Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00442 007134 20958913 na godz. na dobę w sumie
SM - Choroba o stu twarzach - ebook/pdf
SM - Choroba o stu twarzach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 107
Wydawca: Feniks Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-66826-10-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> literatura faktu
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Diagnoza, szok, niepewność... SM - tylko dwie litery, a potrafią zmienić całe życie. Poznajcie historię Marty i innych osób, którym przyszło się zmierzyć z podstępnym wrogiem. Choroba nie wybiera, nie zważa na plany, marzenia. Pojawia się nagle, niczym nieproszony gość. Trzeba nauczyć się z nią żyć, cieszyć każdą chwilą. Poruszająca i chwytająca za serce opowieść, która ukazuje początki zmagań ze stwardnieniem rozsianym. Pierwsze, objawy, diagnoza, lęk, aż w końcu determinacja do walki z SM.

'To ja mam SM, a nie SM mnie!'

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ  ÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ!  #$$ÿ ()*+ÿ ,+, -,. /,.01230ÿ ÿ14 ,1*05 #660ÿ7 80 9 ÿ : ;  ÿ : ÿ: = ?+*@60ÿ7 ,A 08+10 ! Bÿ ÿ: =ÿ #?*4 5ÿ#$,CÿD$4(44.E FG:=ÿ=HHIJI K@.086 2*845 K@.086 2*84ÿL,6 1+ÿ7,M0+* 06ÿN ,8 0.4O+1 JIÿP ÿQ9HRÿSQ;Tÿ I ;UI V ÿ =ÿ9 ÿ : ; ÿ ; =ÿ I W ;UIÿ /,.01*4 5ÿ#660ÿ7 80 ; =ÿ W ;UI X 4O4230ÿ ÿO0 1,* 6(5ÿX0?$ 60ÿ#OA?$+10 ; =ÿ W ;UI JÿY Zÿ[\SÿSTÿQQSQÿ[ÿ  ÿ ÿÿ   ÿ   ÿ! # $ ÿ $ ÿ  ÿ ÿÿ  ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ !  ÿÿ  ÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ  ÿ ÿ  ÿ ÿ#ÿ ÿ $ÿ     ÿ $ÿ $ ÿ ÿ  ÿ ÿ   ÿÿ!   ÿ ÿ  ÿ ÿÿ ÿ  ÿ  ÿ ÿ   ÿÿ ÿÿ  ÿ  ÿ  ÿ ÿ  ÿ ÿ $ ÿ  ÿÿ  ÿ ÿ  ÿ  ÿ ÿ  ÿ  !ÿ ( )*ÿ,ÿ-.ÿ/01-23/2ÿ41ÿ-301ÿ504167ÿ/08ÿ90ÿ/01ÿ9:30;7 ÿ=0 -7ÿ/01ÿ ?2@42/2302;29ÿ@0Aÿ/2-ÿ08Bÿ?/28?1/019 ÿ)*Cÿ-32ÿ/0130151ÿ?/28?D81ÿ?/2E0CÿE4:61ÿ 3736:80;7ÿ9.F1ÿG7801ÿ-.ÿ :67ÿ/. 290 ÿ*H@?Aÿ/2H8?7Iÿ@0Aÿ?ÿ479ÿG7I ÿ*:Fÿ 376.Eÿ,ÿ@4326-/01/01ÿ6.?@02/1 J0163@?2ÿ97K5ÿ,ÿ3:?1E ÿL-ÿ62?Hÿ30-?02;29ÿ@01M01ÿ?ÿ/01N1;/.@N623/.K80Dÿ 6H8B.3D ÿO2@42/2302;29ÿ@0ACÿ051ÿF1@?8?1ÿ8?2@HÿN.?.6/01ÿ/.6925/1 .ÿG7802ÿ 90ÿN.?.@42;. ÿP2ÿ30?F2ÿM7;2ÿN6?162G2FD82 ÿQA-D8ÿ.N4790@4EDCÿN6:M.32;29ÿ/01ÿ -.NH@?8?2Iÿ-.ÿ@01M01ÿ42E08Bÿ97K50CÿF1-/2Eÿ/01ÿ9. ;29ÿ@0Aÿ.-ÿ/08BÿH3.5/0I ÿ =01@29.30801ÿ@0AÿM2;29 ÿ R@?7@4E.ÿ?28?A;.ÿ@0Aÿ42Eÿ/01N.?.6/01 ÿS-7M7ÿ/01ÿ-.801E503.KIÿ51E26?7ÿ N13/01ÿ/2-25ÿ/01ÿM7;2M79ÿK302-.92ÿ41 .Cÿ8.ÿ-?02;.ÿ@0Aÿ3ÿ9.F1Fÿ ;.301 ÿJ0163@?1ÿ .?/2E0ÿ/2ÿN13/.ÿN.F2302;7ÿ@0AÿFHGÿ38?1K/01FCÿ251ÿ?.@42;7ÿ?M2 24150?.32/1 ÿ P79ÿ62?19Cÿ3ÿ@3.09ÿ82;79ÿ.@.M0@479ÿ-6292801Cÿ902;29ÿ30A81Fÿ@?8?AK802 ÿ P62T;29ÿ/2ÿ51E26?7ÿ?ÿN.3.;2/02CÿE4:6?7ÿ/01ÿ.-NHK8050 ÿUÿF1@419ÿ09ÿ?2ÿ4.ÿ. 6.9/01ÿ 3-?0A8?/2 ÿV?0AE0ÿ/09ÿ929ÿ@?2/@Aÿ/2ÿ-;HG@?1ÿG7801ÿ3ÿ@N623/.K80 LMH-?0;29ÿ@0Aÿ?1ÿ?-6A4302;Dÿ513Dÿ6AEDCÿ2ÿ42EG1ÿ/01ÿ8?H;29ÿN.;.37ÿ4326?7 ÿ )43016-?0;29CÿG1ÿ4.ÿW6.?8B.-?AXCÿN6?1801GÿF1@419ÿW.E2?19ÿ?-6.302X ÿ=01ÿ M2-2;29ÿ@0Aÿ61 H526/01Cÿ/01ÿ902;29ÿ42E01FÿN.46?1M7 ÿ=01ÿN6?1N2-2;29ÿ?2ÿE5092419ÿ N6?78B.-/0 ÿR0-.EÿM02;1 .ÿY264H8B2ÿ9/01ÿ@461@.32; ÿJ.@42/.30;29ÿ/01ÿ?36282Iÿ H32 0ÿ/2ÿ@3.F1ÿ-.51 503.K80 ÿJ.@?;29ÿ?ÿ-?018E019ÿ/2ÿ@N2816CÿH9:30;29ÿ@0Aÿ /2ÿ.M02-ÿ?ÿEH?7/ED ÿZ?H;29ÿ@0AÿF1-/2Eÿ8.62?ÿ .6?1F ÿR018?.619ÿ.MF237ÿ@0Aÿ /2@050;7Cÿ?9016?7;29ÿ80K/01/01 ÿR?6.@;. ÿO2@42/2302;29ÿ@0ACÿ8?7ÿ/01ÿN.F18B2Iÿ [ÿÿQ./1Eÿ\ Cÿ)4326-/01/01ÿ6.?@02/1ÿ.-ÿ8B190.E0/ÿ-.ÿN6?1803802;ÿ9./.E5./25/78BCÿJOR]ÿ R7-23/0843.ÿ]1E26@E01 ÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ  ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿÿ ÿÿ ÿ ÿ ! ÿ ÿÿ ÿ #ÿ! ÿ ÿ $ÿ ÿ ÿÿÿ ÿÿ ÿ  ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿÿ ÿ (ÿ ÿÿ) ÿ ÿÿ ÿ ÿ )ÿ ÿ*# ÿÿ ÿ ! ÿ ÿ ÿ+ ÿÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ (ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ  ÿ ÿ ,ÿÿ ÿ! ÿ# ÿÿÿÿ ÿ ÿ-,ÿ $ÿ ÿÿÿ  ÿ.ÿ ÿÿ ÿÿ(ÿ ÿ/ÿ ÿ ÿ ÿÿ!ÿÿ  ÿ !ÿÿ ÿ!ÿ+ÿÿ($ÿ+ÿÿ ÿ! ÿ!ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ0  ÿÿ ÿ ÿ)ÿÿ ÿ ÿ $ÿ ÿÿ ÿ (ÿ ÿ ÿ  ÿ ÿÿ ÿ ÿÿ (ÿ # ÿ ÿ # ÿ ÿÿÿ# ÿ ÿÿ!ÿ ÿÿ, ÿÿÿ  ÿ ÿ ( ÿ ÿ ÿ )ÿ ÿ 1  ÿÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ  (ÿ*ÿ ÿ 2ÿ) ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ! ÿ #ÿÿ ÿ (ÿ ÿ ÿÿÿ ÿ ÿÿÿ! ÿ #ÿÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ!ÿ ÿ ÿ!ÿ ÿÿ ÿ ÿÿ  ÿ ÿ # ÿ ÿÿ ÿÿ3 ÿ  ÿ ÿ  ÿ  ÿ  ÿ ÿ  ÿ  ÿ ÿÿ! ÿÿ  ÿ ÿ #(ÿ ÿ! ÿ ÿ $ÿ ÿ ÿ 4 ÿ  ÿÿÿ/ ÿ 2ÿ ÿ ÿ 5ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ0 ÿ! ÿ ÿ  ÿ ÿ (ÿ ÿ  ÿÿ  ÿ ÿ 6ÿÿÿ ÿÿ (ÿ )ÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿ ! ÿ ÿ ÿ7ÿÿ! ÿ (ÿ ÿ ÿÿ ÿ3 ÿ ÿ ! ÿ  ÿ  (ÿ / (ÿ  ÿ ÿ(ÿ ÿ!ÿÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ  ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿ !ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ# $ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ  ÿ ÿ ÿÿ # ÿ( ÿ  )ÿÿÿÿ$ÿ *+ÿ +ÿ +ÿ)ÿ)ÿ , ÿ ÿ ÿ)ÿ ÿ ÿ,ÿÿ ÿ ÿ ÿ $ ÿÿ +ÿ  ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ #ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿÿÿ +ÿ $ ÿ- + ÿ # ÿ+ ÿ #ÿ ÿ ÿ  # ÿÿ ÿÿÿ ÿ +ÿÿ ÿÿ# ÿ,ÿ ÿ#+ÿ ÿ ÿ# ÿ )ÿ+ÿ ÿ ÿ.ÿ/* ÿ )ÿ ÿ ÿÿÿ # ÿ*)ÿ ÿ ÿ ÿ 0 )ÿ ÿ++ÿÿ# ÿ #ÿ ÿ )ÿ + ÿ ÿ ÿ )ÿÿÿ1 ÿ ÿÿÿ 2ÿ.ÿ ÿÿ # ÿ ÿ  ÿ  ÿ ÿ0ÿ ÿÿÿ ÿ ÿ $ÿ  ÿ ÿ ÿ # # 0 ÿ1 ÿ ÿ+ ÿÿÿÿ )ÿ# ÿ ÿ  #ÿÿ ÿÿÿ  ÿ ÿ 0 ÿ  ÿ # ÿ ÿ  ÿÿ $ÿ ÿÿ )ÿ +ÿ ÿ)ÿ .ÿ3ÿÿ +ÿ ÿ .ÿ( ÿ# ÿ ÿ #0 +ÿ  ÿ ÿ ÿ1 ÿÿ ÿ.ÿ4ÿ ÿ $ ÿ ÿ ÿÿ +ÿ ÿ0ÿÿ ÿÿ ÿ 5ÿÿ ÿÿ ÿ ÿ  ÿÿ ÿ ÿ $#ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ.ÿ4 $# ÿ ÿ +ÿ# ÿÿ ÿÿÿ +ÿ ÿ $ÿÿ ÿ ÿ #ÿ *ÿ ÿ1 ÿ+ÿ )ÿ # ÿ/ÿ ÿ ÿ  ÿ.ÿ4 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ # ÿÿ ÿ ÿ +ÿ ÿ ÿ,ÿ0# ÿ +ÿ ÿ  ÿ( ÿ +ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ 1ÿ+$ ÿÿ ÿ ÿ ÿ  # ÿ +ÿ ÿ .ÿ  +ÿ ÿÿ 0 ÿÿ6 ÿ ÿ +ÿÿ )ÿ#+ÿ1 ÿ ÿÿ ÿ7+ÿ +ÿÿ ÿ.ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ *ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ$ÿ +ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿÿ ÿ ÿÿ ÿÿÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿÿ ÿ! ÿ #ÿ !# $ ÿÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ  ÿ !ÿ ÿÿ ÿ ÿ ( ÿ ) ÿÿ * ÿÿÿ ÿ +ÿÿ ,ÿÿ ÿÿ ! ! ÿ! ÿ#!ÿ ÿÿ-ÿ ÿ ÿ ),ÿ. ÿ$ ÿ)!ÿ  ÿ ÿ ÿ ÿ/ÿ-ÿÿ !ÿ ÿ ) !ÿ ! ÿ0ÿ# ÿÿ #ÿ1 ÿ ÿ )!ÿ ) ÿÿ)ÿ ÿ#ÿÿ #ÿ1!2  ÿÿ ÿ ÿ) ÿ ÿ3 ÿÿ $ ÿ ÿ ÿ ÿ , ÿ ÿ *ÿ  ÿ* +ÿ1$ ÿ ÿ ÿ,ÿ! !ÿ ÿ ÿ0ÿ ÿ ÿÿ) )+ÿ. ÿ ÿ+,ÿ ÿÿ ÿ! ÿ  ÿ +ÿ! #ÿÿ #ÿ !ÿ4 ÿ 2ÿÿ#ÿ ) ÿ-ÿ # ÿ ! ÿ !#ÿ( ÿ! ÿÿÿ ÿ ÿ5 2ÿ$ ÿÿÿ ÿ ÿ6 ÿ5 ÿÿ# )!ÿ)! ÿ) ÿ7 ÿ ÿ ÿ ÿ7 )!ÿ ÿ ÿ ÿ. #ÿÿ  ÿ ÿ + ÿ ÿÿ ##ÿ! #ÿ#ÿ # !ÿ +ÿ3 ) ÿ)!ÿ)! ÿ)!ÿ ÿ ) ÿ ÿ+ ÿ ÿ 2ÿ#ÿÿ ÿ4! ÿ#2 ÿ. ÿÿ ÿ+,ÿ * ÿ ÿ ÿ $,ÿ ÿ ÿÿ! #ÿ)ÿ !ÿ ÿ8! ÿ ÿÿÿ !)ÿ# ÿÿÿ ÿ (  ÿ $ ÿÿ *ÿ3 #ÿÿ) ÿÿ ÿ # ÿ ÿ ÿ ),ÿ  ÿ# ÿ !ÿÿ) ÿ! ÿ9 !ÿ ÿ ÿ!#2 ! ÿ# ÿ ÿ  2 ÿ3 ÿÿ  ÿ ÿ! ! ÿÿ $)ÿ4!ÿ) #ÿÿ ÿ ÿ* ÿÿ (: ÿ ÿ $ !ÿ ! ÿÿ ÿ ÿ ÿÿ ! ÿÿÿ ÿÿ ÿ3 ÿ  ÿÿ !)ÿ !ÿ-ÿ *ÿ;ÿ ÿ,ÿÿÿ ÿ *ÿ ÿ ,ÿ ÿ !# ÿ8 ÿ  ÿÿ ÿ)!,ÿ) ÿ * ! ÿ ÿÿ ÿ#  ÿ * 2 ÿ)* ÿ ÿ!,ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ  ÿÿÿ ÿÿ ÿÿ  ÿ ÿ ÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ! ÿ$ÿ ÿ()*(+,ÿ-./01 ÿ.21 3456ÿ$ÿ/*24789ÿ:14;4ÿ )4 1ÿ/. *ÿ(070= 714?9ÿ@ÿ ÿ ÿAÿ ÿAÿAÿ B ÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿAÿ ÿ ÿ C ÿAÿÿ ÿD743/ÿFGHIÿJ4) *)31- ÿKÿ ÿÿÿÿ  ÿ L ÿ ÿ  ! !ÿ#$# !ÿ ÿ ()!* +, -./0!# ÿ1 (!#2ÿ(! ÿ)# # !+ÿ3* !) 4 ÿ5 * ( !+2ÿ )#4ÿ )1!* ÿ ÿ678ÿ ÿ3 9ÿ 4!: ÿ); 3 9ÿ9#* ;9+=!: ÿ )$ÿ ÿ ÿ3 3* ! !: 2ÿ 5 ÿ *# ÿ ! ÿ#$# !: ÿ * ÿ (9* ! ÿ 9ÿ0! !+ÿ3 4 ÿ# * 2ÿ )4(! ÿ0! !+ÿ 1 ÿ:?* !+ÿÿ ÿ 1*!)!ÿ3* !+ÿ4 3#1,ÿ@* ÿ# ;ÿ(?0!ÿ:4 ÿ ÿ 1 0 ÿ 4,ÿ@+! #1ÿ 3* ! ÿ9* 2ÿ A!1+2ÿ # 5 )ÿ *# ÿ88ÿ( 4 ÿ3* 4 !, Bÿ( 9ÿ3* # ; 2ÿ0 : 2ÿ 0 ÿ1*=C! / !5 2ÿ D6E2ÿ88ÿFG.HI.ÿ;;J:2ÿ )495 ÿ) ;!*ÿ3$5!* 1 2ÿ (+ ÿ 3 !ÿ ! (! !2ÿ (+ ÿ #* ! !ÿ ! (! !,ÿK #* 0ÿ 88ÿFL.HI.2ÿFMGHIM2ÿFLNHF.-ÿ;;J:,ÿBÿOKÿ:4 PÿE? : !2ÿ 3* !)#* ! !ÿ34 !ÿ ! =#* ) 1 !ÿ * ÿ1 ÿ3 1* ÿ ) 1ÿ(! ÿ95 # 5ÿ3# 0 :,ÿ6#*91#9* ÿ;? :9ÿ)=ÿ) ;!#* !2ÿ 914ÿ1 ; * ÿ !3 ) !* ÿÿ !3* !;!) ,ÿ!ÿ 1 ÿ !5ÿ1* ! ÿ ! =#* ) 1 !: ,ÿQ* ( !2ÿ 30 !ÿ :*9(! ÿ09 ? 1ÿ ÿ # 15ÿ ( 5ÿ ), Bÿ678ÿ3 ÿ73#0#!RKS0RE:67M2ÿS3# 3*0ÿT, K )90#9+= ÿ !9* 0 :ÿ 3* 3 4ÿ3+! #!ÿ3 ( #ÿ ÿ7 0!ÿ !9* 0 :2ÿ ÿ1#?* ÿ ÿ5 0ÿ (! !+ÿ !ÿ * 4ÿ : ,ÿ@+! #1ÿ )#4ÿ3 A *; 2ÿC!ÿ ÿ* !ÿ )0! ÿ 0!:0 ÿ1 ! !ÿ ($ !ÿ30 !ÿ :4 ) ! !ÿ)$ÿ ÿ678ÿ +(0C) !: ÿ09(ÿ3* ÿ(*19ÿ 30 5ÿ !3 1 += 5ÿ (+ ? ÿ30 !ÿ9)#0! !ÿ#!*; 9ÿ3* +$ÿ U)1!* !ÿ V, K0 9;ÿNWÿFÿ#(0, S3# 3*0ÿNXÿ;:ÿ *Y !ÿ ÿ* !ÿ C1ÿ ! ÿ#$# !: ÿÿ ÿ ÿÿ ÿÿÿÿ ÿ ÿ!ÿÿ #ÿ ÿ ÿÿ$ÿ ÿÿ ÿ$ÿÿ ÿ  ÿ(ÿ )ÿ!ÿÿ $ÿ $ÿÿ  ÿ) ÿ(ÿ $ÿ*ÿ$ÿ #ÿ ÿ +ÿ ÿ##$  ÿ  ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ! ÿÿÿ ÿÿ!ÿ ÿÿ $ *ÿ, ÿ ( ÿ ÿ(-ÿ./0ÿ ÿ(ÿ12 ÿ ÿ(ÿ ÿ ÿ )ÿÿ )ÿ/0 ÿÿ!ÿ ./0 ÿ+ ÿ ÿ !ÿ ÿ./0$ *ÿ//3ÿ+ÿ ÿ./3 ÿ ÿ !ÿ+ ÿ ÿ ÿÿ!ÿ./3$ÿ( ÿ4 ÿ ÿ $ 1ÿ$ÿ  ÿ(ÿ# 5ÿ $ÿ*ÿÿ6/ÿ ÿ ( ÿ$ÿ*ÿ$ÿ ÿÿ ÿ$ ÿ ÿ !ÿÿ ÿ7 ÿÿ ÿ ÿ ÿ8ÿ!ÿ ÿ 9 ÿ ÿÿ ÿÿ ÿ!ÿÿ !$ *ÿ !ÿ ÿÿ$ÿ:#;ÿÿ $ *ÿ ÿ ÿ ÿÿ *ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ $ ÿÿ ?@ABÿCB??Dÿ EFDGBÿHBÿ E ?EIJDHKLÿ BMNDHOBÿEÿPQMKRGHKDMKDÿ?RSÿTUEVWKÿSLÿG@?JDXÿBÿHBIOY HKDÿ JBWSHKYMKDÿEMJLZÿ[EÿIO?EHKDÿHKDTEPUBTLÿSEVMJQHBÿFDSSEÿE BTBÿ ETMJBIÿ?LM\LÿTEÿG@?QÿKÿTEÿTEULZ ]ÿÿ ?@ABÿ^EWAD?GBÿ EFDGBÿHBÿ EIJLSKPBHKLÿMDM\ÿHKDIOBAKFHE_MKÿART`ÿM\PKDNHDNÿ EIOBPQÿWEGRMDNÿ _PKBTMJQaÿEÿHKDJAE?HE_MKÿ?LM\EPDNZÿbIEABÿABTBHBÿNDIOÿPÿ EJQMNKÿIOENRMDNÿJDÿJURMJEHQWKÿIOE BWKÿKÿEOPB?OQWKÿ EMJBWKXÿBÿSEVMJQHQÿG@?HDÿLHEIKÿIKYÿTEÿ ?JETLZÿCBTBNRMQÿEAID?PLNDÿEIEAYÿABTBHRÿ ETÿSRODWÿM\PKDNHE_MKÿ EIOBPQZÿ[?@AYÿLJHBNDÿIKYÿJBÿTETBOHKRXÿGTQÿEIEABÿABTBNRMBÿJBEAID?PLNDÿM\PKDNHRÿ EIOBPYZÿcÿHKDSO@?QM\ÿ M\E?QM\ÿNLdÿIBWEÿPQMKRGHKDMKDÿ?RSÿWEdDÿI EPETEPBaÿJBAL?JDHKBÿ?@PHEPBGKZ ZACHĘCAMY DO ZAKUPU PEŁNEJ WERSJI KSIĄŻKI!
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SM - Choroba o stu twarzach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: