Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00471 006399 20272371 na godz. na dobę w sumie
Wykłady z Fizyki – Cząstki Elementarne - ebook/pdf
Wykłady z Fizyki – Cząstki Elementarne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 130
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3954-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

„Wykłady z fizyki – Cząstki Elementarne” są trzynastym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady z Fizyki 13 Cząstki Elementarne k a i s O w e i n g b Z i OZҭACZEҭIA B – notka biograficzna C – ciekawostka D – propozycja wykonania doświadczenia H – informacja dotycząca historii fizyki I – adres strony internetowej K – komentarz P – przykład U – uwaga Zbigniew Osiak (Tekst) WYKŁADY Z FIZYKI Cząstki Elementarne Małgorzata Osiak (Ilustracje) © Copyright by Zbigniew Osiak (text) and Małgorzata Osiak (illustrations) Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora tekstu i autorki ilustracji. Portret autora zamieszczony na okładkach przedniej i tylnej Rafał Pudło Wydawnictwo: Self Publishing ISBN: 978-83-272-3954-9 e-mail: zbigniew.osiak@live.com Wstęp 05 “Wykłady z Fizyki – Cząstki Elementarne” są trzynastym z piętnastu tomów pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. Uzupełnieniem trzynastego tomu są eBooki: Z. Osiak: Encyklopedia Fizyki. Virtualo 2012. Z. Osiak: Zadania Problemowe z Fizyki. Virtualo 2011. Z. Osiak: Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów fizycznych. Virtualo 2011. Zapis wszystkich trzydziestu wykładów zgrupowanych w piętnastu tomach zostanie zamieszczony w postaci eBooków na Platformie Dystrybucji Cyfrowej Virtualo. Wstęp 06 Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Mechanika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Akustyka. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Hydromechanika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Grawitacja. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Termodynamika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Elektryczność. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Magnetyzm. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Elektromagnetyzm. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Optyka. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Kwanty. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Ciało Stałe. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Jądra. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Cząstki Elementarne. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Teoria Względności. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Stałe Uniwersalne i Jednostki. Wykład 27 Cząstki elementarne dr Zbigniew Osiak Rysunki wykonała Małgorzata Osiak Plan wykładu 08 •Fizyka cząstek elementarnych 09 •Rodzaje oddziaływań fundamentalnych 21 •Leptony 26 •Kwarki 45 •Hadrony 64 •Nośniki oddziaływań 86 •Liczby kwantowe 92 •Układy atomo-podobne 108 •Plazma kwarkowo-gluonowa 118 •Akceleratory 122 Fizyka cząstek elementarnych 09 •Fizyka cząstek elementarnych 10 •Model standardowy 11 •Cząstki elementarne 12 •Cząstki fundamentalne 13 •Fermiony 14 •Bozony 15 •Antycząstki 16 •Anihilacja 17 •Kreacja 18 •Generacja 19 •Bozon Higgsa 20 Fizyka cząstek elementarnych 10 •Fizyka cząstek elementarnych ⇔⇔⇔⇔ dział fizyki zajmujący się badaniem własności cząstek elementarnych w ramach modelu standardowego. Model standardowy 11 •Model standardowy ⇔⇔⇔⇔ teoria rozwinięta w latach 1970-1973, opisująca cząstki elementarne oraz podstawowe oddziaływania między nimi (z pominięciem oddziaływań grawitacyjnych). W modelu tym cząstki fundamentalne, czyli niemające wewnętrznej struktury, podzielono na kwarki oraz leptony. Cząstki elementarne o złożonej strukturze wewnętrznej, zwane hadronami, zbudowane są z kwarków. Nośnikami oddziaływań silnych, wiążących kwarki wewnątrz hadronów, są gluony. Nośnikami oddziaływań słabych, przejawiających się między innymi w rozpadach beta minus i beta plus, są bozony W i Z. Nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych są fotony. Hipotetycznymi nośnikami oddziaływań grawitacyjnych są grawitony. Cząstki elementarne 12 •Cząstki elementarne ⇔⇔⇔⇔ cząstki, którymi według modelu standardowego są leptony, hadrony, kwarki oraz nośniki oddziaływań. Cząstki fundamentalne 13 •Cząstki fundamentalne ⇔⇔⇔⇔ cząstki elementarne nieposiadające wewnętrznej struktury. Są nimi leptony, kwarki oraz ich antycząstki. Fermiony 14 •Fermiony ⇔⇔⇔⇔ cząstki elementarne mające spiny połówkowe. Fermiony podlegają statystyce Fermiego-Diraca oraz spełniają zakaz Pauliego. Fermionami są leptony, kwarki oraz bariony. Najbardziej znanym fermionem jest elektron, którego spin ma wartość 1/2. C Nazwa fermion pochodzi od nazwiska Fermi. B Enrico Fermi (1901-1954), włoski fizyk teoretyk, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1938. B Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984), angielski fizyk teoretyk, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1933. B Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958), szwajcarski fizyk teoretyk pochodzenia austriackiego, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1945. Bozony 15 •Bozony ⇔⇔⇔⇔ cząstki elementarne o spinach całkowitych. Bozony podlegają statystyce Bosego-Einsteina oraz nie spełniają zakazu Pauliego. Bozonami są mezony oraz nośniki oddziaływań silnych, słabych i elektromagnetycznych. Najbardziej znanym bozonem jest foton, którego spin ma wartość równą 1. C Nazwa bozon pochodzi od nazwiska Bose. B Satyendra Nath Bose (1894-1974), hinduski fizyk-teoretyk. B Albert Einstein (1879-1955), genialny fizyk-teoretyk, laureat nagrody Nobla z fizyki w 1921. B Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958), szwajcarski fizyk-teoretyk pochodzenia austriackiego, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1945. Antycząstka 16 •Antycząstka ⇔⇔⇔⇔ odpowiednik danej cząstki elementarnej, mający takie same wartości masy, spinu, trzeciej składowej izospinu oraz czasu życia, różniący się od niej znakami ładunku elektrycznego, liczby barionowej, liczby leptonowej oraz dziwności. W przypadku bozonów wartości parzystości cząstki i jej antycząstki są takie same. W przypadku fermionów wartości parzystości cząstki i jej antycząstki różnią się znakami. •Cząstka i antycząstka po spotkaniu ulegają anihilacji. C Cząstki są identyczne ze swoimi antycząstkami, jeżeli ich liczby barionowe, trzecie składowe izospinu, ładunki elektryczne i dziwności są równe zeru. Cząstki takie nazywane są cząstkami istotnie obojętnymi. Anihilacja swobodna 17 •Anihilacja swobodna ⇔⇔⇔⇔ zjawisko polegające na tym, że cząstka i jej antycząstka po spotkaniu, nie tworząc struktury atomo-podobnej, zamieniają się w co najmniej dwa fotony o energii równoważnej sumie ich mas (spoczynkowych). P Elektron i pozytron w wyniku anihilacji swobodnej zamieniają się w dwa fotony o energii 511 keV każdy. Kreacja pary cząstka-antycząstka 18 •Kreacja pary cząstka-antycząstka ⇔⇔⇔⇔ zjawisko polegające na powstawaniu w odpowiednich warunkach pary cząstka-antycząstka z fotonu o energii równoważnej ich łącznej masie (spoczynkowej). H Kreację pary elektron-pozytron z fotonu gamma po raz pierwszy zaobserwował Blackett w 1933 w udoskonalonej przez niego komorze Wilsona podczas badania promieniowania kosmicznego. B Patrick Maynard Stuart Blackett (1897-1974), brytyjski fizyk, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1948. Generacja 19 •Generacja ⇔⇔⇔⇔ pojęcie związane z klasyfikacją leptonów i kwarków w ramach modelu standardowego. •Pierwsza generacja: elektron (e), pozytron, neutrino elektronowe (νe), antyneutrino elektronowe, kwark górny (u), antykwark górny, kwark dolny (d), antykwark dolny. •Druga generacja: mion (µ), antymion, neutrino mionowe (νµ), antynetrino mionowe, kwark powabny (c), antykwark powabny, kwark dziwny (s), antykwark dziwny. •Trzecia generacja: taon (τ), antytaon, neutrino taonowe (ντ), antyneutrino taonowe, kwark szczytowy (t), antykwark szczytowy, kwark denny (b), antykwark denny. Bozon Higgsa 20 •Bozon Higgsa ⇔⇔⇔⇔ hipotetyczna cząstka o zerowym spinie, tłumacząca dlaczego leptony, kwarki oraz bozony W i Z mają masę. Postulowana masa bozonu Higgsa powinna być większa niż 112 GeV/c2. H Hipotezę o istnieniu bozonu, nazwanego bozonem Higgsa, sformułował Higgs w 1963. B Peter Ware Higgs (ur. 1929), brytyjski fizyk teoretyk. Rodzaje oddziaływań fundamentalnych 21 •Oddziaływania grawitacyjne 22 •Oddziaływania słabe 23 •Oddziaływania elektromagnetyczne 24 •Oddziaływania silne 25 Oddziaływania grawitacyjne 22 •Oddziaływania grawitacyjne ⇔⇔⇔⇔ oddziaływania opisywane przez prawo powszechnego ciążenia Newtona oraz prawo Gaussa. Wśród znanych podstawowych oddziaływań najsłabsze są oddziaływania grawitacyjne. B Sir Isaac Newton (1643-1727), angielski fizyk i matematyk. B Carl Friedrich Gauss (1777-1855), niemiecki matematyk, fizyk i astronom.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wykłady z Fizyki – Cząstki Elementarne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: