Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00425 005972 20991127 na godz. na dobę w sumie
Zaawansowane zarządzanie pamięcią w .NET: Lepszy kod, wydajność i skalowalność - ebook/pdf
Zaawansowane zarządzanie pamięcią w .NET: Lepszy kod, wydajność i skalowalność - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1058
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-412-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> techniki programowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ta książka pozwoli lepiej zrozumieć wewnętrzne działanie zarządzania pamięcią w .NET, związane z tym pułapki i techniki, które pozwolą skutecznie unikać szerokiej gamy problemów związanych z wydajnością i skalowalnością tworzonego oprogramowania. Pomimo automatycznego zarządzania pamięcią w .NET, zrozumienie zasad działania pamięci w .NET ma wiele zalet i pozwoli pisać lepsze oprogramowanie obsługujące pamięć wydajnie i skutecznie. Zaawansowane zarządzanie pamięcią w .NET jest wyczerpującym przewodnikiem prowadzącym do pisania lepszego oprogramowania poprzez lepsze zrozumienie działania zarządzania pamięcią w .NET.

Dzięki tej książce można:

• Zrozumieć teoretyczne podstawy automatycznego zarządzania pamięcią.

• Dogłębnie poznać każdy aspekt zarządzania pamięcią w .NET, w tym szczegółowe omówienie implementacji odśmiecania pamięci (GC – garbage collection).

• Uzyskać praktyczne wskazówki, jak stosować tę wiedzę w codziennym tworzeniu oprogramowania.

• Wykorzystać praktyczną znajomość narzędzi związanych z zarządzaniem pamięcią w .NET do diagnozowania różnych problemów związanych z pamięcią.

• Zbadać różne aspekty zaawansowanego zarządzania pamięcią, w tym wykorzystanie typów Span i Memory.

Książka ta jest przeznaczona dla programistów .NET, architektów rozwiązań programistycznych oraz inżynierów zajmujących się wydajnością.

Książka ta została dokładnie zweryfikowana przez zespół .NET w firmie Microsoft i zawiera 25 cennych przykładów rozwiązywania problemów, mających pomóc w diagnozowaniu trudnych problemów związanych z pamięcią. Czytelnicy będą też mogli skorzystać z wielu „zasad” dotyczących zarządzania pamięcią w .NET, które wprowadzają metody pisania kodu uwzględniające działanie zarządzania pamięcią oraz sposoby unikania typowych problemów.

Konrad Kokosa jest doświadczonym projektantem i twórcą oprogramowania, posiadającym tytuł Microsoft MVP i specjalizującym się w technologiach Microsoft, ale interesującym się też wieloma innymi. Będąc programistą od ponad dekady, z zamiłowaniem rozwiązuje problemy związane z wydajnością, przyspieszaniem działania aplikacji oraz wszelkiego rodzaju łamigłówki architektoniczne w .NET. Konrad jest niezależnym konsultantem oraz aktywnym członkiem społeczności, prowadzącym blog, szkolenia i prezentacje. Jest współzałożycielem Dotnetos.org.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Strona tytułowa Konrad Kokosa Zaawansowane zarządzanie pamięcią w .NET Lepszy kod, wydajność i skalowalność przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2020 Spis treści O autorze ......................................................................xiii Podziękowania ...................................................................xv Przedmowa ....................................................................xvii Wprowadzenie ..................................................................xix Rozdział 1. Podstawowe pojęcia .....................................................1 Terminy związane z pamięcią ......................................................3 Alokacja statyczna ............................................................10 Maszyna rejestrowa ...........................................................11 Stos ......................................................................12 Maszyna stosowa .............................................................19 Wskaźnik ...................................................................23 Sterta .....................................................................25 Ręczne zarządzanie pamięcią .....................................................28 Automatyczne zarządzanie pamięcią ...............................................34 Alokator, mutator i kolektor ......................................................36 Zliczanie referencji .............................................................42 Kolektor śledzący ..............................................................48 Faza oznaczania (Mark) ........................................................49 Faza zbierania (Collect) .........................................................54 Nieco historii ..................................................................58 Podsumowanie ................................................................61 Zasada 1 – Ucz się ...........................................................61 Rozdział 2. Niskopoziomowe zarządzanie pamięcią .....................................63 Sprzęt .......................................................................64 Pamięć ....................................................................71 Procesor (CPU) ..............................................................73 System operacyjny .............................................................94 Pamięć wirtualna .............................................................94 Duże strony .................................................................99 Fragmentacja pamięci wirtualnej.................................................100 v Spis treści Ogólny układ pamięci .........................................................101 Zarządzanie pamięcią w Windows ................................................103 Układ pamięci systemu Windows ................................................109 Zarządzanie pamięcią w systemie Linux ...........................................112 Układ pamięci w systemie Linux .................................................114 Wpływ systemu operacyjnego ...................................................116 NUMA i grupy procesorów .......................................................117 Podsumowanie ...............................................................119 Zasada 2 – Należy unikać losowego dostępu, a promować dostęp sekwencyjny ..............119 Zasada 3 – Poprawiaj przestrzenną i czasową lokalność danych .........................120 Zasada 4 – Używaj bardziej zaawansowanych możliwości ..............................121 Rozdział 3. Pomiary pamięci.......................................................123 Mierzyć wcześnie .............................................................125 Obciążenie i inwazyjność ......................................................126 Próbkowanie i śledzenie .......................................................126 Drzewo wywołań ............................................................127 Grafy obiektów ..............................................................128 Statystyki ..................................................................130 Opóźnienie a przepustowość ...................................................134 Zrzuty pamięci, śledzenie, debugowanie na żywo .....................................136 Środowisko systemu Windows ...................................................137 Przegląd ..................................................................137 VMMap ...................................................................138 Liczniki wydajności ...........................................................139 Śledzenie zdarzeń dla systemu Windows ...........................................146 Zestaw narzędzi Windows Performance Toolkit ......................................160 PerfView ..................................................................173 ProcDump, DebugDiag ........................................................184 WinDbg ...................................................................185 Deasemblery i dekompilatory ...................................................188 BenchmarkDotNet ...........................................................189 Narzędzia komercyjne ........................................................191 Środowisko Linux .............................................................202 Przegląd ..................................................................202 Perfcollect .................................................................204 Trace Compass .............................................................206 Zrzuty pamięci ..............................................................217 Podsumowanie ...............................................................219 Zasada 5 – Mierz odśmiecanie pamięci wcześnie ....................................221 vi Spis treści Rozdział 4. Podstawy .NET ........................................................223 Wersje .NET ..................................................................224 Wewnętrzne mechanizmy .NET ...................................................227 Dogłębna analiza przykładowego programu .........................................231 Podzespoły i domeny aplikacji ...................................................238 Usuwalne podzespoły .........................................................240 Regiony pamięci procesu .......................................................241 Scenariusz 4-1. Jak dużo pamięci zajmuje mój program? ..............................247 Scenariusz 4-2. Zużycie pamięci przez nasz program stale rośnie ........................249 Scenariusz 4-3. Zużycie pamięci przez nasz program stale rośnie ........................252 Scenariusz 4-4. Zużycie pamięci przez nasz program stale rośnie ........................255 System typów ................................................................259 Kategorie typów .............................................................259 Przechowywanie typów .......................................................262 Typy wartościowe ............................................................263 Typy referencyjne ............................................................273 Łańcuchy znaków .............................................................281 Internowanie łańcuchów znaków .................................................288 Scenariusz 4-5. Zużycie pamięci przez nasz program jest zbyt duże .......................295 Opakowywanie i rozpakowywanie ................................................298 Przekazywanie przez referencję ..................................................304 Przekazywanie wystąpienia typu wartościowego przez referencję .........................304 Przekazywanie wystąpienia typu referencyjnego przez referencję .........................306 Lokalność danych dla typów .....................................................307 Dane statyczne ...............................................................311 Pola statyczne ..............................................................311 Wewnętrzne działanie danych statycznych ..........................................312 Podsumowanie ...............................................................318 Struktury ..................................................................318 Klasy .....................................................................319 Rozdział 5. Partycjonowanie pamięci ...............................................323 Strategie partycjonowania ......................................................324 Partycjonowanie według rozmiaru ................................................326 Sterta małych obiektów .......................................................328 Sterta dużych obiektów .......................................................328 Partycjonowanie ze względu na czas życia .........................................333 Scenariusz 5-1. Czy mój program jest zdrowy? Rozmiary generacji w czasie .................339 Pamiętane zbiory ............................................................344 Tabele kart ................................................................350 Pakiety kart ................................................................357 vii Spis treści Partycjonowanie fi zyczne .......................................................360 Scenariusz 5-2. Wyciek pamięci w nopCommerce? ...................................367 Scenariusz 5-3. Marnowanie miejsca w stercie dużych obiektów? ........................378 Anatomia segmentów i sterty ...................................................380 Ponowne wykorzystanie segmentów ..............................................383 Podsumowanie ...............................................................387 Zasada 11 – Monitoruj rozmiary generacji..........................................387 Zasada 12 – Unikaj niepotrzebnych referencji na stercie ...............................388 Zasada 13 – Monitoruj użycie segmentów .........................................389 Rozdział 6. Alokacja pamięci ......................................................391 Wprowadzenie do alokacji ......................................................392 Alokacja z przesuwaniem wskaźnika ..............................................393 Alokacja oparta na liście wolnych obszarów ........................................401 Tworzenie nowego obiektu ......................................................406 Alokacja na stercie małych obiektów ..............................................408 Alokacja na stercie dużych obiektów ..............................................412 Równoważenie stert ...........................................................416 Wyjątek OutOfMemoryException ..................................................420 Scenariusz 6-1. Brak pamięci ...................................................421 Alokacje na stosie .............................................................424 Unikanie alokacji ..............................................................426 Jawne alokacje typów referencyjnych .............................................428 Ukryte alokacje .............................................................458 Różne ukryte alokacje wewnątrz bibliotek ..........................................468 Scenariusz 6-2. Badanie alokacji ................................................474 Scenariusz 6-3. Azure Functions .................................................478 Podsumowanie ...............................................................479 Zasada 14 – Unikaj alokacji na stercie na ścieżkach kodu krytycznych ze względu na wydajność ..480 Zasada 15 – Unikaj nadmiernych alokacji na stercie LOH ..............................480 Zasada 16 – Preferuj alokacje na stosie, gdy jest to właściwe ...........................481 Rozdział 7. Wprowadzenie do odśmiecania pamięci ...................................483 Widok wysokopoziomowy .......................................................484 Proces odśmiecania pamięci na przykładzie ........................................485 Kroki procesu odśmiecania pamięci ...............................................493 Scenariusz 7-1. Analizowanie wykorzystania odśmiecania pamięci ........................494 Profi lowanie odśmiecania pamięci ................................................499 Dane dostrajające wydajność odśmiecania pamięci ..................................501 Dane statyczne .............................................................501 Dane dynamiczne ...........................................................504 Scenariusz 7-2. Zrozumienie budżetu alokacji .......................................508 viii Spis treści Wyzwalacze odśmiecania .......................................................519 Wyzwalanie przez alokację .....................................................520 Wyzwalanie jawne ...........................................................521 Scenariusz 7-3. Analizowanie jawnych wywołań odśmiecania pamięci .....................526 Wyzwalacz systemowy przy niskim poziomie pamięci ..................................533 Różne wyzwalacze wewnętrzne..................................................534 Wstrzymywanie silnika wykonawczego ............................................535 Scenariusz 7-4. Analizowanie czasów wstrzymania ...................................538 Generacja do skazania .........................................................540 Scenariusz 7-5. Analiza skazanych generacji ........................................544 Podsumowanie ...............................................................546 Rozdział 8. Odśmiecanie pamięci – faza oznaczania ...................................547 Przechodzenie przez graf obiektów i oznaczanie .....................................547 Korzenie w zmiennych lokalnych .................................................549 Przechowywanie zmiennych lokalnych ............................................550 Korzenie na stosie ...........................................................551 Zakres leksykalny ...........................................................552 Żywe korzenie na stosie a zakres leksykalny ........................................553 Żywe korzenie na stosie z gorliwym odśmiecaniem korzeni (eager root collection) .............555 Informacje GC ..............................................................563 Przypięte zmienne lokalne .....................................................569 Skanowanie korzeni na stosie ...................................................572 Korzenie fi nalizacji ............................................................573 Wewnętrzne korzenie GC .......................................................574 Korzenie uchwytów GC .........................................................575 Obsługa wycieków pamięci ......................................................584 Scenariusz 8-1. Wyciek pamięci w nopCommerce? ...................................586 Scenariusz 8-2. Identyfi kowanie najpopularniejszych korzeni ............................590 Podsumowanie ...............................................................593 Rozdział 9. Odśmiecanie pamięci – faza planowania ...................................595 Sterta małych obiektów ........................................................596 Zaślepki (plugs) i luki (gaps) ....................................................596 Scenariusz 9-1. Zrzut pamięci z nieprawidłowymi strukturami ...........................602 Tabela klocków (brick table) ....................................................604 Przypinanie ................................................................606 Scenariusz 9-2. Badanie przypinania .............................................612 Granice generacji ............................................................618 Degradowanie ..............................................................619 Sterta dużych obiektów .........................................................624 Zaślepki i luki...............................................................624 ix Spis treści Decydowanie o kompaktowaniu ..................................................627 Podsumowanie ...............................................................629 Rozdział 10. Odśmiecanie pamięci – zamiatanie i kompaktowanie .......................631 Faza zamiatania ..............................................................631 Sterta małych obiektów .......................................................632 Sterta dużych obiektów .......................................................633 Faza kompaktowania ..........................................................634 Sterta małych obiektów .......................................................634 Sterta dużych obiektów .......................................................640 Scenariusz 10-1 Fragmentacja sterty dużych obiektów ................................640 Podsumowanie ...............................................................651 Zasada 17 – Obserwuj wstrzymania środowiska uruchomieniowego ......................652 Zasada 18 – Unikaj „kryzysu wieku średniego” ......................................653 Zasada 19 – Unikaj fragmentacji w starej generacji i na stercie LOH ......................654 Zasada 20 – Unikaj jawnego odśmiecania pamięci ...................................655 Zasada 21 – Unikaj wycieków pamięci ............................................655 Zasada 22 – Unikaj przypinania .................................................656 Rozdział 11. Odmiany odśmiecania pamięci ..........................................659 Przegląd trybów ..............................................................659 Tryb stacji roboczej a tryb serwera ...............................................659 Tryb niewspółbieżny a współbieżny ...............................................662 Konfi guracja trybów ...........................................................663 Platforma .NET Framework .....................................................664 Platforma .NET Core .........................................................665 Przerwa na odśmiecanie pamięci i obciążenie procesora ..............................667 Opisy trybów .................................................................670 Niewspółbieżny tryb stacji roboczej (Workstation Non-Concurrent) ........................670 Współbieżny tryb stacji roboczej (Workstation Concurrent, przed wersją 4.0) .................672 Tryb stacji roboczej w tle (Background Workstation) ...................................674 Niewspółbieżny tryb serwera (Server Non-Concurrent) .................................685 Tryb serwera w tle (Background Server) ...........................................687 Tryby opóźnień (latency modes) ..................................................689 Tryb wsadowy ..............................................................690 Tryb interakcyjny ............................................................690 Niskie opóźnienie ............................................................691 Trwałe niskie opóźnienie .......................................................692 Region bez odśmiecania pamięci ................................................694 Cele optymalizacji opóźnień ....................................................697 Wybieranie odmiany odśmiecania pamięci ..........................................698 Scenariusz 11-1. Sprawdzanie ustawień odśmiecania pamięci ...........................700 x Spis treści Scenariusz 11-2. Testowanie różnych trybów odśmiecania pamięci .......................703 Zasada 23 – Świadomie wybieraj tryb odśmiecania pamięci ............................712 Zasada 24 – Pamiętaj o trybach opóźnień ..........................................713 Rozdział 12. Czas życia obiektów ..................................................715 Cykl życia obiektów i zasobów ...................................................716 Finalizacja ...................................................................718 Wprowadzenie ..............................................................718 Problem z gorliwym odśmiecaniem korzeni .........................................724 Finalizatory krytyczne .........................................................728 Wewnętrzne działanie fi nalizacji .................................................729 Scenariusz 12-1. Wyciek pamięci przy fi nalizacji .....................................739 Wskrzeszanie ...............................................................747 Obiekty wykorzystujące wzorzec Disposable ........................................751 Bezpieczne uchwyty (safe handles) ...............................................759 Słabe referencje ..............................................................766 Buforowanie (caching) ........................................................772 Wzorzec słabych zdarzeń ......................................................775 Scenariusz 12-2. Wyciek pamięci z powodu zdarzeń ..................................783 Podsumowanie ...............................................................786 Zasada 25 – Unikaj fi nalizatorów ................................................787 Zasada 26 – Preferuj jawne czyszczenie ...........................................788 Rozdział 13. Różnorodne zagadnienia ...............................................791 Uchwyty zależne ..............................................................792 Pamięć lokalna wątku ..........................................................799 Pola statyczne wątku .........................................................800 Sloty na dane wątku ..........................................................804 Wewnętrzne działanie pamięci lokalnej wątku .......................................805 Scenariusze użycia ...........................................................814 Wskaźniki zarządzane ..........................................................815 Zmienne lokalne ref ..........................................................817 Zwracane wartości ref ........................................................818 Zmienne ref tylko do odczytu i parametry in ........................................820 Wewnętrzne działanie typów ref .................................................826 Wskaźniki zarządzane w C# – zmienne ref .........................................841 Więcej na temat struktur ........................................................849 Struktury tylko do odczytu .....................................................850 Struktury ref (typy w rodzaju byref) ...............................................852 Bufory o stałych rozmiarach ....................................................855 Układ obiektów/struktur ........................................................860 xi Spis treści Ograniczenie unmanaged .......................................................873 Typy kopiowalne (blittable) .....................................................879 Podsumowanie ...............................................................882 Rozdział 14. Techniki zaawansowane ...............................................883 Span T i Memory T ........................................................883 Span T .................................................................884 Memory T ...............................................................903 IMemoryOwner T ..........................................................907 Wewnętrzne działanie Memory T ..............................................913 Wskazówki dotyczące Span T i Memory T ......................................916 Typ Unsafe ...................................................................916 Wewnętrzne działanie Unsafe ...................................................923 Projektowanie zorientowane na dane ..............................................924 Projektowanie taktyczne .......................................................926 Projektowanie strategiczne .....................................................930 Więcej na temat przyszłości… ...................................................943 Typy referencyjne dopuszczające wartość null .......................................943 Potoki ....................................................................951 Podsumowanie ...............................................................959 Rozdział 15. Programowe interfejsy API .............................................961 Interfejs API dla odśmiecania pamięci .............................................962 Dane i statystyki dotyczące odśmiecania pamięci ....................................962 Powiadomienia ze strony odśmiecania pamięci ......................................973 Kontrolowanie obciążenia pamięci niezarządzanej ....................................976 Jawne odśmiecanie ..........................................................976 Regiony bez odśmiecania pamięci ...............................................977 Zarządzanie fi nalizacją ........................................................977 Użycie pamięci ..............................................................977 Wewnętrzne wywołania w klasie GC ..............................................979 Hosting środowiska uruchomieniowego CLR ........................................980 ClrMD .......................................................................992 Biblioteka TraceEvent .........................................................1000 Niestandardowe odśmiecanie pamięci ............................................1003 Podsumowanie ..............................................................1008 Indeks ........................................................................1011 xii
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zaawansowane zarządzanie pamięcią w .NET: Lepszy kod, wydajność i skalowalność
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: