Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00477 006955 20323113 na godz. na dobę w sumie
Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1881
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0173-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz to książka, w której kompleksowo omówiono instytucje polskiej procedury cywilnej. W książce skomentowano wszystkie zmiany do Kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie do 7 lipca 2013 r. Ostatnią zmianą, która została omówiona w publikacji, jest właśnie nowela z 10 maja 2013 r. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. obowiązku podania w piśmie procesowym numeru PESEL i NIP powoda będącego osobą fizyczną, a także numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w jego braku innego numeru we właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda będącego osobą prawną (chodzi właśnie o zredukowanie pomyłek sądowych), wprowadzenia sankcji za świadome podanie błędnych danych w pierwszym piśmie procesowym, a także wzmocnienia sytuacji dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto w książce zamieszczono również informacje o zmianie do Kodeksu postępowania cywilnego z 13 czerwca 2013 r. (druk sejmowy nr 1272). W chwili oddawania książki do druku zmiana ta nie została jeszcze  podpisana przez Prezydenta RP. Proponowane zmiany zmierzają do usunięcia sprzeczności między treścią art. 165 § 2 i 11355 k.p.c. a przepisem art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ustanawiającym zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

Publikacja została opracowana przez specjalistów z zamysłem skoncentrowania się na problemach najistotniejszych z praktycznego punktu widzenia. Uwagi zawarte w komentarzu uwzględniają spojrzenie na stosowanie przepisów regulujących postępowanie cywilne zarówno sędziego, jak i pełnomocnika. Autorzy przy omawianiu poszczególnych przepisów opierali się przede wszystkim na aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.


 

Niniejsza publikacja to komentarz pisany przez praktyków dla praktyków. Redaktorem naukowym książki jest dr hab. Małgorzata Manowska – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, od października 2013 r. profesor Uczelni Łazarskiego; autorka wielu cenionych opracowań z procedury cywilnej, od lat kształcąca aplikantów sądowych, radcowskich, adwokackich i notarialnych. Autorami książki są przedstawiciele różnych zawodów prawniczych: sędziowie, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz radca prawny.

 

Publikacja jest adresowana do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników oraz aplikantów tych zawodów prawniczych.


Wygodne jednotomowe wydanie, a także przejrzysty wewnętrzny układ tej publikacji ułatwiają zapoznanie się  ze skomplikowanymi instytucjami procedury cywilnej bez potrzeby korzystania z innych publikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Andrzej Adamczuk • Małgorzata Manowska • Piotr Pruś Marcin Radwan • Małgorzata Sieńko • Ewa Stefańska pod redakcją Małgorzaty Manowskiej Wydanie 2 Stan prawny na 1 lipca 2013 roku Warszawa 2013 Poszczególne działy komentarza opracowali: Andrzej Adamczuk: art. 758–7751, 796–8402, 841–1088 Małgorzata Manowska: art. 1–14, 64–110, 127, 187–205, 207, 217, 316–4161, 425–458, 478–47927, 480–50537 Piotr Pruś: art. 506–6948, 1106–11102, 1111–1116, 1139–1142, 1154–1217 Marcin Radwan: art. 7951–7959, 8403, 1097–11051, 1117–1138, 1143–115312 Małgorzata Sieńko: art. 117–124, 227–315, 4241–42412, 716–729, 776–795 Ewa Stefańska: art. 15–634, 125–1262, 128–186, 206, 208–2161, 218–226, 459–47716, 47928–47978, 730–757, 11103–11104 Redaktor prowadzący: Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Gierłowska, Anna Dudzik, Joanna Ołówek, Agnieszka Zagozda Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Anna Gogolewska © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. Warszawa 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0173-9 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 O Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – ustawa z 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne (art. 1–14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Część pierwsza POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE KSIĘGA PIERWSZA. PROCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 TYTUŁ I. Sąd (art. 15–54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Dział I. Właściwość sądu (art. 15–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Przepis wstępny (art. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (art. 16–26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Oddział 1. Podstawy właściwości (art. 16–18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (art. 19–26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Rozdział 2. Właściwość miejscowa (art. 27–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Oddział 1. Właściwość ogólna (art. 27–30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Oddział 2. Właściwość przemienna (art. 31–371) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Oddział 3. Właściwość wyłączna (art. 38–42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Oddział 4. Przepisy szczególne (art. 43–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Dział II. Skład sądu (art. 47–471) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Dział III. Wyłączenie sędziego (art. 48–54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 TYTUŁ II. Prokurator (art. 55–60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 TYTUŁ III. Organizacje pozarządowe (art. 61–63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 TYTUŁ IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (art. 631–632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 TYTUŁ IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (art. 633–634) . . . . . . . 139 TYTUŁ IV. Strony (art. 64–97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 64–71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Dział II. Współuczestnictwo w sporze (art. 72–74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Dział III. Interwencja główna i uboczna (art. 75–83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Dział IV. Przypozwanie (art. 84–85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Pełnomocnicy procesowi (art. 86–97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Dział V. Koszty procesu (art. 98–124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 TYTUŁ V. Zwrot kosztów procesu (art. 98–110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Dział I. Dział II. Pomoc prawna z urzędu (art. 111–124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 www.lexisnexis.pl 5 Spis treści Dział I. Dział II. TYTUŁ VI. Postępowanie (art. 125–42412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (art. 125–183) . . . . . . . 223 Rozdział 1. Pisma procesowe (art. 125–1305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Rozdział 2. Doręczenia (art. 131–147) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (art. 148–163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Rozdział 4. Terminy (art. 164–166) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 167–172) . . . . . . . . . . . . 304 Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art. 173–183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Postępowanie przed sądami pierwszej instancji (art. 1831–226) . . . . . 335 Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (art. 1831–186) . . . . . . . . . 340 Oddział 1. Mediacja (art. 1831–18315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (art. 184–186) . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Rozdział 2. Pozew (art. 187–205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Rozdział 3. Rozprawa (art. 206–226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Dział III. Dowody (art. 227–315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (art. 227–234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (art. 235–309) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 235–243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Oddział 2. Dokumenty (art. 244–257) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Oddział 3. Zeznania świadków (art. 258–277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Oddział 4. Opinia biegłych (art. 278–291) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Oddział 5. Oględziny (art. 292–298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Oddział 6. Przesłuchanie stron (art. 299–304) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Oddział 7. Inne środki dowodowe (art. 305–309) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (art. 310–315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Dział IV. Orzeczenia (art. 316–366) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Rozdział 1. Wyroki (art. 316–353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 Oddział 1. Wydanie wyroku (art. 316–332) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (art. 333–338) . . . . . . 534 Oddział 3. Wyroki zaoczne (art. 339–349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków Dział V. (art. 350–353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 Rozdział 1a. Nakazy zapłaty (art. 3531–3532) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Rozdział 2. Postanowienia sądu (art. 354–3621) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (art. 363–366) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Środki odwoławcze (art. 367–398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 Rozdział 1. Apelacja (art. 367–391) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Rozdział 11. Kasacja (art. 392–39320) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 Rozdział 2. Zażalenie (art. 394–398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 Dział Va. Skarga kasacyjna (art. 3981–39821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 39822–39823) . . . . . . 690 Dział VI. Wznowienie postępowania (art. 399–4161) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 Dział VII. Rewizja nadzwyczajna (art. 417–424) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego Dział I. orzeczenia (art. 4241–42412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 TYTUŁ VII. Postępowania odrębne (art. 425–50537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 Postępowanie w sprawach małżeńskich (art. 425–452) . . . . . . . . . . . . 762 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 425–435) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (art. 436–446) . . . . . . . . . . . . . . . . 769 Rozdział 3. Inne sprawy (art. 447–452) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 6 www.lexisnexis.pl Spis treści Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453–458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459–47716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 459–476) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 477–4777) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778–47716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478–479) . . . 841 Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art. 4791–47935) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 4791–47927) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (uchylony) 847 Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47936–47945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 47946–47956) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (art. 47957–47967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego Dział V. (art. 47968–47978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Postępowanie nakazowe i upominawcze (art. 480–505) . . . . . . . . . . . 905 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 480–484) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (art. 4841–497) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 Rozdział 3. Postępowanie upominawcze (art. 4971–505) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 Dział VI. Postępowanie uproszczone (art. 5051–50514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (art. 50515–50527a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (art. 50515–50520) . . . . . . . . 958 Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (art. 50521–50527a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 Dział VIII. Postępowania elektroniczne (art. 50528–50537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528–50537) . . . 977 KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 TYTUŁ I. Przepisy ogólne (art. 506–525) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (art. 526–6948) . . . . . 1023 TYTUŁ II. Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego (art. 526–5601) . . . . . . . . . . . . . . 1023 Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (art. 526–543) . . . . . . 1023 Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (art. 526–534) . . . . . . . . . 1023 Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu (art. 535–538) . . . . . . . . . . 1029 Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (art. 539–543) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031 Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (art. 544–5601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034 Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 544–547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034 Oddział 2. Doradca tymczasowy (art. 548–551) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 Oddział 3. Postępowanie (art. 552–5601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (art. 561–605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (art. 561–5675) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 www.lexisnexis.pl 7 Spis treści Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (art. 568–59821) . . . 1066 Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 568–5781) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066 Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 579–584) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (art. 585–589) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1087 Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (art. 590–598) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092 Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 5981–59814) . . . . . . . . . . . . . . . 1098 Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815–59821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107 Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (art. 599–605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110 Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (art. 606–62613) . . . . . . . . . . . . . 1115 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 606–608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115 Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia (art. 609–610) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116 Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (art. 6101–6107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (art. 6101–6105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 Oddział 2. Przepadek pojazdów (art. 6106–6107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124 Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (art. 611–616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126 Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (art. 617–625) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131 Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (art. 626) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (art. 6261–62613) . . . . . . . . . . . . 1147 Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego (art. 627–691) . . . . . . . . . . . . . . 1160 Przepisy wstępne (art. 627–632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160 Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza (art. 633–639) . . . . . . 1162 Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku (art. 640–645) . . . . . . . . . . . . . 1168 Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (art. 646–654) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171 Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (art. 655–660) . . . . . . . . 1175 Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego (art. 661–663) . . 1178 Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (art. 664–665) . . . . . 1180 Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego (art. 666–668) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1181 Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 669–679) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1183 Rozdział 9. Dział spadku (art. 680–689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196 Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe (art. 690–691) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1204 Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (art. 6911–6919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206 Sprawy depozytowe (art. 692–694) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 Dział V. Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 692–69310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (art. 69311–69317) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (art. 69318–694) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220 Dział VI. Postępowanie rejestrowe (art. 6941–6948) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223 KSIĘGA TRZECIA. SĄD POLUBOWNY (art. 695–715) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232 8 www.lexisnexis.pl Spis treści KSIĘGA CZWARTA. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT (art. 716–729) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232 Część druga POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE TYTUŁ I. TYTUŁ II. TYTUŁ III. Przepisy ogólne (art. 730–746) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240 Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (art. 747–7541) . . . . . . . . . . . . 1272 Inne wypadki zabezpieczenia (art. 755–757) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293 Część trzecia POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE TYTUŁ I. Dział I. Przepisy ogólne (art. 758–843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności (art. 758–7751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (art. 776–795) . . . . . . . . 1326 Dział II. Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 7951–7955) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351 Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (art. 7956–7957) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1358 Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 7958–7959) . . . . . . . 1359 Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne TYTUŁ II. Dział I. (art. 796–817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360 Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (art. 818–828) . . . . . . . . . . . . 1376 Dział V. Ograniczenia egzekucji (art. 829–839) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389 Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne (art. 840–843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1397 Egzekucja świadczeń pieniężnych (art. 844–1040) . . . . . . . . . . . . . . . 1406 Egzekucja z ruchomości (art. 844–879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1407 Rozdział 1. Zajęcie (art. 844–863) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1407 Rozdział 2. Sprzedaż (art. 864–879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420 Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880–888) . . . . . . . . . . . . . . 1433 Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (art. 889–894) . . . . . . . . . . . . . . . 1443 Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895–908) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1452 Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909–912) . . . . . . . . . . . . . 1464 Dział V. Wyjawienie majątku (art. 913–9202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1474 Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (art. 921–1013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1479 Rozdział 1. Przepisy wstępne (art. 921–922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1479 Rozdział 2. Zajęcie (art. 923–941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484 Rozdział 3. Opis i oszacowanie (art. 942–951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (art. 952–961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1507 Rozdział 5. Warunki licytacyjne (art. 962–971) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1513 Rozdział 6. Licytacja (art. 972–986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517 Rozdział 7. Przybicie (art. 987–997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1527 Rozdział 8. Przysądzenie własności (art. 998–1003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1532 Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (art. 1004–1013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1539 Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (art. 10131–10136) . . . . . . . . . 1543 Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (art. 1014–10224) . . . . . . . . . . . . . . . . 1549 Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1023–1040) . . . . . . . . . . . . . 1554 www.lexisnexis.pl 9 Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1023–1028) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1554 Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę (art. 1029–1032) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564 Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 1033–1034) . . . . 1566 Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości Dział I. Dział II. (art. 1035–1040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1567 TYTUŁ III. Przepisy szczególne o egzekucji (art. 1041–10951) . . . . . . . . . . . . . . . 1574 Egzekucja świadczeń niepieniężnych (art. 1041–1059) . . . . . . . . . . . . 1575 Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (art. 1060–1065) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1601 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1060–1064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1601 Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 10641–106413) . . . . . . . 1606 Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 106414–1065) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616 Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze Dział IV. sprzedaży publicznej (art. 1066–1071) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623 Egzekucja na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (art. 1072–1080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1627 Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art. 1081–1088) . . . . . . . . . . . 1627 Dział V. Dział VI. Wykonanie orzeczeń dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 1089–10951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1632 PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Część czwarta Przepis wstępny (art. 1096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633 KSIĘGA PIERWSZA. JURYSDYKCJA KRAJOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633 Przepisy ogólne (art. 1097–10991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634 TYTUŁ I. TYTUŁ II. Przepisy łączne dla jurysdykcji krajowej (w postępowaniu procesowym i nieprocesowym) (art. 1100–1102) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1640 Jurysdykcja krajowa w procesie (art. 1103–11051) . . . . . . . . . . . . . . . 1641 Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (art. 1106–11102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657 TYTUŁ III. TYTUŁ IV. TYTUŁ IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (art. 11103–11104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1668 KSIĘGA PIERWSZA A. IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY (art. 1111–1116) 1671 KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1679 Zdolność sądowa i procesowa (art. 1117–1118) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1679 TYTUŁ I. TYTUŁ II. Zabezpieczenie kosztów procesu (art. 1119–1128) . . . . . . . . . . . . . . . 1683 TYTUŁ III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (art. 1129) . . . . . 1691 TYTUŁ IV. Pomoc prawna (art. 1130–1136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1693 TYTUŁ V. Zabezpieczenie dowodów (art. 1137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1715 TYTUŁ VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe (art. 1138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1716 TYTUŁ VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach (art. 1139–1142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1718 TYTUŁ VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (art. 1143) . . . . . . . . . . . 1721 10 www.lexisnexis.pl Spis treści TYTUŁ IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń (art. 1144–11441) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1724 TYTUŁ X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej (art. 11442) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1725 KSIĘGA TRZECIA. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . 1727 TYTUŁ I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (art. 1145–11491) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1728 TYTUŁ II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (art. 1150–1153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1738 TYTUŁ III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 11531–11533) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744 TYTUŁ IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 11534–11536) . . . . . . 1745 TYTUŁ V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 11537–11539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1747 TYTUŁ VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych (art. 115310–115312) . . . . . . . . . . . . . . . . 1748 Część piąta SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY) Przepisy ogólne (art. 1154–1160) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1752 TYTUŁ I. TYTUŁ II. Zapis na sąd polubowny (art. 1161–1168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1760 TYTUŁ III. Skład sądu polubownego (art. 1169–1179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1770 TYTUŁ IV. Właściwość sądu polubownego (art. 1180–1182) . . . . . . . . . . . . . . . . 1780 TYTUŁ V. Postępowanie przed sądem polubownym (art. 1183–1193) . . . . . . . 1784 TYTUŁ VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (art. 1194–1204) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1794 TYTUŁ VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205–1211) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1802 TYTUŁ VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (art. 1212–1217) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1811 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819 Skorowidz przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów AKTY PRAWNE d.k.p.c. d.r.p.g. k.c. k.h. k.k. k.k.w. k.m. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 listopada 1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) – nieobowiązujące – ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupo- wym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) – nieobowiązujący – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) – ustawa z 18 września 2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) Konwencja haska z 1905 r. – Konwencja dotycząca procedury cywilnej, podpisana w Hadze 17 lipca 1905 r. Konwencja haska z 1954 r. – Konwencja dotycząca procedury cywilnej, podpisana w Hadze 1 marca 1954 r. (Dz.U. z 1926 r. Nr 126, poz. 735 ze zm.) (Dz.U. z 1963 r. Nr 17, poz. 90 ze zm.) Konwencja haska z 1965 r. – Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze 15 listopada 1965 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 87, poz. 968) Konwencja z 1970 r. – Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze 18 marca 1970 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 582) Konwencja haska z 1980 r. – Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze 25 października 1980 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 18, poz. 86) Konwencja wiedeńska o sto- sunkach dyplo matycznych Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych k.p. – Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu 18 kwietnia 1961 r. (Dz.U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232) – Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych, sporządzona w Wiedniu 24 kwietnia 1963 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.r.o. poz. 94 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) www.lexisnexis.pl 13 Wykaz skrótów k.s.h. – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nowela wrześniowa – ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilne- go oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) nowelizacja z 2006 r. – ustawa z 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 66, poz. 466) nowelizacja z 2008 r. – ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego ord.pod. p.a.s.c. p.p.m. p.p.s.a. pr.adw. pr.bank. pr.czek. pr.not. pr.poczt. pr.spółdz. pr.weksl. p.u.n. p.u.s.p. reg.sąd. rozp. nr 1206/2001 rozp. nr 1215/2012 rozp. nr 1348/2000 rozp. nr 1393/2007 rozp. nr 1896/2006 rozp. nr 2201/2003 rozp. nr 4/2009 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) – ustawa z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra- cyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – ustawa z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) – ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) – ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) – ustawa z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) – ustawa z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) – ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) – ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) – ustawa z 27 listopada 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. − Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) – rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z 28 maja 2001 r. w sprawie współ- pracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.Urz. WE 2001 L 174/1 ze zm.) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona; Dz.Urz. UE 2012 L 351/1) – rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z 29 maja 2000 r. w sprawie doręcza- nia w Państwach Członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w spra- wach cywilnych lub handlowych (Dz.Urz. WE 2000 L 160/37) – uchylone – rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądo- wych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie doku- mentów”) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (Dz.Urz. UE 2007 L 324/79 ze sprost.) – rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego na- kazu zapłaty (Dz.Urz. UE 2006 L 399/1 ze sprost. i ze zm.) – rozporządzenie nr 2201/2003 Rady (WE) z 27 listopada 2003 r. dotyczące ju- rysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające roz- porządzenie (WE) nr 1347/2001 (Dz.Urz. WE 2003 L 338/1 ze zm. i sprost.) – rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurys- dykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współ- pracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE 2009 L 7/1 ze zm. i sprost.) 14 www.lexisnexis.pl rozp. nr 44/2001 rozp. nr 650/2012 rozp. nr 805/2004 rozp. nr 861/2007 rozp. w spr.obr. lub rozpo- rządzenie w sprawie obrotu rozp. w spr. spad. TFUE Wykaz skrótów – rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurys- dykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cy- wilnych i handlowych (Dz.Urz. WE 2001 L 12/1 ze zm.) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spad- kowego (Dz.Urz. UE 2012 L 201/107 ze sprost.) – rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwiet- nia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla rosz- czeń bezspornych (Dz.Urz. UE 2004 L 143/15 ze zm.) – rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz.Urz. UE 2007 L 199/1) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 stycznia 2002 r. w sprawie szcze- gółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępo- wania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. Nr 17, poz. 164 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza (Dz.U. Nr 92, poz. 411) – wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 2010 C 83/01) u.d.p.p., ustawa o działal- ności pożytku publicznego u.f.p. – ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria- cie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 u.g.n. u.k.s.c. u.k.s.e. u.k.w.h. u.o.i. u.o.i.f. u.o.k.ik. u.o.p.l. u.p.e. u.p.e.a. u.p.g.g. ze zm.). – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 707) – ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują- cych zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 235) – ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) – ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) – ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za- sobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) – ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 262) – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.) – ustawa z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.) u.p.g.s.k. – ustawa z 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. u.p.p. u.rach. u.r.pr. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) – ustawa z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) – ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) www.lexisnexis.pl 15 Wykaz skrótów u.r.s.g. u.s.d.g. – ustawa z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. Nr 33, poz. 175 ze zm.) – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ustawa emerytalna – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym ustawa o KRS ustawa o prawie pomocy ustawa o SN u.s.z.p. u.ś.k. u.z.n.k. zarz.org.sąd. Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) – ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupo- wym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) – ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) – ustawa z 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takie- go postępowania (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 67 ze zm.). – ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 499) – ustawa z 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwo- wego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) – ustawa z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) – ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) – zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organiza- cji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administra- cji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.). PUBLIKATORY I CZASOPISMA Biul. Inf. SN Biul. SN BMS EPS KPP MoP MPP M. Spół. NP OSA OSAiSN OSN OSNAPiUS OSNC OSNCK OSNCP OSNC-ZD OSNKW OSNP OSNPG OSNwSK OSP OSPiKA OTK-A Pal. PiP PiZS 16 – „Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego” – „Izba Cywilna. Biuletyn Sądu Najwyższego” – „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości” – „Europejski Przegląd Sądowy” – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” – „Monitor Prawniczy” – „Monitor Prawa Pracy” – „Monitor Spółdzielczy” – „Nowe Prawo” – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego” – Orzecznictwo Sądu Najwyższego (od 1945 r. do 1962 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Karna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wydawnictwo Prokuratury Generalnej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A – „Palestra” – „Państwo i Prawo” – „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” www.lexisnexis.pl PN PNUŚ POSAG PP PPC PPE PPH PPiA PPPM Pr. Bank. Prok. i Pr. Pr. Spółek PS PUG PWS Rej. RPE RPEiS R.Pr. RZNPiE SC Wok. ZNIBPS ZNSA ZNUJ ZNUŁ INNE Dz.U. Dz.Urz. MS Dz.Urz. UE Dz.Urz. WE EPU ETE KRUS Legalis Lex LexisNexis M.P. SA SN SOKiK TK UKE UOKiK URE UTK Zb. Orz. ZUS Wykaz skrótów – „Przegląd Notarialny” – „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” – Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – „Przegląd Podatkowy” – „Polski Proces Cywilny” – „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Przegląd Prawa i Administracji” – „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” – „Prawo Bankowe” – „Prokuratura i Prawo” – „Prawo Spółek” – „Przegląd Sądowy” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – „Problemy Wymiaru Sprawiedliwości” – „Rejent” – „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Radca Prawny” – „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo i Ekonomia” – „Studia Cywilistyczne” – „Wokanda” – „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” – „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (od 1 lutego 2003 r.) – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich (do 31 stycznia 2003 r.) – elektroniczne postępowanie upominawcze – europejski tytuł egzekucyjny – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – System informacji prawnej Wydawnictwa C.H. Beck – System informacji prawnej Wolters Kluwer – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – Monitor Polski – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Trybunał Konstytucyjny – Urząd Komunikacji Elektronicznej – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Urząd Regulacji Energetyki – Urząd Transportu Kolejowego – Zbiór Orzeczeń – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Uwaga: Powołane w książce artykuły bez bliższego oznaczenia są artykułami Kodeksu postępowania cywilne- go, a określenie „Kodeks” oznacza Kodeks postępowania cywilnego. www.lexisnexis.pl 17 Słowo wstępne Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce drugie wydanie komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego napisanego przez praktyków dla praktyków (sędziów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, adwokatów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, apli- kantów). Wśród jego autorów są przedstawiciele różnych zawodów prawniczych: sędziowie, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz radca prawny. Uwagi zawarte w komen- tarzu uwzględniają zatem spojrzenie na stosowanie przepisów regulujących postępowanie cywilne zarówno sędziego, jak i pełnomocnika. Aczkolwiek każdy z komentatorów jest od- powiedzialny za wyrażone przez siebie poglądy, to skład autorów pozwolił na wypracowanie jednolitego stanowiska w większości kwestii nastręczających trudności w praktyce. W trakcie tworzenia komentarza staraliśmy się bowiem uzgadniać pogląd sędziowski z poglądem peł- nomocnika. Naszym zamiarem była próba rozwiązania tych problemów, z którymi sami spotykamy się na co dzień w naszej pracy, mając nadzieję, że ułatwi to również Państwa pracę. Drugie wyda- nie uzupełniliśmy o te zagadnienia i problemy praktyczne, które zgłosili nam nasi Czytelnicy. Wdzięczni będziemy za dalsze uwagi oraz przedstawienie kolejnych problemów, które mogli- byśmy uwzględnić w kolejnym wydaniu, które, mamy nadzieję, się ukaże. Prosimy o przesyłanie ich na adres malgorzata.manowska@waw.sa.gov.pl. Ponieważ komentarz ma z założenia charakter praktyczny i ograniczeni byliśmy jego ob- jętością, z żalem musieliśmy zrezygnować z odwoływania się w samym tekście do poszcze- gólnych poglądów wyrażanych przez wybitnych przedstawicieli nauki procesu cywilnego. Dlatego literaturę, która pomogła nam w krystalizacji naszych poglądów, zamieściliśmy na wstępie każdego z działów, przepraszając z góry, jeśli przez przeoczenie ktoś został pomi- nięty. Zachęcamy tym samym naszych Czytelników do pogłębienia interesujących Państwa zagadnień przez sięgnięcie do tej właśnie literatury. Wyrażone przez nas natomiast poglądy mają przede wszystkim oparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, którym bardzo dziękujemy za to, że uzyskaliśmy odpowiedź na wiele pytań, przed którymi stają praktycy każdego dnia. Tą drogą chciałabym podziękować wszystkim Autorom za ogromny trud, jaki włożyli w po- wstanie komentarza, i poświęcony czas, jak również ich rodzinom, dla których ostatnie miesiące nie były łatwe i które musiały ustąpić przed spoczywającym na nas obowiązkiem ukończenia książki. Dziękujemy również wydawnictwu LexisNexis za szansę. Specjalne i serdeczne podzię- kowania za wsparcie należą się naszym koleżankom i kolegom: sędziom Sądu Apelacyjnego w Warszawie (w szczególności z VI Wydziału Cywilnego), sędziom Sądu Okręgowego w Po- znaniu, pracownikom kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy oraz pracownikom Pro- kuratorii Generalnej Skarbu Państwa (w szczególności Marcinowi Dziurdzie za umożliwienie wzięcia udziału w projekcie przez Małgosię Sieńko). Ze swojej strony trud włożony w powstanie www.lexisnexis.pl 19 Słowo wstępne komentarza dedykuję indywidualnie każdemu z moich uczniów: aplikantom radcowskim, ad- wokackim, notarialnym, sędziowskim, aplikantom aplikacji ogólnej, studentom – za dociekli- wość, stawianie problemów, które musiałam rozwiązywać, i za ogromną przyjemność dzielenia się z Wami moją wiedzą. Małgorzata Manowska www.lexisnexis.pl O Autorach Andrzej Adamczuk – sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Poznaniu, specjalizuje się w po- stępowaniu egzekucyjnym, orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym. Małgorzata Manowska – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, doktor habilitowany nauk prawnych i profesor w Wyższej Szkole HUMANITAS w Sosnowcu. Jest Autorką wielu ce- nionych opracowań z procedury cywilnej, od lat kształci aplikantów sądowych, radcowskich, adwokackich i notarialnych. Od października 2013 r. profesor Uczelni Łazarskiego. Piotr Pruś – radca prawny, wspólnik w Ecovis Milczarek i Wspólnicy. Kancelaria Prawna, sp.k. Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubel- skiego, ukończył aplikację sądową (w 2003 r.) i radcowską (w 2005 r.). Marcin Radwan – sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Poznaniu. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami obrotu międzynarodowego z zagranicą. Jest także autorem publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej. Małgorzata Sieńko – absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację sądową w 2006 r., złożyła egzamin sędziowski i w tym samym roku uzy- skała wpis na listę radców prawnych. Od 2007 r. pracuje w Prokuratorii Generalnej Skarbu Pań- stwa, obecnie na stanowisku wicedyrektora Departamentu Studiów i Analiz. Ewa Stefańska – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, orzekająca w VI Wydziale Cy- wilnym, właściwym do dokonywania kontroli instancyjnej orzeczeń sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Ponadto adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, w In- stytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War- szawskiego. www.lexisnexis.pl 21 USTAWA z 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz.U. z 1 grudnia 1964 r. Nr 43, poz. 296; sprost.: Dz.U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113; zm.: Dz.U. z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231; z 1975 r. Nr 45, poz. 234; z 1982 r. Nr 11, poz. 82, Nr 30, poz. 210; z 1983 r. Nr 5, poz. 33; z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242; z 1985 r. Nr 20, poz. 86; z 1987 r. Nr 21, poz. 123; z 1988 r. Nr 41, poz. 324; z 1989 r. Nr 4, poz. 21, Nr 33, poz. 175; z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318, Nr 79, poz. 464; z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92, Nr 115, poz. 496; z 1993 r. Nr 12, poz. 53; z 1994 r. Nr 84, poz. 386, Nr 105, poz. 509; z 1995 r. Nr 83, poz. 417; z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350, Nr 149, poz. 703; z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940, Nr 141, poz. 944; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 757; z 1999 r. Nr 52, poz. 532; z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552, 554, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322; z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368, Nr 138, poz. 1546; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939, Nr 228, poz. 2255; z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356, Nr 237, poz. 2384; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 267, poz. 2258; z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 235, poz. 1699; z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 116, poz. 731, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547, Nr 234, poz. 1571; z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435; z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381, Nr 234, poz. 1391; z 2012 r., poz. 908, poz. 1254, poz. 1445, poz. 1529; z 2013 r., poz. 142, poz. 403, poz. 654) www.lexisnexis.pl 23 Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Małgorzata Manowska Tytuł wstępny PRZEPISY OGÓLNE Literatura: Allerhand M., Kodeks postępowania cywilnego, cz. 1 i 2, Lwów 1933; Banaszkiewicz B., Glosa do uchwały SN z dnia 20 września 1996 r., III CZP 72/96, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 6; Ba- ran K.W., Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy członków korpusu służby cywilnej, PiZS 2001, nr 10; Baran K.W., Glosa do postanowienia SN z dnia 4 października 1996 r., III KKO 1/96, Pal. 1997, nr 7–8; Baran K.W., Mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy, PiZS 2006, nr 3; Baran K.W., Ogólny zarys modelu ochrony prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacjach kodeksu pracy i kodek- su postępowania cywilnego dokonanych w 1996 roku, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecz- nej” 1996, nr 1; Baran K.W., Prawo do sądu a droga sądowa w sporach z zakresu prawa pracy, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 1994, nr 1; Białowąs E., Prokurator w postępowaniu cywil- nym i administracyjnym, cz. 1, „Edukacja Prawnicza” 2010, nr 4; Bińczycka -Majewska T., Glosa do wy- roku NSA z dnia 6 kwietnia 1994 r., II SA 60/94, Prok. i Pr. 1996, nr 12; Błaszczak Ł., Radca prawny jako przedsiębiorca – refl eksje na tle art. 43 [1] k.c. i art. 479 [1] k.p.c., MoP 2004, nr 13; Błaszczak Ł., Szydło T., Sprawa antymonopolowa jako przykład sprawy administracyjnej oraz sprawy gospodarczej, PS 2005, nr 7–8; Boć J., Droga administracyjna i droga sądowa w dochodzeniu niektórych roszczeń wobec Państwa, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo 1969, nr 107; Bodio J., Demendecki T., Jakubec- ki A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M.P., Komentarz bieżący do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Lex 2011; Bogusz M., Granice przedmiotowe prawa do sądu w sprawach z zakresu administracji publicznej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, nr 1; Borysiewicz K., Droga sądo- wa w sprawach związanych z dofi nansowaniem projektów z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, PS 2011, nr 4; Broniewicz W., Nowelizacja prawa postępowania cywilnego z dnia 1 marca 1996 r., KPP 1997, nr 2; Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1998; Broniewicz W., Proku- rator w cywilnym postępowaniu kasacyjnym, Prok. i Pr. 1997, nr 9; Broniewicz W., W kwestii stosunku postępowania karnego do cywilnego, PiP 1957, nr 2; Cagara J., Związanie sądu cywilnego wyrokiem kar- nym, NP 1981, nr 3; Chalimoniuk R., Uwagi o granicach prawa cywilnego, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 11–12; Chwalibogowski K., Ustalenia faktyczne w procesie karnym i cywilnym i ich wzajemna moc wiążąca, NP 1965, nr 9; Cieśliński M.M., W kwestii stosowania art. 5 k.p.c., PS 1999, nr 4; Czar- now S., Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 10; Czech B., Jagieła J., Kulski R., Kunicki I., Marciniak A. (red.), Markie- wicz K., Michalska -Marciniak M., Piasecki K. (red.), Pietrzykowski J., Pietrzykowski K., Sycho- wicz M., Żyznowski T., Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Postępowanie nieprocesowe, w razie za- ginięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do artykułów 506–1088, Warszawa 2012; Czepelak M., Glosa do postanowienia SN z dnia 17 stycznia 2002 r., III CZP 77/01, Rej. 2003, nr 12; Dalka S., Glosa do uchwały SN z dnia 7 lutego 1997 r., III CZP 1/97, „Problemy Egzekucji Sądowej” 1998, nr 29; Dalka S., Postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi, Pal. 1990, nr 1; Dalka S., Rola i zadania art. 5 k.p.c., PPE 2005, nr 7–9; Dalka S., Rodziewicz J., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do części drugiej kodeksu postępowania cywilnego, Gdańsk 1994; Daszkiewicz W., Pokrzywdzony przestępstwem a zasada legalizmu w procesie karnym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2003, nr 2; Daszkiewicz W., Powództwo cywilne w procesie karnym, Warszawa 1976; Dasz- kiewicz W., Zasądzenie odszkodowania z urzędu w polskim procesie karnym, Warszawa 1970; Dawido- wicz W., Postępowanie w sprawach administracyjnych a postępowanie przed sądem cywilnym, PiP 1990, nr 8; Deskiewicz B., Udział prokuratora w postępowaniu o zaprzeczenie pochodzenia dziecka poczętego w drodze sztucznej inseminacji heterologicznej, Prok. i Pr. 2007, nr 9; Dolecki H., Jedna czy kilka prawd w poznaniu sądowym?, w: Z. Ofi arski (red.), Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004; Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2005; Dolecki H., Knoppek K., Jakubecki A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom I, Warszawa 2013; Dolecki H. (red.), Gromska -Szuster I., Jakubecki
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: