Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00411 006011 20991248 na godz. na dobę w sumie
Odsłaniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe - ebook/pdf
Odsłaniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 424
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-419-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nabierz prędkości dzięki przełomowym zmianom w SQL Server 2019. Nie jest to już jedynie silnik bazodanowy, ale nowatorskie narzędzie wyposażone we wsparcie dla uczenia maszynowego, analiz Big Data, możliwość działania w systemie Linux, kontenery, Kubernetes, Javę czy wirtualizację danych w Azure. Ta książka nie zajmuje się tradycyjną administracją bazami danych w środowisku SQL Server. Koncentruje się na tym wszystkim, co nowe w jednej z najskuteczniej modernizowanych platform danych w branży. To książka dla profesjonalistów danych, którzy znają już podstawy SQL Server i chcą się rozwijać, rozbudowując umiejętności w najgorętszych obszarach nowych technologii.

Zagłębimy się w szczegóły kluczowych nowych możliwości SQL Server 2019 przy użyciu podejścia „nauka przez przykład”. Zajmiemy się zagadnieniami Intelligent Performance, zabezpieczeń, dostępności i funkcjonalności oczekiwanych przez współczesnych programistów. Omówimy usprawnienia w SQL Server 2019 dla systemu Linux oraz wykorzystanie kontenerów i klastrów Kubernetes. Pokażemy, jak zwirtualizować dostęp do danych przy użyciu Polybase dla Oracle, MongoDB, Hadoop i Azure, co pozwala zredukować potrzebę stosowania kosztownych aplikacji ETL. Nauczymy się również, jak budować wszechstronne rozwiązania Big Data Clusters, sztandarowej funkcjonalności wydania 2019, zapewniającej dostęp do środowisk Spark, SQL Server HDFS i dowiemy się, jak wbudować inteligencję w nasze własne dane i wdrażać kompletne aplikacje uczenia maszynowego.

Dowiedz się, jak:

• Implementować Big Data Clusters przy użyciu SQL Server, Spark i HDFS

• Tworzyć węzły danych z połączeniami do Oracle, Azure, Hadoop i innych źródeł

• Łączyć SQL i Spark w celu zbudowania platformy uczenia maszynowego dla aplikacji AI

• Zwiększyć wydajność bez zmieniania aplikacji przy użyciu Intelligent Performance

• Podnieść zabezpieczenia SQL Server dzięki mechanizmom Secure Enclaves i Data Classification

• Zmaksymalizować czas działania bazy danych poprzez indeksowanie online i Accelerated Database Recovery

• Budować nowoczesne aplikacje przy użyciu narzędzi Graph, ML Services i T-SQL Extensibility dla języka Java

• Zwiększyć możliwości wdrażania SQL Server w systemie Linux

• Uruchamiać SQL Server w kontenerach i Kubernetes

• Korzystać z najnowszych narzędzi i metod migracji bazy danych do SQL Server 2019

• Zastosować wiedzę na temat SQL Server 2019 w środowisku Azure

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Strona tytułowa Bob Ward Odsłaniamy SQL Server 2019 Klastry Big Data i uczenie maszynowe Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2020 Spis treści O autorze .................................................................xi O recenzencie technicznym .................................................xiii Przedmowa ...............................................................xv Podziękowania ...........................................................xvii Wprowadzenie ............................................................xix Rozdział 1. Dlaczego SQL Server 2019? ................................................1 Projekt Seattle ..................................................................2 Projekt Aris ....................................................................3 Seattle staje się SQL Server 2019 ...................................................6 Modernizowanie bazy danych przy użyciu SQL Server 2019 ..............................8 Wirtualizacja danych ..........................................................10 Wydajność ..................................................................11 Zabezpieczenia ..............................................................11 Dostępność krytyczna .........................................................12 Nowoczesna platforma programistyczna ............................................12 Inwestowanie w platformę wyboru ................................................13 Azure Data Studio ............................................................14 Głosy klientów ...............................................................14 Zaczynamy pracę z SQL Server 2019 ...............................................15 Pobieranie SQL Server 2019 ....................................................15 Instalowanie SQL Server 2019 ...................................................15 Migracja do SQL Server 2019 ...................................................15 Co nowego w SQL Server 2019 ..................................................15 Pobieranie kodu książki i przykładowych baz danych ...................................16 SQL Server Workshops .........................................................16 Czy to jest SQL Server naszych dziadków? ..........................................16 Rozdział 2. Inteligentna wydajność ..................................................19 Dlaczego inteligentna wydajność? .................................................19 Intelligent Query Processing ......................................................21 Wymagania wstępne dla przykładów Intelligent Query Processing .........................23 Informacje zwrotne przydziału pamięci w trybie wierszy .................................24 Opóźniona kompilacja zmiennych tablicowych ........................................41 v Tryb wsadowy dla rowstore ......................................................47 Włamywanie (inlining) skalarnych UDF .............................................49 Przybliżone zliczanie różnych wartości (Approximate Count Distinct) ........................54 Lightweight Query Profi ling .......................................................58 Wymagania wstępne przykładów dotyczących Lightweight Query Profi ling ...................60 Czy powinienem zabić aktywne zapytanie? ..........................................60 Nie chwytam tego ............................................................65 In-Memory Database ............................................................71 Memory-Optimized TempDB Metadata .............................................71 Hybrid Buffer Pool ............................................................78 Obsługa trwałej pamięci ........................................................79 Rywalizacja o wstawienia na ostatniej stronie ........................................80 Podsumowanie ................................................................82 Rozdział 3. Nowe możliwości zabezpieczeń ...........................................83 Ulepszanie już zbudowanego .....................................................83 Always Encrypted z Secure Enclaves ...............................................84 Dlaczego enklawy? ...........................................................86 Korzystanie z Always Encrypted z enklawami .........................................87 Klasyfi kowanie danych ..........................................................89 Wymagania wstępne dla korzystania z przykładów .....................................91 Korzystanie z klasyfi kowania danych ...............................................92 Inspekcja i klasyfi kacja danych ..................................................100 Inne nowe funkcje zabezpieczeń .................................................105 Wstrzymywanie i wznawianie TDE ................................................105 Zarządzanie certyfi katami ......................................................106 Podsumowanie ...............................................................108 Rozdział 4. Dostępność krytyczna ..................................................109 Konserwacja indeksów w trybie online ............................................110 Wznawialne operacje indeksu ...................................................111 Wymagania wstępne dla przykładu ...............................................112 Próbujemy wznawialnego tworzenia indeksu ........................................112 Konserwacja klastrowych indeksów columnstore w trybie online .........................117 Ulepszenia w Always On Availability Groups.........................................118 Wsparcie dla większej liczby synchronicznych replik ..................................118 Przekierowywanie połączenia odczyt/zapis z pomocniczej do głównej repliki .................119 Accelerated Database Recovery ..................................................119 Problem długich aktywnych transakcji .............................................120 Jak działa Accelerated Database Recovery .........................................121 Korzystanie z ADR ...........................................................130 Praktyczne szczegóły Accelerate Database Recovery ..................................133 Podsumowanie ...............................................................138 Rozdział 5. Nowoczesna platforma programistyczna ...................................139 Języki, sterowniki i platformy ....................................................140 vi Języki i sterowniki ...........................................................140 Platformy i wydania ..........................................................143 Grafowa baza danych ..........................................................143 Czym jest grafowa baza danych w SQL Server? ......................................144 Korzystanie z grafowej bazy danych w SQL Server ....................................145 Ulepszenia grafów w SQL Server 2019 ............................................147 Obsługa UTF-8 ................................................................148 Unicode i SQL Server .........................................................149 Dlaczego mielibyśmy używać UTF-8? .............................................150 SQL Server Machine Learning Services ............................................151 Jak to działa ...............................................................152 Zabezpieczenia, izolacja i kierownictwo ............................................155 Co nowego w SQL Server 2019? ................................................157 Rozszerzanie języka T-SQL ......................................................158 Extensibility Framework .......................................................159 Rozszerzanie T-SQL o język Java.................................................160 Implementowanie i używanie innych języków ........................................165 Podsumowanie ...............................................................166 Rozdział 6. SQL Server 2019 w systemie Linux ........................................167 Zadziwiająca historia SQL Server dla Linuksa .......................................167 Co nowego w SQL Server 2019 dla Linuksa .........................................169 Ulepszenia platformy i wdrożenia .................................................170 Ulepszenia platformy .........................................................170 Instalowanie SQL Server 2019 na Linuksie .........................................172 Obsługa nowych wydań systemu Linux ............................................173 Obsługa trwałej pamięci ........................................................174 SQL Server Replication w systemie Linux ...........................................175 Change Data Capture (CDC) w systemie Linux .......................................176 DTC w systemie Linux ..........................................................176 Active Directory przy użyciu OpenLDAP ............................................179 SQL Server Machine Learning Services i rozszerzalność w systemie Linux ................180 Instalowanie SQL Server ML Services w systemie Linux ................................180 Jak to działa ...............................................................182 Platforma rozszerzalności i rozszerzenia językowe ....................................184 Polybase w systemie Linux ......................................................185 Podsumowanie ...............................................................186 Rozdział 7. Kontenery SQL Server od środka .........................................187 Dlaczego kontenery SQL Server? .................................................187 Jak działają kontenery SQL Server ................................................191 Hostowanie kontenera ........................................................191 Magia Dockera .............................................................192 Cykl życia kontenera .........................................................194 Kontener SQL Server .........................................................196 vii Co nowego w SQL Server 2019 ...................................................200 Warunki wstępne dla przykładów .................................................203 Wdrażanie kontenera SQL Server .................................................205 Nowy sposób aktualizacji SQL Server ..............................................217 Wdrażanie kontenera jako aplikacji ...............................................221 Plik docker-compose.yml ......................................................222 Budowanie każdego kontenera ..................................................224 Uruchamianie kontenerów dla replikacji ...........................................226 Wdrażanie kontenerów SQL w produkcji ...........................................228 Wydajność .................................................................228 Zabezpieczenia .............................................................230 Wysoka dostępność ..........................................................231 Kontrola zasobów ............................................................232 Konfi guracja serwera albo bazy danych ............................................233 Korzystanie z innych pakietów ..................................................234 Wydania i licencjonowanie .....................................................235 Kontenery SQL Server Windows ..................................................236 Podsumowanie ...............................................................239 Rozdział 8. SQL Server w Kubernetes ...............................................241 Czym są Kubernetes? ..........................................................241 Źródła informacji na temat k8s ..................................................242 Obiekty k8s ................................................................243 Uwagi na temat wewnętrznych mechanizmów k8s ....................................244 Opcje wdrażania k8s ...........................................................245 Wymagania wstępne dla przykładów ..............................................248 Wdrażanie SQL Server w k8s ....................................................250 Wskazówki dotyczące k8s .....................................................264 Wysoka dostępność SQL Server w k8s .............................................270 Aktualizowanie SQL Server w k8s ................................................276 Korzystanie z Helm Charts ......................................................280 Grupy dostępności SQL Server w k8s ..............................................281 Podsumowanie ...............................................................283 Rozdział 9. Wirtualizacja danych ...................................................285 Czym jest Polybase? ...........................................................285 Historia Polybase ............................................................286 Czym jest wirtualizacja danych? .................................................288 Jak działa Polybase ............................................................290 Przepływ pracy Polybase ......................................................290 Architektura Polybase w SQL Server 2019 .........................................293 Jak działają tabele zewnętrzne ..................................................293 Autonomiczna instancja Polybase ................................................294 Grupa skalowalności Polybase ..................................................296 Przetwarzanie zapytania i Polybase ...............................................297 viii Jak to działa w systemie Linux? .................................................298 Jak bardzo się to różni w Azure? .................................................298 Wymagania wstępne dla przykładów ..............................................299 Instalowanie i włączanie Polybase ................................................299 Korzystanie z przykładów ......................................................301 Korzystanie z tabel zewnętrznych .................................................302 Narzędzia i zewnętrzne tabele ...................................................303 Korzystanie z tabeli zewnętrznej dla Azure SQL Database ...............................305 Korzystanie z wbudowanych łączników dla tabel zewnętrznych ...........................311 Korzystanie z tabeli zewnętrznej dla HDFS ..........................................312 Korzystanie z tabel zewnętrznych dla łączników ODBC .................................313 Uwarunkowania tabel zewnętrznych ..............................................314 Nowa warstwa semantyki ......................................................314 Tabele zewnętrzne kontra połączone serwery .......................................314 Zastrzeżenia i ograniczenia .....................................................315 Podsumowanie ...............................................................315 Rozdział 10. SQL Server Big Data Clusters ...........................................317 Dlaczego Big Data Clusters? .....................................................320 Co otrzymujemy wraz z Big Data Clusters? .........................................322 SQL Server 2019 ............................................................322 Polybase ..................................................................322 Hadoop Distributed File System (HDFS) ............................................322 Spark ....................................................................323 Data Cache ................................................................323 Narzędzia i usługi ............................................................323 Punkty końcowe.............................................................324 Wdrażanie aplikacji ..........................................................324 Uczenie maszynowe ..........................................................324 Wymagania wstępne dla przykładów ..............................................325 Wdrażanie Big Data Clusters .....................................................326 Planowanie wdrożenia ........................................................326 Wykonywanie wdrożenia BDC ...................................................331 Weryfi kowanie wdrożenia ......................................................333 Konfi gurowanie wdrożenia produkcyjnego ..........................................336 Architektura Big Data Cluster ....................................................338 SQL Server Master Instance ....................................................340 Kontroler ..................................................................343 Pula magazynowa ...........................................................345 Pula obliczeniowa ...........................................................347 Pula danych ................................................................348 Pula aplikacji ...............................................................348 Korzystanie z Big Data Clusters ..................................................349 Korzystanie z wirtualizacji danych ................................................352 Korzystanie z puli danych ......................................................355 ix Korzystanie ze Spark .........................................................355 Wdrażanie i korzystanie z aplikacji ...............................................357 Zabezpieczenia .............................................................358 Wysoka dostępność ..........................................................358 Jupyter Books dla SQL Server Big Data Clusters .....................................359 Uczenie maszynowe i Big Data Clusters ............................................360 Pakiety uczenia maszynowego ..................................................361 Korzystanie z przykładów ......................................................361 Zarządzanie i monitorowanie Big Data Clusters ......................................362 Zarządzanie Kubernetes (k8s) ...................................................362 Zarządzanie i monitorowanie Big Data Clusters ......................................363 Podsumowanie ...............................................................366 Rozdział 11. Głosy klientów i migracja ..............................................367 Głosy klientów ................................................................367 Ulepszenia wydajności ........................................................368 Doświadczenia użytkowników ...................................................370 Diagnostyka ................................................................373 Co z Business Intelligence?......................................................376 Migracja do SQL Server 2019 ....................................................377 Pam i Pedro Show ...........................................................377 Database Migration Assistant ...................................................378 Database Experimentation Assistant ..............................................380 Wykonywanie aktualizacji do SQL Server 2019 ......................................382 Kompatybilność bazy danych ...................................................385 Query Tuning Assistant i działania po migracji .......................................389 Uruchamianie w maszynie wirtualnej Azure .........................................390 SQL Server Migration Assistant ..................................................392 Podsumowanie ...............................................................394 Indeks ..................................................................395 x
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odsłaniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: