Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00354 007697 18992764 na godz. na dobę w sumie
Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta - ebook/pdf
Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-049-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Łukasz Siudak doktor nauk prawnych, radca prawny z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie nieruchomości i procesu inwestycyjnego; autor wielu artykułów w prasie branżowej; prowadzi kancelarię radcowską.
Książka stanowi zbiór orzeczeń dotyczących wybranej części prawa administracyjnego materialnego, z praktycznymi i najważniejszymi tezami pomocnymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów z zakresu ustaw:
prawo budowlane,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
o gospodarce nieruchomościami,
prawo ochrony środowiska,
o dostępie do informacji publicznej.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla aplikantów, którym będzie niezbędna przy sporządzaniu zarzutów materialnych do decyzji organów administracji i podczas egzaminu zawodowego, jak również dla:
architektów, którym wskaże możliwe interpretacje prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym, w którym będą uczestniczyć,
inwestorów budowlanych, którym pozwoli na optymalizację skutków samowoli budowlanej w celu uniknięcia kar administracyjnych,
inżynierów budownictwa, którym podpowie, jak poprawnie przygotować i złożyć projekt zamienny i jak rozumieć pojęcie istotne odstępstwo ,
urzędników administracji budowlanej, którym będzie przydatna podczas wydawania decyzji administracyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta Łukasz Siudak APLIKACJE PRAWNICZE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 listopada 2015 r. Wydawca Klaudia Szawłowska-Milczarek Wydawca Redaktor prowadzący Grażyna Polkowska-Nowak Redaktor prowadzący Opracowanie redakcyjne Joanna Tyszkiewicz-Żak Opracowanie redakcyjne Łamanie Andytex Łamanie Zdjęcie na okładce Projekt gra czny okładki i stron tytułowych iStock/bbourdages Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁ ASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl PLK IB ��K © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 © Copyright by ISBN: 978-83-264-9609-7 Wolters Kluwer SA, 2013 Wydane przez: ISBN: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Wydane przez: Wolters Kluwer SA 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 Dział Praw Autorskich e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 www.wolterskluwer.pl tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 księgarnia internetowa www.profinfo.pl e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Źródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 r . poz . 1409 z późn . zm .) Art . 3 [Definicje] – pkt 1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 3 [Definicje] – pkt 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 3 [Definicje] – pkt 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 3 [Definicje] – pkt 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 3 [Definicje] – pkt 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 3 [Definicje] – pkt 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 3 [Definicje] – pkt 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 3 [Definicje] – pkt 7a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 3 [Definicje] – pkt 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 3 [Definicje] – pkt 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 3 [Definicje] – pkt 10–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 3 [Definicje] – pkt 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 3 [Definicje] – pkt 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 4 [Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej (zasada wolności budowlanej)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 5 [Obiekt budowlany – zasady projektowania; zasady użytkowania; świadectwo charakterystyki energetycznej; osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej; rejestr osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin uprawniający do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej] – ust . 1 . . . . Art . 6 [Zagospodarowanie działek budowlanych lub terenów z obiektami budowlanymi lub ich zespołami] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.wolterskluwer.pl 15 16 17 19 30 31 32 33 37 39 43 47 51 55 57 57 60 61 64 5 Spis treści Art . 7 [Przepisy techniczno-budowlane] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 9 [Odstępstwo od przepisów techniczno- -budowlanych] . . . . . . . . . . Art . 17 [Uczestnicy procesu budowlanego] – pkt 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 20 [Obowiązki projektanta; wyłączenia; oświadczenie o sporządzeniu projektu] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 21a [Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie] – ust . 1 . . . . Art . 28 [Rozpoczęcie robót budowlanych; strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 29 [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 29 [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę] – ust . 2 pkt 1–1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 29a [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 30 [Zgłoszenie budowy; sprzeciw; nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 31 [Rozbiórka budynków, budowli, obiektów budowlanych; nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę; termin rozpoczęcia robót zabezpieczających i rozbiórkowych] – ust . 1 . . . Art . 32 [Warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 32 [Warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego] – ust . 1 pkt 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 32 [Warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego] – ust . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 33 [Zakres przedmiotowy pozwolenia na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych; załączniki do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 33 [Zakres przedmiotowy pozwolenia na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych; załączniki do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę] – ust . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 34 [Projekt budowlany – wymagania, elementy, zatwierdzenie; decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę] – ust . 3 . . . . . . . . . . . . . . Art . 34 [Projekt budowlany – wymagania, elementy, zatwierdzenie; decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę] – ust . 4 . . . . . . . . . . . . . . Art . 35 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę; kara] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 www.wolterskluwer.pl 65 65 67 68 68 69 73 81 85 86 88 89 92 95 96 97 98 98 99 Spis treści Art . 35a [Skarga do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę; wstrzymanie wykonania decyzji; kaucja na zabezpieczenie roszczeń inwestora] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 36a [Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę; decyzja o zmianie pozwolenia na budowę] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . Art . 39 [Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym objętym ochroną zabytków] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 40 [Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu; strony postępowania] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 41 [Rozpoczęcie budowy; zawiadomienie o terminie; prace przygotowawcze] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 45 [Dziennik budowy; dziennik montażu; dziennik rozbiórki] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 47 [Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście; decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości; zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 47 [Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście; decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości; zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy] – ust . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 47 [Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście; decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości; zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy] – ust . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 48 [Decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 48 [Decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych] – ust . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 48 [Decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych] – ust . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.wolterskluwer.pl 100 101 105 106 108 109 112 115 119 120 132 133 7 Spis treści Art . 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] – ust . 1 Art . 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] – ust . 1 pkt 1–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] – ust . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] – ust . 3 Art . 49b [Decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych; opłata legalizacyjna] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 49b [Decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych; opłata legalizacyjna] – ust . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 50 [Wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach innych niż określone w art . 48 ust . 1 lub w art . 49b ust . 1] – ust . 1 . . . . . . . . . . Art . 50 [Wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach innych niż określone w art . 48 ust . 1 lub w art . 49b ust . 1] – ust . 2 pkt 1–2 . . . Art . 50 [Wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach innych niż określone w art . 48 ust . 1 lub w art . 49b ust . 1] – ust . 3 . . . . . . . . . . Art . 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] – ust . 1 pkt 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] – ust . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] – ust . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] – ust . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 136 140 141 142 146 149 153 155 158 165 166 167 8 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art . 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] – ust . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] – ust . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 52 [Zasady ponoszenia kosztów wykonania decyzji] . . . . . . . . . . . . . . . Art . 54 [Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie – zawiadomienie organu o zakończeniu budowy] . . . . . . . . . . . . . . . Art . 55 [Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę – decyzja o pozwoleniu na użytkowanie] – ust . 1 pkt 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 56 [Zawiadomienie PIS i PSP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 57 [Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 59 [Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego; strona w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 59a [Kontrola budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 59c [Termin przeprowadzenia kontroli budowy; uczestnictwo inwestora w kontroli budowy] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 59f [Kara w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie obowiązkowej kontroli] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 61 [Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego] – pkt 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 66 [Decyzja o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym; decyzja o zakazie użytkowania obiektu] – ust . 1 pkt 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 67 [Nakaz rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 68 [Nakazy i zarządzenia związane z potrzebą opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi] . . Art . 69 [Stosowanie środków zabezpieczających w celu usunięcia niebezpieczeństwa] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.wolterskluwer.pl 169 170 171 174 176 177 179 182 183 184 185 186 188 191 192 194 9 Spis treści Art . 71 [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; zgłoszenie zmiany, sprzeciw] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 71a [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia; opłata legalizacyjna; decyzja nakazująca przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części] – ust . 1 pkt 1–2 . . . . . . . . . . . Art . 81c [Uprawnienia organów administracji architektoniczno- -budowlanej i nadzoru budowlanego] – ust . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USTAWA z dnia 27 marca 2003 r . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn .: Dz . U . z 2015 r . poz . 199 z późn . zm .) Art . 1 [Zakres przedmiotowy ustawy] – ust . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 2 [Definicje] – pkt 4–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 2 [Definicje] – pkt 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 2 [Definicje] – pkt 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 3 [Właściwość organów w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 4 [Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego . Tereny zamknięte] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 4 [Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego . Tereny zamknięte] – ust . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 6 [Ograniczenia sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 7 [Szczególne zasady procedowania aktów planistycznych] . . . . . . . . . Art . 9 [Uchwała o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 10 [Elementy uwzględniane i określane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy] – ust . 1 . . . Art . 11 [Procedura planistyczna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 14 [Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] – ust . 2 pkt 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] – ust . 2 pkt 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] – ust . 2 pkt 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 www.wolterskluwer.pl 194 196 197 199 203 204 205 206 206 208 209 210 211 213 214 215 216 216 217 218 Spis treści Art . 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] – ust . 2 pkt 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 16 [Zakres i skala projektu planu miejscowego] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . Art . 17 [Procedura planistyczna] – ust . 1 pkt 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 17 [Procedura planistyczna] – ust . 1 pkt 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 17 [Procedura planistyczna] – ust . 1 pkt 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 17 [Procedura planistyczna] – ust . 1 pkt 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 18 [Uwagi do projektu planu miejscowego] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 20 [Uchwalenie planu miejscowego] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 27 [Tryb zmiany aktu planistycznego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 28 [Nieważność aktu planistycznego] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 35 [Tymczasowe zagospodarowanie terenów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 36 [Skutki uchwalenia planu miejscowego] – ust . 1 pkt 1–2 . . . . . . . . . . Art . 36 [Skutki uchwalenia planu miejscowego] – ust . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 36 [Skutki uchwalenia planu miejscowego] – ust . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 37 [Obniżenie lub wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego] – ust . 1 . . . . . . . . . . . Art . 37 [Obniżenie lub wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego] – ust . 3 . . . . . . . . . . . Art . 50 [Zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego] – ust . 1 . . . . . . . . . . Art . 52 [Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 53 [Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 53 [Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] – ust . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 54 [Elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 56 [Ograniczenie możliwości odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 59 [Decyzja o warunkach zabudowy – istota] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . Art . 60 [Właściwość organów w sprawie decyzji o warunkach zabudowy . Biegły urbanista] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] – ust . 1 . . . . . Art . 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] – ust . 1 pkt 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] – ust . 1 pkt 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] – ust . 1 pkt 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] – ust . 1 pkt 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.wolterskluwer.pl 219 220 221 222 223 223 224 225 226 227 230 230 231 233 234 235 236 239 240 241 242 242 243 247 248 252 253 254 255 11 Spis treści USTAWA z dnia 3 października 2008 r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 r . poz . 1235 z późn . zm .) Art . 59 [Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 62 [Kwestie analizowane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] – ust . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 63 [Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 64 [Obowiązek zasięgnięcia opinii] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 66 [Treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 71 [Istota decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] – ust . 1 . . . . . Art . 72 [Przypadki, w których wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązkowe] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 74 [Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 77 [Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedzone przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 80 [Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] – ust . 1 . . Art . 82 [Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] – ust . 1 . . . . . Art . 84 [Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] – ust . 1 . . . . . . . . . . . USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r . o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn .: Dz . U . z 2015 r . poz . 782 z późn . zm .) Art . 6 [Cele publiczne] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 62 [Treść umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 63 [Dodatkowe terminy i opłaty] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 64 [Termin wnoszenia opłat dodatkowych] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 93 [Warunki dopuszczalności podziału nieruchomości] – ust . 1 . . . . . Art . 98 [Wydzielenie działek pod drogi] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 98a [Opłata adiacencka] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 112 [Wywłaszczenie nieruchomości] – ust . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 124 [Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości] – ust . 1 . . . . 12 www.wolterskluwer.pl 259 261 262 264 267 270 272 273 273 274 276 276 278 279 281 281 282 284 284 288 289 Spis treści Art . 129 [Ustalenie odszkodowania] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 137 [Zbędność na cel wywłaszczenia] – ust . 1 pkt 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 140 [Zwrot odszkodowania lub nieruchomości zamiennej] – ust . 1 . . . Art . 144 [Opłaty adiacenckie] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 145 [Ustalenie opłaty adiacenckiej] – ust . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 146 [Wysokość opłaty adiacenckiej] – ust . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 154 [Wybór podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r . – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 r . poz . 1232 z późn . zm .) Art . 180 [Dopuszczalność eksploatacji instalacji] – pkt 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 184 [Treść wniosku o wydanie pozwolenia] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 185 [Strony postępowania o wydanie pozwolenia] – ust . 1 . . . . . . . . . . . Art . 195 [Fakultatywne cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia bez odszkodowania] – ust . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 363 [Decyzja nakazująca czynności zmierzające do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . Art . 367 [Kompetencje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 293 293 294 297 299 299 301 302 303 304 305 306 USTAWA z dnia 6 września 2001 r . o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . poz . 782 z późn . zm .) Art . 1 [Definicja informacji publicznej; zakres obowiązywania ustawy] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 14 [Forma udostępnienia informacji publicznej] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . Art . 16 [Stosowanie przepisów k .p .a .] – ust . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 312 316 Wykaz orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 www.wolterskluwer.pl 13 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne k.c. k.p.a. k.p.c. p.o.ś. pr. bud. u.d.i.p. u.g.n. u.p.z.p. u.u.i.ś. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r . – Kodeks cywilny (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . poz . 121 z późn . zm .) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r . – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 r . poz . 267 z późn . zm .) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r . – Kodeks postępowania cywil- nego (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . poz . 101 z późn . zm .) – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r . – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 r . poz . 1232 z późn . zm .) – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 poz . 1409 z późn . zm .) – ustawa z dnia 6 września 2001 r . o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . poz . 782 z późn . zm .) – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r . o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn .: Dz . U . z 2015 r . poz . 782 z późn . zm .) – ustawa z dnia 27 marca 2003 r . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn .: Dz . U . z 2015 r . poz . 199 z późn . zm .) – ustawa z dnia 3 października 2008 r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 r . poz . 1235 z późn . zm .) Inne skróty BIP LEX mpzp NSA – Biuletyn Informacji Publicznej – system informacji prawnej wydawnictwa Wolters Kluwer – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Naczelny Sąd Administracyjny www.wolterskluwer.pl 15 Wykaz skrótów ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódz- OSP OwSS PINB Prok. i Pr. SA SN TK WSA WIOŚ kich sądów administracyjnych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – Prokuratura i Prawo – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Wojewódzki Sąd Administracyjny – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Źródła Centralna Baza Orzeczeń Administracyjnych Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2013, nr 4, s . 172 Orzeczenia i przetworzone informacje włas ne 16 www.wolterskluwer.pl Wstęp WstępWstęp Publikacja obejmuje omówienia najważniejszych tez orzeczniczych Na- czelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów admini- stracyjnych, których znajomość niezbędna jest do postawienia zarzutów materialnych względem decyzji administracyjnych w obszarze wyselek- cjonowanych aktów prawnych . Zbiór orzeczeń obejmuje węzłowe problemy, jakie występują w stoso- waniu prawa materialnego w zakresie: ■ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 r . poz . 1409 z późn . zm .), po obszernej nowelizacji i zmianach, które weszły w życie dnia 28 czerwca 2015 r .; ■ ustawy z dnia 27 marca 2003 r . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn .: Dz . U . z 2015 r . poz . 199 z późn . zm .); ■ ustawy z dnia 3 października 2008 r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro- dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 r . poz . 1235 z późn . zm .); ■ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r . o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn .: Dz . U . z 2015 r . poz . 782 z późn . zm .); ■ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 r . poz . 1232 z późn . zm .); ■ ustawy z dnia 6 września 2001 r . o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . poz . 782 z późn . zm .) . Stan prawny na dzień 1 listopada 2015 r . uwzględnia także ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r . o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmoc- nieniem narzędzi ochrony krajobrazu w zakresie „reklamy”, która we- szła w życie z dniem 11 września 2015 r . 17 www.wolterskluwer.pl Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane 3 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 r . poz . 1409 z późn . zm .) Art. 3 pr. bud. [Definicje] Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych […] . Status prawno-budowlany ogrodzenia ■ Urządzenie budowlane niewymagające uzgodnienia z zarządcą drogi Wyrok WSA w Kielcach z dnia 29 stycznia 2015 r., II SA/Ke 1056/14 Skoro ogrodzenie nie jest obiektem budowlanym w rozumieniu prze- pisów ustawy z 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane (tekst jedn .: Dz . U . z 2010 r . Nr 243, poz . 1623 ze zm .), nie mogą stosować się do niego prze- pisy art . 43 ust . 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r . o drogach publicz- nych (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 r . poz . 260), dotyczące uprzedniej zgody zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości bliż- szej w stosunku do drogi niż okreś lona w ustawie . LEX nr 1643880 19 www.wolterskluwer.pl Art. 3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ■ Odmiennie w sprawie podatkowej – jest także budowlą Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 2 września 2014 r., I SA/Bd 682/14 Ogrodzenie działki już zabudowanej jest urządzeniem technicznym, związanym z istniejącymi na działce zabudowaniami zgodnie z defi- nicją urządzenia zawartą w art . 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane (Dz . U . z 2013 r . poz . 1409 ), ale jest też budowlą w ro- zumieniu art . 3 pkt 3 tej ustawy, wchodzącą w zakres szerokiego pojęcia obiektu budowlanego . LEX nr 1524737 ■ Odmiennie w zależności od zabudowy działki Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2011 r., II OSK 1792/10 Stosownie do definicji zawartej w art . 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane (tekst jedn .: Dz . U . z 2006 r . Nr 156, poz . 1118 ze zm .) ogrodzenie działki już zabudowanej jest urządzeniem technicznym, związanym z istniejącymi na działce zabudowaniami . Realizacja ogro- dzenia działki zabudowanej nie jest tożsama z wykonaniem ogrodzenia na działce niezabudowanej, w tej ostatniej sytuacji powstaje bowiem obiekt, o jakim mowa w art . 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane . LEX nr 1134674 ■ Odmiennie w zakresie oceny in causa Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 2 września 2014 r., I SA/Bd 682/14 Ogrodzenie działki już zabudowanej jest urządzeniem technicznym, związanym z istniejącymi na działce zabudowaniami zgodnie z defi- nicją urządzenia zawartą w art . 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane (Dz . U . z 2013 r . poz . 1409), ale jest też budowlą w rozumieniu art . 3 pkt 3 tej ustawy, wchodzącą w zakres szerokiego pojęcia obiektu budowlanego . LEX nr 1524737 20 www.wolterskluwer.pl Prawo budowlane Art. 3 ■ Odmiennie w zakresie cechy – ogrodzenie bez cech trwałości nie jest obiektem budowlanym Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 września 2005 r., VII SA/Wa 126/05 Nie sposób uznać za obiekt budowlany siatki z PCV o wysokości 30 cm za- mocowanej do drewnianych słupków . Zarówno bowiem sama konstrukcja tego wygrodzenia będąca technicznie prowizoryczną i nietrwałą, jak i użyte materiały oraz funkcja mająca na celu zabezpieczenie trawy przed depta- niem wskazuje, że nie jest to obiekt budowlany o jakim mowa w art . 3 pkt 1 Prawa budowlanego . Jest to wprawdzie wydzielenie przestrzeni ale nie sta- nowiące ogrodzenia o jakim mowa w art . 29 ust 1 pkt 22 ustawy . LEX nr 195001 Status roślinności (jałowiec) – uszkodzenie w procesie budowlanym Wyrok WSA w Lublinie z dnia 23 stycznia 2014 r., II SA/Lu 578/13 Roślinność – w tym w postaci krzewu jałowca – nie stanowi obiektu budowlanego powstałego na skutek robót budowlanych, nie może być badana w ramach postępowania prowadzonego przez organ nadzoru bu- dowlanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane (tekst jedn .: Dz . U . z 2010 r . Nr 243, poz . 1623 ze zm .) . Zagad- nienie to mieści się w granicach sporu o charakterze cywilnoprawnym i może być przedmiotem postępowania przed sądem powszechnym . LEX nr 1502413 Status prawnopodatkowy i prawnobudowlany paneli fotowoltanicznych Wyrok WSA w Opolu z dnia 16 października 2013 r., I SA/Op 327/13 Panele (ogniwa) fotowoltaiczne służą wytwarzaniu energii promienio- wania słonecznego w energię elektryczną . Kolektory słoneczne służą zamianie energii promieniowania słonecznego w ciepło . Bezpodstawne jest twierdzenie, iż panele (ogniwa) fotowoltaiczne spełniają warunek 21 www.wolterskluwer.pl Art. 3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. akcesoryjności wobec obiektów budowlanych elektrowni słonecznej oraz ich technicznego związania z tymi obiektami . Takie twier- dzenie wynika najpewniej z niezrozumienia problematyki budowy tego typu urządzeń, bowiem obiekt taki jak elektrownia słoneczna w rzeczywistości nie istnieje [są to bowiem jedynie panele (ogniwa) fotowoltaiczne, które oddają całą przetworzoną energię elektryczną bezpośrednio do sieci energetycznej] . Nie ma zatem w rzeczywistości czegoś takiego jak obiekt budowlany w postaci elektrowni słonecznej . W terminologii paneli (ogniw) fotowoltaicznych nie egzystuje pojęcie elektrowni słonecznej, a istnieją tylko urządzenia paneli (ogniw) fo- towoltaicznych, które przetwarzając energię promieniowania słonecz- nego w energię elektryczną oddają ja bezpośrednio do sieci elektro- energetycznej . LEX nr 1389613 Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej nie jest przebudową obiektu budowlanego Wyrok WSA w Warszawa z dnia 22 listopada 2012 r., VII SA/Wa 1647/12 Przebudowanie wewnętrznej instalacji wodnokanalizacyjnej nie może być zakwalifikowane jako przebudowa obiektu budowlanego w rozu- mieniu art . 3 pkt 7a w zw . z art . 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 r . poz . 1409) . Zmieniając jedynie wewnętrzny wygląd pomieszczeń (np . poprzez przeniesienie urządzeń sanitarnych w inne miejsce), w żadnej mierze nie zmienia się rzeczywistych parametrów użytkowych lub technicznych całości bu- dynku, nie wpływa na jego kubaturę, powierzchnię zabudowy, wyso- kość, długość, szerokość, liczbę kondygnacji itp . LEX nr 1338820 Dopisek Ł .S . – orzeczenie częściowo nieaktualne w zakresie obowiązków inwe- stora; od dnia 28 czerwca 2015 r . budowa instalacji elektroenergetycznych, wo- dociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia organowi budowlanemu . Z wyjątkiem wska- zanym w art . 29 ust . 3 i 4 pr . bud . (obszar Natura 2000 oraz wykonywanych przy zabytkach) . 22 www.wolterskluwer.pl Prawo budowlane Art. 3 Studnia głębinowa ■ Studnia głębinowa nie jest budowlą Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 sierpnia 2012 r., II SA/Go 490/12 Nie ma podstaw prawnych, aby studnię głębinową zakwalifikować jako budowlę, o której mowa w art . 3 pkt 1b [dopisek Ł .S . – obecnie artykuł „technicznie” zmieniony; punkty uchylone] w zw . z art . 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane (tekst jedn .: Dz . U . z 2010 r . Nr 243, poz . 1623 ze zm .) . LEX nr 1224008 ■ Studnia głębinowa jest budowlą Wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 grudnia 2013 r., II SA/Kr 1109/13 Zawarte w art . 3 pkt 3 i pkt 9 pr . bud . definicje nie mają charakteru zamkniętego: wymieniono w nich jedynie przykładowo obiekty odpo- wiadające danej kategorii . Zakwalifikowanie zatem do danej kategorii obiektu w niej niewymienionego musi stanowić wynik oceny porów- nawczej . Definicje, o których mowa, nie są też definicjami rozłącznymi, co oznacza, że obiekt będący urządzeniem budowalnym może być także budowlą, o ile spełnia cechy przypisane budowli . Tą cechą wyróżniającą jest funkcjonalna i techniczna samodzielność budowli . Studnia głębi- nowa jest właśnie takim samodzielnym obiektem budowlanym . LEX nr 1493057 ■ Studnia głębinowa jest urządzeniem budowlanym Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 sierpnia 2010 r., IV SA/Po 140/10 Studnia głębinowa, z której woda służy lub ma służyć celom zgodnym z przeznaczeniem budynku, jest z nim funkcjonalnie związana i sta- nowi urządzenie budowlane w rozumieniu art . 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane (tekst jedn .: Dz . U . z 2006 r . Nr 156, poz . 1118 ze zm .) . Związek ten nie stoi jednak na przeszkodzie uznaniu, że studnia głębinowa jest jednocześnie – samodzielnym – obiektem budowlanym . Mając na uwadze rodzaj obiektów wymienionych przy- 23 www.wolterskluwer.pl Art. 3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. kładowo w art . 3 pkt 3 pr . bud . jako budowle, przyjąć należy bowiem, że studnia głębinowa należy do tej właśnie kategorii obiektów budowla- nych . Konsekwencją uznania studni głębinowej za urządzenie budow- lane i jednocześnie za budowlę jest poddanie robót budowlanych zwią- zanych z jej wykonaniem wymogom ustawy – Prawo budowlane . LEX nr 737866 Dopisek Ł .S . – orzeczenia częściowo nieaktualne w zakresie obowiązków inwestora; od dnia 28 czerwca 2015 r . wykonywanie obudowy ujęć wód podziemnych nie wy- maga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia . Z wyjątkiem wskazanym w art . 29 ust . 3 i 4 pr . bud . (obszar Natura 2000 oraz wykonywanych przy zabytkach) . Tunel foliowy ■ Tunel foliowy połączony z gruntem wymaga pozwolenia na budowę Wyrok WSA w Krakowie z dnia 22 grudnia 2008 r., II SA/Kr 1139/08 Tunele foliowe trwale połączone z gruntem, jak również wyposażone w in- stalację grzewczą mieszczą się w definicji obiektu budowlanego z art . 3 pkt 1 lit . b pr . bud . [dopisek Ł .S . – obecnie artykuł „technicznie” zmie- niony; punkty uchylone], gdyż stanowią budowlę stanowiącą całość tech- niczno – użytkową wraz z instalacjami urządzeniami . Dlatego stosownie do art . 28 w zw . z art . 3 pkt 7 pr . bud ., roboty budowlane polegające na budowie obiektu budowlanego w postaci tuneli foliowych mogą być rozpo- częte jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę . LEX nr 503872 ■ A contrario tunel niepołączony z gruntem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę Wyrok NSA z dnia 11 października 2006 r., II OSK 1099/05 Tunel foliowy niepołączony trwale z gruntem nieposiadający jakichkol- wiek instalacji, nie odpowiadając pojęciu budowli, nie może być uznany za tymczasowy obiekt budowlany, o jakim mowa w art . 3 pkt 5 pr . bud ., a zatem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę czy też doko- nania zgłoszenia . ONSAiWSA 2008, nr 1, poz . 17 24 www.wolterskluwer.pl Prawo budowlane Art. 3 ■ Odmiennie Wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2000 r., IV SA 2178/97 Inwestycja w postaci tunelu foliowego połączonego trwale z gruntem odpowiada pojęciu obiektu tymczasowego i wymaga pozwolenia na bu- dowę przed rozpoczęciem robót budowlanych . LEX nr 657193 Klatka dla zwierząt – status budowlany Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2009 r., II OSK 1800/07 Klatki, które są przeznaczone do trzymania w nich zwierząt futerko- wych, nie są obiektami budowlanymi, ale tylko wówczas, kiedy nie korzystają z trwałego zadaszenia w postaci wiat . Oznacza to, że samo- dzielnie klatki nie stanowią obiektu budowlanego, lecz już wiata sta- nowiąca ich zadaszenie jest obiektem budowlanym zarówno w świetle ustawy z dnia 24 października 1974 r . – Prawo budowlane (Dz . U . Nr 38, poz . 229 ze zm .) jak i obecnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane (Dz . U . z 2006 r . Nr 156, poz . 1118 ze zm .) . LEX nr 537732 Dopisek Ł .S . – orzeczenia częściowo nieaktualne w zakresie obowiązków inwe- stora; od dnia 28 czerwca 2015 r . budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2 na działce zbudowanej budynkiem mieszkalnym lub przeznaczonym pod budow- nictwo mieszkaniowe z zastrzeżeniem warunku w ust . 1 pkt 2c art . 29 pr . bud . nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia . Z wyjątkiem wskazanym w art . 29 ust . 3 i 4 pr . bud . (obszar Natura 2000 oraz wykonywanych przy zabyt- kach) . Jednak wiata, zgodnie z nową definicją obiektu budowlanego, musi być „wzniesiona z użyciem wyrobów budowlanych” . Skarpa ziemi nie jest budowlą Wyrok WSA w Lublinie z dnia16 grudnia 2008 r., II SAB/Lu 59/08 Wykonanie skarpy poprzez zgromadzenie na nieruchomości ziemi w celu wyrównania terenu nie jest budowlą w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane (tekst jedn .: Dz . U . z 2006 r . Nr 156, poz . 1118 ze zm .), ponieważ nie spełnia warunku całości techniczno-użytkowej . LEX nr 541222 25 www.wolterskluwer.pl Art. 3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Wiata dobudowana do obiektu jest odrębnym obiektem budowlanym Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2008 r., II SA/Bd 328/08 Wiata dobudowana do istniejącego budynku mieszkalnego jest od- rębnym obiektem budowlanym – spełniającym inną funkcję niż bu- dynek mieszkalny . LEX nr 514538 Dopisek Ł .S . – orzeczenia częściowo nieaktualne w zakresie obowiązków inwe- stora; od dnia 28 czerwca 2015 r . budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2 na działce zbudowanej budynkiem mieszkalnym lub przeznaczonym pod budow- nictwo mieszkaniowe z zastrzeżeniem warunku w ust . 1 pkt 2c art . 29 pr . bud . nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia . Z wyjątkiem wskazanym w art . 29 ust . 3 i 4 pr . bud . (obszar Natura 2000 oraz wykonywanych przy zabyt- kach) . Jednak wiata, zgodnie z nową definicją obiektu budowlanego, musi być „wzniesiona z użyciem wyrobów budowlanych” . Regał ażurowy na drewno nie jest obiektem budowlanym Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2007 r., II SA/Gd 348/07 Ocena czy dany konkretnie zrealizowany obiekt jest obiektem budow- lanym w rozumieniu prawa budowlanego, musi być dokonana przy uwzględnieniu szeregu elementów, takich jak: jego wielkość, miejsce usytuowania oraz sposób wykorzystywania i wpływu na ograniczenia prawa właś ciciela sąsiedniej nieruchomości . Wolnostojący regał, ażu- rowej konstrukcji, niezwiązany trwale z gruntem, służący do sezono- wego przechowywania drewna kominkowego oraz narzędzi nie może być uznany za obiekt budowlany w rozumieniu art . 1 i 3 pr . bud . LEX nr 1025313 Barakowóz ■ Barakowóz jest obiektem budowlanym Wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 maja 2007 r., VII SA/Wa 486/07 1 . To, że okreś lony obiekt budowlany, a mianowicie barakowóz o kon- strukcji drewnianej, został wykonany w znacznej części lub nawet w ca- 26 www.wolterskluwer.pl Prawo budowlane Art. 3 łości w innym miejscu, a następnie przeniesiony i usytuowany w innym miejscu, nie może uzasadniać wniosku, że nie jest to budowa rozumiana jako wykonywanie obiektu budowlanego w okreś lonym miejscu . W takim przypadku wykonywanie obiektu budowlanego polega na usytuowaniu obiektu w okreś lonym miejscu z zamiarem korzystania z niego . 2 . Obiekty kontenerowe są obiektami budowlanymi w rozumieniu art . 3 pkt 1 lit . b i pkt 3 [dopisek Ł .S . – obecnie artykuł „technicznie” zmie- niony; punkty uchylone] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane (tekst jedn .: Dz . U . z 2006 r . Nr 156, poz . 1118 ze zm .), ich budowa nie wymaga pozwolenia na budowę tylko wówczas, gdy są przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych i w celu ich wykonania (art . 29 ust . 1 pkt 24 pr . bud .) . Barakowóz, podobnie jak obiekt kontenerowy, służący rekreacji jest obiektem budowlanym, a jego wzniesienie wymaga pozwolenia na budowę . LEX nr 336735 Dopisek Ł .S . – orzeczenia częściowo nieaktualne w zakresie obowiązków inwestora; od dnia 28 czerwca 2015 r . budowa wolno stojących parterowych budynków rekre- acji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypo- czynku, o powierzchni zabudowy 35 m2 na działce o powierzchni co najmniej 500 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia . Z wyjątkiem wska- zanym w art . 29 ust . 3 i 4 pr . bud . (obszar Natura 2000 oraz wykonywanych przy zabytkach) . Jednak barakowóz jako obiekt budowlany musi być, zgodnie z nową definicją obiektu budowlanego, wzniesiony „z użyciem wyrobów budowlanych” . ■ Odmiennie – barakowóz jest tymczasowym obiektem budowlanym Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 października 2009 r., II SA/Gd 452/09 Obiekty budowlane nietrwale związane z gruntem, w tym barakowozy bę- dące stosownie do treści art . 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane (Dz . U . z 2006 r . Nr 156, poz . 1118 ze zm .) tymczasowymi obiektami budowlanymi, prawidłowo należy zakwalifikować jako wyma- gające pozwolenia na budowę zgodnie z art . 28 ust . 1 Prawa budowlanego . LEX nr 572252 Dopisek Ł .S . – teza częściowo, tj . w zakresie wymogu uzyskania pozwolenia na bu- dowę, nieaktualna . 27 www.wolterskluwer.pl Art. 3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ■ Rozbudowany barakowóz nie jest obiektem tymczasowym Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2007 r., II OSK 652/06 Obiekt stanowiący domek letniskowy wybudowany z wykorzystaniem barakowozu i elementów drewnianych oraz dachu z papy w żadnym wypadku nie może być uznany za tymczasowy obiekt budowlany, który jest przeznaczony do czasowego tylko użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki (art . 3 pkt 5 pr . bud . w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania zaskarżonej decyzji) . Sposób skonstruowania spornego obiektu, jego przeznaczenie i wieloletni okres użytkowania świadczą, iż nie jest to obiekt tymczasowy . LEX nr 505594 Dopisek Ł .S . – orzeczenie częściowo nieaktualne w zakresie obowiązków inwe- stora; od dnia 28 czerwca 2015 r . budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy 35 m2 na działce o powierzchni co naj - mniej 500 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia . Z wy- jątkiem wskazanym w art . 29 ust . 3 i 4 pr . bud . (obszar Natura 2000 oraz wyko- nywanych przy zabytkach) . Jednak przyczepa jako obiekt budowlany musi być, zgodnie z nową definicją obiektu budowlanego, „wzniesiona z użyciem wyrobów budowlanych” . Przyczepa jako obiekt budowlany Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2009 r., II OSK 1774/07 Jeżeli przyczepa campingowa nie została dopuszczona do ruchu dro- gowego (brak zarówno dowodu rejestracyjnego, jak i aktualnych badań technicznych), ponadto, została do niej doprowadzona energia elektryczna, wybudowane zostało nad przyczepą zadaszenie, zaś obok jest taras, na który prowadzi bezpośrednio wyjście z przyczepy cam- pingowej, oznacza to, że jest to obiekt budowlany służący celom re- kreacyjno-wypoczynkowym, czyli w żadnym przypadku nie jest to pojazd w świetle art . 2 pkt 50 cyt . ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r . – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn .: Dz . U . z 2005 r . Nr 108, poz . 908 z późn . zm .) . LEX nr 537719 28 www.wolterskluwer.pl Prawo budowlane Art. 3 Dopisek Ł .S . – orzeczenie częściowo nieaktualne w zakresie obowiązków inwe- stora; od dnia 28 czerwca 2015 r . budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy 35 m2 na działce o powierzchni co naj - mniej 500 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia . Z wy- jątkiem wskazanym w art . 29 ust . 3 i 4 pr . bud . (obszar Natura 2000 oraz wyko- nywanych przy zabytkach) . Jednak przyczepa jako obiekt budowlany musi być zgodnie z nową definicją obiektu budowlanego „wzniesiona z użyciem wyrobów budowlanych” . Szlaban elektroniczny nie jest obiektem budowlanym Wyrok NSA O/Białystok z dnia 10 grudnia 2002 r., SA/Bk 1099/02 Szlaban elektroniczny nie jest obiektem budowlanym w rozumieniu art . 3 pkt 1 pr . bud . LEX nr 705631 Rów melioracyjny nie jest obiektem budowlanym Wyrok NSA O/Kraków z dnia 11 marca 2003 r., II SA/Kr 1020/02 Rowy nie są budowlami hydrotechnicznymi, czyli obiektami budowla- nymi, a jedynie urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, które mieszczą się w dyspozycji przepisu art . 29 ust . 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane (tekst jedn .: Dz . U . z 2000 r . Nr 106 poz . 1126 ze zm .) . LEX nr 699928 Dopisek Ł .S . – obecnie ust . 2 pkt 9 pr . bud ., ale pozostają poza zakresem przepisu art . 66 tej ustawy . Status prawno-budowlany garażu Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 1 lutego 2007 r., II SA/Gl 423/06 Dla zakwalifikowania obiektu do kategorii garażu istotne znaczenie ma jego funkcja . Mianowicie, garażem jest obiekt, służący do przechowy- wania i bieżącej niezawodowej obsługi samochodów . Nie ma zaś znaczenia konstrukcja obiektu, gdyż może to być także obiekt otwarty – bez ścian zewnętrznych . Niezależnie od powierzchni zabudowy, konstrukcji, posia- 29 www.wolterskluwer.pl Art. 3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. dania ścian zewnętrznych, obiekt ten podlegał wymogom w zakresie obo- wiązku uzyskania pozwolenia na budowę z mocy art . 28 ust . 1 pr . bud . LEX nr 930283 Dopisek Ł .S . – orzeczenia częściowo nieaktualne w zakresie obowiązków inwe- stora; od dnia 28 czerwca 2015 r . budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarskich, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 po- wierzchni działki, nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz wymaga zgłoszenia . Z wyjątkiem wskazanym w art . 29 ust . 3 i 4 pr . bud . (obszar Natura 2000 oraz wykonywanych przy zabytkach) . Jednak garaż jako obiekt budowlany musi być, zgodnie z nową definicją obiektu budowlanego, wzniesiony „z użyciem wyrobów budowlanych” . Schody zewnętrzne są obiektem budowlanym Wyrok NSA O/Poznań z dnia 12 czerwca 2001 r., II SA/Po 398/00 Zewnętrzne, kręte schody stalowe trwale związane z chodnikiem, usy- tuowane przy budynku handlowo-mieszkalnym, wiodące do mieszkania na piętrze stanowią obiekt budowlany, a konkretnie budowlę (art . 3 pkt 1 lit . b [dopisek Ł .S . – obecnie artykuł „technicznie” zmieniony; punkty uchylone] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane, Dz . U . Nr 89, poz . 414 ze zm .) . LEX nr 656170 Art. 3 pr. bud. [Definicje] Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: […] 2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach […] . Budynek gospodarski – pojęcie trwałego związania budynku z gruntem Wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2013 r., II SA/Łd 205/13 Dla przyjęcia trwałego związania obiektu budowlanego z gruntem w ro- zumieniu art . 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . – Prawo budowlane 30 www.wolterskluwer.pl Prawo budowlane Art. 3 (tekst jedn
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: