Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00516 006458 19021745 na godz. na dobę w sumie
Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach T. 1: Język francuski - ebook/pdf
Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach T. 1: Język francuski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 146
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3632-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook (-13%), audiobook).

Podręcznik Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Język francuski. Język hiszpański. Język włoski jest częścią projektu naukowo-wdrożeniowego i został opracowany przez Zespół z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego pracujący pod kierunkiem dr hab. Moniki Sułkowskiej.

Książka obejmuje ćwiczenia z szeroko rozumianej frazeologii związanej z nazwami części ciała ludzkiego oraz jego atrybutów. Do podręcznika dołączono klucz z poprawnymi rozwiązaniami ćwiczeń, a także testy kontrolne pozwalające na samosprawdzenie nabytych kompetencji frazeologicznych. Opracowanie zawiera także pomocne przy rozwiązywaniu ćwiczeń glosariusze, które obejmują struktury frazeologiczne pojawiające się w kolejnych rozdziałach. Frazeologia somatyczna reprezentuje najbardziej produktywny obszar frazeologii, który jest zarazem często używany we wszystkich językach naturalnych. Kompozycja podręcznika jest trójdzielna i obejmuje trzy spokrewnione i popularne języki romańskie.
Opracowanie kierowane jest do wszystkich osób uczących się języka francuskiegio, hiszpańskiego lub włoskiego na wyższym poziomie zaawansowania (B2-C2), w tym przede wszystkim do studentów szeroko pojętych studiów romanistycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FRAZEOLOGIA SOMATYCZNA W ĆWICZENIACH Tom 1 Język francuski FRAZEOLOGIA SOMATYCZNA W ĆWICZENIACH Redakcja naukowa Monika Sułkowska Tom 1 Język francuski Anna Dolata-Zaród, Dominika Topa-Bryniarska Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2019 Redaktor serii: Językoznawstwo Neofilologiczne Bożena Cetnarowska Bohdan Krzysztof Bogacki, Anna Krzyżanowska Recenzenci: Spis treści Słowo wstępne / Monika Sułkowska 7 1. Glossaires et exercices sur les parties du corps humain 9 Bouche (9–12) / Bras (12–16) / Cheveux (17–20) / Coeur (20–24) / Corps (24–26) / Cou (26–28) / Coude (28–30) / Dent (30–35) / Doigt (35–39) / Dos (40–42) / Esprit/ Raison (42–45) / Estomac (45–47) / Jambe (48–51) / Main (51–56) / Nerf (56–58) / Nez (58–61) / Oeil/Yeux (62–67) / Oreille (67–71) / Peau (71–74) / Pied (74–78) / Poing (78–80) / Poitrine/Sein (80–82) / Sang (83–86) / Talon (86–88) / Tête (89–92) / Ventre (92–94) / Autres parties du corps regroupées collectivement dans plusieurs exercices (94–112) 2. Tests finals 113 Test 1 (113–115) / Test 2 (115–116) / Test 3 (117–118) 3. Corrigés 119 Corrigé des exercices (119–142) / Corrigé des tests finals (142–144) 4. Bibliographie 145 Słowo wstępne Ogólnie pojęta frazeologia pozostaje wciąż obszarem trudnym w dydaktyce języków obcych. Idiomy, kolokacje, frazemy, przysłowia, sentencje, wielowyra- zowe terminy specjalistyczne oraz inne utrwalone związki wyrazowe sprawiają wiele problemów osobom, które chcą się nimi sprawnie posługiwać w języ- kach obcych. A jak dowodzą badania ekipy leksykometrycznej z Saint-Clou, częstotliwość występowania takich struktur jest duża i może sięgać nawet 20 wszystkich produkowanych przez nas wypowiedzi. Ponadto, pomimo bogatej oferty rynkowej w zakresie słowników frazeologicznych różnego typu, publi- kacje frazeodydaktyczne ciągle należą do rzadkości. Stąd właśnie pomysł na niniejsze opracowanie. Podręcznik Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 1: Język francuski Tom 2: Język hiszpański. Tom 3: Język włoski obejmuje ćwiczenia z szeroko rozumianej frazeologii związanej z nazwami części ciała ludzkiego oraz z na- zwami jego atrybutów. Do każdego tomu dołączono klucz z poprawnymi roz- wiązaniami ćwiczeń, a także testy kontrolne pozwalające na samosprawdzenie nabytych kompetencji frazeologicznych. Opracowanie zawiera również pomoc- ne w rozwiązywaniu ćwiczeń glosariusze, które obejmują struktury frazeologicz- ne występujące w kolejnych rozdziałach. Frazeologia somatyczna reprezentuje najbardziej produktywny obszar frazeologii używany we wszystkich językach naturalnych. Trzytomowy podręcznik obejmuje trzy najbardziej popularne ję- zyki romańskie. Opracowanie kierowane jest do wszystkich osób uczących się języka francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego na wyższym poziomie zaawansowania (B2-C2), w tym przede wszystkim do studentów kierunków romanistycznych. Publikacja stanowi część projektu badawczo-wdrożeniowego prowadzonego w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki w Uniwersytecie Śląskim pod kierownictwem dr hab. Moniki Sułkowskiej. Projekt realizowany jest przez Zespół, w skład którego wchodzą: dr Anna Dolata-Zaród i dr Dominika Topa-Bryniarska (język francuski), dr Agnieszka Gwiazdowska i mgr Zuzanna 8 Słowo wstępne Lamża (język hiszpański), dr Lucyna Marcol-Cacoń i dr Agnieszka Pastucha- -Blin (język włoski). Kierownik i Wykonawcy projektu składają serdeczne podziękowania dr Aleksandrze Paliczuk, dr Ewie Półtorak oraz dr Aleksandrze Żłobińskiej- -Nowak, które w różnych okresach współpracowały z Zespołem i tym samym wniosły swój wkład w realizację tego przedsięwzięcia. Proponowany Państwu podręcznik uzyskał grant w ramach działań związa- nych z komercjalizacją badań naukowych. Mam nadzieję, że opracowanie przyczyni się do rozwoju i pogłębienia sprawności językowych użytkowników, a także przyniesie wiele radości i sa- tysfakcji z odkrywania rozległych tajemnic różnych języków. I tego wszystkim Odbiorcom serdecznie życzę. Monika Sułkowska Redakcja: Barbara Malska Projekt okładki: Emilia Dajnowicz Redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Korekta: Wiesława Piskor Łamanie: Barbara Wilk Copyright © 2019 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-3631-1 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3632-9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 9,25. Ark. wyd. 7,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 29,90 zł (w tym VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach T. 1: Język francuski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: