Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00443 009835 20308745 na godz. na dobę w sumie
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - ebook/pdf
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 174
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7859-175-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Przekazuję książkę, która jest przewodnikiem po trudnym odcinku wychowania młodego człowieka, jakim jest zorganizowany wypoczynek naszych podopiecznych. Książka jest kolejną próbą kompleksowego ujęcia problematyki organizacji wypoczynku dzieci i młodzież szkolnej. Mając doświadczenie prowadzenia i organizowania obozów, zimowisk i kursów kształceniowych dla wychowawców i kierowników, obejmujące czas od napisania poprzedniej książki w 1999 r. pod tytułem „Przewodnik kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej”, postanowiłem zmienić trochę formułę książki.

Obecnie prezentuję przepisy rozporządzenia z komentarzami, prezentując porady, orzecznictwo i przepisy szczegółowe. Taka forma książki ma przyczynić się do kreatywnego myślenia podczas przygotowań każdego zorganizowanego wyjazdu dzieci i młodzieży.

Dla łatwiejszego poruszania się po przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania pozwoliłem sobie podzielić je na części. Części są numerowane cyframi rzymskimi i jednocześnie wydrukowane grubą czcionką. Po każdym tytule odpowiedniej części przytoczyłem treść kolejnych paragrafów, które również wyróżniłem grubą czcionką. W odpowiednich miejscach rozporządzenia zostały umieszczone całe załączniki do ww. rozporządzenia odnoszące się do konkretnych przepisów. Pod każdą częścią zamieściłem kolejno numerowane, krótkie komentarze.

Następnie zaprezentowałem porady i orzeczenia sądów cywilnych oraz sądów administracyjnych. Porady dotyczą najważniejszych spraw podczas wypoczynku. Orzecznictwo zamieściłem w książce z dwóch powodów: po pierwsze sądy wydały ich, mimo kilkunastu lat praktyki, bardzo niewiele; po drugie pokazują one skomplikowany charakter na pozór wydawałoby się prostych spraw i czasem mogą one służyć za komentarz do konkretnych przepisów.

W przypadku odwołania się przepisów ww. rozporządzenia do szczegółowych regulacji zawartych w innych przepisach, zamieściłem je w rozdziale przepisy szczegółowe. Dla pełnej prezentacji niektórych tematów przedstawiłem te przepisy w pełnej wersji wraz ze wszystkimi załącznikami.

Dodatkowymi zaletami książki jest uzupełnienie jej treści wzorami do wykorzystania, które dodałem na końcu książki. Materiały zawierają przykłady zakresów obowiązków całej kadry wypoczynku oraz wzory dokumentów najczęściej występujących spraw i sytuacji podczas wypoczynku. Podany wykaz wzorów będzie również dostępny w Internecie w ramach książki na bieżąco aktualizowany i uzupełniany, co również podnosi atrakcyjność prezentowanej publikacji.

Życząc kolejnych udanych zimowisk i obozów mam nadzieję, że publikacja będzie służyła, jako materiał pomocniczy na kursach dla przyszłych kierowników oraz na stałe znajdzie swoje miejsce w każdej biblioteczce kierownika.


Arkadiusz Kuranowski
Ekonomista, absolwent: Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN, Podyplomowych Studiów Zarządzania Nieruchomościami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Instytucjami Sportowo-Rekreacyjnymi Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji.
Menadżer Sportu. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. Od 2003 r. urzędnik i kierownik jednostki budżetowej m. st. Warszawy. Od lat związany z ruchem harcerskim. Harcerską przygodę zaczął w 7 roku życia w drużynie zuchowej, potem harcerskiej. W końcu został drużynowym 7 Wodnej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej Cadetów 'Rafa' herbu Krzysztofa Kolumba. Przez 10 lat Szczepowy 7 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych w Szkole Podstawowej Nr 143 i Hufcowy Warszawskiego Hufca Harcerzy Saska Kępa. Obecnie Przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerstwa przy Szczepie 7 WDHiZ. Wieloletni Przewodniczący i Członek Zarządu Obwodu Praga Południe oraz Skarbnik-Członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Kierownik wypoczynku jako Komendant Zgrupowań Obozów i Zimowisk (1991-2005).
Sternik jachtowy i sternik motorowodny i uczestnik rejsów morskich o długości 1000 mil morskich.
Organizator Praskiej Ligi Piłki Halowej - największej profesjonalnej ligi piłki halowej dla amatorów w Warszawie. Inicjator i współtwórca Ogólnopolskich Mistrzostw Pływackich ZHR i Ogólnopolskich Zawodów w Ratownictwie Wodnym ZHR oraz wielu innych imprez sportowych i kulturalnych.
Organizator i wykładowca kursów na kierowników i wychowawców.
Autor książki 'Poradnik kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży' (1999r.) oraz pracynaukowej 'Organizacja imprezy sportowej na przykładzie turnieju piłki halowej' (2007r.).
Szczęśliwy mąż i ojciec.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Arkadiusz Kuranowski WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 1 Komentarze Orzecznictwo Wzory Wydanie 1 Komentarz opracował: Arkadiusz Kuranowski Warszawa 2013 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może by powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez zgody autora i wydawcy ISBN druk 978-83-7859-176-4 ISBN e-book 978-83-7859-175-7 2 1. 1. PRZEDMOWA 6 2. 2. KOMENTARZE do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania 7 3. 2.1. ZASADY OGÓLNE 7 4. 2.2. NORMY DOTYCZĄCE OPIEKI 11 5. 2.3. ODPŁATNOŚĆ 12 6. 2.4.ORGANIZACJA WYPOCZYNKU 13 7. 2.5. BRAKI FORMALNE 26 8. 2.6. ZAŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU WYPOCZYNKU28 9. 2.7. BAZA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU 29 10. 2.8. ZGŁASZANIE ZMIAN 30 11. 2.9. KORZYSTANIE ZE SZKÓŁ 30 12. 2.10. WYMOGI OBIEKTU I TERENU ORAZ ŻYWIENIE 31 13. 2.11. BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA MEDYCZNA 32 14. 2.12. UCZESTNICY WYPOCZYNKU 38 15. Załącznik nr 3 do rozporządzenia Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku 40 16. 2.13. KIEROWNIK WYPOCZYNKU 43 17. 2.14. WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU 44 18. 2.15. DOKUMENTACJA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW 51 19. 2.16. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 54 20. 2.17. KURSY KSZTAŁCENIOWE 54 21. Załącznik nr 4 do rozporządzenia Program kursu instruktażowego dla kierowników wypoczynku 56 22. Załącznik nr 5 do rozporządzenia Program kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku 57 23. 2.18. NADZÓR 59 24. 2.19. SPRAWY FINANSOWE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 61 25. 3. PORADY 62 3 26. 3.1. INSTRUKCJA REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ WYPOCZYNKU 62 27. 3.2. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM 63 28. 3.3. ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH WYPADKU 65 29. DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 66 30. 3.5. ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU 67 31. 4. ORZECZNICTWO 71 32. 4.1. WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO I PKN 551/98 z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie formy zatrudniania na koloniach kierowników i wychowawców 71 33. 4.2. WYROK WSA W WARSZAWIE VI SA/Wa 645/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w przedmiocie stwierdzenia wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych wypoczynku dla dzieci i młodzieży bez wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystyki 75 34. 5. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 111 35. 5.1. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie warunków zapewniania prawa wykonywania praktyk religijnych dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych oraz na obozach i koloniach 111 36. 5.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nabożeństw, katechizacji i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania polskokatolickiego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku (Dz. U. Nr 135 poz. 632) 111 37. 5.3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nabożeństw i katechizacji oraz wykonywania innych praktyk religijnych, właściwych dla wyznania baptystycznego, dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanych form wypoczynku 111 38. 5.4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania ewangelicko-metodystycznego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku 112 39. 5.5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 112 40. ZAŁĄCZNIK WZÓR KARTY WYCIECZKI (IMPREZY) 114 41. 5.6. INSTRUKCJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami 115 4 42. Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych 120 43. Załącznik Nr 2 Przykładowy regulamin sanitarny obozu 121 44. Załącznik Nr 3 Przykładowy regulamin sanitarny dla osób pracujących w kuchni 121 45. 5.7. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 122 46. 5.8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne 128 47. Załącznik Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych 129 48. 5.9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag 130 49. Załącznik Wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych 131 50. 5.10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego 132 51. 5.11. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 133 52. Rozdział 1 133 53. Załącznik Wykaz stopni zagrożenia lawinowego 140 54. 5.13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania 141 55. 5.14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 141 56. 5.15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach część 146 57. Załącznik nr 1 Wzór protokołu powypadkowego 147 58. Załącznik nr 2 Wzór rejestru wypadków 148 59. 6. WZORY 149 60. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ KIEROWNIKA KOLONII / ZIMOWISKA 149 61. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY 151 5 62. INSTRUKTORA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 152 63. INSTRUKTORA KULTURALNO - OŚWIATOWEGO 153 64. PIELĘGNIARKI (HIGIENISTKI) 155 65. KIEROWNIKA STOŁÓWKI 157 66. KUCHARKI 158 67. POMOCY KUCHENNEJ 159 68. ZAOPATRZENIOWCA 160 69. MAGAZYNIERA 161 70. UMOWA NAJMU AUTOKARU 164 71. RACHUNEK DO UMOWY UŻYTKOWANIA SAMOCHODU PRYWATNEGO 165 6 PRZEDMOWA Przekazuję książkę, która jest przewodnikiem po trudnym i ciężkim odcinku wychowania młodego człowieka, jakim jest zorganizowany wypoczynek naszych podopiecznych. Książka jest kolejną próbą i młodzież szkolnej. Mając kompleksowego ujęcia problematyki organizacji wypoczynku dzieci doświadczenie prowadzenia i organizowania obozów, zimowisk i kursów kształceniowych dla wychowawców i kierowników, obejmujące czas od napisania poprzedniej książki w 1999 r. pod tytułem „Przewodnik kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej”, postanowiłem zmienić trochę formułę książki. Obecnie prezentuję przepisy rozporządzenia z komentarzami, prezentując porady, orzecznictwo i przepisy szczegółowe. Taka forma książki ma przyczynić się do kreatywnego myślenia podczas przygotowań każdego zorganizowanego wyjazdu dzieci i młodzieży. Dla łatwiejszego poruszania się po przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania pozwoliłem sobie podzielić je na części. Części są numerowane cyframi rzymskimi i jednocześnie wydrukowane grubą czcionką. Po każdym tytule odpowiedniej części przytoczyłem treść kolejnych paragrafów, które również wyróżniłem grubą czcionką. W odpowiednich miejscach rozporządzenia zostały umieszczone całe załączniki do ww. rozporządzenia odnoszące się do konkretnych przepisów. Pod każdą częścią zamieściłem kolejno numerowane, krótkie komentarze. Następnie zaprezentowałem porady i orzeczenia sądów cywilnych oraz sądów administracyjnych. Porady dotyczą najważniejszych spraw podczas wypoczynku. Orzecznictwo zamieściłem w książce z dwóch powodów: po pierwsze sądy wydały ich, mimo kilkunastu lat praktyki, bardzo niewiele; po drugie pokazują one skomplikowany charakter na pozór wydawałoby się prostych spraw i czasem mogą one służyć za komentarz do konkretnych przepisów. W przypadku odwołania się przepisów ww. rozporządzenia do szczegółowych regulacji zawartych w innych przepisach, zamieściłem je w rozdziale przepisy szczegółowe. Dla pełnej prezentacji niektórych tematów przedstawiłem te przepisy w pełnej wersji wraz ze wszystkimi załącznikami. Dodatkowymi zaletami książki jest uzupełnienie jej treści wzorami do wykorzystania, które dodałem na końcu książki. Materiały zawierają przykłady zakresów obowiązków całej kadry wypoczynku oraz wzory dokumentów najczęściej występujących spraw i sytuacji podczas wypoczynku. Podany wykaz wzorów będzie również dostępny w Internecie w ramach książki na bieżąco aktualizowany i uzupełniany, co również podnosi atrakcyjność prezentowanej publikacji. Życząc kolejnych udanych zimowisk i obozów mam nadzieję, że publikacja będzie służyła, jako materiał pomocniczy na kursach dla przyszłych kierowników oraz na stałe znajdzie swoje miejsce w każdej biblioteczce kierownika. Arkadiusz Kuranowski 7 72. KOMENTARZE do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz. 67; zm. Dz. U. z 1997 r. nr 18 poz. 102; Dz. U. z 2010 r. nr 218, poz. 1696) 2.1. ZASADY OGÓLNE jednostki organizacyjnej poprzez przypisywanie § 1. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. § 2. Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania zostało wydane na podstawie art. 92a ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Ujęcie w rozporządzeniu różnych form wypoczynku budziło liczne wątpliwości i utrudniało w praktyce stosowanie przepisów rozporządzenia, sugerując, że forma wypoczynku, np. obóz czy kolonie, przyjmuje charakter jej cech właściwych dla struktur charakteryzujących się określonym stopniem wyodrębnienia i wewnętrznej organizacji. W istocie przepisy ustawy o systemie oświaty nie wymagają takiego ujęcia form wypoczynku. Upoważnienie do wydania przedmiotowego rozporządzenia określa, że powinny być określone w tym akcie prawnym warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania. W związku z tym rozporządzenie posługuje się terminem wypoczynek, przez co należy rozumieć, zgodnie z art. 92a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, organizowane dla uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. Rozporządzenie zostało nowelizowane już trzykrotnie. 2. Rozporządzenie nie określa żadnych szczególnych wymagań ani formy prawnej, ani warunków organizacyjno-finansowych, które powinien spełnić organizator. Nie ustala również wymagań dotyczących też samych form wypoczynku jak było to w poprzedniej wersji rozporządzenia. 3. Obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej, a także zatrudnienie odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, o czym w dalszej części. 8 jest bezwzględnie wykluczone, to rozporządzenie nie określa 4. Choć nie zostało to określone wprost w rozporządzeniu wniosek wynikający z orzecznictwa Sądu Najwyższego ustanawiający regułą zatrudnianie kierowników kolonii i wychowawców kolonijnych tylko na podstawie umów o pracę w chwili obecnej trudny jest do przyjęcia i dalszego stosowania. Takie rozstrzygnięcie nie znajduje uzasadnienia, co pozwala przyjąć, że nie ma żadnych ograniczeń dotyczących zatrudniania pracowników wypoczynku na podstawie umów zlecenia w świetle przepisów rozporządzenia. Orzeczenie z 1999 r. stwierdza, że ukształtowanie stosunków prawnych kierownika i wychowawców kolonijnych, jako stosunków pracy pojęciowo i ze względów organizacyjnych poprzez podpisanie umów zleceń formy nawiązywania tych stosunków. Co więcej, przyjmując, że odpowiedzialność za prawidłową organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej powinna być skoncentrowana w osobie organizatora i nie rozpraszana na inne podmioty, należy stwierdzić, że dla realizacji tego celu bardziej nadają się umowy o pracę zawierane z kierownikami kolonii i wychowawcami kolonijnymi, niż umowy o świadczenie usług (umowa zlecenia), gdyż organizator - w przypadku zawarcia umowy o pracę - jako uprawniony do wydawania poleceń pracownikom, nie może uchylać się od odpowiedzialności za błędy w zakresie ich wydawania, czy też za zaniechanie wydania odpowiednich poleceń. Myśl ta zawarta jest w przepisie przewidującym, że organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Ponadto z niektórych przepisów tego rozporządzenia pośrednio wynika, że jeżeli nie wyłącznie, to głównie praca w placówce wypoczynku powinna być wykonywana przez pracowników , a więc w ramach stosunku pracy. Organizator wypoczynku zatrudnia” bowiem kadrę pedagogiczną, przedstawia kuratorowi oświaty dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i kierownika placówki wypoczynku, a także informacje o kwalifikacjach pracowników medycznych przewidzianych do zatrudnienia, zaś do obowiązków kierownika placówki wychowawczej należy kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników . Szczególnie istotną cechą stosunku pracy jest podporządkowanie pracownika pracodawcy, co zostało wyraźnie zaakcentowane w przepisie art. 22 § 1 ustawy Kodeksu Pracy (zwanej kp.), który stanowi, iż przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudnienia tym kierownictwo pracodawcy jest realizowane pracownika za wynagrodzeniem. Z reguły przy kierowników. Bezpośrednio podporządkowanie za pośrednictwem zatrudnianych przez niego wychowawców kierownikowi kolonii, również pracodawcy. Jest przy tym oczywiste, że charakter podporządkowania pracodawcy osoby zatrudnionej na stanowisku kierowniczym jest szczególny, co wynika z konieczności stworzenia jej pewnej swobody w działaniu i przejawiania inicjatywy oraz swoistego do pewnego stopnia ukształtowania wymagań w zakresie zaufania (jakim powinna ona cieszyć się u pracodawcy) oraz swoistego unormowania ponoszonej przez nią odpowiedzialności. Nie jest przypadkiem, iż w art. 100 § 1 k.p. uprawnienie do wydawania poleceń pracownikom przyznaje się przełożonym , a więc nie tylko pracodawcom, zaś w art. 212 k.p. wyodrębnia się obowiązki (w zakresie bhp) osoby kierującej pracownikami. Mając na uwadze te i jeszcze inne uwarunkowania podporządkowania (osobistego wykonywania pracy, podległości uregulowaniom porządkowym oraz miejsca i czasu wykonywania pracy) jako szczególnie i kierownik wykonują swoją pracę w warunkach ważnej cechy stosunku pracy wychowawcy realizuje uprawnienia kierownicze przysługujące 9 podporządkowania (kierownictwa ze strony pracodawcy) przewidzianego w art. 22 § 1 k.p. Sądy słusznie przy tym przyjęły, że w stosunkach nawiązanych przez powodów występowały także dalsze cechy znamienne dla stosunku pracy1. 5. Organizatorami wypoczynku mogą być właściwie dowolne podmioty: szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Należy jednak pamiętać, że usługa organizacji wypoczynku kwalifikuje się, jako działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych, w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność gospodarcza, której wykonywanie uzależnione jest od spełnienia określonych w odrębnych przepisach warunków jest działalnością regulowaną. Ustawa o usługach turystycznych określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu imprez turystycznych oraz pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonym przez marszałka województwa. W tej sytuacji, aby prawidłowo zastosować normę prawną przewidzianą we wskazanym przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, należy jednoznacznie ustalić zakres pojęć składających się na definicję organizowania imprez turystycznych . Należy w związku z tym posłużyć się przede wszystkim słowniczkiem stosownych pojęć ustawowych, zawartym w art. 3 ww. Trzeba zwrócić uwagę, imprez turystycznych jest przygotowywanie lub oferowanie, a także realizacja imprez turystycznych. Z kolei, jak zdecydował ustawodawca, imprezę turystyczną stanowią co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg i trwają ponad 24 godziny albo, jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Zgodnie z art. 3 pkt 1 w zw. z art. 3 pkt 9 i 10 ww. ustawy, usługami turystycznymi są również usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom, tj. osobom podróżującym do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla których celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i którzy korzystają z noclegu przynajmniej przez jedną noc lub odwiedzającym, tj. osobom podróżującym do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu oraz niekorzystających z noclegu. W przypadku organizatorów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie organizacji np. obozów wypoczynkowych dzieci i młodzieży, zastosowanie znajdą najpierw stosowne przepisy ustawy o usługach turystycznych, a dopiero później w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej, a także zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej właściwe przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty. W takim przypadku, gdy działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży jest działalnością 1 Por. Wyrok Sądu Najwyższego I PKN 551/98 z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie formy zatrudniania na koloniach kierowników i wychowawców. iż organizowaniem 10 na opiekuńczo-wychowawczych, gospodarczą, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej odpowiada definicji imprezy turystycznej, to dany podmiot gospodarczy, prowadzący działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, jest zobowiązany spełniać także warunki przewidziane do prowadzenia działalności organizatora turystyki określone w ustawie o usługach turystycznych, w tym przede wszystkim zmuszony jest przestrzegać ustawowego wymogu uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 6. W świetle przepisu art. 83a ustawy o systemie oświaty przyjąć trzeba, że tylko i wyłącznie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze organizujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży są wyłączone z obowiązku spełniania wymogów określonych w ustawie o usługach turystycznych w zakresie uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, albowiem taka działalność nie stanowi działalności gospodarczej. Wypoczynek, który organizowany jest przez placówki opiekuńczo- wychowawcze, funkcjonujące w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w podstawie art. 81 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej, podlega konieczności zgłoszenia oraz innym przepisom z zakresu rozporządzenia w przypadku, gdy wypoczynek ten jest organizowany przez daną placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla jej wychowanków w formie wyjazdu poza placówkę, a więc do obiektu hotelarskiego, innego obiektu okazjonalnie używanego do wypoczynku lub w miejsce wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej (na obóz pod namiotami). Nie podlega konieczności zgłoszenia wypoczynek organizowany w czasie wolnym od nauki szkolnej przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą w miejscu zamieszkania jej wychowanków, jak również wypoczynek organizowany w placówce (np. w filii zamiejscowej) funkcjonującej w oparciu o te same przepisy prawne2. 7. Wyłączone z obowiązku spełniania wymogów określonych w ustawie o usługach turystycznych w zakresie uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, albowiem taka działalność nie stanowi działalności gospodarczej dotyczy również organizacji i stowarzyszeń mających za cele statutowe wykonywanie takiej działalności. 8. W przypadku, gdy działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży jest działalnością gospodarczą, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej odpowiada definicji imprezy turystycznej, zaś przedsiębiorca nie prowadzi takiej działalności w związku z jednoczesnym prowadzeniem, na podstawie odpowiednich zezwoleń, szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej, to dany podmiot gospodarczy, prowadzący działalność w zakresie wypoczynku, niezależnie od spełnienia warunków określonych w ustawie o systemie oświaty, jest zobowiązany spełniać także warunki przewidziane do prowadzenia działalności organizatora turystyki określone w ustawie o usługach turystycznych, w tym przede wszystkim zmuszony jest przestrzegać ustawowego wymogu uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych2. 9. Gospodarstwo agroturystyczne jest podmiotem, o jakim mowa w § 2 rozporządzenia, a zawarte 2 Por. Wyrok WSA w Warszawie VI SA/Wa 645/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w przedmiocie stwierdzenia wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych wypoczynku dla dzieci i młodzieży bez wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystyki. sprawie placówek 11 umowy cywilnoprawne z rodzicami dzieci nie zwalnia gospodarstwa od obowiązku zgłoszenia wypoczynku. Właścicieli gospodarstwa agroturystycznego należy traktować, jako osoby fizyczne zobowiązane do zgłoszenia wypoczynku3. 10. Właściwą opieką wychowawczą jest również zapewnienie i umożliwienie wykonywanie praktyk religijnych wychowankom. Regulują to przepis szczegółowy. 11. Organizatorzy wypoczynku, który odbywa się w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży w formach takich jak lato w mieście albo półkolonie, powinni zarejestrować ten wypoczynek wybierając odpowiedni jego rodzaj spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym. Wypoczynek organizowany w miejscu zamieszkania będzie rejestrowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, a więc w oparciu o informacje wymagane przy organizacji tzw. małej formy wypoczynku.4 12. Organizatorzy wakacyjnego wyjazdu 1-dniowego powinni zarejestrować ten wypoczynek, wybierając odpowiedni jego rodzaj spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym „wypoczynek w miejscu zamieszkania oraz wyjazd formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, a więc w oparciu o informacje wymagane przy organizacji tzw. małej formy wypoczynku. 5 ten będzie rejestrowany na jednodniowy”. Wypoczynek 2.2. NORMY DOTYCZĄCE OPIEKI § 3. 1. (uchylony). 2. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli przepisy w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej. 3. W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób. 4. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej opieki lub pomocy. Zmniejszenie liczby uczestników następuje w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 1. Najistotniejszą zmianą rozporządzenia w porównaniu do pierwotnego brzmienia jest odstępstwo od nazywania (dotychczasowy § 3 ust. 1 rozporządzenia). W rozporządzeniu zrezygnowano z określania w jakich formach może być organizowany wypoczynek. Poprzedni podział był sztuczny i niepotrzebny. Dotyczył form wypoczynku wyjazdowego (np. kolonie, obozy, zimowiska) i form wypoczynku w miejscu zamieszkania (np. półkolonie, poszczególnych wypoczynku form „placówką wypoczynku” 3 Por. Wyrok WSA w Warszawie I SA/Wa 280/10 w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania placówki wypoczynku letniego z dnia 14 września 2010 r 4 Na podstawie www.wypoczynek.men.gov.pl, Pytania i odpowiedzi 5 Na podstawie www.wypoczynek.men.gov.pl, Pytania i odpowiedzi 12 wczasy w mieście). Konsekwencją nowego ujęcia wypoczynku są zmiany w § 3 ust. 1, § 8 ust. 1, § 9-12, § 15-16 oraz w dotychczasowych załącznikach nr 2-5 do rozporządzenia, polegające na rezygnacji z posługiwania się terminem „placówka wypoczynku” i zastąpieniu tego terminu formułą „wypoczynek”. Jednocześnie należy zwrócić jednak uwagę na niekonsekwencje w tym zakresie i pozostawienie np. w § 13 terminu „placówka”. 2. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, z zastrzeżeniem przepisów w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny, które zostały przedstawione dalej. 3. W rozporządzeniu ustalono następujące wyjątki od tej zasady. W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób. 4. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy ulega również zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej opieki lub pomocy. Zmniejszenie i stopnia niepełnosprawności. Może to powodować, że liczba wychowawców będzie taka sama, co liczba uczestników. liczby uczestników następuje w zależności od rodzaju 2.3. ODPŁATNOŚĆ § 4. Wysokość opłat wnoszonych przez uczestników ustala organizator wypoczynku. § 5. Pierwszeństwo w korzystaniu z różnych form wypoczynku, finansowanych z budżetu państwa, mają dzieci: 1) będące sierotami, wychowankowie domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo- wychowawczych, a także rodzin zastępczych, 2) z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych, 3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym. 1. Sprawa określenia wysokości opłat za wypoczynek została pozostawiona w całości organizatorowi. Całość spraw związanych ze sprawami finansowymi jest zależna od indywidualnego podejścia organizatora, co stanowi, że w całości ponosi on odpowiedzialność za ustalanie wysokości, co również oznacza, że jest ograniczona tylko przez czynniki wolnego rynku. 2. Organizator, jako podmiot odpowiedzialny za wypoczynek jest, jako jedyny uprawniony do ustalania wysokości opłat. Zawarcie umowy między rodzicami i organizatorem na organizację wypoczynku nie musi mieć formy umowy pisemnej, choć ta powinna dla jasne określenia zakresu mieć taką formę. 3. W przypadku organizowania wypoczynku finansowanych z budżetu państwa zostały ustalone zasady pierwszeństwa. Są to ogólne zasady. Stroną takich umów jest organizator i jednostka reprezentująca 13 budżet państwa. Szczegółowe zasady najczęściej są zawarte w umowach z organizatorami. Rodzice i uczestnicy są wtedy albo osobami skierowanymi na taki wypoczynek finansowany w całości z ww. środków albo są osobami częściowo finansującymi taki wypoczynek, przez co stają się również stroną umowy na organizowanie wypoczynku. 4. Zasady pierwszeństwa są bardzo często stosowane podczas organizacji wypoczynku ze środków samorządowych. W takim przypadku również są one określane na takich samych zasadach. 2.4.ORGANIZACJA WYPOCZYNKU § 6. 1. Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, zawierającego: 1) dane dotyczące organizatora wypoczynku, 2) informację na temat formy wypoczynku, czasu trwania wypoczynku i liczby uczestników wypoczynku, 3) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy i kierownika wypoczynku, 4) informację na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą, 5) informację na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku, 6) w przypadku obozów wędrownych - informację na temat przebiegu trasy obozu wędrownego. 2. Do zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w ust. 1, organizator wypoczynku dołącza: 1) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) - kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia, 2) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku: a) szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych, b) kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych, 3) w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności obozów pod namiotami: a) szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic rozmieszczenia poszczególnych części obozu: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby 14 zdrowia, umywalni, ustępów, b) kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu lub terenu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych. 3. W przypadku organizowania wypoczynku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypoczynku trwającego do 5 dni, organizowanego dla nie więcej niż 25 uczestników, organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 4. Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku, o którym mowa w ust. 1 i 3, w wersji papierowej i elektronicznej, począwszy od dnia 1 marca i 1 października odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych, nie później jednak niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. 1. Określenie właściwości miejscowej kuratora oświaty, któremu organizator wypoczynku zgłasza wypoczynek uległo zmianie. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami organizator wypoczynku zgłaszał wypoczynek kuratorowi właściwemu ze względu na miejsce wypoczynku. Teraz natomiast właściwość kuratora oświaty określa się według miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora. 2. Rozporządzenie nakłada na organizatorów obowiązek przedstawienia kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku. W zgłoszeniu tym należy wskazać dane dotyczące organizatora wypoczynku; informacje na temat formy wypoczynku, czasu trwania i liczby uczestników wypoczynku; dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy i kierownika wypoczynku; informację na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą; informacje na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku; w przypadku obozów wędrownych – informację na temat przebiegu obozu wędrownego. W ustępie 2 tego przepisu określone są dokumenty, jakie należy dołączyć do zgłoszenia, w zależności od rodzaju organizowanego wypoczynku. 3. Nowelizacja wprowadziła formularz zgłoszenia wypoczynku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, który zastąpił dotychczasowy formularz karty kwalifikacyjnej obiektu. Organizator wypoczynku wypełniając formularz zgłoszenia wypoczynku w części A podaje ogólne dane dotyczące organizatora wypoczynku, czasu trwania wypoczynku, uczestników wypoczynku, kadry zarządzającej i wychowawczej opiekującej się uczestnikami wypoczynku, a także określa formy wypoczynku, dla których scharakteryzowania w projekcie przyjęto kryterium warunków infrastrukturalnych miejsc, w których będzie odbywał się wypoczynek. W części B znajdują się dane dotyczące wypoczynku w zależności od jego rodzaju. Część B1 przeznaczona jest do wypełnienia dla wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży z wyłączeniem organizatorów form wędrownych wypoczynku. W części B1 organizator wypoczynku podaje dane dotyczące miejsca wypoczynku, nazwę obiektu, lokalizację obiektu, informacje na temat zabezpieczenia medycznego uczestników wypoczynku i personelu oraz informacje o kontroli obiektu przeprowadzonej przez Komendę Powiatową (Miejską) Państwowej Straży Pożarnej. Część B2 15 jest przeznaczona tylko dla organizatorów wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, a część B3 jest przeznaczona tylko dla organizatorów wypoczynku w miejscach bez stałej infrastruktury komunalnej. Część B4 dotyczy wypoczynku w formie wędrownej, a w części D organizator podaje dane dotyczące warunków kąpieli. Część E formularza zawiera następujące oświadczenia organizatora wypoczynku: oświadczenie o kwalifikacjach kierownika oraz wychowawców wypoczynku oraz oświadczenie o sposobie zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia. Część F formularza stanowi listę załączników. W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie należy dołączyć kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarne,. Każdorazowo w przypadku braku opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych przez obiekt lub teren, jego właściciel zarządca lub użytkownik, albo organizator wypoczynku, występuje z wnioskiem o wydanie takiej opinii do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wskazanym w odrębnych przepisach. W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku należy dołączyć: a) szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych, b) kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych. W przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności obozów pod namiotami załącznikiem jest: a) szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic rozmieszczenia poszczególnych części obozu: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, umywalni, ustępów, b) kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu lub terenu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych. 4. W przypadku organizowania wypoczynku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży trwającego nie dłużej niż 5 dni, dla nie więcej niż 25 osób, organizator wypoczynku wypełnia formularz zgłoszenia wypoczynku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzeni. Formularz ten stanowi uproszczoną wersję formularza zgłoszenia wypoczynku zawartego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 5. Organizator wypoczynku przedkłada kuratorowi oświaty formularz zgłoszenia, wraz z załącznikami, w dwóch wersjach: papierowej (oryginał zgłoszenia) i elektronicznej w terminach: począwszy od dnia 1 marca i 1 października odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych. Należy pamiętać by dokonać tego nie później jednak niż na 21 dni przed terminem funkcji, zawierający szkic ich 16 rozpoczęcia wypoczynku. Konsekwencje nie dostosowania się do terminu opisałem dalej. 6. Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ma obowiązek zgłoszenia tego zamiaru, a kurator ocenić to zgłoszenie i w zależności od tej oceny wydać odpowiednie zaświadczenie6. 7. Po wprowadzeniu elektronicznego systemu zgłaszania wypoczynku organizatorzy, którzy chcą zgłosić wypoczynek muszą najpierw dokonać rejestracji swoich danych poprzez założenie konta, podając przy tym adres e-mail, na który zostanie wysłana informacja zwrotna o dokonanej rejestracji. Podany podczas rejestracji, adres e-mail może być również wykorzystywany do przypomnienia hasła organizatora. Organizator wypoczynku w systemie rejestruje się tylko raz i w kolejnych sezonach korzysta z utworzonego już konta. System kont organizatorów umożliwia przyporządkowanie wielu zgłoszeń do odpowiedniego organizatora (np. poszczególnych turnusów), eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania danych opisujących organizatora wypoczynku oraz umożliwia śledzenie statusu zgłoszeń. 7 8. Przed wypełnieniem formularza należy przygotować wymagane załączniki w wersji elektronicznej, tj. w pliku w formacie JPG lub PDF. Wszelkich zmian w formularzu (polegających np. na zmianie miejsca wypoczynku, danych kierowników, i in.) przesłanym do kuratorium elektronicznie i listownie będzie można dokonać jedynie zgłaszając te poprawki w formie pisemnej do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby organizatora. Zasygnalizowane zmiany w formularzu będą nanoszone na wydruku przez kuratorium oświaty przyjmujące zgłoszenie. Podczas wypełniania należy zwrócić uwagę na informacje i porady. Informacje te mają za zadanie ułatwić poprawne wypełnianie formularza. W trakcie rejestracji istnieje możliwość edycji wprowadzonych danych, które zapisują się automatycznie, aż do momentu ostatecznego formularz zostanie automatycznie zapisany w formacie PDF. Należy go wydrukować, dodać załączniki w wersji papierowej i dostarczyć do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę organizatora w terminie wskazanym w rozporządzeniu.8 ich przesłania. Wypełniony 6Por. Wyrok WSA w Warszawie I SA/Wa 280/10 a dnia 14 września 2010 r. w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania placówki. 7 Na podstawie www.wypoczynek.men.gov.pl 8 Na podstawie www.wypoczynek.men.gov.pl 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: