Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00425 008072 21000059 na godz. na dobę w sumie
Wykłady z Fizyki – Grawitacja - ebook/pdf
Wykłady z Fizyki – Grawitacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 86
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3892-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

„Wykłady z fizyki – Grawitacja” są czwartym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady z Fizyki 04 Grawitacja k a i s O w e i n g b Z i OZҭACZEҭIA B – notka biograficzna C – ciekawostka D – propozycja wykonania doświadczenia H – informacja dotycząca historii fizyki I – adres strony internetowej K – komentarz P – przykład U – uwaga Zbigniew Osiak (Tekst) WYKŁADY Z FIZYKI Grawitacja Małgorzata Osiak (Ilustracje) © Copyright by Zbigniew Osiak (text) and Małgorzata Osiak (illustrations) Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora tekstu i autorki ilustracji. Portret autora zamieszczony na okładkach przedniej i tylnej Rafał Pudło Wydawnictwo: Self Publishing ISBN: 978-83-272-3892-4 e-mail: zbigniew.osiak@live.com Wstęp 05 “Wykłady z Fizyki – Grawitacja” są czwartym z piętnastu tomów pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. Uzupełnieniem czwartego tomu są eBooki: Z. Osiak: Encyklopedia Fizyki. Virtualo 2012. Z. Osiak: Ogólna Teoria Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Zadania Problemowe z Fizyki. Virtualo 2011. Z. Osiak: Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów fizycznych. Virtualo 2011. Zapis wszystkich trzydziestu wykładów zgrupowanych w piętnastu tomach zostanie zamieszczony w postaci eBooków na Platformie Dystrybucji Cyfrowej Virtualo. Wstęp 06 Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Mechanika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Akustyka. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Hydromechanika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Grawitacja. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Termodynamika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Elektryczność. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Magnetyzm. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Elektromagnetyzm. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Optyka. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Kwanty. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Ciało Stałe. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Jądra. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Cząstki Elementarne. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Teoria Względności. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Stałe Uniwersalne i Jednostki. Wykład 8 Grawitacja dr Zbigniew Osiak Rysunki wykonała Małgorzata Osiak Plan wykładu 08 •Grawitacja 09 •Natężenie pola grawitacyjnego 26 •Potencjał pola grawitacyjnego 40 •Rzuty 49 •Prędkości kosmiczne 60 •Zagadnienie dwóch ciał 66 •Orbity 69 •Gwiazdy 79 Grawitacja 09 •Grawitacja 10 •Siły grawitacyjne 11 •Siły centralne 12 •Prawo powszechnego ciążenia Newtona 13 •Grawitacyjne prawo Gaussa 14 •Masa bezwładna 16 •Masa grawitacyjna 17 •Nieważkość 18 •Siły pływowe 19 •Grawitacyjne zapadanie 20 •Paradoks grawitacyjny 21 •Działanie na odległość 22 •Oddziaływania grawitacyjne 23 •Pole grawitacyjne 24 •Grawiton 25 Grawitacja 10 •Grawitacja ⇔⇔⇔⇔ jedno z podstawowych oddziaływań, opisywane przez prawo powszechnego ciążenia Newtona oraz prawo Gaussa. Oddziaływania grawitacyjne są najsłabsze wśród znanych podstawowych oddziaływań. B Sir Isaac Newton (1643-1727), angielski fizyk i matematyk. B Carl Friedrich Gauss (1777-1855), niemiecki matematyk, fizyk i astronom. Siły grawitacyjne 11 •Siły grawitacyjne ⇔⇔⇔⇔ siły opisywane przez prawo powszechnego ciążenia Newtona oraz prawo Gaussa. B Sir Isaac Newton (1643-1727), angielski fizyk i matematyk. B Carl Friedrich Gauss (1777-1855), niemiecki matematyk, fizyk i astronom. Siły centralne 12 •Siły centralne ⇔⇔⇔⇔ siły działające wzdłuż prostej łączącej środki mas oddziałujących cząstek. F12 F21 1 2 •Siły centralne Prawo powszechnego ciążenia ҭewtona 13 •Prawo powszechnego ciążenia Newtona ⇔⇔⇔⇔ prawo sformułowane przez Newtona, głoszące, że każde dwa punktowe ciała o masach (M) i (m) znajdujące się w odległości (r) od siebie przyciągają się wzajemnie siłą o wartości (F) wprost proporcjonalnej do iloczynu ich mas oraz odwrotnie proporcjonalnej do kwadratu odległości między nimi. F = GMm 2r •G – stała grawitacyjna •Siły grawitacyjne są siłami centralnymi. F •Wykres zależności wartości siły grawitacyjnej (F), działającej między dwoma cząstkami, od odległości (r) między nimi r Grawitacyjne prawo Gaussa 14 •Grawitacyjne prawo Gaussa ⇔⇔⇔⇔ prawo odkryte przez Gaussa, opisujące grawitację wewnątrz Ziemi, stanowiące, że przyciągani jesteśmy tylko przez część kuli ziemskiej znajdującą się pod nami. W konsekwencji najwięcej ważymy na powierzchni naszej planety, a dokładnie w jej środku bylibyśmy nieważcy. B Carl Friedrich Gauss (1777-1855), niemiecki matematyk, fizyk i astronom. a r R •Wykres zależności wartości przyspieszenia grawitacyjnego (a) wewnątrz Ziemi od odległości (r) od środka Ziemi o promieniu (R) Grawitacyjne prawo Gaussa 15 C Wyobraźmy sobie tunel przekopany w poprzek Ziemi i przechodzący przez jej środek. Z prawa Gaussa wynika, że ciało w takim tunelu poruszałoby się ruchem drgającym harmonicznym. Po czterdziestu pięciu minutach dotarłoby na antypody, a po następnych trzech kwadransach powróciłoby do nas. Ruch tam i z powrotem trwałby łącznie zaledwie 90 minut. C Czy to przypadek, że pełne drganie w tunelu trwa tyle samo, co pełny obieg orbity przez satelitę krążącego tuż nad naszymi głowami? Absolutnie nie, ponieważ ruch po okręgu można rozłożyć na dwa wzajemnie prostopadłe, składowe drgania harmoniczne. Masa bezwładna 16 •Masa bezwładna ⇔⇔⇔⇔ masa ciała, rozumiana jako miara jego bezwładności. Masa bezwładna nazywana jest też masą inercyjną. Masa grawitacyjna 17 •Masa grawitacyjna ⇔⇔⇔⇔ masa ciała, rozumiana jako miara jego zdolności do oddziaływania grawitacyjnego z innymi ciałami. ҭieważkość 18 •Nieważkość ⇔⇔⇔⇔ pozorne znikanie pola grawitacyjnego w swobodnie spadającym układzie, w którym siły grawitacyjne są równoważone przez siły bezwładności. Siły pływowe 19 •Siły pływowe ⇔⇔⇔⇔ siły powstające w wyniku niejednorodności pola grawitacyjnego. Najbardziej spektakularnym przykładem zjawisk wywołanych przez siły pływowe są przypływy i odpływy, stanowiące makroskopowe przemieszczenia dużych mas wody głównie pod wpływem wypadkowej sił grawitacyjnych Ziemi i Księżyca oraz siły odśrodkowej wynikającej z ruchu wirowego Ziemi. P Różnica sił grawitacyjnych działających ze strony Ziemi na dwie blisko siebie położone punktowe cząstki, każda o masie (m), spadające swobodnie wzdłuż promienia wodzącego (r) zaczepionego w środku Ziemi o masie (M), wynosi ∆F ≈ 2GMm 3r •G – stała grawitacyjna Grawitacyjne zapadanie 20 •Grawitacyjne zapadanie ⇔⇔⇔⇔ zjawisko ciągłego (nieustającego) kurczenia się ciała o odpowiedniej masie i w odpowiednich warunkach pod wpływem sił grawitacyjnych. Paradoks grawitacyjny 21 •Paradoks grawitacyjny ⇔⇔⇔⇔ paradoks sformułowany w 1895 przez Seeligera: “Zgodnie z teorią grawitacji Newtona w nieskończonym wszechświecie, jednorodnie wypełnionym materią, siła grawitacji działająca na cząstkę próbną powinna być nieskończenie wielka”. K W nieskończonym wszechświecie, jednorodnie wypełnionym materią, każdy punkt można traktować jako środek kuli o nieskończonym promieniu. Zgodnie z prawem Gaussa w centrum takiej kuli pole grawitacyjne znika. Paradoks Seeligera wynika z założenia, że każdy punkt można traktować jako leżący na sferze o nieskończonym promieniu. B Hugo Hans Ritter von Seeliger (1849-1924), niemiecki astronom.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wykłady z Fizyki – Grawitacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: