski Andrzej 196, 199 Fieguth Rolf 10, 12 Filip II Macedoński 58 Floryan Władysław 81 Folkierski Władysław 9 Fredro Aleksander 5, 101—104, 106—108, 199 Fredro Edward 102 Fredro Henryk 102 Garczyński Stefan 5, 113, 199, 27— 29, 32, 33, 36, 38, 63, 67, 69, 70, 76, 86 Gaszyński Konstanty 12, 138—139, 155, 156, 159, 181, 193—195 Ginko Łucja 155 Głowiński Michał 74 Goliński Zbigniew 168 Gomulicki Juliusz Wiktor 81 / 201 / Gorecki Antoni 165 Gosławski Maurycy 5, 63, 67—71, 73, 74, 76, 87, 88, 102, 103, 113, 199 Goszczyński Seweryn 102, 105, 108, 112 Grabowski Józef 103 Gradkowski Henryk 200 Grześkowiak-Krwawicz Anna 111 Hegel Georg Wilhelm Friedrich Heska-Kwaśniewicz Krystyna 199, 33, 34 200 Hoffmann-Piotrowska Ewa 196, 199 Jabłonowski Ludwik 108 Jakobson Roman 13 Jakowska Krystyna 12, 199 Jan, św. 23 Janion Maria 195 Januszewski Teofil 170 Januszkiewicz Eustachy 170, 171 Jełowicki Aleksander 68 Kallenbach Józef 93 Karpiński Franciszek 142 Kasperski Edward 196 Klaczko Julian 178 Kleiner Juliusz 9, 10, 66, 117, 157 Kłak Czesław 155, 158, 162 Kochanowski Jan 10, 13, 15, 16, 48, 142, 158 Kolberg Oskar 151 Komorowski Ignacy 152 Konopka Feliks 29 Korolko Mirosław 134, 158 Kossowski Stanisław 195 Kostkiewiczowa Teresa 20, 117 Kowalczykowa Alina 74, 125 Kółakowski Feliks 88 Krasicki Ignacy 16, 42, 97, 142, 168 Krasiński Wincenty 85 Krasiński Zygmunt 5, 19, 83, 85, 86, 113, 114, 131, 134—142, 181, 183, 193, 200 Kremser K. 25 Kridl Manfred 110, 157, 183, 184 Krukowska Halina 199 Krzyżanowska Zofia 42, 129 Krzyżanowski Julian 39, 42, 48, 59, 81, 114, 115, 129, 156—158, 160, 161, 167, 176, 189 Kserkses 58 Kubacki Wacław 21 Kuchowicz Zbigniew 104 Kulesza Dariusz 199 Kuziak Michał 200 Lamartine Alphonse de 57 Lelewel Joachim 68 Lenartowicz Teofil 5, 151—153, 200 Leonidas 58—60, 155, 158, 162, 169 Lyszczyna Jacek 12, 14, 67, 71, 87, 89, 106, 113, 115, 179, 188, 197, 205 Łapiński Henryk 68, 103 Ławski Jarosław 199 Łempicki Stanisław 125 Maciejewski Jarosław 27, 40, 66, 109, 111, 117, 120, 121, 128, 130, 136, 139, 167 Maciejewski Marian 148 Makowski Stanisław 119 Malczewski Antoni 153, 168 / 202 / Małecki Antoni 166, 183—185, 188, 195 Markiewicz Henryk 19, 47, 134 Maślanka Julian 67 Mayenowa Maria Renata 13 Mickiewicz Adam 5, 7, 9, 10, 12— 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 33, 49, 61, 63, 64, 66—71, 77—80, 82, 83, 86—91, 93—95, 98—100, 103—106, 110—114, 119, 120, 129, 141, 144, 147, 148, 152, 153, 184—188, 194, 196, 199, 205, 206 Miłosz Czesław 10, 12—15 Mochnacki Maurycy 60, 94, 103 101, 104, 106, 107 Natanson Wojciech 101, 108 Niemcewicz Julian Ursyn 68 Norwid Cyprian 12, 14, 15, 81, 82, Nowak Zbigniew Jerzy 64, 90, 106, 147, 148 188 Ocieczek Renarda 200 Odyniec Antoni Edward 68 Okopień-Sławińska Aleksandra 74 Opacka Anna 20 Opacki Ireneusz 10, 11, 20, 47, 53, 63, 66, 73, 75, 100, 105, 155, 158, 161 Oppman Artur 155 Piast 6, 34, 165, 166, 168, 171, 172, 187, 200 200 Pigoń Stanisław 68, 102 Piechota Marek 42, 113, 134, 199, 189, 200 Nowakowski Jan 152 24, 63, 134 Napoleon I 49, 65, 66, 74, 75, 90, 91, Sawrymowicz Eugeniusz 114, 115, Pini Tadeusz 67 Płoszewski Leon 27, 67 Prokop Jan 148 Przybylski Ryszard 80 Przychodniak Zbigniew 113 Quinet Edgar 57 Rafael, właśc. Raffaello Santi 125 Ratajczakowa Dobrochna 102, 103, Ropelewski Stanisław 165 Ryba Janusz 199 Rzewuski Henryk 12 107 185 Schnayder Józef 20 Sęp-Szarzyński Mikołaj 95 Siemieński Lucjan 194, 195 Sienkiewicz Karol 139 Sioma Radosław 12, Skwarczyńska Stefania 19, 21, 22, Sławiński Janusz 74, 148 Słowacki Euzebiusz 20, Słowacki Juliusz 5—7, 19, 21, 34, 39—42, 46—51, 53, 55, 57—59, 61, 62, 81, 83, 85, 86, 94, 109—115, 117, 119—122, 125, 128—130, 134, 140—144, 155—160, 163—168, 170, 172, 175, 176, 178, 179, 181, 183— 185, 187—191, 193—197, 199, 200, 205 Sobolewski Jan 88 Sowiński Józef 5, 155—164, 179, Stajewska Zofia 27—29, 33, 67 Stefanowska Zofia 49, 89, 99, 113 / 203 / Stępień Tomasz 179, 200 Sudolski Zbigniew 93, 138, 176, 181, 193 Szeląg Zdzisław 67, 86 Szturc Włodzimierz 33 Śliwiński Marian 188, 197 Świegocki Kazimierz 21 Tarnowski Stanisław 166 Tatarkiewicz Anna 24 Towiański Andrzej 83, 91, 175, 194, 196 Trojanowiczowa Zofia 14, 89, 90 Tuz-Jurecka Edyta 200 Ursel Marian 200 Wasilewski Zygmunt 108 Węgrzyniak Anna 179, 200 Wielogłowski Walery 135 Wisłocki Władysław Tadeusz 68 Witkowska Alina 80 Witwicki Stefan 68 Wyka Kazimierz 63, 66, 70 Zakrzewski Bogdan 107 Zaliwski Józef 68, 104, 115 Zeler Bogdan 199, 200 Zgorzelski Czesław 10, 21, 41—43, 66, 67, 78, 88, 93—95, 120, 148, 157—158 Ziejka Franciszek 106 Zieliński Miłosz 10 Zienkowicz Leon 71 Żbikowski Piotr 71, 111 Żmigrodzka Maria 117, 195 Jacek Lyszczyna Reading Romantic Poetry Summary This publication constitutes a volume of essays on Polish Romantic po‑ etry. The volume consists of a number of essays which have been previ‑ ously published in other journals and collective volumes, as well as several new articles, now appearing in print for the first time. The articles collected in this volume present the results of long standing research on Romantic poetry, including university lectures and other classes as well as various academic conferences and conventions. All essays are devoted to the analysis and interpretation of specific verses or poems as well as their contemporary readings and understand‑ ing. Therefore, the volume contains essays regarding a variety of topics, from the early Romantic period, through the variety of genres cultivated in the period as well as their historical roots in the cases of genres inherited from the previous generations, such as the hymn or the sonnet, to Mickie‑ wicz’s Lausanne Lyrics and Słowacki’s genesic poetry. / 205 / Jacek Lyszczyna Lectures romantiques Résumé La présente publication est un recueil de traités consacrés principale‑ ment aux ouvrages poétiques de l’époque du romantisme polonais. Elle se compose, en majeure partie, de textes qui ont été déjà publiés dans des re‑ vues ou livres collectifs, ainsi que de nouveaux articles qui n’ont pas encore été imprimés. Ils sont le résultat des longues études sur la poésie de cette époque -là et ils constituent la récolte aussi bien des conférences et des cours universitaires que différents sessions et colloques scientifiques. Ils sont tous consacrés à l’interprétation des vers ou poèmes concrets, à leurs lecture et compréhension par le lecteur contemporain. Il y a donc des traités concernant le premier romantisme et différents genres littéraires pratiqués à l’époque du romantisme, mais aussi leurs origines dans le cas des genres hérités des générations précédentes comme l’hymne ou le son‑ net, jusqu’à Les lyriques de Lausanne d’Adam Mickiewicz et la poésie philo‑ sophique de Juliusz Słowacki. Redakcja Katarzyna Więckowska Projekt okładki Anna Krasnodębska-Okręglicka Redakcja techniczna Barbara Arenhövel Łamanie Bogusław Chruściński Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-572-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-573-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 13,00. Ark. wyd. 10,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna, ul. Brzeska 4, 89, 87-800 Włocławek
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Romantyczne lektury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: