Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00256 004987 14867567 na godz. na dobę w sumie
Egzamin na biegłego rewidenta - ebook/pdf
Egzamin na biegłego rewidenta - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 890
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4942-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Egzamin na biegłego rewidenta' to NOWOŚĆ na rynku wydawniczym.

Opracowanie to zawiera testy z kilkudziesięciu aktów prawnych, których wybór zdeterminowany został przez Uchwałę nr 1798/41/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 30.3.2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów. Zgodnie z art. 72 ustawy z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę 22.4.2010 r.

Treść uchwały nie wskazuje zamkniętej listy aktów prawnych, których znajomość

w postępowaniu kwalifikacyjnym jest niezbędna, w związku z czym ich wybór został dokonany w sposób subiektywny przez autora książki.

„Egzamin na biegłego rewidenta” to:

Opracowanie zawiera testy z ustaw, których znajomość jest niezbędna osobom zdającym egzamin na biegłego rewidenta, a także biegłym rewidentom w ich praktyce zawodowej, takich, jak na przykład: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks spółek handlowych, Prawo bankowe, Prawo celne, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o biegłych rewidentach, ustawa o  listach zastawnych i bankach hipotecznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych i wielu innych.

„Egzamin na biegłego rewidenta':

Jeśli jesteś kandydatem na biegłego rewidenta, lub zamierzasz uzyskać certyfikat umożliwiający usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, albo po prostu chcesz utrwalić wiedzę niezbędną do wykonywania tych wymagających zawodów – jest to książka dla Ciebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mariusz Stepaniuk Egzamin na biegłego rewidenta 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Egzamin na biegłego rewidenta Marzenie, bez której pomocy na pewno by nie powstała Mariusz Stepaniuk Egzamin na biegłego rewidenta 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Egzamin na biegłego rewidenta, 2. wyd. Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Art Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4941-1 ISBN e-book 978-83-255-4942-8 Spis treści Wstęp........................................................................................................................................................................... VII IX Wykaz.skrótów............................................................................................................................................................ XI Zasady.korzystania.z.testów...................................................................................................................................... Rozdział I. Testy z organów ochrony prawa i prawa administracyjnego...................................................... 1 (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..267)...................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2011.r..Nr.231,.poz..1376.ze.zm.).......................................................................................... (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm..i.ze.sprost.)................................................................................................ 1.. Test.z.ustawy.z.2.4.1997.r..–.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej. . 2.. Test.z.ustawy.z.29.8.1997.r..o.komornikach.sądowych.i.egzekucji. . 3.. Test.z.ustawy.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego. . 4.. Test.z.ustawy.z.27.3.2003.r..o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.przestrzennym. . 5.. Test.z.ustawy.z.7.10.1992.r..o.regionalnych.izbach.obrachunkowych . 6.. Test.z.ustawy.z.7.5.2009.r..o.biegłych.rewidentach.i.ich.samorządzie,.podmiotach.uprawnionych. . . 7.. Test.z.Międzynarodowych.Standardów.Etycznych.dla.Księgowych.–.Kodeksu.etyki.zawodowych.. do.badania.sprawozdań.finansowych.oraz.o.nadzorze.publicznym (Dz.U..Nr.77,.poz..649.ze.zm.)................................................................................................................... 119 (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..647.ze.zm.).......................................................................................................... 110 (t.j..Dz..U..z.2001.r..Nr.55,.poz..577.ze.zm.)............................................................................................. 116 1 55 63 księgowych.................................................................................................................................................... 125 (t.j..Dz.U..z.2005.r..Nr.229,.poz..1954.ze.zm.).......................................................................................... 136 8.. Test.z.ustawy.z.17.6.1966.r..o.postępowaniu.egzekucyjnym.w.administracji. . 9.. Test.z.ustawy.z.29.7.2005.r..o.ofercie.publicznej.i.warunkach.wprowadzania.instrumentów. . . finansowych.do.zorganizowanego.systemu.obrotu.oraz.o.spółkach.publicznych. (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.185,.poz..1439.ze.zm.).......................................................................................... 157 162 Rozdział II. Testy z prawa cywilnego, spółdzielczego i prawa pracy.............................................................. (Dz.U..Nr.16,.poz..93.ze.zm.)..................................................................................................................... 162 (Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.)................................................................................................................... 334 1.. Test.z.ustawy.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny. . 2.. Test.z.ustawy.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego. . 3.. Test.z.ustawy.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze . 4.. Test.z.ustawy.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy. . 5.. Test.z..ustawy.z..13.10.1998..r..o..systemie.ubezpieczeń.społecznych. . (t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.188,.poz..1848.ze.zm.).......................................................................................... 458 (t.j..Dz.U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.)................................................................................................ 469 (t.j..Dz.U..z..2009..r..Nr..205,.poz...1585.ze.zm.)......................................................................................... 532 540 Rozdział III. Testy z prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego i finansowego ............................ 1.. Test.z.ustawy.z.15..9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych. . (Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.)................................................................................................................. 540 VI Spis treści (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1112.ze.zm.)........................................................................................................ 642 (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1376.ze.zm.)........................................................................................................ 704 (t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.99,.poz..919.ze.zm.).............................................................................................. 733 (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.220,.poz..1447.ze.zm.).......................................................................................... 736 europejskiej. (Dz.U..Nr.62,.poz..551.ze.zm.)................................................................................................................... 748 (t.j..Dz.U..z.2007.r..Nr.168,.poz..1186.ze.zm.).......................................................................................... 755 (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.67,.poz..569.ze.zm.).............................................................................................. 767 (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..749.ze.zm.).......................................................................................................... 771 (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.95,.poz..613.ze.zm.).............................................................................................. 809 . 2.. Test.z.ustawy.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze. . . 3.. Test.z.ustawy.z.29.8.1997.r..–.Prawo.bankowe. . . 4.. Test.z.ustawy.z.29.8.1997.r..o.listach.zastawnych.i.bankach.hipotecznych. . . 5.. Test.z.ustawy.z.2.7.2004..r..o.swobodzie.działalności.gospodarczej. . . 6.. Test.z.ustawy.z.4.3.2005.r..o.europejskim.zgrupowaniu.interesów.gospodarczych.i.spółce. . . . 7.. Test.z.ustawy.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym. . . 8.. Test.z.ustawy.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów. . . 9.. Test.z.ustawy.z.29.8.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa. . 10.. Test.z.ustawy.z.12.1.1991.r..o.podatkach.i.opłatach.lokalnych. . 11.. Test.z.ustawy.z.27.8.2009.r..o.finansach.publicznych. . 12.. Test.z.ustawy.z.9.9.2000.r..o.podatku.od.czynności.cywilnoprawnych. . 13.. Test.z.ustawy.z.28.7.1983.r..o.podatku.od.spadków.i.darowizn. . 14.. Test.z.ustawy.z.26.7.1991.r..o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych. . 15.. Test.z.ustawy.z.15.2.1992.r...o.podatku.dochodowym.od.osób.prawnych. . 16.. Test.z.ustawy.z.11.3.2004.r..o.podatku.od.towarów.i.usług. . 17.. Test.z.ustawy.z.16.11.2006.r..o.opłacie.skarbowej . 18.. Test.z.ustawy.z.28.9.1991.r..o.kontroli.skarbowej . 19.. Test.z.ustawy.z.29.9.1994.r..o.rachunkowości. . 20.. Test.z.ustawy.z.12.9.2002.r..o.elektronicznych.instrumentach.płatniczych. . 21.. Test.z.ustawy.z.29.7.2005.r..o.obrocie.instrumentami.finansowymi . 22.. Test.z.ustawy.z.21.7.2006.r..o.nadzorze.nad.rynkiem.finansowym . 23.. Test.z.ustawy.z.19.3.2004.r..–.Prawo.celne . (t.j..Dz.U..z.2011.r..Nr.74,.poz..397.ze.zm.).............................................................................................. 841 (t.j..Dz.U..z.2011.r..Nr.177,.poz..1054.ze.zm.).......................................................................................... 848 (Dz.U..Nr.157,.poz..1240.ze.zm.)............................................................................................................... 814 (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.101,.poz..649.ze.zm.)............................................................................................ 825 (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.93,.poz..768.ze.zm.).............................................................................................. 832 (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..361.ze.zm.).......................................................................................................... 837 (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.152,.poz..1223.ze.zm.).......................................................................................... 857 (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1232).................................................................................................................... 863 (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1282).................................................................................................................... 852 (t.j..Dz.U..z.2011.r..Nr.41,.poz..214.ze.zm.).............................................................................................. 855 (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.211,.poz..1384.ze.zm.)............................................................................................ . 866 (Dz.U..Nr.157,.poz..1119.ze.zm.)............................................................................................................... 871 (Dz.U..Nr.68,.poz..622.ze.zm.)................................................................................................................... 873 Drogi Czytelniku! Wstęp Oddaję.do.Twoich.rąk.opracowanie,.które.stworzone.zostało.w.celu.ułatwienia.nauki.do.egzaminu.w.po� stępowaniu.kwalifikacyjnym.na.biegłych.rewidentów..Forma.tej.publikacji.jest.rzadkością.na.polskim.rynku. wydawnictw.prawniczych,.zawiera.bowiem.testy.przeznaczone.przede.wszystkim.do.nauki..Celem.drugoplano� wym.opracowania.jest.umożliwienie.sprawdzenia.wiedzy. Niniejsza.publikacja.to.zestawy.pytań.testowych.z.kilkudziesięciu.aktów.prawnych,.których.wybór.zdeter� minowany.został.przez.Uchwałę.nr.1798/41/2010.Krajowej.Rady.Biegłych.Rewidentów.z.30.3.2010.r..w.sprawie. szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów.w.postępowaniu.kwalifikacyjnym.na.biegłych.rewidentów.. Komisja.Nadzoru.Audytowego.zatwierdziła.tę.uchwałę.zgodnie.z.art..72.ustawy.z.7.5.2009.r..o.biegłych.rewi� dentach.i.ich.samorządzie,.podmiotach.uprawnionych.do.badania.sprawozdań.finansowych.oraz.o.nadzorze. publicznym.(Dz.U..Nr.7,.poz..649)..W.związku.z.tym,.że.treść.uchwały.nie.wskazuje.zamkniętej.listy.aktów. prawnych,.których.znajomość.w.postępowaniu.kwalifikacyjnym.jest.niezbędna,.ich.wybór.został.dokonany. w.sposób.subiektywny.przez.autora.książki..Należy.przy.tym.podkreślić,.że.postępowanie.kwalifikacyjne.na. biegłego.rewidenta.ma.charakter.wieloetapowy.i.obejmuje.sprawdziany.wiedzy.z.różnych.dziedzin..Książka.ta. obejmuje.wybrane.zagadnienia.dotyczące.obowiązującego prawa.i.w.związku.z.powyższym.nie stanowi kom- pletnego opracowania wszystkich możliwych zagadnień, jakie mogą pojawić się na egzaminach. Testy.stanowiące.treść.niniejszej.publikacji.służą.przede.wszystkim.do nauki,.dlatego.do.każdego.pytania. podane.są.trzy.odpowiedzi,.z.których.tylko.jedna.jest.prawidłowa.–.obok.każdego.pytania.testowego.podana. została.podstawa.prawna.i.właściwa.odpowiedź,.aby.można.było.od.razu.stwierdzić,.czy.udzielona.odpowiedź. była.prawidłowa.i.dlaczego..Niejednokrotnie.odpowiedź.na.zadane.pytanie.znajduje.się.w.kolejnych.pytaniach,. a.treść.wielu.pytań.powtarza.dosłowne.brzmienie.przepisu.prawnego..Uczący.się.na.tak.skonstruowanych.te� stach.zmuszony.jest.do.wielokrotnego.powtarzania.treści.przepisu.prawnego.i.w.ten.sposób.opanowuje.tę.treść. pamięciowo..Stres.towarzyszący.egzaminowi.powoduje.niejednokrotnie,.że.zagadnienia.proste.wydają.się.wy� jątkowo.trudne.i.tylko.automatyzm.nabyty.w.toku.nauki.na.testach.może.uchronić.przed.popełnieniem.błędu,. który.może.kosztować.utratę.cennych.punktów. Drogi.Czytelniku,.oddając.w.Twoje.ręce.niniejsze.opracowanie,.pragnę.podkreślić,.że.jest.to.jedynie.po� moc.naukowa,.która.powinna.pomóc.Ci.w.utrwaleniu.wiedzy.niezbędnej.do.zdania.egzaminu.na.biegłego.rewi� denta..Egzamin.ten.sprawdza.całokształt.wiedzy.i.umiejętności,.jakimi.dysponuje.kandydat,.w.związku.z.czym. nawet.najobszerniejsze.opracowanie.nie.może.zawierać.całego.materiału,.którego.znajomość.jest.wymagana. w.postępowaniu.kwalifikacyjnym..Niemniej.można.z.całą.pewnością.stwierdzić,.że.książka.ta.to.kompleksowa. pomoc,.znakomicie.ułatwiająca.naukę.do.egzaminu..Ostateczny.sukces.w.jego.trakcie.zależy.tylko.od.Ciebie. i.Twojej.wytrwałości.w.nauce..Konsekwencja.i.upór.w.dążeniu.do.celu.stanowią.niezbędną.podstawę.–.ze.swej. strony.zaś.zapewniam,.że.za.konieczną.na.każdym.egzaminie.dozę.szczęścia.będę.trzymał.za.Ciebie.kciuki!. Powodzenia! Mariusz Stepaniuk Wykaz skrótów 1. Akty prawa krajowego KC. KK. KKS.. –. ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,.poz..93.ze.zm.) –. ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,.poz..553.ze.zm.) –. .ustawa.z.9.10.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy.(t.j..Dz.U..z.2007.r..Nr.111,.poz..765.. ze.zm.). .Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r..(Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm..i.sprost.) –. –. ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(t.j..Dz.U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.) –. Konstytucja.RP. KP. KPA. KPC. KPK. KPW. KRO. KSH. KW. KWU. NIKU. SDGU. PrUpadNapr. PrWeksl. USP. WłLokU. ZastRejU. 2. Inne skróty art.. BHP. ds.. KRS. m.in.. m.st.. n.. NATO. NBP. .ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.(t.j..Dz.U..z.2000.r... Nr.98,.poz..1071.ze.zm.) .ustawa. z. 17.11.1964. r.. –. Kodeks. postępowania. cywilnego. (Dz.U.. Nr. 43,. poz.. 296.. ze.zm.). .ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego.(Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.) .ustawa.z.24.8.2001.r..–.Kodeks.postępowania.w.sprawach.o.wykroczenia.(t.j..Dz.U... z.2008.r..Nr.133,.poz..848.ze.zm.) .ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy.(Dz.U..Nr.9,.poz..59.ze.zm.) .ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych.(Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) .ustawa.z.20.5.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń.(t.j..Dz.U..z.2007.r..Nr.109,.poz..756.ze.zm.) .ustawa. z. 6.7.1982. r.. o. księgach. wieczystych. i. hipotece. (t.j.. Dz.U.. z. 2001. r.. Nr. 124,.. poz..1361.ze.zm.) .ustawa.z.23.12.1994.r..o.Najwyższej.Izbie.Kontroli.(t.j..Dz.U..z.2007.r..Nr.231,.poz..1701. ze.zm.) .ustawa.z.2.7.2004.r..o.swobodzie.działalności.gospodarczej.(t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.220,. poz..1447.ze.zm.) .ustawa. z. 28.2.2003. r.. –. Prawo. upadłościowe. i. naprawcze. (Dz.U.. Nr. 60,. poz.. 535.. ze.zm.) .ustawa.z.28.3.1931.r..–.Prawo.wekslowe.(Dz.U..Nr.37,.poz..282.ze.zm.) .ustawa.z.27.7.2001.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych.(Dz.U..Nr.98,.poz..1070. ze.zm.) .ustawa.z.25.6.1994.r..o.własności.lokali.(t.j..Dz.U..z.2000.r..Nr.80,.poz..903.ze.zm.) .ustawa.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów.(t.j..Dz.U..z.2009.r... Nr.67,.poz..569.ze.zm.) –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. artykuł –. bezpieczeństwo.i.higiena.pracy –. do.spraw –. Krajowa.Rada.Sądownictwa –. między.innymi –. miasto.stołeczne –. następne –. –. Narodowy.Bank.Polski .Organizacja.Traktatu.Północnoatlantyckiego.(North Atlantic Treaty Organization) X NIK. Nr. NSA. Odp.. RM. r... RP. RPO. SE.. SKO. SN. t.j.. TK. TS. tzw.. UOKiK. ust.. w.. WSA. zd.. ze.zm.. ZUS. Wykaz skrótów –.. Najwyższa.Izba.Kontroli –. numer –. Naczelny.Sąd.Administracyjny –. odpowiedź –. Rada.Ministrów –. rok –. Rzeczpospolita.Polska –. Rzecznik.Praw.Obywatelskich –. spółka.europejska –. Samorządowe.Kolegium.Odwoławcze –. Sąd.Najwyższy –. tekst.jednolity –. Trybunał.Konstytucyjny –. Trybunał.Stanu –. –. Urząd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów –. ustęp –. wiek –. wojewódzki.sąd.administracyjny –. zdanie –. ze.zmianami –. Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych tak.zwany Zasady korzystania z testów 1.. .Wszystkie testy są testami 2.. .Testy służą utrwaleniu treści Wszystkie.testy.są.testami.jednokrotnego wyboru..Prawidłowa.jest.tylko jedna odpowiedź,.podana.obok. pytania.testowego. Testy.służą.utrwaleniu.treści.poszczególnych artykułów ustaw. Poza.nielicznymi.wyjątkami.kolejne.pytania. dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści.jednego,.konkretnego.artykułu,.podanego.obok.pytania.testowego..Stworze� nie.testów.zawierających.pytania.obejmujące.treścią.kilka.artykułów.dawałoby.niezliczoną.ilość.kombinacji,. które.musiałyby.zostać.wzięte.pod.uwagę..Takie.podejście.mijałoby.się.z.celem,.ponieważ.osoba,.która.opa� nuje.treść.kolejnych.artykułów.ustawy,.nie.powinna.mieć.problemów.z.rozwiązaniem.testu.zawierającego. pytania.łączące.treść.artykułów..Jakkolwiek.podczas.tworzenia.pytań.testowych.dołożono.wszelkich.starań,. aby.odpowiedzi,.które.należy.wybrać.nie.łączyły.się.z.treścią.innych.artykułów,.należy.pamiętać,.iż.treść py- tania zawsze dotyczy konkretnego artykułu, a odpowiedź prawidłowa jest zawsze zawarta w treści tego artykułu. 3.. .Treść poszczególnych odpowiedzi może być uznana przez Czytelnika za �podchwytliwą�� – jest to zabieg Treść.poszczególnych.odpowiedzi.może.być.uznana.przez.Czytelnika.za.�podchwytliwą��.–.jest.to.zabieg. celowy,.służący.zmuszeniu.osoby.testowanej.do.szczegółowego.opanowania.materiału..Niejednokrotnie.od� powiedzi.różnią.się.tylko.jednym.słowem,.zmieniającym.nieznacznie.ich.treść.–.nigdy jednak nie są to odpowiedzi identyczne..Dodać.należy,.iż.treść.odpowiedzi.nieprawidłowych.jest.w.tym.wypadku.nieistot� na.–.w.trakcie.rozwiązywania.testów.nie.należy.ich.brać.pod.uwagę,.są.to.bowiem.z.założenia.odpowiedzi. błędne..Jako.takie.zaś.nie.muszą.się.w.żaden.sposób.wiązać.z.odpowiedzią.prawidłową.i.nie.powinny.być. oceniane.pod.względem.ich.wartości.merytorycznej. 4.. .Treść testów obejmuje kolejne artykuły i ustępy ustaw. Bardzo często jeden artykuł był przerabiany na kilka, Treść.testów.obejmuje.kolejne.artykuły.i.ustępy.ustaw..Bardzo.często.jeden.artykuł.był.przerabiany.na.kilka,. kilkanaście,.a.nawet.kilkadziesiąt.pytań.–.z.drugiej.zaś.strony.pominięte.zostały.artykuły,.które.prawie.na. pewno.(trudno.w.100 .wykluczyć.taką.możliwość).nie.będą.stanowiły.podstawy.do.pytań.na.egzaminie. –.np..artykuły.dotyczące.odpowiedzialności.karnej.za.naruszenie.ustaw,.lub.zawierające.szczegółowe,.kazu� istyczne.wyliczenia.stawek.opłat,.podatków.itd.. 6.. .Testy dotyczą tylko i wyłącznie 5.. .W celu zmniejszenia objętości pracy niezbędne stało się odnoszenie się w treści pytań do pytań umiesz� .celu.zmniejszenia.objętości.pracy.niezbędne.stało.się.odnoszenie.się.w.treści.pytań.do.pytań.umiesz� czonych.w.pracy.wcześniej..Pytania.ułożone.są.w.kolejności,.w.jakiej.ustawodawca.umieścił.w.ustawach. następujące.po.sobie.artykuły.–.dlatego.niejednokrotnie.w.treści.pytań.mowa.jest.np..o.�sytuacji,.o.której. mowa.powyżej��.itp..Testy.powinny.być.traktowane.jako.pewna.całość,.w.której.treść.poszczególnych.pytań. wzajemnie.się.uzupełnia. Testy.dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści ustaw. Brak.jest.w.nich.pytań.dotyczących.orzecznictwa,.teorii.prawa. itd..Jednakże,.jak.wcześniej.wspomniano,.materiał.niniejszy.stanowić.może.jedynie.pomoc.naukową.i.nie. może.być.traktowany.jako.zamknięty.zbiór.pytań,.spośród.których.zostanie.utworzony.ostatecznie.test.egza� minacyjny. 7.. .Testy stworzone zostały w oparciu o stan prawny na luty 2013 roku, dlatego też należy wziąć pod uwagę Testy.stworzone.zostały.w.oparciu.o.stan.prawny.na.luty.2013.roku,.dlatego.też.należy.wziąć.pod.uwagę. konieczność.śledzenia.działań.legislacyjnych.i.uwzględnienia.ewentualnych.zmian,.które.nastąpią.pomiędzy. lutym.tego.roku.a.datą.egzaminu. Autor Testy z organów ochrony prawa i prawa administracyjnego Rozdział I. 1. Test z ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Treść pytania Odp. Źródło Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym: a). całego.Narodu, b). wszystkich.obywateli, c). całego.społeczeństwa. Rzeczpospolita Polska jest: a). .demokratycznym.państwem.prawnym,.urzeczywistniającym.zasady.sprawiedliwości.spo� b). .państwem.zapewniającym.realizację.praw.obywateli,.urzeczywistniającym.zasady.społecz� łecznej, nej.gospodarki.rynkowej, Nr 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. c). .państwem.demokratycznym,.urzeczywistniającym.zasady.demokracji.bezpośredniej. Rzeczpospolita Polska jest państwem: a). niejednolitym, b). federacyjnym, c). jednolitym. 4. Władza zwierzchnia w RP należy do: a). społeczeństwa, b). Narodu, c). przedstawicieli.Narodu. Naród sprawuje władzę: a). przez.swoich.przedstawicieli.lub.bezpośrednio, b). przez.swoich.przedstawicieli, c). bezpośrednio. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, za- pewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą: a). solidarności.społecznej, b). sprawiedliwości.społecznej, c). zrównoważonego.rozwoju. Organy władzy publicznej w RP działają: a). zgodnie.z.prawem, b). według.prawa, c). na.podstawie.i.w.granicach.prawa. Konstytucja RP jest: a). najważniejszym.prawem.RP, b). najwyższym.prawem.RP, c). pierwszym.prawem.RP. Przepisy Konstytucji RP stosuje się: a). zawsze.bezpośrednio, b). pośrednio,.chyba.że.Konstytucja.RP.stanowi.inaczej, c). bezpośrednio,.chyba.że.Konstytucja.RP.stanowi.inaczej. b a c b a c c b c art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 ust. 1 art. 4 ust. 2 art. 5 art. 7 art. 8 ust. 1 art. 8 ust. 2 2 Rozdział I. Testy z organów ochrony prawa i prawa administracyjnego Treść pytania Odp. Źródło Nr 10. Ustrój RP opiera się na: i.władzy.sądowniczej, i.sądowniczej, czej. a). .władzy.ustawodawczej,.która.realizuje.swoje.uprawnienia.za.pomocą.władzy.wykonawczej. b). .władzy.wykonawczej,.która.realizuje.swoje.uprawnienia.za.pomocą.władzy.ustawodawczej. c). .podziale.i.równowadze.władzy.ustawodawczej,.władzy.wykonawczej.i.władzy.sądowni� 11. Władzę wykonawczą sprawuje w Polsce: a). Prezydent.RP.i.Rada.Ministrów, b). .Prezydent.RP.i.Prezes.RM.przy.pomocy.Rady.Ministrów, c). .Prezydent.RP.oraz.Prezes.RM.i.Rada.Ministrów.za.pomocą.administracji.zespolonej. 12. Władzę sądowniczą sprawują w Polsce: a). niezawisłe.sądy, b). sądy.wojskowe.i.cywilne.oraz.SN, c). sądy.i.trybunały. 13. 14. 15. 16. 17. Partie polityczne zrzeszają się na zasadach: a). dobrowolności.i.równości.obywateli.polskich, b). .dobrowolności.i.równości.wszystkie.osoby.posiadających.pełnię.praw.publicznych, c). .dobrowolności.i.równej.odpowiedzialności.wobec.prawa.obywateli.polskich. Partie polityczne zrzeszają się w celu: a). zdobycia.władzy, b). .wpływania.metodami.demokratycznymi.na.kształtowanie.polityki.państwa, c). przejęcia.władzy.w.celu.kształtowania.polityki.państwa. Finansowanie partii politycznych jest: a). jawne, b). tajne, c). jawne.w.części.dotyczącej.przychodów. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania: a). nazizmu,.faszyzmu.i.komunizmu, b). faszyzmu.i.komunizmu, c). nazizmu.i.faszyzmu. Zgodnie z zapisem art. 13 Konstytucji RP zakazane jest między innymi istnienie partii: a). .których.statut.lub.dokumenty.programowe.zakładają.lub.dopuszczają.nienawiść.rasową.. i.narodowościową,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na.politykę. państwa.albo.przewidują.utajnienie.struktur.lub.członkostwa, b). .które.w.oficjalnych.wystąpieniach.ich.przedstawicieli.zakładają.lub.dopuszczają.nienawiść. rasową.i.narodowościową,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na. politykę.państwa.albo.przewidują.utajnienie.struktur.lub.członkostwa, c). .których.program.lub.działalność.zakłada.lub.dopuszcza.nienawiść.rasową.i.narodowościo� wą,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na.politykę.państwa.albo. przewiduje.utajnienie.struktur.lub.członkostwa. 18. Możliwość publikacji w prasie oraz innych środkach społecznego przekazu jest: a). wolnością.zagwarantowaną.konstytucyjnie, b). prawem.zagwarantowanym.konstytucyjnie, c). prawem.przedmiotowym.zagwarantowanym.ustawowo. 19. Ustrój terytorialny RP zapewnia: a). centralizację.władzy.publicznej, b). decentralizację.władzy.publicznej, c). transparentność.władzy.publicznej. c a c a b a a c a b art. 10 ust. 1 art. 10 ust. 2 art. 10 ust. 2 art. 11 ust. 1 art. 11 ust. 1 art. 11 ust. 2 art. 13 art. 13 art. 14 art. 15 ust. 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 3 Treść pytania Odp. Źródło Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa: a). ustawa, b). Konstytucja.RP, c). rozporządzenie. 21. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa: a). ogół.mieszkańców.każdej.gminy, b). ogół.mieszkańców.gminy,.powiatu.albo.województwa, c). ogół.mieszkańców.jednostek.zasadniczego.podziału.terytorialnego. Nr 20. 22. 23. 24. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd terytorialny wykonuje: a). jako.zadanie.zlecone, b). .we.własnym.imieniu..Odpowiedzialność.za.działania.podjęte.przez.samorząd.ponosi.Skarb. Państwa, c). w.imieniu.własnym.i.na.własną.odpowiedzialność. Samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony mogą być tworzone w drodze: a). ustawy, b). rozporządzenia, c). aktów.prawa.miejscowego. Inne rodzaje samorządu (które nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej) można tworzyć w drodze: a). aktów.prawa.miejscowego, b). ustawy, c). rozporządzenia. 25. Małżeństwo to związek: a). dwojga.osób.przeciwnej.płci, b). dwojga.osób, c). kobiety.i.mężczyzny. 26. Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłasz- cza: a). inwalidów.wojennych, b). weteranów.II.wojny.światowej, c). weteranów.walk.prowadzonych.w.czasie.II.wojny.światowej. 27. Podstawę ustroju gospodarczego RP stanowi: a). .prospołeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.wolności.gospodarczej,.własności.prywatnej. oraz.solidarności,.dialogu.i.współpracy.partnerów.społecznych, b). .społeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.swobodzie.działalności.gospodarczej,.ochronie. własności.prywatnej.oraz.dialogu.partnerów.społecznych.i.prywatnych, c). .społeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.wolności.działalności.gospodarczej,.własności. prywatnej.oraz.solidarności,.dialogu.i.współpracy.partnerów.społecznych. 28. Wywłaszczenie w prawie polskim jest: a). niedopuszczalne, b). .dopuszczalne.jedynie.wówczas,.gdy.jest.dokonywane.na.cele.publiczne.i.za.słusznym.od� c). .dopuszczalne.jedynie.wówczas,.gdy.jest.dokonywane.na.ważne.cele.publiczne.i.za.odpo� szkodowaniem, wiednim.odszkodowaniem. 29. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest w prawie polskim: a). niedopuszczalne, b). .dopuszczalne.tylko.w.drodze.ustawy.i.tylko.ze.względu.na.ważny.interes.publiczny, c). .dopuszczalne.tylko.ze.względu.na.ważny.interes.publiczny,.podmiotom.zaś,.które.poniosły. z.tego.tytułu.straty,.przysługuje.słuszne.odszkodowanie. a c c a b c a c art. 15 ust. 2 art. 16 ust. 1 art. 16 ust. 2 art. 17 ust. 1 art. 17 ust. 2 art. 18 art. 19 art. 20 b art. 21 ust. 2 b art. 22 Rozdział I. Testy z organów ochrony prawa i prawa administracyjnego Treść pytania Odp. Źródło 4 Nr 30. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 40. 39. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie: a). prawnej, b). prawnokarnej, c). cywilnoprawnej. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa: a). rozporządzenie, b). ustawa, c). Konstytucja.RP. Podstawą ustroju rolnego państwa polskiego jest: a). gospodarstwo.rodzinne, b). własność.prywatna, c). prywatne.gospodarstwo.rolne. 31. Nadzór nad warunkami wykonywania pracy sprawuje: a). państwo, b). Rada.Ministrów.poprzez.swoich.przedstawicieli, c). Prezes.RM.poprzez.swoich.przedstawicieli. 32. Kościoły i inne związki wyznaniowe są: a). równe, b). równouprawnione, c). równoważne. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształto- wane na zasadach: a). .poszanowania.ich.autonomii.oraz.wzajemnej.niezależności.każdego.w.swoim.zakresie,.jak. również.współdziałania.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego, b). .uszanowania.ich.niezależności.oraz.wzajemnej.odrębności.i.każdego.w.swoim.zakresie,.jak. również.współdziałania.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego, c). .uszanowania.ich.niezależności.oraz.wzajemnej.odrębności.i.każdego.w.swoim.zakresie,.jak. również.współpracy.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego. Stosunki między RP a Kościołem katolickim określają: a). .Konstytucja.RP,.umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską.i.ustawy.oraz. b). umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską.i.ustawy, c). umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską.i.stosowne.rozporządzenia. Stosunki między RP a innymi niż Kościół katolicki kościołami oraz związkami wyznanio- wymi określają: a). Konstytucja.RP,.umowy.międzynarodowe.i.ustawy, b). umowy.międzynarodowe, c). .ustawy.uchwalone.na.podstawie.umów.zawartych.przez.Radę.Ministrów.z.ich.właściwymi. przedstawicielami. zwyczaje, Siły Zbrojne RP służą ochronie: a). .niepodległości.państwa.i.niepodzielności.jego.terytorium.oraz.zapewnieniu.bezpieczeń� stwa.i.nienaruszalności.jego.granic, b). .niezależności.państwa.i.stałości.jego.terytorium.oraz.zapewnieniu.bezpieczeństwa.jego. c). .niezależności.państwa.i.niezmienności.jego.terytorium.oraz.zapewnieniu.bezpieczeństwa. granic, jego.granic. Siły Zbrojne RP w kwestiach politycznych zachowują: a). obiektywizm, b). niezależność, c). neutralność. Siły Zbrojne RP podlegają kontroli: a). cywilnej.i.parlamentarnej, b). cywilnej.i.demokratycznej, c). cywilnej.i.rządowej. a a b art. 23 art. 24 art. 25 ust. 1 a art. 25 ust. 3 b art. 25 ust. 4 c art. 25 ust. 5 a c b a b art. 26 ust. 1 art. 26 ust. 2 art. 26 ust. 2 art. 28 ust. 4 art. 28 ust. 5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 5 Treść pytania Odp. Źródło Nr 41. 42. 43. Stolicą RP jest: a). Warszawa, b). m.st..Warszawa, c). miasto.Warszawa. Źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest: a). przyrodzona.i.niezbywalna.wolność.człowieka, b). przyrodzona.i.niezbywalna.godność.człowieka, c). przyrodzona.i.niezbywalna.godność.oraz.wolność.człowieka. Poszanowanie i ochrona godności człowieka jest obowiązkiem: a). władz.publicznych, b). rządu, c). rządu.i.parlamentu. a b a art. 29 art. 30 art. 30 b art. 31 ust. 3 c a c a art. 33 ust. 1 art. 34 ust. 1 art. 34 ust. 2 art. 35 ust. 1 b art. 35 ust. 1 a art. 35 ust. 2 44. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być usta- nawiane: a). .tylko.w.czasie.stanu.wyjątkowego.lub.wojennego..Ograniczenia.te.nie.mogą.naruszać.isto� ty.wolności.i.praw, b). .tylko.w.ustawie.i.tylko.wtedy,.gdy.są.konieczne.w.demokratycznym.państwie.dla.jego. bezpieczeństwa.lub.porządku.publicznego.bądź.dla.ochrony.środowiska,.zdrowia.i.mo� ralności.publicznej.albo.wolności.i.praw.innych.osób..Ograniczenia.te.nie.mogą.naruszać. istoty.wolności.i.praw, c). tylko.w.czasie.stanu.wyjątkowego.lub.wojennego. 45. Prawa kobiety i mężczyzny w RP różnią się w zakresie prawa: a). rodzinnego, b). rodzinnego.i.społecznego, c). .kobieta. i. mężczyzna. mają. równe. prawa. w. życiu. rodzinnym,. politycznym,. społecznym.. i.gospodarczym. 46. Obywatelstwo polskie nabywa się poprzez: a). .urodzenie.z.rodziców.będących.obywatelami.polskimi..Inne.przypadki.nabycia.obywatel� b). .urodzenie.z.matki.będącej.obywatelką.polską..Inne.przypadki.nabycia.obywatelstwa.pol� stwa.polskiego.określa.ustawa, skiego.określa.ustawa, c). przyjęcie.obywatelstwa.polskiego. 47. Obywatel polski: a). może.utracić.polskie.obywatelstwo, b). w.żadnym.wypadku.nie.może.utracić.polskiego.obywatelstwa, c). .nie.może.utracić.obywatelstwa.polskiego,.chyba.że.sam.się.go.zrzeknie. 48. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodo- wych i etnicznych: a). wolność.zachowania.i.rozwoju.własnego.języka, b). wolność.zachowania.języka.i.prawo.do.jego.rozwoju, c). prawo.zachowania.własnego.języka.i.wolność.jego.rozwoju. 49. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodo- wych i etnicznych: a). prawo.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.rozwoju.własnej.kultury, b). .wolność.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.rozwoju.własnej.kultury, c). .prawo.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.wolność.rozwoju.własnej.kultury. 50. Możliwość tworzenia przez mniejszości narodowe i etniczne własnych instytucji eduka- cyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz uczestnic- twa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej jest: a). prawem.zagwarantowanym.konstytucyjnie, b). wolnością.zagwarantowaną.konstytucyjnie, c). wolnością.zagwarantowaną.ustawowo. 6 Nr 51. Rozdział I. Testy z organów ochrony prawa i prawa administracyjnego Treść pytania Odp. Źródło Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony: a). stosownych.służb.RP, b). służby.konsularnej.RP, c). Rzeczypospolitej.Polskiej. 52. Kto znajduje się pod władzą RP, korzysta z wolności i praw zapewnionych w: a). ustawach.i.Konstytucji.RP, b). Konstytucji.RP, c). .Konstytucji.RP,.z.wyjątkami.odnoszącymi.się.do.cudzoziemców.opisanymi.w.ustawach. 53. Rzeczpospolita Polska zapewnia prawną ochronę życia: a). obywatelom.polskim, b). każdemu.człowiekowi, c). każdemu.człowiekowi.od.chwili.poczęcia. 54. Poddanie człowieka eksperymentom naukowym, w tym medycznym, jest: a). zabronione.pod.groźbą.kary, b). możliwe.tylko.po.wyrażeniu.zgody.przez.daną.osobę, c). możliwe.tylko.po.dobrowolnym.wyrażeniu.zgody.przez.daną.osobę. 55. Kary cielesne lub poniżające traktowanie i karanie są: a). .dozwolone.tylko.w.sytuacjach.prawem.określonych,.w.szczególności.w.stanach.wyższej. b). .dozwolone.tylko.w.sytuacjach.prawem.określonych,.w.szczególności.w.stosunkach.we� konieczności, wnętrznych.panujących.w.armii, c). bezwzględnie.zakazane. 56. Pozbawienie lub ograniczenie wolności osobistej: a). jest.zakazane, b). może.nastąpić.tylko.na.zasadach.i.w.trybie.określonym.w.ustawie, c). może.nastąpić.tylko.w.sytuacjach.wyjątkowych. 57. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu: a). niezwłocznego.zwolnienia, b). niezwłocznego.przedstawienia.stawianych.zarzutów, c). niezwłocznego.ustalenia.legalności.tego.pozbawienia. 58. 59. 60. 61. Poinformowanie zatrzymanego o przyczynach zatrzymania powinno: a). nastąpić.niezwłocznie.i.mieć.formę.zrozumiałą.dla.zatrzymanego, b). .nastąpić.nie.później.niż.w.ciągu.24.godzin.od.zatrzymania.i.mieć.formę.pisemną, c). .nastąpić.nie.później.niż.w.ciągu.12.godzin.od.zatrzymania.i.mieć.formę.pisemną. Przekazanie zatrzymanego do dyspozycji sądu powinno nastąpić w ciągu: a). 24.godzin.od.chwili.zatrzymania, b). doby.od.chwili.zatrzymania, c). 48.godzin.od.chwili.zatrzymania. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami. Doręczenie powinno nastąpić w ciągu: a). 24.godzin.od.przekazania.do.dyspozycji.sądu, b). 24.godzin.od.chwili.zatrzymania, c). 48.godzin.od.przekazania.do.dyspozycji.sądu. Prawo do odszkodowania przysługuje osobie, która została pozbawiona wolności: a). bez.zachowania.określonych.ustawą.terminów, b). bezprawnie, c). na.okres.powyżej.48.godzin. c c b c c art. 36 art. 37 ust. 1 i 2 art. 38 art. 39 art. 40 b art. 41 ust. 1 c a c a art. 41 ust. 2 art. 41 ust. 3 art. 41 ust. 3 art. 41 ust. 3 b art. 41 ust. 5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 7 Nr 62. Treść pytania Odp. Źródło Jeżeli czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa między- narodowego, nie był spenalizowany na gruncie prawa polskiego, osoba, która się go do- puściła: a). nie.podlega.odpowiedzialności.karnej, b). może.podlegać.odpowiedzialności.karnej, c). .podlega. odpowiedzialności. karnej. tylko. w. przypadku,. gdy. popełniła. przestępstwo. umyślne. b art. 42 ust. 1 63. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary: a). przez.ustawę.lub.akty.wykonawcze.przed.jego.popełnieniem, b). przez.ustawę.przed.jego.popełnieniem, c). przez.ustawę.obowiązującą.w.czasie.jego.popełnienia. Prawo do obrony przysługuje: a). .każdemu,.przeciw.komu.prowadzone.jest.postępowanie.karne,.we.wszystkich.stadiach.po� 64. b). .każdemu,.przeciw.komu.prowadzone.jest.prawomocne.postępowanie.karne,.we.wszyst� c). .każdemu,.przeciw.komu.prowadzone.jest.prawomocne.postępowanie.karne,.od.momentu. stępowania, kich.stadiach.postępowania, przedstawienia.formalnych.zarzutów. 65. Każdego uważa się za niewinnego dopóty, dopóki: a). jego.wina.nie.zostanie.udowodniona, b). .w.sposób.wykluczający.omyłkę.zostanie.stwierdzone.popełnienie.przez.niego.czynu.prze� stępnego, 66. 67. c). jego.wina.nie.zostanie.stwierdzona.prawomocnym.wyrokiem.sądu. Przedawnieniu nie ulegają: a). zbrodnie.ludobójstwa.i.przeciwko.pokojowi, b). zbrodnie.ludobójstwa.i.zbrodnie.przeciwko.ludzkości, c). zbrodnie.wojenne.i.zbrodnie.przeciwko.ludzkości. Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nieściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu: a). wszczęcia.postępowania.w.sprawie, b). ustania.tych.przyczyn, c). .zaistnienia.warunków,.które.pozwolą.na.przeprowadzenie.obiektywnego.postępowania. 68. Każdy ma prawo do: a). .sprawiedliwego.i.jawnego.rozpoznania.sprawy.bez.zbędnej.zwłoki.przez.właściwy,.nieza� b). .sprawiedliwego.i.jawnego.rozpoznania.sprawy.bez.zbędnej.zwłoki.przez.niezależny,.bez� leżny,.bezstronny.i.niezawisły.sąd, stronny.i.niezawisły.sąd, c). .sprawiedliwego.i.jawnego.rozpatrzenia.sprawy.bez.nieuzasadnionej.zwłoki.przez.właści� wy,.niezależny,.bezstronny.i.niezawisły.sąd. 69. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na: a). bezpieczeństwo.państwa.i.ochronę.publicznej.moralności, b). .moralność,.bezpieczeństwo.i.integralność.państwa.i.porządek.publiczny.oraz.ze.względu. na.ochronę.życia.prywatnego.stron, c). .moralność,. bezpieczeństwo. państwa. i. porządek. publiczny. oraz. ze. względu. na. ochronę. życia.prywatnego.stron.lub.inny.ważny.interes.prywatny. 70. Wyrok ogłaszany jest: a). zawsze.publicznie, b). może.nie.być.ogłoszony.publicznie, c). .z.ważnych.względów.podlegających.ocenie.sądu.może.nie.być.ogłoszony.publicznie. Przepadek rzeczy jest możliwy: a). jest.niemożliwy, b). tylko.w.przypadkach.określonych.w.ustawie, c). .tylko.w.przypadkach.określonych.w.ustawie.i.tylko.na.podstawie.prawomocnego.orzecze� 71. nia.sądu. c a c c b c c a c art. 42 ust. 1 art. 42 ust. 2 art. 42 ust. 3 art. 43 art. 44 art. 45 ust. 1 art. 45 ust. 2 art. 45 ust. 2 art. 46
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin na biegłego rewidenta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: