Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00359 009478 20647688 na godz. na dobę w sumie
Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3 - ebook/pdf
Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 999
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4086-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Tom 3 Systemu Prawa Prywatnego stanowi pierwszy z tomów poświęconych prawu rzeczowemu. Kolejne, 3. wydanie dzieła uwzględnia nową systematykę materii omówionej w tomach: 3 i 4.

Prezentowany tom mieści problematykę ogólną prawa rzeczowego, pochyla się nad niejednolicie ujmowaną instytucją posiadania, zawiera omówienie ksiąg wieczystych i specyficznego działu – własności lokali. Przede wszystkim zaś dzieło jest poświęcone najpełniejszemu i pierwszemu wśród praw rzeczowych – prawu własności. Począwszy od modeli własności w perspektywie historycznej i jej funkcjonowania w zależności od ustroju gospodarczego, Autorzy poddali następnie analizie treść i wykonywanie tego prawa, jego nabycie i utratę, ochronę oraz zagadnienie współwłasności. Wreszcie miejsce znalazło tu omówienie problematyki praw do przedmiotów materialnych niebędących rzeczami, które stanowi potwierdzenie kompleksowości dzieła.

3. wydanie tomu:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tom 3 Prawo rzeczowe Pod redakcją Edwarda Gniewka 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo rzeczowe Tom 3 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo rzeczowe Tom 3 3. wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWAŃSKI† ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO BOGUDAR KORDASIEWICZ Rozdział VI. Prawa do przedmiotów materialnych niebędących rzeczami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 § 30. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 § 31. Prawa do złóż kopalin oraz innych fragmentów górotworu . . . . . . . 446 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 II. Własność złóż kopalin oraz innych fragmentów górotworu w aktualnie obowiązującym stanie prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 III. Użytkowanie górnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 IV. Inne prawa do złóż kopalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 § 32. Prawa do wód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 II. Własność wód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 § 33. Prawa do zwierząt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Rozdział VII. Nabycie i utrata własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 § 34. Ogólna charakterystyka nabycia i utraty własności . . . . . . . . . . . . . 506 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 II. Ogólny przegląd zdarzeń prawnych powodujących nabycie i utratę własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 III. Pierwotne i pochodne nabycie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 IV. Nabycie a utrata własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 § 35. Przeniesienie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 II. Przeniesienie własności w trybie umowy zobowiązująco- -rozporządzającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 III. Przeniesienie własności w wyniku wykonania uprzedniego zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 § 36. Przeniesienie własności nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 II. Przeniesienie własności nieruchomości w trybie umowy zobowiązująco-rozporządzającej oraz w wyniku wykonania zobowiązania do przeniesienia własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 III. Podział nieruchomości w toku przeniesienia własności . . . . . . . . . . . . . 551 IV. Ustanowienie odrębnej własności lokalu – odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . 555 V. Zakaz przeniesienia własności pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 VI. Forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 VII. Znaczenie wpisu do księgi wieczystej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 § 37. Przewłaszczenie na zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 II. Dopuszczalność przeniesienia własności dla zabezpieczenia wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 III. Miejsce przewłaszczenia na zabezpieczenie w systemie umów przeniesienia własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 IV. Treść, forma i skutki umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 § 38. Rozporządzanie rzeczą przez osobę nieuprawnioną . . . . . . . . . . . . . 572 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 II. Nabycie własności nieruchomości w warunkach rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych – odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 III. Nabycie własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej . . . . . . . 574 § 39. Rozporządzanie przedsiębiorstwem i gospodarstwem rolnym . . . . . 583 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 II. Dokonywane (cid:0) rozporządzanie przedsiębiorstwem . . . . . . . . . . 583 III. Rozporządzanie gospodarstwem rolnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 XII (cid:0) 6 (cid:0) S (cid:0) L (cid:0) V (cid:0) (cid:3) (cid:0) W (cid:0) U (cid:0) H (cid:1) (cid:30) (cid:0) F (cid:0) L X (cid:0) Q (cid:0) R (cid:0) (cid:3) (cid:0) D (cid:0) F (cid:0) W (cid:0) X § 40. Przeniesienie własności nieruchomości rolnych według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 II. Ograniczenie swobody obrotu przez zastrzeżenie ustawowego prawa pierwokupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 III. Prawo „wykupu” nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 § 41. Zbywanie skarbowych i samorządowych nieruchomości według ustawy o gospodarce nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 II. Ograniczony katalog dopuszczalnych czynności obrotu . . . . . . . . . . . . 598 III. Organy właściwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 IV. Przetargowy tryb rozporządzania jako zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 V. Rozporządzanie bezprzetargowe jako wyjątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 VI. Cena oraz inne warunki zbycia nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 § 42. Zbywanie nieruchomości rolnych według ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa . . . 608 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 II. Funkcje Agencji Nieruchomości Rolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 III. Ograniczony katalog dopuszczalnych czynności obrotu . . . . . . . . . . . . 611 IV. Pierwszeństwo nabycia nieruchomości rolnych Skarbu Państwa . . . . . . 612 V. Rozporządzanie przetargowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 VI. Cena oraz inne warunki zbycia nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 § 43. Nabycie własności nieruchomości w wyniku wykonania prawa pierwokupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 II. Ustawowe prawo pierwokupu przysługujące gminie według ustawy o gospodarce nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 III. Ustawowe prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcom nieruchomości rolnych według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – przypomnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 IV. Ustawowe prawo pierwokupu przysługujące Agencji Nieruchomości Rolnych – przypomnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 V. Wykonanie prawa pierwokupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 § 44. Nabywanie własności nieruchomości przez cudzoziemców . . . . . . . 624 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 II. Pojęcie cudzoziemca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 III. Warunek uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 IV. Wyłączenia i wyjątki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 V. Tryb udzielenia zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 VI. Nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości rolnych . . . . . . . . . . . 630 VII. Sankcja naruszenia przepisów ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 § 45. Zasiedzenie jako sposób nabycia własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 II. Zasiedzenie nieruchomości; uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 III. Zasiedzenie rzeczy ruchomych; uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 IV. Przedmiot zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 V. Przesłanki zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 VI. Skutki zasiedzenia; stwierdzenie zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 § 46. Inne sposoby nabycia własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 II. Nabycie własności niczyjej rzeczy ruchomej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 III. Znalezienie rzeczy i jego skutki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 XIII (cid:0) 6 (cid:0) S (cid:0) L (cid:0) V (cid:0) (cid:3) (cid:0) W (cid:0) U (cid:0) H (cid:1) (cid:30) (cid:0) F (cid:0) L IV. Nabycie własności pożytków naturalnych rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 V. Połączenie, pomieszanie i przetworzenie rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 Rozdział VIII. Współwłasność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 § 47. Określenie współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 I. Ogólne cechy współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 II. Źródła współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 III. Współwłasność rzeczy a wspólność praw majątkowych . . . . . . . . . . . . 662 IV. Wspólność mienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 V. Współwłasność w częściach ułamkowych a współwłasność łączna . . . 666 VI. Istota współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 § 48. Treść i wykonywanie współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 I. Powszechna treść prawa własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 II. Regulacja prawna wewnętrznego stosunku współwłasności . . . . . . . . . 676 III. Znaczenie prawne udziału we współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 IV. Rozporządzanie udziałem we współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 V. Rozporządzanie rzeczą wspólną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 VI. Zarząd rzeczą wspólną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 VII. Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 VIII. Ochrona wspólnego prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 § 49. Zniesienie współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 I. Roszczenia o zniesienie współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 II. Tryb zniesienia współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 III. Sposoby zniesienia współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 Rozdział IX. Własność lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 § 50. Pojęcie i funkcja własności lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 § 51. Konstrukcja prawna własności lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 I. Konstrukcja prawna własności lokaluw zagranicznych systemach prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 II. Konstrukcja prawna własności lokalu w prawie polskim . . . . . . . . . . . . 722 § 52. Powstanie własności lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 II. Umowne ustanowienie własności lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 III. Ustanowienie własności lokalu w drodze jednostronnejczynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 IV. Ustanowienie własności lokali na podstawie orzeczenia sądu . . . . . . . . 757 V. Powstanie odrębnej własności lokalu z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . . . 759 § 53. Umowa deweloperska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 I. Umowa deweloperska przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego . . . . . . 760 II. Umowa deweloperska w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 § 54. Wygaśnięcie własności lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 § 55. Prawa i obowiązki właściciela lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 § 56. Wspólnota mieszkaniowa właścicieli lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 I. Powstanie i ustanie wspólnoty mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 II. Charakter prawny wspólnoty mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 III. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 IV. Podejmowanie uchwał przez właścicieli lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824 § 57. Zarząd nieruchomością wspólną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 I. Zarząd ustawowy nieruchomością wspólną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 II. Zarząd umowny nieruchomością wspólną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 III. Zarząd przymusowy nieruchomością wspólną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 XIV (cid:0) 6 (cid:0) S (cid:0) L (cid:0) V (cid:0) (cid:3) (cid:0) W (cid:0) U (cid:0) H (cid:1) (cid:30) (cid:0) F (cid:0) L Rozdział X. Ochrona własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 § 58. Ogólna charakterystyka ochrony własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 I. Przypomnienie historyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 II. Ochrona własności na tle ogólnego systemu ochrony praw podmiotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 III. Prawnorzeczowe roszczenia petytoryjne właściciela . . . . . . . . . . . . . . . 874 § 59. Roszczenie windykacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 I. Określenie roszczenia windykacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 II. Legitymacja czynna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 III. Dowód własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884 IV. Legitymacja bierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 V. Obrona pozwanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 VI. Realizacja roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 § 60. Roszczenia uzupełniające właściciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 II. Sytuacja prawna posiadacza samoistnego w dobrej wierze . . . . . . . . . . 903 III. Odpowiedzialność samoistnego posiadacza w dobrej wierze od czasu wytoczenia powództwa windykacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 IV. Sytuacja prawna posiadacza samoistnego w złej wierze . . . . . . . . . . . . 906 V. Rodzaje roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 § 61. Przeciwstawne roszczenia posiadacza samoistnego o zwrot nakładów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 II. Roszczenia posiadacza w dobrej wierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914 III. Roszczenia posiadacza w dobrej wierze od czasu wytoczenia powództwa windykacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 IV. Roszczenia posiadacza w złej wierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 V. Zatrzymanie przedmiotów połączonych z rzeczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 VI. Powstanie i charakter prawny roszczenia o zwrot nakładów . . . . . . . . . 918 VII. Realizacja roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 § 62. Rozliczenia właściciela z posiadaczem zależnym . . . . . . . . . . . . . . . . 921 § 63. Roszczenia wynikające z budowy na cudzym gruncie . . . . . . . . . . . . 925 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 II. Roszczenie posiadacza o przeniesienie własności gruntu . . . . . . . . . . . . 928 III. Roszczenie właściciela o „wykup” gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 IV. Roszczenia posiadacza gruntu i użytkownika wieczystego w razie zabudowy gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste . . . . . . . 935 V. Przedmiotowy zakres roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 VI. Wynagrodzenie właściciela (użytkownika wieczystego) . . . . . . . . . . . . 937 VII. Charakter zobowiązania stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 VIII. Realizacja roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 § 64. Roszczenie negatoryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 I. Określenie roszczenia negatoryjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 II. Treść roszczenia negatoryjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 III. Roszczenie negatoryjne w stosunkach sąsiedzkich . . . . . . . . . . . . . . . . 948 IV. Legitymacja czynna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 V. Legitymacja bierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 VI. Realizacja roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 § 65. Problem ochrony wyłącznego uprawnienia właściciela do rozporządzania rzeczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 XV (cid:0) 6 (cid:0) S (cid:0) L (cid:0) V (cid:0) (cid:3) (cid:0) W (cid:0) U (cid:0) H (cid:1) (cid:30) (cid:0) F (cid:0) L Wykaz skrótów 1. Źródła prawa GospKomU . . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz.U. GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) GospNierSPU . . . . . . . ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC austr. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny austriacki z 1811 r. (ABGB – (cid:0) Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.) )1 KC franc. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny francuski z 1804 r. (Cc – (cid:0) KC grec. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny grecki z 1940 r. KC. hiszp. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny hiszpański z 1989 r.3 KC niem. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny niemiecki z 1896 r. (BGB – (cid:0) KC portug. . . . . . . . . . Kodeks cywilny portugalski z 1966 r.5 KC szwajc. . . . . . . . . . Kodeks cywilny szwajcarski z 10.12.1907 r. (ZGB – (cid:0) )2 SR. 210. AS 24 233, 27 207 und BS 2 3)6 )4 , Nr 217, poz. 1689 ze zm.) z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks KK . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KomPrywU . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. Konstytucja PRL . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.1952 r. (tekst jedn.: Dz.U. Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, KPA . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst KPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC z 1930 r. . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) KPK. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 483 ze zm.) poz. 94 ze zm.) poz. 296 ze zm.) poz. 555 ze zm.) 1 Tekst dostępny na stronie: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10001622/ABG- B 2c 20Fassung 20vom 2006.11.2012.pdf 2 Tekst dostępny na stronie: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?dateTexte=20121106 cidText e=LEGITEXT000006070721 fastReqId=1018799035 fastPos=1 oldAction=rechCodeArticle 3 Tekst dostępny na stronie: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 4 Tekst dostępny na stronie: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf 5 Tekst dostępny na stronie: http://www.portolegal.com/CodigoCivil.html 6 Tekst dostępny na stronie: http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/210.de.pdf XVII $ (cid:0) O (cid:0) O (cid:0) J (cid:0) H (cid:0) P (cid:0) H (cid:0) L (cid:0) Q (cid:0) H (cid:0) V (cid:0) (cid:3) (cid:0) (cid:0) (cid:129) (cid:0) U (cid:0) J (cid:0) H (cid:0) U (cid:0) O (cid:0) L (cid:0) F (cid:0) K (cid:0) H (cid:0) V (cid:0) (cid:3) (cid:0) * (cid:0) H (cid:0) V (cid:0) H (cid:0) W (cid:0) ] (cid:0) E (cid:0) X (cid:0) F (cid:0) K (cid:0) R (cid:0) G (cid:0) H (cid:0) (cid:3) (cid:0) F (cid:0) L (cid:0) Y (cid:0) L (cid:0) O (cid:0) (cid:129) (cid:0) U (cid:0) J (cid:0) H (cid:0) U (cid:0) O (cid:0) L (cid:0) F (cid:0) K (cid:0) H (cid:0) V (cid:0) (cid:3) (cid:0) * (cid:0) H (cid:0) V (cid:0) H (cid:0) W (cid:0) ] (cid:0) E (cid:0) X (cid:0) F (cid:0) K = (cid:0) L (cid:0) Y (cid:0) L (cid:0) O (cid:0) J (cid:0) H (cid:0) V (cid:0) H (cid:0) W (cid:0) ] (cid:0) E (cid:0) X (cid:0) F (cid:0) K KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, KsztUstrRolU . . . . . . . ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) poz. 1037 ze zm.) z 2012 r. poz. 803) KWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: KZ . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) LasU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) NabNierCU . . . . . . . . ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) NajLokU . . . . . . . . . . ustawa z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszka- niowych (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) NasienU . . . . . . . . . . . ustawa z 9.11.2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1512) ObszMorU . . . . . . . . . ustawa z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.) OchrGrRLU . . . . . . . . ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) OchrLokU . . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso- bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OchrKonkurU . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrNabU . . . . . . . . . ustawa z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) OchrPrzyrU . . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. OchrZabU . . . . . . . . . ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami OchrZwU . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Nr 106, poz. 1002 ze zm.) z 2012 r. poz. 749 ze zm.) OrdPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. PBudMieszkU . . . . . . ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa PlZagPrzU . . . . . . . . . ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mieszkaniowego (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 255) PNPRU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom ryn- (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) kowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) PostEgzAdm . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank. . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. PrCzek . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrGeod . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) XVIII (cid:0) : (cid:0) \ (cid:0) N (cid:0) D (cid:0) ] (cid:0) (cid:3) (cid:0) V (cid:0) N (cid:0) U (cid:0) y (cid:0) W (cid:0) y (cid:0) Z PrGeolGórn . . . . . . . . . ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, PrGeolGórn z 1994 r. . . ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. PrGosp . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 981 ze zm.) z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) poz. 1178 ze zm.) PrGórn z 1930 r. . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Prawo górnicze (Dz.U. Nr 85, poz. 654 ze zm.) PrGórn z 1953 r. . . . . . dekret z 6.5.1953 r. – Prawo górnicze (tekst jedn.: Dz.U. z 1978 r. Nr 4, PrLot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 12 ze zm.) poz. 933 ze zm.) Nr 127, poz. 1066 ze zm.) Nr 189, poz. 1158 ze zm.) z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) PrŁow . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. PrNot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. PrOchrŚrod . . . . . . . . ustawa z 24.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. ProwKsWieczR . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.9.2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432 ze zm.) ze zm.) PrRzeczD . . . . . . . . . . dekret z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. PrUpNapr . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Nr 188, poz. 1848 ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) poz. 145 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: PrWod . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrWod z 1962 r. . . . . . ustawa z 30.5.1962 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 34, poz. 158 ze zm.) PrWod z 1974 r. . . . . . ustawa z 24.10.1974 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230 ze zm.) PrzymZarzD . . . . . . . . dekret Naczelnika Państwa z 16.12.1918 r. o przymusowym zarządzie PWKC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. państwowym (Dz. Praw P.P. Nr 21, poz. 67 ze zm.) Nr 16, poz. 94 ze zm.) PWPrRzeczD . . . . . . . dekret z 11.10.1946 r. – Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i pra- wo o księgach wieczystych (Dz.U. Nr 57, poz. 321 ze zm.) RybŚródU . . . . . . . . . . ustawa z 18.4.1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn.: Dz.U. SamGmU . . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. SamPowU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz.U. SamWojU . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.) Nr 142, poz. 1591 ze zm.) z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SpółdzMieszkU . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) SystInfKWU . . . . . . . ustawa z 14.2.2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struk- tury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. Nr 42, poz. 363) XIX (cid:0) : (cid:0) \ (cid:0) N (cid:0) D (cid:0) ] (cid:0) (cid:3) (cid:0) V (cid:0) N (cid:0) U (cid:0) y (cid:0) W (cid:0) y (cid:0) Z
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: