Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00062 007144 20957556 na godz. na dobę w sumie
Filozofia współczesna w zarysie - ebook/pdf
Filozofia współczesna w zarysie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2638-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Witolda Mackiewicza jest podręcznikiem historii filozofii, od okresu tzw. I pozytywizmu do czasów najnowszych tzn. do końca XX wieku. Zawiera ona podstawowe informacje oraz komentarze dotyczące rozwijanych w tym okresie kierunków filozoficznych, jak i ich najwybitniejszych przedstawicieli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Witold Mackiewicz Witold Mackiewicz Witold Mackiewicz Filozofi a współczesna Filozofi a współczesna Filozofi a współczesna w zarysie w zarysie w zarysie Witold Mackiewicz pracuje w Instytucie Filo- Witold Mackiewicz pracuje w Instytucie Filo- Witold Mackiewicz pracuje w Instytucie Filo- zofi i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zofi i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zofi i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią fi lozofi i współczesnej oraz antropologią historią fi lozofi i współczesnej oraz antropologią historią fi lozofi i współczesnej oraz antropologią fi lozofi czną. fi lozofi czną. fi lozofi czną. Opublikował wiele książek, m.in.: Brzozowski Opublikował wiele książek, m.in.: Brzozowski Opublikował wiele książek, m.in.: Brzozowski (1979), Nietzscheanizm i marksizm w literaturze (1979), Nietzscheanizm i marksizm w literaturze (1979), Nietzscheanizm i marksizm w literaturze i fi lozofi i okresu Młodej Polski (1989), Myśl i fi lozofi i okresu Młodej Polski (1989), Myśl i fi lozofi i okresu Młodej Polski (1989), Myśl Fryderyka Nietzschego w Polsce w latach 1947- Fryderyka Nietzschego w Polsce w latach 1947- Fryderyka Nietzschego w Polsce w latach 1947- -1997 (1999), Polska fi lozofi a powojenna (t. 1-3; -1997 (1999), Polska fi lozofi a powojenna (t. 1-3; -1997 (1999), Polska fi lozofi a powojenna (t. 1-3; 2001-2005 – redakcja naukowa), Spory o wartości 2001-2005 – redakcja naukowa), Spory o wartości 2001-2005 – redakcja naukowa), Spory o wartości (2006). (2006). (2006). Książka Filozofi a współczesna w zarysie jest Książka Filozofi a współczesna w zarysie jest Książka Filozofi a współczesna w zarysie jest podręcznikiem historii fi lozofi i, od okresu tzw. podręcznikiem historii fi lozofi i, od okresu tzw. podręcznikiem historii fi lozofi i, od okresu tzw. I pozytywizmu do czasów najnowszych, tzn. do I pozytywizmu do czasów najnowszych, tzn. do I pozytywizmu do czasów najnowszych, tzn. do końca XX wieku. Zawiera podstawowe informacje końca XX wieku. Zawiera podstawowe informacje końca XX wieku. Zawiera podstawowe informacje oraz komentarze dotyczące zarówno rozwijanych oraz komentarze dotyczące zarówno rozwijanych oraz komentarze dotyczące zarówno rozwijanych w tym okresie kierunków fi lozofi cznych, jak i ich w tym okresie kierunków fi lozofi cznych, jak i ich w tym okresie kierunków fi lozofi cznych, jak i ich najwybitniejszych przedstawicieli. najwybitniejszych przedstawicieli. najwybitniejszych przedstawicieli. www.wuw.pl � � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� � � � W W W i i i t t t o o o l l l d d d M M M a a a c c c k k k i i i e e e w w w i i i c c c z z z F F F i i i l l l o o o z z z o o o fi fi fi a a a w w w s s s p p p ó ó ó ł ł ł c c c z z z e e e s s s n n n a a a w w w z z z a a a r r r y y y s s s i i i e e e ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Filozofia wspolczesna.indd 3 3/14/16 11:12 AM Witold Mackiewicz Filozofia współczesna w zarysie ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== str Filozofia wspolczesna.indd 3 3/14/16 11:50 AM Recenzent Mieczysław Omyła Korekta Piotr Strębski Projekt okładki i stron tytułowych Olga Banasińska Skład i łamanie Marek Mackiewicz ISBN 978-83-235-2638-4 (PDF) © Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 Wydanie 5 (pierwsze w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego), dodruk 1, Warszawa 2016 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4 e-mail: wuw@uw.edu.pl Księgarnia internetowa: www.wuw.pl ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== str Filozofia wspolczesna.indd 4 3/14/16 11:50 AM ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==  ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==  ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==  ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==  ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==  ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 12 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 13 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 15 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 20 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 21 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 22 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 23 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 25 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 30 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 31 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 32 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 33 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 35 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==  ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==  ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==  ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==  ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==  ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 52 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Filozofia współczesna w zarysie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: