Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00387 005252 19962511 na godz. na dobę w sumie
Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia - ebook/pdf
Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5459-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> europejskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem Programu Polska Wschodnia jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w działalności innowacyjnej, kształtowanie warunków do powstawania innowacyjnych MŚP oraz tworzenia nowych modeli biznesowych w celu umiędzynarodowienia otoczenia biznesowego. Sprawdź, jakie szanse na pozyskanie eurodotacji ma Twoja firma lub gmina, w której mieszkasz!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia BIBLIOTEKA FUNDUSZY UNIJNYCH Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek Strona | 1 Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia Przedsiębiorco, warto sięgnąć po euro w Polsce Wschodniej Prowadzisz firmę w Polsce Wschodniej? Masz więcej możliwości pozyskania Strona | 2 dotacji! Skorzystaj z Programu Operacyjny Polska Wschodnia (POPW). Powstał on, aby dać wsparcie finansowe m.in. firmom z pięciu województw, tj.: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. POPW to krajowy program operacyjny, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Instrument ten ma za zadanie wzmacnianie i uzupełnianie działań prowadzonych w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych. 5 kluczowych powodów, dla których warto sięgnąć po euro Podstawowym celem POPW jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Aby ten cel zrealizować, konieczne są działania polegające na: • wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw w działalności innowacyjnej, • kształtowaniu warunków do powstawania innowacyjnych MŚP Polski Wschodniej, • tworzeniu nowych modeli biznesowych w celu umiędzynarodowienia działalności MŚP, • poprawie efektywności układów transportowych oraz zrównoważonego transportu miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, • zwiększeniu dostępności makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej. Sprawdź, jakie szanse na pozyskanie eurodotacji ma Twoja firma lub gmina, w której mieszkasz. Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia Bruksela dała „zielone światło” Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 został opracowany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 Strona | 3 z 17 grudnia 2013 r. zwanego Rozporządzeniem ogólnym oraz ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217), zwanej ustawą wdrożeniową. Komisja Europejska 16 grudnia 2014 r. wydała decyzję przyjmującą niektóre elementy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia do wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce, natomiast 18 grudnia 2014 r. ww. decyzja została notyfikowana zgodnie z art. 297 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Finansowanie POPW: do wydania 2.000 mln euro Alokacja środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na Program wynosi 2.000 mln euro. Minimalne zaangażowanie środków krajowych szacowane na podstawie art. 120 Rozporządzenia ogólnego, zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85 , w momencie programowania wynosi 352,9 mln euro. W realizację POPW będą zaangażowane środki krajowe zarówno publiczne, jak i prywatne. W ramach alokacji EFRR na POPW: 1) Rada Europejska na wsparcie regionów słabiej rozwiniętych przeznaczyła 1.880 mln euro (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia 2) 120 mln euro to środki z rezerwy wykonania POPW, które zwiększą alokację główną w przypadku osiągnięcia w 2018 roku przyjętych wskaźników. Strona | 4 Podstawę obliczania wkładu UE w ramach POPW stanowią całkowite wydatki kwalifikowalne. Udział rezerwy wykonania w podziale na lata dla każdego roku jest równy. Rezerwa wykonania ustanawiana jest w każdej osi priorytetowej POPW w jednakowej proporcji do jej wartości, z wyjątkiem osi IV Pomoc Techniczna, dla której zgodnie z przepisami nie ustanowiono rezerwy. Aby założony poziom rezerwy wykonania w całym POPW, wynoszący 6 , został zachowany, przy założeniu wyłączenia z tej rezerwy osi IV Pomoc Techniczna, zwiększono udział rezerwy w pozostałych osiach (do 6,1 ). W odniesieniu do osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa rezerwa wykonania została podzielona proporcjonalnie pomiędzy cel tematyczny 4, tj. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, i cel 7, tj. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Całkowite wydatki kwalifikowalne to środki EFRR oraz krajowe środki publiczne (środki z budżetu państwa, środki województw, środki innych jednostek samorządu terytorialnego) i prywatne, uznane za kwalifikowalne przez właściwą instytucję. Beneficjenci POPW: firmy, urzędy, naukowcy i …kolej Z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia o dotacje mogą się ubiegać m.in.: • przedsiębiorstwa typu start-up,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: