Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00400 007117 19981359 na godz. na dobę w sumie
Przeciwdziałanie mobbingowi - obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Przeciwdziałanie mobbingowi - obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 34
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3078-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Publikacja zawiera wyjaśnienie definicji mobbingu oraz omawia jego genezę i przyczyny powstawania. Szczegółowo omówione są obowiązki pracodawcy związane z przeciwdziałaniem mobbingowi - m.in. przygotowanie i wprowadzenie procedury antymobbingowej oraz postępowaniem w razie wystąpienia pracownika z roszczeniem o odszkodowanie za mobbing.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przeciwdziałanie mobbingowi – obowiązki pracodawcy Autorzy: Monika Frączek (Cechy indywidualne, atmosfera w pracy, sytuacja społeczna – przyczyny mob- bingu) Katarzyna Konieczna (Cechy indywidualne, atmosfera w pracy, sytuacja społeczna – przyczyny mobbingu) Marta Madej (Odpowiedzialność za mobbing ponosi pracodawca) Andrzej Marek (Pracodawca może oceniać pracowników i wydawać im polecenia; Roszczenia mobbowanego pracownika (fragm.); Niesłuszny zarzut może zaszkodzić oskarżającemu) Wojciech Ostaszewski (Jak rozpoznać mobbing; Roszczenia mobbowanego pracownika (fragm.)) Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadząca: Emilia Wawrzyszczuk ISBN 978-83-269-3078-2 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Skład i łamanie: Triograf Dariusz Kołacza Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i inter- pretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w ebooku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. SpiS treści Mobbing to nękanie i zaStraSzanie Działanie uporczywe i długotrwałe Molestowanie a mobbing Działanie niekoniecznie ze skutkiem Wszystkie przesłanki spełnione łącznie Dyskryminacja to co innego cechy inDyWiDualne, atMoSfera W pracy, Sytuacja Społeczna – przyczyny Mobbingu potencjalnych mobberów można wykluczyć przed zatrudnieniem chaos i niejasne struktury nie pozostają bez wpływu Większe ryzyko podczas zmian organizacyjnych prześladowanie może dotknąć każdego pięć kategorii mobbingu proces, a nie jednorazowe zdarzenie przełożony Może oceniać pracoWnikóW i WyDaWać iM polecenia zWiązane z pracą Szef nadzoruje zatrudnionych pracodawca ma prawo egzekwować polecenia oDpoWieDzialność za Mobbing ponoSi pracoD aWca od odpowiedzialności można się uwolnić Wewnętrzna procedura antymobbingowa (wzór) Wyjaśnienia do wzoru roSzczenia MobboWanego pracoWnika Wykazać musi pracownik obiektywne przesłanki, a nie uczucia Mobbing odbił się na zdrowiu – przysługuje zadośćuczynienie Mobbowany rozwiązał umowę – dostanie odszkodowanie nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za mobbingową szkodę wyższa rekompensata Możliwe dwa odszkodowania roszczenia nie tylko z kodeksu pracy nieSłuSzny zarzut Może zaSzkoDzić oSkarżająceMu Między działaniem a krzywdą związek przyczynowy Wybór sądu należy do pracownika 2 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 11 12 12 13 14 14 15 18 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31 31 32
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przeciwdziałanie mobbingowi - obowiązki pracodawcy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: