Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00309 006744 19026226 na godz. na dobę w sumie
 Mam na Pana nowy zamach...  Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, tom 2 - ebook/pdf
Mam na Pana nowy zamach... Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, tom 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1120
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8142-316-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> polityka
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).

Jerzy Giedroyc miał dwie pasje – politykę i historię. Przez ponad pół wieku konsekwentnie realizował własną politykę historyczną. Jego działalność w tym zakresie zmierzała do gruntownej rewizji historycznego imaginarium Polaków. W najogólniejszym sensie, dążenie to wyrastało z doświadczeń II Rzeczypospolitej i bolesnej lekcji II wojny światowej. Społeczną funkcję wiedzy o przeszłości Jerzy Giedroyc rozumiał jako krytyczny, wielogłosowy i wolny od wszelkich tematów tabu namysł nad przeszłością Polski, jej relacjami z sąsiadami oraz miejscem w Europie. Chciał, aby była to refleksja wolna od wszelkich „fanatyzmów narodowych, klasowych, rasowych, religijnych, obyczajowych”.

Prezentowana Czytelnikowi trzytomowa edycja korespondencji Jerzego Giedroycia z badaczami przeszłości i jej bohaterami została przygotowana w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Jerzy Giedroyc, historycy i świadkowie historii”. Składające się na nią listy z zasobu Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu nie były dotychczas publikowane. Zawierają nie tylko mniej lub bardziej poufne glosy do historiograficznych debat toczonych na łamach „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”, zaprezentowanych przez edytorów w tomie W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu (WUŁ, 2015). Odnaleźć w nich można również wiele nieznanych, a nawet sensacyjnych informacji o działalności krajowych i emigracyjnych placówek naukowych, warunkach życia i specyfice pracy dziejopisarzy oraz świadków historii, wreszcie o kulisach wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych, których jedni i drudzy byli uczestnikami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:146)(cid:246)(cid:71)(cid:283)(cid:316)(cid:51)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:285)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:28) Sławomir M. Nowinowski – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Katedra Historii Powszechnej Najnowszej, 90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a Rafał Stobiecki – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, 90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a RECENZENT Jan Pomorski REDAKTOR INICJUJĄCY Iwona Gos OPRACOWANIE REDAKCYJNE Agnieszka Kozyra SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR KOREKTA TECHNICZNA Leonora Gralka PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: Jerzy Giedroyc przy maszynie do pisania Maisons-Laffitte, 1980 r. (fot. A. Sulik) © Copyright by Association Institut Littéraire Kultura (Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura) Praca zrealizowana w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Nr 0033/NPRH3/H11/82/2014 © Copyright for archival materials and for this edition by Association Institut Littéraire Kultura © Copyright by Authors, Łódź 2019 (Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura), Łódź–Paryż 2019 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.08713.18.0.K Ark. wyd. 53,5; ark. druk. 71,375 ISBN t. 1–3: 978-83-8142-311-3 e-ISBN t. 1–3: 978-83-8142-312-0 ISBN t. 2: 978-83-8142-315-1 e-ISBN t. 2: 978-83-8142-316-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści 7 Jerzy Giedroyc – Piotr Kardela ................................................................................. 13 Jerzy Giedroyc – Wojciech Karpiński ...................................................................... 29 Jerzy Giedroyc – Michaił Karpowicz ......................................................................... 31 Jerzy Giedroyc – Jan Karski ..................................................................................... 47 Jerzy Giedroyc – Tadeusz Katelbach ........................................................................ 91 Jerzy Giedroyc – Stanisław Kluz .............................................................................. Jerzy Giedroyc – Jerzy Kłoczowski ........................................................................... 97 Jerzy Giedroyc – Leon Koczy ..................................................................................... 103 Jerzy Giedroyc – Tytus Komarnicki .......................................................................... 109 Jerzy Giedroyc – Andrzej Korboński ......................................................................... 115 Jerzy Giedroyc – Stefan Korboński ........................................................................... 127 Jerzy Giedroyc – Marek Kornat ................................................................................ 159 Jerzy Giedroyc – Paweł Korzec ................................................................................. 169 Jerzy Giedroyc – Stanisław Kościałkowski .............................................................. 185 Jerzy Giedroyc – Stanisław Kot ................................................................................ 207 Jerzy Giedroyc – Jan Kowalewski ............................................................................ 223 Jerzy Giedroyc – Karol Kraczkiewicz ....................................................................... 245 Jerzy Giedroyc – Marcin Król ................................................................................... 255 Jerzy Giedroyc – Wołodymyr Kubijowycz ................................................................. 263 Jerzy Giedroyc – Jan Kucharzewski ......................................................................... 273 Jerzy Giedroyc – Marian Kukiel ............................................................................... 277 Jerzy Giedroyc – Janusz Kurtyka ............................................................................. 287 Jerzy Giedroyc – Karolina Lanckorońska ................................................................. 291 Jerzy Giedroyc – Wacław Lednicki ........................................................................... 295 Jerzy Giedroyc – Kazimierz Lepszy .......................................................................... 333 Jerzy Giedroyc – Jerzy J. Lerski ............................................................................... 337 Jerzy Giedroyc – Józef Lewandowski ....................................................................... 381 Jerzy Giedroyc – Zofia Libiszowska .......................................................................... 519 Jerzy Giedroyc – Józef Lichten ................................................................................. 523 Jerzy Giedroyc – Stanisław Likiernik ...................................................................... 549 Jerzy Giedroyc – Aleksander Litwin ......................................................................... 553 Jerzy Giedroyc – Leopold Łabędź .............................................................................. 575 Jerzy Giedroyc – Borys Łewycki ............................................................................... 593 Jerzy Giedroyc – Jerzy Łojek .................................................................................... 597 6 Jerzy Giedroyc – Ludwik Łubieński ......................................................................... 613 Jerzy Giedroyc – Michał Łubieński ........................................................................... 637 Jerzy Giedroyc – Sławomir Łukasiewicz .................................................................. 643 Jerzy Giedroyc – Stanisław Mackiewicz ................................................................... 647 Jerzy Giedroyc – Jan Malicki .................................................................................... 671 Jerzy Giedroyc – Feliks Mantel ................................................................................. 677 Jerzy Giedroyc – Tadeusz Manteuffel ....................................................................... 683 Jerzy Giedroyc – Krystyna Marek ............................................................................ 689 Jerzy Giedroyc – Halina Martin ................................................................................ 701 Jerzy Giedroyc – Grzegorz Mazur ............................................................................. 703 Jerzy Giedroyc – Andrzej Micewski .......................................................................... 735 Jerzy Giedroyc – Bogusław Miedziński .................................................................... 749 Jerzy Giedroyc – Leon Mitkiewicz ............................................................................ 807 Jerzy Giedroyc – Walerian Meysztowicz .................................................................. 821 Jerzy Giedroyc – Leszek Moczulski .......................................................................... 829 Jerzy Giedroyc – Karol Modzelewski ........................................................................ 839 Jerzy Giedroyc – Zygmunt Nagórski jr ..................................................................... 847 Jerzy Giedroyc – Walentyna Najdus ......................................................................... 857 Jerzy Giedroyc – Tadeusz Nowacki .......................................................................... 863 Jerzy Giedroyc – Kazimierz Okulicz ......................................................................... 887 Jerzy Giedroyc – Andrzej Paczkowski ...................................................................... 951 Jerzy Giedroyc – Wanda Pampuch-Brońska ............................................................ 977 Jerzy Giedroyc – Tadeusz Pełczyński ....................................................................... 993 Jerzy Giedroyc – Richard Pipes ................................................................................ 999 Jerzy Giedroyc – Władysław Pobóg-Malinowski ...................................................... 1005 Jerzy Giedroyc – Andrzej Pomian ............................................................................. 1063 Jerzy Giedroyc – Grażyna Pomian ............................................................................ 1069 Jerzy Giedroyc – Krzysztof Pomian .......................................................................... 1075 Jerzy Giedroyc – Alfred Poniński .............................................................................. 1107 Indeks nazwisk ........................................................................................................... 1119 Spis treści Korespondencja Jerzy Giedroyc – Piotr Kardela Korespondencja przechowywana w Archiwum Instytutu Literackie- go KULTURA (ILK KOR RED Kardela Piotr) pochodzi z lat 1995–1999. Składa się z 9 listów: 5 Piotra Kardeli i 4 Jerzego Giedroycia. Piotr Kardela (ur. 1968) – historyk, urzędnik państwowy; ab- solwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1992), zatrudnio- ny w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie (1992–1994), na- uczyciel w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (1994–2006), pełnomocnik wojewody warmińsko- -mazurskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych (2006–2007), pracownik naukowy Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsz- tynie (2006–2017), dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku (od 2017); autor m.in. monografii: Stanisław Gierat 1903–1977. Działalność społeczno-polityczna (2000), Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953–1990 (2015), Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjedno- czonych 1953–2012 (2017). 8 1 Nowe Miasto Lubawskie, 18 maja 1996 r. Szanowny Panie Jerzy, Kilka miesięcy temu odpowiedział mi Pan na moje zapytanie co do osoby Stanisława Gierata. Dziękuję za ten list, szczególnie ze względu, iż podał mi Pan adres p. Ewy Gierat1 z Bethlehem. Był Pan łaskaw po- wiadomić mnie, że niestety nie posiada informacji na temat osób współ- pracujących z Gieratem, które by jeszcze żyły i mogłyby udzielić mi jakiś wiadomości o bohaterze mojej pracy. Przypomnę, że opracowuję właśnie biografię Gierata, a zatem poszukuję ludzi, którzy mogliby mi pomóc w zgromadzeniu materiałów historycznych. Piszę do Pana ponownie, bo niedawno zapoznałem się z Pańską pasjonującą autobiografią, gdzie znalazłem cztery fragmenty (ss. 35, 51, 122, 124) nawiązujące do Stanisława Gierata lub organizacji, jakiej prezesował. Można rzec, że nie było Panu z Gieratem po drodze, ale z drugiej strony jasno wynika, że znał Pan go dość dobrze, a przynaj- mniej jego działalność na tyle wystarczająco, by wystawiać jej ocenę czy – mówiąc inaczej – by wyrobić sobie osobisty pogląd na temat „Siewu” i jego prezesa. Czy zatem mógłby mi Pan napisać w jak największym skrócie kilka słów charakterystyki Stanisława Gierata, tak jak go Pan „widział i zapamiętał”, wyjaśniając mi, dlaczego Gierat jawił się Panu zawsze jako raczej postać negatywna. Bardzo mnie to interesuje, gdyż Pańskie zdanie z racji Pana działalności powojennej posiada określo- ną rangę. Zapytuję Pana łaskawie jako „niewspółpracownika” Giera- ta z nadzieją, że Pańska odpowiedź będzie o wiele ciekawsza i war- tościowsza od odpowiedzi całej rzeszy „współpracowników” bohatera mojej pracy. Na tym kończę, pozdrawiam serdecznie, życzę dalszego pomyślne- go rozwoju Pańskim Wydawnictwom i cierpliwie czekam na odpowiedź. Z poważaniem mgr Piotr Kardela 1 Ewa Gierat (1922–2014) – działaczka społeczna; na emigracji (od 1940), komen- dantka Chorągwi Harcerek w USA (od 1952), redaktor McGraw-Hill Publishing Com- pany (1953–1968), pracownica socjalna Catholic Family Services (1968–1984); żona Stanisława Gierata (od 1946). „Mam na Pana nowy zamach…” Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia… 9 P.S. I jeszcze jedna wielka prośba… Mój uczeń z liceum, Jacek Grabow- ski, kolekcjonuje autografy wybitnych Polaków, którzy wnieśli duży wkład w rozwój kultury polskiej. Czy mógłby Pan przesłać dla niego na moje ręce Swój autograf? Z góry dziękuję. 2 28 maja 1996 r. Szanowny Panie, Pana zapytanie w sprawie Gierata jest bardzo kłopotliwe. O dzia- łalności „Siewu” wiem niewiele. Zetknąłem się kilkakrotnie z tą organi- zacją przed wojną, jak zajmowałem się trochę po amatorsku młodzieżą wiejską. Odnosiłem wrażenie wtedy, że była to organizacja zbyt oficjal- na, przesadnie oparta na administracji państwowej. Stanisława Gie- rata poznałem osobiście dopiero w wojsku w Drugim Korpusie. Pra- cując w Wydziale Prasy i Propagandy, namówiłem Józefa Czapskiego, by ściągnął go na swego zastępcę. Nie był to zbyt szczęśliwy pomysł. Przy wszystkich swoich zaletach (uczciwości i prostolinijności), oka- zał się wielkim biurokratą, bardzo przestrzegającym hierarchii. Jako drobny, ale charakterystyczny przykład: na początku swej działalności zlikwidował wspólne kasyno dla wszystkich współpracowników Wy- działu Propagandy, od szoferów szeregowych do oficerów. Jestem dość niesprawiedliwy w tej krytyce, gdyż mimo różnicy poglądów, zachował się wobec mnie w sposób więcej niż przyzwoity, gdy mnie przeniesiono z propagandy do linii. Potem pomagał w założeniu Instytutu Literac- kiego pod koniec wojny, gdyż miał pewną sytuację w dowództwie Kor- pusu. Może warto, by Pan nawiązał kontakt z Zygmuntem Gorgolem (15 Stamford Brook Mansions, Goldhawk Rd, London W6), który był bliskim człowiekiem Gierata, jakkolwiek z nim się pod koniec wojny rozszedł. Jest to człowiek bardzo samodzielnie myślący. Na pewno bę- dzie mógł Panu więcej powiedzieć o Gieracie. Załączam autograf dla Pana ucznia. Bardzo niedobrze się czuję w skórze primadonny. Z poważaniem Jerzy Giedroyc Korespondencja Jerzy Giedroyc – Piotr Kardela
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mam na Pana nowy zamach... Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, tom 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: