Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00622 008681 20307477 na godz. na dobę w sumie
Jak zostać tekściarzem, czyli nauka pisania tekstów piosenek - ebook/pdf
Jak zostać tekściarzem, czyli nauka pisania tekstów piosenek - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: My Book Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7564-489-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak zostać tekściarzem… to pierwszy w Polsce poradnik dotyczący sztuki pisania tekstów piosenek. Książka skierowana jest do każdego, kto chce nauczyć się pisać dobre, zawodowe teksty, a także do wszystkich tych, którzy chcą poznać pracę tekściarza „od kuchni”. Porady, ćwiczenia, praktyczne wskazówki, warsztat tekściarza, rodzaje tekstów, prawo autorskie, sylwetki najlepszych polskich tekściarzy – to tylko niektóre z zagadnień poruszonych w tej książce. Dla każdego miłośnika dobrych tekstów do piosenek Jak zostać tekściarzem… to pozycja obowiązkowa!

Książkę przedmową opatrzył lider 'Elektrycznych Gitar' Kuba Sienkiewicz.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

lubię, zna moje możliwości i ograniczenia, może sprawić, że te współautorskie utwory będę cenił szczególnie. Życzę nam wszystkim, by niniejsza książka spowodowała wy- syp ukrytych talentów. Każdy z nas jako świadomy odbiorca pio- senek lub ich konsument mimo woli odniesie z tego korzyść. Kuba Sienkiewicz 10 Wstęp. Jak zostać tekściarzem? Przeczytanie tekstu piosenki zajmuje około trzydziestu sekund, a napisanie? Doświadczony tekściarz potrafi – jeśli jest taka po- trzeba – napisać dobry tekst w około dwie, trzy godziny (choć zazwyczaj potrzeba na to przynajmniej kilku dni pracy). Inkasuje on za to kilkaset złotych, a jeżeli piosenka osiągnie sukces, docho- dzą do tego dodatkowe wpływy z tantiem (jeśli – co oczywiste – autor nie zrzeknie się przysługujących mu praw majątkowych). W przypadku gdy pisze dla uznanego czy popularnego artysty, który sprzedaje tysiące płyt, gra mnóstwo koncertów, a jego pio- senki puszczane są w mainstreamowych mediach, może liczyć na znacznie większą gażę, a skrupulatnie wyliczone tantiemy wypłaci mu sowicie ZAiKS. Dochodzi do tego prestiż, szacunek i uznanie światka muzycznego. A z biegiem lat, coraz ciekawsze i bardziej intratne zlecenia. Oczywiście i tak wszystko jest kwestią umowy, jaką tekściarz zawiera z artystą na początku każdej współpracy. Jeśli chcesz zostać zawodowym tekściarzem lub po prostu chcesz pisać dobre teksty do piosenek, zapraszam do lektury tego poradnika, który pomoże Ci dojść do wysokiego poziomu w tej specyficznej dziedzinie sztuki słowa pisanego. Osiągnięcie pozycji (i nie mówię tu bynajmniej tylko o dokona- niach artystycznych) Jacka Cygana, Marka Dutkiewicza czy choćby Andrzeja Mogielnickiego jest niezmiernie trudne i oznacza ciężką, często niewdzięczną, niegwarantującą stuprocentowego powodzenia pracę (czytaj: harówkę), ale nie jest to rzecz nieosiągalna. Mimo że świat polskiej muzyki rozrywkowej jest bardzo hermetyczny i z wiel- ką niechęcią otwiera się na nowe, nieznane nazwiska, to jednak warto spróbować swoich sił. Nagroda jest znaczna, a ewentualne porażki to tylko etapy na drodze do późniejszego sukcesu. 11 Sytuacja tekściarza jest o tyle specyficzna, że najpierw musi on długo budować swoją markę oraz zdobywać zaufanie potencjal- nych klientów – i to jest etap najtrudniejszy – by później dużo łatwiej, ze znacznie mniejszym nakładem pracy, czerpać zyski ze swojej działalności. Owszem, czasem zdarza się, że wystarcza jeden dobry przebój – czy nawet szlagwort – do zdobycia odpowiedniej pozycji na rynku, ale nie zawsze są ku temu odpowiednie okolicz- ności. Rzecz jasna, jeśli pisanie jest Twoją pasją i ulubioną formą spędzania czasu, nawet nie będziesz się zastanawiać, czy warto zaryzykować. Jeśli rzetelnie przerobisz materiał zawarty w tej książce, daję Ci dużą gwarancję, że nauczysz się pisać dobre, satysfakcjonują- ce Twoich klientów i przede wszystkim Ciebie, teksty piosenek. Nauczysz się odporności na krytykę, organizacji warsztatu tek- ściarza, tekściarskich technik oraz umiejętności pisania na zamó- wienie (także pod presją czasu). Dowiesz się, jak odróżniać teksty grafomańskie od naprawdę dobrych, poznasz sylwetki i style naj- ważniejszych polskich tekściarzy, dostaniesz konkretne wskazówki, jak pisać dobre teksty piosenek. A jeżeli już piszesz swoje autor- skie teksty, dowiesz się, jak podnieść swój poziom, poznasz nowe techniki pisania, dowiesz się także, jak znaleźć „swój” pierwszy ze- spół, a przy odrobinie szczęścia, zaczniesz pisać teksty dla znanych zespołów lub dla zespołów, które dzięki Tobie zaczną się liczyć na polskim rynku muzycznym. Pisanie tekstów piosenek to także fascynująca przygoda, moż- liwość poznania nowych ludzi, zawarcia wielu przyjaźni, odbycia wielu ciekawych podróży, bycia na wielu magicznych koncertach (życzę Ci, byś doświadczył wykonania swojego tekstu na żywo – to niesamowite przeżycie), a także szansa na zrobienie prawdziwej kariery. Książka Jak zostać tekściarzem, czyli nauka pisania tekstów piosenek jest pierwszą tego typu pozycją na polskim rynku wy- dawniczym. W niniejszym opracowaniu dowiesz się wszystkiego – lub prawie wszystkiego – o pisaniu tekstów do piosenek. Zatem: jak powstają dobre teksty? Jakich błędów unikać? Jak dopasować tekst do muzyki? Jak napisać tekst, nie mając skompo- 12 nowanej muzyki? Jak sprzedać swój tekst? Jak przełamać impas twórczy? Jakie istnieją rodzaje tekstów? Kiedy zaczyna się zawo- dowstwo, a kiedy to dalej amatorka? Co to są prawa autorskie i majątkowe? Czym jest dobry szlagwort? Jak się tworzy przebój? – to tylko niektóre z najważniejszych zagadnień, jakie zostaną po- ruszone w kolejnych rozdziałach tej książki. Problematyka sztuki pisania tekstów piosenek jest na polskim rynku muzyczno-wydawniczym traktowana po macoszemu. Ist- nieją poradniki dla pisarzy, poetów, scenarzystów, dramaturgów, dziennikarzy itd. (z których również można czerpać ciekawe in- spiracje), ale brak jest poradnika tylko i wyłącznie poświęconego sztuce tekściarskiej. Jak zostać tekściarzem. . . stara się wypełnić tę lukę. Jestem przekonany, że utrzymujący się ogólnie niski poziom ar- tystyczny współczesnych polskich tekstów do piosenek promowa- nych przez mainstreamowe media bierze się właśnie z braku mery- torycznego i praktycznego przygotowania osób zajmujących się pi- saniem tychże tekstów. Ocena ta, jak najbardziej usprawiedliwio- na, nie może jednak całkowicie przesłonić faktu, że są na polskim rynku tekściarze bardzo dobrzy, a nawet wybitni (również w mło- dym pokoleniu), do których twórczości, rzecz jasna, będziemy się często odwoływać. Tekściarze tacy jak: Kazik Staszewski, Kata- rzyna Nosowska, Grzegorz Ciechowski, Muniek Staszczyk, Kuba Sienkiewicz, Hubert „Spięty” Dobaczewski, Tomasz Budzyński, Bogdan Olewicz czy Krzysztof Skiba to autorzy znakomitych tek- stów, których style i techniki pisania poddamy wnikliwej analizie. Jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich tekściarzy, wspomniany już Kuba Sienkiewicz w udzielonym mi wywiadzie celnie jednak zauważył: W mediach popularnych nie ma miejsca na piosenkę tekstową, autorską czy tzw. artystyczną. Trzeba się z tym pogodzić. Nasycenie rynku rozmaitymi propozycjami jest ogromne i na tym tle moja twórczość już nie jest taka oryginalna, jak w la- tach dziewięćdziesiątych. Na szczęście funkcjonowanie artystyczne na pozycji niszowej jest również przyjemne. Warto też zauważyć, że piosenka nie jest już tak ważną pokoleniowo formą wypowiedzi artystycznej, manifestu światopoglądu. Pamiętam czasy, kiedy pio- 13 senka potrafiła uczyć, bawić, wychowywać, jednoczyć grupy i więk- sze zbiorowości – „słowo słychać było jak dynamit” (Jan Kelus). Żałuję, że już tak nie jest. Warto jednak próbować nadal. Więk- szość otaczającej nas muzyki radiowej ma wciąż formę piosenki, więc jest szansa, że uda się poruszyć przy jej pomocy ludzkie emo- cje, a nawet powiedzieć coś ważnego. Czas się przedstawić: nazywam się Michał Kozłowski, jestem zawodowym tekściarzem, a jednocześnie pasjonatem i miłośnikiem dobrych tekstów piosenek. Pragnę podzielić się z Tobą, Drogi Czy- telniku, moją wiedzą na temat sztuki tekściarskiej i spróbować sprzedać Ci „przepis” na pisanie dobrych, zawodowych tekstów do piosenek. Ufam, że jest nas – miłośników dobrych tekstów – bardzo wielu. Mimo że odebrałem gruntowne wykształcenie filologiczno- artystyczne (jestem absolwentem filologii polskiej na Uniwersyte- cie Wrocławskim oraz Studium Literacko-Artystycznego na Uni- wersytecie Jagiellońskim), nie od razu posiadłem umiejętność pi- sania dobrych tekstów piosenek. Zaczynałem (jak chyba większość tekściarzy) od grafomańskich i naiwnych wprawek, oczywiście nie zdając sobie sprawy z mizerności tychże tworów. Jednak długolet- nia praktyka tekściarska, setki napisanych i sprzedanych tekstów, obcowanie ze sceną, słuchanie, czytanie i analizowanie stylów naj- lepszych polskich tekściarzy, a także innych ważnych dla mnie au- torów (o których w dalszych częściach tej książki) pozwoliły mi przekroczyć pewien próg, za którym znajduje się zawodowe tek- ściarstwo. Moją intencją jest, Drogi Czytelniku, zaprosić Cię wła- śnie za ten „próg”. Książka ta skierowana jest zarówno do osób zupełnie początku- jących, jak i dla tych, które mają bogate doświadczenie i dużą ilość tekstów na swoim koncie. Każdy moment jest dobry, by podnieść swój artystyczny poziom i nie dawać powodów do niepotrzebnej krytyki. Pisania tekstów piosenek można nauczyć się na wiele sposo- bów. Jednak książka Jak zostać tekściarzem. . . to pierwszy profe- sjonalny poradnik traktujący o sztuce tekściarskiej, dostępny na polskim rynku. 14 Jeśli jesteś wokalistą, masz swój własny zespół, jesteś produ- centem czy managerem muzycznym i chcesz nauczyć się pisania dobrych tekstów do piosenek – to książka dla Ciebie! Dzięki Jak zostać tekściarzem. . . dowiesz się także, jak możesz zarabiać na swoim pisaniu. Zatem do dzieła! Życzę niezapomnianych chwil podczas prób pisania, Michał Kozłowski 15 1. Przed pisaniem, czyli jak rozwiązać pierwsze problemy Pytasz: jak rozpocząć swoją przygodę z tekściarstwem, czy – ogólnie rzecz biorąc – z pisaniem i komponowaniem piosenek? Od- powiedź jest prosta: napisz swój pierwszy, a następnie kolejny i na- stępny tekst. Pisz teksty do muzyki, do linii wokalnych lub układaj własne melodie. Sprzedawaj swoje teksty wykonawcom lub uma- wiaj się na inną formę gratyfikacji (np. tantiemy). Promuj swoje piosenki, a kiedy staną się przebojami, przebieraj w kolejnych in- tratnych zleceniach. A teraz konkretniej: pisz najwięcej, jak się da. Pisz dla znanych i nieznanych. Dla lubianych i nielubianych. Pisz dla każdego, dla kogo uważasz, że warto. Czasami pisz za darmo. Każde zadanie tekściarskie (nawet najbardziej dziwne i kuriozalne) traktuj jako rozwój swojego warsztatu. Wyrabiaj się z terminami, by oddawać teksty na czas. Nigdy nie kradnij czyichś tekstów (jeden plagiat może całkowicie zniweczyć Twoją karierę). Bądź gotowy na kry- tykę. Pisz tak, by pisanie stało się istotnym elementem Twojego życia. Pomimo trudności, czerp z tego przyjemność i satysfakcję. Promuj się na swoich najlepszych tekstach. Dobrze, więc zapytajmy znowu: jak zacząć? Wydaje się, że każdy, kto kiedykolwiek miał kontakt z pio- senką (a któż nie miał?), wie, czym jest i jak wygląda tekst do piosenki. Co więcej, potrafimy (nawet z łatwością) takie teksty wartościować i oceniać. To dobry początek do rozpoczęcia przy- gody z tekściarstwem. To zainteresowanie, skłonność do analizy, czy choćby luźnej rozmowy o tekstach – to sygnały, że są w Tobie zadatki na przyszłego tekściarza. Jeżeli teksty, których słuchasz, 16 w jakikolwiek sposób Cię dotykają, mówią coś ważnego do Cie- bie, opowiadają o Twoim życiu, Twoich emocjach, jeśli potrafisz się z nimi utożsamiać – to znaczy, że możemy zaczynać. Pielęgnuj w sobie to zamiłowanie, tę wrażliwość. Będzie Ci bardzo pomagać podczas prób pisania swoich własnych tekstów. Generalnie pisze się takie teksty, jakie samemu chciałoby się usłyszeć. To najprostsza i najlepsza zasada. Jednak tyczy się ona tylko tekstów pisanych na własny użytek, dla siebie, dla własne- go zespołu itd. Jeśli chcesz zostać zawodowym tekściarzem (czyli de facto tekściarzem do wynajęcia), musisz nauczyć się stosować wyjątki od tej zasady. Dla zawodowych tekściarzy zasada jest trochę inna: pisze się takie teksty, jakie chce usłyszeć nasz klient. Jeśli to Ci się nie podoba bądź nie możesz tego zaakceptować, trudno, pisz tylko dla siebie i zdobywaj świat ze swoim zespołem, lecz pozwól innym, zawodowym (!) tekściarzom uprawiać swój zawód, zgodnie z jego przeznaczeniem. Wybitny polski tekściarz Jacek Cygan w jednym z wywiadów tak tłumaczy tę kwestię: Pisanie piosenek to zawód usługowy, nikt nam nie płaci za widzimisię autora. Jeśli piekarz ma zamówienie na wesoły tort dla dziecka, to taki piecze, mimo że jego własne dziecko jest chore, a on wolałby piec kajzerki. To złota zasada. Oczywiście to my, jako tekściarze, ustalamy granice i warunki współpracy. Tylko od nas zależy, na jakie ustęp- stwa artystyczno-ideologiczne jesteśmy gotowi się zgodzić (sam wielokrotnie pisałem teksty dla zespołów discopolowych, co dla wielu osób źle rozumiejących istotę tekściarstwa może wydawać się dziwne, natomiast dla mnie było to kolejnym ciekawym do- świadczeniem, rozwijającym mój warsztat tekściarski – a ponad milion wyświetleń na portalu YouTube piosenek z moimi tekstami to dodatkowa satysfakcja, którą czerpię z tej współpracy). Wróćmy jednak do podstawowego pytania, czyli jak rozpocząć swoje własne pisanie, a co za tym idzie: czym jest i jak powstaje tekst do piosenki? Często spotykamy się z mitologizowaniem – ogólnie mówiąc – twórczości artystycznej, czy w naszym przypadku, pisania i two- 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zostać tekściarzem, czyli nauka pisania tekstów piosenek
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: